HomeViestejäMichelle Eloff6.6.2010 - 6:6 Kvanttitietoisuuden polku

6.6.2010 - 6:6 Kvanttitietoisuuden polku

6:6 KVANTTITIETOISUUDEN POLKU

Kuthumi-Agrippaa kanavoinut Michelle Eloff (thelightweaver.org)
6.6.2010 Etelä-Afrikka
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Olen Kuthumi-Agrippa ja tulen rakkauden ja viisauden säteillä tervehtimään jokaista teitä tällä kertaa ja tuomaan teille ymmärryksen, luottamuksen, naurun ja ilon siunauksia. Tervehdys, rakkaat ystävät.

Ja sydämessämme on suuri ilo ja mielihyvä, että saamme kokoontua teidän kaikkien kanssa tänä iltana, kun pidämme teitä tiukasti Kristuksen sydämessä ja turvallisesti Jumalan kämmenillä.

Rakkaat ystävät, tämä energioiden yhdistämisen ja tietoisuuksienne yhteensaattamisen iloinen tapahtuma valoyhteisönä tukee sen alkemiatietoisuuden korkeimpien puumerkkien integroimista, mitä ihmiskunta opettelee nyt syleilemään uudella tavalla ja korkeammalla tasolla.

Menneisyytenne kokemukset ovat määränneet nyt kokemanne todellisuuden, mikä menneisyydessä oli tulevaisuutenne. Olette nyt korkeamman tason valintapisteessä tulemalla tietoisemmaksi itsen kvanttipuolista ja ymmärtämällä, että keskittyen elämän aliatomisiin puoliin tuetaan suuremman kuvan laajempaa paljastumista täysin uudella tavalla.

Paljon on sanottu kvanttitieteestä viime vuosien aikana. Kuitenkin monien nähdessä sanan "tiede", on itsen osa, mikä näyttää sulkeutuvan kuvitellen monimutkaisia kaavoja, mitkä on ymmärrettävä tajutakseen tieteenä esitettävää informaatiota ja viestejä.

Kvanttitiede on kuitenkin kollektiivisen tiedeverkon yksi osa ja periaatteessa mahdollisuuksien tiedettä. Kvanttitiede keskittyy elämän pieniin osiin, aliatomisiin hiukkasiin, joita on sisällänne ja jotka sisältävät tietoisuutta. Monen syklin ajan yksilöt ovat keskittyneet ulkoiseen maailmaan - häiriintyneet suurista elämän sattumuksista ja kaaoksesta, mikä on häirinnyt lisää keskittymistä itseen ja tulemista tietoisemmaksi aidon itsen hienommista yksityiskohdista.

Ihmiskunta on nyt ylittämässä sillan uuteen tapaan kehittää aistejaan ja tulla tietoisemmaksi pienistä itsen puolista, mitkä muodostavat suuremman kollektiivisen kuvan aidosta ja kokonaisesta itsestänne. Pystyäkseen antamaan lisäarvoa sen muutoksen aikaansaamisessa ulkoiseen maailmaan, minkä näette upeana ihmisyhteisönä, on ymmärrettävä, että elämän pienet eleet johtavat suurempiin eleisiin, joita kutsutaan muutokseksi. Mikään elämässä ei pysy samana, kun olette kaikki alkaneet ymmärtää. Teidän täytyy myös ymmärtää, että teidän on keskityttävä tällä hetkellä oman elämänne - ja elämän yleensä - hienoisempiin yksityiskohtiin.

Ihmiset ovat unohtaneet sellaisen pienen eleen vaikutuksen, kuin ystävällinen hymy, ystävällinen sana, ystävällinen teko ja ajatus, joka lähettää valoa ja rakkautta jollekin, joka todella tarvitsee sitä. Ihmiset tarkkailevat tosiaan irrallista näkökulmasta kuvitellen, että kaikki ovat erillään heistä ja kaikki elävät hyvin erilaista elämää kuin heidän omansa. Kuitenkin maailman pinnan alla olemme kaikki yhteydessä ja vaikka näytätte olevan yksilöitä, ette ole saaria, olette yhtä valolähdettä, jotka syöttävät toisiaan sen perusteella, mihin keskitytte.

Koska ihmiset ovat niin häiriintyneitä ulkoisen maailman kaoottisesta energiasta, on ottanut aikaa yhdistyä taas sisäisen itsen laatuun. Ihmisiltä on ottanut aikaa muistaa, että keskittyminen pieniin asioihin itse asiassa parantaa suuremman kuvan laatua ja Jumalan kollektiivisen suunnitelman suurempaa esiintulemista. Siksi tänä aktivointipäivänä pyydämme teitä kaikkia ottamaan vähän aikaa ja omistautumaan pienten asioiden tiedostamiselle elämässä. Kunnioittamaan pienenpieniä olentoja maailmassanne, kunnioittamaan ja olemaan tietoinen niiden pienten, ystävällisten, myötätuntoisten ja iloisten eleiden arvosta, joilla on vaikutusta ihmisten elämään, vaikka tuolla hetkellä olisittekin tietämätön vaikutuksestanne pienen eleenne tuloksena.

Ajatelkaa sitä. Kenties elämässä on jokin hetki, jolloin tämä on tapahtunut omassa menneisyydessänne, kun olette ylittäneet jonkun yksilön polun, josta ette tiedä mitään, jonka tapasitte vain hetki sitten elämässänne, mutta kuitenkin tuolla hetkellä jaettiin ystävällinen ele. Tuo ele on voinut nostaa keveyden tunnetta, mitä henkilö tarvitsi - vain ystävällisellä sanalla, huvittavalla vuorovaikutuksella, lämpimällä katseella tai lämpimällä hymyllä. Älkää koskaan aliarvioiko näitä eleitä, sillä tämä vetää teitä lähemmäs suhteenne jalostamista aliatomiseen maailmaan.

Energiaanne ei pidä nyt keskittää suurempiin yksityiskohtiin, vaan tähän pikkumaailmaan, elämän mikrokosmisiin puoliin - pitäen mielessä, että olette mikrokosminen energia suuremmassa makrokosmisessa kollektiivissa yhtä paljon kuin makrokosminen olento suhteessa maailmanne mikrokosmisiin olentoihin - mikrokosmisiin toimiin, joita tehdään päivittäin ja joita monet eivät tiedosta ja tekevät niitä tiedostamatta.

Kun nämä pienet eleet tai nämä pienet ajatukset ja teot juoksevat mielenne läpi satunnaisina ajatuksina, virtaavat lävitsenne ja juolahtavat mieleenne sekunnin murto-osaksi, nuo pikkuajatukset, erityisesti ollessaan negatiivisia, vaikuttavat siihen suurempaan kuvaan, mitä yritätte luoda. Ja tästä syystä olemme aktivoineet Valoparvi-projektin.

Tämän uuden projektin on tarkoitus nopeuttaa kykyänne kohota pelkojenne yläpuolelle ja omaksua mahtava taito luoda elämäänne myrkyttömämmästä tietoisuudesta yhdistämällä energianne valoparvenne toisten sielusiementen kanssa. Valoparvet joita aktivoidaan ympäri maailmaa, sisältävät siemeniä. Siksi nähkää siemen parvessa aliatomisena hiukkasena suuremmassa valoatomissa, jotka kutsutaan parveksi. Kun jokainen näistä aliatomisista hiukkasista, teistä jotka olette siemeniä, työskentelette yhdessä ja yhdistätte energianne yhteiseen polttopisteeseen ja yhteiseen tavoitteeseen tukea toisianne elämän maallisissa ja monimutkaisemmissa puolissa, alatte kerätä energioitanne yhteen täysin uudella tavalla.

Tämä energioiden kerääminen luo suurempia laajuuksia, joita kutsutaan valomeriksi ja joiden läpi pyhät elämänvedet virtaavat käynnistäen syvemmän parantumisen ja laajemman puhdistamisen kollektiivitietoisuuden astraalitasolla. Tämä ilmentää meille myös tilaisuuden - niin kuin Suuri valoneuvosto on käynnistänyt - avata tilaisuusikkunan työskennellä kanssanne henkilökohtaisesti, auttaa teitä ymmärtämään, mihin teidän täytyy keskittää energianne juuri nyt ottaaksenne huomioon ne tiedostamattomat osat, jotka koputtavat tietoisen mielen ovelle ja etsivät huomiotanne, jotta voitte edetä jumalaisen sisäisen suunnitelmanne seuraavalle tasolle ja ilmentää kohtalonne tietoisemmin, mutta myös nopeammin.

Tämä kerta on teille fantastinen tilaisuus siirtyä yli suuremman kollektiivitietoisuuden pommittamasta hämmennyksestä, mikä on täynnä myrkyllistä tietoisuutta. Se auttaa teitä erottamaan omat kysymyksenne kollektiivisista kysymyksistä. Tämä keskittää energianne aliatomisiin energioihinne, jotka kutsuvat teitä.

Mitä tulee kvanttifysiikan ymmärtämiseen, on tiedettävä, että tietoisuus vaikuttaa ns. kokeilun lopputulokseen. Kvanttifysiikka sanoo, että tarkkailija määrää kokeilun tuloksen tietoisuustasonsa mukaisesti.

Keskitytäänpä nyt erityisesti tähän ajatukseen - että tietoisuus määrää lopputuloksen, erityisesti tarkkailijan tietoisuustaso. Tämä merkitsee, että jos tietoisuustasoanne tahraavat myrkylliset uskomukset ja asenteet, ne tiedostamattomat puolenne jotka ilmentävät aliatomisia hiukkasia - noita hyvin hienoja itsen puolia, joista ette tiedä tietoisena ihmisenä teihin kohdistettujen ulkoisten heijastusten vuoksi - niin teitä motivoi jatkuvasti hyvin hienovarainen maailma, maailma jota ette tiedosta ja jota kutsumme tässä tapauksessa aliatomiseksi tietoisuudeksenne.

Kun ymmärrätte, että tietoisuustasonne määrää lopputuloksen siinä havaintokokeilussa, mitä kutsutaan elämäksenne, se innostaa teitä penkomaan syvemmältä sisältänne tullaksenne tietoisemmaksi noista pienemmistä ja hienommista yksityiskohdista, jotka ovat osa ihmisrakennettanne, mitä valelevat myös tietoisuudeksenne kutsutun ihmisrakenteen kätketyt puolet.

Tietoisuus on ääretön ja laajentuva energiavarasto. Energiaa ei voi koskaan tuhota. Se liikkuu siihen suuntaan, mihin suurin osa energiasta keskittyy. Kalliit ystävät, siksi teille on tullut elintärkeäksi tuntea itsenne ihmispersoonan pinnan alta. Kuluneiden muutaman vuoden aikana olemme hienovaraisesti motivoineet teitä itsenne syleilemisen suuntaan. Olemme toimittaneet satoja lähetyksiä antaen työkaluja ja prosesseja, joita voitte käyttää tutkiaksenne noiden kätkettyjen osienne syvyyksiä.

Tuliportit, ilmaportit, vesiportit ja nyt maaportit on yhdistetty kosmisten lakien kanssa, mikä on muodostanut joitain hyvin tehokkaita työkaluja teidän informoimiseksi siitä, mitä olette suurempana olentona ja mistä muodostutte lihaan tuomittuna ihmisolentona, joka etsii noita teitä muistinsa virkistämiseksi siitä, kuka olette suurempana olentona. Nämä polariteetit ovat rinnakkain. Siksi koette tunteiden ja tuntemusten, ajatusten ja asenteiden kaksinaisuuden. Nämä polariteetit ovat näyttäneet teille maan ihmiskokemuskolikon kummankin puolen.

Olemme sanoneet aiemmin, että olette kärsimyksen ja tuskan taitamisen mestareita. Nyt teillä on tilaisuus nähdä sen toinen puoli, sen tasavertainen vastakohta, mikä on kukoistaminen ja rauha tai tyyneys. Ei kuitenkaan voida saavuttaa rauhan ja tyyneyden perimmäisiä tasoja, ennen kuin täysin ymmärretään, mitä tuska ja kärsimys ovat tuoneet teille, toisin sanoen tunnistetaan se lahja, mikä on tullut noiden prosessien kautta.

Hyvin usein traumaattisimmat kokemuksenne elämässä antavat teille suurimpia lahjojanne. Jotkut kehittyneimmistä neroista maailmassanne kokivat vakavia traumoja elämänsä varhaisvuosina. Tuo trauma pirstoi kollektiivisen ulottuvuuden osiin pitäen persoonan paikoillaan, mikä ironisesti avasi väyliä antaen pääsyn ulottuvuuksiin, joita ei normaalisti saavuteta. Tarkoitamme tällä sitä, että vakavan trauman tapahtuessa ja sielun sirpaloituessa, tuo sielu vetäytyneenä järkytyksen ja trauman vuoksi löytää paikan ajan ja avaruuden ulkopuolelta, ulottuvuudesta joka on paljon korkeampi kuin ihmisego tai ihmisen havainto elämästä. Alempi ego kuitenkin kiinnittyy tuon trauman negatiivisiin puoliin, mikä on täysin luonnollista ja normaalia. Tuo traumaattinen kokemus - riippumatta miten se käynnistyi - johtaa yksilön elämän kehittymiseen. Tuo trauma valmistelee yksilöä toisiin puoliin tai toisiin elämänjaksoihin hänen tulevaisuudessaan.

Sanomme teille tämän nyt, koska pyydämme teitä astumaan hetkeksi pois traumakokemuksen uhripuolesta. Joillekin teistä trauma ei ehkä ole ollut niin vakavaa kuin hyväksikäyttö - seksuaalinen, fyysinen, tunteellinen hyväksikäyttö tai väkivalta. Kenties traumanne oli vain olemista kotona ilman vanhempia, saamatta tiettyjä tarpeitanne tyydytetyksi. Kaikki on suhteellista. Sanomme sitä, että tuo koettu trauma sai aikaan sulkeutumisen tietyllä tasolla, mutta samaan aikaan se on jättänyt sisällenne salaoven korkeampiin maailmoihin, mihin pääsette kvanttimaailman kautta tutkimalla syvemmältä itseänne ymmärtääksenne, miten pikkuosanne jotka ovat varhaisimmasta luomisestanne, pitävät avaimia tulevaisuuteenne, pitävät avaimia elämänne suurempaan laajentumiseen.

Tämä nukkuvien siementen herättäminen sisällänne aktivoi osianne, jotka eivät ilmennä tietoisuutta tällä hetkellä. Nyt ehkä kysytte, miten niin on - jos olemme tietoisia olentoja ja kaikki ilmentää tietoisuutta, niin miten meissä on osia, jotka eivät ilmennä tietoisuutta? Nuo osat ovat nukkuvia puolia, horroksessa olevia puolia jotka tunnetaan myös roska-DNA:nanne - ne 10 säiettä, jotka näyttävät maleksivan tilassa tekemättä kerrassaan mitään. Salaisuus on, että nuo 10 säiettä sisältävät ihmisen kollektiivitietoisuuden aliatomisia hiukkasia sekä makrokosmisen superuniversumin aliatomisia hiukkasia.

Teidän täytyy nyt tajuta, miten ääretön maailma on, ja muutettava näkökulmaanne ja tietoisuuttanne nähdäksenne elämän kahtiajaon toiset puolet ja sisäiset oivallukset, mikä avaa mielenne katsomaan rajallisuuden ja sen hyvin rajallisen henkilön ulkopuolelle, mihin olette vanginneet itsenne sen tuloksena, että teidät on kasvatettu elämäksi kutsutussa laatikkorakenteessa.

Kun aito ja korkeampi itsenne käyttää näitä voimakkaita energioita teihin, ne harhaverhot revitään pois, jotka jättävät teidät usein tyrmistyneeksi ja hämmästyneeksi, ettekä pysty täysin sulattamaan kaikkea, mitä ympärillänne tulee esiin. Mutta muistakaa, että maailmanne on keskellä suurinta henkistä vallankumousta, mitä on koskaan elämässä koettu. Tämä vallankumous ei ole suljetun ympyrän pyörimistä tietyn kysymyksen ympärillä. Tämä vallankumous on kehitystä, ylösnousemusta, jatkuvaa liikettä ylösnousemusspiraalia pitkin. Pyörreportaikko taivaaseen.

Olette kulkeneet tätä rappeutumisspiraalia, jos voimme kutsua sitä näin. Teidät on luokiteltu langenneiksi, koska olette pudonneet armosta, olette pudonneet tietoisuuden korkeammilta tasoilta tiheään maailmaan, missä olette käyttäneet tilaisuuden kokea aineen tiheyttä. Olette nyt saavuttaneet tiehaaran, missä teillä on tilaisuus joko jatkaa tiheyden ja aineen maailman tutkimista kuten menneisyydessä tai valita polku, missä elätte samanaikaisesti tiheässä aineen maailmassa ja yhdistytte valon korkeampiin maailmoihin - ymmärtääksenne, miten valo ja aine ovat yhteydessä, miten sisäinen ja ulkoinen ovat yhtä ja miten kaikki minkä näette erillisenä itsestänne, on harhaa, koska teidät on luotu samasta lähteestä.

Ne aliatomiset hiukkaset jotka värähtelevät kehossanne, värähtelevät kaikissa muissa sieluissa planeetallanne, koska kollektiivitietoisuus sitoo teidät yhteen. Sen universumin aliatomiset hiukkaset, jossa elätte, on resonanssi, millä teihin vaikutetaan. Lähetyksiä jotka jatkuvasti laajentuvat, tutkivat, altistuvat, edistyvät, välittävät ja heijastuvat nanosekunnissa ehdottomasti kaikkien elävien energiapuolien välillä. Kuitenkin se miten koette tämän, perustuu omaan tietoisuustasoonne. Siksi jos pysytte kiinni elämässänne, jos pysytte kiinni kasvatustanne seuranneissa uskomuksissa, estätte edistymisen eteenpäin. Rajaatte kokemustanne elämästä ja hyvin surullisesti riistätte itseltänne ihmiskunnan poikkeuksellisimman kokemusmatkan maan koko historiassa.

Olette kuulleet tarinoita Altantiksesta, Lemuriasta, Mu'sta. On kirjoitettu monia tarinoita mysteereistä ja muinaisesta mystiikasta kaikissa muinaiskulttuureissa ympäri maailman. Perinteet, totuudet ja viisaus on kaikki siellä, mutta se on kaikki älyllistä. Kyse on sanoista, jotka on kirjoitettu paperille, jonka ehkä luette tai joka ei ehkä koskaan tule vastaan elämässänne. Mutta merkitseekö se, että te ette lue sitä ja se ei tule teitä vastaan, että se riistetään teiltä siksi? Ei, koska elämän matka ei rajoitu älylliseen prosessiin, jossa on nojattava kirjoitettuun aineistoon herätäksenne sille, mikä on konkreettisena ja aineellisena näkemänne maailman tuolla puolen.

Matkanne on nyt saavuttanut kohdan, missä kykynne aistia maailmaa ympärillänne sinkoaa teidät toiseen elämän kokemusulottuvuuteen, tarvitsematta nojata puhtaasti älyn ohjaukseen. Tämä on aikaa, jolloin intuitio syleilee teitä - luontainen ymmärryksenne alkuperäisestä totuudesta, mikä puhuu teille ja kommunikoi teille innostamalla teitä siirtymään tiettyyn suuntaan, missä alitajuiset ja tiedostamattomat puolenne sanovat teille "hyvänen aika, kiinnitä huomiota minuun". Katsokaa näitä pikkuasioita ja pääskää yli menneisyytenne tuska-, kärsimys- ja uhriushölynpölyssä vellomisesta. Kiinnittäkää huomiota nykyhetkeen ja tarkastelkaa sitä. Missä olette? Minne olette menossa? Missä olette olleet? Ja miksi olette siinä, missä olette nyt?

Tämä kysymys auttaa teitä näkemään, että älyyn perustuva maailma on luonut eristäytyneen, erillisen ja elitistisen maailman, koska maailman älyköt katsovat alaspäin niitä, jotka ovat kenties luovempia, tunnepohjaisempia ja nämä erottelut ovat riistäneet jokaiselta elitistiseltä osapuolelta ns. viisauden, mikä sisältyy tosiin maailmoihin ja toisiin havaintotapoihin. Ja kaikki - on kyse sitten taiteesta, urheilusta, tieteestä - on itse asiassa tiedettä luonnossa, koska jokainen valon, totuuden ja energian luova ilmaisumuoto fyysisessä aineessa tai valoulottuvuudessa, on itsessään tiedettä. Se on jatkuva energiavoima, joka luo tietoisuutta ja leikkii noiden tarkkailijoiden kanssa - tuon ulottuvuuden kanssaluojien kanssa, mikä on tennisottelussa, jossa pallo on aliatomiset hiukkaset.

Siksi elämää kutsutaan peliksi. Pelataan monia erilaisia pelejä. On ääretön määrä sääntöjä, mutta on aina sääntöjä, jotka määrittelevät elämänlaadun. Näitä opettelette parhaillaan kosmisten lakien kautta, mutta on aina yksi perimmäinen totuus, mikä hallitsee kaikkea luomisessa/luomakunnassa ja sitä energiaa kutsutaan rakkaudeksi. Rakkaus on olemassaolon voimakkain ja suurin tietoisuus. Mutta jokaisella ihmisellä on oma määritelmänsä rakkaudesta, mikä perustuu hänen kasvatukseensa ja kokemuksiinsa sekä havaintoihin ja asenteisiin, joita on luotu noiden kokemusten tuloksena.

Niin, kalliit ystävät, tämä on teille nyt kutsu kääntää huomionne sisäänpäin - ei vetäytyä maailmasta, ei eristäytyä muista, vaan siirtää huomionne ja fokuksenne eri vaihteelle. Katsoa maailmaa sisältä ulos, ei ulkoa sisään. Tämä on tilaisuutenne nähdä metsä puilta sisällänne ja nähdä, että elämässä on muutakin kuin menneisyytenne. Ja että nykyisyydessä on transformaation, uudistumisen hienot avaimet, mikä vie täysin uudella draivilla vapauteen, tuo täysin uudella draivilla enemmän ja enemmän valotyöntekijöitä ja yhteisöjä yhteen varmistamaan, että valon kasvaminen jatkuu valon nopeutuessa, mikä parantaa ja vahvistaa voima-asemaanne tänä kriittisenä muutos- ja siirtymäaikana teidän ja koko ihmiskunnan kannalta.

Tämä tilaisuusikkuna näyttää teille, että teitä tuetaan. Olemme astuneet esiin täysin uudella tavalla seisoaksemme edessänne, puhuaksemme kanssanne henkilökohtaisesti ja toimittaaksemme teille totuuden, jos haluatte kuulla sen ja olette valmis ottamaan vastaan totuuden elämänne transformoimiseksi. Kaikki te jotka kuulette nämä sanat, kaikki te jotka kuulette nämä sanat eri aikana ja luette nämä sanat tulevaisuudessa, rukouksiinne on vastattu. Tämä on vahvistuksenne fyysisellä tasolla, että olemme kuulleet teidät. Rukouksenne, avunpyyntönne eivät ole kaikuneet kuuroille korville.

Tässä olemme, olemme avanneet näitä tilaisuusikkunoita ja puhumme kanssanne. Mutta kutsunne on tuonut teille myös tarpeen ottaa vastuu, ottaa itseänne kädestä ja suostua siihen, että hyväksymällä tarjoamamme avun teidän on hyväksyttävä, että astutte nyt ulottuvuuteen, minne ette ole koskaan ennen astuneet. Että työskentelette nyt energioiden kanssa, jotka ovat paljon kehittyneempiä, mille olette koskaan altistuneet. Nämä ovat energioita, jotka olivat huipussaan Atlantiksen, Lemurian, Mu'n ja monien muiden muinaissivilisaatioiden aikana. Tämä on tilaisuus teille valokollektiivina, valotyöntekijäryhmänä varmistaa, että ihmiskunta siirtyy noiden tuhokohtien yli, joita koettiin menneisyydessä.

Teillä on voima muuttaa maan henkistä voimaa juuri nyt päättämällä kääntyä katsomaan itseänne, sallimalla suomujen pudota silmiltänne ja tulemalla elämänne johtajaksi riippumatta siitä, mitä menneisyytenne on ollut. Ja itse asiassa mitä traumaattisempi menneisyytenne on ollut, sitä suurempi oikeus teillä on nousta vaatimaan oikeutenne johtaa ja olla maailman äänenä, koska traumanne on osoittanut teille, miten syvää pimeys voi olla, mutta se myös näyttää teille sen tasavertaisen vastakohdan, miten voimakasta valo voi olla.

Niinpä kultaisen valonsäteeni kautta, olemuksessani arkkienkelien, valon solaarienkelien ja solaarilordien solaarikuninkaana, auringon lähteenä, elämän lähteenä ja tuen lähteenä seison edessänne. Olemme täällä täyteydessämme, me kaikki, ja olemme keskittyneet teihin. Olemme hioneet teitä. Olette kutsuneet tätä. Teitä on ollut riittävästi tekemään tämän mahdolliseksi. Älkää siis perääntykö nyt. Älkää epäröikö nyt. Nyt on tosipaikka. Nyt teidän on näytettävä arvonne ja todistettava - ei meille vaan itsellenne - mitä olette oikein "miehiänne".

Monta vuotta sitten aloitimme aktivoinnit köyhyyden, uhrina olemisen ja ehdollisen rakkauden tietoisuuden hävittämiseksi ja kehotimme teitä syleilemään noita osianne astuaksenne voitokkuuden, runsauden ja ehdottoman rakkauden tietoisuuteen. Tämä on johtanut sen ilmentymiseen, mitä koette tällä kertaa, riippumatta siitä, oletteko seuranneet opetuksiamme vuosia vai ette. Olemme vain yksi valoparvi suuremmassa makrokosmisessa valoprojektorissa, missä me kaikki työskentelemme yhdessä mestarien, suojelijoiden, enkeleiden, arkkienkeleiden ja monien Elohimien tiiminä, jotka ovat kanssanne työskennellen sen energiapuumerkkinne kautta, mikä resonoi parhaiten kanssamme tai toisten ryhmien tai toisten valoparvien kanssa, kuten niitä kutsumme. Tämä luo elämän kollektiivisen hunajakennon ja hunajankultainen säde joka on elämän suloisuutta, on palaamassa.

Ihmiskunnan kohtalo on tulossa käännekohtaan, missä ne jotka ovat maksaneet velkansa, voivat kohota määrätyn kohtalonsa yläpuolelle, kohota karmansa yläpuolelle ja astua tarkoitukseen ja elää ns. hyvää karmaansa. Ottakaa siis vastaan tämä hetki, syleilkää tätä tilaisuutta olemuksenne jokaisella solulla, koska nyt on aika, jolloin teillä on uskomattomin vaikutus elämän kollektiiviseen puumerkkiin.

Monissa tilanteissa olen sanonut, ettei ole enää tilaa, ei ole enää aikaa hukattavaksi uhrina olemiseen, itsesäälissä vellomiseen, menneisyytenne traumoihin uppoutumiseen. Sillä herranen aika, mitä ihmettä oikein teette keskittymällä siihen, kun tiedätte, että se luo tulevaisuutenne, mihin keskitytte? Kerron, niin kuin asia on, ja minut tuntevat tietävät, etten aio pidätellä iskuja - haluatte tietää totuuden, tässä se on. Ja totuus vapauttaa teidät. Menneisyytenne kieltäminen ei anna teille oikopolkua muutokseen. Tämä ei merkitse, että koska käytte menneisyydessänne, traumatisoidutte aina vain uudestaan. Sillä herranen aika, teistä on tulossa voimaantuneita valotyöntekijöitä. Teillä on sisäistä vahvuutta ja rohkeutta käydä noissa hetkissä, nähdä niiden tarkoitus, ottaa niiden lahja, astua eteenpäin, jättää ne menneisyyteen ja luoda parempi tulevaisuus itsellenne. Mistä kaikissa opetuksissa on ollut kyse? Mitä olette tehneet elämällänne tähän pisteeseen saakka, kalliit ystävät? No niin, kasvetaanpa tässä kaikki ja ollaan kypsiä.

Tiedätte, että elämässä on muutakin kuin tuska ja kärsimys. Tiedätte sen syvimmässä, syvimmässä olemuksessanne. Tiedätte tietävänne, että elämässä on muutakin, kuin mitä olette kokeneet. Lakatkaa siis piiloutumasta itseltänne, lakatkaa juoksemasta karkuun menneisyyttänne, lakatkaa sivuuttamasta ns. demonit, jotka ovat piilossa pimeässä ja väijyvät varjoissa odottaen syöksymistä kimppuunne ja teidän syömistä elävältä. Se on teidän varjonne kutsumassa teitä sanoen "tule lähemmäs". Uskaltautukaa omaan pimeyteenne. Omistakaa, mitä siellä on piilossa. Olkaa rohkea, katsokaa pimeyteen, sillä sielunne viisaus pitää valoliekkiä, mikä näyttää teille totuuden ja paljastaa kätketyt aarteet, jotka väijyvät pimeyden harhassa. Sillä se on ajatus hirviöistä pimeydessä, mitä juoksette pakoon. Se harhauttaa teidät hyvin ovelasti ja johtaa teidät poispäin niistä aareista, mikä on noiden hirviöiden takana.

Ajatelkaa kaikki satuja ja tarinoita, joita on kirjoitettu, ja miten usein nämä tarinat ovat esittäneet viestin, että kun olette menneet noihin vaarallisiin, kätkettyihin ulottuvuuksiin, salaluoliin, kaukaisille saarille, kun olette joutuneet raivaamaan tienne viidakon läpi ja voittamaan demoneja metsissä ja viidakoissa, niin valjastettuanne totuuden ja lyötyänne nuo demonit, löydätte itsenne yhtäkkiä upeasta luolasta, mikä on täynnä äärettömiä aarteita. Ajatelkaa Indiana Jonesia, jos sen muistatte kaikki. Näettekö, miten myös maailmanne tarinankertojat riippumatta siitä, ovatko he tietoisia vai eivät, ovat aionien ajan sanoneet samaa. Kohdatkaa demoninne. Katsokaa pimeyteen. Kohdatkaa pimeys ja valo paljastaa itsensä.

Alimaailman 12 luolaa ovat 12 kohtalon polkua. Alimaailman, kohtalonne, 12 luolaa ovat suunnitelmanne. Se on matka, mitä olette kulkeneet ihmisenä, joka on tuomittu lihaan. Teidän on ollut käsiteltävä elämänne 12 polkua, mikä on johtanut kokemukseen nimeltä elämä. Nämä tunnetaan 12 aspektina, 12 huoneena astrologisessa syntymäsuunnitelmassa. Näin on nuo alimaailman 12 luolaa ja selitän hyvin lyhyesti, mitä ne ovat.

Noista alimaailman 12 luolasta teille osoitetaan ensin fyysinen itse, äly ja lahjanne.

Toinen luola liittyy raha-asioihinne, kykyynne ilmentää siirrettävää varallisuutta ja työskennellä sen kanssa maailmassa.

Alimaailman kolmas luola liittyy tietoisuuteenne, kykyynne kommunikoida, sisaruksiin, naapureihin ja sopimuksiin ihmisten kanssa elämässänne.

Alimaailman neljäs luola liittyy isäänne, elämänne ns. auktoriteetteihin, fyysiseen kotiin, ns. kiinteään maailmaanne.

Alimaailman viides luola liittyy lapsiinne (jos kohtalonne on saada lapsia), luovuuteen, aitoon rakkauteen, elämän nautintoihin, miten koette seksin, seksuaalisuuden ja kehitätte luovuuttanne rakastajien ja aidon rakkauden kanssa, mihin sisältyy myös luvaton rakkaus.

Alimaailman kuudes luola liittyy terveyteenne ja parantumiseenne, päivittäisiin rituaaleihin, rutiineihin ja maailman palvelemiseen.

Seitsemäs luola liittyy kumppanuuksiinne, laillisiin kumppanuuksiin, romanttisiin kumppanuuksiin ja missä ovat avoimet vihollisenne.

Kahdeksas luola liittyy kuolemanprosesseihin, se on uudistumisen ja transformaation luola. Linkkinne toisten ihmisten resursseihin ja miten ne koetaan ulkoisessa maailmassanne liittyen veroihin, perintöihin jne. Se on myös okkultismin ja mysteerien luola, mikä on yhteydessä yhdeksänteen luolaan, missä astutte suhteenne kehittämiseen Jumalan ja Jumalattaren kanssa, okkultismin henkiulottuvuuteen ja mikä on linkkinne ulkomaalaisiin, ulkomaihin, vieraisiin puoliinne, opettajiinne, henkisiin opettajiin ja suhteeseenne uskontoon.

Kymmenes luola sisältää äitinne, uranne, tarkoituksenne, maineenne ja mitä otatte tehtäväksenne elämässä.

Yhdestoista luola liittyy ystäviin, toiveisiin, unelmiin, toivomuksiin, ryhmiin ja järjestöihin, joiden kautta työskentelette ja miten lapset yhdistyvät teihin yhteiskunnan kautta, miten yhteiskunta vaikuttaa teihin, mutta tämä luola alkaa myös näyttää teille hyvää onnea elämässä. Se näyttää teille hyvän onnen, ennen kuin astutte viimeisen luolaan, kahdenteentoista. Ja sinne kätketyt ulottuvuuden piiloutuvat. Se on kätkettyjen vihollistenne ja tiedostamattomuutenne ulottuvuus ja missä kaikki omaan mitätöimiseenne johtavat alitajuiset puolet asuvat.

Silloin kun kuljette näiden 12 luolan läpi, mitä teette joka päivä, mutta kun astutte noihin luoliin tietoisemmin ja ymmärrätte, miten nämä 12 kiertoa kulkevat läpi elämänne - jokaisen päivän 12 tuntia, jokaisen yön 12 tuntia, jokaisen vuoden 12 kuukautta ja joka 12. vuosi alkaa uusi kierto - ja työskentelette sen kanssa tietoisesti, niin kalliit ystävät, kohoatte määrätyn kohtalonne yläpuolelle tavoin, joita ette koskaan ole kuvitelleet, koska näette nyt elämänne avoimin silmin, ette enää alimaailman harhan verhoamana.

Silloin kun asiat ovat maan alla, ne ovat tiedostamattomia, ne ovat piilossa pimeydessä. Silloin kun ymmärrätte itseänne, kun olette valmis ottamaan totuutta kädestä ja pääsemään yli syyllisyydestänne, häpeästänne, epäonnistumisen pelostanne tai mitä tahansa muuta pelko totuuden kohtaamisesta itsestänne on, niin astutte alimaailmaan eri tavalla. Tällä kertaa kuljetatte mukananne soihtua ja teistä tulee Indiana Jones, löydätte aarteen ja nousette noista alimaailman 12 luolasta 12 pyhään taloon, jotka sisältävät kohtalonne aarteita.

Niin, kalliit ystävät, nämä energiat joihin integroidutte tällä hetkellä, nopeuttavat ihmisten tietoisuuden kehittymistä ja laajentumista kääntämällä heidän huomionsa takaisin sisäiseen maailmaan, jotta he tulevat tietoiseksi näistä pikkuasioista, jotka ovat tehneet tämän suuren kokemuksen, mitä kutsutaan elämäksi maailmassanne. Tämä aktivoi myös energiat, jotka maadoitetaan Turkissa lokakuussa 2010. Siksi se mitä aktivoimme nyt 6.6., ilmentää silloin esiin energiatasonsa, ja tämä valmistelee energioita seuraavien neljän ylösnousemusportin tulemiselle.

Uskokaa, että elämä on muuttumassa. Uskokaa, että tämä käännekohta muuttaa ihmiskunnan tietoisuuden akselia ja tätä tarkoitamme sanoessamme, että elämä tuntemanne kaltaisena muuttuu. Tästä syystä näytämme nyt teille "miten" ja "miten" paljastaa teille "miksi".

Niin, oletteko valmis lähtemään äärimmäiselle sieluseikkailulle tuntemaan itsenne, kokemaan ja parantamaan noita pikkuosianne, jotka kiusaavat teitä, jotka syövät teitä ja joiden ette tiedä vaivaavan ja ärsyttävän teitä, mutta tiedätte vain, että teillä on huono päivä? Joillakin teistä on ollut hemmetin huono elämä, mutta arvatkaapa mitä - valo tunnelin päässä on Isä/Äiti Jumalan valoa, joka tulee tervehtimään teitä, eikä luotijuna joka ajaa ylitsenne, kuten jotkut ovat sanoneet.

Käyttäkää siis tämä tilaisuus. Kuvitelkaa kollektiivinen hunajakenno, joka on täynnä noita valon hunajakennovaloparvia, jotka ilmentävät aliatomisia hiukkasia, valosiemeniä - teitä jotka olette hunajakennon aliatomisia hiukkasia, suloisen elämän kultavaloa - ja astukaa uuteen kokemusmaailmaan, jotta haasteet joita tulee tulevaisuudessanne, eivät ole heikentämässä teitä, vaan pelkästään varoittamassa teitä aliatomisesta prosessista, missä voitte piipahtaa - astua siihen ja transformoitua.

Elämän matkassa on kyse transformaatiosta. Ylösnousemusmatkassa on kyse transformaatiosta, siinä on kyse uudistumisesta, siinä on kyse kuolemisesta vanhoille tavoille ja nousemisesta Feenix-linnun tapaan ja astumisesta uuteen maailmaan. Tämä on ihmiskunnalle keski-iän kriisi - toisen kuvauksen antamiseksi teille. Ottakaa se asiaksenne kaksin käsin. Ei ole enää tilaa tai ei ole enää tekosyitä sanoa, että rukouksenne ovat kaikuneet kuuroille korville, että olette yksin tässä maailmassa. Tukenne ei tule aina fyysisistä lähteistä, tehkää rauha sen kanssa.

Jos siis havaitsette olevanne yksin maailmassa, niin hyvä on sitten, ehkä se on teidän osanne tällä hetkellä, mutta te ette ole yksin. Teillä on itsenne, teillä on luontoäiti, teillä on Jumala/Jumalatar ja teillä on aliatominen maailma seurassanne koko ajan. Älkää rajatko odotustanne tuen tulemisesta ulkoisiin fyysisiin läheisiin. Älkää odottako onnellisuutenne tulevan fyysisistä ihmisistä. Älkää mitatko arvoanne tai onnellisuutenne laatua perustuen siihen, miten toiset kohtelevat teitä. Mitatkaa sitä perustuen siihen, miten kohtelette itseänne ja miten paljon olette valmis ponnistelemaan noustaksenne määrätyn kohtalonne yläpuolelle ja ottaaksenne vastaan tarkoituksenne - avaamalla silmänne totuudelle itsestänne ja kehittymällä, noustaksenne kuin Feenix-lintu ja elääksenne polkuanne aidosti.

Kalliit ystävät, olen täynnä suurta innostusta, sillä tiedän, että teitä kaikkia motivoidaan nyt eri näkökulmasta. Energianne motivoi teitä ja innostaa teitä näkemään itsenne eri silmin. Ja me riemuitsemme, juhlimme ja aiomme hävittää "pöpöt" helvettiin teistä - kirjaimellisesti. Pöpöt ovat hyvin pieniä, joten toivon teidän näkevän yhteyden aliatomisiin hiukkasiin, mutta suokaa anteeksi, haluan lisätä tähän huumoria tähän, sillä teillä kaikilla on taipumusta ottaa elämä liian vakavasti.

Kalliit ystävät, ottakaa viestimme, kertokaa siitä toisille, kuunnelkaa sanojamme uudestaan ja tietäkää, että tämä on taas yksi vuorovesien kääntymistaso, yksi tapa nähdä itsenne, yksi ovi halvaantumisen, itsepetoksen, harhan ja heikentämisen toimintamallin yli ja nyt kyse on teidän päätöksestänne. Sillä välin tietäkää edelleen, että on aina läsnä monia näkymättömiä käsivarsia, jotka kannattelevat teitä, monia näkymättömiä sydämiä, jotka rakastavat teitä ehdottomasti. Sillä olemme kanssanne kaikin tavoin aina ettekä ole koskaan yksin, sillä olemme kaikki yhtä. Avatkoon totuuden valo edelleen silmiänne itsellenne ja olkaa rauhassa.

Olen Kuthumi-Agrippa, solaarilordien ja solaariarkkienkelien kuningas. Adonai.

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >