HomeViestejäRon Baker20.11.2018 - Yleiskatsaus vuodesta 2019

20.11.2018 - Yleiskatsaus vuodesta 2019

YLEISKATSAUS VUODESTA 2019
 
Arkkienkeli Gabrielia kanavoinut Ron Baker (www.ronbaker.net)
20.11.2018
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
2019 – tilinteon vuosi
 
Vuoden 2018 – ravistelun vuoden – jatkoa, joka myös synnytti jumalaista suunnitelmaa uudella ja tehokkaalla tavalla. Vaa'an tasapainottamiseksi maailmassamme, sen mikä on pois tasapainosta, täytyy paljastua ja se täytyy ratkaista. Tämän mielessä pitäen, tässä on Gabrielin yleiskatsaus vuodesta 2019.
 
"Hyvin rakastetut valonlapset, kuten tiedätte, meitä kutsutaan Gabrieliksi, ja kuten aina, meille on suuri ilo olla jumalaisessa seurassanne.
 
Olemme tulleet tällä kertaa kertomaan teille vuodesta 2019, jota kutsumme "tilinteon vuodeksi". Se on vuosi, jolloin teidän täytyy ottaa vastuu valinnoistanne tavalla, jota teiltä ei koskaan ennen ole pyydetty. Tämä aika on merkittävä elämässänne. Kollektiivi vaikuttaa teihin, mutta yksilölliset energianne muodostavat kollektiivin. Siis tietäkää, että valintanne yksilönä vaikuttavat verkkoon, kokonaisuuden hyvään, tavalla jonka osaatte tuskin edes alkuunkaan kuvitella.
 
Olette osa kokonaisuuden värähtelyä. Tätä useampien teidän täytyy ajatella. Hyvin usein omassa haavoittuneisuudessanne olette tunteneet, ettei teillä eikä valinnoillanne ole oikeasti merkitystä.
 
Te jotka ette ole tehneet sisäistä työtä vakaan itsearvostuksen muodostamiseksi, olette tunteneet itsenne melko merkityksettömäksi kohdatessanne suurempia kuvia ja suurempia tapahtumia, joita on planeetalla. Pitäkää mielessä, että yksilöt vaikuttavat myös näihin suurempiin tapahtumiin, he ovat valinneet ja laittaneet liikkeelle ne.
 
Jotkut yksilöt eivät ole vaikutusvaltaisempia kuin toiset. Jotkut yksilöt ovat vain harhaantuneempia näkymään, halukkaampia määräämään, ilmaisemaan ja julkistamaan mieltymyksensä kollektiiviin.
 
Niinpä ehdotamme, että pääsette yhteyteen sen kanssa, mikä on tärkeintä teille, ja alatte tehdä valintoja, jotka ovat harmoniassa näkemyksenne kanssa siitä, mikä on todella tärkeää teille. Tehkää valintoja, jotka ovat harmoniassa noiden näkemysten kanssa. Tämä antaa teille selkeän vaikutusvärähtelyn. Mitä enemmän harjoittelette, sitä parempi teistä tulee siinä … ja sitä vaikutusvaltaisempi teistä tulee energiana maailmassa.
 
Ette ole kaikki täällä vaikuttamassa elämään planeettatasolla. Mutta tämä on konstikas toteamus, koska itse asiassa te vaikutatte elämään planeettatasolla henkilökohtaisilla valinnoillanne. Jokaisesta valinnastanne tulee osa kollektiivin rakkaus-, merkitys-, arvo- ja tarkoitusvärähtelyä tai osa pelko-, häpeä- ja tuomitsemisvärähtelyä.
 
Energianne on erottuva yksikkö kokonaisuudessa. Jos harmonisoidutte näkemyksenne kanssa ja siirrytte niitä asioita kohti, joilla on merkitystä teille, harmonisoidutte merkityksen, arvon ja tarkoituksen kanssa. Kun teette tämän, alatte harmonisoitua toisten yksilöjen kanssa, jotka tekevät samanlaista asiaa. Tällä tavalla teistä tulee paljon tehokkaampia.
 
Tarvitsette toisianne inspiroimaan, koska maailma on ajassa, jolloin tapahtuu suuria paljastuksia jatkuvasti. Yksi puoli noista paljastuksista on kaiken sen löytäminen, mikä on epätasapainossa planeetallanne. On erittäin helppoa tulla imaistuksi sen ylivoimaisuuteen, miten monet asiat ovat olleet pois tasapainosta.
 
Olette olleet planeetta tietyllä tasolla tai tietyssä värähtelyssä, tietoisuudessa ja integroinnissa. Oppimiskäyrä tällä oppimistasolla on sisältänyt suuren määrän kärsimystä … pelkoa, häpeää ja tuomitsemista.
 
Jos yritätte parantaa, hoitaa ja ratkaista henkilökohtaiset pelko-, häpeä- ja tuomitsemistasonne, olette voimaantumis- ja selkeysvärähtelyä. Yhdistytte suurempaan potentiaaliin siirtyäksenne tyydyttävämpiin vaihtoehtoihin. Jos ette kuitenkaan ole muodostaneet tukevaa päättäväisyyttä omassa elämässänne ja kohdanneet sielunne järjestämiä haasteita, teidät vedetään paljon täydemmin näihin kiihtyviin paljastuksiin … kaikkeen mikä ei toimi, mikä on pois tasapainosta, minkä täytyy selkeytyä selvänä haasteena, joka teidän kaikkien täytyy kohdata.  
 
Teillä on säähaasteita, järjestelmähaasteita, hallinnollisia haasteita. Kaikki nämä tulevat yksilöistä, jotka vaikuttavat kollektiiviin. Yksilöt harmonisoituvat joko pelkoon, häpeään ja tuomitsemiseen tai toteuttavat merkitystä, arvoa ja tarkoitusta.
 
Niinpä rohkaisemme sanomalla, että olette nyt voimallisessa risteyksessä ja mahdollisessa käännekohdassa ja kykenette muuttamaan haavoittuneen maailman tietoisemmaksi ja voimaantuneemmaksi maailmaksi. Tätä ei tapahdu ilman teitä.
 
Mitä tarkoitamme? Teitä tarvitaan ja olette välttämättömiä. Jokainen teistä on erottuva yksikkö kokonaisuudessa, ja teitä tarvitaan, jotta voitte kallistaa planeettaa suuntaan, joka on tärkeä teille. Pelkästään oppimalla rakastamaan, hoivaamaan ja arvostamaan itseänne, valmistaudutte luonnostaan rakastamaan, hoivaamaan ja arvostamaan planeettaa sekä tosianne.
 
Toisaalta, jos ette panosta tähän sisäiseen transformaatioon, jatkatte tavanomaista resonointia vastustamisen, välttämisen ja erillisyyden sekä pelon, häpeän ja tuomitsemisen kanssa. Nämä ovat sen haavoittumisen ensisijaisia oireita, jota on tapahtunut planeetalla tällä nimenomaisella oppimistasolla.
 
Kiihdytätte noita velvoitteita 2019. Se on tosiaankin tilinteon vuosi. Mitä tarkoitamme? On aika ottaa vastuu valinnoistanne – piditte siitä tai ette. On aika käsittää, että olette vaikutusvaltaisempi, kuin olette koskaan oivaltaneet. Kollektiivisten valintojenne vaikutus on luonut sen, minkä kohtaatte nyt planeetalla. Kollektiivinen pelko-, häpeä- ja tuomitsemisvaikutus. Se kollektiivinen vaikutus, että olette haavoittuneita lapsia ja tietämättömiä ja joissain tapauksissa haluttomia muuttamaan haavoittuneen kompensoinnin agendaanne.
 
Tällä viittaamme puolustusmekanismeihinne, mielihyväänne, nautintoihinne ja ajanvietteeseenne. Tämä on tilinteon aikaa. On aikaa, jolloin ette enää pysty vain "ajelehtimaan tiedostamattomuudessanne".
 
Tämä ei ole enää mahdollista niiden uusien energiatasojen myötä, joita liikkuu planeetallanne. Teidän täytyy nyt herätä, ennen kuin tunnette olevanne kollektiivisen tietoisuusaallon uhri. Kaikki mikä on pois tasapainosta, tulee niiden yksilöjen kollektiivitietoisuudesta, jotka valitsevat haavoittuneen kompensoinnin.
 
Yksi esimerkki voisi olla ns. narsismi. Narsismi on välttämätön vaihe, kun tarkoituksenne on oppia, miten fokusoidutaan itseen ja vaaditaan itsetunto, ja sitä seuraa luonnollinen vaihe, jossa tasapainotetaan omat tarpeenne ja huoli toisten tarpeista.
 
Olette kuitenkin enimmäkseen jääneet kiinni haavoittuneeseen narsismiin, jossa itsenne vaatimisen sijasta tässä upeassa vaiheessa, opitte tyydyttämään halunne ja hemmottelemaan itseänne. Olette oppineet korvaamaan aitojen tarpeidenne tyydyttämisen sortumalla primitiivisiin nautintoihin, kontrollointiin, pakenemiseen ja turruttamiseen. Tämä on ollut hyvin monella tavalla kollektiivinen valinta.
 
Mutta tämä aikaa on katsoa narsismia terveenä valintana vaatia ja rakentaa itsetunto. Terveen itsetunnon rakentaminen on luonnollinen perusta, joka vaaditaan oppimisessanne, ja useimmat ihmiset ovat hypänneet sen yli, kun haavoittuminen on välitetty eteenpäin perhejärjestelmissänne.  
 
Haavoittunut narsismi täytyy keskeyttää, mikä on yksi ensisijaisista tavoitteita tänä tilinteon vuotena. Teidän täytyy herätä ja vaatia potentiaalinne voimaantuneina aikuisina sen sijaan, että jumitatte haavoittuneiden lasten valinnoissa. Tuolla kollektiivisella tietoisuusaallolla, kollektiivivalintojenne värähtelyllä, on tilinteon hetki, eikä sitä voi paeta.
 
Vastustaminen, puolustautuminen, häpeäminen ja syyttäminen eivät auta teitä. Kuvitelkaa, että talo on tulessa ja pysähdytte sanomaan: "Hän teki sen. Hän teki sen. Hän on syy talon palamiseen …" ettekä reagoi ja etsi, mitä voitte tehdä palon sammuttamiseksi.
 
Olette hyvin kiinni siitä, keitä voitte syyttää, ettekä ajattele, mitä voitte tehdä edessänne olevien tilanteiden auttamiseksi. Mitä jokainen teistä voi tehdä vaikuttaakseen oikeasti? Tämä asettaa teidät paljon tehokkaampaan paikkaan tilinteon vuotta varten.
 
Olette hyvin kyvykkäitä. Teidät on rakennettu hyvin kyvykkäiksi, mutta ette ole oppineet luottamaan paljon tuohon kyvykkyyteen tutkimalla, harjoittelemalla ja kehittämällä noita lahjoja. Olette olleet hyvin kiinni haavoittuneen narsismin, pelon, häpeän ja tuomitsemisen valinnoissa.
 
Siinä oppimisvaiheessa jossa olette nyt, teiltä on puuttunut roolimalleja kannustamaan, että merkityksen, arvon ja tarkoituksen valinnat ovat tosiaankin mahdollisia. Mutta kerromme teille, että planeetallanne on nyt malleja. Esimerkki tulee siitä 27 vuodesta, jonka olemme kouluttaneet tätä kanavaa … reagoimaan, hoivaamaan ja ratkaisemaan, transformoiden ja parantaen elämänlaatua … ei vain itselleen, vaan kaikille niille, joita hän opettaa.
 
Käytämme häntä pelkästään yhtenä esimerkkinä roolimallista, joka tietää, miten otetaan askelia, tehokkaita askelia merkitykseen, arvoon ja tarkoitukseen, transformaatioon, maailmaan joka heijastaa näkemyksiä siitä, millä teille on eniten merkitystä. Nuo näkemykset sallivat teidän parantaa toistenne elämää. Hän on luonut 30 vuotta tätä omassa elämässään ja siinä ihmisyhteisössä, joka on jo kokoontunut hänen kanssaan.
 
On roolimalleja. On työkaluja. Teille on tapoja tulla paljon tehokkaammaksi siinä, miten järjestätte elämänne ja otatte paikkanne kollektiivissa. Tietysti olette jo kollektiivissa perustuen niihin valintoihin, joita olette tehneet, ja olette vaikuttaneet tuosta vanhasta värähtelystä. Mutta nyt viittaamme paikkanne ottamiseen tietoisesti, parantavien ratkaisujen ja voimaantuneiden valintojen värähtelynä. Merkityksen, arvon ja tarkoituksen värähtely on täysin mahdollinen.
 
Ennusteet? Ehdotamme, että monia asioita lisää romahtaa tänä vuonna. Miksi? Niitä ei ole rakennettu vakaalle maaperälle, sellaisten ihmisten toimesta jotka ovat toteuttaneet merkityksen, arvon ja tarkoituksen järjestelmiä. Ja järjestelmät hajoavat siellä, missä näin ei ole ollut. Jotkut hajoavat vähitellen, ja jotkut näyttävät hajoavan välittömästi.
 
Tämä on tietysti illuusio. Välittömyys on pelkästään sen hetken saavuttamista, jolloin kollektiivivalintojen vaikutus on paljastanut heikon perustan … josta tulee lopulta niin hutera, ettei se enää voi säilyttää tuota haavoittunutta epätasapainoa. Ja ne hajoavat suoraan jalkojenne alta.
 
Nämä saattavat tuntua vakavilta ennustuksilta, mutta väitämme, että tämä on elintärkeä vaihe oppimiskäyränne heräämisessä. Jos päätätte siirtyä parantavia ratkaisuja kohti omassa elämässänne, teistä voi tulla paljon ennakoivampi parantavien ratkaisujen luomisessa ympärillänne olevien kanssa.
 
Jos ette kuitenkaan valitse terveempiä vaihtoehtoja ja sitoudutte samaan vanhaan hemmotteluun, pakenemiseen ja ajanvietteeseen, olette jokseenkin järkyttynyt siitä, miten maaperään jalkojenne alla ei voi enää luottaa. Siirtyminen suurempaan syyttämiseen ja häpeään, kun järjestelmät kaatuvat ympärillänne, syventää vain samoja tasapainottomuuksia, ja vaikutuksenne on vastarinta.
 
Ja näin kannustemme teitä etsimään ja käyttämään viisaampia lähestymistapoja ja ratkaisuja, viisaampia tapoja rakastaa, hoivata ja arvostaa itseänne, planeettaa ja toisianne. Tämä tilinteon vuosi on selvää sitoutumisen vahvistamisaikaa – joko pelkoon, häpeään ja tuomitsemiseen tai merkitykseen, arvoon ja tarkoitukseen.
 
Energiat joita nyt virtaa planeetallanne, ovat paljon korkeampaa värähtelyä kuin vain muutama vuosikymmen sitten. Niiden vaikutus lisääntyy joka vuosi. Planeetta on muuttumassa yhdeltä oppimistasolta uudelle, valtavan potentiaalin tasolle.
 
Planeetta muuttuu riippumatta siitä, mitä valitsette yksilönä. Toivomme teidän tekevän tästä armollista ja parantavaa aikaa, yhdistyen toisten yksilöjen kanssa, jotka ovat keskittyneet merkityksen, arvon ja tarkoituksen visioiden rakentamiseen.
 
Tulkaa yhteen. Tulkaa yhteen. Tulkaa yhteen. Liikkumalla yhdessä merkityksen, arvon ja tarkoituksen elämää kohti, löydätte avaimet valtakuntaan. Löydätte elämän, josta tulee rikkaampi, parempi, syvällisempi ja tyydyttävämpi kuin mikään, mitä olette tunteneet.
 
Saattaa olla melko kummallista kuvitella, että tämä on mahdollista samaan aikaan, kun monet järjestelmät kaatuvat ympärillänne. Tulkaa osaksi tehokkaampien vaihtoehtojen ja ratkaisujen löytämistä. Tämä on edessänne hyvin selvästi. Joka tapauksessa seisomme siinä totuudessa, että 2019 on tosiaankin tilinteon vuosi.
 
Olkaa siunattuja.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >