HomeViestejäRon Baker12.1.2013 - Säätilaraportti tammi-huhtikuu 2013 - Fyysiset ja tunneoireet

12.1.2013 - Säätilaraportti tammi-huhtikuu 2013 - Fyysiset ja tunneoireet

SÄÄTILARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2013
Fyysiset ja tunneoireet
 
Arkkienkeli Gabrielia kanavoinut Robert Baker (www.childrenoflight.com)
12.1.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
(Huom.: Saadaksesi laajemman kuvan siitä, miten nämä kuukaudet sopivat suurempaan kuvaan, kannustamme sinua lukemaan vuoden 2013 yleiskatsauksen. Tuohon artikkeliin olemme sisällyttäneet paljon informaatiota, mikä on tärkeää vuoden jokaisen osan ymmärtämiselle. Emme toista tuota informaatiota tässä.)
 
Olemme saavuttaneet ajan, mikä on saanut enemmän huomiota kuin mikään muu tuntemamme aika - merkittävän profetian ja muutoksen ajan.
 
"Maailmanloppu" - sellaisen kuin olemme tunteneet - tulee, kun planeetta saavuttaa elämänsä keskikohdan. Tämä keskielämän muutos on aikaa, jolloin siirrymme takaisin kotiin, kohti Lähdettä. Tämä tuo syvemmän tajunnan sielutietoisuudesta ja siitä, että olemme kaikki pyhiä olentoja, osa Luojaa.
 
Tämä tuo tarpeen kohdata ne rajoitukset, joita olemme tunteneet juuttuneena niihin oppimisen primitiivisempiin vaiheisiin, joiden läpi planeetta on kulkenut hyvin pitkään. Syvemmät totuudet odottavat paljastumista. Enemmän henkilökohtaisia ja kollektiivisia mahdollisuuksia odottaa meitä, mihin olemme koskaan voineet päästä käsiksi.
 
Olemme nähneet tämän heräämisen alkavan viime vuosikymmeninä, kun olemme kiihdyttäneet ja oppineet enemmän kuin viimeiseen tuhanteen vuoteen. Olemme vasta aloittaneet!
 
Arkkienkeli Gabriel kutsuu vuotta 2013 "uusiksi aluiksi vastakohtien konfliktin loppumisen kautta".
 
Vuoden yleiskatsauksessa olemme puhuneet kolmesta kvandrantista (neljän kuukauden jakso). Tämä kanavointi koskee erityisesti vuoden 2013 ensimmäistä kolmannesta.
 
***
 
Kovin rakkaat valonlapset, kuten tiedätte, meitä kutsutaan Gabrieliksi, ja kuten aina, on ilo olla jumalaisessa seurassanne.
 
Tulemme puhumaan maailman loppumisesta sellaisena, kuin olette tunteneet sen, ja uuden maailman alkamisesta. Maailmasta mikä vapauttaa teidät tarpeesta kasvaa, laajentua ja kehittyä, syyn ja seurauksen tuskan ja ilon, vastakohtien hankausliikkeen ja kaksinaisuuskokemusten kautta.
 
Voitte alkaa nyt kehittää kokemuksia sielutietoisuutenne valon kanssa työskentelemisestä ja kehittymisestä resonanssinlakiin.
 
Resonanssinlaki paljastaa, että kaikki on yhteydessä ja tapahtuu täydellisen synkronismin avulla. Tämä yhdistää teidät resonanssin jalostamiseen.
 
Silloin kun resonoitte jonkin kanssa, vedätte sitä automaattisesti puoleenne. Olette toimineet hankauksenlakia käyttäen ja vetäneet puoleenne vastustaen sitä, mitä olette halunneet välttää, sen sijaan että olette eläneet liikkuen sitä kohti, mitä päätätte luoda - ja sitten ottaen vastuun resonanssin muodostamisesta sisällenne tuon kokemuksen kanssa.
 
Tästä tässä uudessa maailmassa on kyse, kehittäen uuden suhteen elämään.
 
Ennen kuin se voi tapahtua, teidän on poltettava pois vanha. Tietoisuuden seitsemäs säde mikä hallitsee seuraavaa 2000 vuoden jaksoa, hallitsee Jumalan suunnitelman avulla ja luo rakenteen ja muodon, sallien ensin kaiken sen vanhan muodon hajota, mikä ei toimi sitoutuen yhtenäisyyteen ja ykseyteen ja kokonaisuuden hyvään.
 
Se vanha oppimistapa minkä avulla olette oppineet tähän saakka, rajoittuu kollektiivitietoisuutena kolmeen alimpaan energiakeskukseen. Olette oppineet, miten selviytyä fyysisessä maailmassa, yhdistäen todellisuutenne lähes täysin ulkoiseen fyysiseen maailmaan tyydytyksenne lähteenä ja fokuksenne kohteena.
 
Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Fyysinen maailma on yksi pikkuruinen osa todellisuutta, minkä tarkoitus on kehittyä tietoon itsestänne Jumalolentona ja valmistella sieluyhteyteen ja kykyyn ilmentää tuosta sielutotuudesta käsin.
 
Fyysisyys on ollut teille peili, jotta voitte tuntea kaiken, mistä teidät on tehty Jumalolentoina. Sielu ja Jumalmielen rakkausvoima ovat luova voima, mikä antaa teille luomiskyvyn ilmaista ja kokea yksilöinä.
 
Jokaisen teidän kautta Luoja tai Jumala on saanut tuntea kaikki mahdollisuudet.
 
Jokainen teistä on palvellut tarkoitusta Jumalan koetun ja ilmaistun rakkauden osien ja vaiheiden paljastamisessa, niin että voitte tietää enemmän ja enemmän kaikesta, mikä on Jumalaa.
 
Olette tehneet tätä enimmäkseen ristiriidan avulla löytäen, mikä ei toimi, ja myyttien avulla eri kasvuvaiheissa. Nyt kaikki muuttuu, kun olette valmistautuneet siihen, että henkinen itsenne opastaa fyysistä itseänne.
 
Tänä aikana olette paljastamassa Jumalmielen kaikki 12 arkkityyppiä missä tahansa planeettakokemuksessa. Ylösnousemuskokemus tehdään fyysisyydessä ensimmäistä kertaa. Ja Jumalamieltä informoidaan kaikkien luomakunnan osien, yksilöiden ja äärettömän tietoisuuden kautta.
 
Niinpä nyt kun fyysinen kehonne on valmisteltu tähän tietoisuustasoon, siirrytte uuteen alkuun vuonna 2013. Opitte, miten elää enemmän ja enemmän jakautumattomana, ilman erillisyyttä, puolustautumista, konfliktia ja vastakohtia. Siirrytte pois eristäytyneisyydestä.
 
Henki ja aine ovat olleet erillään ja eristettyjä. Mutta kun planeetan sydänchakra avautuu täydemmin, henkiset ja fyysiset/sukupuolivoimat voivat yhdistyä heränneellä sielulla.
 
Kun menette näihin neljään ensimmäiseen kuukauteen, olette hajoamisen ajassa.
 
TAMMIKUU
 
Tutkitte elämänne fyysisyyttä tammikuussa.
 
Tämä näyttää teille, miten olette määritellyt elämänne riippuvuutena muotoon, saadaksenne paikan- tai kontrollintunteen tai kuuluaksenne fyysiseen todellisuuteen.
 
Tämä on myös rakenteeseen pettymisen kuukausi. Se näyttää teille, miten olette arvostaneet muotoa, kätkeytyneet muodon taakse, ja se näyttää teille, miten teiltä on puuttunut itsearvostusta.
 
Sitä tapahtuu jo monilla teistä. Näette sitä ehkä pettymisenä työpaikkaan tai suhteisiin tai tapoihin, millä olette etsineet mielihyvää.
 
Työpaikkoja on tutkittu selviytymisestä käsin, mutta ei tapana juhlia taitojanne ja lahjojanne. Kaikki mikä ei ole harmoniassa totuuden kanssa taidoistanne, kyvyistänne ja olemuksenne luontaisista ominaisuuksista, tulee selvemmäksi ja selvemmäksi, valtavan tyhjyyden tunteen kautta.
 
Ympäröivässä maailmassa näette enemmän ja enemmän, miten epätoivoisesti ihmiset etsivät jotain itsensä ulkopuolelta antamaan muuta ajateltavaa sisäisen itsetunnon puuttuessa.
 
Näette myös ihmisten hankkivan enemmän ja enemmän tavaroita saadakseen muuta ajateltavaa ja kätkeytyäkseen sisäiseltä tyhjyydeltä. Jotkut tekevät sitä ryhmissä, kuten paikallisbaarissa. Jotkut ovat kiireisiä töissä, motivoituneena epätoivosta.
 
Näette "reikiä" kaikissa ideologioissa, uskonnollisissa ideologioissanne, mitkä eivät osaa osoittaa teille sisäistä lähdettänne. Tämä johtuu siitä, että mikään ulkoinen ei voi korvata sen itsen puutetta, mikä tulee sisäisen suhteen kehittämisestä itsenne kanssa.
 
Teidän on tunnettava itsenne. Keskivertoihminen ei tunne, mutta hän on tietoisempi siitä, missä kohtaa hän on kiinni ulkoisessa maailmassa.
 
Tammikuu on siis pettymyksen aikaa. Tämä liittyy ensimmäiseen energiakeskukseen, paikkaanne fyysisessä maailmassa ja siihen, miten ilmennätte fyysisessä maailmassa. Tämä energia alkaa jäsentyä uudelleen sen hajotessa, mikä ei resonoi totuuden ja aitouden kanssa.
 
Toisaalta, jos olette yhteydessä sisäiseen lähteeseen ja aitouteen, tämä ei ole mikään ongelma. Aivan päinvastoin, se vahvistaa sitä, minkä rakentamiseen olette käyttäneet aikaa.
 
Näette ympäröivässä maailmassa paljon pettymystä uskontoihin ja poliittisiin järjestelmiin, ihmisten ollessa hyvin pettyneitä kaikkiin ideologioihin, jotka eivät osaa kannustaa ja antaa mallia sisäiseen tyydytykseen.
 
Näette rakenteita hajoavan tai revittävän rikki siellä, missä on tasapainottomuutta.
 
Tämä liittyy myös suhteisiin ja ystävyyssuhteisiin, jotka eivät perustu totuuteen ja keskinäiseen arvostukseen. Jos olette käyttäneet suhteita ainoastaan ajanvietteenä ja täyttämään sisäistä tyhjyyttä, teillä on enemmän ja enemmän turhautumista ja haasteita. Jos katsotte toisiin saadaksenne itsetuntoa, saatte vähemmän ja vähemmän tyydytystä.
 
Löydätte enemmän arvoa suhteista, joissa teette työtä syventääksenne henkilökohtaisia totuuksia ja jakaaksenne niitä tasavertaisesti.
 
HELMIKUU
 
Tämä kuukausi on niiden tunnekiinnikkeiden tarkastelemiseen, joita teillä on ollut fyysisyyteen. Tämä aktivoituminen tuo hajoamista toiseen energiakeskukseen siellä, missä se ei ole totuudessa, aitoudessa ja todellisessa yhteydessä.
 
Todellisessa sieluyhteyteen perustuvassa yhteydessä on keskinäistä vaihtoa ja aitoa yhteenliittymistä. Vanhassa tunnekiintymyksessä heijastatte odotuksia saadaksenne jonkin tunteen tai saadaksenne muuta ajateltavaa niiden tunteiden sijaan, joita haluatte välttää.
 
Haasteena on, ettei mikään saa teitä tuntemaan tiettyä tunnetta. Se kaikki riippuu teistä ja niistä suhteista, joita päätätte itsellänne olevan asioihin, ihmisiin ja tilanteisiin. Se on ollut ehdollistettua ja toiminut automaattiohjauksella, mutta se ei ole syvempi totuus.
 
Todellisuudessa mikään ei saa teitä tuntemaan tiettyä asiaa. Jos kuitenkin voimaannutte riittävästi luodaksenne tilaisuuksia tutkia ja ilmaista tiettyjä kokemuksia ja tunteita, teistä tulee voimaantuneempi luomaan ja resonoimaan juuri sen kanssa.
 
Helmikuussa on kyse niiden tapojen löytämisestä lisää, joilla olette etsineet merkitystä elämään kiintymisen kautta, ja tämän myytin hajoamisesta. Olette toimineet egopuolustuksen haluelementistä käsin. Haluatte saada "huumeannoksen" tai välttää haavoittuneita tunteita halunne avulla. Mutta tämä on lapsen narsismia, mikä toimii tällä kiinnittymisellä ja halulla täyttää tyhjyyttä.
 
Tämä tyhjyys tulee vain sisäisen yhteyden puutteesta Itseen ja sen tietämisestä, miten täytetään kokemuksenne tuosta sisäisestä yhteydestä käsin. Tämä antaa teille todellisen merkityksen elämässä. Ja nämä työkalut ja lähestymistavat on opittava. Kannustamme teitä etsimään koulutusta ja opettajia, jotka osaavat antaa mallin tähän terveempään kokemukseen elämästä.
 
Jos ette tee tätä, jatkatte näiden neljän kuukauden aikana tyhjyyden ja tyytymättömyyden syventämistä sen hajoamiseen, mikä ei toimi syvemmässä sielutodellisuudessa.
 
Erilaiset ryhmät ja myös yksilöt esittävät vastarintaa suuremmin, jos jatketaan tuon ulkoisen mielihyvän etsimistä.
 
MAALISKUU
 
Tämä kuukausi liittyy alemman tahdon identiteettiin ja voimaan, kaiken tuntemanne identiteettiin. Tämä synnyttää tuon ulkoisen fokuksen kuolemaa tai menettämistä.
 
Tämä jatkuva halumielihyvän epäonnistuminen ja lumous, minkä olette liittäneet ulkoiseen maailmaan, paljastuu tänä hajoamisaikana.
 
Vanhan hajoaminen on välttämätöntä teidän valmistelemiseksi neljännen kuukauden valmiustilaan, missä sieluenkeli tai -olemus kohtaa etsijän kynnyksellä (ego) uusissa neuvotteluissa uutta varten.
 
Tämä kaikki riippuu kunkin yksilön tasosta, kun on seitsemän sielutasoa. Jos on vauvasielu, aloittamassa vasta inkarnoitumista ja oppimista, näistä tapahtumista ei tule radikaalimpia muutoksia. Hän ei ole yksinkertaisesti valmis.
 
Hän ei ole vähempiarvoinen, hän on pelkästään siinä, missä on. Aivan kuten ensimmäisellä luokalla oleminen ei ole vähemmän arvokasta kuin paljon korkeammalla luokalla oleminen.
 
Nämä ihmiset eivät luultavasti kuitenkaan tunne edes vetoa tähän informaatioon. Te jotka olette korkeammilla kehitystasoilla, saatte paljon voimakkaampaa muutosta tänä aikana, sekä haasteina että läpimurtoina - kun sallitte vanhan hajota.
 
Teistä tulee opettajia ja innostajia niille, jotka eivät ole vielä teidän tasollanne.
 
Yleisesti maaliskuussa teillä tapahtuu älyllisen lumouksen ja ideologioiden hajoamista, mikä liittyy astraalimaailmaan ja sen kollektiivisiin, opittuihin kokemuksiin. "Tämä on tärkeää. Tämä mitä laumatietoisuus sanoo, antaa minulle tärkeyttä, ylemmyyttä tai erityisyyttä."
 
Kaikki mikä kannustaa kontrollia, erillisyyttä tai hallintaa, alkaa hajota. Sen on pudottava pois tänä seitsemännen säteen aikana - taian seremoniajärjestyksen ja Valkoisen maagikon säteen aikana.
 
Niiden luomisvoimien käyttäminen mitkä palvelevat kokonaisuuden hyvää, Jumalan suunnitelman opastamana heräävien yksittäisten sielujen kautta, tulee mahdollisemmaksi.
 
Yritysrakenteet ja eri ryhmien petokset tulevat selvemmiksi ja selvemmiksi, kun totuus ja aitous kannustaa kaikkia asioita.
 
Tämä on aikaa, jolloin lauma alkaa nousta kapinaan, näiden neljän kuukauden hajoamisen valmistelemana, ja lopulta etsiä syvempiä ratkaisuja. Mutta valaistumisen on ensin paljastettava, mikä on poissa tasapainosta. Hajoaminen.
 
HUHTIKUU
 
Varjoitse tulee pintaan, kun siirrytte huhtikuuhun. Kun korkeampi tahto tunkeutuu sydänchakraan, teidät laitetaan neutraaliin paikkaan, mikä ensin tulkitaan tyhjyyden ja hiljaisuuden kautta.
 
Tämä on pelottavaa egoitselle. Se vaikuttaa siltä, ettei ketään ole kotona. Ajanvietteet eivät toimi ja uusi ei ole vielä kehittynyt. Se siis voi olla vähän pelottavaa alemmalle selviytyjäitselle.
 
Tämä kuukausi voi näyttää tyhjältä, kun sielu valmistautuu opastamaan "etsijää kynnyksellä". Ja tämä voi saada aikaan taistelua vanhan, ulkoiseen kiinnittymisen kanssa, kun sielu yrittää hiljentää mielen sisäisen itsen, totuuden ilmestymistä varten.
 
On paljon vanhan testaamista, yritystä "vielä kerran" saada tuo tuttu "huumeannos" tai ajanvietettä.
 
Paljon enemmän Itseä odottaa ilmestymistään hiljaisuudesta, mutta teidän täytyy neuvotella ja oppia tuntemaan olonne mukavammaksi hiljaisessa itsessä, salliaksenne lisää intuitiota ja Itsen syvyyksiä ilmestyä esiin.
 
Tämä on haaste narsismiin liittyvälle pelolle, mikä murehtii, "ettei tarpeitani tyydytetä, että minua riistetään ja jään vaille tyydytystä". Tämä on aikaa heräävälle ja kypsälle Itselle kannustaa, hoivata ja yhdistyä siellä, missä on halukkuutta keskinäiseen tukeen … pysyäksenne motivoituna ilmestymään sitä varten, mitä on tulossa tämän elintärkeän hajoamisvaiheen jälkeen.
 
Sallikaa tyhjyys, kun hoivaatte itseänne uusiin alkuihin ja heräämispotentiaaliin. Tämä on Getsemanen puutarha, missä opettaja jätettiin aivan yksin löytämään Itsen alut.
 
Tässä on joitain asioita, joita voitte odottaa näiden neljän hajoamiskuukauden aikana.
 
Toisella puolella missä olette olleet jo ennen syntymäänne, on upea, kun heräätte. Ja kun päätätte tajuta tietoisesti, lähestytte muistamisen ovea.
 
Kiitämme teitä, kun annoitte jakaa kanssanne, ja kun lähdemme iloisesti luotanne, pyydämme, että pystytte rakastamaan ja muistatte rakastaa toisianne.
 
Gabriel
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >