HomeViestejäSuzanne Lie21.6.2016 - Valmistautuminen ensikontaktiin, osa 10

21.6.2016 - Valmistautuminen ensikontaktiin, osa 10

VALMISTAUTUMINEN ENSIKONTAKTIIN, OSA 10
 
Plejadilaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)
21.6.2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
LUKU KYMMENEN: Kurkistus viidenteen ulottuvuuteen
 
Me Plejadilaiset "kuhisemme" valmistautuen seuraavan kontaktivaiheeseemme. Tuo seuraava vaihe riippuu kovasti siitä, ovatko ystävämme ja perheemme maan päällä valmiita selkeämpään ja enemmän kolmannen ulottuvuuden kokemukseen läsnäolostamme heidän todellisuudessaan. Ihan aluksi haluaisin selittää toteamustani "ystävämme ja perheemme".
 
Kuten ehkä tiedätte, monet meistä ovat ottaneet maa-astian tietyksi teidän ajaksenne. Tuona aikana saimme ystäviä, jotka olivat yhtä läheisiä kuin plejadilainen perheemme aluksella. Kun palasimme todelliseen plejadilaiseen itseemme aluksella, kutsuimme teidät, maaystävämme, seuraamme alukselle neljännen ulottuvuuden yökehossanne.
 
Monet teistä ovat tosiaankin käyneet aluksella neljännen ulottuvuuden astraalikehossaan, kun fyysinen muotonne on nukkunut. Jotkut teistä ovat tulleet alukselle käyttämään uudistumishuonettamme sairaudesta tai vammasta parantumiseen. Toiset ovat tulleet osallistumaan johonkin monista koulutustilaisuuksistamme tai vain käymään ystävien luona.
 
Mikä parasta, te, vierailijamme, alatte muistaa enemmän ja enemmän yövierailuistanne päivämeditaatioiden, kirjoittamisen, aktiviteettien ja viidennen ulottuvuuden mielikuvituksen aikana. Yksi oire jonka olemme huomanneet jatkuvasti heräävien maaystäviemme keskuudessa, on, että monilla teistä alkaa olla hetkittäisiä kurkistuksia viidenteen ulottuvuuteen.
 
Tällä tarkoitamme, että koette lyhyitä hetkiä tietoisuuden siirtymisestä viidenteen ulottuvuuteen. Jotkut teistä tiedostavat, että käytte viidennessä ulottuvuudessa, ja toiset hahmottavat kokemuksensa äkilliseksi tiedostamisväläykseksi. Itse asiassa nämä väläykset ovat tietoisuuden tilapäistä laajentumista.
 
Nämä tilapäiset kokemukset ovat viidennen ulottuvuuden tietoisuuteenne yhdistymishetkiä. Harmonisoidutte kaikki neljännen ulottuvuuden unitietoisuuteenne nukkuessa, mutta monilla teistä alkaa olla näitä välähdyksiä viidennestä ulottuvuudesta ollessanne täysin hereillä.
 
Näitä välähdyksiä tulee usein silloin, kun pidätte hauskaa, olette luova, yhdistytte luontoon, nautitte rakkaistanne ja juuri ennen siirtymistänne meditaatioon. Silloin harmonisoidutte viidennen ulottuvuuden ITSENNE kanssa.
 
Hyvin usein löydätte tämän itsenne taivaalta, puusta, leijumasta yläpuolella tai vedestä tai tuijottaessanne tulta. Teillä on näitä kokemuksia, koska koette ylemmän neljännen ja viidennen ulottuvuuden elementaalit.
 
Nämä elementaaliolennot jotka ovat kaiken elämän rakennuspalikoita, etsivät niitä, jotka ovat valmiita kokemaan niiden maailman, joka on oktaavihyppynne reunalla. Nyt-hetkessänne kolmas ja neljäs ulottuvuus jotka havaitsette beta/alfa-aaltotietoisuudellanne, sekoittuvat yhteen ja värähtelevät samassa nyt-hetkessä.
 
Koska yhdistätte kolmannen ja neljännen ulottuvuuden havainnot ja näin ollen todellisuudet, oktaavihyppy viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli vuotaa jokapäiväiseen elämäänne. Haasteena on, että tämä oktaavihyppy edustaa eri käyttöjärjestelmää.
 
Siinä missä kolmas/neljäs ulottuvuus resonoi aikaan ja paikkaan, viides ulottuvuus resonoi ykseyden nyt-hetkeen. Saatatte vaikuttaa edelleen yksilöltä kolmannessa ja neljännessä ulottuvuudessa, mutta viidennessä ulottuvuudessa olette yhdistynyt kaiken elämän ykseyteen.
 
Viidennen ulottuvuuden värähtelyssä todellisuus perustuu ykseyteen kaiken elämän kanssa. Me aluksilla resonoimme viidennen ulottuvuuden ykseyteen ja sen yli, mutta meillä on myös voimakas tunne henkilökohtaisesta itseilmaisustamme.
 
Yksi käsite joka on vaikea ymmärtää ratkaisevassa siirtymässänne 3D-fyysisestä/4D-astraalitsestä 5D-valokehoon, on, että korkeammissa ulottuvuuksissa on ykseys moninaisuudessa. Olemme kaikki yhtä viidennen ulottuvuuden todellisuudessamme. Nautimme kuitenkin tuon ykseyden monista erilaista kokemuksista käyttämällä moniulotteisen astiamme eri versioita.
 
Kun olemme viidennen ulottuvuuden valokehossamme, voimme luoda tilaa itsemme ja toisten välille tai voimme sulautua moniulotteisen ykseyden jatkuvasti laajentuvaksi valoksi. Ykseystietoisuuden jatkuvasti laajentuva valo on välttämätön, jotta ihmiskunnasta on suurinta apua Gaialle.
 
Todellisuus on, että te kaikki – tiedostatte sitä tai ette – siirrytte vähän erilaiseen ja vähän korkeampaan todellisuustaajuuteen. Monista teistä tuntuu, että jokin tai joku lentää päänne ympärillä.
 
Nyt on aika "aivomyrskytä" ystävienne ja/tai perheenne kanssa. "Aivomyrskyllä" tarkoitamme, että puhutte toisille, joiden kanssa olette täysin turvassa, ja puratte, tunnette ja ilmaisette ne myriadit uudet tunteet, ajatukset, havainnot, unet, ideat ja käsitykset, joita näyttää yhtäkkiä tulevan tietoisuuteenne.
 
Itse asiassa tapahtuu niin, että resonoitte yhtäkkiä tietoisuustaajuuteen, joka ylittää sen, mitä olette koskaan kokeneet missään fyysisessä inkarnaatiossanne.
 
Oivallatte ja muistatte, että ihmisen oli tarkoitus olla kehittynein rotu. Kuitenkin pimeiden sielujen puututtua asiaan, liian monet ihmiset käyttäytyvät tavalla, jolla mikään eläin ei kohtelisi koskaan laumaansa tai parveaan.
 
Onneksi monet teistä heräävät sille, että olette Äiti Maan lapsia. Itse asiassa olette moniulotteisen ITSENNE niiden kaikkien versioiden kollektiivitietoisuus, joita teillä on koskaan ollut missään inkarnaatiossanne Gaian planeetalla.
 
Täydessä ykseydessä Gaian kanssa, te Gaian lapset yhdistytte toisiinne laajentaaksenne henkilökohtaisen kolmannen/neljännen ulottuvuuden tietoisuutenne, viidennen ja ylempien ulottuvuuksien planeettatietoisuuden seuraaviin oktaaveihin.
 
Ihmiskunnan yhtenä olentona te kaikki avaatte ulottuvuuksienvälisiä valoportaaleja ja astutte niistä. Olette kaikki harjoitelleet tätä suurta yhteisavaamista monen inkarnaation ajan, sekä aluksillanne ja kotimaailmoissanne.
 
Pyydämme, että harjoittelette tätä oktaavihyppyä myös nykyruumiillistumassanne maan päällä. Kun menette avattuihin ja avattaviin valoportaaleihin, fyysinen kehonne reagoi korkeampiin viidennen ulottuvuuden eläviin valovirtauksiin.
 
Neuvomme, että muistatte kehonne kielen. Henkilökohtainen maa-astianne on tehty planeetan kaikista elementeistä. Näin ollen maa-astianne pystyy kommunikoimaan Gaian kanssa ja muistuttamaan teitä kaikista niistä inkarnaatioista, joita teillä on koskaan ollut kolmannen/neljännen ulottuvuuden maan päällä.
 
Muistamalla myriadit seikkailunne rakkaalla Gaialla, pystytte muistamaan syvemmin ja ymmärtämään, mitä olette oppineet monilla seikkailuillanne maan päällä. Sitten pyydämme, että muistatte ja yhdistytte taas muistoihinne elämisestä viidennen ulottuvuuden tähtialuksella.
 
Pyydämme myös, että yhdistätte muistonne viidennen ulottuvuuden ykseydestä aluksellanne intiimiin suhteeseenne Gaiaan planeettakotinanne. Tällä tavalla muistatte helpommin, miten eletään viidennen ulottuvuuden "tässä ja nyt" –ykseystietoisuudessa samalla, kun fyysinen muotonne elää ajan ja paikan kolmannen ulottuvuuden erillisyydessä.
 
Viidennen ulottuvuuden valokehonne on kvanttihyppy kolmannen/neljännen ulottuvuuden fyysisen kehon yli. Muistakaa, että maa-astian taajuus vaikuttaa kovasti tietoisuustilaanne ja tietoisuustilanne määrää kovasti sen todellisuustaajuuden, jonka havaitsette.
 
Valokehonne ympäröi jo fyysistä kehoanne ja on samanaikaisesti sen sisällä. Valokeho on kuitenkin oktaavihyppy fyysisen maa-astianne ulkopuolelle. Näin ollen teidän täytyy harjoitella synkronoinitanssia. Tätä synkronointia on:
 
* Synkronoikaa tietoisuutenne viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli.
 
* Synkronoikaa havaintonne viidennen (ja ylempien) ulottuvuuksien tietoisuustilaan.
 
* Synkronoikaa, mitä syötte, miten paljon nukutte, mitä pidätte päällänne ja mitä teette niillä ohjeilla, joita saatte sisäiseltä viidennen ulottuvuuden ITSELTÄNNE.
 
* Synkronoikaa sisäinen viidennen ulottuvuuden ITSENNE ylemmän viidennen ulottuvuuden itseenne tähtialuksilla ja kotimaailmoissa.
 
* Sisäinen viidennen ulottuvuuden ITSENNE on valokeho, joka odottaa herättämistä kundaliinissa selkärangan juuressa.
 
* Ylemmän korkeamman ulottuvuuden ITSENNE merkitsee korkeamman taajuuden itseänne ja itsejä, jotka asuvat viidennessä ulottuvuudessa ja sen yli.
 
* Valokeho on viidennen ulottuvuuden kehonne, joka resonoi oktaavia ylempänä kuin 3D/4D-kehonne.
 
Aivan kuten teidän täytyy sopeutua korkeampiin tietoisuustiloihin, havaintoihin, ruokavalioon, ajatuksiin ja tunteisiin, teidän täytyy sopeutua viidennen ulottuvuuden valokehoonne.
 
Näemme, että monet teistä tekevät näitä tärkeitä sopeutumisia. Ette ehkä edes tiedosta näitä muutoksia, joita korkeamman ulottuvuuden tietoisuutenne tekee hiljaa jokapäiväisessä elämässänne. Teistä tulee kuitenkin lisääntyvässä määrin tietoinen tasapainosta ja onnellisuudesta elämässänne.
 
Tämä hidas, mutta vakaa muutos saattaa yllättää teidät, koska ette yritä olla parempi. Ette tee kovemmin töitä tai parempia päätöksiä. Ette ehkä edes meditoi enemmän, syö paremmin tai liiku enemmän.
 
Mutta saatatte oivaltaa, että teette helposti terveempiä valintoja. Ette tee tätä muutosta, että teistä tulisi parempi ihminen – kuten 3D-itsenne on ehkä kertonut teille.
 
Ei, teette nämä muuntumisvalinnat pelkästään, koska haluatte. Löydätte sisäisen rauhantunteen, jonka aikaansaamiseksi ette tehneet kovasti työtä. Ette ole varma, miksi tämä sisäinen rauha hyväilee tietoisuuttanne. Vielä yllättävämpää, ette pelkää, että tämä sisäinen rauha lähtee teistä.
 
"Onko vedessä jotain?" kysytte itseltänne puoliksi leikkiä laskien. Itse asiassa huomaatte, että leikinlasku on paljon parempaa kuin murehtiminen ja hymy tuntuu paremmalta kuin otsan rypistäminen.
 
"Miksi yhtäkkiä vain tiedän, että kaikki on ok?" kysytte itseltänne. Mutta sitten unohdatte vastata kysymykseenne. Huoli esitti kysymyksiä ja muistatte päästää irti siitä ja korvata sen toivolla.
 
Tietoisuutenne nousee kolmannen/neljännen ulottuvuuden maailman pelkojen ja huolien yli. Sen sijaan, että unohdatte olla onnellinen, unohdatte olla surullinen. "Miksi tämä tapahtuu?" kysytte.
 
Vastaus on, että tietoisuutenne resonoi luonnostaan niihin korkeampiin valotaajuuksiin, jotka lisääntyvässä määrin hyväilevät planeettaanne, aluettanne, kotianne, perhettänne ja elämäänne.
 
Teissä on pieni pelkäävä osa, joka ei halua luottaa siihen, että elämä voi itse asiassa olla onnellista ja rauhallista. Menkää pelin luo ja katsokaa tuota pelokasta osaa silmiin …
 
Katsokaa syvälle omiin pupilleihinne ja sanokaa:
 
"Rakas upea minä,
olen valmis olemaan onnellinen,
olen valmis muistamaan todellisen ITSENI,
olen valmis vierailemaan tähtialuksellani, kotimaailmassani ja galaktisen perheeni luona!!"
 
Maa on vapaan tahdon planeetta. Näin ollen jos haluatte muuttaa elämäänne, teidän täytyy tehdä tuo sopimus 3D-itsenne, 4D-itsenne, 5D-itsenne ja Äiti Gaian kanssa.
 
Silloin kun muistatte puhua kaikkien ITSENNE versioiden kanssa, oivallatte, että te ette ole yksin. Muistatte, että teitä ympäröivät jatkuvasti ITSENNE kaikkien moniulotteisten ilmaisujen energiakentät ja moniulotteiset perheenjäsenenne.
 
Kutsukaa ne kaikki jokapäiväiseen elämäänne. Huomaatte, että ne auttavat teitä hyvin mielellään.
 
Siunausta plejadilaiselta ja galaktiselta perheeltänne.
 
Lähetyksemme loppu.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >