HomeViestejäRon Baker26.6.2020 - Miksi koronavirus - perspektiivejä meidän kaikkien harkittavaksi

26.6.2020 - Miksi koronavirus - perspektiivejä meidän kaikkien harkittavaksi

MIKSI KORONAVIRUS – PERSPEKTIIVEJÄ MEIDÄN KAIKKIEN HARKITTAVAKSI

Arkkienkeliä kanavoinut Ron Baker (www.ronbaker.net)
26.6.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Hei, sieluperhe.
 
Olen tuonut 1990-luvun alkupuolelta saakka viestejä oppailtani. Vaikka useimmiten jaan viestit omilla sanoillani sen perusteella, mitä olen oppinut vuosien saatossa, tämä viesti on niin kaunis, syvällinen ja kaivattu tänä aikana, että olen päättänyt jakaa sen suoraan kanavoituna viestinä.
 
En ollut kuullut aiemmin joistain näistä perspektiiveistä – kuten miksi olemme kollektiivisesti ilmentäneet tämän viruksen. Ja olen itse innoissani, kun saan lisää ymmärrystä aikana, johon liittyy enemmän epäilyä ja hämmennystä.
 
Harkitkaa tämän jakamista ystävienne ja perheenne kanssa. Meidän täytyy yhdistyä tukemaan tosiamme! Ja apunne useampien ihmisten saavuttamisessa on korvaamatonta! Lähettäen rakkautta teille kaikille, Ron
 
Rakkausviesti arkkienkeliltä
 
Rakkaat ystävät, meille on ilo olla täällä kanssanne ja saada tämä tilaisuus jakaa kanssanne rakkauden, viisauden ja totuuden perspektiivejä.
 
Tämä aika on erilainen, kuin mikään minkä olette tunteneet planeetallanne. Teillä tapahtuu monien asioiden yhtyminen samaan aikaan, kuten todellisen muutoksen kulminaatio usein tapahtuu. Se on kuin täydellinen myrsky monin tavoin. Se mitä koette nyt, on täydellistä loppujen ja alkujen yhtymistä. Se on aikaa paljastaa, kuka olette olleet ja mikä on ollut poissa tasapainosta.
 
Toisin sanoen, ne globaalit häiriöt joita olette kohdanneet, antavat teille aikaa arvioida, mikä on toiminut teillä hyvin ja mikä on asettanut teidät huonosti.
 
Kun sanomme "huonosti", emme tarkoita mitään tuomitsemista. Teillä on hyvin voimakkaat indikaattorit hyvästä ja huonosta – myös sanoissa "hyvä ja huono". Määritelmämme siitä, mikä on asettanut teidät huonosti: se mikä on asettanut teidät rajoittuneempaan kokemukseen, minkä haluaisitte luoda elämäänne. Voisimme yhtä helposti sanoa, että se mikä aiheuttaa tuskaa ja erillisyyttä, jonkin nautinnollisen ja selkeästi merkityksellisen sijasta.
 
Haluamme teidän ymmärtävän, että tietyt valinnat joita teette tyypillisesti, palvelevat laajentumistanne suurempaan täyttymykseen, ja toiset valinnat pitävät teidät jumissa tietyssä "oppimistaskussa".
 
Tietyssä oppimistaskussa olemisessa ei ole mitään väärää ja huonoa – vaikka pysyisitte siinä satoja tai tuhansia vuosia. Kaikki valintanne ovat pyhiä. Kaikki kokemukset ovat pyhiä. Itse asiassa luomakunnassa ei ole mitään, mikä ei ole pyhää.
 
Ymmärrättekö kuitenkaan tuon toteamuksen totuuden alkuunkaan? Ja ovatko tyypilliset valintanne heijastaneet sitä, että TE pidätte omaa elämäänne pyhänä? Nämä vastaukset antavat teille tärkeän paikan alkaa tutkia tätä.
 
Haluamme teidän ymmärtävän, että olette kaikki voimakkaampia, kuin kuvittelette. Ja kuitenkin jos jäätte vangiksi rajoittuneeseen oppimistaskuun, joka liittyy tyypillisesti haavoittuneeseen lapseen, eristätte itsenne henkilökohtaisesta voimaantumiskokemuksesta.
 
Jos pelkästään sallitte oletettujen johtajienne tehdä valinnat puolestanne ja sitten seuraatte sokeasti perässä, olette vastuussa haavoittuneiden lasten kokemusten luomisesta.
 
Ne jotka olette valinneet johtoasemiin tähän saakka – joista monille olette katkera – esittävät pelkästään tiettyjä lupauksiaan kollektiivisessa kokemusverkossa. Te voisitte päättää tehdä samoin.
 
Joka tapauksessa olette täällä oppimassa toisiltanne ja toistenne kanssa. Enimmäkseen te kaikki paljastatte, inspiroitte tai laukaisette Itsen ja elämän puolia toisissanne jokaisella tekemällänne valinnalla. "Se mitä minä teen, vaikuttaa sinuun. Ja se mitä sinä teet, vaikuttaa minuun." Kummassakin tapauksessa valinnat joita toinen ihminen tekee, voivat paljastaa vain sen, mitä on jo sisällänne. Tämä on kriittinen asia ymmärtää.
 
Jos teillä on syvä pelko sisällänne ja toinen ihminen tekee tietyn valinnan, joka laukaisee tuon pelon pintaan, haavoittunut lapsi teissä saattaa syyttää häntä, yrittää välttää häntä, pyrkiä satuttamaan häntä tai tuhoamaan hänet. Mutta kun hän paljastaa sen, mitä sisällänne on, se on teille palvelu sielutasolla.
 
Toisin sanoen, se mitä löydätte itsestänne, antaa teille tilaisuuden reagoida, hoivata sitä – kehittäen sen, mikä jumitti pelossa, uuteen voimaantuneen ymmärryksen paikkaan. Sillä tavalla te opitte.
 
Jos hän ei olisi laukaissut pelkoanne, kenties ette olisi edes tiennyt, että se oli sisällänne. Ilman tuota paljastumista ette voisi hoivata tai reagoida. Olisitte vain jumissa sen kanssa, ja se vaikuttaisi tiedostamatta elämäänne.
 
Nämä ovat haavoittuneiden lasten valintoja. Tämä on yksi rajoitus, joka on yleinen siinä oppimistaskussa, jota hyvin monet teistä ovat tutkineet jo monta elämää.
 
Kun alkaa nähdä elämän ja oman matkanne kehittymisen Itsen paljastumisena, se on kehittyneempi, voimaantuneempi ja tyydyttävämpi lähestymistapa. Voitte tuntea todellisen voimanne vain oppimalla yhdistymään sisäiseen Itseen … sen ymmärryksen tukemana, että kaikki mitä tapahtuu elämässänne, on enimmäkseen tarkoitettu paljastamaan Itseä.
 
Jotain tapahtuu. Mitä löydätte? Mitä tulee esiin sisältä? Kaikki tapahtuu pohjimmiltaan palvelemaan teitä ja oppimistanne – Itsen heräämistä.
 
Näettekö elämän tyypillisesti tällä tavalla? Vai tunnetteko olevanne enemmän vankina haavoittuneen lapsen perspektiivissä – ja pelkäätte, ettei teillä ole todellisia vaihtoehtoja ettekä kykene parantamaan henkilökohtaista elämäänne?
 
Te pystytte havaitsemaan kaiken elämän, yksinkertaisimmasta kehittyneimpään. Ja kuitenkin silloin kun olette kolmannella luokalla, ette pysty helposti näkemään niitä perspektiivejä tai syvyyksiä, joita näette ollessanne 10. luokalla.
 
Vaikka 10-luokkalaisen potentiaali on jo sisällänne, silloin kun olette kolmannella luokalla, päästäksenne siihen käsiksi teidän täytyy ottaa sarja täydellisiä askelia – paljastaa kolmannen luokan Itsenne ja kehittää sitä. Vasta sitten voitte herätä neljännen luokan Itseenne.
 
Ajan kuluessa yksilöllisen tietoisuutenne on tarkoitus herätä enemmän ja enemmän. Lapsesta voimaantuneeksi aikuiseksi ja inspiroituneeksi sieluksi.
 
Elämä on rakennettu jumalaisessa järjestyksessä, ja se on luotu palvelemaan Itsen heräämistä. Teidän pyhä sielumatkanne. Teillä on etuoikeus tulla ennakoivaksi vaikutustekijäksi omassa heräämisessänne, mutta harva teistä tietää tässä kohtaa miten.
 
Planeetta on saavuttanut kehittymisajankohdan, jolloin teitä kaikkia kannustetaan tulemaan yhteen ja ottamaan voimallisia seuraavia askelia suurempaan potentiaaliin – mikä perustuu jonkin haasteen kohtaamiseen, joka kannustaa yksilöitä oivaltamaan, että te tarvitsette toisianne ja teidän täytyy näkyä toisillenne.
 
Tässä ajassa on harvinaista se, että yksilöt ympäri maailmaa käyvät läpi samaa haastetta samaan aikaan.
 
Voitte kaikki yhdistyä toisiinne paljon täydemmin, kuin olette kuvitelleet. Olette kaikki perimmiltään samaa – kaikki pyhiä.
 
Kuitenkin olette olleet koulussa, jossa on yksilöitä monilla eri tasoilla opettelemassa erilaisia oppitunteja, fokusoituen elämän eri puoliin sen perusteella, mitä sielunne täytyy eniten tutkia. Kuitenkin olette harvoin olleet fokusoituneita samaan haasteeseen samaan aikaan.
 
Tämä on tärkeä siemen, joka kannustaa ykseystietoisuutta, haavoittuneiden lasten jakautuneen ja puolustetun tietoisuuden sijasta.
 
Katsotaanpa siis tarkemmin ajankohtaista haastettanne. Mikä virus ylipäätään on?
 
Poikkeama joka tulee DNA:sta – ja voitaisiin sanoa, että elämä itse luo häiriön, poikkeaman ja ravistuksen.
 
Teillä vapautuu planeetalla jatkuvasti virusenergiaa. Ja kuitenkin tämä virus on saanut koko planeetan huomion … globaali häiriö. Kehonne täytyy nyt sopeutua johonkin uuteen, johonkin vieraaseen, johonkin mahdollisesti uhkaavaan.
 
Missä kohtaa tämä virus haastaa tavallisimmin yksilöt?
 
Keuhkot. Hengityselimistö. Keuhkot edustavat kykyänne hengittää sisään elämäniloa ja luoda vastavuoroinen suhde teitä ympäröivän elämän kanssa.
 
Monia teistä ei ehkä ole perehdytetty tämän tason tulkintaan elämästä ja siitä, miten kaikki toimii. Kunnioitamme sitä, että useimmat teistä ovat tehneet parhaansa. Teitä ei yksinkertaisesti ole koskaan kannustettu tietämään ja teille opetettu, miten vaaditaan Itse, panostetaan Itseen ja luotetaan paljastuvan Itsen iloon tanssissa elämän kanssa. Ilman iloa vastavuoroisesta tanssista, joka sisältää Itsen (sinä) ja elämän, olette olleet rajoittuneita ja takertuneet rajoittuneempaan oppimistaskuun.
 
Saadaksenne selville, olemmeko oikeassa vai emme, katsokaa vain näitä vinkkejä.
 
Olette riippuvaisia luonnosta selviytymisessänne. Ette te, eikä planeetta (joillain tavoin) voi kukoistaa ilman toisen arvoa ja yhteistyötä – ainakaan nykymuodossaan.
 
Ihmiset ovat kaikki riippuvaisia hapesta, jota puut tuottavat – puut joita olette hakanneet hälyttävällä tahdilla, aina vain suurempien ja suurempien asioiden rakentamisen nimissä. Sitä ette ehkä ole oivaltaneet, että hakkaatte planeetan hengityselimistöä, välittämättä tai tekemättä sitä tasapainoisella ja vastuullisella tavalla. On se tullut teille selväksi tai ei, niin tämä luo välittömän kriisin – erityisesti nyt kuin olette alkaneet havitella myös Amazonin sademetsää.
 
Tuosta epätasapainosta käsin olette nyt luoneet, ilmentäneet viruksen, joka heijastaa kollektiivisten valintojenne epätasapainoa – kun kulutatte ja tyydytätte haluja enemmän, kuin hengitätte sisään elämäniloa … ja näin luotte epätasapainoa sen sijaan, että annatte takaisin elämälle, niin kuin se antaa jatkuvasti teille. Virus on tulosta ja suora ilmentymä haavoittuneista valinnoistanne.
 
Vaarannatte sen hapen määrän, jota voitte hengittää kehoonne, mikä on kollektiivisesti luotu suorana heijastuksena tavanomaisista valinnoistanne.
 
Koska Luoja ymmärsi tarkistusten ja tasapainon merkityksen, teidän elämänne luodaan jatkuvana heijastuksena sisäisestä ja ulkoisesta. Ilmennätte ulkoiseen maailmaan sen, mitä sisällänne tapahtuu. Jos taistelette, ilmennätte taistelun. Jos rakastatte, ilmennätte paikkoja rakastaa.
 
Tässä tapauksessa tuo virus on heijastus kollektiivisista valinnoistanne. Ja ne jotka tulevat esiin haavoittuneiden lasten rajoittuneesta taskusta, tarvitsevat epätoivoisesti keskeytystä.  Tästä viruksesta on tullut tehokas tapa saada huomionne.
 
Teillä on edelleen vapaa tahto, mutta universumi tekee kaiken mahdollisen keskeyttääkseen ne valinnat, jotka ovat asettaneet teidät huonosti.
 
Luotte ja ilmennätte jatkuvasti omista kollektiivisista, kumulatiivisista valinnoistanne käsin. Ja lasten tapaan teidät tarvitsee keskeyttää, silloin kun laitatte itsenne, toisenne tai planeetan vaaraan. Tuo haavoittunut lapsiosa on hyvin monissa ihmisissä mennyt vain sokeasti eteenpäin, tietämättömänä siitä tuhosta, jota syntyy alituisesta kaipuusta kuluttaa – kuluttaen myös itse lähdettä, planeettaa.
 
Ensisijainen vihje on tietämättömyys siitä, miten panostetaan Itsenne arvostamiseen. Jos ette pysty tekemään sitä, niin ette pysty arvostamaan toisianne tai planeettaa.
 
Tämä virus on yritys herättää teidät, jotta voitte kohdata sen pelon, joka on pitänyt teidät "haavoittuneen lapsen taskussa".
 
Elämä yrittää aina paljastaa teille, mitä te teette. Teitä ei vain ole koskaan opetettu tulkitsemaan elämää tällä tavalla. Jos teillä on pelkoa, niin tämän koronaviruksen kohtaamisaika on enimmäkseen tuonut teillä esiin pelkoa. Jos teillä on kyky iloon ja hoivaava/kannustava reaktio kaikkeen, mitä tapahtuu, niin se laukastaan ja herätetään.
 
Jos olette sitoutuneet rakastamaan ja arvostamaan elämässänne, harjoittakaa sitä. Planeettanne ja väestönne reagoi ja oppii hitaasti. Jos jatkatte huonoa käyttäytymistä siitä lapsen pelosta käsin, että te ette voi koskaan olla tyytyväinen, pidätte toisenne vain pelkäämässä kuollakseen.
 
On kriittistä, että opitte ottamaan vastuuta siitä, että olette kaikki osallistuneet kollektiivin kumulatiivisiin valintoihin.
 
Tänä aikana teidän täytyy oppia, miten panostetaan Itseen, ja selvittää, miten hengitetään elämäniloa keuhkoihin … ja sitten tutkia kaikkia tapoja, joilla voitte hengittää takaisin ulos toisille ja planeetalle anteliaan auliisti. Tämä ruokkii planeettaa.
 
Ilma jota hengitätte ulos, on kirjaimellisesti ruokaa luonnolle. Teidät on tehty vastavuoroisiksi ja toisistanne riippuvaisiksi, jotta teillä olisi jokin tapa nähdä välitön ja kaunis suhteenne.
 
Teillä on voima parantaa kaikkea elämää ympärillänne, ja teillä on voima heikentää sitä. Arvioikaa valintojanne, rakkaat ystävät. Arvioikaa. Katsokaa, mitä opitte tästä viruksesta, joka on tarkoitettu häiriöksi täällä. Sitä ei ole tarkoitettu tuhoajaksi.
 
Tämä virushaaste on täynnä itse elämää. Se on terveyspoikkeama.
 
Siis kysy itseltäsi, mitä sellaisia valintoja olet tehnyt, jotka lisäävät terveyttä, jotka lisäävät vastavuoroista panostusta elämään ympärilläsi. Mitä valintoja olet tehnyt herättämään Itsen ja sitten panostamaan tuon Itsen takaisin elämään ympärilläsi? Missä olet ollut sitoutunut rakkauteen ja arvoon?
 
Planeettanne on ollut törmäyskurssilla. Teidän kaikkien haavoittunut lapsiosa on ollut sitoutunut oppimistaskuun, joka sallii teidän saavuttaa vain tietyn täyttymystason.
 
Olette kuitenkin välttäneet joitain lempeämpiä herätyksiä, joita on tullut tiellenne. Olette kyykistyneet alas ja päättäneet jäädä kuin haavoittuneiksi lapsiksi, kuluttaen ja vieden huomion muualle, mennen mielihyvänne perässä ja arvostaen hyvin vähän Itseä tai elämää ympärillänne.
 
Jos jatkatte noiden valintojen tekemistä, ette koskaan tunne sitä syvällistä potentiaalia, joka teillä on jo sisällänne merkitykseen, arvoon ja tarkoitukseen – aivan kuten olemme kertoneet vertauskuvassa kolmasluokkalaisista, jotka sisältävät kymmenluokkalaisen Itsensä potentiaalin.
 
Uskokaa meitä: teillä kaikilla on sieluina enemmän mahdollisuuksia, kun voitte edes kuvitella nykyisestä perspektiivistänne ja nykyisellä kokemuksellanne.
 
Riippumatta siitä, mitä valitsette, tietäkää, että kaikki asiat ovat täällä palvelemassa teitä. Elämän jokainen osa on pyhä. Ja riippuu teistä, mitä teette vapaalla tahdollanne – mitä teette elämän syvällisellä lahjalla.
 
Tietäkää, että olette kaikki luoneet tämän viruksen kollektiiviseksi häiriöksi, joka heijastaa teille itsellenne, mitä olette tehneet: estäneet elämänilon ja tuhonneet planeetan hengityselimistöä.
 
Ja teidän kaikkien tarvitsee oppia, miten hengitetään sisään elämäniloa kiitollisena ja hengitetään tuota energiaa takaisin ulos inspiraationa ja kannustuksena, panostaen kaiken, mitä olette, toisiinne ja planeettaan.
 
On aika herätä ja keskeyttää tämä rajoittuneen potentiaalin tasku.
 
Tämä virus yrittää näyttää teille, miten olette heikentäneet vastavuoroista yhteysvirtaa yltäkylläisen ja voimantuneen Itsen ja muun luomakunnan välillä.
 
Ja näin ollen tulemme antamaan tämän viestin niin selkeästi, kuin osaamme. Meillä on myös mahtavia uutisia …
 
On niitä, jotka ovat omistaneet elämänsä terveempien vaihtoehtojen ja valintojen oppimiseen – joilla on jo työkaluja, myötätuntoa ja halukkuutta opettaa teitä, opastaa teitä ja näyttää tietä suurempaan omaan täyttymyspotentiaaliinne.
 
Etsikää heitä. Tehkää tämä panostus itseenne. Itsen hoivaamisen ja arvostamisen oppimisessa ei ole mitään pelättävää.
 
Pitäkää myös mielessä, että jos te ette herää ja panosta suurempaan iloon ja keskinäiseen arvoon, luotte enemmän ja enemmän tuhoa. Tämäkin vaihtoehto on annettu teille kaikkeen luomiseen tällä planeetalla. Ja sitten haavoittunut lapsi huutaa: "Miten Jumala voi antaa tämän tapahtua?" Voi, rakkaat lapset, herätkää ja valitkaa enemmän se voimaantunut potentiaali, joka teillä kaikilla on.
 
Kannustamme teitä olemuksemme joka hitusella katsomaan sydämiinne. Etsimään opastusta, jota siellä on. Kurkottakaa. Tehkää panostus sisäiseen Itseenne. Nämä ovat korvaamattomia valintoja, ja ne ovat kriittisiä valintoja. Mikään ei voisi olla tärkeämpää. Ei mikään.
 
Kuten aina, toivomme teille korkeinta täyttymyspotentiaalia. Ja kuitenkaan te ette ole tyypillisesti valinneet sitä.
 
Planeetta on siirtymässä uudelle tietoisuustasolle – teidän kanssanne tai ilman teitä.
 
Planeetan läpi virtaa täysi luomisenergia. Ja se on palvellut teitä ja kestänyt teidän kollektiivisia oppimiskäyriänne – kestänyt sitä lapsellisen huonon käyttäytymisen taskua, jossa ei opita, miten arvostetaan tai tunnistetaan valintojenne vaikutus ja tunnetaan enimmäkseen vastuuta niistä.
 
Kutsumme teidät näiden asioiden pariin saadaksemme huomionne ja auttaaksemme teitä heräämisessä – emme syyttääksemme tai tuomitaksemme.
 
Mutta vakuutamme teille, että planeetalla on kyky selviytyä. Ja se esittää osansa tämän pyhän paikan suojelemisessa, jota kutsuaan Maaksi – ollakseen valmis seuraavan tason sielupotentiaaliin, joka voisi sisältää teidät kaikki.
 
Taivas maan päällä. Kultainen aika. On monia viittauksia tähän aikaan, jonka olette nyt saavuttaneet. Ja tämä virus antaa teille pelkästään kriittisen herätyksen. Toivotamme teille hyvää.
 
Laskeutukaa sydämiinne. Etsikää, kysykää ja lähestykää niitä, jotka ovat valmistautuneet johtamaan, opastamaan ja hoivaamaan teidät enemmän potentiaaliinne. Alkakaa hengittää sisään elämäniloa. Parantakaa haavoittuneet keuhkonne ja hengityselimistönne, sekä Itsessänne että planeetallanne.
 
Ylittäkää tämän viruksen tarve, ja se mukautuu hyvin helposti. Se on palvelemassa teitä. Mutta se heijastaa aina kollektiivisia valintojanne teille. Niin elämä toimii.
 
Pitäkää mielessä, että yksilöt luovat kollektiivin! Muutatte kollektiivia muuttumalla yksilöinä!
 
Lopuksi, älkää salliko sen pelkomanipuloinnin, joka jatkuu maailmassa, erottaa teitä, kääntää teitä toisianne vastaan. Muut haavoittuneet lapset ovat esittäneet tätä agendaa monilla tavoilla planeetallanne. Jotkut heistä ovat oletetuissa johtoasemissa, mutta he jumittavat vain rajoittuneessa oppimistaskussa.
 
Muistakaa aina, että hyvin paljon enemmän on mahdollista. Se on teidän käsissänne. Valitkaa hyvin. Olkaa siunattuja.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >