HomeViestejäRon Baker9.11.2019 - Yleiskatsaus vuodesta 2020 - uuden kollektiivisen vision luominen

9.11.2019 - Yleiskatsaus vuodesta 2020 - uuden kollektiivisen vision luominen

YLEISKATSAUS VUODESTA 2020 – UUDEN KOLLEKTIIVISEN VISION LUOMINEN

Arkkienkeli Gabrielia kanavoinut Ron Baker (www.ronbaker.net)
9.11.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Kiihtyneen muutoksen ja hämmennyksen maailmassa olen onnellinen, että yksi asia jonka saan tuoda ihmisille ympäri maailmaa, on arkkienkeli Gabrielin viisaus – selkeitä ja myötätuntoisia ratkaisuja ja suuntaa on jaettu vuodesta 1990 saakka. Tämän viestin lukemisen lisäksi kannustan myös palaamaan Gabrielin yleiskatsauksiin vuosista 2018 ja 2019 antamaan sinulle lisää luottamusta, että voit luottaa annettuihin perspektiiveihin.
 
"Kovasti rakastetut valon lapset, kuten tiedätte, meitä kutsutaan Gabrieliksi, ja kuten aina, meillä on ilo olla jumalaisessa seurassanne.
 
Tulemme puhumaan teille vuodesta 2020 – vuodesta joka sisältää suuren kasvu- ja heräämismahdollisuuden. Sanomme siitä: "2020 – uuden kollektiivisen vision luominen". Tämä on aikaa, jolloin voitte ottaa kaikki vinkit "ravistelun" vuodesta 2018 ja "tilinteon" vuodesta 2019 muovataksenne uuden ja tyydyttävämmän vision.
 
Maailmassa on tapahtunut merkittäviä aktivointeja muutamana viime vuosikymmenenä, mukaan luettuna uusi muutossykli vuodesta 2012 saakka. Tämä oli aikaa, jolloin planeettanne kulki Linnunradan keskipisteen läpi, mikä merkitsi myös Maya-kalenterin 26.000 vuoden syklin loppua.
 
Kannustamme teitä fokusoitumaan kaikkeen, mitä olette oppineet tänä ennenkuulumattomien aktivointien aikana, syventääksenne uusia visioitanne. Monin tavoin tästä tulee vuosi, joka pyytää teitä arvioimaan, millaisen maailman haluatte luoda – alkaen sen tunnistamisesta, mikä on toiminut hyvin elämässänne ja mikä ei. Se on vuosi jakaa toisten kanssa se, minkä havaitsette tärkeimmäksi teille sekä millaisen kokemuksen haluatte luoda. Se on aikaa, jolloin teidän täytyy yhdistyä muiden kanssa, joilla on samanlaiset arvot.
 
Yhteenliittyminen niiden kanssa jotka kannattavat samanlaisia arvoja, on tapa saada aikaan voimaantuneempi vaikutus ympäröivään maailmaan.
 
Maailma on fokusoitunut USA:han tänä vaalivuotena. Se on aikaa, jolloin monia ideoita laitetaan pöytään ja monilla ihmisillä on voimakkaita mielipiteitä siitä, millainen "uuden vision" täytyy olla.
 
Teillä on ollut ravistelujen aika (2018), ja olette toivottavasti tulleet selkeämmiksi sitoumuksistanne (2019). Ja nyt on aika olla löytöjenne ja totuuksienne voimassa – henkilökohtaisten totuuksienne – jotta se voi alkaa yhdistyä nyt kollektiiviin, yhteisiin totuuksiin. Tämä on aikaa, jolloin saatte selville, missä enemmistönne ovat. Saatte selville, ketkä ovat valmiita puolustamaan prioriteettejaan ja ketkä jumittavat edelleen pelon, häpeän ja tuomitsemisen selviytymisvalinnoissa.
 
Vanhaan kaavaan liittyy valittaminen ja projisoiminen sen sijaan, että seistäisiin siinä totuudessa, millä on merkitystä teille ja mitä leimaa niiden ratkaisujen tutkiminen ja harkitseminen, jotka palvelevat kokonaisuuden hyvää. On nopeutuneen vaikutuksen aikaa. Tietysti riippumatta siitä, mitä valitsette, koette edelleen niiden vanhojen ja tavanomaisten lähestymistapojen ravistelua, jotka eivät siivitä tasapainoa ja kokonaisuuden hyvää. Tämä kaikki on täydellinen osa kehitystä.
 
Tämä on edelleen nopeutuneiden löytöjen aikaa, ja on jatkuva tarve muutoksiin siinä, minkä olette tunteneet. Tuon prosessin aikana ne eritysvalinnat joita teette, vaikuttavat voimakkaasti siihen, mitä tulee.
 
Monet teistä haluaisivat meidän kertovan, mitä vaaleissa tapahtuu, emmekä tietenkään arvioi, mitä luulemme tulosten olevan. Emme ole täällä antamassa teille selvänäköisiä ennusteita. Sen sijaan olemme täällä antamassa teille kannustusta "elämän tavasta toimia", kuten kanava haluaa ilmaista sen.
 
Olemme myös antamassa teille energeettistä tukea ja ymmärrystä, että valintanne esittävät tärkeää roolia ilmentymissä, joita tapahtuu. Olette eläneet nopeasti muuttuvassa maailmassa, ja muutoksista suuren osan aiheuttavat nopeutuneet energiat. Kun ymmärrätte, miten ohjataan energioita, jotka alkavat herätä kehossanne ja maailmassanne, pystytte käyttämään enemmän potentiaalianne vaikuttaa muuttuvan maailmanne suuntaan.
 
Ensimmäinen askel joka on hyödyllisin, on tulla tietoisemmaksi Itsestä ja niistä prioriteeteista, joilla on todella merkitystä teille yksilöinä. Kun olette harmoniassa noiden arvojen kanssa ja teette valintoja noita kokemuksia kohti, harmonisoidutte kiihtyvien energioiden kanssa ja teillä on suurempi vaikutus. Toisin sanoen, vihjaamme, että olette tehokkain silloin, kun harmonisoidutte syvimpien totuuksienne – prioriteettienne, periaatteidenne, arvojenne ja mieltymystenne – kanssa.
 
Toinen askel joka on hyödyllisin, liittyy niiden kanssa harmonisoitumiseen, joilla on samanlaiset arvot. Yhteen tuleminen on äärimmäisen tärkeää vuonna 2020. Mitä enemmän teette yhteistyötä, sitä tehokkaammin vaikutatte ympäröivään maailmaan kollektiivisella visiolla.
 
Maa on vähitellen siirtymässä ykseystietoisuutta kohti. Ykseystietoisuus voi kuitenkin tapahtua vain sellaisten yksilöjen myötä, jotka osaavat arvostaa – alkaen itsensä arvostamisesta yksilöinä. Vasta sitten kun arvostaa itseään, voi alkaa todella arvostaa toisia yksilöjä ja planeettaa, jolla asutte. Vasta sitten kun tämä arvostaminen alkaa kasvaa, alatte tulla yhteen ja tehdä työtä sen eteen, mikä palvelee kokonaisuuden hyvää.
 
Tämän tapahtumiseksi täytyy kohdata edelleen monia haavoittuneita pelko-, häpeä- ja tuomitsemiskerroksia. Monet teistä elävät edelleen lapsen taika-ajattelussa – vetäytyen ja toivoen, että toiset luovat haluamanne tulokset. Haluamme teidän tietävän, ettei se toimi koskaan. Olette voimakkaampia, kuin kuvittelette. Monet ihmiset kuitenkin lannistuvat, koska he eivät tiedä, miten muutokseen vaikutetaan laajamittaisesti. Ehdotamme, että rakennatte omassa elämässä luottamusta inspiroida muutosta. Oppimalla hoivaamaan ja arvostamaan itseänne, löydätte voimaantumisen siemenet vaikuttaaksenne maailmaan laajemmin – yhdistyen toisten kanssa, jotka oppivat tekemään samoin.
 
Olemme täällä keskeyttämässä lapsellisen taika-ajattelulähestymistapanne ja kertomassa, että teidän täytyy nousta esiin. Teidän täytyy tulla yhteen voidaksenne muodostaa niiden uusien visioiden kollektiivivärähtelyn, jotka haluatte eniten luoda.
 
Se värähtely joka luodaan tulemalla yhteen tukemaan yhteistä visiota, on hyvin erilainen kuin se, minkä olette yleisemmin tunteneet maailmassa: kontrollointi-, hallinta- ja manipulointivaikutus.
 
Vihjaamme, että kun alatte tulla yhteen yhteisten periaatteiden ja arvojen kera – jotka olette havainneet tehokkaiksi omissa elämissänne – inspiroitte useampia ihmisiä ympärillänne samanlaisiin lähestymistapoihin ja ratkaisuihin. Näin rakennatte yleistä luottamusvärähtelyä.
 
Kerromme teille nämä asiat kannustaaksemme teitä niitä valintoja kohti, jotka tuovat teitä yhteen, suuremman jakautumisen sijasta. Ykseystietoisuudessa on kyse kaikkien yksilöjen tasavertaisuudesta ja arvosta. Tämä on yksi voimakkaimmista energioista tai värähtelyistä, jonka voitte muodostaa. Jos tuotte keskusteluun sen, millä on merkitystä teille, ja olette valmis kuuntelemaan, mikä inspiroi muita, alatte työskennellä tietoisempia ratkaisuja kohti, jotka palvelevat kokonaisuuden hyvää.
 
Ennen kuin päätätte etsiä kaikkien arvoa – myös ollessanne eri mieltä – ette siirry potentiaalinne korkeimpia oktaaveja kohti. On tyydyttävämpiä tasoja, jotka odottavat paljastamista.
 
Olette kaikki voimakkaampia, kuin oivallatte. Mutta siihen saakka kunnes yhdistytte keskinäisen arvon energiaan, pysytte erilaisina ja voimattomina. Ennen kuin tulette yhteen keskinäisessä arvostuksessanne, teistä ei tunnu voimakkaalta.
 
Kontrollointi, manipulointi ja hallinta liittyvät erittäin vähän voimaan. Ne ovat olleet pelkästään valintoja, joita on kehitetty haavoittuneiden lasten maailmassa, jotka ovat odottaneet toisten toimittavan ne tulokset, joista he pitävät salaa enemmän.
 
Kontrollointi, manipulointi ja hallinta ovat olleet standardi. Ja kuitenkaan ne eivät ole voimakkaita energioita. Ne ovat tehokkaita vain pelkäävien lasten maailmassa. Koska nämä lähestymistavat muistuttavat monille teistä, mitä koitte lapsuusvuosianne, teidän täytyy oppia heräämään todelliseen aikuispotentiaaliinne. Tästä syystä olemme ehdottaneet, että Itsen arvostaminen on ensimmäinen tärkeä askel. Tämä on se polku, joka muuttaa maailmanne.
 
Sanomme nämä asiat ilman tuomitsemisen tai häpeän sävyä. Osoitamme vain sen, mitä havaitsemme. Ja kuitenkin jos näette viisauden sen vanhan pelin keskeyttämisessä, jossa on kontrolloitu, manipuloitu ja hallittu lapsia, jotka ovat pelänneet liikaa puolustaakseen periaatteitaan ja arvojaan, niin valmistautukaa. Tunnistakaa, mitkä kokemukset ovat tärkeimpiä teille, ja kannustakaa muita tekemään sama.
 
Puhukaa suoraan – ei vastustaaksenne, vaan inspiroidaksenne maailmaa sillä totuudella ja intohimolla, joka syttyy, kun teistä tulee selkeä siinä, mitä arvostatte. Puolustakaa noita asioita. Liikkukaa noita kokemuksia kohti. Huutakaa kukkulalta totuus kokemuksista, joita halutatte kaikille.
 
Tulkaa yhteen, ei hallitaksenne ja voittaaksenne. Tulkaa yhteen kannustaaksenne ja oppiaksenne työskentelemään yhdessä – yhdistäen samanlaiset arvot. Nouskaa esiin ja muistakaa, että toiset tarvitsevat hoivaavaa kannustusta. Ei pakkoa. Ne jotka eivät ole kovin kosketuksessa itsensä kanssa ja jotka eivät vielä tunnista, mitä he oikeasti arvostavat, tarvitsevat hoivaavaa kannustusta. Varokaa olla esittämättä uutta versiota "minun tapani on oikea ja sinun täytyy nähdä se". Sen sijaan kertokaa, mikä on tärkeää teille ja miksi. Kysykää toisilta, mitkä kokemukset ovat tärkeitä heille.
 
Sallivampi keskustelu pohjustaa maailmaa tehokkaammin sille, mikä palvelee kokonaisuuden hyvää. Teidän täytyy oppia nämä taidot, jotka kaikki perustuvat arvon uuteen syvyyteen.
 
Voitte olla varma, että tämä on vuosi, jolloin kohtaatte tilaisuuksia arvioida ideoita ja reagoida. Olette uppoutuneet jatkuvaan keskusteluun uusista suunnista. Samaan aikaan näette paljon vanhoja pelejä.
 
Jos haluatte todella erottua, olkaa arvossa. Liikkukaa kohti ratkaisuja, jotka palvelevat kokonaisuuden hyvää.
 
Tänä ennenkuulumattoman nopeutumisen ja muutoksen aikana, opetitte kaikki pääsemään käsiksi ja luottamaan potentiaalinne täysin uusiin syvyyksiin. Jos aloitatte pääsemällä kosketukseen niiden asioiden kanssa, joita oikeasti arvostatte, niin muutos voi olla jännittävää. Tämä on uuden visionne, kollektiivisen visionne, selkeyttämisen vuosi. Tämän sanomme vuodesta 2020.
 
Kun hyvästelemme teidät iloisesti, muistutamme teitä rakastamaan toisianne, niin kuin kykenette."
 
Gabriel
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >