HomeViestejäRon Baker1.1.2015 - Yleiskatsaus vuodesta 2015

1.1.2015 - Yleiskatsaus vuodesta 2015

YLEISKATSAUS VUODESTA 2015
- kaksinaisuuden parantaminen ja sillan rakentaminen alemmasta itsestä sydämeen
 
Arkkienkeli Gabrielia kanavoinut Ron Baker (www.childrenoflight.com)
Uutiskirjeestä 1.1.2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Hyvin rakkaat valonlapset, kuten tiedätte, meitä kutsutaan Gabrieliksi. Ja kuten aina, meille on suuri ilo olla jumalaisessa seurassanne.
 
Tulemme tällä kertaa puhumaan vuodesta 2015, ajasta jolloin parannutte yli kaiken sen, mitä olette ennen tienneet … JOS olette valmistautuneet tähän.
 
Kutsumme tätä vuotta kaksinaisuuden parantamiseksi ja sillan rakentamiseksi alemmasta itsestä sydäntilaan. Tämä on aikaa, jolloin aktivoitte sydänchakran ennenkuulumattomalla tavalla. Tämä on teille taianomaisempaa, kuin voitte mitenkään kuvitella … potentiaalisesti tietenkin.
 
Tilaisuus siirtyä sydäntilaan ja herätä rakkaudelle ja valolle tasoilla, joilla ette ole ennen heränneet, on nyt hyppysissänne.
 
Tarkoitamme, että energiat tukevat teidän siirtymistänne alemman itsen tietoisuudesta sydämen ihmeeseen, mikä oli aina tarkoitus. Olette kallisarvoisia ja pyhiä olentoja ettekä kuitenkaan ole enimmäkseen tunteneet tätä todellisuutta elämienne aikana.
 
Olette tunteneet erillisyyden ja kaksinaisuuden. Olette tunteneet pelon, puolustautumisen ja kamppailun. Olette tunteneet pyhät oppimisvaiheet melko primitiivisestä perspektiivistä verrattuna siihen, mikä on tulossa mahdolliseksi planeetallanne.
 
Teidän on nyt tehtävä liike, mikä ei ole ollut mahdollinen massatietoisuudessa planeettanne koko historian aikana. Tätä aikaa ei voi verrata mihinkään muuhun. Tämä on aikaa, jolloin teidät haastetaan päästämään irti monista vanhoista havaintotavoista, vanhoista malleista ja vanhoista tavoista prosessoida elämäänne ja hahmottaa se.
 
On aika siirtyä sydäntilaan ennenkuulumattomalla tavalla.
 
Olette viettäneet viime vuodet valmistautuen tähän sydänvihkimykseen. Nimittäin sielu on määränpää ja opas matkallanne. Sielu on siirtynyt vaiheittain planeetan aiempien juurirotujen läpi ja valmistellut persoonallisuuden ja kehonne alemmat chakrat, toimien samalla kulissien takana.
 
Vasta nyt sielu valmistautuu tulemaan tietoiseksi kokemukseksi. Tähän liittyy monia kokemustasoja. Teidän on opittava ratkaisemaan alempi itse. Teidän on opittava hoitamaan alemman itsen haavat. Teidän on lopulta ratkaistava ne oppitunnit, joita on ollut evoluutionne joka vaiheessa.
 
Jos ette tee tätä, olette jatkuvasti niiden alemman itsen havaintojen ja kokemusten ansassa, joita edustavat erillisyys, puolustautuminen, kamppailu ja riita.
 
Vanhat havaintotavat
 
"Elämä on kovaa. Elämä on varsinainen haaste." Tähän olette uskoneet syvällä sisimmässänne. "Suhteet ovat vaikeita. Suhteet ovat työläitä." Ette ole ymmärtäneet vihjeitä ja työkaluja alemman itsen parantamiseen ja ratkaisemiseen.
 
Kyllä, elämä ja suhteet ovat todella vaikeita ja melkoista ponnistelua, jos olette kiinni siinä lähestymistavassa, missä toisen ihmisen puolustus on toisen puolustusta vasten. Minun puolustukseni vs. sinun puolustuksesi. Minun kamppailuni vs. sinun kamppailusi. Minun haavani vs. sinun haavasi.
 
Tämä on todellakin kamppailua ja haaste. Tämän olette tunteneet. Teitä tuetaan kuitenkin energeettisesti siirtymään erillisyyden, puolustuksen ja kamppailun rajoista sydäntilaan ensimmäistä kertaa planeettanne historiassa.
 
Miksi? Mitä tapahtuu?
 
Rehellisesti sanottuna, se tapahtuu, että värähtelytaajuus planeetallanne muuttuu, vaihtuu 7.8 hertsistä tavoitteeseen eli 13 hertsiin. Tämä on värähtely, mikä sallii sydäntilanne avautua ja tulla hyvin aktiiviseksi. Tämä värähtely sallii ensimmäisen aidon ja rehellisen kokemuksen pyhyydestänne.
 
Valmisteluna tähän aikaan olemme kertoneet teille aiempina vuosina, että korkeamman itsen sillat on valmisteltu aktivoimaan ja voimaannuttamaan alemman itsenne chakrat.
 
Yhteenveto vuodesta 2013
 
Esimerkiksi 2013 oli vuosi, jolloin seitsemäs chakra (päälaella) alkoi energeettisesti yhdistyä ensimmäisen chakran (selkärangan tyvessä) muotoon ja rakenteeseen. Tämä salli korkeamman jumalaisen suunnitelman alkaa tehdä itsensä tunnetuksi fyysisessä maailmassa, elämänne fyysisissä rakenteissa.
 
Seitsemäs säde, taian seremoniajärjestys, aktivoitiin sitten syvemmälle elämänne muotoon. Sen vaikutus "konfiguroi" tasapainon elämänne muotoon ja rakenteeseen. Nimittäin tämä korkeampi energia tuntee vain tasapainon ja se työntyy kaikkeen ja keskeyttää kaiken, mikä on pelossa, häpeässä ja tuomitsemisessa.
 
Nämä kolme energiaa pitävät pääasiassa teidät epätasapainossa.
 
Koulutusta mitä vaaditaan tämän ymmärtämiseen, on annettu viimeiset 24 vuotta tämän kanavan ja hänen ystävänsä kautta. Olemme antaneet koulutusta, mikä sallii teidän tehdä taianomaisen transformaation alemmasta itsestä sydäntilaan.
 
Tämän sillan ensimmäinen vaihe on seitsemäs chakra ja seitsemäs säde, jotka tunkeutuvat kehoonne ja planeetan muotoon inspiroimaan suurempaa tasapainoa. Pelko, häpeä ja tuomitseminen ovat pitäneet teitä kaksinaisuudessa.
 
Yhteenveto vuodesta 2014
 
Tämä tapahtuu periaatteessa toisessa chakrassa. Vuosi 2014 alkoi luoda siltaa kuudennesta chakrasta, sielun korkeammasta tahdosta (otsan kolmannessa silmässä) toiseen chakraan (navan alueella). Nämä energiat alkoivat aktivoida toisen chakran, tunnekehon puhdistamista.
 
Tämän olette tunteneet tänä vuonna ja se on ollut hyvin intensiivistä. Teillä on kiihdytetty monia haavoittuneita tunteita, joita on tallennettu sinne. Teillä on ollut melkoinen haaste suhteessanne koko elämään … ja tietenkin toisiinne.
 
Monet teistä löytävät itsensä monin uusin tavoin syvemmältä kamppailusta merkittävissä suhteissaan. Tämä johtuu siitä, että suurta osaa niistä on ohjattu pelko-, häpeä- ja tuomitsemiskamppailun kautta – toisen puolustus toista vastaan. Yksi erillinen olento yrittämässä muuttaa toista erillistä olentoa, jottei haavoittuneita tunteitanne laukaistaisi.
 
Ette ehkä oivalla sitä, mutta olette käyttäneet toisianne tuhansia vuosia yritykseen paeta toisen chakran tunteidenne pelkoa, häpeää ja tuomitsemista.
 
Kaksinaisuusenergia tulee tunteisiin liittyvästä pelosta, häpeästä ja tuomitsemisesta. Kaikki tunteet ovat tarpeellisia ja ne ovat palvelemassa teitä. Kaikki tunteet sallivat teidän kokea elämää fyysisyydessä.
 
Mutta eteenpäin siirretyn pelon, häpeän ja tuomitsemisen vuoksi olette oppineet liittämään tuskan, häpeän ja konfliktin tunteisiinne. Tämä ei ole totta syvimmässä todellisuudessa.
 
Olette kuitenkin oppineet liittämään pelkonne, häpeänne ja tuomitsemisenne tunneasteikon toiseen puoleen, tavallisesti ns. negatiiviseen tunnepuoleen.
 
Teillä on voimakas ja voimaton. Olette oppineet taistelemaan ja vastustamaan pelon, häpeän ja tuomitsemisen kautta tämän asteikon toisella puolella, useimmiten. Olette ehkä taistelleet voimattomuuden tunnetta vastaan, ymmärtämättä, miten se palvelee teitä.
 
Voimattomuuden tunne ei vähääkään indikoi sitä, että olette voimaton. Se indikoi, että tunnette voimattomuutta. Alatteko huomata eron?
 
"Olen voimaton" voisi olla hyvin tuhoisaa, jos se olisi todellisuutenne. "Tunnen voimattomuutta" on jotain täysin erilaista. Mutta koska teiltä on planeetalla puuttunut koulutus, mikä auttaa ymmärtämään tunnekehoa, olette olettaneet, että jonkin tunteen tunteminen on ollut sama asia, kuin olla tuon tunteen rajoitusten vankina.
 
Esimerkiksi "olen voimaton" ei yksinkertaisesti ole totta. Todellisuudessa teillä on voima reagoida, muuttua, tehdä uusia valintoja, etsiä syvempiä ratkaisuja, rakastaa ja hoivata – vastustamisen, pelkäämisen ja tuomitsemisen sijasta.
 
Olette aina voimakas potentiaalisesti, kykenevä … mutta ilman koulutusta, mikä sallii teidän ottaa avosylin vastaan kaikki tunteenne pyhinä viestintuojina, jotka parantavat kokemustanne elämästä, olette vastustaneet niitä syvällisesti ja pelänneet olevanne voimaton.
 
"Tämä olen. Nämä ovat rajat. Tätä minun täytyy välttää kaiken kustannuksella. Ja teen sen kontrolloimalla kaikkea, mitä voin, välttääkseni tuon tunteen."
 
Tämän olette tienneet ja se on pitänyt teidät kaksinaisuudessa, vangittuna alempaan itseen, selviytymislähestymistavassa elämää kohtaan.
 
Ja alatte oppia, että on aivan mahdollista tukea ja yhdistyä viisaammasta ja syvemmästä perspektiivistä. Kanava rakastaa kutsua tätä viisaampaa perspektiiviä "aikuisen todellisuustarkistukseksi".
 
Olemme samaa mieltä, että voitte oppia aktivoimaan kypsemmän osan itsestänne, viisaamman osan Itsestänne ja se sallii teidän olla voimaantuneempi aikuinen, joka kykenee näkemään elämän näiden syvällisempien totuuksien kautta.
 
Syvällisempi totuus on, että tunne ei ole uhkaava. Tunne on pelkästään kokemus. Tarvitsette kyvyn kokea voimattomuuden tunnetta, jotta se voisi informoida ja inspiroida teitä.
 
Nimittäin silloin kun sallitte tunneinspiraation, se paljastaa, mitä tarvitaan. Voitte sitten toimia ja tehdä uusia valintoja.
 
Kun siis lapsena sanotte: "Lähestyn tätä rajoittunutta ratkaisua ja tunnen voimattomuutta", sanomme: "Voi, tämä on pelkästään tietoisuutesi osa, joka on osunut siihen rajaan, mihin olet kasvanut tähän mennessä."
 
"Tunnen 5-vuotiaan olemuksessani voimattomuutta tehdä asialle mitään." No, 5-vuotiaana sinulta puuttui koulutusta ja työkaluja vastauksen ja ratkaisun inspiroimiseen. Ja sitten äidillä ja isällä ei ollut koulutusta tunnistaa, mitä tapahtui, ja opastaa sinua ja opettaa, miten reagoidaan tuohon tunteeseen. Sitten aloit liittää pelon, häpeän ja tuomitsemisen tuohon tunteeseen.
 
"Pelkään tätä tunnetta. Pelkään tähän tunteeseen liittyviä rajoituksia. Tunnen turvattomuutta tämän tunnekokemuksen myötä. Häpeän itseäni ja tätä tunnetta epämiellyttävänä, mahdottomana hyväksyä ja turvattomana. Tuomitsen tämän tunteen vältettäväksi kaiken kustannuksella!"
 
Sitten aloitit varovaisen, rajoittuneen ja pelokkaan suhteen tähän tunteeseen. Tämä on ollut kaksinaisuuden luonne, mikä on estänyt sinua tuntemasta niitä syvällisempiä totuuksia, että tunteet ovat informoimassa sinua, jotta voit reagoida ja paljastaa ne tarpeet, joita sinulla on.
 
"Minun täytyy tehdä muutos. Minun täytyy saada apua ja opastusta. Tarvitsen syvällisempää koulutusta. Tarvitsen syvällisemmän ratkaisun."
 
Alatte nyt kuudennen chakran siirtymisestä toiseen chakraan herätä sielun korkeammalle tahdolle, mikä on luontainen syvällisempien totuuksien tietäminen. Ja se herättää lisää väärinymmärrettyjä tunteitanne pintaan.
 
Ilman selkeää koulutusta taistelette enemmän kuin todennäköisesti tunteita vastaan kovemmin. Tämä toinen chakra, tunnekehon koti, on myös keskinäisten suhteiden chakra … ja olette luultavasti käyttäneet tunnetaisteluanne taistellaksenne ja vastustaaksenne vielä enemmän suhteissanne.
 
Olette haavoittuneen lapsen tavoin halunneet, että elämänne ensisijaiset suhteet jotenkin pelastavat teidät tunteiltanne. Tekevät tarvittavia muutoksia, jottei teidän tarvitsisi tuntea niitä tunteita, jotka tuovat esiin pelkonne, häpeänne ja tuomitsemisenne.
 
Ette ymmärtäneet, että tuo toinen ihminen on tehnyt samaa teidän kanssanne. Olette olleet hänen haavoittuneiden tunteidensa syy. Olette laukaisseet hänen häpeänsä tulemaan esiin. Teidän oletettiin tietävän syvemmät totuudet ja syvemmät vastaukset.
 
Siis olette tässä kaksinaisuustaistelussa paljastaneet koko elämänne ajan tarvetta syvempiin totuuksiin, vastauksiin, apuun, tukeen, opastukseen ja koulutukseen.
 
Ja koska ette kuitenkaan luottaneet, että apu oli mahdollista, koska äiti ja isä eivät osanneet, päätitte hyvin nuorena taistella noita tunteita vastaan, tuhota ja haudata ne, paeta niitä ja kääntää huomionne muualle – sen sijaan että ymmärrätte jonkin tarpeen paljastamisen.
 
Tarvitsette syvällisempää koulutusta ja viisaampia perspektiivejä ja työkaluja alemman itsen haavoittuneiden perspektiivien selvittämiseen. Teillä on planeetallanne kapasiteettia monilla foorumeilla tänä aikana. Teitä myös tuetaan energeettisesti parantumaan ja herättämään syvempiä totuuksia ja syvempi suhde haavoittuneeseen tunnekehoon.
 
Tämä on elintärkeää, jos tarkoitukseenne on siirtyä oikeasti sydämeen.
 
Ja olette valmistelleet tuota siltaa 2014, kuudennen chakran liikkuessa toiseen. Tunsimme, että tämä oli tärkeä muistutus, kun siirrytte tähän kaksinaisuuden parantamisen ja täydemmän sydäntilaan siirtymisen vuoteen.
 
Siirtyminen vuoteen 2015
 
Vuosi 2015 on keskittynyt kolmanteen siltaan. Tämä on kolmannen chakran (solar plexuksessa) ja neljännen chakran (sydäntila) yhdistäminen.
 
Kolmas chakra on henkilökohtaisen identiteettinne energiaa, suhde itseenne. Se majoittaa myös alemman tahdon ja alemman mentaalikehonne energiat.
 
Tähän saakka selviytymistunteeseenne erillisyydessä ja puolustautumisessa on sisältynyt kolmannen chakran käyttäminen kuvaamaan pelkästään sitä, minkä uskoitte tarpeelliseksi voidaksenne välttää toisen chakran haavoittuneita tunteita.
 
Alempi itsenne on ollut tähän saakka selviytymisitse, kun olette oppineet ja kasvaneet tällä planeetalla. Ensimmäisessä chakrassa on kyse turvasta, varmuudesta ja selviytymisestä sekä yhteydestä muotoon, rakenteeseen ja ryhmätietoisuuteen (paikkanne laumassa).
 
Tämä turvan, varmuuden ja selviytymisen tunne – ilman selkeää tukea ja opastusta tuomaan sen ratkaisupotentiaaliin – on jatkuvasti värittänyt toisen ja kolmannen chakran kokemuksia … tuntematta turvaa, tuntematta tukea, tuntematta opastusta, tuntematta, että elämä tukee teitä yksilönä.
 
Tämä on perustunut perherakenteen ja sen rajoihin, mitä olette oppineet ja millä olette kyenneet tukemaan toisianne. Tämä on pitänyt teidät pelossa, häpeässä ja tuomitsemisessa … ja nyt lisäämme selviytymisentunteen.
 
Olette tienneet tähän saakka enimmäkseen pelkän selviytymisen elämästänne. Ehdotamme, että kun opettelette sallimaan näiden korkeampien energioiden tukea teitä ja herättää teidät, paljastatte lopultakin kunkin chakran tarpeet.
 
Teidän tarvitsee hoivata itseänne fyysisesti, tunteellisesti ja henkisesti.
 
Hoivaaminen on myötätuntoisen sydämen, neljännen chakran, piirre ja se on nyt avautumassa ja heräämässä teille tavoilla, mikä ei ole ollut aiemmin mahdollinen.
 
Tämä uusi kolmannen ja neljännen chakran välinen silta sallii teidän hoivata itseänne fyysisesti, tunteellisesti ja henkisesti ja lopultakin reagoida niihin tarpeisiin, joita on ollut kaiken aikaa.
 
Kun alatte hoivata itseänne, rauhoitatte alemman itsen uudella tapaa. Se alkaa luottaa viisaampiin osiinne, aikuiseen itseen josta tulee tietoisempi, auliimpi ja vastaanottavaisempi, kun ilmestytte hoivaamaan näitä kolmea alempaa chakraa.
 
Se on paljolti kuin hermojärjestelmänne vanhemmuutta. Teillä, voimaantuneella aikuisella, on mahdollisuus tulla viimeinkin auktoriteetiksi omassa elämässänne ja katsoa sisäänpäin täydemmin.
 
Olette tähän saakka – pelon, häpeän ja tuomitsemisen hallitsemana – katsoneet itsenne ulkopuolelle kompensoidaksenne sitä tuskaa, häpeää ja ristiriitaa, minkä olette pitäneet sisällänne, ja kääntääksenne huomion niistä pois. Olette olleet monin tavoin kuin haavoittuneita, yksinäisiä lapsia, jotka toivovat, että jokin ulkopuolellanne saisi teidät tuntemaan elämänne merkitykselliseksi.
 
Ette ole ymmärtäneet, ettei mikään ulkopuolellanne pysty tyydyttämään teitä – ette ole kyenneet ottamaan ulkoista pelkästään tilaisuutena tutustua itseenne.
 
Mitä tarkoitamme? Ihmiset ja tilanteet elämässänne ovat tilaisuus kokea Itsenne. Riippumatta siitä, mihin tilanteisiin osallistutte, te koette tuon tilanteen. Mitä tuo tilanne paljastaa teille Itsestänne?
 
Riippumatta siitä, keiden ihmisten kanssa olette, te koette tuon suhteen. Riippumatta siitä, miten monia asioita teillä on, te koette nuo asiat.
 
Ja jos ette hoivaa alempaa itseänne ja näytä, miten tunnetaan turvaa, jotta voi tuntea ja kokea, ette lopeta pelkoa, häpeää ja tuomitsemista. Ette paranna kaksinaisuutta. Ette parannu ja siirry erillisyyden, puolustautumisen, kamppailun ja riidan yli.
 
Jäätte rajoitteiden vangiksi riippumatta siitä, mitä energioita on ympärillänne. Teille on annettu vapaa tahto tällä planeetalla eikä se ole kuitenkaan ollut lainkaan vapaa useimmilla teistä. Se on ollut kovasti alemman itsen pelon, häpeän ja tuomitsemisen vankina.
 
Vapaa tahto on kyky ja lupa tehdä mikä tahansa valinta. Olemme jo puhuneet siitä, miten ette ole tunteneet turvaa tehdä mitä tahnansa valintaa, yli niiden tunteiden välttämisen, joita luulitte uhkaaviksi.
 
Sydänporttien herääminen
 
Tämä sydämen heräämisen ja kolmanteen chakraan yhdistymisen aikana tarvitaan myötätuntoa ja heräämistä. Tänä aikana sydämen seitsemän porttia alkavat yhdistyä.
 
Ensimmäinen sydänportti on omatunnon ja tietoisen valinnan keskus. Näettekö tämän tarpeena? Teidän tarvitsee tehdä tietoisia valintoja hoivataksenne itseänne fyysisesti, tunteellisesti ja henkisesti. Tarvitsette omatuntoa, mikä on kehittynyttä herkkyyttä valintojenne vaikutukselle.
 
Teidän tarvitsee kehittää omatuntoa omien valintojenne vaikutuksesta siihen, että Itsenne on lähtökohta. Ette ole enimmäkseen tienneet, miten kohdellaan itseään myötätuntoisesti ja välittäen, ja olette päättäneet sen sijaan keskittyä paljon useammin ulospäin ja etsiä vahvistusta ja hyväksyntää.
 
Jos keskitytte useammin ulospäin toivoen, että työpaikka, suhde, raha ja asiat tekevät elämästänne merkityksellistä, olette jollain tavoin laittaneet Itsenne tärkeysjärjestyksessä alimmas.
 
Ja teidän tarvitsee sallia tämän ensimmäisen sydänportin tehdä silta Itseen ja tehdä tietoisia reagointi- ja hoivaamisvalintoja.
 
Tämän lisäksi on monia tietoisten valintojen kerroksia, mutta uskomme, että nuo kerrokset tulevat selvemmiksi, kun alatte tehdä tietoisia valintoja tällä ensimmäisellä tasolla ja reagoida alemman itsenne tarpeisiin ja pitää tilaa syvempien totuuksien paljastumiselle.
 
Tulette sellaiseksi auktoriteetiksi, joka hoivaa Itseään ja on halukas reagoimaan kaikkeen, mitä löydätte – ja tämän olisitte tarvinneet isää ja äitiä osaamaan. Mutta tähän aikaan planeetallanne he eivät ole osanneet. Sitä ei ole mallinnettu.
 
Kun sydän alkaa herätä ennenkuulumattomasti tänä aikana, se kannustaa niitä teistä, jotka olette valmistautuneet syvempään reagointiin, myötätuntoon ja auliuteen.
 
Toinen sydänportti on yhteyskeskus.
 
Silloin kun ette ole olleet yhdistynyt itseenne sisällä, olette päättäneet sen sijaan kiinnittyä elämänne symboleihin korvikkeena tai vaihtoehtona. Tämä ei palvele teitä koskaan.
 
Silloin kun ette ole maadoittuneet itseenne sisälle, olette hyvin nuoresta saakka etsineet ulkoa äitiä ja isää olemaan opastuksen, hoivan, turvallisuuden ja vahvistuksen lähde.
 
Kun he eivät osanneet tätä, teillä ei ollut mitään vaihtoehtoa ja näin aloitte etsiä korvikkeita ulkopuolelta … tietenkään ymmärtämättä, että he olisivat opettaneet teille yhteyttä Itseen, ei jäämään siihen harhaan, että he olisivat tuo lähde pitkään.
 
Kun siis päädyitte katsomaan ulospäin, teitte noista korvikkeista mielihyvän lähteen … ymmärtämättä, että paljon tyydyttävämpi syvyys oli mahdollinen. Sen sijaan pysyitte keskittyneenä ulkopuoleen – toisiin ihmisiin, työpaikkoihin, suhteisiin, asioihin.
 
Toinen portti kannustaa teitä heräämään ja arvioimaan tarvetta yhteyteen – ensin Itseenne – ja vastaamaan siihen. Tämä vaatii, että paljastatte tuon viisaamman osanne, joka päättää hoivata itseään fyysisesti, tunteellisesti ja henkisesti … ja näyttää tälle alemmalle itselle, miten yhdistytään "sinuun" sisällä.
 
Vasta sitten kun opitte yhdistymään täydemmin Itseenne ja omiin kokemuksiinne ja tunteisiinne, pystytte oikeasti yhdistymään mihinkään itsenne ulkopuolella. Useimmat teistä ovat kamppailleet suhteidenne rajoitusten kanssa. Tämä johtuu pelkästään siitä, että te ette ole tunteneet yhteytä suhteissanne.
 
Jos ette ole oikeasti yhdistynyt Itseenne, miten voitte saattaa itsenne yhteyteen toisen kanssa? Sen sijaan tyypillisesti on tapahtunut haavoittunut kiinnittyminen toisiin elämässänne, etsien vahvistusta kuin haavoittunut lapsi. Se on hyvin ymmärrettävää eikä ole tarvetta hävetä tai tuomita sitä, mitä on ollut …
 
Ratkaisu on sen hoivaaminen, mitä löydätte!
 
Oppiminen yhdistymään Itseen on kaikkien asioiden perusta elämässänne. Kun olette yhdistynyt Itseen, omaan totuuteenne ja omiin valintoihinne, voitte sitten herättää yhteyden elämään ympärillänne … toisiinne. Ymmärtää, että olette aina pyhä yksilö jakaen, inspiroiden, yhdistyen ja myös parantaen toisianne … hoivaten/tukien.
 
Mutta kukaan ulkopuolinen ei ole koskaan näiden asioiden lähde. Nuo asiat ulkopuolellanne ovat pelkästään tilaisuuksianne kokea elämää. Ei mitään enempää. Ei mitään vähempää.
 
Ja voitte alkaa nähdä, miksi ilman yhteyttä Itseenne ja omiin kokemuksiinne on ollut niin suuri kuilu ja tyytymättömyys siinä, minkä olette tunteneet tähän saakka – hämmennys, erillisyys ja yksinäisyys.
 
Ja useimmiten niiden haavoittuneiden lasten tapaan jotka katsovat täyttymyksen lähteenä äitiin ja isään, olette pitäneet toisenne pelon, häpeän ja tuomitsemisen vankina … syyttäen toisia ja pitäen heitä vastuullisina siitä, mitä puuttuu.
 
Syvempi totuus on, että tuomitsitte sen, mikä ei pystynyt pelastamaan teitä haavoittuneilta tunteiltanne – tuskalta, häpeältä ja ristiriidalta. Näettekö, miten jokainen kerros tuo teidät takaisin alemman itsen vangiksi ilman sydämen myötätuntoa?
 
Tämä ei salli teidän koskaan tuntea rakkautta …
 
Sydän on aina liitetty rakkauteen, mutta hyvin usein olette pystyneet rakastamaan vain mukavuusalueenne reunalla. Kaikki mikä laukaisi selviytymistunteenne niiden haavoittuneiden tunteiden kautta, joita ette halunneet tuntea, otti teidät pois rakastamiskapasiteetistanne.
 
Kun avaatte sydäntilan ja alatte tutkia ja tutustua siihen, mikä on mahdollista omien valintojenne, oman hoivaamisenne ja Itse-yhtytenne kautta, yllätytte ja kasvatte kovasti!
 
Kolmannessa portissa mikä on tärkeä tässä, päästään elämän tahtoon ja intohimoon.
 
Ette ole enimmäkseen tunteneet todella intohimoista suhdetta elämään. Olette ehkä olleet intohimoisesti sitoutuneet agendoihinne, kompensaatioihinne, mielihyväannoksiinne, ajanvietteeseenne tai mihin tahansa, mikä auttoi teitä siirtymään pois pelosta, häpeästä ja tuomitsemisesta … mutta tämä ei ole intohimoa elämää kohtaan. Se on intohimoa sen korviketta kohtaa, mikä puuttuu.
 
Kolmannen chakran alempi tahto on pyörittänyt show'ta ja yrittänyt selvittää, mitä vaaditaan, jotta voidaan välttää tuskaa, häpeää ja ristiriitaa, miten välttää pelkäämiänne tunteita ja miten saada jotain itsenne ulkopuolelta ottamaan pois tuskan, häpeän ja pelon.
 
Tämä ei ole koskaan sallinut teidän löytää rauhaa ja täyttymystä.
 
Alempi tahto on tehnyt siinä parhaansa rajallisella koulutuksella – hyvin paljon haavoittuneen lapsen tapaan se on tehnyt parhaansa kiinnikkeiden ja korvikkeiden avulla, luottamatta, että on aitoja ratkaisuja.
 
Kun kuitenkin teette tietoisia valintoja itsenne hoivaamiseksi – ilmantuen Itsen myötätunnon, ymmärryksen ja anteeksiannon kera katsomaan oppimiskäyräänne – luotte syvempiä yhteyksiä Itseenne ja tunteisiinne, totuuksiinne ja prioriteetteihinne ja alatte kehittää selkeämpiä visioita elämästänne.
 
Sitten teistä tuntuu turvallisemmalta. Ja tästä hoivaamisen tunteesta, missä aikuinen ottaa vastuun haavoittuneesta alemmasta itsestä, voitte herättää paljon syvemmän intohimon ja tahdon elämää kohtaan. Tästä tulee mahdollista 2015.
 
Tietysti jatkatte kahden muun sillan rakentamista – seitsemännestä chakrasta ensimmäiseen, herättääksenne syvemmän tasapainon elämänne muodoissa ja rakenteissa, kuudennen chakran ja sielun korkeamman tahdon yrittäessä valmistella haavoittuneen tunnekehon niihin syvempiin totuuksiin, että kaikki tunteet ovat palvelemassa teitä voidaksenne paljastaa ne tarpeet, jotka auttavat teitä alkuun hyvin.
 
Kolmas chakra pystyy sitten vapauttamaan tahdon siirtymään valintoihin ja perspektiiveihin, jotka auttavat teitä siirtymään intohimoon elämää kohtaan, mikä on puuttunut – intohimoon panostaa elämään ja käyttää elämän mahdollisuutta tilaisuutena kasvaa, oppia ja syventyä.
 
Kaikki tämä on elämän intiimiyttä, mikä tulee, kun avaatte sydäntilan täydemmin ja tulette aikuiseksi, joka on voimaantunut, vastaanottavainen, myötätuntoinen ja selkeämpi.
 
Tämä on yleiskatsaus vuoden 2015 mahdollisuudesta. Koette luultavasti paljon energian liikkumista näillä alueilla, sillä valon on poltettava puolustushaarniskanne. Nimittäin olette luoneet energiahaarniskan suojaamaan teitä tähän saakka rajallisen koulutuksenne puitteissa.
 
Olette rakentaneet enemmän ja enemmän haarniskaa, energiahaarniskaa suojaamaan teitä tuskalta, häpeältä ja ristiriidalta. Ettepä tienneet, että todellisuudessa erotitte itsenne omasta sydäntilastanne ja korkeammasta potentiaalistanne.
 
Ettekä ole välttäneet mitään, mutta olette oppineet hyvin voimallisia oppitunteja.
 
Loppuajatuksia
 
Kaikessa on tietysti ollut matkan varrella lahjoja. Osoitamme ainoastaan matkan haavoittuneet osat. Omilla tasoillanne ja omassa kapasiteetissanne on ollut teille kaikille tutkimisen ja oppimisen ihania syvyyksiä.
 
Ja kuitenkin haluamme maalata selkeän kuvan polusta sydäntilaan, mikä avautuu teille ennenkuulumattomasti tänä aikana. Jotta tämä polku voi avautua selvästi teille, teidän täytyy kyetä kestämään korkeampien keskusten valon palaminen ehdollistuneiden ja tiheiden alempien keskusten läpi.
 
Tämä aiheuttaa painetta ja kun laukaisette alemman itsen tavanomaisen puolustus- ja selviytymisohjelmoinnin, koette eri vastustustasoja. Kipu/tuska on energeettinen vastustusoire.
 
Vuosien kuluessa olemme antaneet paljon työkaluja kaikkien näiden asioiden käsittelemiseen. Tämä kanava on nyt vastuussa näiden työkalujen, informaatioiden ja elämän lähestymistapojen jakamisesta, mitkä sallivat teidän selvittää alemman itsen täydemmin ja täydemmin.
 
Olemme todenneet, että sielu on tämän matkan määränpää ja opas. Sielu alkaa ilmestyä sydäntilaan kolmannen ja neljännen chakran sillan kautta.
 
Tämä alkaa tapahtua 2015 joillekin teistä täydemmin kuin toisille riippuen siitä, miten valmis ja valmistautunut kukin teistä on kasvunne tässä vaiheessa.
 
Sielu alkaa tihkua läpi niin, kuin parantuneen alemman itsenne valo sallii … Kannustamme teitä tämän ennenkuulumattoman tilaisuuden aikana näkymään enemmän ja enemmän Itsellenne ja tunnistamaan tarpeenne, selkeän opastuksen ja tukevan avun saamiseksi. Katsokaa niitä alueita, missä on työkaluja ja tietoisuustasoja, joiden kanssa voitte työskennellä …
 
Olette kaikkea muuta kuin yksin tällä matkalla. Mutta alemmassa ja erillisessä itsessä olette usein hahmottaneet väärin, että olette yksin ja tueton. Tämä aika herättää monia uusia tilaisuuksia. Kuten aina, se mitä tapahtuu, riippuu täysin omista valinnoistanne ja omasta halukkuudestanne.
 
Olemme antaneet teille vihjeitä ja innostaneet teitä joillain ennenkuulumattomilla tilaisuuksilla. Ja nyt annamme teidät takaisin Itsellenne. Hoivatkaa itseänne fyysisesti, tunteellisesti ja henkisesti ja katsokaa sydäntilaan. Hengittäkää sydäntilalla, kun tunnette niiden energioiden paineen, mitkä yrittävät herätä täällä.
 
Tämä on mahdollista ymmärrysperustana siitä, mitä tapahtuu 2015.
 
Te jotka olette tehneet sisäisen työn, hoivaten ja selvittäen ne kerrokset, joita olemme hahmotelleet, huomaatte tämän mitä taianomaisimmaksi ajaksi ja kykenette tulemaan ennenkuulumattomin tavoin intiimiksi, hoivaavaksi ja intohimoiseksi elämässänne, alkaen Itsestä.
 
Nämä ovat joitain kerroksia siitä, mitä voitte odottaa 2015. Olemme perinteisesti jakaneet vuoden kolmeen neljän kuukauden osaan. Olemme antaneet teille nyt kolme porttia, jotka tarvitsevat aikaanne, energiaanne ja huomiotanne. Ja ehdotamme, että nämä kolme porttia – sillan tekeminen alempaan itseen – ovat yhtä kuin se jako, jonka olette tottuneet saamaan, parantaaksenne kolmannen chakran ja suhteen Itseenne.
 
Jos sallitte aikuisitsen sydämessä opastaa alemman itsen kolmen portin läpi, teitä palvellaan hyvin.
 
Arvioikaa niitä tietoisia valintoja, joita teidän täytyy tehdä, mikä pohjustaa teitä hyvin neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Siirtykää hoivaavaan yhteyteen Itseenne ja tunteisiinne toisen neljän kuukauden aikana. Jos teette sen, herätätte intohimon ja tahdon elämää kohtaan viimeiseen neljään kuukauteen mennessä tavalla, mikä ei ole ollut mahdollinen ennen tätä aikaa …
 
Nämä ovat tekijöitä, joita vaaditaan kaksinaisuuden parantamiseen, kun teette siltaa alemmasta itsestä sydäntilaan. Kun hyvästelemme teidät iloisesti, pyydämme kuten aina, että muistatte rakastaa toisianne.
 
-Gabriel
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >