HomeViestejäMichelle Eloff5.5.2010 - 5:5 Elämän kauneuden hyväksyminen

5.5.2010 - 5:5 Elämän kauneuden hyväksyminen

5:5 ELÄMÄN KAUNEUDEN HYVÄKSYMINEN

Maria Magdaleenaa kanavoinut Michelle Eloff (thelightweaver.org)
5.5.2010 Etelä-Afrikka
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Olen Maria Magdaleena. Tervehdin teitä ja toivotan teidät tervetulleeksi valon, totuuden ja rakkauden jumalaiseen seuraan. Elämänmatkanne kehittyy upean taianomaisella tavalla. Olette kaikki saavuttaneet henkilökohtaisessa kehityksessänne kohdan, missä olette valmis pääsemään jumalaisen hengen, elämän kauneuden sisäisiin ulottuvuuksiin. Tämä on teille käännekohta, sillä se paljastaa teille voiman, mikä on elämän ja sen kauneuden hyväksymisessä.

Tämä on erittäin tärkeä prosessi laajemmassa ihmiskunnan kollektiivitietoisuuden parannusprosessissa sekä anteeksiannon, ehdottoman rakkauden ja parannuksen säteiden ulottamisessa jokaiseen yksilöön, joka muodostaa kollektiivitietoisuuden. Koska kohtaatte valtavan suuria haasteita elämässänne ja todistatte maanmuutoksia ympärillänne, on välttämätöntä löytää elämän kauniit puolet ja hyväksyä ne - puolet jotka tekevät elämästänne elämisen arvoisia.

Koska maailma jossa elätte, kohtaa voimakkaita muutoshaasteita, teitä kutsutaan henkilökohtaisella kapasiteetillanne palvelemaan suurempaa kokonaisuutta hyväksymällä elämän kauneuden, valitsemalla kiitollisuuden asenteen ja olemalla kiitollinen hyvistä asioista elämässänne. Teitä on pyydetty tekemään tämä hyvin monta kertaa. Sitä on ehdotettu teille, mutta kuitenkin ollessanne synkkien haasteiden kourissa, on tullut vaikeaa keskittyä elämänne positiivisiin puoliin ja vieläkin vaikeampaa hyväksyä kauneutta, mikä on elämässänne.

Aivan ensimmäinen ja tärkein askel kyvyssä onnistuneesti hyväksyä elämän kauneus, on hyväksyä oma kauneutenne. Teitä kehotetaan hyväksymään elämän kauneus ja näin myös oma kauneutenne. Liian usein teihin vaikuttavat toisten negatiiviset projisoinnit, mikä vähättelee todellista vahvuuttanne ja kauneuttanne ja pitää teidät erillään aidosta itsestänne. Siksi voidaksenne paremmin hallita useimpien ajankohtaista ongelmaa - kyvyttömyyttä hyväksyä kauneutta - teidän täytyy ymmärtää, mitä kauneus on ja miten syleillä sitä elämän joka alueella.

Kauneus ei rajoitu visuaaliseen estetiikkaan. Kauneus on sisäinen ominaisuus hyväksyä rakkaus, antautua sille ja sallia sen säteillä lävitsenne. Tuo hyväksyminen ja antautuminen rakkaudelle luo kauniita säteitä, mitkä laajentuvat luontaisesta Lähdeytimestä sisällänne ja koskettavat kaikkea ulottuvillaan.

Useimmat ihmiset ovat eksyneitä ja yhteydettömiä modernissa maailmassa ja he korostavat väärinopastettua tarvetta ulkoiseen täydellisyyteen ja keskittyvät siihen. On tärkeää, että huolehditaan fyysisestä kehosta ja ulkonäöstä. Se ei ole kuitenkaan lopullinen tekijä, joka määrää kauneuden. Kauneus on todellisuudessa sisäinen ominaisuus, asia mitä ei voi ostaa, mitä ei voi varastaa toiselta, sillä se syntyy ja säteilee sisältä.

Monet teistä kaihtavat sanoja kauneus, rakkaus, hyväksyntä, antautuminen, parantuminen, transformaatio, irtipäästäminen - ja lista jatkuu. Syynä tähän on, että jokin osanne tuntee epämukavaksi sen, mitä näiden asioiden hyväksymisprosessi sisältää. Kenties teille opetettiin lapsena, että turhamaisuus on kauneuden määritelmä ja jos synnyitte ulkoisesti kauniiden kasvojen ja kehon kera, niin sitä on voitu projisoida teihin vielä enemmän.

Monet teistä eivät ole saaneet tukea kyvyssä nähdä itsenne sinä kauniina olentona, joka todellisuudessa olette fyysisyyden tuolla puolen. Viattomuuttanne lapsena vääristivät ne ulkoisen maailman projisoinnit teihin, mitkä viattomasti hyväksyitte totuudeksi, omaksuitte ja teitte siitä identiteetin. Useimpien teidän identiteetti on itse asiassa valheellinen, mikä perustuu jonkin ulkoisen voiman havaintoon - on kyse sitten yksilöstä, ryhmästä tai eri yksilöistä, jotka jatkuvasti vahvistivat yhtä harhakuvitelmaa, minkä sitten uskoitte todeksi, koska se tuli niin monesta lähteestä.

Tämä toukokuun 5. päivän juhla Kristuksen vuonna 2010 pyytää teitä kuolemaan vanhalle tavalle nähdä itsenne ja alkamaan heittää pois kaikkia noita vanhentuneita havaintomalleja kauneudesta. Ja teitä pyydetään astumaan viattomuuteen ja ottamaan takaisin kaikki aidon kauneutenne piirteet, mitkä ovat piilossa haavoittuneen itsenne varjoissa.

Siksi pyydän teitä nyt sulkemaan silmänne, jos ette ole jos sulkeneet, vetämään syvään henkeä ja sallimaan kehonne rentoutua, mielenne päästää irti ajatuksista. Täksi ajan hetkeksi antautukaa äänelleni, kuunnelkaa sanojani ja sallikaa energioiden virrata ääneni kautta hyväilemään kehonne soluja, mikä tukee jokaista soluanne päästämään irti traumamuistoista ja sallimaan taianomaisen parantumisen tapahtua. Avatkaa sydämenne vastaanottamaan jumalainen, aito kauneusolemuksenne ja kuvitelkaa sen kietovan upeat valosiipensä ympärillenne.

Vetäkää taas syvään henkeä ja hengittäkää ulos antautuen kauneusolemukselle, sen totuudelle ja aidolle itsellenne.

Kun energiat jatkavat suojaverkon luomista ympärillenne, henkilökohtaiset oppaanne, parantajanne, suojelijanne ja vartijanne liittyvät seuraanne henkimaaliassa, luoden upean geometrisen valonoktaedrin ympärillenne. Tästä tulee kolmiulotteinen muoto, joka sisältää kehonne "kapaloituna" pyhään turvapaikkaan. Geometrinen oktaedrimalli luo värähtelyä, mikä tunkeutuu ulkoisiin ulottuvuuksiin ja johtaa suurempaan transformaatiomaailmaan. Se palvelee teitä vetäen pois vanhentuneita havaintotapoja koskien kauneutta ja totuutta kauneudestanne. Se vetää ne energiakenttäänsä, muuntaa ne ja ulottaa totuuden takaisin teille.

Oktaedrin geometriset taajuudet ulottuvat myös esi-isiinne, mikä avaa polun jokaiselle heistä, jotta he voivat irtipäästää omista väärinkäsityksistään koskien totuutta kauneudestaan - sisäisestä ja ulkoisesta.

Aidot valotaajuudet astuvat kehonne DNA:han ja vahvistavat ainutlaatuisen kauneutenne aitoa olemusta, harmonisoituen fyysisen kehonne seitsemän chakran kanssa, yhdistäen ne universaaleihin, ulkoisiin transformaatioenergioihin, aktivoiden teille syvällisen mahdollisuuden kuolla vanhalle ja syntyä uudelleen uuteen maailmaan, aidon kauneusolemuksenne maailmaan.

Vetäkää taas syvään henkeä. Kun hengitätte ulos, antautukaa syvemmällä tasolla näille energioille muistuttaen itseänne, että olette turvassa, teitä suojellaan ja kaikki ne jotka rakastavat teitä, jotka välittävät kovasti hyvinvoinnistanne ja jotka työskentelevät kanssanne ihmissilmälle näkymättömistä ulottuvuuksista, kannattelevat teitä, vartioivat teitä ja tukevat teitä tässä upeassa käännekohdassa, ihmiskunnan tietoisuuskasvun ja transformaation aallossa.

Haluan teidän nyt avaavan sydänchakranne ja sallivan äärettömän ja ehdottoman rakkauden säteilevän sydämestänne ja ulottuvan esi-isienne sukulinjaan riippumatta siitä, tunnetteko esi-isiänne vai ette. Tietäkää, että olette yhteydessä heihin. Siksi se mitä tarjoatte, koskettaa heitä merkittävällä ja syvän parantavalla ja vapauttavalla tavalla.

Sallikaa sydämenne kiittää esi-isiänne kaikesta, mitä he ovat kokeneet, ja kaikista niistä ponnisteluista, joita he tekivät elääkseen elämäänsä parhaalla tuntemallaan tavalla. Kiittäkää heitä kaikista kauneusmääritelmistä, joita loivat heidän sukulinjassanne välitetyt havaintonsa - havainnot mitä olette eläneet tässä inkarnaatiossa. Nuo havainnot (positiiviset ja negatiiviset) ovat auttaneet teitä tuleman siihen, missä olette nyt. Ja jos todellinen, sisäinen uskomuksenne rakkauden määritelmästä on negatiivinen, niin kiittäkää siitä, sillä nyt olette kiertäneet negatiivisen havaintotavan kehän loppuun ja astutte positiivisille kauneushavainnoille ja -asenteille antautumisen kehään. Ja nämä tulevat läpi osallistuessanne elämän rumuuden parantamiseen ja transformoimiseen elämän kauneudeksi.

Haluan teidän nyt kuvittelevan valon lordien ja ladyjen kerääntyvän ympärillenne. Jokainen näistä upeista olennoista pitää erittäin hienoa ja suurta kaksikärkistä kvartsikristallia. Kuvitelkaa voimakkaan kauneusolemusvalon säteilevän näiden kristallien ytimestä ja laajentuvan chakrojenne pyhään puumerkkiin ja ainutlaatuiseen rakenteeseen, mikä luo upean mallin kehonne soluihin. Nämä mallit sopivat täydellisesti sen oktaedrin geometriseen rakenteeseen, mikä parhaillaan kannattelee teitä.

Haluan teidän nyt antavan kehonne soluille luvan avautua ja vapauttaa soluistanne ja näin DNA-leimastanne kaikki negatiiviset määritelmänne sisäisestä kauneudesta, kaikki harhaanjohdetut asenteet ja uskomukset kauneudestanne, sisäisestä ja ulkoisesta. Sallikaa ehdottoman rakkauden säteiden imeä näitä energioita ja kuvitelkaa tästä oktaedrista kantautuvan äänen kutsuvan kaikkia haavoittuneita osianne kohoamaan rakkaudessanne, tulemaan uuden päivän valoon ja uudestisyntymään kastettavaksi, aidon voimanne todellisen valon kastettavaksi.

Haluan nyt teidän kuvittelevan jokaisen planeetan ihmisen voimakkaiden sydänsäteiden avautuvan olemaan parannusta ja vastaanottamaan parannusta ja yhdistyvän omiin sydänsäteisiinne. Ja kun teette tämän, valon lordit ja ladyt avaavat pitämiensä kvartsikristallien energiat ja vahvistavat niitä, yhdistäen nämä energiat teidän kaikkien luoman kollektiivisen sydämen ehdottoman rakkauden säteeseen. Ja tämä alkaa muodostaa uutta, upeaa kristalliverkkoa, mikä ilmentää niiden elämänkoodien kauneutta, jotka tukevat näiden energioiden täyttä kehittymistä planeettatasolla.

Tämä uusi kristalliverkko punotaan kollektiivisen sielunne atomirakenteeseen, mikä laajentaa sen kehittyneen itsenne korkeampiin puoliin, ja tämä puolestaan sitoo teidät vieläkin syvemmällä tasolla siihen aidon itsenne tietoiseen voimaan ja upeaan kauneuteen, joka on luonnostaan sisällänne.

Haluan teidän hengittävän syvään sisään ja ulottavan energianne Äiti Maan kehon ytimeen ja hengittävän ulos. Kun kuvittelette näiden energioiden kulkevan sen kehon läpi, sytyttävän sen aidon sisäisen kauneuden ja vahvistavan kauneusenergioita sen sisällä ja pinnalla, ulottakaa tämä rakkausenergia jokaiseen olentoon, joka asuu sen kehossa. Ja kuvitelkaa, miten kaikki elämän valtakunnat reagoivat tämän uuden kristalliverkon upeaan värähtelyyn ja ilmentävät näitä kaikkivaltiaita ja upeita elämän kauneuskoodeja.

Nyt kuvitelkaa jokaisen ihmisen tällä planeetalla kykenevän näkemään vain yhden kauniin piirteen itsessään ja todella tunnistamaan oman elämänsä ja koko elämän jonkin kauniin piirteen.

Nyt tuntekaa näiden lordien ja ladyjen pitämien kristallien energian lisääntyvän jälleen, mikä vahvistaa heidän sisäisen valonsa heijastusta ja ulottaa sen DNA:hanne. Tämä aktivoi elämän kauneuden kristallikoodit geenirakenteessanne. Tämä laajentaa vapautumissykkeen esi-isiinne ja se alkaa avata kaikkia tietoisuuden solmuisia ja sotkuisia piirteitä liittyen sisäiseen kauneuteen ja elämän kauneuteen, mitkä on tulkittu väärin. Se vapauttaa ne eetteriin, missä ne imentään ehdottoman rakkauden ulottuvuuteen, muunnetaan ja palautetaan heille voimannuttavina käsityksinä elämän kauneudesta, käsityksinä jotka perustuvat Lähteen luomaan totuuteen, ja ne ulotetaan heille ja teille Lähteestä.

Kun esi-isänne päästävät irti kaikista näistä energioista, se suodattuu automaattisesti kristallikoodien kautta takaisin teidän DNA:hanne, mikä luo upean äärettömyyssymbolin, tämän voimakkaan energian äärettömän jatkumon, ja vapauttaa teidät, esi-isänne ja ne, jotka tulevat jälkeenne, kaikista heikentävistä kiinnikkeistä väärään identiteettiin liittyen yhteiskunnan havaintotapaan siitä, mikä on kaunista ja mikä ei.

Tämän lisäksi nämä energiat pyyhkäisevät nyt kollektiivitietoisuuden astraalikehon läpi ja alkavat myös purkaa ja hajottaa kaikkia juurtuneita, sotkuisia ja valheellisia energioita, käsityksiä, ajatuksia, asenteita ja uskomuksia, jotka liittyvät kauneuteen. Ja kun hengitätte sisään, vetäkää sisään kultaisen tietoisuuden energiaa. Kun hengitätte ulos, vapauttakaa tämä kultainen tietoisuus elämän kollektiivikehoon, ja kuvitelkaa, miten vuorovesi kääntyy ja ihmisten silmät alkavat nähdä Isä/Äiti Jumalan silmin, ja pystyvät tunnistamaan, että aito kauneus lepää yksilön sydämen puhtaudessa, hänen aikomustensa vilpittömässä puhtaudessa ja sen sisäisen rauhan, ilon, antautumisen, hyväksynnän ja viisauden valossa, mikä tulee, kun kasvetaan rakkaudessa ja määritellään itsensä uudelleen, samaistutaan aitoon itseen ja tullaan todella voimaantuneeksi.

Hengittäkää syvään sisään ja ulos päästäen irti otteenne kaikista noista kauneuskäsityksistä ja siitä, mitä pidätte kauniina ja mitä ette. Ja pyytäkää, että puhdas kristallisivu kosmisista akaaisista tiedostoista laitetaan sydämenne ja tämä uusi sivu sisältää aidot käsitykset, aidot identiteetit, asenteet ja uskomukset liittyen aitoon ymmärrykseen todellisesta sisäisestä kauneudesta ja elämän kauneudesta.

Haluan teidän nyt jatkavan kehonne rentouttamista, antautuen ja sallien kristallienergioiden imeytyä toiselle tasolle, kun valon ladyt ja lordit ankkuroivat nyt tämän uuden kristalliverkon, joka ilmentää kauneuden elämänkoodit Äiti Maan kehon ytimeen. Tuntekaa näiden energioiden kietoutuvan ympärillenne, helpottaen stressiänne jatkuvasta yrityksestä olla, mitä ette ole, stressiänne joskus sen väärän uskomusjärjestelmän ja asenteen identiteettien tiedostamattomasta projisoimisesta, minkä omaksuitte lapsena ja mikä ryösti teiltä viattomuutenne kauniina ihmisenä. Kaikkien lapsuutenne ja myöhempien kokemustenne myötä teidät on erotettu kyvystänne tunnistaa totuus kauneudesta elämässä, ja se on erottanut teidät kyvystänne nähdä elämän kauneutta.

Siksi pyydämme teitä kaikkia ottamaan nyt hetken ja antamaan kiitollisuuttanne Isä/Äiti Jumalalle kaikista elämänne kauniista piirteistä, joita tällä hetkellä koette. Riippumatta niiden suuruudesta tai pienuudesta, vain kiittäkää.

Ulottakaa tämä kiitollisuus Äiti Maahan. Kiittäkää Äiti Maata sen ilmentämästä kauneudesta ja siitä, miten tuo kauneus hoivaa sieluanne, elävöittää henkeänne ja tuo terveyttä, rauhaa ja tasapainoa fyysiselle kehollenne ja mielellenne. Ulottakaa tuo energia jokaiseen kanssaihmiseen planeetallanne ja kiittäkää heitä kaikesta kauneudesta, mitä he ilmentävät, ja kaikesta kauneudesta elämässä, minkä he pystyvät tunnistamaan ja mistä he ovat kiitollisia.

Ulottakaa tuo kiitollisuus nyt itseenne ja kiittäkää itseänne kyvystä tunnistaa elämänne kauniit puolet.

Samalla kun tämä verkko jatkaa ankkuroitumistaan, pyydän teitä kaikkia omistamaan - hyväksymällä - kolme piirrettänne, jotka ovat todella aidon sisäisen kauneuden piirteitä. Sanokaa nyt lordeille ja ladyille, jotka ovat ympärillänne, "Minä (oma nimenne) hyväksyn nämä kolme aidon sisäisen kauneuden piirrettä (ja sanokaa, mitä ne ovat)". Nyt toivon teidän tunnustavan kolme fyysisen kauneutenne piirrettä, jotka voitte mukavasti tunnistaa ja hyväksyä. Keskittykää nyt lordeihin ja ladyihin ja todetkaa heille: "Minä (oma nimenne) hyväksyn nämä kolme fyysisen kauneuden piirrettä, jotka minulla on (ja sanokaa, mitä ne ovat)".

Nämä kolme piirrettä, jotka olette tunnistaneet ja todenneet lordeille ja ladyille, imetään kristalleihin, ja niiden energiat yhdistetään kristallienergiaan ja ankkuroidaan uuteen kristalliverkkoon, mikä sisältää elämän kauneuskoodit. Haluan teidän myös ottavan nyt hetken laajentaaksenne nuo energiat elämänne kaikkien puolien kristalleihin, jotka hyväksytte, tunnistatte ja tunnustatte kauniiksi. Nämäkin ankkuroidaan elämän kauneuden kristalliverkkoon.

Vetäkää taas syvään henkeä ja hengittäkää ulos, kun valon lordit ja ladyt varmistavat tämän kristalliverkon kehonne DNA:han. Nämä koodit syöttävät jatkuvasti energiaa esi-isillenne, mikä pitää heidät harmoniassa oman kauneutensa todellisen olemuksen kanssa, vapauttaa heidät menneisyyden reagoinnista väärään kauneuteen, toisin sanoen ihmisen määritelmiin siitä, mikä on kaunista ja mikä on hyväksyttävää ja mikä ei.

Me valon ja rakkauden mestarit, opettajat ja suojelijat tarjoamme teille pyhää viisautta, mikä tulee transformaatioprosessin tuloksena ja mikä tulee tietoisesta valinnasta syleillä itseänne ja sallia itsenne päästää irti siitä, mikä ei enää palvele teitä, ja ymmärtää, että teissä on osia, joille on annettu vääriä tietoja ja jotka eivät ole enää harmoniassa niiden elämän verkkojen kanssa, joiden osaksi valitsette tulevanne uuden tietoisuuden uudessa maailmassa.

Nyt vain ilmaiskaa aikomukseksenne, että kehonne, mielenne, sydämenne ja henkenne vapautetaan noiden painavien väärinkäsitysten taakasta. Ja aktiivisessa antautumisessanne teitä siunataan sisäisellä rauhalla ja selkeydellä, mikä tulee antautumisesta kauniille elämän prosessille ja sallimisesta elämän kauneuden tukea teitä parantumis- ja transformaatioprosessissanne. Tietäkää, että tämä energia ulottuu planeetalla jokaiseen sieluun, joka on avoin sille ja joka on halukas, valitsemallaan tavalla, hyväksymään nämä energiat ja tekemään niistä yhtä sisäisen tietoisuutensa kanssa ja osan sisäistä motivaatiotaan ja tarvettaan tulla voimaantuneeksi. Ja näin tehdessään johtamaan esimerkillä ja näyttämään muille, miten saavutetaan sama parantumis- ja vapautumistaso.

Energiat mitkä on luotu tällä ajan hetkellä, jatkavat voimakenttänsä rakentamista seuraavien 55 vuorokauden ajan. Tänä aikana energianne on edelleen tässä oktaedrissa. Tämän oktaedrin energia ja kristalleista tuleva valo vahvistavat sisäisiä energiareservejänne ja vahvistavat ja laajentavat sisästä varastoanne ja kykyänne sisältää elämän kauneutta, omaksua totuuden sisäisestä kauneudestanne ja vilpittömästi laajentaa tuota puumerkkiä maailmaan elämällä kauneuttanne, tunnistamalla ja kiittämällä kaikista elämän kauniista puolista, kasvamalla niissä ja kukoistamalla tuossa tietoisuudessa.

Hengittäkää vielä kerran syvään sisään ja ulos ja tuokaa lempeästi tietoisuutenne takaisin fyysiseen kehoonne.

Kiittäkää kaikkia läsnäolleita tämän suuren energianmuutoksen todistamisesta ja kiittäkää itseänne siitä, että valitsitte tämän hetken kuunnella sanojamme, olla osana tätä energiaa ja jatkaa kohoamista rakkaudessa, sillä lankeaminen rakkaudessa on kiertänyt kehänsä loppuun eikä se enää esitä roolia elämänne uudistamisessa ja transformoimisessa. Nyt kyse on vain kohoamisesta rakkaudessa.

Vetäkää vielä syvään henkeä ja uloshengittäessä vetäkää tietoisuutenne vielä syvemmälle  kehoon varmistaen, että olette maadoittunut fyysiseen kehoonne, tietoinen ja yhdistynyt fyysiseen maailmaanne - kuitenkin edelleen yhteydessä energioihin, joka olemme luoneet kanssanne tänä iltana, energioihin joiden syöttämistä jatkatte kiitollisella asenteellanne ja auliudellanne hyväksyä elämän kauneus ja sisäinen kauneutenne.

Näiden 55 vuorokauden aikana kannustamme jokaista teitä ottamaan hetken joka päivä noiden kuuden ominaisuuden vahvistamiseen, jotka olette tunnustaneet ja jotka esittelitte ladyille ja lordeille ja jos mahdollista, lisäämään noita ominaisuuksia, jotka tunnistetaan, tunnustetaan, hyväksytään ja eletään.

Mitä enemmän teette tätä, sitä tietoisemmaksi tulette noista sisäisen kauneutenne piirteistä ja ulkoisesti näytätte automaattisesti kauniimmalta yksinkertaisesti siksi, että kauneusolemus säteilee lävitsenne, sisältänne. Tässä tapauksessa fyysinen ulkoinen muoto ei tavoita katsojan silmää, vaan sisäisen säteilyn olemus, valo, voima ja loistavat transformatiiviset parannusominaisuudet. Harjoittelemalla tätä toistatte totuutta alitajunnallenne. Tämä sallii voimakkaan muutoksen tapahtua tietoisuudessanne ja kun tämä on ns. kirjoitettu kiveen, huomaatte, miten kykynne tarkastella elämää muuttuu ja sen sijaan että vatvotte negatiivisuuksia, olette automaattisesti valppaampi ja aina tietoisempi ja tietoisempi elämän kauneudesta.

Tämä energia auttaa kollektiivitietoisuutta saamaan positiivisemman asenteen elämää ja itseään kohtaa ja tämä, kallisarvoiset ystävät, on taustamotivaatiomme ja -aikomuksemme lähetyksessä, jonka tuomme tänä iltana. Pyydämme teitä ottamaan tämän energian olemukseenne, sydämenne, mieleenne, kehoonne ja sallimaan sen säteillä lävitsenne. Sallikaa itsenne olla kauneuden majakka sisäisen kauneudenvalon avulla, mikä laajenee teistä ja parantaa elämänne kauniita ominaisuuksia.

Kauneuden, todellisen kauneuden, kautta syntyy lisää kauneutta. Siksi siunauksemme jokaiselle teille tällä ajan hetkellä on kyky täysin ja tietoisesti hyväksyä ja omistaa tämä kauneusolemus sisällänne ja elämän kauneus, mikä on aina läsnä riippumatta siitä, miten vakava tai miten haastava jokin tilanne tai olosuhde on. Kyse on vain asenteesta ja havaintotavasta.

Meille on ollut kunnia tällä ajan hetkellä välittää sanamme, rakkautemme ja valomme teille jokaiselle. Minä olen Maria Magdaleena ja minä ja kanssani olevat kiedomme käsivartemme teidän kaikkien ympärille, annamme uuden elämän suudelman otsallenne ja kannustamme teitä ottamaan seuraavan voimallisen askeleen elämässänne, mikä takaa tarvitsemanne muutokset. Mutta olkaa tietoisia, että se tulee, mitä toivotte, ja teidän täytyy tarttua siihen, mikä on estänyt teitä menneisyydessä tekemästä toiveestanne todellisuutta. Niinpä siellä missä olette pyrkineet onnellisuuteen ja rauhaan, teidän on tartuttava siihen, mikä tekee teistä onnettoman ja mikä aiheuttaa myllerrystä. Mutta tietäkää, että se menee pian ohi ja nousette sen yläpuolelle, sillä olette valinneet aidon sielun polun, tilaisuuden jatkaa nousemista rakkaudessa. Tämä on ylösnousemuksen olemus.

Löytäköön jokainen teistä etsimänsä rauhan, ansaitsemansa harmonian ja tilaisuuden olla ihmiselämän mestari rakkauden ja viisauden motivoimana sekä nousta yli kaikista lankeamisen piirteistä ja olla kokonainen, eheä ja aito ihmismuodossa.

Olen Maria Magdaleena ja rakkauteni on kanssanne. Au revoir.

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >