HomeViestejäRon Baker30.9.2015 - Kuukausittainen säätiedote syys-joulukuu 2015

30.9.2015 - Kuukausittainen säätiedote syys-joulukuu 2015

KUUKAUSITTAINEN SÄÄTIEDOTE SYYS - JOULUKUU 2015
 
Arkkienkeli Gabrielia kanavoinut Ron Baker (www.childrenoflight.com)
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
(Huom. Saadaksesi paremman kuvan, miten nämä kuukaudet sopivat suurempaan kuvaan, kannustamme voimakkaasti sinua lukemaan ensin Gabrielin yleiskatsauksen vuodelle 2015. Olemme sisällyttäneet artikkeliin paljon informaatiota, mikä on tärkeää vuoden kunkin osan ymmärtämiselle. Emme toista sitä tässä.)
 
Syys-joulukuun säätiedotteen ydin on elämänintohimon ja -tahdon sallimisessa!
 
Hyvin rakkaat valonlapset, kuten tiedätte, meitä kutsutaan Gabrieliksi, ja kuten aina, meille on suuri ilo olla jumalaisessa seurassanne. Tulemme tällä kertaa puhumaan teille vuoden 2015 neljästä viimeisestä kuukaudesta – vuoden jolloin kaksinaisuus parannetaan täydemmin, kun sydän yhdistyy paremmin kolmeen alimpaan chakraan.
 
Tämä on ennenkuulumaton liike planeettanne historiassa. Ihmistila ei ole enimmäkseen tuntenut suoraa yhteyttä sydämeen. On ollut persoonallisuusplaneetta, joka on keskittynyt kolmeen alimpaan chakraan.
 
Se on palvellut teitä hyvin siirtymisessä näiden elämän alkuvaiheiden läpi ja persoonallisuuden kehittämisessä. Tämä on tärkeä osa oman arvon ja tarkoituksen alkutasoilla. Tämä on palvellut teitä erittäin hyvin.
 
Olette luultavasti huomanneet viime aikoina, että elämänne tarkoitus näyttää horjuvan ja vihjailevan jollain tavalla – niillä jotka ovat tehneet sisäistä työtä – että syvempi tarkoituksentuntu valmistautuu ilmestymään esiin.
 
Olemme puhumassa teille tästä – sydämen kolmannen portin avautumisesta vuoden 2015 viime kuukausina. Tahto ja intohimo elämää kohtaan on kolmas portti. Se on yhteydessä tarkoitukseenne, kun se vaatii siltaa sydämen ja alemman itsen välillä, mikä on jo alkanut rakentua.
 
Vuoden 2012 jälkeisinä vuosina olette tuoneet seitsemännen chakran energian ensimmäiseen chakraan sekä kuudennen chakran energian toiseen chakraan. Prosessianne on valmisteltu näihin seuraaviin askeliin korkeampien energioiden tunkeutumisella alempiin – valmistellen muotoa ja sielusuunnitelmatietoisuutta.
 
Nyt se sydänyhteys jota olette työstäneet, on alkanut herättää kahta ensimmäistä porttia 2015. Ensimmäisessä portissa on kyse oppimisesta tekemään tietoisia valintoja, mikä kehittää myös omaatuntoa. Tällä tavalla ette ainoastaan arvosta itseänne, vaan myös otatte huomioon ympärillänne olevat täydemmin ja arvostatte heitä.
 
Tätä oli vuoden neljä ensimmäistä kuukautta. Ja sitten tämä nykyvaihe, jossa olette olleet toukokuusta saakka, on ollut toisen portin heräämistä löytämällä sen, missä teillä on ollut kiinnikkeitä itsetunnon korvikkeena. Tämä on estänyt teiltä selkeät yhteydet toisiinne.
 
Tämä on alkanut siirtyä tietoiseen tajuntaan ja olette aloittaneet syvemmän neuvottelun näiden asioiden kanssa, vaikka se vaikuttaisi teihin vain unissanne tällä hetkellä.
 
Nyt olemme siirtyneet neljään viimeiseen kuukauteen ja alatte lietsoa energioita, jotka ovat alkaneet liikkua uuden sillan myötä kolmannesta portista kolmanteen solar plexus –chakraan.
 
Tämä silta on elämäntahto ja –intohimo.
 
Alempi tahtonne on transformoitunut ja luultavasti ollut hämmentynyt tapahtuneista muutoksista. Mikä on tärkeää minulle nyt? Kuka enää olen? Mikä on täällä olemiseni tarkoitus?
 
"Miksi vaivautua", on ollut hyvin yleinen kysymys, kun alempi tahto alkaa siirtyä pois tutulta mukavuusalueeltaan ja agendoistaan tai tietystä elämänfokuksestaan.
 
Olette aina uskoneet, että elämä on persoonallisuuden kehittämiseen ja erilaisten asioiden saavuttamiseen fyysisyydessä. Olette monin tavoin perustaneet tyydyttämättömien tarpeidenne haavoille ja keskittyneet itsenne ulkopuolelle, tuntematta olevanne huoltajienne täysin rakastama.
 
Ettekä ole luottaneet, että elämä itse tukee teitä täysin.
 
Tämä on ollut luonnollinen vaihe, joka on pitänyt teitä etsimässä jotain muuta. Olette saattaneet etsiä symboleista – työ, suhde, raha ja elämänne asiat. Tai olette ehkä alkaneet etsiä noiden asioiden ulkopuolelta.
 
On persoonallisuuden hyvin luonnollinen vaihe etsiä lisää. Kuitenkin myöhemmissä vaiheissa "lisää" on saattanut olla suurempaa teknologiasaavutusten keräämistä tai mukavuusmahdollisuuksia, joita on tuotu elämäänne.
 
Tämä on palvellut teitä siinä, että se on venyttänyt teidät tajuamaan, että enemmän on mahdollista elämässänne. Ja kuitenkin viime vuosina on ollut kasvavaa tyytymättömyyttä "asioihin". Samaan aikaan on suurempi luottamus, että "enemmän" on mahdollista. Melkein elätte siinä odotuksessa, että enemmän paljastuu jatkuvasti.
 
Seuraavia asioita, seuraavia teknologioita ja keksintöjä ilmestyy varmasti. Odotatte niitä melkein kuukausittain tässä kohtaa.
 
Se on ollut hyvin inspiroivaa uteliaisuudelle ja ihmeiden mahdollisuudelle.
 
Ja nyt "enemmän" etsiminen yrittää muuttua tahdoksi ja intohimoksi itse elämää kohtaan.
 
Tämä inspiroi sielua. Sielu ymmärtää luonnostaan, että elämä on kokemustarkoitusta varten. Sielu on kokemusulottuvuus, ulottuvuus jossa teette persoonallisuudesta sillan suurempaan rakkaus-, intohimo- ja tarkoituspotentiaaliin.
 
Näistä kolmesta sanasta tulee tärkeämpiä siirryttäessä eteenpäin. Nämä ovat asioita, jotka yrittävät herätä täydemmin neljänä seuraavana kuukautena.
 
Kannustimme teitä 2014 alkamaan työstää uutta visiota, uutta arviota siitä, mikä on todella tärkeää teille, mikä merkitsee teille aidoimmin. Tämän oli tarkoitus valmistella teitä tähän aikaan.
 
Jos ette ole ottaneet aikaa tämän tekemiseen, ehdotamme, että teette tämän inventaarion nyt. Kun teillä on jotkut visionne selkeitä, se antaa tälle uudelle energialle, joka kannustaa teitä siirtymään elämää kohti, selvän fokusoitumispaikan.
 
Silloin kun tiedätte sisäisen totuutenne ja ne asiat, jotka todella koskettavat teitä ja joilla on merkitystä teille, teillä on luonnollisempi kiinnostus elämä kohtaan, kun se liikkuu lävitsenne.
 
Tämä yrittää tapahtua hyvin selkeillä tavoilla verrattuna siihen, minkä olette tunteneet aiempina vuosina. Saatatte myös huomata horjahtavanne aalloista, jotka liikkuvat lävitsenne, jos teillä on kyky sanoa "kyllä" elämälle.
 
Ja teillä on rakenne, joka on ainakin löyhästi muodostunut, jotta voitte syleillä yhteyttänne elämään täydemmin. Sitten alatte nähdä, miten nämä kolme ensimmäistä porttia toimivat yhdessä.
 
Halukkuutenne siirtyä elämään tietoisten, toisia arvostavien valintojen kautta ja sitten siirtyä suurempaan yhteyteen näissä valinnoissa, lisää nyt tahtoa ja intohimoa elämään ja sallii teidän tulla motivoituneemmaksi toteuttamaan visionne.
 
Olette jotenkin innostuneempi elämästä, vaikkette tiedä, mihin elämä vie teitä tai miksi se vie teitä. Olemme kertomassa teille, että elämä vie teitä itseenne.
 
Se vie teitä oman itsenne luottamiseen, elämän jumalaisen suunnitelman luottamiseen. Se on tämän koko seuraavan vaiheen tai planeetta-aikakauden, sieluun yhdistyneiden ihmisolentojen, siemen.
 
Teille on kerrottu viime vuosikymmeninä, että planeetta valmistautuu uuteen juurirotuun. Tämä on merkittävämpi muutos, kuin mistä voimme puhua muutamana seuraavana hetkenä. Mutta kerromme teille, että tämä uusi juurirotu on ensimmäinen kerta, kun teidät on valmisteltu siirtymään sydäntilaan – itsen keskukseen, persoonallisuuden ja selviytymisitsen yli, syy- ja seurausrajojen yli, kaikkien asioiden yli, jotka ovat palvelleet viitekohtana teille.
 
Tähän aikaan on valmisteltu ja kannustettu useita vuosikymmeniä. Teitä ovat valmistelleet planeettaan vaikuttavat energiat. Teitä on valmisteltu alkamalla sisäistää näitä energioita. Teitä on valmisteltu nostamalla värähtelyä ja taajuutta kehossanne.
 
Tämä on vaatinut nostamaan esiin kaikki energiat, joita on pidetty "varjoitsessä" – kaikki pelko-, häpeä- ja tuomitsemisenergiat. Kaikki kiinnittymis-, vetovoima- ja glamourenergiat. Kaikki nämä asiat ovat pitäneet teitä rajoittuneissa suhteissa, erillään elämästä. Olette tunteneet, että elämä on jotain teidän ulkopuolellanne, mitä tarvitsitte tullaksenne jonkin arvoiseksi ja kontrolloidaksenne ja manipuloidaksenne haluamianne asioita, todellisen arvon puutteesta huolimatta.
 
Tämä on ollut hankaus-, erillisyys- ja pelkovaihe.
 
Olemme täällä kertomassa teille, että näinä vuosikymmeninä kun olette alkaneet nähdä, että "enemmän" on elämässä mahdollista, se on kannustanut teitä pois erillisyydestä jollain tavoin, kun se on kannustanut teitä pois tutulta mukavuusalueeltanne, jossa epäillään elämää ja sen potentiaalia.
 
Tämä on valmistellut teitä tulemaan ulos haavoittuneen alitajunnan tai alemman itsen luolasta. Jos nämä termit eivät ole tuttuja teille, paljon informaatiota on saatavilla. Kanavalla on tuhansia tunteja informaatiota annettavana, jos tarvitsette paikan, jossa tutustua näihin asioihin. Mutta eksymme nyt aiheesta.
 
Palaamme siihen tosiasiaan, että teidät on valmisteltu hyvin näitä uusia muutoksia varten – täydellisemmin kuin voisitte kuvitella. Tämä nopeutunut aika on totuttanut teidät muutokseen.
 
Muutos on päivän sana. Olemme sanoneet tätä useita vuosikymmeniä tämän kanavan ja häntä edeltäneen kanavan (Robert Baker) kautta, joka on nyt eetteritasoilla.
 
Luulemme, että todennäköisesti uskotte tässä kohtaa näin olevan. Katsokaa planeettaanne 30 vuotta taaksepäin ja näette, että se on tuskin tunnistettavissa niiden vanhojen rajojen, havaintotapojen ja tiheyksien kautta katsottuna, jotka ennen tunsitte. Tajuatte tilanteen.
 
Planeetallanne on ollut ennenkuulumaton muutosaika. Tämä aika alkaa virrata muutoksen myötä ja siirtyminen tuntemattomaan on ollut elintärkeä vaihe jumalaisen suunnitelman heräämisessä.
 
Siirrytte nyt silloille, joilla korkeampi itse siirtyy alempaan itseen. Se kaikki valmistelee yhdistymään sydäntilaan. Tätä voitte odottaa, kun jatkatte eteenpäin tulevina vuosina.
 
Tällä hetkellä pelkästään kylvätte kehittyvän suunnitelman perustasiltojen siemeniä.
 
Siirrytte siis nyt elämäntahtoonne ja –intohimoonne näinä neljänä viimeisenä kuukautena 2015, valmiina tuon energian tunkeutumiseen alempaan tahtoon kolmannessa solar plexus –chakrassa.
 
Tämä antaa syöksyn, jota se on odottanut vuosituhansia. Monta elämää olette odottaneet inspiraation alkavan täyttää tyhjiötä, mihin teitä on valmisteltu viime vuosina.
 
Kun olette päästäneet irti rajoittuneista uskomuksistanne ja havainnoistanne kaikesta siitä, mitä elämä voisi olla vanhalta mukavuusalueeltanne katsottuna, olette alkaneet valmistella tilaa. Ja kun olette päästäneet irti, se on aiheuttanut tyhjyyden ja kuolemisen tunnetta. Tämä on aiheuttanut teille haasteen – tiedämme.
 
Olette ehkä tunteneet kadottavanne halun elää, halun olla planeetalla. Kaikessa on näyttänyt olevan erittäin vähän järkeä, kun tyhjentyminen on tapahtunut. Meillä on suurta myötätuntoa sitä kohtaan, mitä olette käyneet läpi tässä vaiheessa. Tämä prosessi on jatkunut vuosia ja vuosia.
 
Sielumatkan suuremmassa suunnitelmassa se on vain silmänräpäys. Mutta käydessänne sitä läpi päivästä toiseen, ymmärrämme tietenkin olleen vuosia, jolloin on pyydetty ja haastettu antamaan mennä ja sallimaan vanhan tulla esiin hoivattavaksi, irtipäästettäväksi ja neutralisoitavaksi pelosta, häpeästä ja tuomitsemisesta.
 
Näin teitä valmisteltiin etsimään syvempää Itsetuntoa, jossa voisitte liikkua ja löytää paljon suuremman rakkauden, intohimon ja tarkoituksen.
 
Tähän valmistaudutte avautumaan tällä hetkellä. Kyse on vasta ensimmäisistä virtauskerroksista tähän intohimoiseen tarkoitukseen, mutta se on hyvin ajoitettu teille.
 
Ja niin annamme teille muutaman lyhyen vihjeen siitä, mihin fokusoituminen palvelisi teitä neljän viimeisen kuukauden aikana.
 
SYYSKUU
 
Syyskuussa tämän seuraavan sydänportin energiat liikkuvat kolmanteen chakraan. Tämä aiheuttaa konfliktin niiden alemman tahtonne osien kanssa, jotka päättäväisesti pitävät teidät selviytymisagendassanne.
 
Mikä on selviytymisagenda?
 
Tämä on sen agenda, kuka luulitte teidän tarvitsevan olla voidaksenne miellyttää tai välttää ristiriitaa tai kompensoida haavoittuneita arvottomuusmyyttejänne.
 
Jos olisitte luulleet, että teidän täytyy olla supersuorittaja, niin alemman tahtonne osat saattavat taistella jatkaakseen suorittamista, tasapainoiseen elämään antautumisen sijasta – elämään jossa luotatte täydemmin omaan arvoonne.
 
Tämä saattaa vaatia supersuorittamisen keskeyttämistä joksikin aikaa, jotta teitä kannustetaan päästämään irti kiinnikkeistänne ja voitte sitten päästä käsiksi niihin tunteisiin, joita on pidetty naamion tai identiteetin alla.
 
"Silloin kun en ole supersuorittaja, tunnen olevani pois kontrollista ja arvoton!" Miten upeaa, että tunnette tunteenne. Se ei ole sama asia, että te OLETTE pois kontrollista tai että OLETTE arvoton. Te ette ole yhtä kuin tunteenne.
 
Jos pidätte kiinni siitä agendasta, kuka teidän täytyy olla, mitä roolia teidän täytyy esittää ja miten teidät täytyy nähdä, käytätte näitä agendoja häiriötekijänä Itsen eheydelle ja arvolle.
 
Elämäntahto ja –intohimo menee kovasti näiden rajoitusten yli. Niinpä tämä syyskuu kannustaa niitä, jotka ovat tehneet kovasti työtä, tuntemaan intohimoa Itseä kohtaan (isolla I:llä), sieluitseä kohtaan, koska tämä elämäntahto ja –intohimo on harmoniassa sielutahdon kanssa.
 
Tähän alkoi muodostua silta 2014. Se antaa teille syvemmän rakkauden, intohimon ja tarkoituksen tunteen kuin koskaan ennen – alkaen rakkaudesta, intohimosta ja sitoutumisesta itseenne! Omaan matkaanne. Omaan tarkoitukseenne, mikä on aina perusta rakastamisen oppimiselle.
 
Tämän on alettava Itsestä. Silloin kun rakastatte ja arvostatte itseänne, olette valmistautunut kaikkeen, mitä elämä tuo. Voitte päästää irti kiinnittymisestä toisarvoisiin yksityiskohtiin ja alkaa luottaa elämään.
 
Tätä tärkeämpää ei voisi olla matkallanne uuteen juurirotuun.
 
Syyskuu siis palvelisi hyvin siirtymisessä läpi kaikista konflikteista, joita syntyy, ja kaikista kiinnikkeistä jotka sanovat: "Mutta minun täytyy olla tämä tuttu asia."
 
Sen sijaan ilmestykää täydemmin rakastamaan itseänne hetkessä. Alkakaa tutkia, mitä osianne voisitte tutkia ja ilmaista tänään. Tutkia, mitä visionne osia haluaisitte tutkia voidaksenne tutustua itseenne.
 
Tämä on perustahto ja –intohimo elämää kohtaan, joka palvelee teitä ennen kaikkea muuta. Mihin osiinne panostatte, mitä tutkitte ja syvennätte?
 
Tällä tavalla sielun energiat jotka ilmestyvät sydämestä, voivat alkaa täyttää kolmannen chakran tahtoa, täyttää tyhjiötä uudella tarkoituksentunteella.
 
LOKAKUU
 
Lokakuu on aikaa, jolloin nämä energiat alkavat tulla esiin ja siirtyä toiseen chakraan, kun jatkatte syyskuun fokusta.
 
Nyt lisäätte ne tunteet, jotka täytyy sallia. Saatatte havaita "valovarjotunteiden" syöksyn tänä aikana. Nämä ovat yhteyden ja läheisyyden tunteita, ilon tunteita ja elämästä innostumisen tunteita. Tämä on aivan yhtä pelottavaa monille ihmisille kuin vanhat haavoittuneet tunteet, kuten arvottomuus, kontrollittomuus ja köyhyys (mainitaksemme muutamia samoja tunteita, joita pidetään pimeässä varjossa).
 
Taas kerran, jos tarvitsette lisäinformaatiota pimeistä ja valoisista varjoista, kanavalla on paljon sitä. Tuokaa tarpeenne esiin.
 
Tämä siirtyminen tunne-energiasyöksyn sallimiseen pelkästään lisää intohimoa tässä heräämis-, laskeutumis- ja maadoittumisajassa alemman itsen ja sydäntilan välillä.
 
Alaruumiissa on fyysisesti epämiellyttäviä tuntemuksia, kun nämä tunteet yrittävät herätä, sillä tiedätte, että vanha toimintamallinne oli rakennettu välttämään tunteita hinnalla millä hyvänsä – ennen kaikkea pelko-, häpeä- ja tuomitsemistunteita.
 
Olette saattaneet projisoida pelon, häpeän ja tuomitsemisen toisiin ihmisiin, mutta tosiasiassa se on "suojelumekastusta". Tämä on yritys suojautua ihmisiltä ja tilanteilta, jotka edes vihjaavat laukaisevansa teidät tuntemaan tunteita, joita ette halua tuntea. Opitte varhaisvuosinanne, että nämä tunteet olivat jotenkin uhkaavia.
 
Tällöin elämäntahto ja –intohimo voivat kannustaa teitä, jos haluatte kyetä ilmentämään asioita, jotka ovat todella tärkeitä teille. Teidän TÄYTYY oppia hyväksymään tunteenne. Tämän tekemiseen turvallisella ja hoivaavalla tavalla on paljon työkaluja.
 
Tämä on lokakuu.
 
MARRASKUU
 
Kun siirrytte marraskuuhun, kyse on syvemmistä osistanne, jotka on haudattuna syvimmälle alitajuntaan. Kun tahto- ja intohimoenergia yrittää maadoittua kehon ensimmäiseen chakraan (selkärangan tyvessä), se yrittää vaikuttaa elämänne muotoon ja rakenteeseen.
 
Saatatte havaita itsenne maadoittuneemmaksi alaruumiin ja jalkojen kautta ja intohimoisemmaksi tarkoituksen osalta, jotta voitte ottaa askelia kohti visioitanne.
 
Siellä missä on pelkoa ja vastustusta tai missä ette ole tehneet hoivaavia sisäisiä ratkaisuja, teillä saattaa olla lonkkavaivoja, polvi- ja nilkkavaivoja sekä jalkaterävaivoja. Kannustetaan aktivoimaan yhteytenne elämään.
 
Tämä on joko jatkuvaa rakkaus-, intohimo- ja tarkoituskiihdytystä uuteen toimintamalliin, mikä aiheuttaa suurempia siirtymisiä Itsen eheyteen, tai se on intohimoisempaa vastustusaikaa. Tämä vain kiihdyttää vastutusoireita – tuska, väsymys, hämmennys, yhteydettömyys sekä suurempi erillisyyden ja yksinäisyyden tunne.
 
Nimittäin teillä on kyky tuntea kaikkia näitä tunteita, kun ne ovat upeita indikaattoreita kertomaan, siirryttekö kohti rakkautta vai poispäin siitä, kohti merkitystä, arvoa ja tarkoitusta vai poispäin niistä.
 
Tarvitsette kyvyn tuntea vastustustunteita, jotta voitte tulla hyvin tietoiseksi siitä, että vastustatte. Kaikki tämä on pyhä tilaisuus oppia sielumatkanne oppitunteja. Olette juuri siinä, missä teidän tarvitsee olla, eivätkä oppituntinne vastustamisesta ole huono asia ja väärin.
 
Päinvastoin. Nuo oppitunnit ovat hyvin tärkeitä ja opitte yhtä paljon riippumatta siitä, mitä valitsette. Haluamme teidän vain tietävän, että teillä vapaa tahto ja elämänintohimo, jotka voitte ohjata sinne, mihin valitsette. Kiinnittäkää siis huomiota kokemuksiin ja se opastaa teitä hyvin kohti rakkautta tai poispäin siitä.
 
Tämä on se matka.
 
JOULUKUU
 
Viimeinen kuukausi, joulukuu, on suuren juhlan aikaa niille, jotka ovat tehneet työn ja sallineet näiden korkeampien energioiden sisäistämisen.
 
Se on aikaa yhdistyä enemmän itsensä ja toisten kanssa. Alatte yhdistyä, tulla yhteen intohimoisen tarkoituksen kera, jolloin ymmärrätte, että tarvitsette toisianne visioidenne toteuttamiseen.
 
Tämä on osa täydellistä suunnitelmaa. Tarvitsette toisianne ollaksenne läheisessä yhteydessä, luodaksenne ja rakastaaksenne todella.
 
Se valmistelee teitä hyvin kauniisti vuoteen 2016, jonka vain vihjaamme olevan aikaa siirtyä kaiken sen ilmaisemiseen, mitä olette valmistelleet. Alatte siirtyä täydemmin visioidenne luomistodellisuuksiin. Siirrytte täydemmin ilmaisemaan sitä, mihin teitä on valmisteltu vuodesta 2012 saakka, jolloin siirryitte uuteen toimintamalliin planeetalla.
 
Tuona aikana ylititte Galaksin keskuksen, mikä keskeytti vanhan selviytymismallin, jossa olette olleet monta vuosituhatta.
 
Olette valmistaneet siltoja alemman itsen ja korkeamman itsen välille ja ne alkavat vakiintua uudella ja voimallisella tavalla, kun saatte vuoden 2015 loppuun.
 
Ja näin tästä täytyy tulla paljon enemmän selkeiden ja tietoisten valintojen, selkeiden ja tietoisten yhteyksien ja selkeän ja tietoisen elämänintohimon ja –tahdon harjoitusaikaa. Tämä liittää teidät kaikki sydäntilaan täydemmin, mitä olette koskaan ennen tunteneet.
 
Tätä voitte odottaa vuoden 2015 lopun aikana.
 
Kannustakaa niitä, jotka eivät ole vielä tulleet "tietoisuusjunaan", kuten kutsumme sitä. Monia valmistellaan. Ensimmäisen aallon pioneereja on hyvin valmisteltu viime vuosikymmeninä ja on paljon lisää, jotka pyrkivät tämän matkan kärkijoukkoon.
 
Oivaltakaa, että teitä, erityisesti teitä, tarvitaan kannustamaan ja inspiroimaan pelkästään elämällä rohkeasti elämäntahtoanne ja –intohimoanne kohti.
 
Ja kun hyvästelemme teidät iloisesti, pyydämme kuten aina, että muistatte rakastaa toisianne.
 
- Gabriel
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >