HomeViestejäRon Baker28.9.2010 - AE Gabriel - Kuukausittainen säätiedote

28.9.2010 - AE Gabriel - Kuukausittainen säätiedote

KUUKAUSITTAINEN SÄÄTIEDOTE

Arkkienkeli Gabrielia kanavoinut Robert Baker ( www.childrenoflight.com)
28.9.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Fyysisistä ja tunneoireista syys-joulukuussa 2010.

Tämä vuosi siirtää meidät keskikohdan yli yhdeksänvuotisessa (2004-2012) jaksossa, missä yhdistytään sielun mahdollisuuksiin. Kyse on kaksinaisuuden selvittämisvuodesta valmisteluna sielutietoisuuteen. Toisin sanoen, kaiken sen selvittämisestä, mikä on vastakohtaista omassa kehossamme ja energiassamme.

(Huom. Saadaksenne paremman tunteen siitä, miten nämä kuukaudet sopivat suurempaan kuvaan, kannustamme teitä ensin lukemaan vuoden 2010 yleiskatsauksen. Olemme sisällyttäneet tuohon artikkeliin suuren määrän tietoa, mikä on tärkeää kunkin vuosilohkon ymmärtämiselle. Emme toista tuota informaatiota tässä.)

----------

Tämä on aineen erillisyyden loppumisaikaa, kun valmistaudutte aktivoimaan sielu/Kristus-tietoisuuden. Olette nyt valmistelemassa fyysistä muotoa, jotta tämä olisi mahdollista.

Viimeiset neljä kuukautta ovat olleet osa tuota valmisteluprosessia. Tällä hetkellä teillä on jo alkanut seitsemännen chakran liike alempaan kehoon (tammi-huhtikuu), kuudennen chakran liike alaspäin (touko-elokuu) ja nyt viimeisten neljän kuukauden aikana viides chakra alkaa liikkua alaspäin.

Näin on, jotta Jumalan suunnitelman leimat voivat valmistella sielua yhdistymään fyysisyyteen, mikä vaikuttaa jokaiseen yksilöön hänen sielunsa kehitystason mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että jokainen ihminen pystyy käsittelemään eri määrän sieluvaloa. Niinpä tänä aikana jokaisen ihmisen keho arvioidaan tätä prosessia varten korkeammalla tietoisuustasolla, minkä pystytte havaitsemaan.

Pitäkää mielessä, että olette valinneet kehon, mikä on täydellinen teille - soimaan erityistä sielusäveltänne universumiin. Tuon kulkuneuvon on nyt pystyttävä kehittymään vahingoittumatta.

Tämän ajan potentiaali on kuitenkin valtava, kun valmistaudutte säteilemään sieluvaloa massatietoisuutena ensimmäistä kertaa planeettanne historiassa! Mainitsemme tämän erityisesti, koska tämä tehdään, kun Jumalan suunnitelma tunkeutuu fyysiseen maailmaan suoremmin.

Teidän on kehitettävä puhdas kulkuneuvo, jotta voitte tulkita informaatiota selvemmin ja tarkemmin, kun sitä tunkeutuu sielutietoisuudestanne. Tämän tapahtumiseksi teidän on opittava työskentelemään näiden energioiden KANSSA ja siksi kyettävä tulkitsemaan Jumalan suunnitelmaa sellaisena, kuin se pätee nimenomaan teihin, jotta voitte ottaa täydellisen paikkanne.

Sielukiertonne tiedostoja tutkitaan, jotta voitte tulla tietoisesti sopivaksi Jumalan suunnitelmaan planeetallanne. Tällä yritetään auttaa teitä sulattamaan mahdollisimman paljon.

Seitsemäs chakra työskentelee kohottaakseen fyysistä kehoanne, erityisesti alempia chakrojanne, mitkä auttavat teitä tasapainottamaan elämää fyysisessä muodossa. Nuo chakrat myös tulkitsevat jumalaisen tietoisuuden toimintaan, tekoihin ja sitoumuksiin fyysisyydessä. Alatte siten nähdä sen tarkan kuvan, mikä on takananne ja tukee teitä Jumalan suunnitelman tarkoituksessa.

Tuo suunnitelma yrittää herätä jokaisessa elävässä olennossa, mutta se vaatii, ettei yksikään elävä olento jää erillisyyteen. Tämä on melkoinen haaste persoonalle, mikä on enimmäkseen yrittänyt erottautua (johtuen niistä tuskan, häpeän ja konfliktin muistoista, jotka on leimattuna oppimiskäyränne tälle tasolle).

Valinnat joita teette tässä jumalaisessa energiassa, käytetään selkeimmällä tavalla, kun kuljette läpi tästä valmisteluprosessista. Jumalan suunnitelma opastaa jokaista sielua ja se pyrkii kertomaan teille, miten teitä voidaan palvella ja miten voitte parhaiten palvella kokonaisuutta.

Jumalan suunnitelmalla on pääsy akaasisiin tiedostoihin - tietoihin kaikista sieluista, niiden matkasta ja kaikesta, mitä olette tulleet tietämään ja oppimaan. On aika alkaa omistaa elämä noilla tasoilla ja tuntea itsenne pyhäksi valoastiaksi. Jokainen teistä on luotu erityislinkiksi maaplaneetan historiaan.

Tämä planeetta on ainutlaatuinen alus, mitä tukee 12 eri elämänvoimaa 12 eri tähtijärjestelmästä. Jokainen niistä on integroinut Jumalmielen yhden puolen sieluhistoriaanne. Nyt teillä on tilaisuus yhdistää kaikki 12 puolta ensimmäisestä kertaa luomisessa!

Tämä laajentaa oppimis- ja tietämistasojanne käsittämättömin tavoin, kun siirrytte planeetallanne tämän prosessin läpi seuraavien 2000 vuoden aikana. Jokaisesta 12 tähtijärjestelmästä, joka osallistuu tähän tietoisuuskokeiluun, tulee osa sitä lahjaa, että murtaudutte uusille todellisuustasoille.

Olette kaikki "valittuja" etulinjaan tässä siirtymisessä valoon - vain päättämällä olla täällä tänä aikana. Olette myös koko ihmiskokemuksen ensimmäinen sieluryhmä (ei vain erityisiä ja valikoituja yksilöitä kuten menneisyydessä), joka käy läpi tämän heräämisen - jos työskentelette näiden energioiden kanssa ja valmistaudutte. Tämä on luvattu.

Kun seitsemäs chakra on siirtynyt alas, se on auttanut kehoa aloittamaan valokielen tulkitsemisen fyysisen muodon kehittämistä varten, kun se alkaa käyttää erottelukykyä ja tulkata Jumalamielen jumalaista ymmärrystä. Tämä on mahdollista jokaiselle planeetan yksilölle eri yhdistymistasoilla.

Ennen tätä aikaa ette ole saavuttaneet valmistautumisvaihetta edes fyysisellä tasolla, puhumattakaan tunnetasosta, alkaaksenne erottaa tuon pienen ja hiljaisen sieluintuition äänen. Tunnehaavojenne selvittäminen on ELINTÄRKEÄÄ tänä aikana, koska se on ainoa tapa aktivoida ja kohottaa tunnekeho intuitiokulkuneuvoksi, millä tavalla sielu kommunikoi fyysisen muodon kanssa.

Kehotamme vahvasti, että etsitte apua saadaksenne koulutusta ja työkaluja tätä prosessia varten. Nämä energiat ovat voimakkaita ja jos tavanomaisesti vastustatte prosessia alitajunnassa, teillä on enemmän ja enemmän kitkaa elämän kanssa. Tilaisuus on mahtava, sillä nyt on aika, jolloin teitä aletaan opettaa valittuina ihmisinä valittuun aikaan.

Kristuksen toinen tuleminen on nyt ja se tekee itsensä tunnetuksi tietoisuutena, mikä liikkuu aineen kohtuun. Tämä on etuoikeus, mikä teille on annettu. On tärkeää, että valmistaudutte fyysisesti, niin että voitte maadoittaa nämä valotasot. Vain silloin voitte saada syvällisen elämänkokemuksen niin, kuin on tarkoitettu.

Vain kokemalla ja valitsemalla Jumalan suunnitelman toiminnot RAKKAUDEN voiman kautta voitte tietää tämän potentiaalin. Rakkauden voima on heräämässä ensimmäistä kertaa massatietoisuudessa ja teidän on valmisteltava keho hyvin todellisesti. Vain silloin voitte tietää, että te ja Luoja olette yhtä. Monet teistä ovat tunteneet eksyneensä ja olette kuitenkin eläneet KOTONA.

Mutta ette ole tienneet, miten tulla läheiseksi kotinne kanssa, kun ette ole enimmäkseen tulleet läheiseksi edes itsenne kanssa. Seuraavien neljän kuukauden aikana on tiettyjä oireita ja muutoksia, joita voitte odottaa.

Kun Jumalan suunnitelma alkaa latautua planeettanne fyysisiin verkkoihin suoremmin, se laitetaan pyhään fyysiseen tilaan makrokosmoksena, jossa on 13 ulottuvuussisäänkäyntipistettä. Tulevassa kuussa tulee uusi oppimis- ja halutaso. Tämä aktivoi sielun kokeiluhalun.

Näiden neljän kuukauden aikana on erittäin tärkeää varmistaa, että kaikki informaatio saavuttaa määränpäänsä selkeästi ja kommelluksitta. Tämä on moniulotteisen tietoisuuden valtava lähde, mikä tarvitsee ladata yksittäiseen ulottuvuuteen kokemista varten. Sitä EI ole KOSKAAN aiemmin tehty missään tähtijärjestelmässä.

Siksi kaikki muut tähtijärjestelmät ovat menettäneet fyysisen muotonsa, silloin kun tämä herääminen ylösnousemukseen on tapahtunut. Ne eivät olleet selvittäneet, MITEN saada aikaan tämä fyysinen kokemus, joka olisi selkeä ja ymmärrettävä. Ja nämä olivat vain Jumalamielen YKSITTÄISIÄ syklejä. Tällä kertaa teillä on hyvin kunnianhimoinen suunnitelma: yhdistää Jumalamielen kaikki 12 arkkityyppiä, tulkittuna kaikki kokemukseen, ilmaisuun ja toimintaan täysin heränneen sielun kautta.

Tämän värähtelytason saavuttaminen on harvinaista. Ihmiskeho on luotu kykeneväksi sopeutumaan näihin erilaisuuksiin. Se on tehty tavalla, mikä on harmoninen kaikkien 12 järjestelmän kanssa. Kun tämä suunnitelma tiettyä sielusirpalettanne varten latautuu tulevina kuukausina, se menee suoraan SYDÄMEEN, sielun mieleen.

Tämä on sitä, mikä on täydellistä kullekin ihmiselle, jotta jokainen teistä on valmis ottamaan paikkansa kokonaisuuden hyvän palveluksessa. Ne jotka kykenevät heräämään sielulleen täysin, ovat korkeammalla sielukehityksen tasolla ja ovat tulleet vapaaehtoisesti tänne tekemään juuri tätä.

Tämä on siksi, että planeetalla olisi riittävästi osallistujia, jotta voidaan siirtyä erillisyyden tiheydestä siihen hienostuneeseen ja moniulotteisiin tietoisuuteen ja älykkyyteen, mikä tulee nyt mahdolliseksi. Nämä sielut kouluttavat nyt kehoa ja persoonaa kyetäkseen ymmärtämään kaikkea, tullakseen mestareiksi ymmärtämään elämää uudella tavalla. Opitte käyttämään sieluvalon innoittunutta luovuutta sydämen kautta.

Intuitiosta tulee jumalaisen valon suoraa kommunikointia, mikä antaa teille ohjeita palvelemaan teitä ja kokonaisuutta. Hetkeäkään ei heitetä hukkaan. Kulissien takana ne sielut jotka ovat saavuttaneet tämän kehitystason, ovat innoissaan, koska koko ihmiskunnan palveleminen on etuoikeus ja vastuu, mitä ette ehkä koskaan enää koe.

Ei ole mitään tapaa, millä voimme välittää tämän energia- ja odotustason. Sitten kun olette valmiita, teille annetaan tilaisuus. Te kaikki tulette valmiiksi, kun otatte askelianne eteenpäin seuraavien 2000 vuoden aikana. Informoimme teitä nyt kannustaaksemme siinä, että alatte ottaa selkeitä ja tietoisia askelia haavoittuneen alemman itsenne parantamiseen.

Tuntemattomasta oppiminen on erittäin jännittävää. Kun paljastatte sitä itsellenne, alatte tuntea transformaation sillä sekunnilla, viivytyksettä. Kun avaudutte tälle kokemukselle, tiedätte, että te ette ole koskaan olleet erillään jumalaisesta luojaenergiasta. Se ei vain ole tehnyt läsnäoloaan tunnetuksi, silloin kun olitte yksinomaan egossa.

Koette seuraavina kuukausina, kun tämä energia alkaa latautua sydämeen ja siirrytte totuuteen uudella tavalla. Tulevaisuudessa tämä tullaan tuntemaan niin, että sielu alkaa puhua teille omalla kausaalitasollaan. Omaksutte sen ja alatte tuntea uuden yhteyden sydämessänne.

"Tietämisen" tunne kasvaa ja on vähemmän ja vähemmän elämän tarkkailemista, erillisyyttä ja jonkin itsenne ulkopuolisen auktoriteetin kuuntelemista. Toisina aikoina alatte muistaa selvästi aiempia elämiä, jolloin päätitte olla osa tätä kokeilua. Alatte tuntea uuden "sivun" energeettisesti.

Tunnistatte elämänvoimaenergian, kun se tulee voimakkaammaksi ja voimakkaammaksi tulevina kuukausina. Samaan aikaan huomionne kääntää toisaalle vanhojen kokemienne asioiden äkilliset nykäisyt ja ne nähdään nyt eri valossa. Alatte ymmärtää, että aiemmat kokemuksenne ovat antaneet symboleja, jotka ovat olleet tärkeitä opetuksillenne.

Nämä opetukset on välitetty tavoilla, jotka jokainen ryhmä joka tasolla voisi ymmärtää. Saatatte yllättyä, miten olette kehittyneet tiedostamatta, kun alatte herätä sille, kuka todellisuudessa OLETTE.

Alatte tuntea uutta luottamusta elämän prosessiin, kun kehitätte perusedellytykset, jotka ovat luontaisia kullekin tasolle. On ok tietää, että alatte tuntea itsenne YHDEKSI luovan voiman kanssa. Se on "ollut selustanne" koko ajan, vaikkei teillä ole ollutkaan sellaista ymmärrystä, mikä sallisi teidän tietää sen tai kommunikoida sen kautta. Lopulta TIEDÄTTE, että olette osa Jumalan energiaa ja tietoisuutta.

Ei olisi viisasta jakaa tätä sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat paljon enemmän tietoisuuden perustasoilla. Tämä voi aiheuttaa enemmän pelkoa kuin parannusta. Antakaa sen olla vain oma totuutenne, kun olette valmis siirtymään siihen ja tietämään sen.

Kuitenkin kun keho on valmisteltu, kehitätte kommunikointivaltaväylän, mitä aletaan laittaa primitiiviseen kokemisprosessiin, mikä on alussa kiehtovaa ja vetää teidät enemmän SISÄÄNPÄIN.

Jokaiselle ryhmälle annetaan erityistehtäviä, mikä sallii Suunnitelman eri osien omaksumisen. Tähän liittyy valtavasti vilpittömyyttä. Tiedätte, jos osallistutte näihin testeihin. Saatte kokemuksia, jotka on naamioitu arkkityypeillä päivittäisiin kokemuksiinne. Tämä paljastaa arkkityypit, jotka teidän on välttämätöntä kohdata, ratkaista ja sisäistää.

Alkureaktionne määrää, missä kohtaa olette ja mitä olette valmis käsittelemään. Näin jokaista teitä kunnioitetaan hyvin selvästi Suunnitelmassa. Jokainen ihminen on hyvin pyhä ja erityiskäyttöä varten joka tasolla!

Jumalan suunnitelman syvällisyyttä kunnioitetaan ajattelemalla jokaisen ihmisen keittyvän tavalla, mikä voi näyttää fantasialta tai mahdottomalta unelmalta. Se on kuin jokaisen sielun koulutusmanuaali, kun se ladataan alitajunnan alempiin chakroihin/energiakeskuksiin.

Sielusta voi sitten tulla "opettaja" yksilön hermojärjestelmälle, mitä opastetaan kehittyneen intuitionne avulla. Pyhän geometrian kieli tulkataan tietoisuuteenne. Tulee aika, jolloin ette enää käytä niitä primitiivisiä työkalua kuin nyt. Sielu kehittää kaiken tämän, kun se tulee tietoiseen tajuntaan.

Tänä aikana teillä saattaa olla myllerrystä kurkussa ja sydämessä. Teillä saattaa olla kurkkuoireita, kun sopeudutte ja selvitätte tukoksia. Saatatte olla myös tunteikkaita, kun nämä energiat tuovat esiin alempia ratkaisemattomia energioita, jotka täytyy ilmaista ja neutraloida. Käytte näitä vaiheita läpi näiden neljän kuukauden aikana. Sydämessä tämä kulkee sydämen seitsemän portin läpi.

Tämä antaa teille kyvyn tulkita Jumalan suunnitelmaa oppimissykliksi, mikä on täydellinen teille. Saatatte nähdä valoja tänä aikana. Saatatte tuntea asioita, jotka ovat uusia, mutta tuntuvat miellyttäviltä. Joillekin teistä tämän näyttää "tavalta, miten aina olisi pitänyt olla".

Hyvä uutinen on, ettei teidän tarvitse enää pysyä erillään tästä potentiaalista. Käpy- ja aivolisäke jatkavat aktivoitumistaan tänä aikana, kun käytte läpi testaustanne. Tämä tapahtuu uuden vision aktivoimiseksi elämäänne. Saatatte kokea sellaisia oireita, että kännykkänne lakkaa toimimasta.

Tämä johtuu siitä, että on enemmän energeettisiä häiriöitä, mikä vaikuttaa yhteyksiinne. Tämä paljastuu kerros kerrokselta ajan kuluessa. Pitäkää mielessä, ettei tilanne ole sama kaikilla.

SYYSKUU

Viides chakra alkaa siirtyä sydämeen (neljäs chakra) tässä kuussa. Tämä energia käsittelee pääasiassa luovaa voimaa, yksilöllisyyden ilmaisemista. Tämä on aikaa, mikä kannustaa teitä kaikkia tulemaan muista riippumattomaksi yksilöinä.

Tämä kuukausi on aikaa keskittyä siihen, mikä on tasapainossa ja mikä ei. Antamiseen ja saamiseen. Kaksinaisuuden kokemiseen ja yritykseen saattaa se enemmän tasapainoon.

Neljännessä chakrassa paljastuu ensin, missä antaminen ja saaminen on äärimmäisen epätasapainossa. Tämä saattaa tuoda esiin äärimmäisiä draamoja asioiden negatiivisten ja positiivisten puolien välillä.

Näette äärimmäisyyttä kyvystänne kokea positiivisuutta, kun äärimmäinen negatiivisuus nousee pintaan. Se on paljolti sama asia, kun pimeys paljastaa päivänvalon.

On myös aikaa, jolloin näette maailmassa ympärillänne yleistä sairautta tai epävarmuutta eri ryhmissä. Myös poliitikot voivat tehdä päätöksiä, jotka juuttuvat kiinni päättämättömyyteen ja epävarmuuteen uudesta suunnasta tai ratkaisujen luomisesta. On monia ristiriitoja, jotka tulevat pintaan nähtäväksenne.

Ristiriidasta löydätte lopulta totuuden, mikä on luonnostaan kaikessa. Kuitenkin ensin kohtaatte kysymyksiä ja epävarmuutta. Tämä on varmasti tilanne erittäin tärkeissä asioissa. Se on vain prosessin pintaa, mikä sallii teidän transformoitua.

Tapahtuu myös vilpittömiä paljastuksia kera valon päässä ja sydämessä, mikä innostaa teitä uusiin kokemuksiin, kun asiat alkavat harmonisoitua. Ahaa!

On aikaa, jolloin paljon valoa joka on odottanut vakiintumistaan fyysisyyteen, alkaa paljastua ideoiden, käsitteiden, kokemusten ja luovuuden kautta. Kokeminen on avain paljastukseen. Huomaatte kokevanne vähemmän ideana, sen sijaan tunne ja ajatus tulevat yhteen uudenlaisena kokemisena.

Se on paikka, missä sydämen portit alkavat aktivoitua voimallisemmin - energiana ensin, ei niin tietoisesti ensin. Tulevina kuukausina alatte ladata niitä uusiksi näkökulmiksi tietoiseen todellisuuteenne.

On aikaa etsiä syvempiä totuuksia. Ja on vaikeaa enää kieltää syvempiä totuuksia. Tämä vain lisää hämmennystä elämän vanhaan selviytymislähestymistapaan.

LOKAKUU

Tässä toisessa kuussa viides chakra siirtyy kolmanteen - identiteetti ja voima yhdistyneenä korkeampaan tahtoon. Tämä herättää intohimon elämää ja totuutta kohtaan, mikä herää enemmän ja enemmän.

Koska kolmas chakra on ilmentämisalue ja alempi mentaalikeho (ideat, käsitykset ja uskomukset), on aikaa, jolloin vanhat uskomukset nousevat ja alatte nähdä joidenkin vanhojen havaintotapojenne harhan.

Huomaatte, että maailmassa on yhtäkkiä kamppailua vanhoista muodoista ja traditioista kiinnipitämiseksi. Siitä saattaa tulla monien polttopiste, mikä saa aikaan ristiriitaa toisten kanssa.

Identiteetin kokeminen ja ilmaiseminen laukaistaan tässä. Niinpä saattaa olla paljon ristiriitaa itsen määrittelemisessä, kuka olette tienneet olevanne. Riippuvuussuhteet elämän kanssa eivät enää tunnu totuudelta. Sen harhasta tulee tärkeämpää.

Nämä korkeammat energiat paljastavat syvempiä totuuksia näissä alemmissa chakroissa, mikä johtaa konflikteihin harhojen kanssa. Ja tämä kuukausi liittyy alempaan tahtoon, missä olette katsoneet ulos maailmaan täyttymyksenne lähteenä. Niin ei voi koskaan olla.

Niinpä on myös kiinnittymistasonne paljastamisen aikaa, jotta voitte alkaa päästää irti. Tämä tapahtuu, kun teistä tulee tietoisempi syvemmistä totuuksista. Tämä saattaa olla monien valtataistelujen kuukausi - sisäisten ja ulkoisten.

On myös aikaa, jolloin alatte muodostaa yhteyden ulkoisen ja sisäisen välille, suhteen mikä on ainutlaatuinen verrattuna tuntemaanne. Näette ne vähemmän toistensa vastakohtina ja enemmän ja enemmän toistensa palvelijoina. Alatte ymmärtää, ettei ulkoinen ole muuta kuin peili, joka heijastaa sisäisen maailman tapahtumia.

Alatte nähdä käytettävissänne olevan voiman, mutta vasta kun teistä tulee tietoinen ja teette päätöksiä olemuksenne sisäisestä totuudesta käsin. Näette, miten syy ja seuraus sekä tunteiden toistuminen luovat jatkuvan heijastuksen ulkoiseen muodon maailmaan. Tämä paljastaa syvempiä totuuksia.

Saatatte nähdä myös merkittävien pelkojenne tulevan pintaan, hyvin voimakkaissa aikajanoissa. Toisin sanoen näette, miten nämä mallit ovat syntyneet tämän elämän kumuloituneista kokemuksista, sekä (joillain) menneiden elämien vaikutuksen, jonka olette tuoneet näihin hetkiin ja tilaisuuksiin.

Tänä on pohdiskelun alkua, alitajunnan tunkeutumista tietoiseen tajuntaan täydemmin. Tämä avaa teidät moniulotteisuuden alkamiselle ja sille, miten asiat ovat keskenään yhteydessä enemmän, kuin olette tienneet.

Esimerkkinä olisi, että kun tietty trauma tapahtuu nykytodellisuudessanne, näette, miten se liittyy menneisyyteenne tuon jakson mallissa ja kehittymisessä. Näette silloin selkeämmin, miten kaikkea pidetään yhdessä. Tällä saattaa olla paljastusten tapahtumisen dominovaikutus monille teistä.

Fyysisesti ja energeettisesti saattaa olla kummallisia tuntemuksia. Esimerkkinä tunne tietoisuuden paljastumisesta energia-aalloksi, joka liikkuu tietyissä kehonne osissa. Tämä johtuu siitä, että näitä muistoja on pidetty eri paikoissa kehossanne ja ne vapautuvat ja paljastuvat.

Kun pääsette näiden aikajanojen ja vapautusten alkuperään, saatatte tuntea liikettä oikealla ja vasemmalla, ylhäällä ja alhaalla, aaltoilua jne. Saatatte saada aaltotunteita tai -kuvia, mitkä myös liikkuvat.

Maailmassa tämä on neuvottelujen lisääntymisen aikaa. Maiden väliset suhteet voivat siirtyä syvempiin neuvotteluihin. Paljastuu myös lisää korruptiota. Tätä tapahtuu yksilöiden ja yhtiöiden osalta ja suuremmassa mittakaavassa. Uudet energiat ovat sitoutuneet paljastamaan totuuden asioista.

Monia harhoja ja salaisuuksia paljastuu.

MARRASKUU

Tässä kuussa siirrätte viidennen chakran toiseen. Tämä alkaa muodostaa tunnetotuustasoa, joka ei tunne kompromisseja.

Totuus siitä, miltä teistä tuntuu, alkaa kalvaa ja vaivata uusilla tavoilla ja uudessa määrin. Jollakin on hämmennystä, erityisesti ihmisillä jotka eivät ole olleet kosketuksessa tunnekehonsa kanssa. He huomaavat joutuvansa tunnekaaokseen, kun totuus heidän tunteistaan nousee esiin.

Se tapa jolla ihmiset ovat vastustaen määritelleet itsensä, kutsutaan kyseenalaistamaan. Kuulette avioeromäärän kasvusta, mikä perustuu siihen, että ihmiset huomaavat voivansa luottaa vähemmän ja vähemmän siihen, mitä heidän harhansa ovat jatkaneet ikuisuuksia.

Ihmisiä on houkuteltu harhoihin monin tavoin. Tässä chakrassa on kyse vetovoimasta ja seksuaalienergiasta. Se alkaa yhdistyä eri totuuksiin. Saatatte nähdä kaikki elämänne ihmiset uudesta näkökulmasta.

Saatatte huomata kadottavanne seksuaalienergianne tiettyjä asioita ja ihmisiä kohtaan, kun se alkaa transformoitua. Muistakaa, että teitä innostetaan liittymään kaikkiin asioihin seksuaalienergian kautta. Tapahtuu mullistuksia suhteissa, jotka eivät perustu totuuteen.

Huomaatte myös, että seksuaalinen vetovoima alkaa muuttua. Se mikä on viehättänyt teitä tietyssä perhejärjestelmän ehdollistamisessa, hiipuu enemmän ja enemmän. Se ei ole syvin totuus. Se on ollut lapsen tulkintaa, tietyn tason projisointia, mikä ei enää resonoi.

Asioiden todellisuus saa teidät myös menettämään halunne - ei vain vetovoimaa, vaan intohimon elämänne asioita kohtaan. Kiinnostuksenne saattaa hiipua vanhaa olemistapaa kohtaan. Näiden uusien energioiden arvot keskeyttävät ensin sen, mitä on ollut, ennen kuin uudet totuudet paljastavat uuden suhtautumistavan.

Kun sallitte tämän, löydätte uusia merkitys- ja tietoisuustasoja siitä, millä todellisuudessa ei ole mitään merkitystä teille. Jollain tapaa se voi tuntua aluksi sisäiseltä kuilulta. Monet yrittävät täyttää tätä koloa ruualla, alkoholilla, aktiviteeteilla jne.

Muodostuu tyhjyys, jos taistelette sitä vastaan. Kuitenkin se on tila, mikä odottaa täyttämistä ja vaatii syvempää totuutta siitä, kuka olette ja mitä tarvitsette. Jos sallitte tämän, koette paljon syvemmän ja aidon kyvyn yhdistyä, jolloin olette vuorovaikutuksessa toisten kanssa todellisemmin.

Voi tuntua siltä, että joku on nostanut verhon, mikä roikkui todellisuutenne yllä. Se on jollain tavalla kuin uusi murrosikä. Ehdollistumisenne on ollut käytössä varhaismurrosiästä saakka, jolloin teillä oli äärimmäisiä tunnekiinnityksiä ja -reaktioita.

Kun tämä paljastuu, vastaukset löytyvät jostain äärimmäisyyksienne puolivälistä. Alatte sitten ehkä nähdä upean totuuden asioista ja siitä, miten sillä on aaltovaikutusta ja se innostaa elämänne toisia osia.

Saatatte huomata myös olevanne neutraalimpi asioita kohtaan ja reaktionne ovat neutraalimpia.

JOULUKUU

Tämä kuukausi alkaa muodostaa uusia rakenteita, kun viides chakra siirtyy ensimmäiseen chakraan selkärangan juuressa.

Seitsemäs säde ja toinen säde auttavat siirtämään Jumalan suunnitelman enemmän elämänne muotoon ja rakenteeseen.

Teillä saattaa olla kärsimättömyyttä tiettyjä vanhoja muotoja, malleja ja käyttäytymistapoja kohtaan, jotka ovat enimmäkseen olleet häiritsemässä, välttämässä tai viivyttämässä elämää. Kun teistä tulee tietoisempia totuudesta, olette innostuneempia toimimaan ja siirtymään noiden totuuksien ilmentämiseen. Se mikä ei ole kunnossa, ärsyttää monin tavoin.

Kun teistä tulee selkeitä siinä, mikä teitä palvelee ja mikä ei, paimennatte näitä uusia totuuksia valinnoissanne ja sitoumuksissanne. Päätöksistä tulee hienoviritetympiä ja koette enemmän työnne ja panostuksenne hedelmiä.

Selkeyden ja keskittyneisyyden lahjaa ilmennetään enemmän. Arvostatte enemmän sen tietämistä, mikä on todellista ja mikä ei, mihin teidän kannattaa panostaa ja mihin ei. Näette selvemmin uuden inspiraation myötä, toimiaksenne totuuden pohjalta.

Tämä voi aikaansaada syvää rauhaa ja iloa sisälle, kun nämä valotasot alkavat antaa vihjeitä ja välähdyksiä. Tämä kuukausi voi olla hyvin suotuisa, paljastava ja on mahdollisuus saada monia asioita suoritettua.

Näette hyötyjä tekemistänne sisäisistä panosuksista.

Tässä on muutamia asioita, joita voitte kokea ja odottaa vuoden 2010 neljän viimeisen kuukauden aikana. On upeita mahdollisuuksia sekä syvempiä haasteita. Kohdatkaa ne niin suurella auliudella, kuin saatte koottua kasaan. Itsenne oppiminen rakastamaan on tärkein avain, sillä se heijastuu elämään ympärillänne.

Siunausta,
Gabriel

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< Prev