HomeViestejäRon Baker13.5.2012 - Säätilaraportti touko-elokuu 2012 - Fyysiset ja tunneoireet

13.5.2012 - Säätilaraportti touko-elokuu 2012 - Fyysiset ja tunneoireet

SÄÄTILARAPORTTI TOUKO-ELOKUU 2012
Fyysiset ja tunneoireet
 
Arkkienkeli Gabrielia kanavoinut Robert Baker (www.childrenoflight.com)
13.5.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
(HUOM.: Saadaksesi laajemman kuvan siitä, miten nämä kuukaudet sopivat suurempaan kuvaan, kannustamme sinua lukemaan vuoden 2012 yleiskatsauksen. Tuohon artikkeliin olemme sisällyttäneet paljon informaatiota, mikä on tärkeää vuoden jokaisen osan ymmärtämiselle. Emme toista tuota informaatiota alla.)
 
Olemme saavuttaneet ajan, mikä on saanut enemmän huomiota kuin mikään muu vuosi, minkä voisimme mainita - merkittävän profetian ja muutoksen vuosi.
 
Maailman loppuminen sellaisena, kuin tunnemme sen … Mitä se merkitsee? Se on aikaa, jolloin energiamuutokset sekä syklisiirtymät saavat aikaan enemmän transformaatiota, loppumisia ja alkamisia kuin mikään koskaan tuntemanne.
 
Arkkienkeli Gabriel kutsuu vuotta 2012 palvelukseen valmistautumiseksi (kun siirrytään pettymyksen läpi valaistumiseen).
 
Vuoden yleiskatsauksessa olemme puhuneet vuoden kolmesta kolmanneksesta (neljän kuukauden jaksosta). Tämä kanavointi koskee erityisesti vuoden toista neljän kuukauden jaksoa.
 
*********
 
Tämä on aikaa valmistella alemmat chakrat säteilevän sieluvalon tunkeutumiseen. Näin tehdessä sydämen portit alkavat avautua lisää ja edistää chakrojen nousemista ylöspäin.
 
Kolme alinta chakraa ovat olleet selviytymischakroja ja nyt kun herätätte sydänchakran ja sielun, alatte nostaa alempia chakroja ylöspäin sielun läsnäolon myötä.
 
Tämä vaatii monia muutoksia fyysiseen kehoon. Fyysisen kehon on harmonisoiduttava eetterikehon kanssa, mikä transformoi sieluvalon joksikin, mikä voidaan integroida fyysisen kehon kanssa. Tämä vaikuttaa myös astraalikehoon. Tänä aikana on siis paljon aktiivisuutta.
 
Toukokuu - arvo
Kesäkuu - merkitys
Heinäkuu - totuus
Elokuu - tarkoitus toiminnaksi
 
Ensimmäisessä neljässä kuukaudessa oli kyse siirtymisestä tuomitsemisesta erottelukyvyn käyttöön ja tietoiseen valintaan elämässänne (ensimmäisessä portissa) ja syvenevästä itsensä rakastamisesta. Seuraavassa neljässä kuukaudessa keskitytte enimmäkseen sydämen toiseen porttiin ja siirtymiseen kiinnittymisestä aitoihin yhteyksiin.
 
Tämä vie teitä eteenpäin sisäisestä itsensä rakastamisen kokemisesta, mikä on ollut ensimmäisten kuukausien painopiste, sen sijaan että jäätte jumiin egoidentiteettiin.
 
Vaikutus herää nyt neljässä ensimmäisessä chakrassa sydämen toisen portin kautta - kiinnittymisestä yhdistymiseen. Kiinnittyminen pitää teidät keskittyneenä siihen, että ulkoinen maailma määrittelee fyysisesti, mentaalisesti ja tunteellisesti hyvinvointinne ja väärän itsetuntonne.
 
Kiinnittyessänne kuljette elämän läpi selviytymiskokemuksena. Kun siirrytte yhdistymiseen toisen portin avautumisen myötä, siirrytte suurempaan tunteeseen luomisesta.
 
Viette nyt sisäisen yhteyden, mitä olette alkaneet syventää neljän ensimmäisen kuukauden aikana, ulkoisiin yhteyksiinne. Itsensä rakastamisesta planeetan tai toisten rakastamiseen.
 
TOUKOKUU
 
Tämä kuukausi liittyy yhteyteen - selviytymistietoisuudesta olemisen arvoon.
 
Tämä on sen elämänoppituntinne ymmärtämistä, mikä sisältää ne luontaiset tekijät sisällänne, jotka toitte sieluna … todellisen yksilöllisyytenne korvamerkin. Tämä sisältää lahjanne, taitonne, kykynne ja ominaisuutenne, jotka sallivat teidän yhdistyä yksilöllisesti ympäröivään maailmaan.
 
Toukokuussa on kyse arvon kehittämisestä, keskittyen kaikkeen mitä olette sekä kaikkeen mitä toiset ovat. Alatte luoda enemmän keskinäisen vaihtamisen yhteyksiä.
 
Siirrytte pois selviytymismallista ensimmäisessä chakrassa, mikä on tuntenut sopivimman yksilön selviytymisen ja kilpailun.
 
Alemmassa itsessä on ollut kyse kilpailusta - kukistamisesta ja kilpailemisesta - ilman todellista luottamusta tai yhteyttä mihinkään. Nyt kun alatte yhdistyä täydemmin itseenne, olette valmis sieluyhteyteen, missä käytätte taitojanne ja kykyjänne toistenne "paremmaksi tekemiseen".
 
Alatte arvioida taitojanne ja kykyjänne me-tietoisuuden syvemmästä perspektiivistä. Keskinäinen etu ja arvo löydetään täydemmin. Etsitte prosessissa samanlaisia värähtelytasoja. Ja autatte toisianne löytämään tyydytystä ja luomaan siellä, missä se palvelee kokonaisuuden hyvää. Yhteistyö auttaa teitä syventämään etsimiänne ratkaisuja.
 
Opitte tarjoamaan sitä, mitä teillä on, toisillenne syvempänä apuna ja palveluna, siirtyen planeettarakkauteen ja me-tietoisuuteen.
 
Tämä tietysti vaatii, että olette oppineet arvostamaan itseänne täydemmin. Monia ryhmiä jotka ovat sitoutuneita enemmän kokonaisuuden etuun, alkaa muodostua tai syventyä. Myös uskonnot alkavat yhdistyä suurepien ratkaisujen ja keskinäisen huolen vuoksi.
 
On halu auttaa niitä, jotka ovat jumissa selviytymistietoisuudessa. Selviytymistietoisuus on huipussaan, mikä tulee esiin monien sellaisten järjestelmien hajoamisena, jotka ovat jumissa näissä vanhoissa näkökulmissa.
 
Ja laumatietoisuus alkaa nousta ylös ja puhua ääneen. Jo riittää. Me kaikki ansaitsemme tasavertaista kohtelua. Tämä kiihtyy. Ja myös vastapuolelta tulee lisää vastustusta näitä muutoksia kohtaan, niiltä jotka ovat jääneet kiinni alemman itsen puolustukseen ja kontrolliin. Kumpikin puoli kokee liikettä samaan aikaan.
 
Seitsemäs säde tulee täydemmin ja täydemmin uudistamaan kaikkea, mikä on ollut jumissa kaksinaisuudessa, ja se siirtää kaikkea ykseystietoisuuteen.
 
Kaikkiin erilaisiin järjestelmiin ja ryhmiin vaikutetaan. Kaikki vastustava hajoaa enemmän näistä energioista, jotta voitte reagoida ja luoda tyydyttävämpiä järjestelmiä ja lähestymistapoja.
 
Opettelette osallistumaan harmoniaan, mikä on kaikkien hyväksi. Ykseystietoisuus vasta käynnistään tai esitellään. Ne jotka ovat korkeampaa sielutietoisuutta ja valmiita siirtymään määritellympään maailmanpalveluun, määrittelevät ja jalostavat tapoja, joilla voitte palvella käyttäen taitojanne, kykyjänne ja ominaisuuksianne.
 
Teillä on paljon energia-aktiivisuutta alakehossa - selkärangan juuressa, jaloissa, jalkaterissä ja lantiossa. Luotte sisäistä liikettä, mikä siirtyy ulos. Kaikki vastustava nousee ensin. On enemmän selviytymiskysymyksiä, mitkä liittyvät kiinnittymiseen, ja niiden harhakuvat paljastuvat.
 
On paljon tarvetta päästää irti kiinnikkeistä, kuten vanhoista tavoista olla tekemisissä toisten kanssa, mikä ei perustu keskinäiseen arvoon ja yhteyteen. Antaminen ja vastaanottaminen tasapainossa. Tasapaino on tärkeä sana tässä kuussa.
 
Saatatte myös huomata, että haluatte päästää irti asioista, jotka eivät enää palvele. Saatatte tehdä kevätsiivouksen ja antaa sen mennä, mikä ei enää sovi henkilölle, joka teistä on tulossa. Nuo asiat voivat olla este kasvullenne.
 
Jos olette kiinnittynyt asioihin pelosta tai niukkuuden välttämiseksi, tunnette vain taakkana sen raskauden, mistä roikutte kiinni. Alakehossa on enemmän aktiivisuutta ja vaivojen kiihtymistä. Eturauhas- ja munasarjavaivoja. Nivelvaivoja ja tukielinvaivoja (selkä ja jalat). Havaitsette suurempia ongelmia siellä, missä on vastustusta liikkeelle ja muutokselle.
 
Tunnette ehkä joskus yhteyttä ihmisiin, tilanteisiin ja kokemuksiin, mitä ei ole helppoa selittää. Laajennutte kyvyssänne yhdistyä ja tehdä vaihtoa tavoilla, jotka kohottavat uusin tavoin.
 
Sydämessä on enemmän aktiivisuutta, kun toinen portti avautuu. Energia liikkuu alaspäin, mikä voi aiheuttaa puristusta alemmissa chakroissa. Ruuansulatusvaivat kiihtyvät ehkä, mikä heijastaa tapaanne sulattaa elämänkokemuksia.
 
Esiin saattaa tulla epätyydyttäviä menneisyyden kokemuksia suremistunteen kera, kun kuljette tämän puhdistumisen läpi.
 
KESÄKUU
 
Tämä siirtää teidät toiseen chakraan, tunnekehoon. Tämä luo syvemmän aistimuksen asioiden tuntemisesta, fokuksena sieluoppitunti. Tämä liittyy kokemuksenne syvyyteen. Tämä syventää merkityksen tunnettanne.
 
Tässä syvässä tuntemisessa syvennätte yhteyttänne ympärillänne oleviin. Kun aktivoitte sieluoppituntinne, aktivoitte elämän kokemisen syvyyden.
 
Tapahtuu sitä, että stimuloitte uusia tapoja selvittää/neuvotella tunteitanne, tarpeitanne ja rajojanne. Yhdistytte suurempaan ydinolemukseen ja totuuteen. Tämä siirtää teidät myös suurempaan intuitioon, erillistunteiden yli.
 
Tapahtuu välittömämpää tietämistä ja reaktiot palvelevat sitä.
 
On haasteellisempaa olla piittaamatta tarpeidenne paljastumisesta. Tämä voi olla vaikeaa niille, jotka eivät ole tottuneet ottamaan vastuuta omista tarpeistaan.
 
Tämä voi tuoda räjähdysherkkyyttä joillekin, kun tyydyttämättömät tarpeet laukaisevat historianne ja ratkaisemattomat tunteet siitä kaikesta. Silloin kun tunnette spontaanin vihareaktion tyydyttämättömistä tarpeista, tuokaa itsenne tietoisuuteen, että teillä on vaihtoehto ja että omat tarpeenne ovat tosiaan yhtä tärkeitä kuin kenen tahansa muun tarpeet.
 
Kun "reagoitte", luotte elämän, millä on enemmän merkitystä. Ja se sallii teidän kunnioittaa myös toisten tarpeita. Me-tietoisuutta. Keskinäistä vaihtoa aidossa yhteydessä.
 
Näette tunnekiinnikkeenne, missä olette yrittäneet tehdä toiset vastuulliseksi tarpeistanne tai tunteistanne. "He saivat minut tuntemaan …" perustuu siihen, mitä toiset tekevät tai eivät tee. Tämä ei ole syvin totuus.
 
Voitte kehittää syvemmän ymmärryksen, jos olette keskittyneet itserakkauden rakentamiseen ensimmäisen neljän kuukauden aikana, kun nyt alatte syventää ja ilmaista tarpeitanne ja neuvotella niistä toisten tarpeiden kanssa. Tasapaino. Neuvottelu. Suhteet yhteydessä ja tasavertaisuudessa.
 
Kiinnittymisessä on kyse työntämisestä ja vetämisestä valtataistelussa, ilman yhteyttä itseen oman tyydytyksenne ja hyvinvointinne lähteenä. Tasavertaiset yhteydet ylittävät tämän rajan. Sisäisen maailman yhdistyminen ulospäin ja ulkoisen olemisen salliminen yhdistyä sisäänpäin.
 
Saatatte huomata tulevanne tietoisemmaksi intuitiostanne. Löydätte ehkä yllättäviä tarpeita, joita ette ole käsittäneet olevan tai jotka on vain kielletty. Kun reagoitte, syvennätte merkitystä elämässänne. Rakkautta toisianne kohtaan.
 
Maailman järjestelmät käyvät läpi äärimmäisyyksiä. Suurempaa yhteyttä ja suurempaa vastakkaisuutta. Se mitä käytte läpi yksilönä, heijastuu aina eri tavoin ympäröivässä maailmassa. Jotkut muodostavat vakaampia tapoja palvella.
 
Alatte ehkä huomata muutoksia, joissa on merkitystä ja kauneutta, pienemmissä yhteyksissä ympärillänne. Jotkut kokevat lisää draamaa, äärimmäisten ylä- ja alamäkien kera. Jotkut ovat maanisia ja toiset masentuneita, kun nopeutatte tunnekehossa pidettyjä taipumuksia.
 
Tämä aiheuttaa ahdistusta toisille. Tämä on ainoastaan energia-aktiivisuutta toisessa chakrassa ja toisessa portissa.
 
Saatatte huomata pettyvänne suhteisiin, jotka ovat olleet soutamista ja huopaamista, epätasavertaisuutta ja kiinnittymistä. Pidätte paljon parempana aitoa yhteyttä ja tasavertaisuutta. Saatatte olla erittäin herkkä ympärillänne oleville.
 
Voitte ympäröidä itsenne purppura/indigovalolla, kun ihmiset ympärillänne yrittävät saada teidät "koukkuun", vetävät ja työntävät. Jos siis olette useiden ihmisten keskellä, ympäröikää itsenne korkeammalla värähtelevällä valolla.
 
Näin ette salli itseänne vedettävän ja työnnettävän samalla tavalla. Kuvitelkaa maailma, missä elätte sydämessä, turvallisesti yhdistyäksenne aidosti kaikkialla, minne menette, ja päästen käsiksi rakkausvoimaan.
 
HEINÄKUU
 
Tämä kuukausi vie toisen portin kolmanteen chakraan, mentaalikehoon ja identiteetin ja voiman keskukseen. Täällä olette eniten kontrolloineet ja taistelleet alemman egon identiteetin puolesta.
 
Kun siirrätte nämä energiat yhteyteen, siirrytte syvemmälle olemisen syvempään totuuteen ja korkeampaan tahtoon. Tämä antaa teille syvemmän tunteen henkilökohtaisesta totuudesta sekä toisten totuuden kunnioittamisesta.
 
On innostusta toimia henkilökohtaisen totuuden mukaan … löytää sielun tahto. Sitoutuminen intohimoon elämää kohtaan, joka ohjaa itseään totuuden tietämisestä ja siihen yhdistymisestä käsin.
 
Alatte kehittää keskinäistä harmoniaa ettekä te voi pettää tai tulla petetyksi samalla tavalla enää. On paljon pettymystä vanhasta mentaalikehon kiinnittymisestä selviytymiseen.
 
Jotkut vastustavat enemmän ääriuskomuksia. Näette sitä myös ryhmissä. Korkeammalla tasolla olevat siirtyvät suurempaan tahtoon sitoutua kaikkien totuuden ymmärrykseen ja harkintaan.
 
Vähemmistöhallinto muuttuu enemmän enemmistöhallinnoksi. Keskinäiseen vilpittömyyteen ja kunnioitukseen. Nämä asiat vasta alkavat tänä aikana ja niitä käynnistää ja värittää jokaisen ihmisen valinnat.
 
Tämä alkaa viedä teitä aikomuksen syvempään toteuttamiseen, syvempään tarkoitukseen valmistautumiseen.
 
Teillä on taipumus arvioida, miten olette käyttäneet tahtoanne, valintojanne ja suunnanneet lahjojanne ja kykyjänne. Alatte muodostaa aikomuksia tänä aikana kohti suurempaa merkitystä ja arvoa yhteyksissä ja planeettarakkaudessa, mikä kylvää itseään.
 
Alatte tulla selkeämmäksi todellisista aikomuksistanne, jotka ovat motivoineet valintojanne. Näette kaiken tämän suuremmassa totuudentunteessa. Alatte etsiä tapoja palvella itseä ja toisia - minun aikomusten palvellessa kokonaisuuden hyvää.
 
Silloin kun toimitte aikomuksen kera, jalostaen valintojanne, alatte oppia, miten käyttää ja ohjata ilmentämisvoimaa lasermaisesti. Muodostatte aikomuksenne niin, että ne parantavat koko elämää ympärillänne. Tulette sitten enemmän tietoisesti universumin voimien ohjaksiin.
 
Kommunikointi on erittäin tärkeää. Ja paljon siitä mitä sanotte, on ollut monin tavoin merkityksetöntä - kuten puhuminen jonkin välttämiseksi tai peittämiseksi.
 
Jos kommunikoitte jonkin agendan kera, te ette tarkoita, mitä sanotte, ettekä sano, mitä tarkoitatte. Aikomus sen takana, mitä jaatte, antaa sille merkityksen. Nyt teidän täytyy kommunikoida saattaaksenne aikomuksenne ja valintanne hienoviritetyksi toiminnaksi. Kun teette tämän, on vahva luomisperusta. Käytätte kaikkea voimaa kuin energian lasersädettä. Keskittäen aikomuksen laservalon toteuttamaan toiminnan ja tarkoituksen.
 
Muotoilkaa siis aikomuksenne ennen toimintaan ryhtymistä. Muuten energianne ei ole tehokasta. Ettekä pysty luomaan täysillä sitä, mitä kohti olette menossa.
 
Kun kommunikoitte aidon yhteyden kera toisiin, teistä tulee selkeämpi omista ja toisten aikomuksista. Tukeaksenne, kannustaaksenne, tehdäksenne paremmaksi.
 
Kiinnittymisessä on kyse manipuloinnista, yrityksestä "saada" jotain itsensä ulkopuolelta tietämättä todella, kuka minä olen. Mielenkiintoista antamisessa ja vastaanottamisessa on tarve tehdä se vapaasti. Ne ovat samaa energiaa ja teidän täytyy tehdä kumpaakin.
 
Kontrastit ovat kaikki osa samaa kokonaisuutta - yhteyttä ja vaihtamista. Tämä on koko elämän liikettä.
 
On luultavasti paljon aktiivisuutta solar plexuksessa ja keskikehossa. On painetta keskikehossa, mikä siirtyy ylöspäin rinnan alueelle. Saattaa olla painetta myös kurkussa, kun korkeampi ja alempi tahto yhdistyy täydemmin.
 
Havaitsette myös omapäisyyden lieventymistä monilla. Ryhmillä ja mailla. Tasapainottomuuden hajoaminen kiihtyy jatkuvasti. Asian ydin on, että kiihdytätte enemmän tasapainoon tai suurempaan konfliktiin riippuen aikomuksistanne ja valinnoistanne.
 
Saattaa olla enemmän keskittymistä ympäristöön ja halua auttaa sitä.
 
ELOKUU
 
Tässä kuussa siirrytään sydänchakraan selvemmin. Toimintaan mikä perustuu tasapainoon, antamiseen ja vastaanottamiseen. Aikomukset joita olette työstäneet edellisessä kuussa, muuttuvat nyt tarkoitukselliseksi toiminnaksi.
 
Elämäntarkoitus. Totuus sielustanne. Alatte yhdistyä aitoon itseen, jumalaiseen suunnitelmaan teille yksilönä sekä alatte yhdistyä toisten jumalaiseen suunnitelmaan, kun ykseystietoisuus alkaa muodostua. Sydämen avautuminen kiihtyy, kun siirrytte enemmän sydämeen ja yläkehoon.
 
Teistä ehkä tuntuu, että energianne laajenee kovasti. Se voi olla huolestuttavaa joillekin ensin. Se voi saada olonne tuntumaan vähän maadoittumattomalta. Sydänchakran edessä ja takana saattaa tuntua toisinaan kummalliselta.
 
Saatatte tuntea valokehonne "rakennelmapisteen" muuttuvan, missä saatte vilahduksen moniulotteisesta tajunnasta uusin tavoin. Saatatte tuntea yhteyttä kaikkiin tai ikään kuin tuntevanne kaikki tai voivanne aistia kaikki täydemmin kuin ennen.
 
Kun siirrytte tähän kuukauteen, alatte herättää yhteyden tarkoitukseen, missä tekojanne stimuloi syvempi ymmärrys elämästä, totuudesta ja siitä, miten asiat ovat todella yhtä. Alatte yhdistää elämänoppitunnin, sieluoppitunnin elämäntarkoitukseenne.
 
Erityistoimia stimuloidaan enemmän tänä aikana. Teillä on taipumusta arvioida toimianne ja päästää irti niistä, jotka eivät todella palvele teitä enää.
 
Sydämessä on syvempi tunne, että haluatte toimia hyödyttääksenne todella kokonaisuuden hyvää. Tämä on palvelemisen alkamista ja me-tietoisuuden syntymistä sisäisestä totuudestanne. Vähemmän kiinnittymistä ja enemmän todellista yhteyttä. Vaihtoa ja yhteyttä. Suoraa havaitsemista. Suurempaa olemisen toteutumista.
 
Tässä on asioita, joita voitte odottaa, kun siirrytte vuoden 2012 - palveluun valmistautumisvuoden - toisen neljän kuukauden jakson läpi.
 
Siunausta,
Gabriel
 

< PrevNext >