HomeViestejäAluna Joy10.7.2022 - Miten kuljemme ulottuvuusovista

10.7.2022 - Miten kuljemme ulottuvuusovista

MITEN KULJEMME ULOTTUVUUSOVISTA
– Jumalainen ihminen limittyvissä sykleissä, ulottuvuuksissa ja pallomaisissa aikajanoissa

Kirjoittanut Aluna Joy, yhdistäen Tähtivanhimpien vuosikymmenten viisautta (www.alunajoy.com)
19.6.2022 (postattu 10.7.2022)
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

(Aloin vastaanottaa tätä viestiä osissa 19.6.2022. Sori, tämä on pitkä. Se kehittyi monien viikkojen havainnoinnin ja aivan liian monien uudelleenkirjoitusten myötä. Tästä aiheesta on vaikea kirjoittaa lineaarisessa muodossa, ja se kattaa myös valtavan aiheen, josta olemme jakaneet osia vuosien saatossa. Oletan, että tulee haastavammaksi kuvata uutta maailmaamme vanhoilla kielillämme. Niinpä on tärkeää lukea se sydämellä, mutta myös kuunnella mielellä, ja antaa sen vain virrata läpi lukiessasi.)

Jokainen aikasykli sisältää luonnollista kosmista viisautta, jota sen syklin taajuus vetää puoleensa, johon se ankkuroidaan. Olemme astumassa uuteen sykliin tai aikaan, jolla on myös ainutlaatuinen, luonnollinen viisaus tai taajuus. Tänä aikana, kun poistumme vanhasta syklistä ja laskeudumme uuteen sykliin täysin, tunnemme limittyviä syklejä, ulottuvuuksia ja pallomaisia aikajanoja. Tämän limittymisen myötä, näemme kaksinaisuuden voimistuvan tietona ja viisautena kahdesta ristiriitaisesta syklistä, ja se jatkuu jonkin aikaa.

3D on ollut täynnä ohjelmoituja näyttelijöitä, joille antoi energiaa ego, mieli, yhteiskunta, kaikenlainen massamedia, vaihtoehtoinen kontrolliohjelmointi jne. Tämä loi todellisuuden, joka käytti lineaarista aikaa ja toimi ennustettavasti yhteiskunnallisten automaattiohjelmien avulla. Jos luet tätä, olet myös ollut osa tätä lineaarista aikasykliä. Mutta tuo aika on tulossa loppuunsa. Olemme siirtymässä uuteen sykliin, ja vaaka alkaa nyt kallistua tulevaisuutta kohti.

Tämä prosessi alkoi hyvin hienovaraisesti 2012. Se oli vuosi, jolloin aloimme menettää toivon vanhan maailman transformoimisessa, ja kollektiivi alkoi kääntyä luomisessa parempaan suuntaan. Tätä uutta sylkiä täytetään nyt niillä, jotka luovat sisäisestä totuudesta, avoimesta sydämestä ja aitoudesta käsin. Tämä luo uuden perustan seuraavalle massiiviselle aikasyklille, uudelle ajalle. Globaalia ja henkilökohtaista kaaosta tulee melkein aina ennen valtavaa aikakausimuutosta ja eeppistä heräämistä tai tietoisuusevoluutiota.

Heräämme, siirtyen samalla täysin toiseen aikasykliin. Se sisältää kehittynyttä ja monimutkaisempaa luonnollista viisautta ja paljon korkeampaa taajuutta, useampien vapauksien ja myös suuremman henkilökohtaisen vastuun kera. Olemme siirtymässä 3D-rakenteen ohi. Se on palvellut meitä hyvin tähän saakka. Mutta on hyvin selvää, että tuo järjestelmä hajoaa kaikkialla ympärillämme, emmekä enää kuulu tänne. Annamme sen mennä. Emme tunnista kotia enää.

Voisimme olla huolissamme, että ihmiskunta toistaa historiaa taas kerran, sitten kun pääsemme täysin tähän uuteen sykliin. Mutta ei ole huolta siitä, että pilaantunut energia tai tarpeettomat luonnonlait kestävät tässä tulevassa syklissä. Mikään mikä ei resonoi uusien tulevien taajuuksien kanssa, kuten sulkeutunut tietoisuus tai rajoittavat esi-isiltä perityt ohjelmat tai useimmat asiat, jotka perustuvat kaksinaisuuteen, egoon, elitismiin jne., ei voi vuotaa läpi vanhasta syklistä uuteen sykliin. Tätä uutta sykliä suojelee sen taajuus, ja niin myös sinua! Se mitä tapahtui tai edelleen tapahtuu 3D:ssä, jää 3D:hen. Vanhat pelit, yhteiskunnalliset mallit ja mielen turruttavat rutiinit jäävät siihen taajuuteen, jossa ne luotiin. Paljon tästä vanhasta perustasta ei voi enää siirtyä eteenpäin paljon pidempään. Ja tunnemme tuon paineen. Jätämme ego/mielitietoisuuden, ja siirrymme sydän/ykseystietoisuuteen.

Tiedämme hyvin vähän tästä uudesta syklistä, johon olemme astumassa. Tulevaisuutta ei ole kirjoitettu – se ilmennetään vasta joka hetki, askel askeleelta. Mutta Tähtivanhimmat ovat opettaneet pitkän aikaa siitä, mitä voisimme odottaa. Mutta tämä tulevaisuus on meidän luomuksemme – miten uneksimme sen olemaan.

Tähän mennessä on ollut mysteeri, miten koemme tämän siirymäprosessin. Tähän saakka se mitä on tapahtunut, on ollut täynnä yllätyksiä ja/tai järkytyksiä järjestelmälle. On ollut brutaalin tason irtipäästämistä toteutumattomista unelmista ja aikomuksista. Jos jokin on poistettu elämästäsi tai olet päästänyt siitä itse irti, sen oli tarkoitus lähteä.

Emme ole ainoastaan siirtymässä sydäntietoisuuteen, vaan olemme myös siirtymässä sykliin, jossa luodaan moniulotteisen/monisfäärisen elämisen viisaudesta ja taajuudesta käsin omniperspektiivissä sekä uudesta suuntautumispisteestä, jolla on juuret uudessa syklissä. Kaikki mitä tämä uusi sykli sisältää, ankkuroituu nyt tähän ja nyt, ylösnouseviin kehoihimme.

("Omniperspektiivi on sana, jonka Tähtivanhimmat keksivät vuosikymmeniä sitten, ja vasta nyt alamme oivaltaa, mitä se todellisuudessa merkitsee ja miten se alkaa ilmentyä maailmaamme ja elämäämme.) (Suom. huom. "omni-" tarkoittaa "kaikki-", "yleismaailmallinen".)

Olemme nyt sukeltamassa paljon syvempään todellisuussävyyn, jossa voimme päästä käsiksi todellisuuteen monista perspektiiveistä samanaikaisesti. Alamme navigoida tätä todellisuutta kokonaisuutena, emmekä vain reagoi yksilöperspektiiveistä. Sfäärisesti (pallomaisesti) ja moniulotteisesti eläminen merkitsee, että voimme päästä käsiksi kaikkeen, koska tahansa ja samanaikaisesti. Luulen, että tämä on aiheuttanut hullun hämmennyksemme ja hermoja raastavan musertavuuden parina viime vuotena. Tämän navigoiminen voi tuntua todella kummalliselta, koska meistä voi tuntua, että koko muutos ja kaikki mahdollisuudet pyörittävät meitä tai pakahduttavat meidät.

Vähän tiedetään siitä, miten meidän pitäisi navigoida tätä prosessia – se riippuu meistä, ja vain luovuutemme rajoittaa sitä. Tähän uuteen tulevaisuuteen ei ole opaskirjaa tai karttaa. On osa heräämisprosessiamme oppia elämään ja kukoistamaan taas omassa voimassamme, omalla vauhdillamme ja aikataulullamme. Tietoa ja viisautta joka annetaan kuin karkki lapselle, arvostetaan harvoin, tai omaksutaan. Mutta kun meillä on syvä elämiskokemus näistä uusista taajuuksista, se on korvaamatonta, ikuista ja arvokasta meille. Meidän täytyy vain sallia itsemme sukeltaa siihen, tuntea se, kokea se ja alkaa luoda.

Jumalainen ihminen alkaa nyt saapua näihin uusiin taajuuksiin. Uudet taajuudet edesauttavat meitä ruumiillistamaan jumaluutemme koko sieluilmentymän. On syvä, alkuperäinen ydinsuunnitelma – alkuperäinen jumalainen itsemme palaa, ja on tuttu tunne, kuin tulisi kotiin itseemme. Tämä tuntuu persoonalta, joka olimme alun perin, mutta tämä uusi suunnitelma on kehittyneempi ja "johdotettu" täydellisesti uuteen sykliin.

Kun aloitamme tämän prosessin, saatamme kokea egon kuoleman, saatamme tuntea kadottaneemme elämäntarkoituksemme, intohimon tai luovuuden. Kaikki mitä luulimme olevamme, muuttuu nyt sisällämme. On ensin epävarmuuden tunnetta, kun meidät kytketään jumalalaiseen itseemme. Näin on, koska toimimme edelleen lineaarisen itsen vanhalta perustalta. Tämä on venyttämisprosessi, jossa opimme elämään sydämestä, mutta myös pallomaisesti. Opimme korkeaa toimintaa, henkistä multitaskausta. Tämä voidaan tehdä vain askel askeleella, oman oikean aikataulumme mukaisesti. Kaikilla on oma tapansa ja oma aikansa.

Tunnemme elämänkokemuksemme nousevan paikkaan, jossa voimme nähdä sen monista eri perspektiiveistä samanaikaisesti. Pystymme näkemään yhteyden muiden tilanteiden ja haasteiden välillä elämässämme ja miten ne kaikki ovat yhteydessä. Tällä laajentuneella tietoisuustasolla ihmiskunta nousee yksilökokemuksen yli ja yhdistyy kollektiiviseen kokemukseen. Olemme kaikki osa YHTÄ luomusta/luomista, emme enemmän tai vähemmän kuin mikään muu osa. Tämän saatamme kokea, kun meillä on kokemus ei-kaksinaisuudesta omniperspektiivissä.

Joitain tientukkeita mukautumisellemme tähän evoluutioon olisi kieltää tai olla ottamatta vastuu egoon perustuvista teoistamme tai vastustaa epämiellyttävien, tuskallisten tunteidemme myöntämistä. Henkinen ohittaminen vain lykkää vääjäämätöntä. Se mitä et käsittele hetkessä, palaa takaisin mutkikkaammalla tai kieroutuneemmalla tavalla käsiteltäväksi myöhemmin. Jos voit tuntea sen, voit parantaa sen. Mutta tiedämme kaikki jo, että ainoa tie ulos on läpi. Nämä syvät puhdistumiset ja parantumiset ovat opettajiamme vielä vähän aikaa, siinä mitä on jäljellä tästä ulottuvuudesta.

Ulottuvuuksien läpi meneminen tuntuu kuin kävelemiseltä ovesta kotonasi. Itse asiassa olemme harjoitelleet ulottuvuuksien vaihtamista hyvin pitkään. Muistatko, miten nopeasti lyhytaikainen muistisi häviää, kun kuljet ovesta kotonasi? Tai miten eri huoneet tuntuvat erilaisilta? Se on hienovaraista, mutta jos kiinnitämme huomiota, tunnemme hienovaraisia asioita. Sitten kun olemme ulkona luonnossa, voimme löytää monia ovia ja kulkea niiden läpi ja luiskahtaa toiseen ulottuvuuteen ponnistelematta. Se tuntuu hyvin samanlaiselta, kuin kulkiessamme ovesta kotona. Voimme huomata tämän ilmiön ulkona luonnossa, mutta melko pian pystymme tuntemaan näitä ovia kulkiessamme vilkkaalla kadulla. Lyön vetoa, että jotkut teitä jotka luette tätä tänään, teette tätä jo. Siinä on kyse vain huomion kiinnittämisestä kaikkiin pieniin muutoksiin ja vihjeisiin energiassa. Tämä on ensimmäinen askel astumisessa muihin ulottuvuuksiin.

Tänä aikana kun hipaisemme todellisuuden reunoja moniulotteisesti tai monisfäärisesti, saatamme olla hyvin tunteellinen, superherkkä ja tuntea monia psyykkisiä taustavirtauksia. Tuolla ulkona on melko raskasta tällä hetkellä, kun asioita järjestetään ja suoristetaan. Mutta saamme myös valtavia selkeytyksiä ja oivalluksia. Moni asia tästä saa tuntemaan, kuin olisimme monitasoisessa taajuustehosekoittimessa. Kaikki mitä aiomme luoda tai parantaa, prosessoidaan syvemmästä todellisuussävystä käsin.

Olemme kaikki kokeneet toistuvia syklejä tai ongelmia, jotka luulimme jo parantaneemme aiemmin. Ja kuitenkin ne ovat taas tässä ja pyytävät kiinnittämään huomiota itseensä. Tästä syystä on sanonta, että historia toistaa itseään. Meitä on aina järkyttänyt, kun parannettuna pidetty kaava on palannut elämäämme, mutta erilaisena, salamyhkäisenä versiona. Se tuntuu järkyttävältä, koska jumalaiselle ruumiillistuneelle Jumalaitsellemme on epäluonnollista, että jokin oppitunti tai haaste toistuu. Kaikki kokemuksemme tässä elämässä on koettu vähemmän kehittyneestä todellisuussävystä käsin, johtuen ajastamme historiassa, paikastamme kosmoksessa ja sen syklin kehityksestä, jossa olimme. Tämän vuoksi emme ole kyenneet täysin luomaan aikomuksiamme tai parantamaan eri elämänoppitunteja niin, etteivät ne toistuisi. Se on muuttumassa.

Nyt pystymme saattamaan loppuun nämä kokemukset paljon syvemmällä ja täydellisemmällä tasolla. Ennen tätä evoluutiokohtaa pystyimme laittamaan vain laastarin haavoihimme tai käyttämään superliimaa pitämään luomuksemme kasassa. Ne olivat rajoittavia työkaluja, joihin meillä oli pääsy tuolloin. Ne palvelivat hyvin tähän saakka, mutta olemme nyt kasvaneet niiden yli. On keskeneräisiä 3D-asioita, karmayhteyksiä ja kaavoja, joista meidän täytyy päästää irti nyt. Uudessa syklissä on vähemmän rajoittavat luonnonlait, enemmän vapauksia, korkeampia taajuuksia ja enemmän vastuuta itsestä. Se merkitsee myös, että luomuksemme sopivat suoremmin yhteen sen kanssa, mitä kuvittelemme sydämessämme. Tämä on jännittävä uutinen meille kaikille.

Kun meillä on kyky päästä uuden tulevaisuuden taajuuksiin, emme toimi enää täysin 3D-maailmassa, joka hajoaa. Olemme ulottuvuuksien välissä, luoden jotain kattavampaa ja äärettömämpää. Opimme olemaan haaskaamatta energiaa asioihin, jotka ovat jo hajoamassa. Emme enää taistele sitä vastaan, mitä emme voi muuttaa. Opimme antamaan asioiden jäädä 3D:hen. Alamme toimia yhdessä kollektiivisessa energiakentässä, Taivaan komppanian avustuksella, ja rakennamme korkeamman taajuuden vaihtoehdon ihmiskunnalle.

Meistä on tulossa valosiltoja kolmannen ulottuvuuden ja kaikkien muiden ulottuvuuksien välillä. Sanon "muiden ulottuvuuksien" enkä 4D, 5D, 6D jne., koska Tähtivanhimmat sanovat, että niiden nimeäminen lineaarisesti on 3D-rakenne eikä se vastaa totuutta pallomaisesta luomisesta, jossa tunnistetaan, että kaikissa ulottuvuuksissa on totuus ja valo. Kaikki luominen on Jumala. Mutta on meidän tehtävämme valita, missä todellisuudessa ja ulottuvuudessa haluamme luoda. On vain tietoisuuden ja totuuden erilaisia ilmaisutasoja.

Jotkut ulottuvuudet purkautuvat, kun tarpeeksi sieluja vetää energiansa pois jostain vanhentuneesta todellisuudesta ja näin tekevät siitä toimimattoman. Tätä on nähty maailmassa, jossa olemme tällä hetkellä, monien ohjelmiemme järistessä, huojuessa, vaihtaessa suuntaa ja romahtaessa ympärillämme. Monet ulottuvuudet toimivat myös samanaikaisesti jonkin aikaa. Pujottelemme eri ulottuvuuksien ja aikajanojen välillä. Muiden ulottuvuuksien jotkut aspektit häipyvät historiaan, kun taas toisia uusia ulottuvuuksia alkaa tulla esiin ja rakentaa uutta tulevaisuutta.

Näin aikakauden vaihtuminen tapahtuu. Se ei tapahdu yhtenä massiivisena tapahtumana, kuten monet meistä haluaisivat, vaan hitaana ja varovaisena, tasapainottavana evoluutiona. Mutta tällä kertaa teemme tämän evoluutio-osan fyysisessä kehossamme, aikomuksena säilyttää fyysinen elämä koko tämän prosessin ajan. Tämä merkitsee myös, että se luonnollinen perusohjelmointi jonka kanssa synnyimme, on nyt vanhanaikainen, ja uutta ohjelmointia ladataan, ja meidän täytyy sopeutua tähän prosessiin.

Tämän aikana meillä saattaa olla vastakkaisia ja ristiriitaisia tunteita tai kokemuksia tai tapahtumia. Saatamme tuntea odotusta ja kuitenkin pelkoa, onnea ja kuitenkin myös surua, ja toiveikkuutta päästäessämme edelleen irti. Silloin kun tunnemme monia ulottuvuuksia kerralla, voi tuntua siltä, että kadotamme itsemme, identiteettimme. Meistä saattaa tuntua, että meitä vedetään vastakkaisiin suuntiin. On hämmentävää navigoida, kun tunnemme kaikkea kerralla, kun vanha maailma häviää pois ja uusi ilmestyy. Tunnemme uusien taajuuksien saapuvan, ja koko ajan vanhaa ohjataan ulos, ja on paradoksaalisia tuntemuksia ja emootioita matkan joka askeleella siirtyessämme ulos kaksinaisuudesta.

Olemme kohta ankkuroitumassa fyysisesti johonkin paljon laajempaan, kattavaan ja äärettömään. Tulemme lähemmäs todellisen Jumalaitsemme ruumiillistamista. Jumala on yhtä kaiken kanssa kaikessa, ja tämä on syntymäoikeutemme. Kollektiivinen kehittyvä tietoisuutemme luo uutta maailmaamme yhdistyneeseen, universaaliin kontekstiin, jossa sydän on keskipisteessä. Olemme kaiken sisältävä ilmaisumuoto, Jumalan kaiken kattavasta jumaluudesta, joka koostuu lukemattomista perspektiiveistä ja ulottuvuuksista, kaikesta mikä on ja on aina ollut Jumala kaikessa elämässä.

Kaikki ELÄMÄ on YHTÄ… Me olemme YHTÄ!

Malja uudestisyntymällemme!

Aho. Namaste. In Lak'esh Ala K'in.

Liity mukaan syvälliseen ja introspektiiviseen keskusteluumme Facebookissa. Haluan kuulla teistä!

Tässä on täydellinen kappale laulaa hyvästi kauniille menneelle syklille ja avautua uuteen aikaan, joka saapuu. Se kosketti minua todella, joten halusin jakaa sen. Fall into your Sunlight! Kuuntele täältä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >