HomeViestejäBrenda Hoffman6.5.2019 - Kirjoitatte uudelleen maahistoriaa

6.5.2019 - Kirjoitatte uudelleen maahistoriaa

KIRJOITATTE UUDELLEEN MAAHISTORIAA

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
6.5.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät,
 
Vaikka teistä saattaa tuntua muutaman seuraavan päivän siltä, kuin maailman paino olisi harteillanne, se ei ole totta. Maailma – mukaan luettuna teidän maailmanne – kirkastuu nopeasti, sillä testaatte nyt totuutta. Sana josta olette vitsailleet aioneita, mutta jota olette harvoin saavuttaneet tai edes halunneet saavuttaa.
 
Päätätte, mitkä olemuksenne osat jäävät 3D:hen ja mitkä ovat uutta 5D-olemustanne. Energia ei koskaan häviä. Se siirtyy pelkästään uuteen muotoon. Niin se on, että 3D-osanne, -ajatuksenne, -toiveenne ja -ideanne eivät siirry 5D-olemukseenne, vaan siirtyvät eri aikaan ja paikkaan. Koska elämä on ympyrämäistä, ei lineaarista, nuo 3D-osat jotka eivät ole linjassa uuden 5D-olemuksenne kanssa, muuttuvat tavoilla, joita ette pysty nyt kuvittelemaan.
 
3D-osanne eivät sisällä enää aiempien 3D-elämien pelkoja ja ahdistusta. Ikään kuin heilauttaisitte taikasauvaa noille 3D-osille ja antaisitte toivoa ja uuden elämän niille. Teidän energianne muuttaa omaa historiaanne sekä maailman historiaa. Ei sanoina, vaan tekoina. Niin se on, että se historia joka on teille nyt tuttu, häviää, ja se korvataan ilo- ja rakkausmuistoilla. Kenties ihmettelette, miten historian muuttaminen on mahdollista ja miksi sellainen on edes tarpeellista.
 
Maailmanhistoriaanne kirjoitetaan uudelleen sivu sivulta, kun kehitytte pelosta rakkauteen, sillä tulevat maasukupolvet eivät ymmärrä, miksi pelko oli välttämätön osa elämäänne. Niin se on, että nykyisestä maahistoriastanne tulee ehkä satuja tai se häviää. Paljon samaan tapaan, kun monista teidän saduistanne tulee nyt todellisuutta.
 
5D-sinä ei voi sallia menneiden aikojen pelkojen sivuuttaa nyt-hetken ilojanne. Niinpä noiden pelkojen täytyy hävitä. Ei niinkään siksi, että muut tulevaisuudessa saattaisivat ottaa nuo pelot, vaan koska muut voisivat käydä noissa muistoissa ja ottaa pois sitä maailoa, jota on nyt aika kokea.
 
Monet tarunne, Raamatun tarinat jne. olivat samanlaista historiaa yhteen aikaan. Nyt informaatiota ihmisen pitkäikäisyydestä, avaruusaluksista, avaruusolennoista jne. pidetään useimmiten taruina, ei todellisena historiana. Niin myös Maan pelkoaioneista tulee mielenkiintoisia tarinoita, joilla on vähän tekemistä tulevaisuuden maa-asukkaiden kanssa.
 
Te jotka rakastatte oppia historiaa, teette sen valmistelemaan akaasisia historiakirjoja. Vaikka mitään maan päällä koskaan saavutettua, yritettyä tai loppuunsaatettua ei menetetä, nuo rakkaudettomat asiat eivät koskaan enää ole osa jokapäiväistä maatietoanne tai kiinnostustanne.
 
Olette siirtymässä rakkauteen, kuten Maakin. Se johtaa tarpeeseen muuttaa historiaa siitä, mitä odotettiin, siihen mitä on nyt. Niin se on, että 3D-olemuksenne saattaa olla osa satua, mutta ei koskaan enää jokapäiväistä tai luokkahuonehistoriaanne. Nimittäin miten kukaan opettaja voisi oikeuttaa 3D-pelon ja -tuskan sen jälkeen, kun uusi ilonmaailma on luotu?
 
Monet uskovat, että pelkohistorianne auttaa tulevia sukupolvia ymmärtämään paremmin traumanne ja omistautumisenne Maan muuttamiseen rakkaudeksi. Se on totta. Samaan aikaan, aivan kuten rakkaus oli saavuttamaton tavoite maapelkojaksollanne, niin on myös pelko tulevaisuudessa. Ja aivan kuten rakkaus on tavoite, johon täytyy tehdä työtä 3D:ssä, niin on myös pelko 5D:ssä ja sen yli.
 
3D-historiakirjat on suljettu. Olette avaamassa nyt uusia 5D-rakkauskirjoja. Vaikka rakkaus on teema koko jäljellä olevana maa-aikananne, olette huolissanne nyt tästä pelon ja rakkauden välisestä siirtymästä.
 
Kun menette pidemmälle 5D:hen, teillä on vaikeuksia muistaa 3D-vihanne ja -pelkonne. Saattaa myös tuntua siltä, että menetätte muistinne. Sen sijaan muutatte muistianne. Ne asiat jotka ennen aiheuttivat raivoa ja vihaa, luiskahtavat mielestänne, ja ne korvataan ilon ja naurun muistoilla.
 
Useimmat teistä edelläkävijöistä ovat tunteneet raskasta ahdistusta koko 3D-elämänsä – ja kenties jatkavat sitä niiden kautta, jotka eivät ole vielä 5D:tä. Ette voi mennä eteenpäin rakkaudessa tuon pelon ja vihan kanssa. Niin se on, että teitä kannustetaan hävittämään nuo raskaat asiat itsellenne sopivimmilla tavoilla.
 
Lopulta sisarusten tai ystävien mainitessa jonkin epämiellyttävän ajan, näette niin paljon auringonpaistetta tuossa tapauksessa, että te ette enää muista sitä. Niin se on, että poistatte pelkohistorianne, niin kuin myös kaikki ne poistavat, jotka siirtyvät 3D-olemuksensa yli – kunnes vain ne jotka haluavat jäädä maapelkoon, muistavat pelon epämukavuuden ja tuskan tässä elämässä. Tulevilla sukupolvilla ei ole mitään pelkohistoriaa tarkasteltavana, sillä ne jotka ovat nyt Maassa, pyyhkivät pois nuo asiat.
 
Kenties sellainen näyttää epätodennäköiseltä tai tarpeettomalta. Mutta jälleen kerran, teidän täytyy sivuuttaa, pyyhkiä pois tai hajottaa pelkonne, ennen kuin voitte siirtyä täysin rakkauteen. Ja niin olette tekemässä. Ne jotka kieltäytyvät tekemästä sitä, jatkavat tuskassa elämistä.
 
Olette sytyttäneet totuuden ja rakkauden liekin. Jotain mitä ei voi enää hillitä tai tuhota. Olette vapaa löytämään uuden "sinun" rakkaudessa. Rakkaudessa joka ei sisällä eilispäivän pelkoa ja tuskaa tai mitään Maan pelkohistoriaa. Olette vapaa.
 
Kenties olette huolissanne siitä, että kannatte esi-isienne painolastia. Aa, siitä syystä pelkopöytänne pyyhitään puhtaaksi. Nimittäin ette halua enää viettää päiviä, tunteja tai edes minuutteja puhdistaen sitä, mikä ei ole teistä, paitsi ehkä vanhasta geneettisestä olemuksestanne.
 
Olette uusi olento uudessa maailmassa, ja taulu on tyhjä. Entisten eläimien karmaanne ei ole enää. Esi-isähistoriaanne ei ole enää. Ja maailmanhistorianne liittyy vähän teihin, sillä ne jotka ovat vastuussa noiden muistojen laittamisesta akaasisiin tiedostoihin, tekevät sen ilman teidän apuanne tai ahdistustanne.
 
Olette vapaa. Vapaa nauramaan, leikkimään ja luomaan hyvin samaan tapaan kuin lapsena – tietäen, että tarpeenne tyydytetään. Olette vapaa. Niin olkoon. Aamen.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >