HomeViestejäRon BakerTammikuu 2016 - Yleiskatsaus vuodesta 2016

Tammikuu 2016 - Yleiskatsaus vuodesta 2016

YLEISKATSAUS VUODESTA 2016
 
Arkkienkeli Gabrielia kanavoinut Ron Baker (www.childrenoflight.com)
Tammikuu 2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Magnetismin vuosi, valmistautuminen sielun integroitumiseen
 
Hyvin rakkaat valonlapset, kuten tiedätte, meitä kutsutaan Gabrieliksi. Ja kuten aina, olemme hyvin iloisia jumalaisesta seurastanne.
 
Tulemme tällä kertaa puhumaan vuodesta 2016, vuodesta jota kutsumme "magnetismiksi uuteen sielutodellisuuteen".
 
Tänä vuonna saatte tuntea henkilökohtaisen värähtelynne enemmän kuin koskaan ennen. Minkä kanssa resonoin? Mihin aidoimmin sitoudun?
 
Tähän sisältyy tietoisuus tietoisista sitoumuksistanne ja kasvava tarve tiedostaa alitajuiset sitoumuksenne – ne joita on pidetty elämänne selviytymisjärjestelmässä. Nuo sitoumukset ovat tyypillisesti kompensoineet tyydyttämättömiä tarpeitanne, haavoittuneita tunteita – sen tuskan, häpeän ja ristiriidan kompensoimista, jotka olette liittäneet elämänne ensimmäisiin vuosiin, ja sitoutumista siirtymään pois niistä.
 
Resonoitte alitajunnassa voimakkaiden selviytymisvalintojen kanssa ja tämä teidän on elintärkeää ymmärtää, kun siirrytte tähän magnetismin vuoteen.
 
Vedätte puoleenne täydemmin ja syvemmin sitä, minkä kanssa resonoitte. Jos jäätte tietämättömäksi siitä, mitä pelkoa, häpeää ja tuomitsemista pidetään alitajunnassa, vedätte voimakkaammin puoleenne tilaisuuksia tulla tietoiseksi ja nähdä sen ydinolemus, mitä pelkäätte ja mitä olette sitoutuneet välttämään.
 
Teidän on elintärkeää oppia, miten lähestytään haavoittunutta alitajuntaa voimaantuneena ja hoivaavana vanhempana. Teidän täytyy tulla haavoittuneen alitajuntanne opettajaksi. Tämä vuosi syventää kannustusta tähän parantavaan lähestymistapaan.
 
Annetaanpa esimerkki siitä, mitä tarkoitamme. Jos taistelette tavanomaisesti jotain tunnekokemusta vastaan, jota pelkäätte, kuten riistäminen/puute, huomaatte taistelevanne riistämiskokemuksia vastaan ja välttelevänne niitä enemmän kuin koskaan.
 
Miksi taistelisitte riistämiskokemusta vastaan, kysytte ehkä. Jos fyysisiä, tunne- ja mentaalitarpeitanne ei tunnistettu, hoivattu ja puolustettu lapsena, olette havainneet uhan: tarpeidenne riistäminen.
 
Ilman koulutusta syvemmistä tarpeistanne ja siitä, miten elämä toimii, olette kenties päättäneet yrittää välttää tätä riistämistunnetta kaiken kustannuksella. "En halua enää, että tarpeeni riistetään." Ja näin olette yrittäneet välttää tuota tunnetta ja kontrolloineet kokemuksianne kaikin mahdollisin tavoin.
 
Ette ole ymmärtäneet, että kehitysvuosienne haasteet olivat tapa laittaa tämän elämän "sieluopintosuunnitelmanne" paikoilleen. Siihen on esimerkiksi voinut sisältyä tarve neuvotella tyydyttämättömistä tarpeista riistämiskokemusten avulla.
 
Tämä merkitsee, että teille luotiin pyhä kyky tuntea riistoa, jotta voisitte tunnistaa tyydyttämättömien tarpeiden vaikutuksen. Tälle annettiin sitten erityisfokus tietyissä asioissa, jotka puuttuivat … ja teille annettiin tilaisuus löytää, miten tärkeä tämä tarve on elämässänne, ja myöhempinä vuosina – siirryttyänne yli lapsen perusvuosista – myös käyttää aikaa siihen keskittymiseen, miten voitte oppia tyydyttämään juuri tuon tarpeen.
 
Riistokokemus ei siten ole itse asiassa uhkaava. Se on kannustava, ja se kannustaa teitä reagoimaan ja etsimään sitä, mikä on puuttunut.
 
Kuitenkin aivan liian usein, ilman selkeää elämänkoulutusta, olette ymmärtäneet riistotunteen väärin uhaksi ja olette pyrkineet välttämään sitä kaiken kustannuksella.
 
Tämä merkitsee, että olette sitoutuneet taistelemaan riistämistä vastaan ja alkaneet vetää puoleenne heijastusta tästä lupauksesta. Elämä on vastannut rakkaudella valintaanne ja antaa teille jatkuvasti tapoja täyttää taistelulupauksenne.
 
Tässä on tapa taistella riistoa vastaan, jos valitsette sen. Ja mitä enemmän teidän täytyy taistella, sitä enemmän saatatte päättää, että se oli uhka, ei tilaisuus katsoa syvemmälle ja löytää, mitä se yrittää paljastaa – tarpeen riistämisen alla.
 
Tämä paljastus olisi voimaannuttava, mutta silloin kun kiireisenä taistelette tunnetta vastaan, ette usein laskeudu etsimään sisältä ja mene syvemmälle kuin tuo tunne, jota vastaan taistelette. Tämä on pitänyt teidät selviytymistietoisuudessa koko elämänne.
 
Syvempi totuus on, että teille annetaan elämäänne sielun opintosuunnitelma, joka osoittaa tiettyihin suuntiin ja antaa teille vihjeitä siitä, mikä sallii teidän vaatia tärkeitä osia itsestänne.
 
Voidaksenne valmistautua sieluun, joka yrittää nousta tänä aikana planeetallanne, teidän täytyy oppia hidastamaan ja katsomaan, mitä sielun opetussuunnitelmassa on tätä elämää varten. Teidän täytyy tulla tietoiseksi siitä, mitä vastaan olette oppineet taistelemaan ja mitä pidetään alitajunnan ohjelmoinnissa selviytymislupauksena.
 
Olette ehkä tunteneet asioiden tulleen intensiivisemmiksi viime vuosina ja tunteneet jatkuvaa haasteryöpytystä. Tämä on vain painetta sielusta, joka tulee esiin. Se on tuonut pintaan sen, mitä on pelätty, hävetty ja tuomittu, jotta se voidaan kohdata aikuisena, joka nyt olette.
 
Oppiessanne kohtaamaan sen, minkä elämä paljastaa osana tavanomaista taisteluanne, valmistaudutte sielua varten.
 
Oppiminen näyttäytymään halukkaana ja myötätuntoisena aikuisena, joka opettelee ottamaan takaisin haavoittuneen tunnekehon, on teille erityisen tärkeä vihje kyetäksenne ratkaisemaan sieluopintosuunnitelmanne haasteet ja luomaan eheydentunteen kokemuksissa itsestänne fyysisyydessä.
 
2016 on magnetismin vuosi.
 
Se paljastaa totuuden syvimmistä lupauksistanne, sekä tiedostetuista että tiedostamattomista. Kiinnittäkää vain huomiota siihen, mitä ilmennätte ja vedätte puoleenne, ja saatte kaikki tarvitsemanne vihjeet.
 
Olemme kouluttaneet monta vuotta kanavalle ja myöhemmin hänen parantajayhteisölleen, miten kohdataan, hoidetaan ja ratkaistaan nämä tunnehaasteet, joita pidetään alemmassa keho-mielijärjestelmässä, alemmissa chakroissa.
 
Olemme opettaneet heille, miten kohdataan ja ratkaistaan sellaiset haavat, kuin taistelu riistotunnetta vastaan. Olemme opettaneet heille, miten etsitään syvempiä totuuksia näistä oleellisista itsen osista.
 
Katsotaanpa nyt joitain syvempiä totuuksia riistämisestä ymmärtääksenne idean.
 
Kun olette aikuinen ja teillä on vaihtoehtoja, koette riistämisen osana hetkeä, riippumatta valinnoistanne tuossa hetkessä. Jos päätätte pelata tennistä, ette ratsasta hevosella. Teiltä riistetään tämä ratsastuskokemus, kun pelaatte tennistä.
 
Kun vietätte aikaa yhdessä paikassa, teiltä riistetään oleminen toisessa paikassa. Tämä on luonnollinen tasapaino – ette voi kokea kaikkia asioita kerralla nykyisellä tietoisuustasollanne.
 
Siksi teille tarvitsee opettaa, että riistämisentunne palvelee teitä tasapainossa sen runsauden kanssa, jonka luotte sitoutumisesta asioihin, jotka ovat tärkeitä teille. Siis jos pelaatte mieluummin tennistä tällä hetkellä, sitoutukaa tuohon kokemukseen ja luokaa läheisyys tuon yltäkylläisen kokemuksen kanssa, ettekä taistele tavanomaisesti sitä vastaan, mikä puuttuu – hevosella ratsastaminen ollessanne tenniskentällä.
 
Käytämme tätä yksinkertaisena esimerkkinä siitä, ettei "riistäminen" ole huono tunne. Se ei uhkaa hyvinvointianne tai itsetuntoanne. Teillä on vaihtoehtoja.
 
Riistäminen ja yltäkylläisyys tasapainossa on hyvin tyydyttävä kokemus. Teille annetaan vapaa tahto valita se, mikä on tärkeää teille. Teitä tuetaan sitten syvempään yhteyteen ja läheisyyteen sen kanssa, mihin päätätte panostaa.
 
Tämä ei ole kuitenkaan ollut tyypillinen kokemus elämästä planeetallanne, kun olette olleet tavanomaisesti jumissa selviytymistietoisuustasolla ja taistelleet aina näitä tunteita (kuten riistäminen) vastaan, joiden olette oppineet olevan uhkaavia jollain tavalla.
 
Tarvitsette paljon syvällisempää koulutusta itsestänne ja siitä, miten elämä toimii, jos teidän on tarkoitus luota tyydyttävämpi suhde elämään. Kaikki kokemukset ovat palvelemassa teitä.
 
Kun sallitte sen pysyä neutraalina, mitä ette valitse hetkessä, saatte terveen suhteen yltäkylläisyys- ja riistämiskokemukseen. Kuitenkin selviytymistilassa useimmat ihmiset keskittyvät niin täysin siihen, mitä he haluavat välttää, etteivät he opettele tulemaan läheiseksi sen kanssa, mitä he valitsevat.
 
Hermosto skannaa tavanomaisesti sitä, missä teitä ehkä riistetään.
 
Tämä ei jätä paljon fokusta läheisyyteen ja yhteyteen sen kanssa, mitä teette. Tämä on yksi esimerkki loputtomasta kokemusjoukosta, jotka kaikki palvelevat teitä, jos sallitte itsenne valita tietoisesti sen, mikä on tärkeintä teille.
 
Teitä hämmästyttäisi, miten suuri osa valinnoista tehdään tavoitteena välttää pelkoa, häpeää ja tuomitsemista.
 
Yksi esimerkki olisi valinnat, jotka tehdään yrittäen näyttää tietyltä ympärillä olevien mielestä. Katsoessanne ulkopuolelle, mikä opittiin elämänne varhaisvuosina yrittäessänne miellyttää äitiä ja isää, olette oppineet valitsemaan pelosta käsin.
 
Kun teillä on tyydyttämättömiä tarpeita ettekä ole koskaan oppineet luottamaan vanhempienne ja myöhemmin elämän tukeen, niin sen sijaan, että yritätte antaa itsellenne kokemuksen, joka todella miellyttää teitä, jatkatte vahvistuksen etsimistä arvollenne ja arvokkuudellenne ulkopuolelta.
 
Jos etsitte vahvistusta omalle arvolle ulkopuoleltanne, valintojanne luultavasti värittää se, mitä teidän pitäisi valita näyttääksenne tietynlaiselta, ollaksenne pidetty, saadaksenne vahvistusta tai miellyttääksenne jotakuta toista.
 
Ja niin osoitamme kaksi esimerkkiä tavoista, joilla vedätte puoleenne pelokkaiden sitoumusten ja agendojen vuoksi.
 
Jos toisaalta olette kosketuksessa syvimpään totuutenne tänä päivänä ja sitoudutte asioihin, jotka ovat tärkeitä teille yksilönä, teillä on paljon suurempi tilaisuus vetää puoleenne kokemuksia, jotka ovat todella tärkeitä teille.
 
Kun teette tämän, tyydytätte jotain aitoa ja merkityksellistä.
 
Ja niinpä tämä vuosi on hyvin fokusoitunut valintojenne magnetismin tehostamiseen.
 
Ehdotamme, että tulette tietoiseksi siitä, mitä olette pitäneet alitajuisessa ohjelmoinnissa elämänne varhaisvuosilta, joka oli täydellinen järjestely elämäänne varten.
 
Selvittäkää tiedostaen tarpeistanne, missä ne tyydytetään, ja olkaa sitoutunut tarpeidenne tyydyttämiseen aikuisena. Ja missä teidät on pidetty tyydyttämättömien tarpeiden haavoittuneessa taistelussa valinnoilla, jotka jatkavat taistelua ja sen välttämistä, mikä puuttuu.
 
Sitten kun opitte tyydyttämään jokaisen energiakeskuksenne – ja näissä seitsemässä energiakeskuksessa on seitsemän tietoisuustasoa – huomaatte, että jokaisessa chakrassa on luontaisia tarpeita.
 
Ensimmäinen chakra selkärangan tyvessä keskittyy yhteyteenne fyysiseen todellisuuteen. Sen tarvitsee kokea yhteyttä, hoivaa ja turvaa kolmena päätarpeena. Tämä tyydyttää kehonne ensimmäisen energiakeskuksen.
 
Kun näitä tarpeita eivät tyydyttäneet vanhempanne, jotka eivät saaneet sitä itse aiemmalta sukupolvelta, koette pelkoa ja supistumista, tyydytyksen ja turvallisuuden sijasta. Tämä sieluopintosuunnitelmanne täydellinen järjestely tässä elämässä tuo perimmiltään tietoisuuden siitä, miten tärkeitä nämä tarpeet ovat tyytyväisyydellenne.
 
Kun ne on täyttämättä, se voi lopulta tuoda fokuksen ja tietoisuuden siihen, miten tärkeitä nämä tarpeet ovat – ja kannustaa teitä oppimaan, miten ne tunnistetaan ja sitten tyydytetään itse.
 
Mutta olette tyypillisesti suojelleet itseänne näiltä tyydyttämättömiltä tarpeilta. Ja näin ehdotamme, että voidaksenne tyydyttää itsenne olemuksenne jokaisella seitsemällä tasolla, etsitte selkeää koulutusta.
 
Olemme antaneet kanavan kanssa valtavan määrän informaatiota näistä aiheista viime vuosikymmeninä. Hän on omistanut elämänsä tämän informaation opettamiseen toisille.
 
Viittamme, että teillä on tapoja saada selkeää koulutusta siitä, mikä pohjustaa teidät tyydyttävimpään henkilökohtaiseen kokemiseen, joka on totuudenmukainen ja aito tietylle tietoisuustasollenne, kun jatkatte sielumatkallanne.
 
Tällä tavalla voitte tehdä informoituja valintoja. Tämä on tehokas tapa varmistaa, että vedätte elämäänne juuri sitä, mitä tarvitsette, parannettuna sillä, mikä on todella tärkeää teille yksilönä.
 
Muutamana viime vuotena olette rakentaneet siltaa korkeammasta itsestä alempaan itseen. 2013 universaalit energiat alkoivat tehdä siltaa seitsemännestä energiakeskuksesta ja jumalaisen suunnitelman verkoista ensimmäiseen chakraan selkärangan tyvessä. 2014 aloitte herättää henkilökohtaista sielusuunnitelmaanne toiseen kokemusperäiseen keskukseen kehon napa-alueella. Ja 2015 aloitte herättää sydänchakran ensimmäisiä portteja solar plexuksen kolmanteen keskukseen.
 
Korkeampi tekee siltaa alempaan. Ja 2016 herätätte nyt viidennen energiakeskuksen, sitoutumiseksi kaikkeen, mitä olette oppineet informoidun alemman itsenne kautta. Viides chakra on itseilmaisun, valintojen ja sitoumusten keskus.
 
Monet teistä ovat tunteneet eksyneensä, epävarmuutta ja hämmennystä, kun persoonallisuuden tuttuihin alempiin energioihin on tunkeutunut korkeampien energioiden vaikutus.
 
Epävarmuus siitä, kuka enää olette, on hyvin hämmentävä kokemus, joka on tullut näiden korkeampien energioiden tunkeutumisesta. Nämä energiat ovat hyvin suotuisia ja tukevat kokemustenne korkeampaa potentiaalia.
 
Silta joka sallii teidän viedä sieluenergian elämäänne fyysisyydessä. Tämä astelema on nyt valmis sisältämään viidennen chakran, mikä paljastaa teille voimallisimmat valintanne ja sitoumuksenne – sekä tietoiset että alitajuiset.
 
Jos aloitatte yksinkertaisesti siitä, mitä tiedätte sen perusteella, mitä on paljastettu viime vuosina, teillä on paljon "aineistoa" selkeiden sitoumusten luomiseksi. Ja nyt voitte sisällyttää mukaan sen, miten teitä ei palvele sitoutua siihen, mitä kokemuksia haluatte tavanomaisesti välttää, kuten riistäminen.
 
Myöskään kiinnittyminen vahvistuksen kaltaisiin agendoihin ei palvele. Nämä ovat vain kaksi paljastusta, jotka olette ehkä löytäneet viime vuosina sielun opetussuunnitelmasta tälle elämälle.
 
Niinpä kannustamme, että irtipäästäminen valinnoista jotka eivät enää palvele teitä, on yhtä tärkeää kuin sen tietäminen, mitä selkeitä valintoja kohti siirrytte. Luottakaa tietoiseen sydämeenne ja niihin yksinkertaisiin totuuksiin, jotka ovat tärkeitä teille.
 
Esimerkiksi saatatte tietää, että olette sitoutuneet tiettyihin kokemuksiin, kuten yhteys ja läheisyys. Keskittykää ihmisiin, joilla on merkitystä teille, uraan ja kiinnostuksiin joilla on merkitystä teille, elämänkokemusiin joita haluatte todella luoda ja joilla on merkitystä teille.
 
Se voi olla seikkailua, laajentumista, asettumista tärkeän suhteenne läheisyyteen ja kotiin. Ainoastaan te voitte tietää, mikä on tärkeintä teille tässä elämänvaiheessanne.
 
Ehdotamme, että päästätte irti siitä, mitä olette yrittäneet välttää, hoidatte sitä haavaa, joka on pitänyt pelkoanne, häpeäänne ja tuomitsemistanne paikoillaan. Ja muutatte sitoutumisenne fokusta siihen, mikä palvelee syvintä, aitoa totuuttanne.
 
Tämä paljastuu 2016. Olette sen voimakkaita ilmentäjiä, mihin olette sitoutunein, ja vedätte puoleenne vihjeitä, jotta voitte reagoida ja valmistautua sieluun, joka nousee.
 
Niinpä kannustamme teitä selvittämään nykytotuutenne ja sitoutumaan siihen, sillä totuus kehittyy jatkuvasti, jos sallitte sen. Elämä yrittää siirtää teidät sielutason tietoisuuteen – pyhimpään ja aidoimpaan yksilöolemukseenne.
 
Se voi tulla vain neutraaliin sydäntilaan. Hankkikaa siis koulutus, mitä tarvitsette, tullaksenne selkeäksi ja valmistautuaksenne ennenkuulumattomiin lahjoihin, joita tulee. Ilmentäminen merkityksen, arvon ja tarkoituksen vuoksi, ei pelon, häpeän ja tuomitsemisen. Tämä on tilaisuutenne.
 
Nämä asiat halusimme sanoa vuodesta 2016, magnetismin vuodesta, joka paljastaa aidoimmat sitoumuksenne valmisteluna sieluun.
 
Ja nyt kun lähdemme iloisesti, pyydämme, kuten aina, että muistatte rakastaa toisianne.
 
-Gabriel
  -----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >