HomeViestejäSuzanne Lie31.5.2016 - Valmistautuminen ensikontaktiin, osa 5

31.5.2016 - Valmistautuminen ensikontaktiin, osa 5

VALMISTAUTUMINEN ENSIKONTAKTIIN, OSA 5
 
Plejadilaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)
31.5.2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
LUKU VIISI: Sharmanin ensimmäinen lähetys Maahan
 
Tervehdys plejadilaiselta tähtialukseltamme.
 
Nyt-hetkessänne aloitamme sarjan lähetyksiä aluksiltamme, jotka ovat aivan ilmakehänne ulkopuolella. Annamme nämä lähetykset niille Maan asukkaille, jotka ovat valmiita laajentamaan tietoisuutensa ja näin havaintonsa Maan siirtymätodellisuuteen.
 
Te jotka pystytte hyväksymään ne monet kirjoitukset, elokuvat, blogipostaukset ja ihmisten kommunikoinnin, jotka muistuttavat teille, että maaplaneetalla tapahtuu jotain, ette ehkä tiedä, että tekin olette siellä, missä huomionne on.
 
Toisin sanoen, jos huomionne on rajoittunut kolmannen ulottuvuuden uutisiin, kommunikointiin, työpaikkoihin, talousongelmiin ja väkivaltaisiin selkkauksiin, tietoisuutenne alenee sille pelkotasolle, jonka nämä viestit luovat.
 
Ette ehkä tiedä, että ne jotka ovat olleet vallassa aika-paikkatodellisuudessanne sukupolvien ajan, aiheuttavat tarkoituksella tätä maailmanlaajuista pelkoa. Tietoisuutenne laajenee kuitenkin enemmän ja enemmän ylemmän neljännen ja viidennen ulottuvuuden tietoisuustilaan.
 
Kun tietoisuutenne laajenee sisältämään ajatuksen korkeamman ulottuvuuden tietoisuustiloista ja todellisuusversioista, havaintonne kalibroituvat lisääntyvässä määrin kolmannen ja alemman neljännen ulottuvuuden maailmasta ylemmän neljännen ja viidennen ulottuvuuden todellisuuksiin, jotka perustuvat ykseyden nyt hetkeen.
 
Me, galaktiset ystävänne, näemme, että useammilla ja useammilla teistä on hetkiä, päiviä tai vielä pidempiä tietoisuuskokemuksia delta- ja gamma-aaltotietoisuudesta. Delta-aaltotietoisuutenne tuo riittävän tiedon omasta sisäisestä voimastanne, että voitte päästää irti alempien ulottuvuuksien valheista ja harhakuvista.
 
Ensin tämä irtipäästämisprosessi voi olla vähän häiritsevä, kun olette päästäneet irti vanhasta kolmannen/neljännen ulottuvuuden käyttöjärjestelmästänne, ettekä ole vielä ymmärtäneet ja ottaneet vastaan uutta viidennen ulottuvuuden käyttöjärjestelmää.
 
Toisin sanoen, olette saaneet loppuun kolmannen ulottuvuuden todellisuuden tutkimisen ensimmäisessä ylösnousemusvaiheessa. Mutta kun tuon todellisuuden taajuus siirtyy ykseyden nyt-hetken virtaan, päivittäiset normaalihavaintonne alkavat laajentua todellisuutenne ylempään neljänteen ulottuvuuteen.
 
Lisäksi jatkuvasti lisääntyvä määrä Gaian ihmisiä laajentaa tietoisuutensa sisältämään seuraavan todellisuusoktaavin, joka on viides ulottuvuus. Kuten te heräävät ihmiset nyt muistatte, tämä ykseyden virta laajentaa tietoisuutenne ja havaintonne neljännen ulottuvuuden yli, viidenteen ulottuvuuteen.
 
Sitten kun olette tietoisesti tunteneet viidennen ulottuvuuden energiakentät, kun niitä virtaa meditaatioihinne, uniinne ja lisääntyvässä määrin jokapäiväiseen elämäänne, kolmannen/neljännen ulottuvuuden erillisyydestä, rajoittuneisuudesta ja peräkkäisajasta tulee aina vain vanhanaikaisempaa ja kaipaatte astua siihen uuteen maailmaan, jonka tunnette olemuksessanne.
 
Kun jatkatte paluuta todelliseen viidennen ulottuvuuden ilmaisuunne, tietoisuutenne ja havaintonne kalibroidaan lisääntyvässä määrin havaitsemaan helpommin moniulotteisen valon ja ehdottoman rakkauden, joita kaipasitte kovasti pitkällä komennuksellanne kolmannen ulottuvuuden maapallolle.
 
Kuten olette luultavasti havainneet, ehdoton rakkaus voi olla haaste kolmannen ulottuvuuden todellisuudessa, mutta se on myös muuntava haaste, jota kannattaa hyvinkin tutkia. Monilla Maan loittotiimissämme on ollut monia inkarnaatioita maan päällä monilla eri todellisuusaikajaksoilla.
 
Nyt monet teistä muistavat todellisen ITSENNE kotona aluksella. Siksi pyydämme teitä jakamaan kokemuksenne meidän sekä nykytodellisuudessanne olevien kanssa. Monet eivät oivalla, että he elävät todellisuudessa, joka on valmistelua muuntumiselle seuraavan oktaaviin.
 
Kiittelemme teitä kaikkia sen hyvin haastavan elämän valitsemisesta, jossa tarkkailette ja koette tietoisesti "rakkaus vs. pelko" –kaksinaisuuden vaikutusta. Muistakaa, että luontaisesta korkeammasta perspektiivistänne, jossa olette myös aluksella, kykenette tarkkailemaan noiden todellisuuksien menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta.
 
Aluksen nyt-hetkessä voitte kerätä kaikki, mitä olette oppineet koko kolmannen/neljännen ulottuvuuden Maassa. Aluksen viidennen ulottuvuuden näkökulma sallii teidän havaita aikaharhan Maan kolmessa jaksossa – menneisyys, nykyisyys- ja tulevaisuus – ja nähdä ne samanaikaisesti viidennen ulottuvuuden ykseytemme nyt-hetkessä.
 
Olemme havainneet, että siihen mennessä kun vapaaehtoisemme lopultakin muistavat todellisen moniulotteisen itsensä aluksella, heillä on ollut monia seikkailuja kolmannen/neljännen ulottuvuuden Maassa. Jotkut näistä kokemuksista olivat hyviä ja jotkut niistä olivat, sanokaamme opettavaisia.
 
Sanomme "opettavaisia", koska nämä inkarnaatiot eivät anna ainoastaan teille tilaisuutta auttaa toisia maan päällä, vaan voitte myös informoida paremmin meitä, laskeutumisryhmän jäseniä, ihmisten valmiudesta suoraan kontaktiimme.
 
Olemme myös oppineet, että monilla ylösnousevan Maan vapaaehtoisillamme on ollut monia haasteellisia kokemuksia ja heidän täytyy palata alukselle säännöllisesti raportoimaan ja rentoutumaan ja lepäämään, mitä tarvitaan kovasti. Oltuaan polarisoituneessa todellisuustaajuudessa pitkän aikaa, he ovat valmiita palaamaan Kotiin paljon kaivatulle vierailulle.
 
Ennen kolmannen ulottuvuuden pitkän "elämä toisensa jälkeen" –prosessinne päättämistä, monet teistä nauttivat aluksella käymisestä. Joillakin teistä on ollut vain yksi tai kaksi inkarnaatiota kolmannen ulottuvuuden Maassa, mutta jotkut teistä ovat ottaneet monia inkarnaatioita monissa eri paikoissa ja aikajanoilla.
 
Vapaaehtoisemme unohtavat usein todellisen itsensä ja uppoutuvat täysin kolmannen ulottuvuuden elämäänsä maan päällä. Jotkut näistä kokemuksista olivat osa heidän tehtäväänsä, jotta voisitte kerätä dataa siitä, miten voisimme parhaiten auttaa maan asukkaiden henkilökohtaisessa ja planetaarisessa muuntumisessa.
 
On yksi asia tarkkailla draamoja – sekä hyvä että huonoja – korkeamman ulottuvuuden perspektiivistä ja täysin eri juttu tarkkailla niitä eläessään todella tuossa fyysisessä tai astraalitodellisuudessa.
 
Valitettavasti tämän suuren haasteen vuoksi monet vapaaehtoisistamme ovat jääneet vangiksi kolmannen ulottuvuuden planeetan elämän- ja kuolemankiertoon. Joissain elämissä vapaaehtoisemme ovat saattaneet pudota kolmannen ulottuvuuden energia-aaltojen alimpiin värähtelyihin.
 
Usein tämä hyvin urhea tehtävä oli heidän valintansa. Nämä henkiset soturit päättivät elää niin monta inkarnaatiota, kuin heiltä vei muistaa todellinen moniulotteinen ITSENSÄ, käyttäessään edelleen maa-astiaa.
 
Kun he muistivat olevansa ulottuvuuksien välisiä matkailijoita, he pystyivät aloittamaan kokemustensa dokumentoinnin, jotta toiset jotka vasta alkavat muistaa, voisivat huomata, etteivät ole yksin.
 
Kuten monet teistä nyt muistavat, vierailette Maassa aikajanalla, joka on tietoisuusläpimurron partaalla maaplaneetan viidenteen oktaaviin. Itse asiassa läpimurtotodellisuudessanne, kuten kutsumme sitä, on monia, joilla ei ole sellaista oivallusta – vielä.
 
Näin ollen niiden jotka tunnistavat tunteen murtautumisesta kolmannen ulottuvuuden oppien ja erillisyyden läpi, on tärkeää tietää, että se todellisuusoktaavi johon alatte resonoida, on viidennen ulottuvuuden todellisuusversio.
 
Voimme nähdä, että monet teistä tarvitsevat kipeästi lepoa ja uudelleenluomista, ennen kuin pysytte siirtymään tehtävänne seuraavaan vaiheeseen. Siksi kutsumme rakastavasti teidät käymään aluksellamme yökehossanne tai gamma-aaltomeditaatiossanne.
 
Kun olette täyttäneet maa-astianne viidennen ulottuvuuden ehdottomalla rakkaudellamme ja muuntaneet maa-astianne violetilla tulellamme, pyydämme, että palvelette kirjurina ja dokumentoitte kokemuksianne.
 
Sitten pyydämme, että jaatte nämä kokemukset toisten kanssa, myös meidän kanssamme. Aloitamme laskeutumisemme Maahan Gaian viidennen ulottuvuuden taajuuskaistalla. Tällä tavalla vain ne voivat havaita meidät, joilla on viidennen ulottuvuuden tietoisuustila.
 
Koska maailmassanne on tässä nyt hetkessä paljon selkkausta, aiheuttaisi liikaa pelkoa ja lisää aggressiivisuutta (koska pelko aiheuttaa aggressiivisuutta, ei urheus), jos laskeutuisimme kolmanteen todellisuusulottuvuuteen. Toisaalta, jos voitte laajentaa tietoisuutenne ylempään neljänteen ja viidenteen ulottuvuuteen, voitte havaita meidät.
 
Teidän täytyy kuitenkin muistaa, että korkeammissa tietoisuustiloissanne on eri havaintotaajuuksia. Siksi ette näe meitä niin, kuin näkisitte fyysisen lentokoneen. Ensin havaitsette meidät luultavasti sisäisenä tietämisenä, että olemme paikalla. Sitten jos ette ole asutulla alueella, voimme siirtyä ilman pelkoa tai aggressiivisuutta taajuuksiin, jotka ovat lähempänä fyysisiä havaintojanne.
 
Jos käytätte korkeampia tietoisuustilojanne kutsuaksenne meidät kotiinne tai pihallenne, ilmestymme siinä viidennessä tietoisuustaajuudessa, jossa kutsuitte meidät. Toisin sanoen, jos pyydätte viidennen ulottuvuuden tietoisuutenne kautta, tulemme tuossa taajuudessa.
 
Sitten kuin tiedämme, että valtaosa ihmisistä on valmis kohtaamaan täysin eri aikakauden alkamisen todellisuudessaan, voimme paljastaa itsemme useammin. Maa on erittäin vaikea planeetta kontaktin ottamiseen, koska on hyvin erilaisia kulttuureja ja valtava kirjo valmiutta henkilökohtaiseen ja planetaariseen ylösnousemukseen.
 
Esimerkkinä, jotkut maaihmiset pystyvät vaihtamaan vain kolmannen ulottuvuuden fyysisestä ilmaisustaan neljännen ulottuvuuden astraali-ilmaisuunsa. Toisaalta, jotkut pystyvät vaihtamaan viidennen ulottuvuuden valokehoilmaisuunsa.
 
Jotkut maaihmiset ovat valmiita vaihtamaan myös kuudennen ulottuvuuden valo-olemukseensa tai seitsemännen ulottuvuuden ylisieluunsa. Koska Maa on aina ollut hyvin monimuotoinen planeetta, jotkut ihmiset ovat valmistautuneet vaihtamaan jopa ITSENSÄ 8.-12. ulottuvuuden ilmaisuun.
 
Onneksi monet jotka voisivat henkilökohtaisesti vaihtaa 8.-12. ulottuvuuteen, siirtyvät vain viidenteen ulottuvuuteen voidakseen käyttää moniulotteisia energiakenttiään auttamaan koko planeettaa siirtymään viidenteen ulottuvuuteen.
 
Gaia on hyvin kiitollinen tästä avusta, ja ne jotka tekevät tuon väliaikaisen uhrauksen, kokevat ilon ja seikkailun Gaian muuntumisesta viidennen ulottuvuuden valoplaneetaksi.
 
Koska me aluksilla resonoimme nyt-hetken viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli, tiedämme, että Gaiasta tulee ja on jo tullut planeettavalokehonsa. Kun tämä ylösnousemusprosessi alkaa, se etenee nopeammin ja nopeammin, koska prosessi jättää kolmannen/neljännen ulottuvuuden ajan ja siirtyy viidennen ja ylempien ulottuvuuksien nyt-hetkeen.
 
Voi viedä monta inkarnaatiota, ennen kuin täysin kolmanteen ulottuvuuteen eksynyt pystyy muistamaan kaikki moniulotteisen itsensä oktaavit ja yhdistymään niihin täysin. Onneksi aika on kolmannen/neljännen ulottuvuuden harhaa.
 
Kun yksilö aloittaa paluunsa todelliseen moniulotteiseen ITSEENSÄ, hänen muuntumisensa tapahtuu nopeammin ja nopeammin, kunnes hän virtaa viidenteen ulottuvuuteen. Kun hän on laajentanut tietoisuutensa, havaintotapansa, itsetuntonsa ja todellisuutensa viidenteen ulottuvuuteen, hän jättää kolmannen/neljännen ulottuvuuden aika-avaruuden.
 
Elämää jossa henkilö tai planeetta pystyy tekemään tuon läpimurron, kutsutaan usein "muodonmuutostodellisuudeksi". Aivan kuten te, rakkaat vapaaehtoisemme, koette enemmän ja enemmän näkymättömiä olentoja, jotka haluavat auttaa teitä laajentamaan mielikuvitustanne ja/tai tietoisuustilaanne, monet muutkin kokevat.
 
Maasta on tullut muodonmuutostodellisuus. Näin ollen jatkuvasti lisääntyvä määrä sen asukkaista kokee hetkittäin kurkistuksia harhaverhon läpi ja löytää sen, mikä on ollut aina siinä, mutta he olivat vain unohtaneet.  

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >