HomeViestejäBrenda Hoffman26.2.2018 - Sakin miellyttämispäivänne ovat ohi

26.2.2018 - Sakin miellyttämispäivänne ovat ohi

SAKIN MIELLYTTÄMISPÄIVÄNNE OVAT OHI

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
26.2.2018
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Olemme hämmästyneitä sinnikkyydestänne ja kyllä, vahvuudestanne, sillä maaelämienne 3D-aioneina olette pakottaneet itsenne seuraamaan yhteiskunnan sääntöjä sen sijaan, että uskalsitte olla oma itsenne. Niin se on, että teitte fyysistä, tunnepuolen ja henkistä vahinkoa olemuksellenne ollaksenne osa ryhmää.

Nyt kun olette 5D:tä, alatte julistaa yksilöllisyytenne. Jotain mikä ei ole välttämättä helppoa. Ei siksi, että se on väärin, vaan koska se on hyvin vierasta 3D-yhteiskunnalle, joka teille on tuttu.

Vaikka jatkatte tuossa yhteiskunnassa päivittäisissä toimissanne, äänenne muuttuu passiivisesta myöntymisestä melkein kimakkaan oikeuteen olla. Jotain mikä pelottaa teitä yhtä paljon kuin toisia.

Vihaisia, asiattomia, tässä-minä-olen sanoja tuntuu tulevan suustanne ennalta varoittamatta, sillä olette löytämässä itsenne ja voimanne hyvin samaan tapaan, kuin teini joka kehittyy nuoreksi aikuiseksi.

Siinä missä ennen sanoitte "kyllä", vaikkette halunneet sitä syvällä olemuksessanne, julistatte nyt äänekkäästi "EI". Yllättäen sekä itsenne että ne, joille vanha "sinä" oli mukava. Vaaditte oman voimanne yksi "ei" kerrallaan. Tietysti tämän tekeminen on häiritsevää sekä teille että sen kokeville olennoille, sillä teidät kaikki on kasvatettu olemaan kiltti.

Teille on opetettu myös tapoja julistaa oikeutenne kätketysti. Kuten puhua jostakusta, kun hän ei ole paikalla. Tai reagoida ns. ilkeään vastaukseen. Tai myöntyä pyyntöön ja jättää tekemättä se. Tai sivuuttaa tarpeenne, jotta jollain muulla on mukava olla. Mutta missään hyväksytyn käyttäytymisen litaniassa ei ole kykyä hiljaa ja rauhallisesti todeta tarpeenne ilman minkäänlaisia 3D-jälkiseuraamuksia, sillä 3D on ryhmäajattelua ja 5D ja sen yli ainutlaatuisuutta.

Kenties paras tapa kuvata tätä on ajatella, että kaikki ovat yksi keho, jossa on hiussoluja, kynsisoluja, ihosoluja jne. 3D:ssä kaikki päättivät olla hiussoluja, mikä mahdollistaa hyvin rajoittuneen kehon.

Niin se on, että havaitsette, että samanmieliset tai -tekoiset ryhmät löytävät toisensa ja julistavat oikeutensa sydän- tai munuaissoluna tietäen ja hyväksyen, että muut solut juhlistavat oman oikeutensa, kunnes keho on täydellinen ja kokonainen. Jotain mitä ei koskaan tapahtunut tai mikä ei ollut mahdollista, kun kaikki etsivät jonkun toisen johtamaan ja julistamaan oikeutensa olla.

Kenties muistatte sen, kun monet ovat julistaneet johtajuutensa ja oikeutensa olla kautta 3D-aikain. Niin on. Mutta johtaja ei ole johtaja ilman seuraajia. Niin se on, että johtajien tarvitsi tyydyttää seuraajien tarpeet juuri riittävästi, että he jatkoivat seuraajina – siihen 3D-historianne kohtaan saakka, jolloin odotitte kaikki jonkun olevan johtajanne ettekä enää yrittäneet olla oma itsenne valitsemassanne ryhmässä. Joku oli ohjaksissa, ja vaikka tuo joku olitte joskus te, olitte ohjaksissa vain niin pitkään, kun annoitte riittävästi palkkioita – joko porkkanaa tai keppiä – niille jotka seurasivat.

Tämä 5D-kokemus on äärimmäisen erilainen. Sen sijaan, että seuraatte jotakuta, jota pelkäätte tai arvostatte, seuraatte omaa polkuanne. Niin se on, että nekin jotka näyttävät olevan samanmielisiä, eivät ole täysin teidän mieltänne – kuten pitäisikin olla, sillä jokainen teistä on voimakas olento, joka ei tarvitse johtajaa eikä ketään julistamaan oikeuttaan.

Tuo viime toteamus on varmaan äärimmäisen pelottava, sillä ette tunne vielä olevanne riittävän vahva julistaaksenne oikeutenne ainutlaatuisena yksilönä. Haluatte piiloutua tämän ihmisen tai nimikkeen taakse toivoen, että toiset kulkevat uutta tietä.

Sen sijaan kyse on teistä ja vain teistä. Tässä uudessa Maassa on niin monia funktioita, että vaikka saatatte tavata kanssamatkustajia siellä täällä tietyissä risteyksissä, se on teidän polkunne, eikä kenenkään muun polku.

Kultalankanne tässä uudessa kudelmassa ovat ainutlaatuisia, ja vaikka teillä on vapaus hidastaa 5D-kehitystänne tai pysäyttää se, Maa ja sen myötä universumit ovat vähemmän, koska ette ole kiinnostunut jatkamaan.

Meidän täytyy lisätä, jotta te ette taas lankea 3D-palveluansaan, että muut sukupolvet jatkavat puuttuvia lankoja, kunnes kudelma on valmis. Kyse on vain siitä, että te halusitte kokea lopputuloksen nopeammin, kuin katsella sitä eetteristä tai muista 5D-maaelämistä.

Te voitte pysähtyä, mutta maaevoluutio ei pysähdy. Se on pelkästään vähän vähemmän valmis, mitä toivoitte silloin, kun joukkona pyysitte nähdä joitain lopputuloksia sen sijaan, että rakensitte pelkästään sillan uuteen aikaan.

Tehdäksenne sen teidän täytyy ensin julistaa olemisen oikeus itsellenne, mitä alkaa tapahtua – ja se syvenee päivittäin, mitä useimmiten indikoi haluttomuutenne olla se sakin miellyttäjä, joka olette olleet 3D:ssä.

Sallikaa itsellenne muutama kiukunpuuska, muutama vihainen sana. Olette murtautumassa ulos 3D-piilopaikastanne vaatiaksenne itsenne uudessa ja hyväksyvämmässä paikassa, joka on nyt 5D-maa. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >