HomeViestejäRon Baker6.5.2015 - Kuukausittainen säätiedote touko-elokuu 2015

6.5.2015 - Kuukausittainen säätiedote touko-elokuu 2015

KUUKAUSITTAINEN SÄÄTIEDOTE TOUKO – ELOKUU 2015
 
Arkkienkeli Gabrielia kanavoinut Ron Baker (www.childrenoflight.com)
Uutiskirjeestä 6.5.2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
(Huom. Saadaksesi paremman kuvan, miten nämä kuukaudet sopivat suurempaan kuvaan, kannustamme vahvasti sinua lukemaan ensin Gabrielin yleiskatsauksen vuodelle 2015. Olemme sisällyttäneet artikkeliin paljon informaatiota, mikä on tärkeää kunkin vuoden osan ymmärtämiselle. Emme toista sitä tässä.)
 
Huomautus Ronilta: Tämän säätiedotteen ydin keskittyy siihen, että hoivaat suhdettasi ITSEEN!
 
Rakkaat valonlapset, kuten tiedätte, meitä kutsutaan Gabrieliksi, ja kuten aina, olemme hyvin mielellämme jumalaisessa seurassanne. Tulemme tällä kertaa puhumaan teille vuoden 2015 toisesta neljän kuukauden jaksosta.
 
Se on aikaa, jolloin valmistaudutte toisen sydänportin, yhteyskeskuksen, avautumiseen, kuten puhuimme vuoden 2015 yleiskatsauksessa.
 
TOUKOKUU
 
Puhumme teille uudella tapaa ja tulemme tuomaan teille lisää informaatiota tästä ajasta. Puhumme teille tänä vuonna, jolloin neljäs chakra (sydän) liitetään täydemmin kolmanteen chakraan (solar plexus) alemmassa itsessä.
 
Tässä nimenomaisessa järjestelyssä on kyse toisen yhteysportin heräämisestä.
 
Yhteyttä ei ole ymmärretty kovin hyvin planeetallanne, koska se on hyvin pitkään ollut kiinni ulkoisessa maailmassa itsen korvikkeena.
 
Olette etsineet korviketta sille, mitä elämästänne on puuttunut. Tämä on totta ja kiinnitytte asioihin, joiden toivotte tyydyttävän teidät jollain tapaa.
 
Kuitenkin ainoa todella tyydyttävä asia on yhteys.
 
Yhteys itseenne, yhteys toisiin ja yhteys elämään. Nämä ovat kolme asiaa, jotka on muodostettava kolmeen ensimmäiseen chakraan.
 
Aloituskohta kolmannessa chakrassa on yhteys itseen. Avaatte tämän kolmanteen chakraan yhdistävän portin toukokuussa.
 
Yhteys itseen on melkoinen prosessi. Ja kuitenkin on aika näyttäytyä myötätuntoisesti ja auliisti. Vuoden neljänä ensimmäisenä kuukautena teitä on kannustettu tarkastelemaan valintojanne ja näkemään, mitkä valinnat palvelevat teitä ja mitkä eivät.
 
Suuri osa tästä ajasta kannusti teitä hoivaan itseänne ja tekemään valintoja, jotka sallivat teidän vakiinnuttaa itsenne hyvin.
 
Ehdotamme nyt, että otatte tänä aikana keräämänne tiedon ja yhdistytte aidosti itseenne.
 
Luokaa itseenne suhde niiden ominaisuuksiin perusteella, joita päätätte harjoittaa (eli myötätunto, halukkuus, sinnikkyys, sitoutuminen, lempeys, vahvuus, uteliaisuus). Tosiasiassa olette kaikki nämä asiat, mutta tässä elämässä on tietyt kiinnostukset, taipumukset, lahjat, taidot ja kyvyt.
 
Ehdotamme, että yhdistytte itseenne niin aidosti, kuin voitte, ja teette jatkuvasti valintoja, jotka ovat aitoja ja jotka vakiinnuttavat teidät hyvin. Nyt voitte syventää suhdetta itseenne näissä valinnoissa harjoittamalla niitä ominaisuuksia, jotka aidoimmin kiinnostavat teitä.
 
Tässä on enemmän kyse kokeellisesta yhteydestä näinä neljänä kuukautena, muodostaen läheisyyden itseenne. Tuoden sydäntilanne tietoisuuden alempaan itseen, kolmannesta chakrasta alkaen. Halukkaana näyttäytymään tietoisena aikuisena ja syleilemään kokeellisesti kaikkea, mitä olette, kaikkea mitä teistä on tullut ja kaikkea, minkä tiedätte olevan tärkeää teille.
 
KESÄKUU
 
Kun aloitatte yhteyden ja intiimiyden itsenne kanssa, valmistaudutte seuraaviin kerroksiin ja tasoihin … mikä on yhteys toisiinne toisessa chakrassa kesäkuussa.
 
Tätä kannustetaan ja tuetaan erityisesti tässä kuussa. Olette keskittyneet suhteisiin. Energiat kannustavat teitä arvioimaan, mitkä suhteet perustuvat kiinnittymiseen, kompensoimiseen ja keskinäiseen riippuvuuteen ja mitä suhteet ovat yhdistymistä kahtena aitona yksilönä, jotka jakavat, antavat, saavat, tukevat, tutkivat, kuuntelevat ja yhdistyvät.
 
Kun yhdistytte aidommin tänä aikana, on mielenkiintoista nähdä, mitkä suhteet ovat valmiimpia yhdistymiseen ja mitkä tuntevat vain sen, miten kulutetaan aikaa kiinnittyen alemman haavoittuneen itsen agendoihin ja kompensaatioihin.
 
Kannustamme teitä ottamaan ennakoivamman roolin suhteidenne innostamisessa aidommiksi yhteyksiksi. Ihmiset ovat pelänneet ja kuitenkin tämä on yksi tärkeimmistä asioista, joita ihmiset haluavat elämässänsä – aito yhteys.
 
Jos aloitatte toukokuussa yhteyden itseenne, ollen uskollinen itsellenne, niin olette valmistautuneempi jatkamaan sitä ja vain jakamaan itsenne toisten kanssa, innostaen ja kannustaen heitä tekemään saman.
 
Syvemmän yhteyden tutkimisella rakkaisiinne on suuri merkitys ja arvo.  
 
HEINÄKUU
 
Tämä johtaa teidät sitten heinäkuussa yhteyteen ryhmätietoisuuden, sieluverkkotietoisuuden, kanssa. Tätä tapahtuu monin eri tavoin, kun yhdistytään yhteisöihin, järjestöihin, ihmisten ja perheiden sieluverkoihin.
 
On paljon paljastuksia rakenteista ja suuremmasta kuvasta joko sieluverkoissa tai fyysisissä rakenteissa, kuten uskonnolliset organisaatiot, liiketoimintaorganisaatiot ja yhteiskunnalliset organisaatiot.
 
Tämä on aikaa, jolloin kannustamme teitä etsimään sitä, mikä palvelee kokonaisuuden hyvää.
 
Olette jo rakentaneet luottamuksen seuraavaan yhteystasoon itsenne kanssa ja kahdenkeskeisten suhteidenne tukirakenteeseen. Ja nyt heinäkuussa on aika tutkia tapoja palvella kokonaisuuden hyvää, yhdistyneenä yhteiseen visioon.
 
Tukekaa yksilöjä, mutta katsoen sitä, mikä palvelee kokonaisuuden hyvää. Tämä inspiroi teitä suurempaan yhteyteen – tulemaan yhteen, tutkimaan yhdessä, panostamaan yhdessä ja työskentelemään yhdessä.
 
Näistä yhteyksistä tulee merkityksellisempiä teille tällä tavalla.
 
ELOKUU
 
Teidän täytyy jatkuvasti tehdä tietoisia valintoja, jotka tukevat myös kokonaisuuden hyvää. Sitten kun kuljette toukokuun, kesäkuun ja heinäkuun läpi, valmistaudutte saamaan selkeämmän arvion elämästänne ja halukkuudestanne saada yhteyksiä tullessanne elokuuhun.
 
Tämä yhteyteen keskittymisaika tekee kontrastista yhteyteen paljon selvempää siellä, missä on vastakkainasettelua, erillisyyttä ja vastustusta.
 
Nämä asiat antavat merkittäviä vihjeitä. Mitä ovat olleet pelkonne, jotka ovat estäneet teitä yhdistymästä ennen tätä aikaa?
 
Yhteys vaatii aitoutta, halukkuutta ja sitoutumista. Yhteys elämään tehdään näiden kolmen alueen kautta – itse, kahdenkeskiset suhteet ja ryhmätietoisuus.
 
Kun yhdistytte tällä tavoin, yhdistytte enemmän itse elämään eri tavoin, on fokus sitten fyysisessä, tunne-, mentaalisessa, seksuaalisessa tai henkisessä itsessänne.
 
Kaikki alueet tarvitsevat syvempää yhteyttä. Tämä luo merkityksen elämäänne.
 
Nämä asiat meillä on sanottavana neljästä seuraavasta kuukaudesta. Tämä on lyhyempi säätiedote, minkä olemme tyypillisesti antaneet. Ja kuitenkin sanomme, että se on paljon. Pitäkää asiat yksinkertaisena.
 
Yhdistykää itseenne. Tämä on kaiken muun perusta. Ilman tätä ensimmäistä yhteyttä ette voi tehokkaasti luoda muita. Olette kaikki täällä pyhällä sielumatkalla ja teidän on aika saada hyötyjä syvällisenä pyhänä olentona olemisesta.
 
Yhteyden versus agendan kera kiinnittymisen haasteet ja lahjat ovat ilmiselviä myös maailmassa ympärillänne.
 
Ja kun hyvästelemme teidät iloisesti, pyydämme, kuten aina, että muistatte rakastaa toisianne.
 
Gabriel
  -----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >