HomeViestejäRon Baker22.1.2012 - Säätilaraportti tammikuu-huhtikuu 2012 - Fyysiset ja tunneoireet

22.1.2012 - Säätilaraportti tammikuu-huhtikuu 2012 - Fyysiset ja tunneoireet

SÄÄTILARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2012
Fyysiset ja tunneoireet
 
Arkkienkeli Gabrielia kanavoinut Robert Baker (www.childrenoflight.com)
22.1.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
HUOM.: Saadaksesi laajemman kuvan siitä, miten nämä kuukaudet sopivat suurempaan kuvaan, kannustamme sinua lukemaan vuoden 2012 yleiskatsauksen. Tuohon artikkeliin olemme sisällyttäneet paljon informaatiota, mikä on tärkeää vuoden jokaisen osan ymmärtämiselle. Emme toista tuota informaatiota alla.
 
Olemme saavuttaneet ajankohdan, mikä on saanut enemmän huomiota kuin mikään muu vuosi, minkä voisimme mainita - tärkeän profetian ja muutoksen vuosi.
 
"Maailman loppuminen" sellaisena, kuin tunnemme sen … Mitä se merkitsee? On aika, jolloin energiamuutokset sekä syklisiirtymä saa aikaan transformaatiota, loppumisia ja alkamisia, enemmän kuin mikään, mitä tiedämme.
 
Arkkienkeli Gabriel kutsuu vuotta 2012 palvelukseen valmistautumisen vuodeksi (kun siirrytään harhan läpi valaistumiseen).
 
Vuoden yleiskatsauksessa olemme puhuneet kolmesta kolmanneksesta. Tämä kanavointi koskee erityisesti vuoden ensimmäistä neljää kuukautta.
 
***********
 
Hyvin rakkaat valonlapsen, kuten tiedätte, meitä kutsutaan Gabrieliksi ja olemme erittäin iloisia ollessamme jumalaisessa seurassanne!
 
Tämä on aikaa päästää irti vanhasta ajatuksesta, että todellisuuden lähde on ulkopuolellanne.
 
Neljä ensimmäistä kuukautta on puhdistumisprosessia, missä kehitätte ITSENNE rakastamista avaamalla sydämen neljä ensimmäistä porttia, kun ne yhdistyvät kehonne alempiin chakroihin (energiakeskuksiin).
 
Ensimmäinen portti joka sijaitsee rintalastan tyvessä, keskittyy irtipäästämiseen tuomitsemisesta ja siirtymiseen arviointiin ja erottelukyvyn käyttämiseen omantunnon kera - irtipäästämiseen sisäisestä kaksinaisuudesta.
 
Kun sydän alkaa vaikuttaa näiden porttien avautumiseen, sielun paljastumiseen fyysisessä maailmassa, tapahtuu puhdistumisprosessi.
 
Ensimmäinen portti auttaa teitä kehittämään rakkauden luovan voiman paljastumista valinnanvapauden kautta. Tämä sallii universaalin Jumalmielen integroitua ja toteutua fyysisyydessä
 
TAMMIKUU
 
Tammikuussa siirrytte tuomitsemisesta, hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä sekä rangaistuksesta ja palkitsemisesta valinnanvapauteen - erottelukykyä käyttävään valintaan sydämen ensimmäisen portin vaikutuksen kautta.
 
Jatkatte kaksinaisuuden, kahden vastakkaisen puolen transformoimista "oikea ja väärä" -myytin kautta. Kun teette tätä, alatte oppia rakastamaan itseänne ennenkuulumattomalla tavalla.
 
Tämä merkitsee, että teidät haastetaan katsomaan itsenne tuomitsemista tänä aikana, kun avaudutte rakkausvoimalle sydämessänne. Kontrasti tuo esiin harhan itsestä, tuomitsemisen kautta nähtynä.
 
Teitä pyydetään ottamaan tämä voima, kun valmistaudutte rakkausvoiman integroitumiseen kehossanne.
 
Tämä on oppimista, kehittymistä ja laajentumista enemmän ja enemmän siihen, kuka olette todellisuudessa. Tämä voi olla hyvin palkitseva kuukausi, jos vapaudutte siitä, mitä tulee esiin.
 
Tätä on pidetty aloillaan ajattelemalla, että teidän on etsittävä rakkautta itsenne ulkopuolelta, ikään kuin ette olisi jo rakastettava ja pyhä. Kyky kehittää omatuntoa valinnanvapaudessa vaatii vastuun ottamista.
 
Omatunnon kehittäminen sanoo, että minun on otettava vastuu valinnoistani ja niiden vaikutuksesta. Tämä tapahtuu yrityksen ja erehdyksen kautta tietäen, että teette virheitä. Voitte pelastaa virheet tekemällä uusia ja asiaan perehtyneitä valintoja.
 
Teillä on joka hetki ulottuvilla monia vaihtoehtoja. Joka kerta ryhtyessänne toimeen, teillä on käytettävissä lukemattomasti vaihtoehtoja. Vanha myytti sanoo, että on vain yksi ainoa oikea vaihtoehto ja kaikki muut vaihtoehdot ovat vääriä, kun taas syvempi totuus on, että teidän on tehtävä valintoja, jotka ovat sopivia siihen, mihin olette keskittyneet ja mitä yritätte luoda, saada aikaan tai löytää.
 
Ymmärtäkää, rakkaat ystävät, että todellisuudessa ei ole oikeaa tai väärää. Pelkästään valintoja ilman tuomitsemista.
 
Älkää pitäkö virheitä pahoina, väärinä tai häpeällisinä, vaan tilaisuutena oppia enemmän vaihtoehdoista ja siitä, mikä palvelee teitä. Tämä on kykyänne erotella ja hienovirttää. Mikä toimii teillä parhaiten TÄLLÄ hetkellä, TÄSSÄ elämänne vaiheessa?
 
Tämä on aikaa jalostaa valintojanne, mikä vaatii, että siirrytte yli oikeaan ja väärään tuomitsemisesta, mikä perustuu pelkoon, ei rakkauteen.
 
Tämä sallii teidän siirtyä läpi niiden virheiden katumisesta, jotka vaikuttavat toisiin tai eivät palvele pitkällä tähtäyksellä, mutta jotka eivät vaadi syyllisyyttä, häpeää ja tuomitsemista.
 
Voitte myös antaa anteeksi valintanne, joilla on negatiivisia tai rajoittavia vaikutuksia. Teidän täytyy antaa anteeksi myös toisille heidän oppimiskehityksensä. Tämä on omatunnon kehittämistä.
 
Kysykää aina itseltänne, mitä valintoja haluaisitte toisten tekevän, jos olisitte heidän asemassaan. Vaikutus ei ole aina kovin selkeä, mutta se vaikuttaa ainakin halukkuuteenne käyttää erottelukykyä ja miettiä. Arvioikaa, valitkaa, oppikaa ja kasvakaa. Tämä sallii sydämen ensimmäisen portin kehittymisen ja maadoittaa sen selkärangan tyven ensimmäiseen chakraan, integroi fyysiseen todellisuuteenne.
 
Silloin kun lähestytte elämäänne tuomitsematta ja otatte vastuun valinnoistanne omatunnon kera, olette paljon valmiimpi itserakkauteen. Myötätunto ja empatia kehittyvät, kun näette itsenne toisissa ja toiset itsessänne.
 
Silloin kun näette, että joku toinen tekee tietoisen valinnan vaikuttaakseen teihin negatiivisesti, tunnette myös selvemmin, että nousette asettamaan rajat sille, mikä ei ole hyväksyttävää. Tämä on osa henkilökohtaista voimaanne.
 
On myös tärkeää ymmärtää, että useimmiten ihmiset eivät tee valintoja, joissa on "kyse teistä". He vain toimivat tietoisen kehittymisensä ja omatuntonsa nykytilasta. Anteeksianto on paljon helpompaa, kun käsitätte, että toiset toimivat tiedostamattomuudesta, millä on vaikutusta - samalla tavalla, kuin te olette tehneet eri kehitysvaiheissanne.
 
Itserakkaudesta ja myötätunnosta tulee sitten syvempää myötätuntoa toisia kohtaan.
 
Näissä neljässä ensimmäisessä kuukaudessa on enimmäkseen kyse TEISTÄ ja opitte omista malleistanne ja valinnoistanne - ja teitä kannustetaan vakiintumaan itsearvostuksessa.
 
Omatunnon kehittyminen antaa teille lisää vaihtoehtoja, voimaa ja vapautta liikkua tavoilla, jotka pohjustavat teitä hyvin. Ette huolehdi niin paljon sitä, mitä "pitäisi tehdä" tai mitä joku toinen ehkä ajattelee teistä. Otatte vastuun valinnoista, jotka vakiinnuttavat hyvin omaan asemanne.
 
Tässä on tärkeää antaa itsellenne tunnustusta, kun teette hyvin toimivia valintoja. Ja kun teette virheen, antakaa itsellenne tunnustusta siitä, että olitte valmis valitsemaan, oppimaan, tarkistamaan ja parantamaan.
 
Tämä sallii teidän toimia sen TOTUUDEN kautta, kuka olette, mikä inspiroi myös muita pitkässä juoksussa.
 
On joitain oireita, kun asiat muuttuvat energeettisesti tänä aikana. On muutoksia ensimmäisessä chakrassa selkärangan juuressa, mikä tuo esiin selviytymiskysymyksiä - uskomuksen, että "elämä vaikuttaa minuun".
 
Siirrytte tuosta selviytymistietoisuudesta luojatietoisuuteen uuden erottelukyvyn ja tietoisen valinnan kautta. Tämä saa aikaan tietoisuuden tukoksista sukuelinten ja peräaukon alueella. Tämä vaikuttaa ruuansulatukseen toisinaan sekä kuonanpoistoon. Joskus se on ripulia ja joskus ummetusta.
 
Energialiike jaloissa ja lantiossa on yleistä tänä aikana. Saatatte tuntea lämpösyöksyjä alakehossa sekä pieniä kipuja, kun energia yrittää kulkea tukosten läpi.
 
Kun energia sydämestä liikkuu alaspäin, se vetää tiheämpiä energioita pintaan vapautettavaksi. Tämä voi aiheuttaa epätavallisia seksuaalisia tarpeita.
 
Saatatte tuntea myös halua paljastaa enemmän itsestänne, mitä olette aikaisemmin tunteneet turvalliseksi jakaa. Tätä tapahtuu, kun teistä tulee tietoisempi itsestänne. Joskus tämä liittyy elämänne varhaisosiin, kuten lapsuus ja vauvaikä.
 
Voi tulla esiin myös unelmia, jotka koskevat tätä elämänne varhaisempaa osaa. Se on kaikki leimattuna hologrammiksi kehonne eri tietoisuustasoille.
 
Kun katsotte maailmaa, on paljon selviytymiskysymyksiä suuremmissa järjestelmissä, kuten hallituksissa ja yhteiskuntajärjestelmissä.
 
Useammat ja useammat ihmiset kehittävät sairauksia ja fyysisiä haasteita alakehoon, erityisesti jos siellä on merkittäviä tukoksia ja ongelmia, joita ei ole kohdattu. On erittäin tärkeää tehdä sisäistä työtä, kun valmistaudutte sisäistämään enemmän ja enemmän näitä korkeampia energioita.
 
Maailma kohtaa edelleen protesteja, sellaisia kuin "Vallataan Wallstreet", joita tulee esiin, kun selviytymiskysymyksiä laukaistaan. Ihmiset ovat väsyneet toimimaan selviytymispelossa.
 
Tämä leviää kokonaisuuteen tänä aikana.
 
HELMIKUU
 
Vaikka ensimmäiset neljä kuukautta koskevat kaikki ensimmäistä porttia, alatte perehtyä ensiyhteyteen toisen portin ja toisen chakran kanssa (tunnekeho).
 
Tämä kannustaa siirtymään kiinnittymisistä elämässänne todellisiin yhteyksiin, tunnekiinnittymisistä kykyyn todella yhdistyä tasa-arvoisena.
 
Kiinnittymiset tulevat tyydyttämättömien tarpeiden pelosta, mikä jättää katsomaan itsensä ulkopuolelle. Kuitenkin yhdistyessänne enemmän itseen, pystytte päästämään irti ulkoisista odotuksista ja kiinnittymisistä, siirtymään enemmän luottamussuhteeseen ja arvoon.
 
Silloin kun chakroja käytetään lineaarisessa muodossa, lähetätte "johtoja", jotka työntävät ja vetävät toisia, ja yritätte saada rakkautta, hyväksyntää jne. Tämä johtuu siitä, että useimmat ihmiset eivät ole muodostaneet itserakkautta, mikä luottaa arvoon.
 
Kun alatte karistaa tätä pois, näette kaikki tavat, joilla olette kiinnittyneet itsenne ulkopuolelle - ihmisiin ja tilanteisiin missä yritätte kontrolloida saadaksenne rakkautta ja vakuuttelua.
 
Kun yhdistytte enemmän omiin tunteisiinne, voitte selvittää sen pelon ja häpeän, mitkä ovat pitäneet teitä selviytymistietoisuudessa.
 
Teitä pyydetään tässä kuussa opettelemaan tunneidentiteettinne rakastamista. Oppiminen hoivaamaan ja reagoimaan vanhoihin tunnekiinnikkeisiin on tärkeää tälle transformaatiolle, niin että voitte siirtyä antamisen ja saamisen tasapainoon, luottavaan rakkauteen itsearvostuksen perustalta.
 
Toinen kuukausi kannustaa tasapainoon ja vaihtoon toisten kanssa. Alatte nähdä enemmän ja enemmän sen mukaan, miten olette kosketuksessa tunteisiinne sisällänne - tai sitten ei - ja miten yhdistyä ja heijastua maailmaan ympärillänne.
 
Voitte tuntea aidompia yhteyksiä, jos päätätte seurata energeettistä kannustusta. Alatte nähdä, miten irtipäästäminen vanhoista kiinnikkeistänne palvelee teitä. Varmasti näette sen, hahmotetaanko jokin ulkopuolellanne hyvinvointinne lähteeksi - että toivonne antaa teille jonkin tunteen.
 
Kun opitte ja kasvatte, päästätte irti vanhoista kiinnittymistavoista luodaksenne merkityksellisemmän luottamuksen ja yhteyden, jos valitsette sen tietoisesti. Teidän ei tarvitse "vaatia" ketään muuta tyydyttämään itseänne.
 
Helmikuussa kaikessa on kyse suhteesta. Se lopettaa tiettyjä suhteita, jotka eivät todella palvele teitä - kuten suhteet, joissa ei ole kyse keskinäisestä arvostuksesta ja panostuksesta. Silloin kuin ei ole keskinäistä halukkuutta, on suurempi taipumus päästää irti.
 
Joskus se olette te, joka on ollut kiinni, jonka tarvitsee tehdä tasapainottavia muutoksia.
 
Kaikki tämä toiminta voi aiheuttaa äärimmäisiä tunneheilahteluja riippuen siitä, miten integroitunut ja rauhassa olette jo tunnekehossanne. Jos olette tehneet paljon sisäistä hoitoa ja ratkaisemista, se on hienovaraisempaa.
 
Fyysiset oireet voivat ravistella taas ruuansulatusjärjestelmää ja alaselkää. Vatsavaivat voivat pahentua, myös kera kipujen, jotka tekevät selväksi tukokset, jotka täytyy vapauttaa. Energia liikkuu läpi ja liikuttaa näitä tukoksia parhaan kykynsä mukaan.
 
Teillä saattaa olla pahoinvointia tai tyhjyyttä, kun käytte läpi irtipäästämisprosessia. Kun yhdistytte enemmän tunteellisesti, saatatte tuntea myös enemmän täyteläisyyttä!
 
Kun nämä energiat liikkuvat alaspäin, tunnette enemmän aktiivisuutta rintalastassa ja keskellä rintaa. Saatatte tuntea sykkimistä tai kuumuutta sekä energiasyöksyjä. Se voi olla kummallinen tunne, joskus yhdistyneenä paineen tunteeseen.
 
Maailmassa nähdään enemmän tunnejärkytystä. Näette sitä rakenteissa ja muodoissa, kun nämä energiat ovat mukana elämänne ilmentämisessä.
 
Kaiken uudelleenjäsentely maailmassanne jatkuu, kun uusi tietoisuussäde (seremoniallinen taikajärjestys) alkaa levitä ja tasapainottaa rakenteita. Ensimmäisessä kuussa kyse on fyysisistä rakenteista ja tässä kuussa enemmän tunnerakenteista.
 
Saatatte alkaa tuntea enemmän yhteyttä itseen, mikä mahdollistaa yhdistymisenne maailman ympärillänne täydemmin. Kyse voi olla yksinkertaisista asioista, kuten liikuttuminen ja yhdistyminen valintoihin, joita näette tapahtuvan ympärillänne.
 
Yhteys luo syvemmän täyttymyksen tunteen, kuin olette koskaan kuvitelleet kiinnittymällä ja kaipaamalla jotain, mikä puuttuu. Se sallii teidän nähdä kauneutta asioissa sen sijaan.
 
Kiinnittyminen tulee ehdollistuneesta ajatuksesta, mikä määrittelee jonkin itsenne ulkopuolella lähteeksi, tämä ei voi koskaan antaa teidän olla rauhassa.
 
Kun yhdistytte, alatte myös siirtyä egosta, sympatiasta ja keskinäisestä riippuvuudesta aitoon myötätuntoon ja vilpittömyyteen. Tästä tilasta voitte kokea täyden tunnekokemuksen kaiken kanssa. Tästä tilasta tulee valaistuminen.
 
Tämä tietysti vaatii pettymistä kaikkeen, mikä on jumissa kiinnittymiseen. Esimerkiksi protesteissa on kiinnittymistä ja syyttelyä heräämisen nykyvaiheessa.
 
Haavoittunut lapsi nousee ylös ja sanoo: "Ette voi kohdella minua näin enää!" Protesti ei kuitenkaan ole ratkaisu - ja rauha voi löytyä vain ratkaisuja tarjoamalla. Syyttely ei auta. Näette kuitenkin sitä luultavasti paljon tässä helmikuussa.
 
MAALISKUU
 
Tähän kuukauteen liittyy kolmas chakra ja alempi tahto transformoituu. Siirrytte halusta aitoon valmiuteen/auliuteen.
 
Tämä on myös mielen identiteetti, mitä on enimmäkseen pidetty egon puolustusjärjestelmän vankina. Näette paljon pettymystä maaliskuussa, siinä miten olette antaneet pois tahtonne ettekä ole olleet oman intohimonne lähde.
 
On tärkeä erottaa se, miten keskitätte intohimonne ilmentämiseen fyysisyydessä.
 
Kun kolmas portti avautuu, mikä liittyy siirtymiseen halusta siihen aitoon tahtoon, mikä on intohimoa paljastaa kaikki lahjanne ja kykynne toimintaan ja ilmentymään, tämä auttaa teitä kehittämään luottamusta aitoon identiteettiinne, ei harhaan siitä, kuka luulitte, että teidän "pitäisi" olla tai täytyy olla ollaksenne rakastettu.
 
Haluluonteenne kuolema - jos se korvataan syvemmällä panostamisella itseen - sallii teidän myös ihmetellä, miksi vanhat agendat olivat näyttäneet niin tärkeiltä teille.
 
Vanhat uskomukset tulevat pintaan tänä aikana. Syvemmät totuudet voivat pitää niitä huvittavina tai myös järkyttävinä. Sielun korkeampi tahto alkaa kuitenkin tulla sisään ja se tekee helpommaksi tehdä rauha päästämällä irti.
 
Kun opitte ohjaamaan aitoa tahtoa yksityiskohtaisemmin valinnoilla ja erottelemalla, kehitätte voimakkaamman kyvyn kuin koskaan siirtyä aikomuksiinne ja ylläpitää niitä - ilmentää jotain tyydyttävämmällä tavalla.
 
Teillä alkaa olla myös tieto ja kokemus, että "olen lähde, joka laittoi liikkeelle tämän ja toi sen toteutumaan".
 
Hämmästytte sitä, miten olette aina käyttäneet halua ajatella, että joku muu oli vastuussa hyvinvoinnistanne.
 
Alempi itse tai ego on perustunut keinotekoiseen itseen, jonka lapsi loi hajottaessaan aitoa itseä pelosta ja häpeästä. Alatte nyt palata keräämään aidon itsen palasia. Päästätte enemmän ja enemmän irti harhakuvista.
 
Astraalikehossanne vanhat ajattelumuodot kuolevat pois, kun sieluvalo alkaa levitä astraalikehoon. Jakautuminen poltetaan pois kaikilta tietoisuustasoilta.
 
Intuitiivinen tietäminen voi alkaa nyt ohjata teitä, mikä alkaa mennä perille paremmin helmikuussa. Tämä voi olla hyvin miellyttävää ja yllättävää, kun se näyttää vinkkejä siitä, mikä tulee mahdollisemmaksi.
 
Tämä jatkaa kuudennen aistin lahjojen avaamista - selväkuuloisuus, selvätuntoisuus, selvänäköisyys ja telepatia. Jos tätä ei tapahdu vielä, älkää huolestuko. Tämä on suunta, mihin olette kaikki matkalla. Vanhan haavoittuneen mallin sisäinen transformointi tekee tästä aina vain mahdollisempaa.
 
Saatatte tuntea kovasti olevanne poissa kontrollista, kun siirrytte näiden transformaatioiden läpi. Jos pysytte läsnä ja sallitte itsenne vain tuntea ei-kontrollissa olemisen, näette, että olette enemmän turvassa, kuin olitte arvanneet siitä ehdollistuneesta tavasta, missä olitte aina taistelleet tuota tunnetta vastaan.
 
Kun teette sen, huomaatte rakentavanne syvemmän kyvyn pysyä elämänne ohjaksissa. Kontrollointi oli aina väärää voiman tunnetta, mikä oli enimmäkseen pelkoa agendan kera.
 
Aitoon voimaan liittyy ohjaksien ottaminen ja elämään "reagoiminen". Vapaan valintanne omistaminen tuomitsematta, arviointi ja erottelukyvyn käyttö, kun siirrytte syvempään totuuteen ja intohimoon elämää kohtaan.
 
Saatatte käydä läpi myös surujakson, kun päästätte vanhasta irti, sekä katumusta siitä, miten olette käyttäneet väärin lahjojanne ja kykyjänne kontrolloinnissa, agendassa, kaipauksessa ja manipuloinnissa.
 
Tulee esiin paljon paljastuksia - vääristymiä maailmanlaajuisissa järjestelmissä paljastetaan pettymyksenä. Tämä on osa ihmisten heräämistä sille, miten epäviisasta oli laskea näiden ulkoisten asioiden varaan oman hyvinvointinsa määrittelemisessä, ilman tarvetta käyttää erottelukykyä ja omaa voimaa.
 
Tämä johtaa enemmän inspiraatioon, voimaan, intohimoon ja vapauteen, kera halukkuuden vaatia kykyä ottaa ohjat elämästään ja siirtyä ratkaisuihin.
 
Sieluille jotka eivät ole kovin kehittyneitä, tämä kaikki voi iskeä erittäin kovaa. Kun päästätte irti vanhasta identiteetistä, ihmiset eivät tiedä, mitä tehdä tai millä korvata sen. Tämä voi johtaa useampien ihmisten itsemurhiin, kun he eivät osaa käsitellä asioita, jotka "kuumentuvat" näistä korkeammista energioista.
 
Näette planeetan jakautumista enemmän kolmeen osaan. Yksi kolmannes taistelee niin kovaa, kuin pystyy, pitääkseen kiinni selviytymismallista. Yksi kolmannes on sitoutunut luomaan sieluyhteystodellisuuden ja rakentamaan uuden tunteen itsestä, mikä yhdistyy sisäiseen ytimeen. Yksi kolmannes lähtee planeetalta. He ovat tyypillisesti nuorempia sieluja, jotka eivät osaa käsitellä "kuumuutta keittiössä". He jättävät planeetan ja palaavat taas, sitten kun asiat planeetalla asettuvat enemmän ja he ovat valmiita jatkamaan kehitystä tällä tavalla.
 
HUHTIKUU
 
Tämä on kuukausi, joka avaa sydämen neljännen portin, mihin liittyy anteeksianto ja hyväksyminen.
 
Tämä innostaa antamisen ja saamisen suurempaan tasapainoon. On myös kehittyneempi kyky päästää irti vanhasta ja siirtyä uuteen, mitä aiotte ilmentää.
 
Kun sydämeen vaikuttaan tällä tavalla, arvioidaan uudelleen monia alueita, missä teillä on edelleen anteeksiantamattomuutta tai hyväksymättömyyttä. On tärkeää kohdata tämä ja selvittää se.
 
Tässä on kyse oppimisesta luomaan neutraali tila. Rakkausvoima vaatii neutraalia tilaa kyetäkseen tulemaan esiin sieluenergiana. Tämä on oleellinen käsitys mietittäväksenne.
 
Tämä on ensimmäinen kerta, kun aktivoitte Jumalmielen neljä ensimmäistä arkkityyppiä, joihin sisältyy rakkausvoima. Tämä herää, kun ytimessänne on hyväksynnän tila, neutraali tila.
 
Tämä sallii teidän tulla neutraalimmaksi, kun olette kohdanneet toiset portit. Ja tämä sallii sitten teidän käyttää näiden alempien porttien voimaa täydemmin.
 
Tämä on antamisen ja saamisen paikka - protonin ja elektronin välinen tila, missä rakkauden luova ilmaiseminen synnyttää kaiken olevaisen kehittymisen.
 
Se on irtipäästämisen tila. Teillä on jokin idea ja lähetätte "ulos" sen mielen ajatusmuotona. Tämä luo suunnitelman astraaliin. Teidän on oltava valmis päästämään siitä irti kerätäksenne energiaa ja saadaksenne sen synergian.
 
Rakkausvoima sallii teidän siirtyä luomisen kohtutilaan ja saattaa elämänkierto toteutumaan.
 
Tämä on valmistautumisaikaa tulla ilmentäjäksi "isosti". Kaikki mikä on kohdattu ja jalostettu, sallii tämän prosessin nopeutua. Polttopiste on nyt anteeksiannossa ja hyväksynnässä.
 
Kuvitelkaa olevanne hyväksynnän tilassa, olemalla myötätuntoinen kaikkia eläviä olentoja kohtaan niiden yksilöllisissä eroavuuksissa. Kuvitelkaa näkevänne ne täydellisenä osana luomisvoimaa, mikä sisältää teidät. Ja voitte nähdä ne ja oppia niistä - kaikki suurta lahjaa näyttämään teille elämän taianomaisia mahdollisuuksia.
 
Kaikki ulkopuolellanne yrittää näyttä teille jotain itsestänne! Kun integroitte sen ja hyväksytte sen välttämättömänä, potentiaalinne kasvaa.
 
Inspiraatio, paljastuminen, ilmaiseminen ja kokeminen ovat Jumalmielen neljä ensimmäistä arkkityyppiä.
 
Huhtikuu on inspiraation leviämisen kuukausi, mitä tulee valve- ja unitilan kautta. Paljastumista tapahtuu, kun valo jatkaa eteenpäin sisältä. Sitten inspiroidaan heräävän itsenne ilmaisemiseen taitojenne ja lahjojenne kera. Kokeminen ilmentämisessä tuo sen ensimmäiseen loppuunsaattamiseen.
 
On mahdollisuuksia alkaa olla ohjaksissa ja aktivoida ne erityisvalinnoilla ja -teoilla, perustuen anteeksiantavaan ja hyväksyvään olemukseenne. Anteeksiantamattomuus pitää teidät menneisyyden rajoituksissa etsimässä jonkun muun muuttumista, ennen kuin voitte siirtyä eteenpäin.
 
Tämä tulee ulkoisesta fokuksesta. Kun siirrytte sisällenne, todellisen voiman paikkaan, vapaudutte täysin uudelle valinta-areenalle. Tämä saa aikaan laajentumista sydänchakrassa, mikä alkaa paineena. Energia väreilee tämän kehonne osan kautta.
 
Saatatte tuntea tiukkuutta tai myös vähän kipua tässä. Varmistakaa, että hengitätte syvään ja käytätte muita työkaluja, joita olemme jakaneet vuosien saatossa työskentelemiseksi tämän avautumisen kanssa.
 
Saatatte tuntea kuumuutta ja muita oireita tässä.
 
Niillä jotka eivät tee tätä työtä, sydänvaivat saattavat kovasti kiihtyä. Nämä energiat eivät jätä koskettamatta kehenkään, mikä kannustaa teitä reagoimaan, kasvamaan ja siirtymään viisaampiin valintoihin.
 
Anteeksiantamattomassa maailmassa ongelmista tulee räikeämpiä, kun näette sen kiihtyvän, mikä ei enää toimi. Tapahtuu romahtamista jollain tavoilla ja toisissa tapauksissa on inspiraatiota reagoida ja etsiä syvempää toisensa hyväksyntää.
 
Tämä on kaikki innostamassa sielujen kanssakäymistä. Teillä on maailmanlaajuinen yhteisö, mihin internet on ensimmäisenä innostanut. Maailmanlaajuisesta yhteydestä on tulossa ilmeistä monin tavoin - kuten rahoitusrakenteiden kautta. Niistä jotka eivät ole halukkaita siirtymään suurempaan hyväksyntään ja anteeksiantoon, tulee selvempiä.
 
Kun sydän alkaa avautua, on uusi tila. Tämä voi joskus näyttää suurelta tyhjyydeltä. Kun sallitte tämän hiljaisuuden tapahtua neutraalissa tilassa, rakkausvoiman, sielun ja intuition inspiraatio voi alkaa levitä elämäänne enemmän ja enemmän.
 
Kehonne paljastaa tuon yhteyden tapahtumisen, sydän keskipisteenä.
 
On valtavan muutoksen aikaa, kun pääsette vuoteen 2012 - maailman loppuminen sellaisena kuin tunnette sen ja uuden maailmakokemuksen alkaminen useammilla tavoilla, kun olette kuvitelleet. Synnytte sielun Kristus-tietoisuuteen ja tämä on vasta alkua.
 
Tulette tietämään, että olette rakkausvoimaa. Niin olkoon.
 
Siunausta,
Gabriel
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Näillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >