HomeViestejäRon Baker27.8.2020 - Yleiskatsaus vuodesta 2021 - kaksinaisuuden räjähtäminen

27.8.2020 - Yleiskatsaus vuodesta 2021 - kaksinaisuuden räjähtäminen

YLEISKATSAUS VUODESTA 2021 – KAKSINAISUUDEN RÄJÄHTÄMINEN

AE Gabrielia kanavoinut Ron Baker (www.ronbaker.net)
27.8.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Henkilökohtainen kommentti Ronilta:
 
Gabrielin viesti on hyvin suora tänä vuonna. Itse asiassa muutaman viime vuoden viestit ovat muuttuneet tähän suuntaan. Syynä on, että olemme ennenkuulumattomassa siirtymä- ja evoluutioajassa tällä planeetalla – siirtymässä kokonaisuutena tietoisuusvaiheesta toiseen.
 
Ne valtavat valomäärät joita ladataan elämäämme yrittäen kannustaa meitä seuraavalle henkilökohtaiselle ja kollektiiviselle mahdollisuustasolle, saavat tunnehaavojemme tiheämmät energiat nousemaan.
 
Voidaksemme muuttua, on kriittistä, että opimme hoitamaan ja puhdistamaan ne pelko-, häpeä- ja tuomitsemisenergiat, joita olemme keränneet. Noiden energioiden vapauttaminen voi olla hyvin hoivaavaa ja turvallista, jos meillä on työkaluja – joita useimmilla ihmisillä ei rehellisesti sanottuna ole.
 
Siihen saakka kunnes puhdistamme nämä energiat kehostamme, vedämme jatkuvasti puoleemme tilanteita, jotka peilaavat sitä tai sopivat siihen, mistä pidämme kiinni sisällä. Tämä on resonanssinlaki toiminnassa.
 
Kun tilanteita syntyy eikä meillä ole hoitamistaitoa tai perspektiiviä, joka sallii meidän nähdä nuo tilanteet tilaisuutena, meillä on taipumusta alkaa vastustaa, puolustautua ja syyttää kaikkea ja kaikkia, jotka eivät ole samaa mieltä tietyistä näkemyksistämme ja lähestymistavoistamme.
 
"Kuka on hyvä? Kuka on huono? Kuka on oikeassa? Kuka on väärässä?" Nämä ovat haavoittuneita havaintotapoja, jotka eivät salli meidän koskaan nähdä syvempiä totuuksia. Nämä ovat kysymyksiä, jotka pitävät meidät kaksinaisuuden tai "kahden vastapuolen" vääristyneessä energiassa.
 
Monet ihmiset tuntevat, että ympäri maailmaa on johtajia, jotka kannustavat kaksinaisuuteen ja erimielisyyteen. Yhdestä perspektiivistä tämä on hyvin häiritsevää. Sieluperspektiivistä katsottuna, jos he onnistuvat saamaan meidät vastustamaan toisiamme, he palvelevat meitä – näyttävät meille, että meillä on tuo potentiaali sisällämme pelkona, häpeänä ja tuomitsemisena, joka vain odottaa ilmaisemista.
 
Jos olemme viisaita, näemme tämän kaksinaisuuden nousemisen tarpeellisena vaiheena ja tilaisuutena pyytää apua – jotta meillä on työkalut selvittää se omassa elämässämme. Tämä selvittää sen kollektiivisessa kokonaisuudessa.
 
Minusta näyttää, että jakautuneisuus ja vastarinta ovat saavuttaneet kriittisen tason. Kollektiivisia haavoja on esillä ympäri maailmaa, ja monet ihmiset ovat siirtyneet syvemmälle syyttelyyn.
 
Syyttely on tyypillinen valinta, joka tulee esiin, kun meillä ei ole hoitavia ratkaisuja. Sen sijaan, että tartutaan siihen, mikä on poissa tasapainosta, ja pyritään kehittämään myötätuntoisempi ymmärrys toisistamme, "haavoittunut lapsi" -osallamme on taipumusta syyttää toisia siitä, miltä meistä tuntuu. Nämä ovat kaksinaisuuden oireita.
 
Toive on, että opimme kaikki sopeutumaan ja reagoimaan, etsimään tarvitsemaamme apua selvittää omat haavamme ja sitten kannustaa toisia tekemään saman.
 
Arkkienkeli Gabriel antaa ymmärtää, että olemme nyt siirtymässä vuoteen nimeltään "kaksinaisuuden räjähtäminen".
 
Gabriel näyttää ehkä ilmaisevan, että olemme kaikki haavoittuneita lapsia – mikä voi tuntua niiden mitätöimiseltä tai huomaamattomuudelta, jotka ovat työstäneet tehokkaasti itseään. Kokemukseni on kuitenkin ollut vuosien saatossa, että valtava enemmistö ihmisistä on edelleen jumissa jollain sisäisellä konflikti- ja kaksinaisuustasolla. Ja myös meillä jotka olemme tehneet työtä, saattaa edelleen olla kerroksia, jotka meidän täytyy kohdata.
 
Samalla kun jatkat paljastumista, luota niihin kauniisiin eleisiin ja liikkeisiin, joita olet jo tehnyt.
 
Jos tarvitset apua ja opastusta parantavien muutosten tekemiseen vielä lisää omassa elämässäsi, ota yhteyttä. Gabrielin opastuksella olen kuluneiden 30 vuoden aikana kehittänyt erityisen voimaantuneen ja parantavan lähestymistavan, joka salli selvittää pelon, häpeän ja tuomitsemisen selkeästi. Olen opastanut ihmisiä noihin ratkaisuihin jo 25 vuotta.
 
Tiedän, että paljon enemmän on mahdollista, kun meistä tulee ennakoivia hoivaajia/tukijoita. Kiitos, että olet täällä.
 
Jaan nyt Gabrielin yleiskatsauksen vuodesta 2021.
 
"Kovin rakkaat valon lapset, kuten tiedätte, meitä kutsutaan Gabrieliksi. Kuten aina, meillä on suuri ilo olla jumalaisessa seurassanne.
 
Kutsumme vuotta 2021 "kaksinaisuuden räjähtämiseksi/purkautumiseksi". Tämä on vuosi, jolloin paljastatte ne sisäisen lapsen haavat, joita olette pitäneet sisällänne. Haavoittuneelle lapselle tapahtuu hyvin harvoja asioita, joihin ei liity tunnepurkaus. Olemme kannustaneet teitä useita vuosikymmeniä oppimaan, miten selvitetään nuo sisäiset haavat, hoidetaan haavoittuneet havaintotavat ja ladatut tunne-energiat sekä päästetään niistä irti.
 
Oppiminen menemään sisälle voimaantuneena aikuisena hoivaavalla ja ennakoivalla tavalla, on elegantein tapa selvittää nuo energiat. Kuitenkin silloinkin kun ihmiset päättävät lykätä henkilökohtaisten haasteidensa ja turhautumisensa kohtaamista, sielusuunnitelmien evoluutio jatkuu. Olette kaikki pyhiä yksilöitä laajentuneella sielumatkalla, ja sielunne välittää vain sen oppimisesta, miten rakastetaan ja arvostetaan – aloittaen sen itsestä, toisista ja planeetasta, jolla elätte.
 
Aivan kuten teidän yhdessä elämässä kokemanne matka, jossa siirrytte lapsen primitiivisestä tietoisuudesta potentiaalinne kehittyneemmille tasoille, sielunne kulkee paljon laajemman oppimiskäyrän monien elämien saatossa. Maa on palvellut noita matkoja ja tukenut teitä siirtymään oppimiskäyränne vaiheesta toiseen paljon pidempään, kuin ehkä arvaisitte. Eri aikoina on merkittäviä evoluutiomuutoksia, jotka kannustavat teitä massatietoisuutena siirtymään tasolta toiselle. Tätä tosiaankin tapahtuu planeetallanne tänä aikana ja on tapahtunut jo muutaman vuosikymmenen.
 
Monet ihmiset maailmassa löytävät itsensä jumittamasta selviytymisvalinnoissa, hyvin samaan tapaan kun haavoittunut lapsi joka ei halua ottaa vastuuta haasteidensa kohtaamisesta eikä halua kasvaa aikuiseksi ja kohdata todellisuutensa sitä osaa. Haavoittunut lapsi kääntäisi huomionsa mieluummin mielihyvään ja laittaisi jollekin toiselle vastuun siitä työstä, jonka tekemiseen hän ei tunne valmiutta.
 
Sielu kuitenkin tietää, mitä tarvitaan ja milloin on aika kohdata ydinhaasteet – mikä on prosessi, joka tyypillisesti sallii teidän löytää potentiaalinne syvemmät tasot ja kehittää niitä. Nyt on aika joihinkin merkittäviin liikkeisiin eteenpäin, yhteisen sieluvalinnan käynnistämänä.
 
Tämä on vuosi, jolloin kaksinaisuus räjähtää täydemmin maailmassa. Tämä on asteittain kiihtynyt jo häiriöiden, korruption, tasapainottomuuksien ja kriisien kautta. Näistä tulee 2021 selvempiä kuin koskaan. Maailmanne on kokonaisuutena syvästi jakautunut. Löydätte itsenne erillisyyden, puolustautumisen, pelon, häpeän ja tuomitsemisen kourista.
 
Olemme tulleet viimeiset 30 vuotta toimittamaan viestin tälle kanavalle ja tämän kanavan kautta, valmistellen häntä olemaan yksi opettaja, joka ymmärtää selkeät vaihtoehdot kaksinaisuuden parantamiseen. Tähän mennessä hyvin harvat ihmiset ovat päättäneet valmistella sisäisen itsensä. Tämä aika on helpointa niille, jotka ovat valmistautuneet. Ne jotka ovat oppineet hoivaamaan itseä, pystyvät nousemaan kaksinaisten havaintotapojen yli. Ne jotka eivät ole, löytävät itsensä enemmän ja enemmän sodasta itsensä kanssa.
 
2021 on vuosi, jolloin haava puhkeaa. Ihmiset löytävät itsensä syvemmästä epäluottamuksesta, tukahdutetusta vihasta ja turhautumisesta. Tarvitsette kaikki opastusta, toivoa ja hoitamisprosesseja haavojenne käsittelemiseen.
 
Astutte syvän haavoittumisen siirtämisaikaan. Monet sellaiset päättävät lähteä, jotka eivät ole valmiita kohtaamaan tämän tason haastetta. Pitäkää parhaanne mukaan tilaa noille pyhille valinnoille.
 
Tämä on vuosi, jolloin kaksinaisuus kärjistyy. Haavoittumisen ääni jota on "näytelty dramaattisesti", huutaa nyt enemmän kuin koskaan. Jos teillä ei ole työkaluja ja hoitavaa lähestymistapaa, teillä on taipumusta katsoa toisiin syyttäen ja häpäisten. Syyttäminen on haavoittumisen ulkoinen liike. "En halua syyttää itseäni, joten käännän sen pois itsestäni ja projisoin haavoittuneet tunteeni." Koko aikana syyttäminen ei palvele ketään.
 
Polku parantumiseen on oivaltaa, että teiltä on toimiessanne puuttunut koulutus/kasvatus ja selkeä ymmärrys haavoittuneen sisäisen lapsen käsittelemiseen. Tästä tulee selvempää 2021. Kaksinaisuus lisääntyy.
 
Tämä on vuosi, jolloin haavat nousevat eri tavalla kuin mikään, minkä olette tienneet modernissa historiassa. Tämä ei ole huono asia. Tämä on tilaisuus selvittää, miten paljon tarvitsette apua ja opastusta. Kannustamme teitä etsimään niitä opettajia, jotka ovat valmistautuneet opettamaan, ohjaamaan ja tukemaan, voimaannuttaen toiset täydempään ymmärrykseen.
 
On syvällisempiä vastauksia ja tyydyttävämpiä lähestymistapoja. On parannusvaihtoehtoja sille haavoittuneelle lapselle, joka teillä kaikilla on sisällänne. Historia on kuitenkin osoittanut, että siihen saakka kunnes joku joutuu kasvotusten haavojensa syvyyden ja haavoittuneiden valintojensa vaikutuksen kanssa, hän on harvoin halukas keskeyttämään jonkin haavoittuneen agendan kehityskaarta. Kääntäen huomion toisaalle ja tyydyttäen haluja. Yrittäen paeta noita aukkoja, rajoja.
 
Haavoittunut lapsi muodostuu ollessanne lapsia, jotka katsovat isään ja äitiin (asioiden) lähteenä. Kun nämä eivät tiedä, miten tarjotaan täydellinen koulutus/kasvatus ja työkalut, joita tarvitsette, haavoittunut lapsi etsii äidin/isän korvikkeita. Kun kenelläkään ei näytä olevan vastauksia ja ratkaisuja, häiriötekijä- ja syyttelypelit alkavat.
 
Haavoittunut narsismi, korvike luotetulle oman arvon tunteelle, ottaa vallan. "Saan, mitä haluan. Pidän huolta tarpeistani. Tyydytän itseni kaikin tavoin, joihin pystyn."
 
Haavoittunut lapsi joka ei osaa arvostaa itseään, ei voi arvostaa toisia tai planeettaa. Olemme todenneet nämä asiat vuosikymmeniä. Toivottavasti kylvämme siemeniä, keskeytämme ja herätämme syvimmät totuuden siemenet, jotka teillä on jo sisällänne.
 
Kun väsytte tarpeeksi syyttelyyn, häpäisemiseen, taistelemiseen, häiritsemiseen ja tuhoamiseen oikeutetun turhautumisenne nimissä, toivomme teidän sallivan sisällenne kylvettyjen syvempien totuuksien myös nousta. Teillä jokaisella on kyky rakastaa ja arvostaa. Ja kuitenkin silloin kun haavoittuneet tunteenne laukaistaan, usein haavoittuneena lapsena etsitään ensin selviytymisvaihtoehtoja.
 
"En pidä siitä, miltä minusta tuntuu. Siksi käyttäydyn huonosti. Sulkeudun, käännän huomion muualle ja turrun. Jos joku kyseenalaistaa tai haastaa minut, hyökkään." Nämä ovat haavoittuneen lapsen kaavoja.
 
Kerromme nämä asiat hyvin myötätuntoisesti, toivoen saavamme huomionne. On parantavia vaihtoehtoja jokaiseen noista valinnoista.
 
Kunnioitamme, mitä ikinä valitsette. Opitte jokaisesta valinnasta – paljastaen, mikä saa teidät kuntoon ja mikä ei. Teillä on vapaa tahto, mutta haavoittunut lapsi tarvitsee kouluttaa ja hoitaa syvempään ymmärrykseen. "Tiedätte totuuden, ja totuus vapauttaa teidät."
 
On viisaampia totuuksia, mutta teidän täytyy alkaa haluta selvittää, miten ne pätevät teihin, hoitamalla itseänne ja taistelemalla itsenne puolesta. Jos jatkatte huonoa käyttäytymistä kuin haavoittuneet lapset, saatte pelkästään lisää epäluottamusta, loukkaantumista, erillisyyttä ja jakautuneisuutta. Omat valintanne kiihdyttävät tuota ongelmaa.
 
Seisotte kaksinaisuuden räjähtämisen/purkautumisen tai paljastumisen kynnyksellä.
 
Ette voi paeta kollektiivisten valintojenne seuraamuksia tai vaikutusta. Se ei ole koskaan ollut mahdollista. Muistutamme teille kuitenkin taas kerran, että planeetalla on opettajia, jotka ovat omistaneet elämänsä itsensä parantamiseen, itsensä arvostamiseen – oppien, miten puolustetaan itseään ja transformoidaan itsensä.
 
Ihmiset jotka ovat valmiita ja halukkaita ottamaan askelia niitä syvempiä totuuksia kohti, jotka vapauttavat teidät pelosta, häpeästä ja tuomitsemisesta, ovat jo havainneet, että tämä on totta, ja noita lähestymistapoja tarvitaan, jotta jatketaan syvenemistä ja reagoimista nouseviin haavoihin maailmassanne.
 
Vain kourallinen ihmisiä on tässä vaiheessa todella panostanut niihin syvyyksiin, joita tarvitaan tässä kohtaa planeetallanne. Taputamme jokaiselle teistä, jotka olette ottaneet askelia tähän suuntaan. Kannustamme teitä jatkamaan ja kannustamme muita samanlaisiin valintoihin. Teidän kaikkien tarvitsee tukea toisianne, kun siirrytte enemmän tähän lisääntyvän kaksinaisuuden aikaan.
 
Niiden muutokset jotka ovat oppineet hoivaamaan ja voimannuttamaan itseään, ovat olleet syvällisiä. Tiedämme, että monet useammat teistä ovat sen partaalla, että alatte selvittää myyttejä, joita kannatte. Tiedämme, että haavojenne kohtaaminen voi näyttää pelottavalta haavoittuneelle lapsiosallenne. Vakuutamme kuitenkin teille, että olette turvassa, kun fokusoidutte noiden haavoittuneiden perspektiivien hoitamiseen ja kouluttamiseen – erityisesti etsiessänne niiden apua, jotka ovat jo oppineet hoivaamaan ja arvostamaan itseään ja tuntemaan turvaa tunteiden kohtaamisen prosessissa.
 
Rakkaus on mahdollista. Parantuminen on mahdollista. Aitous ja keskinäinen tuki on mahdollista. Haavojenne selvittäminen on täysin mahdollista.
 
Vapaus kaksinaisuudesta on mahdollista. Tämä kanava inspiroituu jatkuvasti katsellessaan niiden, joita hän opettaa, transformoituvan ja vapautuvan haavoittuneen lapsen otteesta.
 
Myös kriisissä olevan maailman edessä, valtava tilaisuus on aina mahdollinen. Teidän täytyy valita paljastua itsellenne sekä pyytää apua ja opastusta, jota tarvitsette. Kuulkaa meitä, kun sanomme, että toisarvoinen ymmärrys ja lyhyet ääniparannusvideot eivät vapauta teitä. Vaaditaan oppimaan luomaan uusia ja tuettuja kokemuksia syvemmistä totuuksista, jotka on kylvetty sisällenne.
 
Etsitte kaikki sielun polkua, tiedätte sen tai ette. Olemme kanssanne tänä kaksinaisuuden räjähtämisaikana. Ajatelkaa, että tämä on kuin paiseen myrkyllisen energian vapauttamista – se tarvitsee vapauttaa ja hoitaa. Katsokaa selkeästi niitä valintoja, joita esitetään ympärillänne. Arvioikaa, mikä palvelee ja mikä selvästi ei. Teihin on rakennettu pyhänä lahjana potentiaali tuntea kipua, jotta voitte tunnistaa, kun jokin valintanne toimii teitä vastaan.
 
Kun laitatte kätenne kuumalle liedelle tai syytätte ja häpäisette ympärillänne olevia, tunnette kipua. Se on yritys keskeyttää ne valinnat, jotka eivät palvele teitä. Kerääntynyt kipunne nousee pintaan. Nousee myös potentiaalinen ratkaisu, joka on jo olemassa tasoilla, joita tämä planeetta ei ole koskaan saavuttanut.
 
Rakkaus, hoivaaminen ja keskinäinen tuki vaativat koulutusta ja harjoittelua. Kannustamme teitä etsimään jonkin erityisen prosessin, joka sallii teidän panostaa ja syventyä siihen, mikä parantaa omaa elämäänne ja ympärillänne olevien elämää. Olette enimmäkseen tunteneet haavoittuneen lapsen ratkaisut, vaikka tämä ei ole tietoinen aikomuksenne. Mutta haluamme teidän oivaltavan, että se on totta. Tuon totuuden naamioiminen ei palvele.
 
Totuus vapauttaa teidät. Jokainen viisas vanhempi tuo totuuden lapselle voidakseen palvella lasta. Vastustaminen, syyttely, häpäiseminen ja keskittyminen siihen, kuka on oikeassa ja kuka väärässä, ovat haavoittuneen lapsen valintoja. On aika paljastua ja kasvaa aikuiseksi, rakkauden, arvon ja keskinäisen tuen valintoihin. Etsikää apua, jota tarvitsette. Paljastukaa toisillenne. Tehkää paras, mihin pystytte tänään. Ja sitten ottakaa seuraavat voimalliset askeleet hoivaavampia valintoja kohti, jotka palvelevat teitä. Tätä matkaa tehdään askel kerrallaan.
 
Kaikessa mitä tapahtuu, on enemmän tukea, ja sen tunnistamisesta useimmilla teistä ei ole mitään hajua. Emme tee näitä väitteitä syyttelyn, häpäisyn tai tuomitsemisen kera. Pyrimme pelkästään selkeyttämään, mitä kohtaatte tänä räjähtävän kaksinaisuuden vuotena.
 
Kuten aina, muistutamme teitä rakastamaan toisianne niin, kuin rakastatte itseänne – paras mihin pystytte tänään. Olkaa siunattuja."
 
– Arkkienkeli Gabriel
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >