HomeViestejäRon Baker7.1.2015 - Kuukausittainen säätiedote tammi-huhtikuu 2015

7.1.2015 - Kuukausittainen säätiedote tammi-huhtikuu 2015

KUUKAUSITTAINEN SÄÄTIEDOTE TAMMI – HUHTIKUU 2015
 
Arkkienkeli Gabrielia kanavoinut Ron Baker (www.childrenoflight.com)
Uutiskirjeestä 7.1.2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tämän raportin ydin on hoitaa suhdetta ITSEEN!
 
Hyvin rakkaat valonlapset, kuten tiedätte, meitä kutsuaan Gabrieliksi, ja kuten aina, meille on suuri ilo olla jumalaisessa seurassanne. Tulemme puhumaan tällä kertaa teille vuoden 2015 neljästä ensimmäisestä kuukaudesta.
 
Se on aikaa, jolloin arvoitte monia asioita ja ns. etsitte sielua. Kuljette näiden neljän ensimmäisen kuukauden läpi katsoen niitä VALINTOJA, jotka palvelevat teitä ja jotka eivät.
 
Se on aikaa, jolloin valmistaudutte ensimmäisen sydänportin avautumiseen, kuten puhuimme vuoden 2015 yleiskatsauksessa.
 
TAMMIKUU
 
Kun astutte tammikuuhun, se on aikaa, jolloin teette vuosittaista uudelleenarviointianne, mikä on tyypillistä uuden vuoden lupauksille. Kuitenkin tätä syventymistä tukevat ne uudet energiat, jotka yrittävät paljastua ja tulla syvemmäksi osaksi todellisuuttanne.
 
Nimittäin nyt liikkuu monia energioita, mitkä vaikuttavat tietoisuuteenne, mutta enimmäkseen alitajuisesti. Tässä sielu yrittää luoda polun ilmestyäkseen esiin. Se valmistelee alitajuisia chakrojanne tai energiakeskuksianne melko täydelliseen muutokseen.
 
Tämä on jo alkanut. Se ei ole mitään uutta, energiat jatkavat vain teidän rukkaamistanne uusin ja erilaisin tavoin. Tämän ajan energiat tulevat sydämen ENSIMMÄISEN PORTIN yhdistymisestä alempaan itseen.
 
Kolmas chakra solar plexuksessa on ensisijainen kohde, mihin liittyy suhde Itseenne. Niinpä teitä kannustetaan nyt katsomaan niitä valintoja, joita teette itseänne koskien. Monet teistä eivät ole osanneet katsoa Itseä tai sitoutua itseen tai tehdä valintoja, jotka panostavat Itseen.
 
Tämä on teille aikaa tuon epätasapainon muuttamiseen, jos niin valitsette. Kuten aina, teillä on vapaa tahto. Energiat pelkästään yrittävät inspiroida arvioimaan elämäänne ja suhdettanne Itseen.
 
TEIDÄN täytyy olla prioriteetti omassa elämässänne. Olettehan täällä omaa pyhää sielumatkaanne varten. Ja teidän on aika ymmärtää, että AINOA tapa integroitua sielutietoisuuteen on tehdä itsestänne prioriteetti tuolla matkalla.
 
Emme millään tapaa kannusta teitä sivuuttamaan elämän tasapainoa, mikä ottaa huomioon myös toisten tarpeet. Nimitäin ensimmäinen sydänportti on myös omatuntokeskus. Omatuntoon sisältyy herkkyys tekemissänne valinnoissa ja niiden vaikutuksessa elämään ympärillänne, mukaan luettuna toiset elämässänne.
 
On siis aikaa löytää, MITEN tullaan prioriteetiksi omassa elämässänne, samalla kuin kehitetään herkkyyttä elämään ympärillänne. Kuka haluatte olla? Kuka päätätte olla? Kaikkia näitä päätöksiä teidän täytyy miettiä.
 
Teillä on vapaa tahto ja voitte päättää olla kuka tahansa.
 
Kuitenkin se mitä on tapahtunut täysimmin teille planeetallanne, on pelkästään sen uudelleenkuvaamista, kuka LUULITTE olleenne. Tämä päätettiin varhain, 5-7 -vuotiaana.
 
Tuolloin kehititte ensimmäistä kertaa kolmatta chakraa. Ja perustuen niihin tyydyttämättömiin tarpeisiin, jotka tulevat perherakenteista, teitte haavoittuneita, pelokkaita, häpeileviä ja puolustautuvia valintoja sen perusteella, miten selviytyä ja sopia haavoittuneeseen "laumatietoisuuteen".
 
Tämä ei ole mitenkään tuomitseva tai häpeävä toteamus. Se on pelkästään se todellisuus, mitä olette eläneet sellaisessa maailmassa, mikä ei ole tiennyt, MITEN ylläpidetään tasapainoa ja keskinäistä arvostusta. Sitä ei ole mallinnettu. Sitä ei ole opetettu. Sitä ei ole ymmärretty.
 
Ja siksi kuvaamme, että siihen identiteettiin joka teillä on ollut, on vaikuttanut kovasti pelko, häpeä ja tuomitseminen. Siihen on vaikuttanut kovasti lapsen alempi tahto, mikä päätti, kuka luuli teidän TARVITSEVAN olla miellyttääksenne äitiä ja isää tai sopiaksenne perherakenteisiin. Tai jollain tapaa välttääksenne tyydyttämättömien tarpeiden tuskaa, häpeää ja ristiriitaa.
 
Tämän maailman olette tunteneet ja tämä identiteetti on enimmäkseen hallinnut planeettaa.
 
Teidän täytyy tässä kohtaa ymmärtää, että teille annetaan ylimääräistä energiatukea tehdäksenne valintoja, jotka saattavat teidät kuntoon ja palvelevat teitä kauniisti.
 
Teidän täytyy olla oman sielumatkanne pääpelaaja. Tämä vaatii, että opitte hoivaamaan ja arvostamaan itseänne.
 
Olemme puhuneet tästä paljon yksityiskohtaisemmin vuoden 2015 yleiskatsauksessa. Kanava pyrkii löytämään monia uusia tapoja auttaa teitä kehttämään sitä hoivaa/tukea, mitä annatte itsellenne
 
Tammikuun harjoitus: Ehdotamme, että kaikkien niiden tapojen keksiminen, joilla jo arvostatte ja tuette itseänne päivittäin, olisi viisas harjoitus teille tänä aikana. Se auttaa teitä sen arvioinnissa, mitkä valinnat palvelevat teitä ja mitkä eivät, kun neljäs chakra, sydäntila avautuu kolmanteen chakraan, missä pidätte identiteettiänne.
 
Näin voitte opastaa haavoittunutta lasta alitajuisessa mielessä oman elämänne auktoriteettina, joka on tietoinen ja valmis hoitamaan itsenne kuntoon. Useimmat eivät ole planeetallanne tehneet tätä ja on korkea aika harkita sitä.
 
Tässä tammikuussa olette siis suuressa arviointiajassa. Jos teette harjoituksen, kuten olemme sanoneet – missä kohtaa jo osaatte tukea ja arvostaa itseänne – teillä on paljon selkeämpi aloituskohta.
 
Tätä ehdotamme tälle kuulle.
 
Kun energiat alkavat liikkua, tunnette luultavasti painetta solar plexuksen alueella. Nimittäin tämän alueen solar plexusta ja palleaa on käytetty ensisijaisesti puolustuksena. Sitä on käytetty erillisyyskilpenä.
 
Sillä on yritetty pitää teidät erillään siitä "uhasta", minkä hahmotatte ulkopuolellanne. Ja tietysti se on ollut lapsen myytti. Teidän täytyy vain katsoa elämäänne nähdäksenne, että te ette ole välttäneet tuskaa, häpeää ja ristiriitaa tuolla tavalla.
 
Lapsi teki parhaansa, mitä se osasi tuolloin. Olette kirjaimellisesti vain erottaneet alemman haavoittuneen alitajuisen itsenne sydäntilasta (mikä nyt avautuu).
 
Jos käytätte tätä alapalleaa alemman itse erottamiseen, jatkatte vain viittaamista niihin selviytymisvalintoihin, jotka jo tunnette.
 
Sydäntila on Itsen keskus – isolla S:llä. Se on määränpää, mitä etsitte, ja se avautuu ennenkuulumattomasti planeetallanne tänä aikana. Jos sallitte itsenne tehdä sillan tähän sydäntilaan, sallitte avautumisen ja laskeutumisen sydämeen aikuisena, joka teistä on tulossa, auktoriteettina joka teistä on tulossa, myötätuntoisena ihmisenä jollaiseksi teitä kannustetaan tulemaan, niin pystytte opastamaan "uutena" vanhempana tämän haavoittuneen lapsen valintoihin, jotka tukevat teitä paljon viisaammin.
 
Tätä ehdotamme tänä aikana. Kuten aloimme jo sanoa, alatte luultavasti tuntea painetta kehonne tässä osassa, kun tämä avautuminen yrittää tapahtua.
 
Nimittäin se on itse asiassa valo- ja energialiikettä, mikä alkaa tunkeutua sydämestä kolmanteen chakraan. Kolmas chakra vastustaa, välttää ja kieltää pääsyn aika lailla.
 
Se on hahmottanut väärin sen olevan uhka, jos joku pääsee sisään. Nimittäin siellä on paljon muistoja tuskasta, häpeästä ja ristiriidasta. Ja siihen saakka kunnes opitte, miten tuodaan johdonmukaisesti mukaan koulutetumpi ja myötätuntoisempi aikuisitse, joka ilmestyy hoivaamaan Itseä, haavoittunut lapsi joka on piiloutunut solar plexuksen oven taakse, ei luota teihin, ei anna teidän tulla sisään.
 
Kuitenkin kun harjoittelette ja näytte jatkuvasti itsellenne, havaitsette rakentavanne luottamusta siihen, että olette voimaantunut tekemään voimallisia muutoksia alemmassa itsessä. Lapsi tarvitsee teitä vanhemmaksi, tietoiseksi aikuiseksi, mitä isä ja äiti eivät osanneet olla.
 
Tämä ei tee heistä huonoja ja väärässä olevia. Se tekee heistä pelkästään huonosti valmisteltuja tekemään sen. Kukaan ei ollut mallina heille ja siksi he eivät ole osanneet tehdä sitä teille. Ettekö voisi sanoa saman asian nyt itsestänne monin tavoin?
 
Jos katsotte rehellisesti, tekään ette ole osanneet tukea, priorisoida ja arvostaa itseänne. Ja niin kannustamme uuteen valinta-aaltoon planeetalla tässä kohtaa. Ja energiat tukevat kauniisti tätä siirtymää.
 
Tämän löydätte vuoden ensimmäisestä kuukaudesta.
 
Maailma reagoi tietenkin näihin energioihin, koska se on sama asia kuin sydämen tunkeutumisyritys sen selviytymisjärjestelmään, puolustautumisrakenteeseen, mikä on tutuinta!
 
Kun tämä tapahtuu, alempi itse reagoi. Ne jotka ovat jo valmistautuneet, toimivat paljon tehokkaammin. Ne jotka eivät ole valmistautuneet eivätkä ole tietoisia tapahtuvasta transformaatiosta, tuntevat nämä liikkeet luultavasti uhkaavampina. 
 
Ja ehkä taistelevat kovemmin.
 
Planeetalla on erilaisia reaktioita, kun siirrytte näiden neljän kuukauden läpi. Kuitenkin niitä joista on tulossa tietoisia, tarvitaan kovasti planeetalla.
 
Mietitte usein, miten voitte palvella, ja sanomme nyt, että kun ilmestytte esiin, hoivaatte ja tulette uudeksi värähtelyksi, joka mallintaa sen, miten arvostetaan ja tuetaan itseä, vaikutatte elämänverkkoon ympärillänne sekä niihin ihmisiin, jotka ovat läheisimmässä kontaktissa teihin.
 
Yksilöt jotka päättävät herätä, ovat tietoisempia, saavat aikaan heijastevaikutuksen muuhun väestöön, jotka "istuvat aidalla" tällä hetkellä ja haluavat, mutteivät osaa.
 
Olemme sanoneet teille monta kertaa, että parannatte planeetan vain nostamalla tietoisuutta "huipulta", niistä jotka ovat valmiimpia, koulutetumpia ja päättäväisempiä tekemään parantavan transformaation.
 
Ette ratkaise planeetan ongelmia keskittymällä prioriteettina planeetan ulkoisiin ongelmiin – oireisiin, voitaisiin sanoa. Parannatte oireet vain, kun nostatte tietoisuutta ja mallinnatte arvoa ja hoivaamista/tukemista toisillenne.
 
Tämä on vuoden 2015 tilaisuus, kun sydäntila tunkeutuu alempaan itseen.
 
HELMIKUU
 
Helmikuu on näiden asioiden jatkoa ja kuitenkin se lisää myös joitain uusia elementtejä.
 
Se on aikaa, jolloin chakrat alkavat harmonisoitua valintoihin, joita olette alkaneet tehdä tammikuussa. Se on aikaa, jolloin sisäinen lapsi alkaa todella kiinnittää huomiota.
 
Energiat pyrkivät sitten tunkeutumaan täydemmin syvemmälle toiseen chakraan tänä aikana. Tämä merkitsee, että aloitatte tunteiden selvittämisen. Alatte kohdata kaksinaisuuden, mitä on pidetty näissä alemmissa chakroissa.
 
Kaksinaisuutta eivät kovin monet ymmärrä planeetalla hyvin tässä kohtaa. Se kiteytyy periaatteessa siihen varhaisvuosien oppimiseenne, että tietyt tunteet olivat rakastettavia ja tietyt eivät. Tietyt tunteet olivat hyväksyttäviä ja tietyt eivät. Tietyt tunteet olivat turvallisia ja tietyt eivät.
 
Tämä ei tietysti ole muuta kuin teitä edeltävien sukupolvien välittämiä "mukavuusalueita" ja haavoittuneita rajoja. Lapsi ei kuitenkaan ymmärtänyt vaihtoehtoa, koska sitä mallinnettiin harvoin. Ja näin opitte liittämään pelon, häpeän ja ristiriidan tiettyihin tunteisiin.
 
Siksi nämä viisaammat valinnat joita alatte tehdä tammikuussa itsenne hoivaamiseksi ja arvostamiseksi, alkavat vaikuttaa tunnekehoon enemmän helmikuussa.
 
Tämä joko lisää parantumistanne, yhteyttänne, rauhaanne ja läheisyyttänne, JOS teillä on työkaluja tunteidenne käsittelemiseen, tai se aiheuttaa suuremman reaktion ja puolustautumisen. Näette kummankin aktivoituvan planeetallanne, kun siirrytte täydemmin tähän aikaan ja näiden energioiden vaikutukseen.
 
Nimittäin useimmat ihmiset eivät ymmärrä vähääkään, miten käsitellään haavoittunutta tunnekehoa. Tätä olemme kaksi vuosikymmentä auttaneet kanavaa ymmärtämään. Ja asiakkaat joiden kanssa hän on työskennellyt, ovat kaikki alkaneet käyttää näitä työkaluja, hoivaten ja selvittäen haavoittunutta tunnekehoa enemmän.
 
Tämä on planeetallanne suurin puuttuva pala terveyden, hyvinvoinnin, tasapainon ja perimmiltään keskinäisen arvostuksen luomisessa.
 
Nimittäin tunnekeho toisessa chakrassa on myös keskinäisten suhteiden keskus, yksi erityisasiantuntemusalueemme. Gabriel on suhteiden, kaikkien asioiden suhteiden, ulottuvuus.
 
Ja siksi autamme teitä ymmärtämään suhdetta itseenne ja nyt tartumme myös keskinäisiin suhteisiinne. Keskinäisten suhteidenne pääongelmat ovat tulleet siitä, ettei osata selvittää ja kommunikoida tunteitaan.
 
Ette voi vain päättää olla tuntematta enää jotain tai päästää irti tuosta vanhasta haavoittuneesta tunteesta. Teidän täytyy oppia hoivaamaan ja käsittelemään näitä tunteita. Niiden on saatava ääni. Niiden on saatava hoivaavaa läsnäoloa. Niitä on kuultava. Ja niitä on opastettava terveeseen, uuteen kokemiseen, jotta voidaan tuntea rauhaa ja parantaa kaksinaisuus.
 
Kaksinaisuus sanoo, että tunteen toinen puoli on uhkaava, ja siksi kiinnityn tunteen toiseen puoleen. Voisimme käyttää monia tunteita havainnollistamaan tätä. Olemme kuitenkin vuoden 2015 yleiskatsauksessa käyttäneet esimerkkinä "voimakasta" ja "voimatonta", yhden tunnekokemuksen kahta puolta.
 
"Voimaton" ei ole uhka teille. Se on tunne, mikä yrittää saada huomionne voidakseen paljastaa jonkin TARPEEN.
 
Jos päätätte, että "voimaton" on uhka jollain tavalla, ja vältätte sitä kaiken kustannuksella, se merkitsee, että lähetätte taisteluenergiaa maailmaan, kuten kanava mielellään sanoo.
 
Ja vedätte puoleenne vain tilaisuuksia tukea tuota tunnetaistelua. Rakastava universumi sanoo teille: "Tässä on tapa taistella voimattomuutta vastaan. Tässä on toinen tapa taistella voimattomuutta vastaan."
 
Se voi nimittäin jatkua loputtomasti elämästä toiseen, jos pidätte kiinni haavoittuneesta havaintotavasta. Tänä aikana planeetallanne on kuitenkin työkaluja sen oppimiseen, miten hoivataan haavoittuneeseen tunnekehoon liittyvää pelkoa, häpeää ja tuomitsemista ja ratkaistaan se.
 
Tunnekehon aktivoituminen kiihtyy helmikuussa. Siksi se paine mitä tunnette sydämessä ja solar plexuksessa, alkaa vaikuttaa myös alaruumiiseen.
 
Voitta havaita, että jos ette reagoi siihen, mitä laukaistaan, tai teillä ei ole työkaluja sen ratkaisemiseen, teillä on kipuja ja painetta. Koette ehkä supistelua ja häiriöitä ruuansulatusjärjestelmässä. Saatatte olla myös masentunut.
 
Miksi masentunut? Masennus tulee kolmannen chakran alemman tahdon valinnasta painaa alas ne tunteet, jotka yrittävät tulla esiin ja siirtyä sydäntilaan, missä ne tunnetaan ja missä niitä hoivataan, ja lopulta ne ilmaistaan ja päästetään irti.
 
Kun sen sijaan supistatte solar plexusta, painatte alas tunteenne yrityksenä päästä eroon niistä ja päädytte luomaan masennusta. Tämä on pelkästään alas painettuja tunteita. Näette tämän kiihtyvän niillä, jotka päättävät vastustaa vanhoilla tavoilla.
 
Kuten aina, näette jokaisessa energialiikkeessä tai kaikissa valinnoissa heijastettavan koko asteikkoa tällä planeetalla.
 
Tapahtumista riippumatta, elämä luo vain tilaisuuksia paljastaa teidät Itsellenne. Mikään ei ole hyvä tai huono. Niinpä kun nämä uudet energiat liikkuvat, ne paljastavat vain sen, mihin olette sitoutuneet.
 
Ne paljastavat, missä olette edelleen pelossa, häpeässä ja tuomitsemisessa. Ja ne paljastavat, missä olette aulis, vastaanottavainen, avoin ja kykenevä hoivaamaan itseänne aikuisella, voimaantuneella tavalla.
 
Elämä siis paljastaa teidät jatkuvasti Itsellenne. Hyvin usein haluatte katsoa ulospäin elämän oireisiin ja käyttää niitä taisteluun. "Jos vain voisin päästä eroon näistä oireista tai olosuhteista, minun ei tarvitsisi tuntea näitä tunteita." Tämän olette tunteneet tuhansia ja tuhansia vuosia.
 
Tämä ei palvele teitä koskaan. Myös tässä kuussa kannustamme teitä tekemään arvioinnin.
 
Helmikuun harjoitus: Katsokaa elämäänne taaksepäin. Oletteko todella välttäneet onnistuneesti jonkin tunteen riippumatta siitä, miten paljon olette yrittäneet kontrolloida elämänne tilanteita kolmannen chakran alemmalla tahdolla? Oletteko jotenkin taianomaisesti välttyneet tuntemasta voimattomuutta elämässänne?
 
Autamme tässä teitä ymmärtämään, miten tämä käännetään ympäri. Ette voi päästä eroon jostain tunteesta kontrolloimalla tilannetta. Syvempi totuus on, että tuo tilanne ei ole uhkaava teille tunteellisesti. Tilanne ei ole edes sen lähde, mitä tunnette.
 
Sanotte hyvin mielellänne: "Sait minut tuntemaan näin tai noin. Tilanne sai minut tuntemaan näin tai noin." Ja olemme täällä tekemässä hyvin selväksi, että niin ei ole.
 
Olette tehneet jo monia, monia päätöksiä tunteista – mitkä ovat turvallisia ja mitkä eivät, mitkä ovat rakastettavia ja mitä eivät. Taas kerran, tämä on kaksinaisuuden perusta henkilökohtaisessa elämässänne.
 
Niinpä sitten kun jokin tilanne tapahtuu, sillä on vain voima paljastaa teidät Itsellenne, näyttää teille sen, mitä on jo sisällä. Se laukaisee tunteet, jotka kykenette hyväksymään. Ja se laukaisee tunteet, joita vältätte tavanomaisesti kaiken kustannuksella.
 
Ja näin olemme täällä kannustammassa tunteiden syvempään koulutukseen, ilmaisemiseen ja hoivaamiseen. Tarvitsette tunnekoulutusta, jotta tämä voi tapahtua. Tarvitsette työkaluja ja ymmärrystä.
 
Vasta sitten kun on hoivaamista ja ymmärrystä, VOITTE tuntea riittävästi turvaa tehdäksenne uusia, tietoisia valintoja, joihin ENSIMMÄISEN PORTIN avautuminen inspiroi.
 
Vanhoja valintoja on hyvin harjoiteltu. Ja niinpä ehdotamme, että teette helmikuussa toisen arvioinnin. Katsokaa, mitä tunteita tyypillisesti laukaistaan tilanteissa. Katsokaa, mitä tunteita laukaistaan niistä uusista valinnoista, joita harkitsette tai olette alkaneet tehdä tammikuun arvioinnin perusteella.
 
Itsenne hoivaaminen ja priorisoiminen ja näkyminen myötätuntoisesti itsellenne saattaa olla hyvin uutta. Nimittäin myös rakkaus ja myötätunto ovat uhkia haavoittuneen puolustusrakenteen tutuille vanhoille valinnoille.
 
"Voi ei, en ansaitse olla rakastettu ja hoivattu. En ole korjannut itseäni vielä. En ole täydellinen vielä. Olen edelleen haavoittunut ja häpeällinen olento. Äiti ja isä eivät ole antaneet minulle lupaa saada tällä tasolla."
 
Nimittäin nämä ovat kaikki väärinkäsityksiä, joita monet teistä pitävät kolmannen chakran mentaalikehossa. Ja voitte tehdä kaikkia haluamianne muutoksia saadaksenne positiivisia ajatuksia ja kontrolloidaksenne, jotta sallitte vain positiiviset tunteet.
 
Mutta jos ette opi hoivaamaan ja menemään sisään selvittämään ne haavoittuneet tunteet, jotka on jo tallennettuna ja kerättynä olemuksenne soluihin, ette transformoi elämänne kokemuksia ja nouse niiden yläpuolelle.
 
Tehkää siis tämä arviointi. Kun alatte priorisoida itsenne, nähkää, mitä tunteita tulee esiin. Oletteko enimmäkseen rauhassa näiden uusien valintojen osalta? Laukaistaanko tunteenne, oletteko pelokas, epävarma, turvaton ja pois kontrollista?
 
Nämä ovat joitain tunteita, joita voi tulla esiin, kun alatte haastaa vanhan toimintamallin tai lähestyä elämää uusien valintojen kera. Ja kuitenkin juuri tämä teidän täytyy tehdä. Selkeydellä, ymmärryksellä ja hoivaavalla lähestymistavalla kaikkien näiden asioiden ratkaiseminen on mahdollista.
 
MAALISKUU
 
Kun siirrytte maaliskuuhun, olette jo hyvin matkassa, JOS otitte tämän lähestymistavan kahtena edellisenä kuukautena: arvioitte, mitkä valinnat palvelevat teitä, missä hoivaatte ja arvostatte jo itseänne, ja sitten toisessa kuussa, missä uudet valinnat laukaisevat tunteenne tai olette enemmän rauhassa niiden osalta.
 
Tässä kolmannessa kuussa jatkatte tunkeutumista ensimmäiseen chakraan selkärangan tyvessä, elämänne muotoon ja rakenteeseen.
 
Siksi tuo sisäinen osa mitä olette tutkineet ja harjoitelleet, alkaa juurtua käytöksessä elämänne muotoon ja rakenteeseen. Tai sitten ei.
 
Jos havaitsette olevanne pelokas ja vastustava, pelkäätte tehdä uusia valintoja, priorisoida itsenne ja hoivata haavoittunutta tunnekehoanne, huomaatte myös ensimmäisen chakran olevan uhattu.
 
Ensimmäinen chakra on turvallisuuden, varmuuden ja selviytymisen keskus. Ja energia mikä yrittää avautua sydämessä ja tunkeutua alempaan itseen, aiheuttaa paljon enemmän painetta, jos ette reagoi ja hoivaa.
 
Se on kaikki lapsen havaintoa uhasta. Sydämen energiat eivät tietenkään ole mikään uhka teille. Teidän täytyy kuitenkin tietoisesti tunnistaa tämä aikuisena, Itsenne viisaampana osana.
 
Myötätunto ei tietenkään uhkaa teitä. Se pelkästään pyytää teitä avautumaan salliaksenne sen osanne hoivaamisen, mikä on pysynyt puolustautuneena ja erillisenä.
 
Jos kuitenkin päätätte ilmestyä esiin sydämen ensimmäisestä portista ja hoivata Itseänne ennenkuulumattomilla tavoilla, voitte reagoida asioihin, joita löydätte sisäisellä matkallanne, ja ratkaista ne.
 
Nimittäin planeetalla hyvin harvat ovat koskaan tienneet, miten tehdään sisäinen matka, todellinen elämän prosessi hetkestä toiseen. Päivästä toiseen, vuodesta toiseen elämä voi olla hyvin innostavaa, parantavaa, jännittävää ja jatkuvasti uutta … JOS sallitte itsenne käyttää sitä läheisyyden kehittämiseen Itsenne kanssa. Ja sitten toistenne kanssa.
 
Niinpä toivomme, että kiinnitätte tähän huomiota 2015 ja keskitytte nyt siihen, tunnetteko turvaa ja rentoutta, kun näitä muutoksia tapahtuu – kun integroitte uusia ja tukevia valintoja, jotka priorisoivat Itsenne.
 
Ehdotamme hengittämään syvään, sisään nenän kautta ja ulos suun kautta, venyttäen ilmaa kehon alaosaan. Tämä on äärimmäisen hyödyllistä tänä aikana.
 
Eikö ole hämmästyttävä, että olette aina pitäneet sydäntä rakkauskeskuksena elämässänne ja kuitenkin olette välttäneet sitä enemmän kuin mitään muuta?
 
Miksi luulette niin olevan? Suurimmalla osalla teistä niin on, koska ette ole nähneet rakkauden mallia elämässänne. Kyllä, olette olleet tilanteissa, missä ihmiset ovat niin rakastavia kuin osaavat.
 
Viittaamme kuitenkin taas kerran perherakenteisiinne. Jos isää ja äiti ei rakastettu ehdottomasti ja tukevasti kasvaessaan, heidän KAIKKI tunteensa hyväksyen, niin he tekivät samat valinnat ja puolustautuivat, tuomitsivat, häpesivät ja erottivat osia itsestään, aivan kuten te opitte tekemään.
 
Siksi he eivät ole osanneet rakastaa täysin – itseään tai toisia. Ja näin ette ole enimmäkseen planeetallanne luottaneet, että rakkaus on edes mahdollista!
 
Tämä merkitsee, että jos avaudutte odottamaan rakkautta, otatte sen riskin (lapsi sanoo näin), että teihin sattuu, petytte, teidät torjutaan, teitä hävetään ja uhataan jollain tavalla. Tämä on pitänyt teidät erillään ja jähmettyneenä sen lapsen haavoittuneeseen havaintotapaan, joka etsii itsensä ulkopuolelta jotakuta toista rakkauden lähteeksi tai vakuuttajaksi.
 
Tämä historia on täydellinen planeettanne tietyssä evoluutiovaiheessa. Ja kuitenkin kerromme teille, että nyt on mahdollista saada enemmän työkalujen ja informaation kera, millä opitaan avautumaan omalle rakastavalle sydämellenne!
 
Mutta ette voi vain nousta rajojenne yläpuolelle kyvyssä rakastaa Itseä ja toisia elämässänne. Jos ette ole avanneet omaa sydäntilaanne rakastamaan kaikkea, mitä olette, myös haavoja, ette voi taianomaisesti nousta sen yläpuolelle, mitä on jo hermostossanne.
 
Pelon, häpeän ja tuomitsemisen jäljet ovat olleet voimakkaita. Ja toimimalla pelossa, häpeässä ja tuomitsemisessa olette pitäneet toisenne pelkäämässä, edes harkitaksenne rakkaudelle avautumista.
 
Toisinaan olette avautuneet jollekin romantisoidulle ihanteelle ja toivoneet, että joku toinen on lopultakin vastaus ja täydentää teidät – sanovat kaikki elokuvat ja laulut. Eikä tämä ole mahdollista.
 
Olemme tässä kertomassa teille, että TE määräätte KAIKEN omassa elämässänne, kun saavutatte aikuisuuden. Määräätte, mikä on tärkeää teille. Määräätte, mitä valintoja teette, mihin visioihin panostatte.
 
Määräätte myös, miten pelokkaana, haavoittuneena ja erillisenä pysytte. Vapaa tahtonne sallii teidän tehdä uusia valintoja koska tahansa!
 
Ja tämä ensimmäisen sydänportin uusi energia kannustaa teitä tekemään tietoisia valintoja reagoidaksenne Itseenne, hoivataksenne ja rakastaaksenne Itseänne syvemmin, kuin olette koskaan ajatelleet. Nämä valinnat määräävät kaikki asiat omassa elämässänne.
 
Teidän täytyy päästää irti siitä, että katsotte itsenne ulkopuolelle isään tai äitiin tai äidin ja isän korvikkeeseen lähteenä, mikä määrittää arvonne tai hyvinvointinne. Teidän on ollut aina tarkoitus siirtyä sydäntilaan ja olla oman elämänne keskipisteenä.
 
Mutta planeetta ei ole ollut kehityksessään valmis siihen … ennen tätä aikaa. Ja näin nyt on erittäin jännittävää aikaa elää, JOS reagoitte siihen.
 
Maaliskuun arviointi: Tämän kolmannen kuukauden arvioinnissa ehdotamme kysymään: "Miten valmis olen sallimaan, että Itseni intiimiä hoivaamista ja yhteyttä Itseeni käytetään elämäni jokapäiväisissä rutiineissa? Missä olen valmis rakastamaan itseäni ja puolustamaan totuutta tuosta rakkaudesta? Ja missä en?"
 
Tämä on arviointi, mikä palvelee teitä kolmannessa kuussa.
 
Näette taas koko reaktioasteikon maailmassa ympärillänne. Näette tätä ihmiselämän joka tasolla.
 
Näette sitä yksilötasolla ja sitten kollektiivisesti yhteisöissä ja kaikissa suuremmissa ryhmissä – yhteiskuntarakenteissa, uskonnollisissa rakenteissa, talousrakenteissa – kaikissa tuntemissanne rakenteissa.
 
Näette sitä maiden suhteissa. Yksilöjen kumulatiivinen värähtely määrittää suurimmat valintajoukot tietyssä ryhmässä. Jos on useampia ihmisiä primitiivisessä pelossa ja puolustuksessa, niin energia-aalto ruokkii itseään ja luo värähtelyn, mikä tunkeutuu tuollaiseen reaktioon.
 
Ja tästä syystä sanomme taas, että teitä tarvitaan kovasti planeettanne parantumisessa. Jos sallitte Itsenne tehdä uusia valintoja ja hoivata ja arvostaa itseänne, kannustatte muita. Kylvätte siemeniä. Huomaatte, että toiset etsivät apuanne ja kannustustanne.
 
Tätä aaltoa on planeetalla enemmän kuin koskaan ennen. He etsivät, mutta he pelkäävät. He tuntevat turvaa vain, sitten kun heillä on selkeää koulutusta tapahtumista sekä työkaluja, joita tarvitaan tavanomaisten haavojen, puolustusten ja erillisyyden selvittämiseen.
 
HUHTIKUU
 
Kun siirrytte viimeiseen näistä neljästä kuukaudesta, on täydellinen aika arvioida uudelleen koko Itseänne ja kaikkia valintoja, joita olette "neuvotelleet" aiempina kuukausina.
 
Suhteenne Itseen, tietoiset valintanne.
 
Meidän täytyy mennä pidemmälle vaikutuksiin. On aika kerrata ja arvioida uudelleen. Uudet energia-aallot vaikuttavat jatkuvasti planeettaan, sellaiset kuten sydämen avautuminen 2015.
 
Seitsemännen säteen energiat joista olemme puhuneet monta kertaa, ovat transformaatioenergiaa, mikä tuntee vain tasapainon. Siksi se hämmentää kaikkea, mikä on epätasapainossa – täysin tarkoituksella.
 
Tämä energia on läpitunkevaa eikä se hellitä sitoutumisessaan tasapainoon innostamiseen. Ravistelemalla pelkoa, häpeää ja tuomitsemista se luo teille tilaisuuden tulla tietoisemmaksi toimiaksenne ja arvioidaksenne, mitä nämä korkeammat ja viisaammat energiat tukevat.
 
Viisainta mitä voitte tehdä, on työskennellä näiden energioiden kanssa ja kerätä kaikki informaatio ja koulutus, mitä voitte. Sitten käyttää hoivaavia/tukevia työkaluja Itseenne, jotta voitte todella valmistautua sielun esiinilmestymiseen ensimmäistä kertaa planeetan historiassa. Se on merkittävä tilaisuus.
 
Nämä ovat asioita, joita voitte odottaa vuoden 2015, kaksinaisuuden parantamisen vuoden, neljän ensimmäisen kuukauden aikana, kun sallitte sydäntilan tunkeutua alempaan itseen. Olkaa siunattuja.
 
Ja kun lähdemme iloisesti, pyydämme kuten aina, että muistatte rakastaa toisianne.
 
-Gabriel
  -----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >