HomeViestejäRon Baker11.9.2012 - Säätilaraportti syys-joulukuu 2012 - Fyysiset ja tunneoireet

11.9.2012 - Säätilaraportti syys-joulukuu 2012 - Fyysiset ja tunneoireet

SÄÄTILARAPORTTI SYYS-JOULUKUU 2012
Fyysiset ja tunneoireet
 
Arkkienkeli Gabrielia kanavoinut Robert Baker (www.childrenoflight.com)
11.9.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
(HUOM.: Saadaksesi laajemman kuvan siitä, miten nämä kuukaudet sopivat suurempaan kuvaan, kannustamme sinua lukemaan vuoden 2012 yleiskatsauksen. Tuohon artikkeliin olemme sisällyttäneet paljon informaatiota, mikä on tärkeää vuoden jokaisen osan ymmärtämiselle. Emme toista tuota informaatiota alla.)
 
Olemme saavuttaneet ajan, mikä on saanut enemmän huomiota kuin mikään muu vuosi, minkä voisimme mainita - merkittävän profetian ja muutoksen vuosi.
 
Maailman loppuminen sellaisena, kuin tunnemme sen … Mitä se merkitsee? Se on aikaa, jolloin energiamuutokset sekä syklisiirtymät saavat aikaan enemmän transformaatiota, loppumisia ja alkamisia kuin mikään koskaan tuntemanne.
 
Arkkienkeli Gabriel kutsuu vuotta 2012 palvelukseen valmistautumiseksi (kun siirrytään pettymyksen läpi valaistumiseen).
 
Vuoden yleiskatsauksessa olemme puhuneet vuoden kolmesta kolmanneksesta (neljän kuukauden jaksosta). Tämä kanavointi koskee erityisesti vuoden viimeistä neljän kuukauden jaksoa.
 
*********
 
Tämä on aikaa valmistella alemmat chakrat sielun säteilevän valon tunkeutumiselle. Näin tehdessä sydämen portit alkavat avautua lisää, mikä edistää chakrojen kohoamista.
 
Kolme alinta chakraa ovat olleet selviytymischakroja ja kun herätätte sydänchakran ja sielun, alatte kohottaa alempia chakroja sielun läsnäololla.
 
Tämä on sielun korkeamman tahdon aktivoitumisen alkua, kun se leviää kolmannen chakran alempaan tahtoon solar plexuksessa. Alempi tahto on egon hallitseman halun, selviytymisen ja persoonan tahto.
 
Tämä vaikutus on vähäistä monilla tällä hetkellä, mutta toisilla se vaikuttaa enemmän ja enemmän riippuen valmistautumisestanne ja valmiudestanne. Jokaista palvellaan täydellisesti sen mukaan, missä kohtaa olette.
 
Kun tämä korkeampi tahto alkaa tunkeutua, se aloittaa sielun neljän ensimmäisen arkkityypin paljastamisen: inspiraatio, paljastuminen, kokeminen ja ilmaiseminen.
 
Korkeampi tahto on elämän tahtoa, tahtoa ohjata sielun ilmaisua Jumalaiseen suunnitelmaan, koko Jumalan suunnitelman palveluksessa. Se tulee sitten olemuksenne aitojen ja luontaisten ominaisuuksien sekä kunkin yksilön taitojen/lahjojen kera.
 
Oma korkeampi itsenne transformoi alempaa itseä, mikä muuttaa persoonaa. Jokainen kuukausi tuo tämän leviämisen jonkin asteen, kun sydämen kolmas portti vaikuttaa alempaan itseen.
 
Egonaamion ja -puolustuksen alempi tahto on valheellinen itse, mikä on jäänyt kiinni mielihyvänarsismiin, kun se ei ole koskaan siirtynyt pois ensimmäisestä rakkausvaiheesta, kun olitte pieni. Ette ole yksinkertaisesti planeettana ollut aiemmin valmis ylittämään tätä ensimmäistä primitiivistä kehitysvaihetta.
 
Sen narsismi mikä teki varhaiskokemuksistanne vain itseänne koskevia, oli tarkoitettu antamaan teille primitiivinen tunne, että on "sinä", ja kun tämä vaihe oli toteutettu ja hoidettu, teidän oli tarkoitus kasvaa siitä yli elämänne tyydyttävämpiin puoliin.
 
Mutta tyydyttämättömien tarpeidenne haavoittumisen vuoksi, olette olleet planeetta, mikä on enimmäkseen jähmettynyt tähän primitiiviseen ja haavoittuneeseen vaiheeseen - ja etsitte ja kaipaatte mielihyvää, kun ette ole oppineet luottamaan, että syvemmät tarpeenne voitaisiin herättää ja tyydyttää.
 
Tämä kaikki on nyt muuttumassa - mahdollisesti. Alempi tahto on pitänyt teidät poissa elämän merkityksen, arvon ja tarkoituksen kokemisesta ja keskittynyt sen sijaan mielihyvään ja kiinnittynyt haluamiseen - riippuvaisena aina jostain ulkoisessa maailmassa, mikä näyttää olevan erillään teistä.
 
Sitä ei voi koskaan sammuttaa tai tyydyttää, koska se on aina erillään näennäisestä "lähteestä". Korkeampi tahto on kiinnostunut syvempien tarpeiden tyydyttämisestä. Se on kiinnostunut yhteydestä itseen lähteenä ja sitten sitä ilmaistaan taitojen ja ominaisuuksien kautta yhdistyäksenne toisiin ja elämään ympärillänne - elämän eri tarkoitusten toteuttamiseksi.
 
Tämä toteuttaa sielun ja rakkausvoiman neljän ensimmäisen arkkityypin asteittaisen paljastumisen. Rakkausvoima on olemuksenne ilmaisemisen luovavoima. Niinpä neljä seuraavaa kuukautta antaa teille maistiaisen näistä neljästä arkkityypistä.
 
Syyskuu - inspiraatio
Lokakuu - paljastuminen
Marraskuu - ilmaiseminen
Joulukuu - kokeminen
 
Syyskuu
 
Tämä kuukausi alkaa harmonisoida teitä täydemmin luovan voiman inspiraatio-arkkityyppiin, mikä ohjaa taitojanne. Nämä asiat toitte sielun valintana tähän elämään. Vain tähän yhteen elämään tällä erää.
 
Nämä ovat asioita, joita tarvitsette paikkanne täyttämiseen Jumalan suunnitelmassa tässä elämässä. Niinpä taidot joita tuotte, auttavat teitä kohtaamaan haasteenne ja siirtymään kokonaisuuden hyvän palvelemispaikkaanne.
 
Luontaiset taitonne inspiroivat teitä enemmän ja enemmän, käyttääksenne ja arvostaaksenne noita taitoja.
 
Käsitätte myös ulkoisen egonaamion ristiriidat ja miten se vääristää noiden taitojen käyttöä entisen haavoittumisenne kompensaationa. Esimerkiksi, käytätte noita taitoja ehkä vain saamaan vahvistusta tai häiritsemään siihen luottamista, kuka olette luonnostaan arvokkaana ja pyhänä olentona.
 
Tässä syyskuussa on kyse inspiroitumisesta noista luontaisista lahjoista, niiden tuomisesta esiin eri tavoin, niin että alatte tuoda pintaan sitä, mikä on valmis aktivoitavaksi seuraavina kuukausina.
 
Lahjakkuutenne on sen olemuksenne arvon ilmaisemista, mikä on luontaista ja osoittaa teille todellisen arvonne. Tämä antaa teille enemmän tietoisuutta yksilöllisen olemuksenne ilmaisemisesta. Jos ette käytä näitä taitoja, ette tiedä todellista sisäistä arvoanne ja luota siihen.
 
Oivallatte myös enemmän siitä, mikä on vastakohta tälle sisäisen itsenne ja lahjojenne inspiraatiolle. Olemuksenne totuuden sisäinen tahto on luontainen tapa, millä merkitys, arvo, totuus ja tarkoitus tuodaan sielun arkkityyppeihin toteuttamaan kaiken sen, mihin olette valmis tässä elämässä.
 
Kun kunnioitatte tätä, toteutatte olemuksenne totuuden - miten laitatte sen lopulliseen ilmaisuun ja kokemiseen.
 
Syyskuussa saatte inspiraatioita taitoihinne liittyen. Tarkkailkaa tätä. Ette ehkä vielä tiedä, mitä se merkitsee tai miten ohjata se ilmaisuksi. Mutta käyttäkää tämä aika päästäksenne kosketukseen sisäisen tahtonne kanssa.
 
Silloin kun inspiroidutte jostain, on hyvä tehdä muistiinpanoja, jotta tulette aina vain tietoisemmaksi inspiraatioenergiasta. Fyysisiin oireisiin sisältyy aktiivisuutta solar plexuksessa ja kuonanerityselimissä.
 
Koska tämän saattamista kokemiseksi ja paljastumiseksi estävät alemman tahdon kontrollointidraamat ja ongelmat, tänä aikana yritetään polttaa paljon näitä tukoksia.
 
Alemman itsen on käytävä läpi jatkuvaa puhdistumista tässä prosessissa ja keskitytään eniten kolmanteen chakraan solar plexuksessa, mikä haastaa alemman tahdon. Tämä ulkoisen fokuksen tahto täytyy keskeyttää, jotta voitte keskittyä enemmän ja enemmän sisäiseen totuuteen.
 
Niinpä se mitä tulee esiin, voi olla vastakohta sille, mitä olette luulleet inspiraatioksenne ulkoisessa maailmassa. Päästätte irti alemman tahdon vanhoista kiinnikkeistä, jotka ovat pitäneet teidät hämmentyneenä merkityksen, arvon ja tarkoituksen osalta, riippuvaisena ja voimattomana.
 
Sydämessä on aktiivisuutta ja paine ja liikkeet tulevat selvemmiksi. Sydämen edessä ja takana on painetta. Tahtokeskukset chakrojen takana pyrkivät tasapainottumaan vastaanottavien energioiden kanssa kunkin chakran edessä. Avautumista seuraava sykkiminen, supistuminen ja kipu solar plexuksessa ovat yleisiä.
 
Lokakuu
 
Tämä kuukausi keskittyy paljastumiseen ja syvään merkitykseen elämässänne. Tähän sisältyy se, miten otatte luontaiset taitonne ja käytätte niitä kykyjenne paljastamiseen - tapoihin joita käytätte taitojanne ilmaisemiseen ja kokemiseen.
 
Paljastatte lisää totuttamispotentiaalia kyvyllä ohjata taitojanne. Tämä tuo haasteen alemmalle tahdolle, mikä on jäänyt kiinni vanhojen mallien toistamiseen. Tämä on estänyt teitä olemasta tyytyväisempi taitojen ja kykyjen käyttämiseen.
 
Monia asioita on kiinni alemmassa tahdossa kontrollointidraamojen kera - taas kerran solar plexuksessa. Tunnette ehkä pahoinvointia, kun tämän transformoiminen ja polttaminen jatkuu. Kipua ja ruuansulatusongelmia.
 
Jokaista kehon osaa mikä liittyy joustavuuteen, voi estää alemman tahdon halu kontrolloida ja toistaa pelkästään tuttua. Samaa vanhaa asiaa, jotta "tiedän", mitä odottaa, ja voin reagoida sen mukaan, mitä minun tarvitsee tehdä suojellakseni, puolustaakseni ja toteuttaakseni alemman tahtoni tavoitteita (kuten vahvistuksen ja hyväksynnän saaminen, kyky miellyttää tai välttää konfliktia).
 
Kontrollointitarve estää teitä ottamasta todella ohjat korkeammalla tahdollanne. Merkityksen kehittäminen kyvyillänne saa teidät näkemään, missä kohtaa olette antaneet asioille ulkoisen maailman merkityksen, mikä on vain harhaa. Nämä ulkoiset asiat ovat vain väliaikaisia osumia, joita olette käyttäneet harhauttamaan siitä tosiasiasta, että te ette ole tienneet, miten tyydyttää elämäänne paljon syvemmällä tasolla.
 
Kykynne voivat olla organisointia, kyky käyttää värejä taiteilijana, kyky nähdä ratkaisuja, kyky innostaa toisia, kuunnella toisia ja monia muita asioita.
 
Kyse on äärettömästä potentiaalista kaikkea, mitä planeetallenne tarvitaan. Jos olette harjoitelleet tiettyjä taitoja ja panostaneet niihin, nämä kuukaudet kiihdyttävät noiden asioiden oivaltamista ja toteuttamista.
 
Jos ette ole tavoitelleet taitojenne syvyyksiä, nämä kuukaudet ovat uusi alkuimpulssi, suurempi "draivi", jotta tästä tulisi valintanne.
 
Marraskuu
 
Tässä kuussa on kyse olemuksenne totuuden ilmaisemisesta olemuksenne totuuden kehittämisen kautta. Ulkoinen ja sisäinen harmonia tasapainossa. Korkeampi tahto mikä tulee olemuksenne totuuden kautta, syntyy parantamalla se kaksinaisuus, missä olette keskittyneet ulkoisiin asioihin lähteenä.
 
Kaikki sielun asiat kunnioittavat totuutta siitä, mikä on luontaista sisällänne. Tämä vaatii, että pääsette kosketuksiin sisäisen elämänne kanssa syvemmin. Mikä tahansa on fokuksenne, olemuksenne totuuden tietämisessä on luontaisia yksityiskohtia, mitkä tuovat merkityksen ja arvon olemuksenne totuuteen.
 
Luova ilmaisu totuuden kautta tuo elämäänne ainutkertaisia ominaisuuksia, mitkä ovat luontaisia myös sisällänne. Nämä ominaisuudet värittävät sitten aikomuksianne tuoda koko sisäinen totuus toiminnaksi ja tarkoitukseksi.
 
Esimerkiksi, korkeamman tahdon kutsumus voi olla myötätunto (versus alemman tahdon sympatia). Tai antaminen ilman odotuksia. Tämä ominaisuus ohjaa sitten teitä valintoihin, mitkä palvelevat tätä sisäistä kutsumusta.
 
Merkityksen, arvon ja tarkoituksen täyttyminen tuo teidät uuteen kokemiseen planeetallanne. Ensin näette kuitenkin kontrastin siitä, mikä on ollut vastakkaista ja vääristänyt alemman tahtonne. Alemmalla tahdolla on aina oman itsen sisältävä agenda. Mitä minä saan? Mitä minä hyödyn? Kontrollointia.
 
Tämä antaa teille halun hallita ja manipuloida "saadaksenne". Kuitenkin oman totuuden paljastumisella ei ole agendaa, pelkästään puhtaan itsensä vapaata ilmaisemista.
 
Itsensä juhlimisessa henkilökohtaisesta voimasta käsin ollaan ohjaksissa ja oman puhtaan totuutensa ilmaisemisessa ja panostetaan asioihin, jotka ovat tärkeitä teille. Taitojenne arvo ja totuus ominaisuuksista, jotka ovat tärkeitä teille. Myötätunto, lempeys, sitoutuminen.
 
Tänä aikana on paljon aktiivisuutta kurkussa, itseilmaisun alueella, sekä kurkun jännitettä, kun uusia energioita avautuu ja kohtaa sen, mikä vastustaa alemmasta tahdostanne. Tämä totuuden itseilmaisu alkaa murtautua läpi energeettisesti, kun käsittelette tukoksia ja harjoittelette olemuksenne totuutta.
 
Tätä tapahtuu, silloin kun mikä tahansa mikä on alemman tahdon vastaista, tulee esiin ilmaistavaksi. Alempi tahto on käyttänyt kurkkua manipuloimiseen ja kontrolloimiseen, sen piilottamiseen ja välttämiseen, mitä olette oppineet pidättelemään tarpeen vuoksi.
 
Teistä tekee karismaattisimman uskollisuus aidoimmalle itsellenne, juhlien sitä, kuka olette, ilmaisemalla ominaisuuksianne rehellisesti, yksinkertaisesti ja anteliaasti. On tavallista haluta olla poikkeuksellinen perustuen siitä, miten toiset hahmottavat teidät. On poikkeuksellista haluta olla tavallinen, mikä on olemista yksinkertaisesti ja täysin "sinä". Ja se on hyvin tarttuvaa ja tyydyttävää.
 
Tämä on perimmiltään ainoa polku, mikä voi tuoda teille mielenrauhan. Katsokaa siis ominaisuuksianne ja sitä, miten voitte ilmaista ja harjoitella niitä. Silloin kun olette kosketuksessa aitoon itseenne, koette itsenne laajentumisen.
 
Ja tunnette värähtelyä, mikä alkaa liikkua koko ruumiissanne, kun alatte liikkua ulospäin tästä sisäisestä itsetunnosta. Jos vastustatte, teillä on ongelmia ja kipuja.
 
Näissä neljässä kuukaudessa on kyse siirtymisestä korkeamman tahdon voimaan tai olemisesta jumissa alemman tahdon kontrollissa. Se on luultavasti jatkuvaa edestakaista tanssia, kun pyritte siirtymään täydemmin ja täydemmin korkeampaan tahtoon, päästäen irti niistä alemman tahdon vanhoista malleista ja kontrollista, mitkä eivät enää palvele teitä.
 
Joulukuu
 
Tämä kuukausi tuo teidät kokemisarkkityyppiin ja Jumalaisen suunnitelman ilmentämiseen, mikä perustuu siihen, että siirrytte tarkoitukseen tekojenne kautta.
 
Toimintojen toistaminen on tapanne ilmentää fyysisyydessä - tuotuna tiettyyn aikomuspolttopisteeseen. Tämä toteuttaa taitojanne, kykyjänne ja olemuksenne ominaisuuksia.
 
On transformaatioprosessi, mikä perustuu siihen, miten olette valmis ryhtymään toimeen. Tämä auttaa korkeampaa tahtoa ohjaamaan alempaa tahtoanne. Mikään ei vastusta ilmentämistänne. Alatte nähdä, miten ajattelun, tuntemisen ja toiminnan yhdistyminen tekee ilmentämisestänne paljon välittömämpää.
 
Kun korkeampi tahto tunkeutuu alempaan tahtoon, se kohottaa värähtelytaajuuttanne. Tämä nopeuttaa asioita, vähemmän kitkan ja vastustuksen myötä. Se sallii teidän siirtyä sen resonanssiin, mikä on tärkeää teille, olemalla henkilökohtaisessa totuudessanne ja haluamalla juhlia kaikkea, mitä olette, ja kaikkea missä totuutenne opastaa teitä ryhtymään toimeen.
 
Olemalla itsenne ohjaksissa ja sitten keskittymällä merkitykseen, arvoon ja tarkoitukseen, koette enemmän sisäistä tyydytystä. Se voi olla paljon hyvin jännittävän uuden alueen aikaa - inspiraation, paljastumisen, ilmaisemisen ja kokemisen. Tai se voi olla paljon muutosvastarinnan aikaa. Luultavasti se on yhdistelmä kumpaakin.
 
Tämä on sielun korkeamman tahdon paljastumisen syvenemisaikaa. Yrittäkää kehittää kamppailuun neutraalia tiedostamista ja neuvottelua.
 
Kaikki mitä tapahtuu, on itsen uusien kerrosten ja syvyyksien yritystä tuoda esiin lisää opastusta ja ohjausta. Tämä paljastaa selvemmin, mikä vastustaa.
 
Silloin kun reagoitte ja sallitte, tiedätte paljon suoremmin ja vaikuttavammin, kuka todella olette. Voitte avautua jatkuvalle tiedolle ja kokemuksille elämästä, mikä tukee lisää itsenne paljastumista ja tuo teidät tietoisuuteen Jumalolemuksestanne.
 
Tämä on maailman loppu sellaisena, kun olette tunteneet sen alemman tahdon selviytymiskamppailun kautta, saattaaksenne sisäisen ja ulkoisen maailman harmoniaan toistensa kanssa ja nähdäksenne Jumalan ilmentyvän fyysiseen kokemukseenne.
 
Näette omassa elämässänne tapahtuvien konfliktien ilmentyvän myös ympäröivään maailmaan, minkä unohdimme mainita. Näette mitattavan ulkoisen maailman vanhoja ihanteita uusiin ajatuksiin, joita ilmestyy esiin - asioihin jotka palvelevat kokonaisuuden hyvää, mikä yhdistää.
 
Kiitämme teitä, että annoitte meidän jakaa kanssanne, ja iloisesti lähtiessä pyydämme, että voitte ja muistatte rakastaa toisianne.
 
Gabriel
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >