HomeViestejäSuzanne Lie30.5.2014 - Todellisuuskerrokset

30.5.2014 - Todellisuuskerrokset

TODELLISUUSKERROKSET
 
Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)
30.5.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Todellisuus on taajuuskerroksia, jotka on upotettu 3D- ja 4D-maapallon hologrammiprojektioihin. Vaikeuksissanne näillä todellisuustasoilla ei ole ainoastaan kyse ihmisistä, jotka tunnetaan salaseurana tai pimeinä olentoina, vaan ne liittyvät siihen todellisuustaajuuteen, mihin kukin teistä on tottunut.
 
Jos katsotaan neljännen ulottuvuuden alempaa astraalitasoa ja kolmannen ulottuvuuden alempia selviytymistasoja, voidaan nähdä, että salaseura on edelleen kontrollissa noissa todellisuustaajuuskerroksissa. Itse asiassa monet niistä jotka haluavat valtaa toisiin, ovat muuttaneet näille alemmille todellisuustasoille, koska he eivät pysty sietämään niitä korkeampia taajuuksia, joita virtaa aina vain syvemmälle Gaian kolmannen ja neljännen ulottuvuuden todellisuuskerroksiin.
 
Samaan aikaan aina vain useammat teistä, mukaan luettuna itse Gaia, siirtyvät korkeampiin todellisuustaajuuksiin, joilla ulos lähetetty energia palaa nopeasti takaisin. Salaseura ja muut pelon ja vihan hallitsemat ovat hyvin kauhuissaan siitä, että lähetetty energia palaa nopeasti takaisin. He tuntevat maailmaan lähettämänsä energian eivätkä halua kokea sen palaavan takaisin itselleen.
 
He eivät halua kokea elämässään itsekkyyttä, toisilta ottamista, valtaa toisiin ja vihana ja hallintana elettyä pelkoa. Siksi he etsivät turvapaikkaa alemman taajuuden todellisuuskerroksista, joissa energia ei tule takaisin pitkään aikaan. Siellä he hallitsevat niitä, jotka elävät myös tuossa alimmassa todellisuustaajuudessa.
 
Elääksenne alempien todellisuustaajuuksien yläpuolella, teidän tarvitsee päästää irti kolmannen ulottuvuuden käsityksistä, mikä on tärkeää. Erittäin usein teidän täytyy päästää irti kiinnittymisestänne rahaan, koska rahasta on tullut negatiivinen voima fyysisellä maapallolla. Raha on ollut syynä murhiin, sotiin, hallintaan ja itsekkääseen valtaan toisista.
 
Raha ei ole ehdottomasti ylimmän neljännen ulottuvuuden tai viidennen ulottuvuuden todellisuuskerroksen komponentti. Itse asiassa raha on hädin tuskin edes neljännen ulottuvuuden komponentti, paitsi alemmassa astraalissa. Kun laajennatte tietoisuutenne korkeammalle ja korkeammalle, päästätte irti kolmannen ulottuvuuden käsityksestä "kovaa työtä rahan saamiseksi", jotta voitte saada riittävästi tai enemmän.
 
Jotain mielenkiintoista tapahtuu siinä, että usein ne jotka haluavat eniten rahaa, ovat alemmissa taajuuksissa, joita salaseura hallitsee. Salaseura ei halua toisten saada rahaa, koska se on uhka heille. Toisaalta kun tietoisuustaajuutenne nousee, voitte ymmärtää valheellisen rahanvallan, koska elätte aina vain enemmän ykseyden nyt-hetken virrassa. Näin ollen päästätte lisääntyvässä määrin irti tarpeestanne ja halustanne rahaan.
 
Tässä maapallon korkeampien taajuuskerrosten virrassa löydätte omat sisäiset luomisvoimanne. Kun muistatte, miten eletään tuossa virrassa, siirrytte pois kolmannen ulottuvuuden ajasta ja alatte elää nyt-hetkessä. Kun jatkatte tietoisuutenne laajentamista luonnostaan niihin todellisuuksiin, jotka värähtelevät rahan, hankkimisen tai vallan yläpuolella, luovuutenne laajenee ja kuten myös vapautenne.
 
Kun useammat ja useammat teistä tekevät tämän muutoksen, ne jotka edelleen kamppailevat ja tekevät kovasti töitä, alkavat miettiä, voisivatko hekin saada selville, miten virrataan elämän läpi rauhan ja yltäkylläisyyden tunteen kera. Tässä yltäkylläisyydessä ei ole kyse rahasta tai asioista, joita rahalla voi ostaa. Tämä yltäkylläisyys on mielentila, mikä muistuttaa teille omasta kyvystänne resonoida rauhaan, rakkauteen ja onnellisuuteen.
 
Kun useammat ihmiset jättävät yritystyöpaikkansa, muuttavat maalle, kasvattavat oman ruokansa ja tekevät vaihtokauppaa tarvikkeista, he huomaavat olevansa täysin onnellisia vähemmän tavaran kera. Tämäntyyppiset valinnat hajottavat salaseuraa yhtä nopeasti kuin se ehdoton rakkaus, mitä lähetetään heille korkeammista ulottuvuuksista.
 
Ja mitä tapahtuu, kun vaaka on kallistuu? Mitä tapahtuu, kun ihmisenemmistö ajattelee maapalloa, toisia ihmisiä ja luovuutta ja vähemmistö kartuttamista, menestystä ja valtaa? Silloin kun ihmiset eivät ole eksyneet kamppailuun ja unelmaan "saada jotain", he voivat helpommin siirtyä korkeampiin todellisuustaajuuksiin, jotka resonoivat "tarvitaan lisää" –harhan yläpuolella.
 
"Tarvitaan lisää" on vastakohta kiitollisuudelle. Silloin kun tarvitsette lisää, vahvistatte sitä, ettei ole riittävästi. Silloin moniulotteinen luova itsenne joka resonoi puuteharhan yläpuolella, kuulee: "Ajattelen, ettei ole riittävästi ja täytän tuon ajatuksen tunteella. Siksi tuokaa minulle lisää "ei riittävästi"."
 
Sitä vastoin kun ajattelette "kiitos käytössä olevasta materiaalista" ja täytätte tuon ajatuksen tunteella, luova itsenne kuulee: "Ajattelen, miten kiitollinen olen käytössä olevasta materiaalista", ja se tuo lisää sitä, mistä olette kiitollinen.
 
Monien teidän haasteena on, että 3D-pelin säännöt ovat muuttuneet eivätkä monet ole saaneet tuota muistiota. Kolmannen ulottuvuuden vanhassa versiossa teidän oli tehtävä kovasti työtä päästäksenne eteenpäin. Kuitenkin vanha kolmas ulottuvuus on omaksunut niin paljon korkeampaa valoa, että kovan työntekemisen sijasta ihmiset työskentelevät fiksusti löytääkseen (mikä merkitsee paljastamista) uutta (mikä merkitsee vanhaa ja kauan piilossa ollutta) teknologiaa, mikä tekee elämästä niin yksinkertaista, ettei teidän tarvitse tehdä työtä lainkaan.
 
Toisin sanoen, siirrytte uuden maapallon nyt-hetkeen! Välittömästi uuden 5D-maapallon kynnyksen takana odottaa jälleentapaamistanne Galaktinen liitto, mikä edustaa esi-isiänne ITSENNE korkeampia ilmaisuja. Tässä todellisuuskerroksessa rahaa ei enää ole, kun sitä ei tarvita.
 
Teillä kaikilla on replikaattoreita, jotka voivat välittömästi luoda kaikkea, mitä tarvitsette, ruuasta huonekaluihin, henkilökohtaisia "trikordereita"/bioskannereita, äänitunnistinkielenkääntäjiä, antigravitaatioautoja jne. Itse asiassa monia näistä laitteista löydetään tällä hetkellä nykyisessä siirtymätodellisuudessanne.
 
Kun jatkatte siirtymistä uuden maan korkeammille ja korkeammille taajuustasoille, näette enemmän ja enemmän tätä teknologiaa jokapäiväisessä elämässänne. Näin tapahtuu, koska salaseura ja pimeät sielut jotka ovat piilotelleet tätä teknologiaa, eivät enää pysty resonoimaan tuohon todellisuuskerrokseen. Siksi tuota teknologiaa välitetään vapaasti kaikille.
 
Kun siirrytte pidemmälle uudelle maapallolle, mitä teette enemmän ja enemmän joka päivä, galaktinen perheenne tulee alas taivaalta ja lemurialaiset ja atlantislaiset esi-isänne tulevat ylös uudelta maapallolta. He kulkevat väestönne joukossa auttaen, rakastaen ja tukien kaikkia niitä vasta heränneitä, jotka ovat päästäneet irti pelostaan ja kääntyneet rakkauden ja luovuuden uutta elintapaa kohti.
 
Ensin siirrytte edestakaisin tässä todellisuuskerroksessa, koska vaatii harjoittelua ja parempaa ajatusten ja tunteiden hallintaa pysyä jatkuvasti läsnä tässä uuden maapallon taajuudessa. Ajatuksenne, tunteenne ja kehoaistimuksenne muistuttavat teille, että olette palanneet uuden maan taajuuteen.
 
Pian muistatte, miten ylläpidetään se tietoisuustila, missä olette energiakenttänne mestari. Teidän ei tarvitse oppia tai yrittää tai odottaa. Laajentakaa vain tietoisuutenne siihen todellisuuskerrokseen, missä olette mestari nyt ja missä uusi maa on jo olemassa.
 
Opetellessanne kävelemään kaaduitte usein. Opetellessanne puhumaan sanoitte vääriä asioita. Teidän oli vain harjoiteltava, harjoiteltava, harjoiteltava ja kasvettava. Kasvatte kaikki nyt ja palaatte moniulotteiseen ITSEENNE. Olkaa yhtä kärsivällinen ja rakastava itsenne kanssa, kuin olisitte rakkaan lapsenne kanssa. Itse asiassa, te olette universumin rakas lapsi.
 
Kun korkeampaa valoa tihkuu aina vain enemmän todellisuuteenne, siirrytte helposti korkeampiin ja korkeampiin todellisuustaajuuksiin muistaaksenne todellisen ITSENNE ja sen mestarin, joka jo olette!
 
Tietäkää, että se on totta, mitä sanomme. Tuntekaa se korkeassa sydämessänne ja hyväksykää se moniulotteisella mielellänne. Tietäkää, että puhumme kaikille, jotka kuuntelevat!
 
Samalla kun ylivalaisemme paluutanne, pidämme takan lämpimänä ja valonne päällä.
 
Arcturuslaiset
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >