HomeViestejäNancy Leilah Ward5.12.2019 - Viesti Leilah'lta ja Valtavalta olemukselta

5.12.2019 - Viesti Leilah'lta ja Valtavalta olemukselta

VIESTI LEILAH'LTA JA VALTAVALTA OLEMUKSELTA
 
Kirjoittanut Nancy Leilah Ward (www.integralsoul.love)
5.12.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervehdys kaikille, jotka löytävät tämän viestin. Olen ollut hiljaisuudessa maatason muuttuvien energioiden kanssa jakson, joka tuntuu vuosilta ja myös silmänräpäykseltä. Sellainen on ns. ajan luonne. Valtavan olemuksen tökkiminen yllyttää minua eteenpäin ja ulospäin jakamaan visioita ja viisautta taas kerran.
 
Kun katselen kaunista planeettaamme sisäisin silmin, näen savupilven – tumman ja tiiviin joissain paikoissa ja harvan ja läpinäkyvän toisissa. Tämän pilven alla on valokipinöitä kuin kukkia. Näen tätä kaikkialla maan pinnalla. Valokukat edustavat yksittäisiä ihmisiä, kuten sinä ja minä. Ne jotka kehittävät itserakkautta ja kiitollisuutta, säteilevät tätä valoa pelkästään olemalla tätä rakkaustaajuutta. Ei yrittämällä tai tekemällä, vaan olemalla rakkautta. Tämä tiheys ei voi kiinnittyä näihin valokukkiin, koska pelkoreseptoreja ei ole siellä, missä on rakkautta. Se on hyvin yksinkertaista ja eleganttia.
 
Tästä syystä meitä on kehotettu monta vuotta puhdistamaan energiamme – päästämään irti ja transformoimaan uskomuksia, kaavoja, traumoista johtuvia selviytymismekanismeja jne. Olemme puhdistaneet ohjelmointia tästä elämästä, muista elämistä ja esi-isälinjastamme, jotta voimme ruumiillistaa jumalaisen sieluolemuksemme aina vain täydemmin. Tämä ohjelmointi tulee esi-isiemme maailmankuvasta ja uskomusjärjestelmästä, ja se meille opetettiin maailmasta ollessamme nuori. Meillä on ollut uskomuskerroksia painamassa alaspäin kuin raskas peitto, ja olemme karistaneet niitä yksitellen. Luomme uutta totuutta, uutta tietämistä, joka perustuu henkilökohtaisiin kokemuksiimme uskomusten sijasta.
 
Rakkauden vaaliminen itsessämme on tapa transformoida ihmiskokemuksemme maaplaneetalla. Kun teemme tämän, alamme ruumiillistaa jumalaisen sieluolemuksemme aina vain täydemmin, ja tämän ruumiillistumisen kautta meistä tulee uusia ihmisiä uuteen Maahan. Uusi Maa ei ole eri planeetta. Se vain transformoituu, kun me transformoidumme (ja me transformoidumme, kun Maa transformoituu) tässä omassa elämässämme kaikella, mitä teemme ja ajattelemme, kaikilla luomuksillamme, kaikilla suhteillamme, jokaisella hengenvedollamme ja teollamme. Fokuksen siirtäminen pelosta ja vihasta kiitollisuuteen ja itserakkauteen, olosuhteistamme riippumatta, auttaa nostamaan pimeyden pois olemuksestamme.
 
Viesti Valtavalta olemukselta
 
"Kaikkien niiden juttujen lisäksi joita luet ja tunnet kollektiivissa – kaiken poliittisen kaaosmelun ja kaikkien pyörivien tunteiden lisäksi – yhdistyt suurempaan perspektiiviin. Se mitä näet visioissasi tiheistä pilvistä ja valokukista, on rakkauden heräämistä ihmisissä. Useammat ja useammat kehittävät sisäistä valoa rakastamalla itseään. Tämä on valon ja kevyen mielen viesti, joka on reunustettu ilokipinöillä ja joka antaa laajentumista sitä lukeville.
 
Näytämme teille, että keskittyminen rakkauteen – ja sillä tarkoitamme sisäistä rakkautta, itserakkautta, itsenne tuntemista viattomaksi ja pyhäksi jumalaiseksi olennoksi, joka on täynnä elämänvoimaenergiaa ja rakkaustaajuutta – nostaa tiheyttä tältä planeetalta. Tulette myös harmoniaan toistenne kanssa ympäri Maata valoverkoston avulla, jonka olette luoneet. Olemalla rakkausvärähtelyssä yhdistytte Maan taajuuteen, joka virtaa planeetan sisällä ja ympärillä pyhän geometrian kuvioina, jotka värähtelevät viattomuutta ja Maan rakkausluontoa, ja vastaanotatte Maan rakkautta ihmiskuntaa kohtaan. Voi kyllä, tämä on totta, vaikka on saastuttamista ja sen resurssien riistämistä, Maa rakastaa ihmiskuntaa. Niinpä annamme teille kuvan itsestänne valon- ja rakkaudentäyteisenä olentona, joka jatkaa elämäänsä värähdellen rakkautta, mikä sallii teidän jakaa "harmonisoitumis/synkronoitumislain" (law of entrainment) mukaisesti tuon rakkauden kentässänne kaikkien kanssa, joiden kanssa tulette kontaktiin – yrittämättä tai tekemättä mitään.
 
On pimeä voima, joka on kurottanut ihmisten energiakenttään ruokkimaan itseään ja manipuloinut ihmistoimintaa tuhansia vuosia. Kun uudet ihmiset (te) resonoivat rakkaustaajuuteen, he ovat kuin miljardeja maan päällä kulkevia valon siemeniä. Tämä rakkaustaajuus voimistuu, kun nämä ihmiset yhdistyvät telepaattisesti toistensa kanssa fyysisessä maailmassa tai Maata ympäröivässä eetteriulottuvuudessa. Kun tämä tapahtuu, tuo pimeä voima nostetaan pois maan ihmisistä. Se ei löydä jalansijaa uudesta ihmisestä.
 
Näemme pimeän ja masentavan energiapilven leijailevan ympäriinsä ja etsivän isäntää elannokseen, mutta on aina vain vähemmän isäntiä majoittamassa tätä voimaa. Jonkin aikaa maakokemus on edelleen kaoottinen ja näette vakavia tapahtumia, sillä ne jotka hyväksyvät vielä pimeän voiman, näyttävät tulevan vahvemmiksi omissa pelkotoimissaan. Neuvomme teitä olemaan kiinnittämättä liikaa huomiota tähän ja saattamaan itsenne jatkuvasti rakkaus- ja kiitollisuusvärähtelyyn.
 
Saatatte tuntea pimeän aallon tulevan ympärillenne. Saatatte tuntea toivottomuutta, epätoivoa ja surua. Kun tämä tapahtuu, joskus on vaikeaa muistaa työkalunne energian liikuttamiseen, joten ehdotamme, että otatte päivittäiseksi harjoitukseksenne istua hetken hiljaisuudessa – vaikka vain kolme minuuttia – virittyäksenne sydämeen, yhdistäen kolme energiakeskustanne – keho, sydän ja mieli. Keskittykää näihin keskuksiin, luokaa sisäinen yhtenäisyys ja tuntekaa rakkautta itseänne ja jumalaista sieluolemustanne kohtaan. Tuokaa esiin Lähdevalo sisältänne ja sallikaa sen laajentua ja tulla energiakeskustenne läpi – navan alta (keho/luovuus), sydämestä ja pääkeskuksesta (mieli). Tehkää tätä, ennen kuin nousette sängystä ja ennen kuin menette nukkumaan, ennen kuin menette päivittäisiin askareisiinne. Tietäkää, että olette osa valokenttää. Näemme sen kuin valokukkina ympäri maapalloa, jotka ovat yhdistyneet maahan ja luovat rakkauspeiton – kuin kukkia jotka tanssivat pellolla. Tämä on tehokas ja väärentämätön harjoitus.
 
Tietäkää, että olette osa suurta transformaatiota, joka tapahtuu täydellisellä ajoituksella. Teidän tarvitsee vain rakastaa itseänne. Kun pohdiskelette tätä, tuntekaa rakkauden laajentuvan kaikkialle ympärillenne. Tämä rakkaussäteily auttaa ylläpitämään terveet rajat. Yhteys maaenergiaan ja sisäiseen Lähdevaloonne pitää teidät energeettisessä koskemattomuudessa."
 
Voimaantuneet empaatit
 
"Jos tiedät itsesi empaatiksi, saatat tuntea poimivasi kollektiivin epätoivoa, surua ja masennusta. Tunnet erimielisyyden virtaavan kuin aalto ympäri planeettaa. Voit tarkoituksella lingota tämän energian ulos kentästäsi ja Maan kentästä ja sitten tuoda itsesi takaisin rakkauteen virittymällä rakkausvoimaenergiaan sisälläsi. Empaatit ovat energia-antureita ja kykenevät puhdistamaan riitasointuisen energian pois omasta kentästään ja Maan kentästä. Tämä on yksi empaatin lahjoista. Sinun ei tarvitse istua avuttomana alemmassa taajuudessa. Kun tunnet tuon raskaan pilven ympärilläsi, löydä sisäinen rakkaus ja säteile sitä kenttääsi ja linkoa sitten tiheä energia pois.
 
Kun ihmiset tuntevat tiheyttä, he ajattelevat usein, että se on jotain heidän sisältään, tai vaikka he tietäisivät tuntevansa jotain kollektiivista, he saattavat tuntea avuttomuutta ollessaan siinä. Mutta sanomme teille, että TE olette niitä, jotka pystyvät liikuttamaan tuon energian pois planeetalta, kirjaimellisesti. Se on empaatin työtä. Kun yhdistyt tuohon valokukkaan ja rakkauteen sisälläsi, tuo säteily auttaa sinua lähettämään aktiivisesti rakkautta tiheyteen transformoimaan, ja se mitä ei voi transformoida, voidaan lähettää pois Maan kentästä, takaisin omaan alkulähteeseensä. Olette luomassa ihmiskuntaa ja Maata, joka ei voi enää samaistua tiheyteen tai majoittaa sitä, sillä rakkauden ja ilon valossa ei ole reseptoreita sille."
 
Olemme henkisiä sotureita
 
Nyt ei ole aika antaa periksi, vaan vahvistaa kaikkea, mitä kohti olemme tehneet työtä – jotkut meistä monta, monta vuotta. Nyt meidän on aika olla todellisia henkisiä sotureita, jotka säteilevät Lähdevaloa olemuksensa keskuksesta tiheyteen. Etsi jokin, mitä rakastat – perhonen, vedessä sädehtivä auringonvalo, mikä tahansa "pieni" asia – ja anna sen kasvaa sisälläsi. Lisää mukaan kiitollisuuden ja arvostuksen tunne, ja tunnet sen laajentuvan, vähitellen. Tätä varten tulimme, ja olemme yhteydessä toisiimme. Ykseydessä olemme kehittyvä rakkaustietoisuus.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >