Päivän uffo

Hävis ku uffo Saharaan
HomeViestejäBrenda Hoffman13.5.2019 - Miksei kuningaskunta?

13.5.2019 - Miksei kuningaskunta?

MIKSEI KUNINGASKUNTA?

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
13.5.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät,
 
Yhteiskunnissanne on pohjavirtauksia, jotka ovat erilaisia kuin ulkoiset vaikutelmat. Niin se on, että järkytytte, kun joku tekee tätä tai tuota, vaikka hänen tekonsa toteuttavat – tietämättänne – teidän unelmianne.
 
Olette keskellä maailman rakenteiden hajoamista, kun odotatte jonkin ritarin korjaavan kaiken – teidän mielestänne. Tuota ritaria ei ilmesty, sillä olette elämänne luoja.
 
"Olette elämänne luoja" -lause ei merkitse, mitä kerran luulitte sen merkitsevän. Nimittäin uskoitte, että joku ilmestyisi tekemään elämästänne helpompaa, jotta teillä olisi aikaa ja energiaa luoda. Tosiasiassa te olette se ritari kiiltävässä haarniskassa, joka pelastaa maailman.
 
Mikä antaa teille iloa? Tuo tunne on nyt teidän ja kaikkien niiden maailman keskipiste, jotka haluavat siirtyä 3D:n yli. Luultavasti uskotte, että kaikki kukoistavat yhdessä siitä huolimatta, että teille kerrotaan uudestaan ja uudestaan, että olette ainutlaatuisia yksilöjä. Odotatte samanlaisuutta, vaikka se on täynnä niitä pitäisi- ja täytyy-asioita, jotka hylkäsitte siirtyessänne 5D:hen.
 
Uudessa maailmassanne on kyse siitä ainutlaatuisuudesta, jota te ja kaikki 5D:ssä (ja sen yli) luotte. Sallien kaikkien olla vapaita päätöksissään ja teoissaan. Sellainen saattaa tuntua pelottavalta teistä nyt, sillä ette pysty vielä kuvittelemaan yksilöllisyyttä siitä huolimatta, että halveksitte kaikkia ryhmiä, jotka yrittävät luoda kokonaisuuden, samalla sivuuttaen jäsentensä ainutlaatuisuuden.
 
Miten teidän on mahdollista olla vapaa, jos teidän täytyy noudattaa tietyn hallituksen tai uskonnon suuntaviivoja? Teidän on aika löytää oma ilonne, oma elämänne – ja lakata odottamasta, että joku luo täydellisen maailmanne.
 
Tietysti vastaatte, että jotkut luovat rasismin, seksismin, ikäsyrjinnän, homofobian, korruption tai minkä tahansa muun asian maailmaa, josta te olette eri mieltä. Käytätte 3D-termejä kuvaamaan uutta maailmaanne. Nimittäin uskotte edelleen, että teidän on mahdollista olla piittaamatta joistain itsellenne tärkeistä asioista, kuten olette tehneet aioneita, voidaksenne luoda täydellisemmän yhteiskunnan – "voin hyväksyä sen, jos annat minulle tämän" -tyyppisen järjestelmän, joka palauttaa teidät vain 3D-maailmaan.
 
Vaihtokaupan tekeminen omasta "oikeudestanne" ja tietämisestänne, ei ole enää osa uusia luomuksianne. Kuka te olette? Ei, kuka te olette yhteiskunnassa, vaan kuka te olette ainutlaatuisena yksilönä?
 
Teidän on niin helppoa hyväksyä lohtumuruset, että te ette pysty edes kuvittelemaan maailmaa, jossa koette iloa – ei hyväksyntää, vaan iloa. Vain te voitte luoda uuden maailmanne – ei kukaan muu. Se mikä antaa teille iloa, on ainoa henkilökohtainen, hallitus-, ryhmä- ja komiteasääntö, jota teidän täytyy noudattaa.
 
Tällainen vapaus tuntuu teistä hankalasti käsiteltävältä, sillä ette luota toisten olevan yhtä hyväksyviä ja rakastavia, kuin toivotte itse olevanne. Niinpä haluatte vangita toiset niihin kehyksiin, jotka ovat oikein teille.
 
Tällä tavalla uusi maailmanne ei kehity. Nimittäin 3D-menneisyydessänne yhteiskunnat luotiin ylhäältä (johtaja, kuningas/kuningatar, presidentti, heimopäällikkö) alaspäin, mutta nyt luotte alhaalta ylöspäin.
 
Niin radikaali ajatus, että te ette voi kuvitella sellaista mahdolliseksi. Eikö jonkun tarvitse kertoa teille, miten ja milloin toimitaan? Eikö enemmistöllä tarvitse olla jonkinlainen konsensus, jota vähemmistö noudattaa?
 
Niin se on, että unohdatte sen vuosia sitten oppimanne käsitteen, että uusi maailma tulee olemaan harmoniassa niin, kuin linnut jotka laulavat eri melodioita ja aikaansaavat kauniin äänen, joka ei olisi mahdollinen, jos kaikki linnut sirkuttaisivat samaa ääntä.
 
Sallikaa itsenne kasvaa tässä uudessa käsityksessä ainutlaatuisesta maailmasta, jota hallitsevat ainutlaatuiset yksilöt, jotka eivät odota kenenkään ajattelevan tai toimivan niin kuin he.
 
Tämä radikaali ajatus ei luultavasti tunnu mahdolliselta teille nyt. Ei siksi, ettei se ole mahdollinen, vaan koska se on hyvin uusi ajatus – aivan kuten demokratia, sosialismi, monoteistinen uskonto tai mikä tahansa hallintomuoto ei tuntunut alussa. Kuka ajatteli ja miksi, että kuningaskunta oli paras hallintomuoto? Niin mentiin yhteiskuntarakenne toisensa jälkeen julistaen itsensä oikeaksi. Ja nuo rakenteet olivat oikeita noina aikoina.
 
Tämä on uusi maailma, joka vaatii uusia dynamiikkoja, joista tärkein on eläminen ilossa – ei vain jotkut ihmiset, vaan kaikki. Teidän ilonne ei ole välttämättä parhaan ystävänne iloa. Vaikka hyväksyitte tuon ystävyystotuuden paljoa ajattelematta, kaikkien salliminen olla vapaita tuntuu nyt mahdottomalta.
 
Siltä ei tunnu, sitten kun olette sallineet itsenne todella kulkea ilossa. Ilo on uuden maailmanne rakenne. Se ei merkitse, että te elätte ilossa, mutta naapurinne ei, kuten aiemmin, vaan että kaikki elävät ilossa.
 
Ette voi tuntea vielä, miten sellainen on mahdollista ottaen huomioon, miten jakautuneita maat ovat nyt poliittisesti ja ideologisesti. Melko lähitulevaisuudessa maat hyväksyvät, että niillä on erilaisia tarpeita. Niinpä sen sijaan, että pieni ihmisryhmä valvoo ja kontrolloi suuria fyysisiä alueita, pienet ryhmät muodostavat yhteisöjä, jotka tuntuvat oikeilta heille.
 
Tämän uuden mallin aloittavat ryhmät, jotka eivät enää halua olla osa suurempaa kokonaisuutta. Niin mennään, kunnes ihmiset seuraavat sisäistä ääntään löytääkseen oikeat paikat ja toimet itselleen. Ja kaikki alkaa teidän kaltaisistanne yksilöistä, jotka seuraavat iloaan.
 
Seuratkaa iloanne, ja olette osa uutta maailmaa. Yrittäkää luoda jokin elin hallitsemaan muita, ja teitä estetään joka käänteessä. Niin olkoon. Aamen.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >