HomeViestejäJonette CrowleyHelmikuu 2011 - Viesteja White Eaglelta

Helmikuu 2011 - Viesteja White Eaglelta

VIESTEJÄ WHITE EAGLELTA

Kanavoinut Jonette Crowley ( www.jonettecrowley.com)
Helmikuu 2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Palveleminen

Palvelette maailmaa parhaiten keskittymällä omaan kasvuunne ja sitten tarjoamalla sitä maailmalle, antaen ja vastaanottaen sitä korkeammissa ulottuvuuksissa. Palvelette vähemmän hyvin täyttämällä mielenne luetteloilla erilaisista uskomuksista, koska ne ovat mielenkiintoisia. Se on ok, mutta älkää antako erilaisten uskomusten ottaa teitä pois omilta energiaraiteiltanne. Käyttäkää rationaalista mieltä kerääjänä, mutta se ei järjestele - se vain ottaa asioita sisään. Antakaa henkeen järjestellä se, mitä mieli kerää.

Elastinen maailma

Yksi suosikkisanoistamme on "elastinen". Haluaisimme teidän ajattelevan elämäänne elastisena, aikaa elastisena ja halujanne ja tarpeitanne elastisina. Niitä voidaan venyttää, kutistaa tai lyhentää. Tuntekaa paljon elastisemman maailman mahdollisuudet. Tuntekaa mahdollisuus rajoista, jotka ovat elastisia, ja näin ne eivät ole lainkaan rajoja. Tuntekaa mahdollisuus ajatuksista, jotka ovat enemmän kuin vain sanoja - ajatuksista jotka itse asiassa tekevät työtä ja muuttavat tässä maailmassa. Ajatelkaa mahdollisuutta, että pimeys polvistuu valon edessä ja valo kurkottaa kättään myötätunnossa ja nostaa pimeyden kukkaansa.

Henkisen johtajuuden viisi sormea

Kun kätenne on kohotettuna ja säteilee ulospäin maailmaan, oikean kätenne viisi sormea kuvaavat henkisen johtajuuden viittä kohtaa. Ennen kaikkea, peukalo edustaa myötätuntoa. Myötätunto on rakkautta, anteeksiantoa, tasavertaisuutta, nöyryyttä ja se kiertyy takaisin rakkauteen. Oikean käden etusormi edustaa visionääristä fokusta, mikä ylläpitää korkeinta mahdollista visiota riippumatta siitä, mitä todellisuus näyttää olevan. Oikean käden keskisormi edustaa rohkeutta, mihin sisältyy vahvuus, voima ja voimaantuminen, valmius puolustaa ihanteitanne - rohkeutta. Oikean käden nimetön edustaa kunnioitusta. Kunnioitus merkitsee arvostusta, luotettavuutta, nöyryyttä, kiitollisuutta ja yhteyttä - kunnioitusta. Oikean käden pikkusormi edustaa johtajuuden viidettä ominaisuutta, optimismia. Nähkää, mitä "tahma" ja siitä luominen on, ja nähkää, mikä on viisasta - nähden korkeimmat ihanteet ja korkein aikomus. Yhdistäkää pikkusormi peukalon kanssa ympyräksi - optimismi koskettaa myötätuntoa.

Uusi testamenttinne puhuu johtajuudesta. Se käyttää opettavaista tarinaa paimenesta ja lammaslaumasta. Paimen etsi jokaisen lampaan eikä yksikään lammas ollut niin eksynyt tai merkityksetön, ettei paimen lähtenyt etsimään sitä. Tämä on hyvä vertaus johtajuudesta. Myötätunto merkitsee, että kaikki sisältyy mukaan. Ei ole mitään johtajuuden, johtajan välittämisen ulkopuolella. Johtajuus on ennen kaikkea kattavaa ja tuo kattavuus on itse asiassa tärkeämpää kuin visio, sillä silloin kun kaikki otetaan mukaan, visio syntyy.

Joskus maailmassanne johtajalla sanotaan olevan visio ja se kutsuu esiin ihmisiä. Niin näyttää tapahtuvan, mutta korkeammissa ulottuvuuksissa ihmisten kutsuminen luo vision. Kutsukaa ihmisiä ja visio tulee. Kattavuus. Kattavuus palvelee teitä elämässänne, ottaen mukaan kaikki kadonneet lampaat ja lampaat, jotka ovat yhdessä laumassa. Johtajuus ei näe rajoja, johtajuus ei näe arvostelijoita. Johtajuus ei pyri johtamaan oman agendansa mukaan, vaan löytämään ryhmän korkeimman maaperän. Kattavasti.

Paljon johtajuudestanne teette sisätasoilla. Johdatte tiloja, pidätte yllä tilaa tietäen optimistisesti, että tila täyttyy ihmisistä. Johdatte esimerkillänne, vaikkei kukaan muu katsoisi teitä tässä maailmassa. Joskus teidät on johdettu harhaa ajattelemaan, että johtajien on oltava näkyviä ja mitä kuuluisampi sitä parempi. Se on yksi tapa johtaa, mutta näiden valolinjojen ja näiden voimakuitujen myötä siirrytte mahdollisuuteen johtaa näkymättömästi massojen luo ja näkyvästi tietysti mestareiden luo. Maine ja seuraajat eivät ole johtajuuden edellytys.

Myötätunto, visionäärinen fokus, rohkeus, kunnia ja kunnioitus sekä optimismi. Teillä voi olla kaikkia näitä elämänne, perheenne ja suhteidenne hiljaisuudessa, ajatuksissanne ja unelmissanne. Sitoutumalla astumaan henkiseen johtajuuteen teille annettaan lahjoja ja haasteita - enemmän lahjoja kuin haasteita, mutta haasteita iskostamaan teille sopivia lahjoja. Havaitsette poikkeuksellisia palveluolosuhteita nousevan esiin ja löydätte niitä hyvin tavallisissa paikoissa. Palvelette vanhoja ja uusia ystäviä, ihmisiä jotka ajattelevat samalla tavalla kuin te ja ihmisiä jotka eivät ajattele lainkaan samalla tavalla.

Kun kohotatte kättänne, se on käsi, joka sisältää nämä viisi ominaisuutta ja enemmän. Saatatte huomata kätenne tekevän omia liikkeitään. Seuratkaa niiden viisautta ja luottakaa niiden tietävän, mitä ne tekevät. Seuraavien viikkojen aikana teillä jokaisella on tilaisuus kuulla syvä sisäinen ääni, ääni joka on monille teistä tuttu, mutta joillakin se on korkeammalla, kuin olette koskaan olleet. Kuunnelkaa tuota selkeän opastuksen sisäistä ääntä tai viisautta. Se voi tulla unessa, joka on hyvin todellinen. Se voi tulla rukoilu- tai meditointihetkellä tai liikuntahetkellä. Sitoutukaa nyt kiinnittämään huomiota, kuuntelemaan ja kysymään tuolta ääneltä. Te jotka olette oppineet kanavoimaan, käyttäkää tätä fokuksena kanavoinnissanne ja pyytäkää sanoja johtajuuspolullenne. Kenties se on visio tai vain seuraava askel. Joskus koko polku peittyy tästä näkökulmasta ja selkeytyy joka askeleella.

Nouskaa kaikkien syyllisyyden, itsenne epäilemisen ja sabotoinnin yläpuolelle. Nouskaa noiden toimimattomuuskahleiden yläpuolelle, ne eivät palvele nykyisyyttänne tai tulevaisuuttanne. Kuvitelkaa nyt noiden kahleiden putoavan pois, palavan tuhkaksi vapauttaen teidät, sillä vapaudeton johtaja ei ole johtaja. Kun katsotte eteenpäin, älkää katsoko horisonttiin, vaan itse aurinkoon. Johtaja ei tiedä, minne menneisyys menee, mutta johtaja kohtaa jokaisen askeleen noiden viiden ominaisuuden kera.

Johtaja ei tarvitse varmuutta. Kun kasvatte tässä roolissa johtajana tässä hetkessä, tässä maailmassa, näette silmillänne toisia tulevan rinnallanne ja takananne, jotka ovat myös johtajia. Visiollanne, valokuiduilla joita pidätte, voitte tukea heitä heidän johtajuudessaan. Teidän ei tarvitse vihkiä heitä tai koskettaa heidän kolmatta silmäänsä, vaan tukea heitä tietäväisesti heidän heräämisessään voimaan ja totuuteen. Etsikää johtajia - heitä on. Miten muuten löydätte?

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >