HomeViestejäRon Baker11.1.2014 - Säätiedote tammi-huhtikuu 2014 - Suhteiden parantamista ratkaisemalla ...

11.1.2014 - Säätiedote tammi-huhtikuu 2014 - Suhteiden parantamista ratkaisemalla ...

SÄÄTIEDOTE TAMMI-HUHTIKUU 2014
Suhteiden parantamista ratkaisemalla kaksinaisuuskonflikti
 
Arkkienkeli Gabrielia kanavoinut Ron Baker (www.childrenoflight.com )
Uutiskirjeestä 11.1.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
(HUOM. Saadaksesi paremman tuntuman, miten nämä kuukaudet sopivat suurempaan kuvaan, kannustamme sinua lukemaan ensin Gabrielin yleiskatsauksen vuodelle 2014. Siihen artikkeliin sisältyy paljon tärkeää informaatiota, mikä on tärkeää vuoden kunkin osan ymmärtämiseen. Emme toista tuota informaatiota tässä.)
 
Kovin rakkaat valonlapset, kuten tiedätte, meitä kutsutaan Gabrieliksi, ja kuten aina, olemme hyvin iloisia saadessamme olla jumalaisessa seurassanne.
 
Aiheena on vuoden 2014 neljä ensimmäistä kuukautta. Olemme tulleet antamaan teille lisää yksityiskohtia siitä, mitä voitte odottaa, kun työskentelette sillan kehittämisessä sielusta alempaan itseen.
 
Tämä parhaillaan rakentuva silta liittää kuudennen chakran kolmannen silmän alueella, toiseen chakraan navan alueella.
 
Tämä on erityisen tärkeä silta, koska se liittää sielun korkeamman tahdon elämänne kokemusperäiseen keskukseen, tunnekehoon. Tämä on ollut väärinymmärretyin keskus, kuten paljastimme yleiskatsauksessa 2014.
 
Voidaksenne hyödyntää tämän ajan energialiikkeet, annamme teille muutamia vinkkejä siitä, mikä on mahdollista. Aloitamme kertomalla, ettei toinen chakra ole ainoastaan tunnekehon keskus, vaan myös suhdekeskus, aidon itsetuntonne perustasta alkaen.
 
Toinen tapa sanoa sama asia on, että yhdistymällä kaikkiin alkuelämänne tunteisiin alatte kehittää suhdetta sisäiseen Itseenne. Kehittämällä tuon yhteyden toiseen chakraan, teidän oli tarkoitus synnyttää ensimmäinen tunteenne arvosta yksilönä, jolla on yksilöllinen kokemus elämästä.
 
Mutta koska teille ei opetettu, miten yhdistyä tunteisiinne, ette ole kyenneet ottamaan vastaan tuota yksilöllisyysvoimaa planeetallanne tai todellista omanarvontunnetta. Olette eläneet planeetalla, missä useimmat ihmiset ovat jääneet monin tavoin kuin lapsiksi jähmettyneeseen tunnetilaan.
 
Ilman vakaata yhteyttä Itseen olette pysyneet keskittyneenä laumatietoisuuteen ja etsineet sen sijaan vahvistusta ja hyväksyntää itsenne ulkopuolelta. Tämä on jättänyt teidät primitiivisimpään elämän kokemiseen kehon ensimmäisessä chakrassa.
 
Tämä on palvellut teitä tietyssä oppimisvaiheessa, mutta on aika siirtyä enemmän siihen, mikä on nyt mahdollista.
 
Rakentaaksenne tämän uuden sillan onnistuneesti, teidän on elintärkeää alkaa herätä vastaamaan haavoittuneelle tunnekeholle - ei ainoastaan oman kasvunne ja tyydytyksenne vuoksi, vaan myös kaiken sen parantamiseksi, mikä on epätasapainossa planeetallanne.
 
Oppimatta yhdistymään näihin tunnekehonne lahjoihin (luottamus omanarvontunteeseen, yksilöllinen kokeminen ja henkilökohtaiset yhteydet), pysytte irti Itsestä ja jumissa pelon ja yhteydettömyyden kokemuksissa monin tavoin.
 
Ja pitäkää mielessä, että koko elämä heijastaa sitä suhdetta, mikä teillä on Itseenne.
 
Kuitenkin ennen kuin olette valmis hyväksymään tämän uuden sillan sielutahdosta tunnekehoon, teidän on ymmärrettävä täydemmin ne vääristymät, jotka olette tunteneet.
 
Sen lisäksi mitä olemme jo kertoneet, on tärkeää tietää, että jos ette osaa hyväksyä tai tuntea tunteitanne, ette voi todella tunnistaa tai kokea monia aitoja tarpeitanne. Ja jos ette yhdisty elämään todellisten tarpeidenne kautta, pysytte erillisenä ja tyytymättömänä.
 
Ilman tunnetta, että on jokin aito ratkaisu, olette etsineet itsenne ulkopuolelta tarpeidenne korvikkeita, etsineet mielihyvää ja kiintymyksen kohteita - kaikki viemään ajatukset pois sen tuskasta, mitä puuttuu.
 
Ja silloin kun olette jumissa vaiheessa, missä etsitte hyväksyntää laumalta, tyypillisesti muutatte sitä, kuka olette väärentämättömänä, yritätte kontrolloida ympäristöä ja teette haavoittuneita päätöksiä sitä, kuka luulette, että teidän täytyy olla.
 
Kaikki nämä vääristymät pelkästään siksi, että te ette ole oppineet rakastamaan ja hyväksymään tunteitanne elämän alkuvaiheessa. Haavoittunut lapsi: "Jos tunteeni eivät ole hyväksyttyjä ja turvassa, niin minä en ole hyväksytty tai turvassa." Ja tämä on lyhyesti sanottuna ydinhaavoittumisenne.
 
Ja näin ehdotamme, että tämä on tärkein paikka, mihin teidän kaikkien täytyy katsoa, kun siirrytte tämän sillan rakentamista kohti 2014.
 
Kun katsomme näitä neljää ensimmäistä kuukautta, teidän on ymmärrettävä, että sielun tahto kuudennessa chakrassa inspiroi tunnekehonne kovasti kaivattua liikettä ja heräämistä.
 
Tähän sisältyy oppiminen siirtymään yli sisäisen haavoittunen lapsen myyteistä ja ottamaan takaisin tunnekeho koulutetun ja voimaantuneen aikuisen perspektiivistä, jolla on pääsy syvempiin totuuksiin - kuten ensimmäiset vihjeet siitä, miten tärkeitä tunteenne ja tunnekehonne itse asiassa ovat merkityksen, arvon ja tarkoituksen luomisessa elämään.
 
Yksinkertainen totuus on, että olette olleet planeetta, mikä on jumiutunut tiettyihin oppimisvaiheisiin. Lapsisukupolvi jolle ei opetettu, miten yhdistytään omiin tunteisiin, välittää sitten omat myyttinsä, pelkonsa ja rajoituksensa seuraavalle.
 
Sukupolvi toisensa jälkeen olette ymmärtäneet väärin tunnekehon antamat lahjat ja olette pitkään yhdistäneet tunteenne tuskaan - tuskaan mikä tuli perimmiltään omien väärinymmärrettyjen tunteidenne vastustamisesta, tuomitsemisesta ja häpeämisestä. Ja näin olette pysyneet irrallaan omasta arvosta, itseluottamuksesta, itsetunnosta ja aidosta yksilöllisyydestä ja etsineet jotenkin hyväksyntää ja suvaitsemista haavoittuneen lauman toisilta haavoittuneilta ihmisiltä.
 
Alatteko nähdä, miksi ette ole planeettana osanneet yhdistyä toisiinne ja arvostaa toisianne? Se johtuu siitä, että teillä kaikilla on haavoittuneita "alkutunteita" jossain määrin ettekä ole tienneet, miten olla mallina planeetan seuraavan sukupolven uudemmille sieluille, vauvoille ja miten tunnetaan oma aito kokemus ja ollaan turvassa sen kanssa.
 
Ei voi opettaa sellaista, mitä ei osaa.
 
Ja tässä on tärkeää kertoa, että tietämättä, miten tunnetaan tunteita, ette voi myöskään tietää sielukokemuksesta. Ja näin tulee selvemmäksi ja selvemmäksi, miten tärkeää on etsiä koulutusta ja työkaluja päästäkseen ajan tasalle.
 
Suurin uutinen on, että teidän on täysin turvallista tuntea kaikkia tunteitanne! Ei ole yhtään tunnetta, mikä on jollain tavalla haitallinen tai pelottava puhtaassa ydinolemuksessaan. Ne ovat kaikki pyhiä viestintuojia, joiden tarkoituksena on paljastaa koko elämä teille.
 
Esimerkiksi yksi tunteiden lahja on kyky vahvistaa, mikä toimii tai on tasapainossa elämässänne, ja tämä heijastuu sellaisina tunteina kuin rauha, tyyneys ja hyväksyntä.
 
Samaan aikaan tunteita hämmennetään myös paljastamaan, mikä ei toimi tai on epätasapainossa. Silloin kun jokin on epätasapainossa, tunnette luonnostaan jotain, mikä voimaannuttaa teidät toimimaan ja ratkaisemaan ongelman tyydyttämällä tarpeen.
 
Esimerkiksi silloin kun tunnettaan yksinäisyyttä, teistä tulee tietoinen tarpeesta ja inspiroidutte toimimaan ja luomaan yhteyksiä. Vastaavasti jos tunnette tuskaa, teitä informoidaan toimimaan ja huolehtimaan kivusta/loukkauksesta.
 
Kaikki tunteet ovat palvelemassa teitä!
 
Tämä perusta teidän on ymmärrettävä, kun valmistaudutte uusiin liikkeisiin, joita tapahtuu 2014, alkaen näiden neljän ensimmäisen kuukauden erityisfokuksesta.
 
INSPIRAATIO ja syvempien totuuksien PALJASTUMINEN tunnekehostanne tapahtuu vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana, mikä inspiroi sitä, että teillä on paljon odotettavaa oppiessanne tuntemaan tunteitanne.
 
Vasta sitten voitte siirtyä heräämään pyrkivien sieluenergioiden toiseen sarjaan - ILMAISEMINEN ja KOKEMINEN.
 
Kun tämä uusi silta alkaa yhdistyä kehossanne, se herättää 12 sieluarkkityyppiä tai sieluominaisuutta. Ensimmäiset neljä ovat inspiraatio, paljastaminen, ilmaiseminen ja kokeminen.
 
Siksi jaamme nämä neljä ensimmäistä kuukautta näin:
 
tammikuu - inspiraatio
helmikuu - paljastuminen
maaliskuu - ilmaiseminen
huhtikuu - kokemus.
 
Selitetäänpä täydellisemmin, miten tämä opettaa teille tunnekehon terveempää virtaamista.
 
Sanotaanpa ensin, että nämä neljä kuukautta vasta esittelee sieluenergiat. Teidän on aika alkaa tulla toimeen näiden voimakkaiden energialiikkeiden kanssa.
 
Kuitenkin kun siirrytte läpi siitä välttämättömästä prosessista, mikä paljastuu näinä neljänä kuukautena, opitte tanssimaan näiden energioiden kanssa paljon tehokkaammin kuin ennen.
 
TAMMIKUU
 
Aloitetaanpa tammikuusta, kun aloitatte inspiraation energialiikkeen. Tämä on aikaa, jolloin sieluinspiraatio alkaa liikkua kehon läpi, sydämen kautta toiseen chakraan.
 
Liikettä syvempään kokemiseen inspiroidaan. Sielu on nimittäin kokemusmaailma.
 
Ellette ole halukas kokemaan, ette voi tuntea sielua. Menisimme jopa niin pitkälle, että väitämme taas kerran, että jos ette ole valmis ja kykenevä tuntemaan kaikkia tunteitanne, ette voi todella tuntea sieluenergiaa fyysisyydessä.
 
Tämä on iso väite. Mutta silti se on totta. Ette voi tuntea sielun voimaa - eli voima kokea rakkausvoima - ilman kykyä sallia aito yhteys kaikkiin asioihin.
 
Tästä syystä on tärkeää luoda yhteys ja suhde sisäiseen Itseenne. Vasta sitten voitte siirtyä elämään, mikä näiden sisäisten yhteyksien ja kokemusten heijastusta.
 
Miksi ette salli tätä tässä kohtaa prosessianne? Koska olette pelänneet liikaa tiettyjä tunnekokemuksia, jotka ovat jumissa haavoittuneen lapsen väärinymmärretyssä perspektiivissä. Ja näin olette jääneet irti suuresta osasta elämää.
 
Jos pelkäätte tuntea, ette salli itsenne yhdistyä täysin. Sielu haluaa kokea koko elämän, äärettömän ja taianomaisen.
 
Kuitenkin alempi selviytyjäitse joka on erillään korkeamman itsen ja sielun syvemmistä totuuksista, on jatkuvasti yrittänyt välttää tiettyjä tunteita, mikä pitää teidät vain samoissa malleissa, vetäen puoleenne samoja ilmentymiä ja rajoituksia uudestaan ja uudestaan.
 
Universumi on peili, mikä on tukemassa teitä joka hetki. Ja niin se tukee. Ensimmäinen tukitaso minkä olette saaneet elämänne varhaisvaiheessa, on yhtä kuin täsmälleen sen paljastaminen teille, mitä te valitsette.
 
Kyllä, te olette niin tärkeä elämän luovassa liikkeessä.
 
Universumi arvostaa niin luomakuntaansa, että se sisällyttää teidät siihen prosessiin, miten se luo. Sen minkä valitsette, olette valmis paljastamaan tai ilmentämään fyysisyyden hologrammiin.
 
Mitä tämä merkitsee? Jos päätätte taistella jotain tunnetta vastaan, universumin on ilmennettävä teille tapoja taistella tuota tunnetta vastaan.
 
Ihmettelettekö, miksi teillä on sotaa ja muuta hävitystä planeetalla? Älkää katsoko kauemmas. Omien tunteidenne pelko ja siksi tunteiden vastustaminen vaatii näiden asioiden ilmentämistä. Vastustatte pelkästään sitä, mitä olette oppineet pelkäämään. Ja näin tehdessänne pidätte koko asiaa paikoillaan.
 
Sanotte: "Miksi Jumala sallisi tämän tapahtua?" Jumala on antanut teille täysin vapaan tahdon valita ja luoda ja oppia monien kasvuvaiheiden kautta. Universumi sitten vain tukee teidän valintojanne.
 
Tässä ei ole syyttelyä. Tässä ei ole häpeää. Se pelkästään riippuu teistä. Ja jos päätätte oppia vastustuksen kautta, mikä perustuu jähmettyneen ja haavoittuneen lapsen perspektiiviin, niin sitten olkoon. Sen ilmentämistä jatkatte.
 
Kaikki on luotu teitä ja oppimistanne varten. Tarinan loppu.
 
Olette kaikki Jumalan osia. Ja vaikutatte fyysisyyteen ilmaistun Jumalan kokonaisuuteen sillä, miten päätätte kokea.
 
Alatteko nähdä, miten tärkeä tunnekeho on tässä kaikessa?
 
Te olette tärkeä osa maailman värähtelyä. Te. Ja kyllä, vasta sitten kun yksilöt ovat valmiita sallimaan inspiroitumisen syvemmistä totuuksista tänä aikana, voitte inspiroitua tyydyttävämpiin valintoihin ja kokemuksiin. Taaskin sanomme: "Tiedätte totuuden ja totuus vapauttaa teidät."
 
Sielutahdon ja -energian inspiraatio vaikuttaa alempaan itseen tammikuussa ja yrittää inspiroida heräämistä niin, että inspiroituisitte yli sen tavanomaisen yhteydettömyyden, välttelemisen, vastustamisen ja erillisyyden, mitä olette tunteneet.
 
Sieluenergioiden inspiraatio valmistelee teitä tämän valtavan totuuden paljastamiseen: tunnekeho itse asiassa määrää suurimman osan ilmentymistänne.
 
Tiesittekö, että teette suurimman osan valinnoistanne joko inspiroidaksenne jotain kokemusta tai välttääksenne jotain kokemusta? Kumpaa teette useammin?
 
Tämä tärkeä kysymys johtaa meidät helmikuuhun.
 
HELMIKUU
 
Kun alatte "selviytyä" inspiraatiosta, mikä esitellään tammikuussa, siirrytte luonnostan syvempien totuuksien paljastumiseen - joista yksi on vastaus kysymykseen, minkä olette juuri esittäneet.
 
Toimitteko useammin inspiraatiosta kokea mielekkäitä yhteyksiä elämässänne vai välttääksenne tunteita, joiden luulette uhkaavan teitä jollain tavalla? Joka tapauksessa totuuksista tulee selvempiä tänä aikana.
 
Mennäänpä yksityiskohtiin.
 
Valitaan joku tunne. Valitaan "pettymys".
 
Voitte sitten palata paljastamamme prosessin kautta mihin tahansa haavoittuneeseen tunteeseen, mitä päätätte tutkia. Ehdotamme, että katsotte niitä, joita pelkäätte eniten, ja sallitte niiden paljastumisen.
 
Kun olitte lapsi eivätkä ihmiset osanneet tukea kaikkia tarpeitanne fyysisten selviytymistarpeiden lisäksi (eli ruoka, vaippojen vaihto, vaatetus), koitte ensimmäisenä pettymyksen tunteen.
 
Tätä pahensi lopulta tarpeidenne kehittyminen. Tarvitsitte ensin tunnehoivaa. Kun ihmiset eivät osanneet pitää hyväksyvää tila tunteillenne, silloin kun niitä nousi esiin, koitte muun muassa pettymystä.
 
Sitten taas kun tarvitsitte henkistä opastusta ja kannustusta, mikä ylitti sen, mitä osattiin antaa, tuli pettymys.
 
Sitten kun tarvitsitte kannustusta valintojen tekemiseen, yksilöllisten totuuksienne ja mielipiteidenne ilmaisemiseen hyväksynnän ja tukevan opastuksen kera, tuli taas pettymys.
 
Kun tätä jatkui, opitte vastustamaan ja välttämään pettymyksen tunteita, koska tuohon tunteeseen liittyvä pelko ja häpeä kasvoi myös. Mitä enemmän vastustitte, sitä enemmän vastustus aiheutti tuskaa ja hankausta energeettisesti. Ja niin opitte yhdistämään tuskan, pelon ja häpeän pettymyksen tunteeseen.
 
Ja näin teistä tuli fiksumpi. Keksitte kaikenlaisia tapoja välttää tätä tunnetta.
 
Pystyitte näkemään, että silloin kun teillä oli tyydyttämättömiä tarpeita, koitte useimmiten tuon tunteen. Ja näin yksi tapa välttää "traumaa" oli teeskennellä, että te ette tarvitse mitään.
 
"Minun ei tarvitse tuntea. En tarvitse vahvistusta tai hyväksyntää. En tarvitse opastusta. En tarvitse tukea." Monia myyttejä tuli niistä fiksuista tavoista, joilla opitte välttämään.
 
Mutta pitäkää mielessä, että olette jo oppineet syvemmän totuuden: jos vastustatte jotain, universumi rakastaa teitä tarpeeksi ilmentääkseen teille tapoja vastustaa ja välttää. Ja näin ilmensitte jatkuvasti tavoilla, jotka saivat teidät vain taistelemaan kovemmin.
 
Ja kaikessa tässä välttämisessä teistä tuli erillisempi ja puolustautuvampi sekä olitte irti aidoista tarpeistanne. Kaikki lapsen haavoittuneesta perspektiivistä.
 
Ja ihmettelette, miksi ette ole tyytyväisempi. Ihmettelette, miksi teillä ei ole mielekkäitä yhteyksiä, miksi ihmiset eivät näytä oikeasti välittävän. Ihmettelette, miksi maailma on tasapainoton ja miksi Jumala sallisi mitään siitä tapahtua.
 
Katsotaanpa nyt syvempiä totuuksia.
 
Teidän on turvallista tuntea. Tuntemisessa ei ole traumaa. Esimerkiksi, pettymyksentunne oli kaiken aikaa inspiroimassa siihen tietoisuuteen, että teillä oli jokin tarve, mitä ei ollut tyydytetty. Kyse oli siitä, että se haavoittunut aikuinen lapsi jonka oli tarkoitus opettaa teitä, ei myöskään tiennyt sitä.
 
Ja teitä on siis tuettu myös toisella voimaannuttavalla totuuskerroksella: ette voi päästä koskaan eroon tuntemista. Teidän täytyy aina kyetä kokemaan tunteita tai muuten tuon tunteen inspiraatio ja paljastus häviää.
 
Teidän täytyy kyetä tuntemaan pettymystä, koska silloin kun olette valmis elämänkierrossanne kasvamaan syvempiin aikuisen totuuksiin, voitte kääntää koko asian ympäri - ja enemmän aikuisen reaktioihin, mikä sallii teidän olla viimeinkin vapaa!
 
Sama pätee joka tunteeseen. Ne ovat informoimassa teitä, paljastamassa tärkeitä totuuksia, jotta olette inspiroitunut lopultakin toimimaan, parantumaan ja kasvamaan.
 
Tästä tulee tänä aikana enemmän mahdollista kuin minään muuna aikana, kun sieluenergia alkaa liikkua. Inspiraatio siirtyä ja herätä syvempien totuuksien paljastumiseen, alkaen niistä tunteista, joita olette tavanomaisesti välttäneet.
 
Siihen saakka kunnes tuette ja koulutatte niitä kahdessa seuraavassa vaiheessa, ne pyörittävät show'ta ja määrittelevät rajat omassa elämässänne ja maailmassa.
 
Sitten kun teistä tulee tietoinen näiden tunnepaljastusten avulla, olette valmis siirtymään maaliskuun liikkeisiin.
 
MAALISKUU
 
Tässä kuussa alatte olla tekemisissä ilmaisemisen arkkityypin kanssa.
 
Yksi syvempi totuus on, että teidät on tehty täydelliseksi, kera kaikkien niiden terveiden taipumusten, joita olette tarvinneet kehittymiseen ja heräämiseen. Mutta niissä vaiheissa missä olette olleet tähän saakka, olette vääristäneet ja suunnanneet toisaalle nämä luontaiset taipumukset.
 
Parantaaksenne aiemman oppimisvaiheen, teidän on opittava tukemaan tunnekehonne energioita ja liikkumaan niiden kanssa. Teidän on opittava näyttäytymään itsellenne sinä kehittyvänä aikuisena, jota kaipasitte äidiksi ja isäksi.
 
Ei ole mitään syytä syyttää isää ja äitiä. He tekivät vain saman asian, mitä te olette tehneet, jumiutuneena erillisyyden ja vastakkainasettelun pelokkaisiin valintoihin.
 
Teitä tuetaan nyt kuitenkin energeettisesti siirtymään sielun korkeamman tahdon viisauteen, mikä antaa ennenkuulumatonta inspiraatiota.
 
Miksi nyt? Kun katsotaan vuoden 2014 yleiskatsausta, muistakaa, että tämä vaihe jolloin planeetta on saavuttanut keski-iän ja mahdollisuuden herätä syvemmille henkisille totuuksille, on täydellistä aikaa siirtyä planeettaevoluution ennenkuulumattomaan vaiheeseen.
 
Yksi asia ei muutu. Se mitä ilmennätte, riippuu edelleen teistä. Teidän on toimittava tulevan inspiraation mukaan. Teidän on katsottava niitä tunteita, joita olette vältelleet täydellisimmin, ja sallittava niiden paljastuminen.
 
Teidän on toimittava hoivaamalla noita tunteita ja viimeinkin oppimalla antamaan niille ilmaisun. Kyllä, vasta sitten kun sallitte luontaisen vaiston ja huomionarvoisen tarpeen ilmaista kaikkea, mitä olette - alkaen tunteistanne - pystytte siirtymään sieluenergian kanssa syvempään elämänvirtaan.
 
Ja ehdotamme, että etsitte tänä aikana opettajia, parannusta ja terapeutteja, jotka osaavat näyttää teille työkaluja, joita tarvitsette ilmaistaksenne tunteitanne terveellä tavalla. Kun tunteitanne inspiroidaan ja paljastetaan näinä kuukausina syvemmällä tavalla, ne tulevat esiin riippumatta siitä, opitteko vai ette terveen tavan ilmaista niitä ja päästää niistä irti.
 
Ilman terveitä vaihtoehtoja huomaatte ehkä näyttävänne ne syyttelyn ja häpeän kautta. Tämä ei ratkaise mitään. Jatkatte pelkästään toistenne pelottelemista.
 
Tämän olette osanneet. Tämä ryhmä syyttämässä tuota ryhmää. Tämä maa syyttämässä tuota maata. Tämä yhteiskuntaluokka syyttämässä toista (kumpaankin suuntaan). Tämä rotu syyttämässä toista ja tuomitsemassa toisen.
 
Syvempi totuus on, että syyttäminen ja tuomitseminen ovat vain myrkyllisiä oireita omasta pelostanne ja siitä, että te ette ymmärrä, miten otetaan enemmän vastuu elämästä, alkaen itsearvostuksen tunteen rakentamisesta.
 
Ja siksi tulemme samaan totuuteen taas kerran: tämä kaikki tiivistyy jatkuvasti pelkoon, mitä kukin yksilö tuntee omien tunteidensa tuntemiseen. Ilman tuota kykyä kukaan ei ole tuntenut turvaa. Kukaan ei ole tiennyt aidosta itsearvostuksen tunteesta. Eikä kukaan ole luottanut siihen, että hänen tarpeensa voidaan tyydyttää. Ja niin te olette vastustaneet.
 
Ilman yhteyttä Itseen ja kykyä tuntea tunteitanne, ette voi tyydyttää tarpeitanne. Ja tämä jättää teidät aina maailmaan, mikä on jumissa minä-tietoisuuden narsismissa. Ilman yhteyttä itseenne ja tarpeisiinne ja etsien vastauksia laumasta, haluatte kaikkien muiden olevan tuon tyydytyksen lähde eikä se ole yksinkertaisesti mahdollista.
 
Ette ole oppineet luottamaan tai vastaanottamaan silloinkaan, kun toiset haluavat tukea. Ette ole oppineet kokemaan tuota tukea ja näin ette voi koskaan luoda ratkaisua ulkoa sisälle.
 
Tästä samasta syystä myöskään mikään mielihyvänne ei ole ratkaissut mitään. Jos ette osaa vastaanottaa tai kokea, mikään ei merkitse teille. Ja näin jäätte vain turtana ja hämmentyneenä vanhaan lähestymistapaan elämää kohtaan.
 
Kaikki siksi, että te ette ole oppineet tuntemaan turvalliseksi saada omia tunnekokemuksia. Toivomme, että alatte ymmärtää, miten tärkeä tunnekeho on elämänne luomisessa.
 
Ja teidän on opittava ilmaisemaan haavoittuneita tunteitanne ja päästämään irti jännitteestä, stressistä ja paineesta, mitä tulee tunteiden välttämisestä ja elämän vastustamisesta. 
 
Taaskin kannustamme teitä etsimään opettajia ja oppaita, jotka ovat oppineet, miten teitä tuetaan tunteiden ilmaisemiskokemuksen läpi ja otetaan vastuu pelkojenne ja häpeämyyttienne kouluttamisesta.
 
Tuntemisessa ei ole hävettävää. Häpeä on vain myytti, jonka on välittänyt eteenpäin sellainen, joka kantaa samaa myyttiä.
 
Tällä tavalla olette pitäneet maailman konfliktissa, sodassa ja muissa tuhoisissa tasapainottomuuksissa. Pelkoa, häpeää ja sitten vääjäämätöntä syyttelyä, mikä ei perustu mihinkään muuhun kuin väärinymmärrettyihin tunteisiin.
 
Ja maailma tarvitsee sitä, että ilmaisette haavoittuneiden tunteiden myrkyllisen energian ja päästätte siitä irti, avaten tilan syvemmälle kokemiselle, missä hoivataan, tuetaan ja arvostetaan itseä ja toisia. Näin teette sen.
 
Palataanpa asian selventämiseksi pettymyksen tunteeseen. Jos sallitte itsenne nähdä kaikki tavat, joilla olette kokeneet pettymystä elämässänne, se pelkästään näyttää teille tarpeet, joita ette ole oppineet tunnistamaan ja reagoimaan niihin.
 
"Olen ollut pettynyt siihen, ettei kukaan ole kuullut totuuttani, tukenut yksilöllisiä lahjojani ja inspiraatioitani jne."

Tämä on ehkä ollut totta varhaiselämässänne toisten haavoittuneiden olentojen kanssa, jotka eivät ole vielä oppineet sitä, mutta nyt pystytte siirtymään elämänne aikuiskapasiteettiin.
 
Jos alatte nyt ilmestyä esiin ja tukea itseänne - ilmaisten totuutenne, tunteenne, lahjanne ja inspiraationne ja oppien pitämään itsellenne hyväksyvää ja kannustavaa tilaa - pystytte yhdistymään toisten yksilöjen kanssa, jotka alkavat tehdä samaa.
 
Ja tämä saa aikaan vielä lisää inspiraatioliikettä, kun autatte toisianne tuntemaan turvalliseksi paljastaa, ilmaista ja parantaa lisää osianne.
 
Kun aloitatte nämä liikkeet, jotka ovat aina halunneet tapahtua, siirrytte pois tuntemistanne selviytymistietoisuuden rajoituksista ja alatte luoda huhtikuun uutta kokemusta.
 
HUHTIKUU
 
Tässä kuussa teille esitellään kokemisen arkkityyppi syvemmällä tavalla, jos reagoitte kaikkeen johdantoon, mitä on tullut kolmen ensimmäisen kuukauden aikana - sielun inspiraatio mikä liikuttaa tunne-energiaanne syvempien tunnetotuuksien paljastumiseen - ja alatte ilmaista noita tunteita (aidon yksilöllisen itsenne totuudet).
 
Silloin kun tunnette ja ilmaisette myötätuntoisesta totuudestanne käsin, alatte inspiroida elämän liikettä lävitsenne. Alatte inspiroida elämää ympärillänne. Ja kun tuotte aikuisen totuudet kykyynne ilmaista ja inspiroida toisianne, alatte tanssia sieluenergioiden kanssa, rakkausvoimana.
 
Näin siirrytte pois siitä syyttely-, häpeä- ja tuomitsemiskierteestä, mikä on pitänyt maailmaanne kuoliaaksi pelästyneenä, kirjaimellisesti.
 
Koette yhteyttä enemmän kuin koskaan ennen. Yhdistytte myötätuntoa harjoittamalla omaan sydämeenne, tietoisen aikuisen keskukseen. Ja siirrytte täydemmin elämään ettekä välttele sitä.
 
Syvemmän yhteyden ja mielekkään elämän kokemisen mahdollisuus on ääretön, kun heräätte sielupotentiaaliin. Se on ääretön syvyys ja laajuus, mitä ette ole ennen kokeneet. Olette tuskin edes kuvitelleet sellaista.
 
Totuus on, että teille annettiin vapaa tahto. Se on riippunut teistä niissä vaiheissa, joita olette jo kokeneet elämänkierrossanne - ja tämä siirtyminen sielumahdollisuuteen riippuu edelleen teistä.
 
Tätä ei voi tapahtua eikä tapahdu pelastamisena niistä oppitunneista, miten otetaan vastuu itsestänne ja toisistanne.
 
Tämä prosessi mitä olemme lyhyesti hahmotelleet, paljastaa, miten opitte todella rakastamaan. Olemme aina ehdottaneet, että "rakastakaa toisianne, niin kuin rakastatte itseänne". Nyt alatte saada enemmän vihjeitä siitä, miten tämä tapahtuu.
 
Nämä vuodet vuoden 2012 jälkeen ja uusi heilahdusliike, millä elämä nyt kulkee, valmistelee teitä yhdistymään sieluunne. Se on voimakas liike, mutta tämä vaaditaan teidän inspiroimiseksi haastamaan sen, mitä on hyvin harjoiteltu.
 
Teitä tuetaan nyt kasvamaan, oppimaan ja inspiroimaan itseänne täysin uuteen elämispotentiaaliin - merkityksen, arvon ja tarkoituksen kokemisen kautta.
 
Vuoden 2014 neljän ensimmäisen kuukauden yleiskokemus on esitellä näiden uusien energialiikkeiden haaste. Kannustamme teitä toiminaan, sallimaan liikkeen ja nousemaan haasteen tasalle ja kasvatte syvällisesti.
 
Haluamme tehdä teidät tietoiseksi myös joistain oireista, joita voitte pitää silmällä näiden muutosten tapahtuessa.
 
Olette keränneet erilaisia tukoksia kehoon, mitkä perustuvat tunteiden välttämiseen. Ja näin nämä uudet liikkeet alkavat tarpeesta inspiroida nuo tukkeutuneet energiat pintaan.
 
Korkeammat energiat alkavat myös polttaa tukoksia, mutta ne tarvitsevat apuanne. Oman fyysisen liikkumisenne avulla - käyttäen hengitystä, ääntä ja venyttelyä - voitte tehdä tästä siirtymästä sujuvampaa ja rauhallisempaa.
 
Monet kokevat aktivointeja päässä, kun kuudennen chakran energiat heräävät täydemmin. Teillä on ehkä kipua tai painetta päässä, mitä voi auttaa hieromalla ja hengittämällä syvään. Hyppiminen voi myös auttaa näitä kerääntyviä energioita liikkumaan alas kehossa.
 
Koette luultavasti erilaista liikettä kehossa, kun olette alkaneet luottaa vuosien saatossa, näiden parantavien muutosten aiempien vaiheiden myötä.
 
Keskitytäänpä nyt alakehoon. Koette selvää liikettä alakehossa. Halukkuutenne sallia tunteidenne tukeminen suoraan voi myös tehdä tästä sujuvamman siirtymän.
 
Joitain haasteita voi olla alaselkäkipu sekä alaraajavaivat, erityisesti polvissa ja nilkoissa, mitkä heijastavat valmiuttanne tukea itseänne ja sallia liike elämässänne.
 
Homma toimii niin, että silloin kun vastustatte, keho antaa teille vinkkejä tietyillä kehoalueilla, jotka haastetaan energeettisesti. Tässä tapauksessa kyse on keho-osista, jotka käsittelevät liikettä ja tukea, kuten polvet ja nilkat.
 
Monet kokevat myös viestien nopeutumista unissa. Ette avaudu ainoastaan korkeammille energiaulottuvuuksille, vaan unet ovat tyypillisesti arkkityyppisiä viestejä tunteista, joita pidetään alitajunnassa ja jotka yrittävät ilmaista itseään.
 
Ja jos kiinnitätte huomiota tähän, löydätte vihjeitä siihen, mitä tunteita teidän on hoivattava. On myös tyydyttävämpiä unia, kun positiivisia tunteitanne inspiroidaan myös.
 
Kaikkien tunteiden on liikuttava ja saatava ilmaisu, ei ainoastaan haavoittuneiden ja negatiivisten. Ja näin voitte kokea suurta laajentumista joissain unissanne, kun energiat etsivät liikettä, paljastumista ja ilmaisua.
 
Lopuksi kiinnittäkää huomiota tunneliikkeisiin. Koette ehkä syöksyjä tunteista, joita on kerääntynyt ja jotka laukaistaan helpommin tänä sisäisen ja myös ulkoisen liikkeen aikana. Muistuttakaa itsellenne, että aikuisen totuus on, että ne ovat kaikki osoittamassa, missä kohtaa teidän on hoivattava itseänne ja reagoitava tarpeisiinne.
 
Nämä ovat vain joitain asioita, joita voitte odottaa, kun siirrytte eteenpäin.
 
Kuten aina, näette asioiden kiihtyvän maailmassa ympärillänne. Näette enemmän ihmisiä, jotka pyrkivät yhdistymään, sallimaan yhteydet ja ylittämään erillisyyden, mikä on oikeutettu eroavuuksien ja vastakkainasettelun avulla, kun alatte ymmärtää, että käytte kaikki läpi samaa evoluutiokokemusta yhdessä. Syvempi totuus on, että olette kaikki samaa, mitä vain ilmaistaan yksilöllisyyden avulla, jotta luomisen kokemista palvellaan äärettömillä tavoilla.
 
Aivan kuten näette ihmisten yhdistyvän, näette myös pelon ja vastustuksen kiihtyvän, kun tutut mukavuusalueet haastetaan.
 
Tämä on erityisen totta, kun tunteita laukaistaan. Pitäkää mielessä, että tämä on ollut väärinymmärretyin energia planeetallanne ja siksi olette pelänneet sitä eniten. Ja näin näette ihmisten menevän syvemmälle tuttuihin vastakkainasetteluvalintoihin. Olette maailmassa, mikä tarvitsee kovasti tukevaa vastakaikua.
 
Olette jo nähneet tätä kiihtymistä monilla tavoilla, erilaisilla valinnoilla kontrolloida tai hallita. Tämä on vain haavoittuneen lapsen yritystä saada kompensoitua pelkotunteita, mikä ilmentyy oman edun tavoitteluna, koska sisäinen lapsi ei luota, että on mahdollista yhdistyä ja olla tuettu niin, että kaikki tarpeet voidaan tyydyttää.
 
Tämä ei ole totta. Voitte yhdistyä. Voitte tuntea tukea. Voitte olla tyydytetty. Mutta se riippuu teistä, kuten aina. Luotatte siihen täydemmin, kun alatte harjoitella sitä. Osallistukaa niiden värähtelyyn, jotka ottavat vastuuta parantaen haavoittuneen lapsen myyttejä ja siirtyen sielupotentiaaliin.
 
Olemme kanssanne kaikissa vaiheissa. Siis kutsukaa meitä myös, kun näyttäydytte uusin tavoin.
 
Ja kun lähdemme iloisesti, muistutamme teitä muistamaan rakastaa toisianne, niin kuin pystytte.
 
Gabriel
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >