HomeViestejäSuzanne Lie1.1.2017 - Valmistautuminen ensikontaktiin, osa 32

1.1.2017 - Valmistautuminen ensikontaktiin, osa 32

VALMISTAUTUMINEN ENSIKONTAKTIIN, OSA 32
 
Sharmania kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)
1.1.2017
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
LUKU 32: Minkä todellisuuden luomme 2017?
 
Rakkaat ystävät, minulla Sharmanilla on kunnia puhua taas kanssanne. On kulunut jonkin verran teidän aikaanne viimeisen lähetykseni jälkeen, mutta me, aluksemme jäsenet, olemme olleet hyvin kiireisiä projektien kanssa, joista emme voi vielä kertoa teille.
 
Kuitenkin koska jatkuvasti laajentuvia viidennen ulottuvuuden energiakenttiä tulee lisääntyvässä määrin Gaian ilmakehään, joka on sen aura, sekä kaikkien Gaian asukkaiden auraan, ihmiset kohtaavat monia valintatilanteita.
 
Useimpien näiden valintojen energiakenttä on havaittavissa vain ylemmän neljännen ja viidennen ulottuvuuden tietoisuustilassanne. Näin ollen vain ne joiden tietoisuus on laajentunut näihin tietoisuustaajuuksiin, tiedostavat, että on jokin valintatilanne.
 
2017 on vuosi, jossa ne jotka ovat valmiita osallistumaan tämän numerologisesti 1-vuoden uuteen alkuun, tietävät, että on monia uusia valintoja. Te jotka olette laajentaneet tietoisuuttanne, oivallatte, että tässä nyt-hetkessä on monia uusia valintoja.
 
Oivallatte sen, koska pystytte havaitsemaan korkeampia todellisuusulottuvuuksia, joissa näitä muutoksia tapahtuu. Tästä syystä pyydämme heränneitä ystäviämme, jotka ottivat vapaaehtoisesti maa-astian, jakamaan, mitä he tietävät, niiden kanssa jotka eivät tiedä.
 
Muistelkaa taaksepäin sitä, kun ette olleet vielä muistaneet korkeampaa itseänne tai niitä korkeamman ulottuvuuden todellisuuksia, joihin moniulotteinen itsenne resonoi. Koska te muistatte nyt, pystytte opettamaan toisia.
 
Koska monet teistä ovat tehneet suurta palvelua toisille, auranne on valmisteltu hyväksymään viidennen ja ylempien ulottuvuuksien valo. Nimittäin kun palvelette toisia, avaatte kruunuchakranne portaalin ja kehitätte jatkuvan suhteen moniulotteisen mielenne kanssa.
 
Moniulotteinen mieli on kantaja-aalto, joka sallii jatkuvan kaksisuuntaisen kommunikoinnin monien korkeampien ilmaisujenne kanssa. Tämä jatkuva kaksisuuntainen kommunikointi fyysisen itsenne ja moniulotteisen itsenne välillä auttaa teitä muistamaan kokemuksenne tähtialuksillanne samalla, kun keskitytte myös päivittäiseen elämänne maan päällä.
 
Kiitämme kaikkia teitä, jotka olette oppineet ja muistaneet, miten opetetaan ja autetaan niitä, jotka valmistautuvat heräämään, mutta tarvitsevat apua. Teidän ei tarvitse mainostaa lahjaanne millään tavalla, mutta voitte mainostaa, jos haluatte. Useimmat teistä, maadoittuneet ihmisemme, aloittavat auttamalla hiljaisuudessa muutamaa ihmistä.
 
Tällä tavalla muistatte, miten voitte parhaiten jakaa intiimit viestinne korkeampien todellisuustaajuuksien kanssa. Kun muistatte täydellisemmin ja saatte luottamusta laajentuneeseen itseenne, sallitte valonne säteillä ulospäin jokapäiväisessä elämässänne.
 
Sitten auranne vetää puoleensa toisia, jotka tuntevat auranne ja ihmettelevät, miksi he tuntevat vetoa teihin. Teidän ei tarvitse murehtia siitä, mitä sanotte tai kenelle sanotte, koska viidennen ulottuvuuden moniulotteinen mielenne määrittelee helposti juuri sen, mitä toisten tarvitsee tietää.
 
Lisäksi ne jotka ovat valmiita vastaanottamaan sen, minkä luonnostaan jaatte, tuntevat, miten auranne jotenkin täydentää heidän auraansa. Aluksi toiset eivät ehkä oivalla, että heidän moniulotteisella mielellään on valokielivaihtoa teidän moniulotteisen mielenne kanssa.
 
Kuitenkin taas kerran, fyysinen kehonne ei ainoastaan maadoita tätä henkilöjen välistä vaihtoa, vaan se toimii myös luontaisena "universaalina kääntäjänänne".
 
Ensin toiset eivät ehkä pysty osallistumaan kommunikointinne ylemmän neljännen ja viidennen ulottuvuuden aspekteihin. Monet ihmiset voivat sallia itsensä havaita tietoisesti kommunikointia vain kolmannen ulottuvuuden ja neljännen ulottuvuuden keskivaiheen taajuudesta.
 
Siksi toiset kuulevat tai lukevat yksittäisiä sanoja normaalin kolmannen ulottuvuuden kommunikointinsa kautta. Mutta vähitellen neljännen ulottuvuuden kommunikointitunteet sekoittavat yksittäiset sanat käsityksiksi ja sisäisiksi kuviksi.
 
Voi viedä vähän aikaa, että toiset vastaanottavat, tulkitsevat ja ymmärtävät ulottuvuuksienvälisiä viestejänne. Sitten kun teille tulee tutuksi ja mukavaksi korkeamman ulottuvuuden kommunikointi toisten kanssa, jotka käyttävät fyysistä kehoa, alatte vastaanottaa informaatiota galaktisilta ystäviltänne ja perheeltänne, jotka käyttävät viidennen ja ylempien ulottuvuuksien muotoa.
 
Näemme, että useammat ja useammat teistä muistavat luontaisen ylemmän neljännen ja viidennen ulottuvuuden kielenne. Näin ollen avaatte tietoisuutenne korkeamman ulottuvuuden energiavirroille.
 
Kun tietoisesti tunnustatte ja hyväksytte tunteen näistä tulevista energiakentistä, oivallatte, että voitte saada kaksisuuntaista kommunikointia viidennen ja ylempien ulottuvuuksien valo-olentojen kanssa.
 
Sitten aivan kuten lapsi alakoulussa odottaa innolla olemista ylemmillä luokilla, sallikaa itsenne odottaa innolla olemista valokehossanne. Sanomme "valokehossanne", koska haluamme teidän muistavan, että te kaikki käytätte jo valokehoanne viidennen ja ylempien ulottuvuuksien todellisuudessanne.
 
Pyydämme teitä nyt sulkemaan silmät muistaaksenne viidennen ulottuvuuden valokehonne …
Miltä viidennen ulottuvuuden valokehonne näyttää …
Miltä viidennen ulottuvuuden valokehonne tuntuu …
 
Laajentakaa nyt tunne aurastanne kauemmas ja kauemmas muotonne yli …
Miltä auranne tuntuu, kun se sisältää kehonne, huoneenne ja talonne …
Miltä auranne tuntuu, kun se kohtaa toisen auran …
 
Kun tunnette toisen auraa, rentoutukaa viidennen ulottuvuuden muistoonne siitä, kun kohtaatte jonkun aurasta auraan …
 
Miltä auranne tuntuu, kun se yhdistyy toisen fyysisen muodon auran kanssa …
Miten tunnistatte, että auranne on nyt yhdistynyt toisen olennon auraan …
Miltä tuo yhteys tuntuu omassa aurassanne …
 
Nyt kun olette valmistelleet itsenne käyttämällä mielikuvituksenne mahtavaa oppimistyökalua, etsikää ystävä, jonka kanssa voitte jakaa tämän harjoituksen.
 
Jos ihmettelette, miksi annamme teille tämän informaation, niin siksi, että valmistelemme teitä kontaktiin valo-olentojen kanssa. Monet teistä ovat saaneet luvan tähän kunniaan palvelemalla toisia, jopa oman itsensä kustannuksella.
 
Te olette niitä, jotka ovat päästäneet riittävästi irti henkilökohtaisesta egoitsestänne ja jotka tarvitsevat henkilökohtaista tunnustusta siitä, mitä ovat henkilökohtaisesti tehneet. Korkeammat olennot joiden kanssa kommunikoitte nyt tai pian tietoisesti tai tiedostamatta, ovat viidennen ja ylempien ulottuvuuksien valo-olentoja.
 
Pystytte kommunikoimaan kanssamme, koska olette muistaneet, että olemme galaktista perhettänne. Teillä on tuo muisto, koska olette muistaneet, että tekin olette galaktinen olento. Tästä syystä useammat ja useammat teistä muistavat yölliset vierailunne aluksillamme, kun näette unta tai meditoitte. Haluamme muistuttaa teille, että nämä kokemukset ovat totta.
 
Monet teistä kuitenkin määrittelevät edelleen "toden" kolmannen ulottuvuuden perspektiivistä. Kun tietoisuutenne laajenee ja muistatte enemmän tapaamisestanne kanssamme, todellisuusperspektiivinne ei enää rajoitu kolmanteen ulottuvuuteen.
 
Muistatte ja koette henkilökohtaisesti korkeamman ulottuvuuden kokemuksenne niin, kuin ne olisivat totta – ette koe niitä unena. Fyysinen todellisuutenne on opettanut, että unet eivät ole totta, koska ne eivät tapahdu kolmannen ulottuvuuden todellisuudessanne.
 
Onneksi kun useammat ja useammat maadoittuneista ystävistämme näkevät unta olemuksemme, kommunikoivat sen kanssa ja tuntevat sen, kun suojelemme jatkuvasti teitä – ja tuntevat niiden olevan totta – alatte määritellä uudelleen "toden".
 
Kun useammat ja useammat teistä kieltäytyvät osallistumasta mihinkään Illuminatin informaatioon, joka täyttää kaikki kommunikointilaitteenne, pimeät sielut menettävät otteensa tietoisuudestanne.
 
Kun useammat teistä muistavat, miten yhdistytään tietoisesti korkeampiin taajuuksiinne, pystytte välittömästi havaitsemaan sen pelkopohjaisen energian, jolla näitä "valta toisiin" –viestejä lähetetään jokapäiväiseen elämäänne.
 
Mitä tapahtuisi, jos jokainen teistä muistaisi lähettää ehdotonta rakkautta jokaiseen näistä viesteistä, ja roihuttaa, roihuttaa, roihuttaa niitä violetilla tulella?
 
Löydätte pian vastauksen tuohon kysymykseen, koska useammat ja useammat ihmiset heräävät korkeammalle itselleen. He eivät ehkä tiedä sanaa "korkeampi itse", mutta he oivaltavat, että heidän sisällään on lapsenkaltainen uhri-itse, josta he ovat valmiita päästämään irti.
 
Teillä on tällaisia tuntemuksia, koska ensimmäistä kertaa moneen vuosituhanteen korkeampi viidennen ulottuvuuden valo pilkistää Gaian aurassa sen pimeyden läpi, jonka loivat ne, jotka ovat eläneet "vallassa toisiin".
 
Tuhansia maavuosia pimeys on hallinnut Gaiaa. Monet moniulotteiset olennot ottivat kehon muistuttaakseen ihmiskuntaa elämään rakkaudessa ja valossa. Useimmat heistä kärsivät kovasti ja kuolivat nuorena, mutta heidän viestinsä säilyi kauan heidän elämänsä jälkeen.
 
Koska ihmiskunta on oppinut ihailemaan ylösnousseiden mestareiden elämää, he ovat muistaneet ehdottoman rakkauden voiman. Tietysti jatkuvat sodat rakkaan Gaian joissakin osissa ovat saaneet monet unohtamaan, keitä he oikeasti ovat.
 
Lisäksi televisio- ja painetut mainokset muistuttavat teille, että te ette ole riittävän hyvä, ellette osta, mitä he myyvät. Onneksi useammat teistä kieltäytyvät katselemasta ja lukemasta hienovaraista iskostamista näissä mainoksissa, jotka sisältävät usein ärsytyskynnyksen alittavia viestejä. Korkeamman ulottuvuuden itsenne pystyy tunnistamaan nämä viestit ja kieltäytyy osallistumasta niihin.
 
Samaan aikaan useammat ja useammat ihmiset ottavat vastaan korkeampaa valoa ja sallivat sen tulla tietoisuuteensa, fyysiseen kehoonsa ja jokapäiväiseen elämäänsä. Tämä korkeampi valo johdattaa tuon ihmisen usein vihkimykseen.
 
Tarkoitamme "vihkimyksellä" sitä, että pimein yö edeltää aamunkoittoa. Toisin sanoen, ennen kuin voitte nähdä selvästi valon, käytte läpi asian, jota ylösnousseet ihmiset kutsuisivat vihkimykseksi.
 
Jos katsotte suurien johtajien ja ylösnousseiden mestarien elämää, heidän kaikkien täytyi katsoa syvälle sisäänsä havaitakseen sen sisäisen pimeyden ja pelon, joka häiritsi heidän täyttä laajentumistaan valoksi ja rakkaudeksi.
 
Kolmannessa ulottuvuudessa eläminen voi olla kuin savessa leikkimistä. Kun leikitään savessa, tullaan likaiseksi. Monien inkarnaatioidenne aikana kolmannen ulottuvuuden Maassa olette kaikki kärsineet suuresta surusta, ahneudesta ja tarpeesta saada valtaa muihin.
 
Tässä elämässä, erityisesti tämän vuoden alussa, me korkeamman itsenne osat muistutamme teille, että on nyt-hetki puhdistaa pois se pelko, joka on pitänyt kiinni tietoisuudestanne. Tämä puhdistaminen on usein vaikeaa, kun teitä kutsutaan astumaan suurimpiin pelkoihinne ja muuntamaan ne valoksi.
 
Teidän ei tarvitse käydä läpi tätä prosessia, koska olette paha. Ei, vaan olette ihmisten ja planeetan suuressa siirtymässä viidenteen ulottuvuuteen. Kun ylösnousseet mestarit saivat loppuun palvelunsa ja ylösnousivat, he muuntuivat viidennen ulottuvuuden valokehoitsekseen.
 
Voitte lukea heidän elämästään ja siitä, miten he muunsivat pelon rakkaudeksi, mutta kenelläkään heistä se ei ollut helppo polku. Siksi muistutamme ylösnouseville ystävillemme, että teidän polkunne ei ole helppo, mutta se on elintärkeä.
 
Gaia tarvitsee apuanne puhdistaakseen pelon, pimeyden, ahneuden, vallan toisiin ja melkein jatkuvat sotaenergiakentät kolmannen ulottuvuuden planeettakehostaan sekä neljännen ulottuvuuden astraalikehostaan.
 
Aivan kuten teidän ihmiskunnan jäsenten täytyy puhdistaa henkilökohtainen pimeytenne auttaaksenne henkilökohtaista ylösnousuanne viidennen ulottuvuuden valo-olemukseenne, me galaktisen itsenne osat pyydämme teitä auttamaan rakasta Gaiaa puhdistamaan planeettapimeytensä, mikä auttaa sitä ylösnousemuksessa viidennen ulottuvuuden valoplaneetaksi.
 
Miten autatte sitä? Tiedämme, että teillä on vastaus omassa moniulotteisessa mielessänne ja korkeassa sydämessänne.
 
Siunausta teille kaikille 2017 – planeetan muuntumisvuotena.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >