HomeViestejäRon Baker25.8.2014 - Säätiedote syys - joulukuu 2014

25.8.2014 - Säätiedote syys - joulukuu 2014

SÄÄTIEDOTE SYYS - JOULUKUU 2014

Arkkienkeli Gabrielia kanavoinut Ron Baker (www.childrenoflight.com)
Uutiskirjeestä 25.8.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

HUOM. Saadaksesi paremman tuntuman, miten nämä kuukaudet sopivat suurempaan kuvaan, kannustamme sinua lukemaan ensin Gabrielin yleiskatsauksen vuodelle 2014. Siihen artikkeliin sisältyy paljon informaatiota, mikä on tärkeää vuoden kunkin osan ymmärtämiseen. Emme toista tuota informaatiota tässä.

Huomautus Ronilta:
Tämän ajankohtaisen säätiedotteen ydin on seuraavien kerrosten kehittäminen suhteessa Itseen ja tällä kertaa keskitytään vision kehittämiseen omasta elämästä (perustuen siihen, kuka päätät olla, ja niihin Itsen ominaisuuksiin, joita sinun on tärkeä käyttää), kun siirryt elämään täydemmin siihen perustuen, mikä on aidointa ja todellinen prioriteetti sinulle, pyhälle yksilölle.

Kovasti rakkaat valonlapset, kuten tiedätte, meitä kutsutaan Gabrieliksi, ja kuten aina, olemme hyvin iloisia ollessamme jumalaisessa seurassanne.

Tulemme puhumaan teille tänään vuoden 2014 neljästä viime kuukaudesta.

Tämä on edelleen suurta muutosaikaa. Muutos on pelinhenki näinä päivinä. Ja voitte jokainen esittää tärkeää roolia kaikessa muutoksessa, kun otatte ennakoivan vastuun siirtymällä ennakoivasti niitä visioita kohti, jotka heijastavat syvintä totuuttanne!

Tämä on tärkeä asia oivaltaa, koska siirtyessänne eteenpäin ja kohti sitä, mitä inspiroidaan sisäisestä Itsestänne, luotte liikevoimaa parantavalle muutokselle maailmassa.

Inspiraatio ei ole vain sellaista, mikä tulee teille. Inspiraatio voimana on sellaista, minkä kiihdyttämisessä voitte esittää omaa roolia. Tämä vaatii kuitenkin, että teette tietoisia valintoja ja toimitte tavoilla, jotka kunnioittavat ja arvostavat elämää ympärillänne.

Kun teette tämän, innostatte myös muita toimimaan inspiroiduimman sisäisen totuutensa mukaan. Tarvitsette toisianne tekemään tästä totta maailmassanne.

Olemme tänä vuonna ilmaisseet teille, että olemalla uskollisin itsellenne ja panostamalla asioihin, joita arvostatte tai jotka tuovat teille mielihyvää, löydätte selkeimmän polkunne jumalaiseen suunnitelmaan planeetasta, missä kaikki asiat ovat tasapainossa ja toimivat toistensa kanssa luoden pyhän elämänkokemuksen kaikilla tasoilla.

Olette kaikki eri harhatasoilla, paljon samaan tapaan kuin koululuokat. Ja jos jokaista ihmistä kannustetaan olemaan uskollinen syvimmälle totuudelleen, Itseä kunnioittaen ja arvostaen, se rakentaa ja kannustaa seuraavaa askelta - tarvetta kunnioittaa ja arvostaa toisia, jotka tekevät samoin.

Tämä on perusajatus, mikä auttaa teitä siirtämään planeettanne haavoittuneen narsismin tasolta me-tietoisuuteen, mihin olemme kannustaneet vuosia näiden välikappaleiden kautta.

Olette siirtymässä yhteiseen arvomaailmaan, mikä on ykseystietoisuuden tai me-tietoisuuden perusta.

Olemme kaikki tässä yhdessä. Luomme riittävän voimakkaan värähtelyn tämän planeetan parantamiseksi seuraaville potentiaalitasoille, kun yhdistymme yksilöinä, jotka kaikki tekevät enemmän oman osansa vaikuttaakseen ennakoivasti kokonaisuuteen.

Tähän olemme valmistelleet teitä nyt vuosikymmeniä näiden kanavointien avulla.

Olette kaikki pyhiä Jumalan lapsia, valonlapsia. Tämä on syvin totuutenne. Olette kuitenkin kaikki eri vaiheissa heräämässä noille syvemmille totuuksille. Nämä neljä viimeistä kuukautta ovat paljon syvempien totuuksien paljastumisen aikaa.

Ei ainoastaan totuuksien, jotka koskevat sitä, minkä olette valinneet tavanomaisessa selviytymistietoisuudessa ja keränneet elämienne ja historianne aikana (paljastettuna noiden valintojen seuraamuksissa, nähtynä maailmassa ympärillänne) ...,

vaan on aika, mikä paljastaa myös totuudet aina pinnan alla olleesta potentiaalista. Vaikka menisitte miten syvälle, on aina seuraava paljastustaso Jumalasta/Jumalattaresta/Kaikesta olevaisesta.

Tämä on ääretön potentiaali. Ja vapaan tahdon elämänne etuoikeus on tilaisuus innostaa liikettä olemuksenne, pyhän Itsenne, joka tason paljastuksiin.

Tämä neljän viimeisen kuukauden jakso on kiihtyneen muutoksen ja parantumisen aikaa. Useammat ihmiset tulevat tietoiseksi epätasapainostaan, mikä perustuu planeetan tapahtumien, konfliktien ja vastaavan nopeutumiseen.

Näistä konflikteista tuli kiihtyvästi merkkejä viime neljän kuukauden aikana - aikana jolloin vihjasimme teidän paljastavan, mikä seisoo sen uuden maailman tiellä, mitä alatte luoda tulemalla uskolliseksi omalle aidolle visiollenne.

Ihmiset alkavat reagoida, etsiä ennakoivia tapoja toimia. Tämä on viisasta. Teidän on opittava, miten herätään, reagoidaan ja valitaan jotain erilaista.

Tämä alkaa aina suhteesta, mikä teillä on omaan elämäänne. Esimerkiksi, miten kohtelette itseänne, miten kohtelette ympärillänne olevia?

Näihin kysymyksiin on tärkeä vastata. Teidän kaikkien on opittava huolehtimaan itsestänne syvällisemmin. Tähän mennessä on ollut vähän todellista tunnekehosta huolehtimista, erityisesti niistä tunnehaavoista joita on pidetty alitajunnassa niin kauan, kuin voitte muistaa.

Tämä vuosi on tärkeä vaihe haavoittuneen tunnekehon paljastumisessa enemmän. Kuten tiedätte vuoden 2014 yleiskatsauksesta, sielun korkeampi tahto mitä pidetään kuudennessa chakrassa (otsan kolmas silmä), alkaa paljastua kehon toisessa chakrassa tai energiakeskuksessa alavatsassa.

Tämä on tunnekeho, kokemusmaailma.

Sielu yrittää sulautua elämäänne tänä aikana ensimmäistä kertaa massatietoisuuden historiassa. Ja jotta se voi tulla merkityksen, arvon ja tarkoituksen kokemusperäiseksi tietoisuudeksi elämässänne, teidän on ensin puhdistettava, mitä sinne on kerääntynyt ladattuna pelolla, tuomitsemisella ja häpeällä.

Nämä ovat kaikki myyttejä, jotka olette tehneet todeksi. Ja nämä haavoittuneet tunteet pitävät teidät lapsen reagoivalla, kontrolloivalla ja puolustautuvalla tasolla. Ja teillä on tapoja tietää, että nämä ovat vain lapsen väärinkäsityksiä eikä niistä ole mitään uhkaa aikuiselämässänne - jos olette valmis katsomaan ja reagoimaan siihen.

Kanava sanoo tätä mielellään "ilmestymiseksi aikuisena olemaan vanhempi sille sisäiselle lapselle, mitä pidetään haavoittuneessa alitajunnassa". Se on tyypillisesti jähmettynyt sen haavoittuneen lapsen havaintoihin, joka kerran olitte.

Haavoittuneen tunnekehon parantaminen on tärkeä puuttuva pala. Olemme usein sanoneet, että oppimisessa ja planeetan kasvussa sillä on voima avata teidät paljon suurempiin syvyyksiin ja mahdollisuuksiin.

Jatkamme tämän viestin toistamista. Se alkaa tihkua paranevan yhteisön tietoisuuteen. Ja on hyvin tärkeää, että sen tuleminen osaksi valtavirtatietoisuutta jatkuu, jotta teistä kaikista voi todella tulla paranemispotentiaalin ja muutoksen ennakoiva osa.

Jos katsotaan syntyneitä sotia ja konflikteja, kaikki tulevat haavoittuneesta tunnetietoisuudesta, mikä on vallinnut tuhansia vuosia planeetalla. Tämä on pitkä aika iskeä päätään "minä vastaan sinä" -puuhun.

Tämä erillisyyden ja vastakkaisuuden ajatus ei koskaan toimi. Ei ole mitään tapaa voittaa tuossa lähestymistavassa elämään. Se on primitiivinen ja muistuttaa kovasti uhkaa tuntevan ja kovaosaisen lapsen rajoittunutta tietoisuutta.

Teidän on katsottava tarkkaan luomaanne historiaa, missä olette toistaneet loputtomasti samoja haavoittuneita havaintoja ja valintoja.

Näette usein elämän tällä tavalla, koska ette ole oppineet luottamaan, että toiset voivat todella arvostaa teitä. Tämä kaikki alkoi ensimmäisistä haavoittumiskokemuksistanne lapsuudessa.

Vanhemmat jotka eivät osanneet arvostaa itseään, eivät osanneet arvostaa teitä tavalla, minkä kaikki luontaisesti ansaitsevat. Kun he eivät ymmärtäneet omia tarpeitaan fyysisesti, tunteellisesti, mentaalisesti ja henkisesti, he eivät osanneet mallintaa ja tukea monia teidän tarpeitanne.

Tämä on se selviytymistietoisuuskierre, minkä olette tunteneet tuhansia vuosia. Jumiutuneena primitiivisemmälle tietoisuustasolle siitä, mikä on todella mahdollista teille jokapäiväisessä elämässänne. Olette jääneet melkein kuin lapseksi, joka tuntee, että hänen on taisteltava tarpeidensa puolesta.

Ja tämän olette tunteneet hyvin pitkään.

Syvempi totuus on, että olette kaikki tässä yhdessä, jumiutuneena sisäiseen ja ulkoiseen konfliktiin ja perimmiltään taistelette asioista, joilla ei ole todellisuudessa merkitystä sielunne hyvinvoinnille.

Kuitenkin uusien energialiikkeiden myötä teitä tuetaan kehossanne ja planeetallanne kokonaisuutena tilaisuuteen herätä syvempään potentiaaliin.

Jotta siitä voi tulla todellisuuttanne, teidän on oltava valmis valitsemaan ennakoivasti. Teidän on opittava, miten arvostatte täydemmin itseänne ja sitten toisia.

Tämä ei ole jokin saavuttamaton ihanne. Se voi olla hyvin käytännönläheistä, mikä perustuu siihen, mitä päätätte tehdä. Se on todella elämänne etuoikeus!

Jotkut tajuavat sen ja havaitsevat, että se sallii elämänenergian liikkua paljon täydellisemmin heidän lävitseen ja avata heidän mielensä, sydämensä ja kehonsa paljon tyydyttävämmällä tavalla.

Näiden neljän viimeisen kuukauden ensisijaisen fokuksen on oltava oppia arvostamaan itseänne olemalla uskollinen sille, miltä teistä tuntuu. Kun opitte tekemään tämän, pystytte sitten innostamaan maailmaa ympärillänne pitämällä tilaa sen arvostamiselle, miltä toisista tuntuu.

Olette yhdistyneet toisiinne hyvin paljon tunnekehon haavoittuneista väärinymmärryksistä. Ette ole osanneet kommunikoida tehokkaasti. Olette enimmäkseen osanneet välttää, harhauttaa, turruttaa ja kontrolloida toisianne, silloin kun tunteet joiden olette oppineet olevan uhka, alkavat nousta.

Tämä ei ole totta millään tasolla. Nämä ovat pelkästään haavoittuneen lapsen havaintoja, mitkä ansaitsevat myötätuntoa ja tutkimista paljon syvemmäksi totuudeksi. Nämä ovat pelkästään oppitunteja, jotka teidän on opittava hoitamaan kehittyneemmällä tavalla, planeetan nostamiseksi pois tavanomaisesta pelko- ja häpeätunteiden pyörityksestä.

Ja niinpä kannustamme teitä käyttämään tämän ajan kunnioittaaksenne omia aitoja tunteitanne lähtökohtana. Tämä rakentaa rohkeutta siirtyä visioihinne ja sisäiseen totuuteenne voimallisemmin ja tehokkaammin.

Teitä on kannustettu tämän vuoden aiemmissa kuukausiraporteissa luomaan visioita. Näiden visioiden syynä on kannustaa teitä kokemuksiin, jotka ovat tärkeimpiä teille.

Visioidenne työkalut ja symbolit vain inspiroivat ja siirtävät fokuksenne siihen, mikä on elämänne ydin, aito totuutenne.

Kun tulette tietoiseksi tuosta sisäisestä totuudesta, voitte alkaa yhdistyä ja työskennellä toistenne kanssa noiden visioiden luomiseksi. Toisenne kanssa työskennellessä inspiroitte, paljastatte, ilmaisette ja koette niitä asioita, jotka ovat tärkeimpiä teille kullekin!

Ja tarvitsette toisianne tuon todellisuutenne tekemiseksi. Yksilöitä jotka inspiroivat toisia yksilöitä ja opettelevat yhdistymään me-tietoisuudessa. Tämä on sen nerokkuus, mikä on mahdollista. Toisensa rakastaminen suuremmaksi täyttymykseksi.

Tämä on kaikkein yksinkertaisin totuus.

Kuitenkin hyvin usein olette käyttäneet väärin visioidenne symboleja ja ajatelleet, että työpaikka, asiat, suhteet ja tilanteet, mitkä saatte vain itsellenne, auttavat teitä jotenkin kompensoimaan sisäisen haavoittuneen ja kovaosaisen lapsen.

"Jos saisin vain tuon asian tai tuon ihmisen tai tuon tilaisuuden, en olisi kovaosainen ja pystyisin todistamaan, että olen arvokas."

Mikään ulkoisessa maailmassa ei antaisi teidän poistaa haavoittuneen arvottomuuden oppitunteja. On jo miljoonia ihmisiä, joilla on asioita, rahaa ja tilaisuuksia ja joilla ei ole aavistustakaan, miten olla tyytyväinen. Tämä johtuu siitä, etteivät he osaa tukea itseään tilaisuuksissa. He eivät osaa arvostaa itseään yltäkylläisyydessä. He eivät osaa nousta erillisyyden, puolustautumisen ja pelon yli.

Sen tekeminen näin ei ole mahdollista. Olette pelkästään yrittäneet todistaa oman arvonne tosille haavoittuneille lapsille, alkaen haavoittuneesta lapsesta isin ja äidin sisällä - toisille haavoittuneille olennoille jotka toivovat teidän tapaanne saavansa vahvistusta jostain symbolista, suhteesta tai saavutuksesta.

Elämässänne on ollut jo paljon saavutuksia - suuria ja pieniä. Nämä saavutukset eivät kuitenkaan ratkaise haavoittuneen itsenne haavoittuneita väärinymmärryksiä.

Se voi tapahtua vain oppimalla arvostamaan ja tukemaan itseänne ja halukkuudella kasvaa täydellisesti oppimiskäyrän kera, missä on välttämättömiä yrityksiä, erehdyksiä, virheitä ja epäonnistumisia.

Nämä ovat opettajia, jotka osoittavat, mikä toimii hyvin ja mikä ei, mikä auttaa teitä hyvin ja mikä ei.

Kaikki nimittäin tiivistyy samoihin asioihin: te määräätte elämänne kokemukset - teidän valintanne, havaintonne, prioriteettinne, totuutenne ja se miten toimitte.

Vain te voitte oppia tekemään rauhan kokemusten kanssa matkan varrella - kokemusten jotka eivät ole uhkaamassa teitä, vaan paljastamassa kaikkien valintojen seuraamukset.

Silloin kun valitsette pelosta ja vastustuksesta, luotte lisää pelkoa ja vastustusta. Silloin kun valitsette rakkaudesta ja arvosta, luotte tuon kokemuksen. Tämä on tunnekehonne voima ja totuus. Se on antamassa teille välitöntä palautetta siitä, että omat valintanne inspiroivat ja elättävät kokemuksianne!

Teidän täytyy kyetä tuntemaan kaikki tunteenne voidaksenne saada tämän pyhän viestin matkan varrella.

Mutta aivan liian usein olette käyttäneet toisianne taistelemiseen, syyttelemiseen sekä oman haavoittumisenne ja kontrolloimisenne pakottamiseen. Näiden samojen valintojen tekeminen ei luo koskaan uutta tulosta.

Ja siirrytte siis aikaan, jolloin teidän on opittava - tavalla tai toisella - mitä tuloksia omat valintanne luovat.

Sielutietoisuuden perustaminen on alkanut ja se rakennetaan korkeamman itsen (korkeammat energiakeskukset) silloille, kun se siirtyy tavanomaiseen alempaan itseen (alempi fyysinen, tunne- ja mentaalikeho) ja pyrkii yhdistymään ja opastamaan teitä tyydyttävämpiin valintoihin.

Kannustamme tänä aikana korkeamman tahdon liittoa alemman tahdon kanssa.

Päätämme antaa teille ensimmäistä kertaa yleiskatsauksen vuoden neljästä viime kuukaudesta, mikä on tärkeämpää kuin vuoden jakaminen erityissegmentteihin tai kuukausiin.

Energioiden keskittyminen inspiraatioon, paljastamiseen, ilmaisemiseen ja kokemiseen jatkuu, kuten olemme jo osoittaneet. Teille on annettu viime vuosina monia vihjeitä, jotta voisitte olla valmis integroimaan nämä energian ja tietoisuuden perusulottuvuudet.

Ne jotka ovat tehneet sisäisen työn ja saavuttaneet ja tukeneet uusia vapauden ja rauhan tasoja henkilökohtaisessa elämässään, saavat tänä aikana kiihdytyksen, millaista ette ole tunteneet.

On suuren syvenemisen ja paljon suoremman tuen aikaa niiltä korkeammilta energioilta, jotka työskentelevät maaplaneetan kanssa, kun se käy läpi tätä heräämistä.

Huomaatte, että kykenette ilmentämään visioidenne energioilla paljon nopeammin, jotta voitte jatkuvasti osallistua ennakoivasti siihen inspiraatioon, mitä tarvitaan kovasti planeetallanne.

Henkilökohtainen inspiraationne opettaa teille ennen kaikkea, miten rakastetaan. Kun avaatte ovet niihin ilmennyksiin ja tilaisuuksiin, jotka ovat tärkeimpiä teille, rakastamisen ja arvostamisen muistaminen kaikilla mahdollisilla tavoilla ylläpitää sen liikkeen eteenpäin, mikä on alkanut.

Tämä on koko pointti. Koko luontonne pyrkii rakastamaan. Rakkaus on kaikenkattava, kaiken sisältävä ja kaiken läpitunkeva. Tämä on tyydyttävintä.

Siirtykää siis niihin tukeviin energioihin, joita virtaa planeetallenne täydemmin kuin koskaan, jotta voitte ilmaista ja kokea sen rakkauden, mikä herää sydäntilassanne - kirjaimellisesti.

Sydän herää, kun korkeamman ja alemman sillat liittyvät yhteen. On seitsemän sydämen porttia, jotka heräävät tämän tapahtuessa.

Visiot jotka tulevat syvimmästä totuudestanne, paljastavat ensimmäiset vihjeet täydellisestä paikastanne jumalaisessa suunnitelmassa ja tämän ajan kehittymisessä.

Tämä on energiaa, mitä pidetään sielun korkeammassa tahdossa - paikkanne paljastuminen jumalaisessa suunnitelmassa.

Kiinnittäkää siis huomiota siihen, mikä palvelee teitä täydellisimmin, mikä kiinnostaa teitä täydellisimmin, mikä liikuttaa teitä täydellisimmin ja mikä koskettaa teitä täydellisimmin.

Päättäkää panostaa ennakoivasti näihin visioihin rakkaudella, arvostuksella ja kunnioituksella itseänne ja toisianne kohtaan.

Toistamme näitä yksinkertaisia ohjeita kerta toisensa jälkeen toivoen, että kannustamme ja innostamme teitä sen tyydytyksen suurempiin syvyyksiin, mikä pyrkii kiinnittämään huomionne tänä aikana.

Ne jotka eivät yhdisty haavoittuneisiin malleihin, joita pidetään haavoittuneessa alitajuisessa itsessänne, ja ratkaise niitä, huomaavat joutuvansa vastakkain paljastusten kanssa omista valinnoistaan ja niiden vaikutuksesta.

Teitä kaikkia nimittäin tuetaan näiden korkeampien energioiden liikkuessa riippumatta siitä, mitä päätätte. Teille on annettu vapaa tahto.

Korkeammat energiat inspiroivat paljastamaan kaiken, mitä pidetään sisällänne - sekä lahjat että vastustamisen.

Jos vastustatte elämänvirtaa, tunnette työnnettävän takaa. Jos kieltäydytte reagoimasta ja kunnioittamasta, tunnette vetoa juuri sitä kohtaan, minkä valitsette. Olette todella näin voimakas riippumatta siitä, otatteko tästä faktasta vastuun vai ette.

Elämä pyrkii inspiroimaan teidät hereille käyttämällä sitä elämäntasoa, mihin kiinnitätte huomion. Jos valitsette selviytymistason, sitä saatte.

Jos päätätte taistella, sitä saatte. Jos päätätte vastustaa, sitä saatte. Jos päätätte rakastaa, reagoida ja arvostaa, sitä saatte tai koette.

Kaikessa on kyse teistä. Tästä tulee selvempää kuin koskaan ennen. Teille on annettu kaikki, mitä elämällä on tarjottavana. Mutta teidän on päätettävä muodostaa värähtely, mikä sallii elämän syvempien tasojen paljastua. Valintanne saavat aikaan kaiken.

Ja kun opitte innostamaan toisianne näihin syvempiin totuuksiin, muodostatte uuden maailman, uuden totuuden ja uuden potentiaalin värähtelyä, mikä siunaa teitä joka päivä!

Tämä meillä on kerrottavana vuoden 2014 neljästä viime kuukaudesta, mikä laittaa teidät vielä enemmän vastuuseen sen maailman luomisesta, minkä päätätte luoda.

Siunausta teille kaikille. Kannustamme teitä, kuten aina, muistamaan rakastaa toisianne niin, kuin rakastatte itseänne.

Olkaa siunattuja.

Gabriel

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >