HomeViestejäMichelle Eloff25.3.2010 - 4:4 Smaragdisädejuhla

25.3.2010 - 4:4 Smaragdisädejuhla

4:4 SMARAGDISÄDEJUHLA

Kuthumi-Agrippaa kanavoinut Michelle Eloff (thelightweaver.org)
25.3.2010 Etelä-Afrikka
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Olen Kuthumi-Agrippa ja tulen rakkauden ja viisauden säteillä tervehtimään jokaista teitä tällä kertaa ja tuomaan teille transformaation, ylösnousemuksen ja ilon siunauksia. Tervehdys, rakkaat ystävät.

Ja sydämessämme on suuri ilo ja mielihyvä, kun saamme kokoontua teidän kaikkien kanssa tänä päivänä, kun pidämme teitä tiukasti Kristuksen sydämessä ja Jumalan kämmenillä.

Rakkaat valotyöntekijät, aika on nopeasti tulossa pisteeseen, missä kaikkien energioiden on yhdistyttävä yhdeksi rakkauden dynaamiseen voimaan ja vetää tämä lähde Isä/Äiti Jumalan valokeskuksesta.

Jokainen teistä pitää sisällään jumaluuden ja totuuden pyhää puumerkkiä. Näiden puumerkkien on nyt yhdistyttävä luomaan kollektiivinen puumerkki, joka rikkoo Illuminati-matiirisin, mikä tekee meille mahdolliseksi uuden rakkauden ja totuuden smaragdisäteen ankkuroimisen täysin.

Jokainen askel minkä otatte polullanne parantua ja tulla syvällisemmin tietoiseksi itsestänne, sallii näiden dynaamisten uusien energioiden juurtua tiukasti kollektiivitietoisuuden matriisiin. Koska kuitenkin hyvin monet ihmisrodusta ovat edelleen Illuminati-matriisin ansassa, on tärkeää, että jokainen teistä nousee dynaamisesti suuremman tietoisuuden ulottuvuuksiin ja laajempaan tietämykseen niistä mahdollisuuksista, joita on sisällänne.

Illuminati-matriisi koostuu kaikista niistä energioista ja ohjelmista, mitkä loivat tarkoituksellisesti ne, jotka päättivät olla vapauttamatta totuutta, sillä he pelkäsivät sen heikentävän heitä ja jättävän ilman sitä, mitä he niin syvästi halusivat.

Totuus voimasta/vallasta on, ettei se ole mitään, minkä omistatte, vaan se on jotain, mikä on luonnostaan sisällänne ja mitä ilmaisette, ja voimaantuneen sielun dynamiikka koskettaa toisten sydämiä, mikä sallii saman voimaantumisprosessin kehittyä heillä. Vallan omistaminen on toisen valon omistamista, mikä ei ole voimaantumisen korkeampien ulottuvuuksien mukaista.

Teidän on tärkeää ymmärtää, että kutsumme Illuminatiksi niitä, joita motivoi maailmanne seitsemän pahetta. Nämä paheet heikentävät kollektiivia ja näiden ominaisuuksien motivoimia yksilöitä. Vaikka he eivät välittömästi näe sitä, nyt on tullut aika, jolloin uuden maailman valon kajastus paljastaa nämä heidän pimeämmät puolensa ja he kaatuvat.

On tärkeää, että tämä kaatuminen tapahtuu niin, että jokainen sielu voi ottaa takaisin oikeutetun asemansa. Vaikka tämä kaatuminen tulee tapahtumaan, on edelleen monia, jotka eivät käytä hyväkseen tilaisuutta ottaa vastaan oma voimansa. Siksi teillä, heränneillä sieluilla, on vastuu voimaantua enemmän kuin koskaan ennen, sisältääksenne koko valokapasiteetin, joka on ulottuvillanne, jotta voitte kantaa muinaiset totuudenpuumerkit tulevaisuuteen, niin että Luvattu maa voi ilmentyä.

Luvattu maa on maailma, missä toiset samansydämiset, samanmieliset ja samanhenkiset liittyvät kanssanne yhteen kollektiiviseen rakkausyhteisöön, mikä rakentaa totuuden toimintamalleja ja luo polkuja, joilta toiset löytävät tiensä omaan totuuteensa. Älkää vaipuko epätoivoon niiden vuoksi, jotka eivät käytä hyväksi tätä tilaisuutta, sillä se on osa heidän jumalaista suunnitelmaansa. On osa heidän matkaansa ymmärtää, mitä pimeyden maailmassa eläminen merkitsee. Pimeä maailma on maailma, missä seitsemän pahetta hallitsee ja rakkaus ja ymmärrys ovat poissa, toisin sanoen se on tietämättömyyden maailma.

Te olette siirtyneet näiden kontrolloinnin ulottuvuuksien ulkopuolelle. Vaikka teissä on edelleen osia, joita nämä Illuminati-leimat hallitsevat, teillä on nyt tilaisuus nousta korkealle niiden yläpuolelle ja korkeammasta näkökulmastanne havaita, miten nämä dynamiikat toimivat alemmissa maailmoissa. Tämä merkitsee, että alempi egonne käy läpi massiivisen transformaation, jotta voitte siirtyä tuon maailman yli ja löytää dynaamisimman itsenne korkeammat puolet.

Teillä on edelleen piirustus, leima, jota hallitsevat ne seitsemän planeetan henget, jotka kanavoivat kauttanne. Tämä piirustus määrittelee osanne ja karmanne jokaisessa inkarnaatiossanne. Tämän aikajanan tekee erilaiseksi kuitenkin se, että teillä on tilaisuus nousta tuon jatkuvasti kääntyvän kohtalonpyörän yläpuolelle. Nyt siirrytte määrätystä arpaosasta kohtaloon, ja vaikka on edelleen haasteita kohdattavana - pelkästään koska jokainen taso esittelee teille suurempia mahdollisuuksia kasvaa ja ymmärtää paremmin itseänne - huomaatte, että näissä haasteissa teillä on suurempi määrä rohkeutta, sisäistä vahvuutta, viisautta, tietoa ja rakkautta siirtyäksenne niiden läpi, voittaaksenne ja ratkaistaksenne ne vaivattomammin ja nopeammin kuin silloin, kun olitte juurtuneena vanhaan maailmaan, toisin sanoen Illuminati-matriisiin.

Tänä aikana planeettanne kohtaa valtavan muutoksen. Maailmassanne on maita, jotka käyvät läpi hyvin tärkeitä muutoksia. Jotkut näistä muutoksista ovat väkivaltaisia. Kuitenkin ne joita valoulottuvuudet suojaavat, opastetaan tuvallisille alueille. Älkää siksi huolestuko. On kuitenkin tärkeää, että olette tietoinen ja valpas näinä aikoina, sillä tämän Illuminati-matriisin kätketyt merkitykset on osoitettava ja purettava, jotta Feenix-lintu voi nousta vanhan maailman tuhkasta ja viedä Hengen tulivoiman uudelle oivallustasolle niiden sydämissä, jotka ovat nyt heränneet.

Ne joiden on vielä herättävä suuremman voimansa dynamiikalle, etsivät teidät. Kun tämä romahdus tapahtuu, nämä muutokset synnyttävät uuden aikajanan sarastuksen, uuden tavan mihin sielunne voimaannutetaan. Tämä vapauttaa alemman egon enemmistövallasta, jotta korkeampi ego saa enemmistövallan.

Smaragdisäde jonka tuomme nyt esiin, sisältää vilpittömyyden, uskollisuuden, rakkauden ja viisauden todellisen olemuksen. Tämän smaragdisäteen sisällä on upea, kiinteä kultainen valokuutio. Tämän kuution keskellä on platinasta tehty tähtitetraedri. Tästä platinatähtitetraedristä säteilevät energiat aktivoivat kultaisen kuution, mikä säteilee voimakkaita värähtelyjä smaragdisäteen kautta. Tämä saa aikaan uuden maailman valaistun matriisin - valon, todellisen rakkauden, viisauden ja sisäisen rohkeuden uuden järjestyksen.

Jokaisella teistä tämä smaragdisäde, kultainen kuutio ja tähtitetraedri aktivoidaan sydänchakrassanne. Tämä on ohi seuraavien 12 kuukauden kuluessa ja jokaisessa kuussa yhdistytte tämän uuden valon, rakkauden ja viisauden lähteen hyvin vahvan voiman syvemmälle tasolle, mitä olette etsineet tämän elämän ajan. Kaikki mitä olette kokeneet tähän saakka, on valmistellut teitä tälle uuden elämänmuodon dynaamiselle heräämiselle ja rakentumiselle - muodon missä suuremman itsenne kulkuneuvo voi turvallisesti rakentua, tulla hoivatuksi ja vahvistua.

Nämä energiakenttänne kautta lähetetyt värähtelyt paljastavat ne korkeammat ulottuvuudet, joihin olette tulleet, joille olette heränneet ja joille olette päättäneet kohota vanhan maailman rajoitusten yli, jatkaaksenne sinnikkäästi valon, rakkauden ja viisauden todellisten järjestysten muinaista viisautta.

Smaragdimysteerikoulu on yksi sellainen kulkuneuvo, jonka kautta näitä suuria opetuksia jaetaan. Kultaisen temppelin opetukset ovat se kultainen kuutio, josta puhumme, ja platinatähtitetraedri on energia, jota pidetään tässä kanavassa ja hänen maskuliinisessa vastineessaan ja jota energisoimme näiden kahden fyysisen ihmisen kautta ja lähetämme valoa koskettamaan niitä, jotka matkustavat fyysisesti pyhiin paikkoihin ja yhdistävät energiansa ryhmiksi näillä paikoilla. Siksi jokaisesta teistä joka matkustaa fyysisesti pyhille paikoille näiden kahden ihmisen kanssa, tulee platinatähtitetraedrin laajentumia. Teidät vihitään sitten korkea-arvoisen papin ja papittaren sisäiseen ulottuvuuteen ja omaksutte tämän platinatähtitetraedrin piirteen ja tulette näiden energioiden edistäjäksi ja sen Kultaisen temppelin sisäytimen edustajaksi, minkä kautta nämä suuret opetukset virtaavat.

Jokaiselle teistä nimitetään sitten tietty mestari ja solaariarkkienkeli, joka kantaa teitä niiden vihkimysten läpi, joita korkea-arvoinen papitar ja pappi tuovat kaikkeuden galaktisen keskuksen sisäytimestä. Heräätte sisäisille ominaisuuksillenne, mitkä johtavat teitä kohtalonne suuntaan, niin että tämän ydinplatinasäteen edustajana voitte opettaa sitä, mitä teidän on määrä jakaa, voimaannuttaaksenne ihmisiä vielä lisää. Nämä energiat ulottavat säteensä maapallon joka kolkkaan - jokainen teistä on strategisesti asetettu maantieteellisesti eri paikkaan näiden valojen ylläpitämiseksi.

St Germainin 55 liekkiä, jotka on äskettäin kerätty, synnyttävät ametisti- ja safiirienergian hienoja säikeitä, jotka myös te ajan kuluessa integroitte. Nämä säikeet luovat pyhän punoksen chakrojenne välille ja yhdistävät uuden upean kudosmuodon, mistä tulee valaistu matriisi. Platinatähtitetraedri käynnistää Illuminati-matriisin tuhoutumisen, mutta tietäkää, että kun olette yhdessä tässä voimakkaassa energiassa, pidätte yllä niitä verkkoja, jotka pitävät ne jotka ovat jo turvassa, uuden maailman korkeampien ominaisuuksien turva-alueilla. Tämä ei tahdo sanoa sitä, että suljemme pois ketään sielua tästä mallista. Sanomme vain, että niille teistä jotka olette jo astuneet tähän korkeampaan laatuun, on jo valmisteltu paikka. Tämä tilaisuus on jokaisen sielun ulottuvilla tällä planeetalla. Käyttävätkö he sen hyväkseen vai eivät, on täysin heidän henkilökohtainen valintansa.

Energianne jatkavat lisääntymistään hyvin nopealla tahdilla. Siksi on tärkeää, että seuraatte vaistoanne ja intuitiotanne ja sallitte todellisen itsenne rakkauden loistaa läpi. Tämä on aikaa rikkoa Illuminati-matriisi myös sisällänne eli ne osanne alkavat nyt pudota pois, joita on sidottu valheellisilla uskomusjärjestelmillä vanhan maailman herkeämättömiin draamoihin. Jokainen energia mikä irrotetaan Illuminati-matriisista, puhdistetaan platinavärähtelyjen kautta ja yhdistetään valaistuun matriisiin, missä otatte uuden roolin, uuden kohtalo-osanne johtajina uudessa valomaailmassa. Luotte tämän verkon, mikä säteilee voimakkaimpia säteitä, mitä on koskaan tallennettu maan henkiseen historiaan, paljon suurempia kuin edes Atlantis kykeni koskaan säteilemään.

Atlantiksen romahtaminen koodattiin maan verkkoihin. Silloin Illuminti-matriisi ensimmäisen kerran otettiin käyttöön. Siksi palaamme Atlantiksen romahtamiseen ja tuo romahdus toistuu jollain tavalla - ei täydellisenä tuhoutumisena, sillä on riittävästi uuteen maailmaan heränneitä valotyöntekijöitä, jotka kykenevät seisomaan tiukasti valossaan, voimassaan ja pitämään yllä näitä voimakkaita värähtelyjä.

Minä, lordi Kuthumi-Agrippa, seison teidän kaikkien keskellä solaariarkkienkelien kuninkaana. Solaariarkkienkelieni armeija punoutuu joukkoon synnyttäen kultaisen valon korkeita värähtelyjä, kultaisen rakkauden ja viisauden säikeen, jotta tiedon platinasäteen korkeampi järjestys voi tulla teihin.

Kun olen lopettanut tämän lähetyksen, jokaista teistä pyydetään ottamaan aikaa ja menemään vuorokauden kuluessa sanojeni kuulemisesta luonnossa paikkaan, missä teidän on määrä olla luonnon hiljaisuudessa ja harmonisoitua kanssani, kutsua minun ja solaariarkkienkelien olemusta. Kutsukaa St Germainia ja smaragdisäteen korkeampaa joukkoa.

Teidän on määrä yhdistyä luonnon kanssa ja avata sydämenne yhdistyäksenne tähän smaragdisäteeseen. Kutsukaa sitä sydänchakraanne, sallikaa sen virrata olemuksenne jokaisen solun läpi ja tuoda esiin upea aito itsenne, jotta voitte harmonisoitua tietoisemmin aitojen sielujen polun kanssa.

Tämä polku avaa teille tien seurataksenne menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden aitojen mestarien jalanjäljissä. Tällöin aktivoimme luonnossa uuden smaragdisäteen, kultaisen kuution ja platinatähtitetraedrin. Siitä päivästä eteenpäin integroitte joka kuukausi uuden tason.

Joka kerta kun ryhmä matkustaa fyysisesti maantieteellisesti eri paikkaan, tuo platinatähtitetraedri ankkuroituu, juurtuu ja siitä tulee aktivoiva energia tuossa pyhässä paikassa, minkä ylle kultainen kuutio aktivoidaan ja sen ympärille uusi smaragdisäde. Tämä sitten ankkuroi ne vilpittömyyden, uskollisuuden ja aidon rakkauden laadut, joista puhumme.

Näiden energioiden täytyy juosta Äiti Maan kehon suonissa energisoimaan sitä, elvyttämään sen kehon rikkoutuneet, heikentyneet ja rappeutuneet osta, joita Illuminati-matriisin tietoisuus on hyväksikäyttänyt. Siksi kehon puhdistuessa näette maan osien järisevän ja monien asioiden romahtavan taloudellisesti. Kuitenkin maissa joiden on nyt herättävä valon puolelle, pimeä puoli paljastuu ensin, jotta valo korvaa romuttuneen.

Toistan: älkää pelätkö tulevaa prosessia. Olette turvassa, teitä suojellaan. Ainoastaan ne kaatuvat, jotka päättävät olla kuuntelematta ja seuraamatta ja joiden polkuna on olla osa romahdusta. Näette kuitenkin vain fyysisen kehon kaatumisen - sielu poistetaan, ennen kuin mikään vahinko tai trauma voi vaikuttaa heidän sielunsa olemukseen. Tämä voi kuulostaa vakavalta - tuholta ja hävitykseltä. Totuus kuitenkin on, kalliit ystävät, että teitä on varoitettu tämän tulemisesta. Tämä on suuren lopun alkua, sillä tämän suuren loppumisen kautta tulee uusi upea alku. Siitä tulee yksi upeimmista maan henkisen historian uudestisyntymistä.

Te olette uuden valaistun matriisin säikeitä, olette valokuituja, energiakipinöitä, jotka tulevat smaragdiliekistä. Ja kun yhdistytte ja teette yhteistyötä samanmielisten, samansydämisten ja samanhenkisten kanssa ja lukumääränne lisääntyy, näette, että rakkaudenvoimat jotka työskentelevät kauttanne, voittavat kaiken pimeyden, mikä yrittää ottaa takaisin alkuperäisen paikkansa maailmassa. Romahdus on alkanut ja olemme tässä teidän kaikkien kanssa ja annamme teille juhlallisen lupauksemme, että kaikki tulee olemaan hyvin ja että tämä aika on tullut, koska on sen aika.

Kaikki paikat Äiti Maan kehossa eivät käy läpi näitä syviä muutoksia - on monia paikkoja, jotka ovat turvassa. Tämä on myös osa Äiti Maan verkkojen uudelleenjärjestämistä planeettana. Siksi jos teitä pyydetään tai innostetaan muuttamaan täysin eri paikkaan maantieteellisesti, se johtuu siitä, että punotte uudelleen pyhiä verkkoja, järjestelette uudelleen kudoksia, jotka luovat uuden valomaailman platinaverkon. Siksi juhlimme tätä upeaa aikaa teidän kaikkien kanssa. Kiitämme jokaista teitä tulemisesta yhteen tässä kohtaa ja sanojemme kuuntelemisesta. Joka vuosi 4.4. tulevien 10 vuoden aikana on suuri valaistuneen matriisin vahvistumisjuhla ja jokaisen kuukauden 4. päivä seuraavien kahden vuoden ajan vahvistaa energioita Äiti Maan kehossa. Jokainen pyhä paikka jossa näiden energioiden ylläpitäjät vierailevat, vahvistaa niiden valoa ja aikomuksia, jotka kokoontuvat synnyttämään suurta nousua romahduksen jälkeen.

Monet alueet ovat jo romahtaneet, monet pimeän Illuminati-matriisin tukikohdat ovat murtuneet. Olette nähneet, miten tämä tulee esiin. Siksi yllytämme teitä olemaan pelkäämättä tulevaa ja tietämään, että olette jo nähneet tätä. Teistä on tullut tietoisempia siitä, miten ns. maan alle siirtynyt pimeys on nyt paljastettu ja se tulee pintaan, koska se on noussut valoon ja näin rakkauden voimakkaat säteet ns. rakastavat Illuminati-matriisin kuoliaaksi.

Isä/Äiti Jumalan kaikkivaltiaan voimaolemuksen kautta ulotamme tämän voimakkaan valon jokaiseen teistä, siunaamme teitä näillä säteillä ja parannamme sisäistä rohkeuttanne, sisäistä vahvuuttanne. Motivoimme teitä todella tuntemaan itsenne, laajentamaan tietoisuutta itsestä, itsenne rakastamista ja itsenne hyväksymistä täysin uudelle tasolle, jotta nämä energiat voivat käynnistää, elvyttää ja elävöittää ja voidaan rakentaa uuden maailman jumalainen järjestys, mitä motivoi korkeampi ego, kaiken olemassa olevan korkeammat hengenlaadut, eivätkä pimeyden tietämättömät maailmat enää hallitse.

Tietäkää, että haasteet joita kohtaatte, tulevat niistä jotka ovat jumissa Illuminati-matriisissa ja jotka pitävät uutta olemistapaanne hyvin uhkaavana, sillä silloin kun tulette omaan voimaanne, se haastaa jokaisen pimeän puolen niissä, jotka eivät ole vielä saavuttaneet sitä itsensä hyväksymisen, itsensä rakastamisen ja itsensä tiedostamisen tasoa, jonka te olette saavuttaneet.

Älkää antako näiden haasteiden heikentää, älkää epäilkö itseänne, älkää luopuko rohkeudestanne ja valostanne, koska nämä haastavat voimanne. Olkaa lujana tässä voimassa, koska johtamalla esimerkillä ja vahvistamalla tuota valoa ylitätte nuo haasteet ja teistä tulee rakkausvoima, joka otetaan huomioon. Se nielaisee pimeyden ja kohotatte energianne korkeammille tasoille ja nousette niiden heikentävien energioiden yläpuolelle, jotka ovat menneisyydessä pitäneet teitä heikkona, pirstoutuneena ja poissa tolaltaan.

Nuo pirstoutuneet osanne yhdistyvät nopeutuvalla tahdilla. Siksi tietäkää, että näette itsenne muuttuvan nopeasti - jotkut teistä viikoissa. Tyrmistytte siitä, miten paljon muututte, miten dramaattisesti elämänne muuttuu ja toisinaan voi tuntua siltä, että olette astuneet elämästä toiseen hyvin lyhyessä ajassa.

On tärkeää, että kunnioitatte kehonne tarpeita, että teette nyt tarvittavan kehonne pitämiseksi vahvana, sen pudistamiseksi, sen ruokkimiseksi terveellisellä ruualla ja sen nesteyttämiseksi saastumattomalla vedellä. Rukoilkaa, meditoikaa. Käyttäkää luonnon voimia pyhien seremonioiden, rituaalien ja taian avulla, heikentyneiden osienne transformoimiseksi. Luottakaa luonnonhenkiin, Äiti/Isä Jumalan olemukseen ja ehdottoman voimakkaaseen rakkauteen, mitä tulee Lähteestä opastamaan teitä. Älkää luottako yksin järkeen ja logiikkaan. Tulee monia aikoja, jolloin intuitionne antaa teille informaatiota, joka uhmaa logiikkaa ja järkeä. Kuunnelkaa sitä. Miten tahansa luottekin tasapainon sydämen ja mielen välille, niin siitä löydätte suurimman erottelukykyvoimanne. Siitä löydätte, miten tarkoituksenne, voimanne ja täysin yhdistyneen itsenne kaikkivaltias olemus palvelee teitä ja miten tunnistatte, että kaikki on syvästi yhteydessä ja kaikki elämä on yhtä.

Silloin kun olette luonnon hiljaisuudessa, ympärillänne olevan kauneuden hiljaisuudessa - on kyse sitten puutarhastanne tai pihastanne tai mistä tahansa paikasta, missä tunnette rakkautta, turvaa, varmuutta ja rauhaa - olemme läsnä kanssanne, auttamassa teitä tuomaan noita energioita kehoonne ja yhdistymään todelliseen ymmärrykseen siitä, mitä yhteys kaikkeen elämään merkitsee ja miten kaikki on yhtä ja yksi on kaikki.

Niin, kalliit ystävät, olen antanut teille paljon informaatiota pohdiskeltavaksi ja pureskeltavaksi. Pyydämme teitä kuuntelemaan sanojemme toistuvasti, lukemaan niitä, jos se on mieluisampaa, ja todella sulattelemaan, mitä olemme sanoneet. Joka kerta kun kuuntelette tai luette sanojamme, yhdistytte tämän viestin syvemmälle tasolle. Jakakaa tämä viesti toisten kassa, levittäkää valoa, tehkää yhteistyötä, yhdistykää ja tulkaa voimakkaaksi pyhän rakkauden ja viisauden aalloksi, mikä näyttää vielä pimeyden ansassa oleville, että vapauteen on polku. Teidän velvollisuutenne ei ole kuitenkaan pakottaa heitä. Teidän velvollisuutenne on vain avata ovi, esitellä tie ja sitten teidän on tarkoitus johtaa esimerkillä, mikä antaa heille tilaisuuden valita. Sillä tavalla todellinen mestari kulkee aitona sieluna tiellä vapauteen.

Olkoon jokainen teistä siunattu aidolla jumalaisella ymmärryksellä kaiken ykseydestä ja olkoon valon, rakkauden ja viisauden ääretön ikuinen lähde yhtä kanssanne koko ajan.

Tietäkää, että olemme kanssanne tämän tien jokaisella askeleella. Tietäkää, että olemme kanssanne kaikin tavoin aina ja että te ette koskaan kulje yksin. Luottakaa niihin moniin näkymättömiin käsivarsiin, jotka kannattelevat teitä, moniin näkymättömiin sydämiin jotka rakastavat teitä. Olette turvassa. Olkaa rauhassa ja juhlikaa kanssamme.

Olen Kuthumi-Agrippa, solaarienkelien kuningas. Tervehdin ja siunaan teitä rakkaudessa. Adonai.

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >