HomeViestejäNorma Gentile20.12.2010 - Miksi asiat ovat niin intensiivisiä?

20.12.2010 - Miksi asiat ovat niin intensiivisiä?

SUUREN MUUTOSKOKEMUKSEMME UUDELLEENKIRJOITTAMINEN
- Miksi asiat ovat niin intensiivisiä?

Kirjoittanut Norma Gentile ( www.healingchants.com)
Uutiskirjeestä 20.12.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Alla on artikkeli intensiivisistä energioista, joita on ympärillämme vuoteen 2013 saakka. Tähän liittyen on ilmainen parannuskonsertti ja puhelinmeditaatio (ks. nettisivuilta).

Useimmat haavat joita me länsimaiseen kulttuuriin inkarnoituneet koemme, ilmenevät vääristyminä kehon kolmessa alimmassa chakrassa. Haavat ensimmäisessä chakrassa ovat erityisen selviä, kun etenemme parin seuraavan vuoden läpi. Tämä chakra liittyy perusselviytymisvaistoomme, pelkoon siitä olemmeko olemassa huomenna. Tällaiset perimmäiset pelot tulevat haavoista, joita sielumme on kokenut useissa elämissä. Monet näistä energioista eivät ole kysymyksiä, jotka ratkaistaan tässä yhdessä elämässä tässä kolmannessa ulottuvuudessa.

Auttamaan näiden selviytymiskysymystemme selvittämisessä, joista meidän on päästettävä irti, on sarja pimennyksiä tästä joulukuusta 2010 vuoteen 2013 saakka. Jokainen pimennys saattaa meidät kokemaan pelkoa, turhautumista, hämmennystä ja selittämättömiä tunteita, jotta voimme paikallistaa ja vapauttaa selviytymiseen liittyvät vääristyneet energiamallit.

Monet ihmiset jotka ajattelevat kulkeneensa henkistä polkua, uskovat siirtyneensä ensimmäisen chakran yli. Mutta he eivät ole. Perusongelmat joita teollisessa yhteiskunnassa elävät kohtaavat, perustuvat ensimmäiseen chakraan. Selviytymiseen. Selviytyykö ihmisrotu vai tuhoutuuko se seuraavien viiden, 30 tai 100 vuoden aikana? Siirrymmekö Vesimiehen aikaan, mikä kunnioittaa yhteisen kollektiivitietoisuutemme vahvuutta vai menehdymmekö yrittäessämme paeta muutossykliä luomalla keinotekoisia rakenteita, jotka lopulta romahtavat niskaamme?

Niin kauan kuin se mitä tehdään, on parasta yhdelle ihmiselle, muttei hyödytä toista, kiipeämme toisten ihmisten harteille yrittäessämme paeta ja pelastaa itsemme. Tässä näkymässä monet sielut jotka ovat inkarnoituneet ihmiskehoon, tekevät siirtymän Vesimiehen aikaan ilman fyysistä kehoaan. Tätä on tapahtunut aiemmissa muutoksissa ja se merkitsee vain sitä lisätyötä, että sielun on inkarnoiduttava takaisin fyysiseen (tai lähes fyysiseen) ulottuvuuteen. Yksi oppaistani, Toth, vihjaa, että ihmiskunta siirtää tietoisuutensa uudentyyppiseen fyysisyyteen seuraavien 30 vuoden aikana. Ne jotka inkarnoituvat, palaavat fyysiseen todellisuuteen, mutteivät ole samaa värähtelyä kuin se, missä olemme olleet 1800-luvun loppupuolelta saakka.

Monet ovat lukeneet tai saaneet omia muistoja viime suuresta muutoksesta noin 13000 vuotta sitten, kun astuimme Kalojen aikaan. Useimmat tilitykset kertovat Atlantiksena tuntemamme mantereen tuhoutumisesta, useimpien tuon mantereen asukkaiden kuolemasta ja selviytyneiden paosta toisille maille kylvämään uutta sivilisaatiota ympäri maailmaa.

Onko sitten mikään ihme, että astuessamme samanlaiseen suureen muutokseen (keskittyen noin 21.12.2012 paikkeille) tietoisuutemme, sekä yksilöinä että kollektiivisesti, muistaa sen pelon ja sekasorron, mikä liittyi viime suureen muutokseen? Ihmisvaistomme on tarttua kiinni ja kontrolloida maapalloa, jottei se käännä meitä taas ylösalasin. Meillä nousee pelko, että rakkaamme menehtyvät suuressa kaaoksessa ja kaikki tuntemamme elämä on taas poissa.

Mutta se oli silloin ja tämä suuri muutos on hyvin erilainen. Vaikka kehomme ja kollektiivitietoisuutemme kokee samoja värähtelymuutoksia kuin 13000 vuotta sitten, tämä siirtyminen Vesimiehen aikaan on myös siirtymistä takaisin vahvempaan yhteyteen hengen kanssa. Edellinen suuri muutos oli liikettä hengen kollektiiviäänestä aikaan, jolloin tutkimme vapaata tahtoamme. Ja tänä aikana tutkimme onnistuneesti kykyä luoda erillään Jumalasta/Hengestä/Kaikkeudesta. Sanoisin onnistuneesti, koska olemme tietoisia suuresta osasta ihmishistoriaa viimeisten 13000 vuoden aikana ja pystymme tuomaan tämän tiedon ihmisinä tähän nykyiseen suureen muutokseen. Kun tuomme tietomme elävinä ihmisinä uuden Vesimiehen ajan värähtelyyn, voimme jakaa kokemuksemme kaikkien tietoisten olentojen kanssa kaikissa ulottuvuuksissa.

Hyvin usein ihmiset ovat puhuneet informaation ja oivallusten saamisesta enkeleiltä, oppailta tai toisilta, joita he pitävät auttajina. Nyt voimme palvella noita kaikkia olentoja, jotka ovat ympäröineet ja tukeneet meitä menneisyydessä. Kokemuksemme elämisestä erillään Hengestä/Jumalasta/Kaikkeudesta ja vapaasta tahdosta valita oma polkumme tuovat uusia energioita ja kokemuksia luomakunnan kollektiivitietoisuuteen. Se on, ikään kuin Jumala tutkii Jumalaa ja löytää jotain uutta.

Tästä syystä uskon, että monet ihmiset kokevat sekä pelkoa, mitä he tunsivat viime suuren muutoksen aikana, sekä odotusta paluusta kotiin juhlimaan. Nämä kaksi suurta tunnevirtausta liikkuu henkilökohtaisen elämämme ja yhteiskuntamme läpi. Ja pelkoa herää runsaasti ensimmäisessä chakrassamme.

Ne jotka ovat seuranneet työtäni, odottavat ehkä ehdotustani ensimmäisessä chakrassamme heräävien pelkomallien käsittelemiseen. Aloittakaa panemalla merkille pelkonne, älkää sivuuttako sitä. Kohdatkaa se. Kysykää, onko pelko teidän. Onko se kaikki teidän? Onko se virittynyt mies- vai naispuolisen kehonne kanssa? Onko se nykyajassa? Onko aikajakso minkä se uskoo omaksi ajakseen, tämä läsnä oleva hetki? Sallikaa sen siirtyä sille aikajanalle, mille se kuuluu.

Ajatus- tai tunnemallia ei voi muuttaa, silloin kun se ei ole synkronissa ympäristönsä kanssa. Malli voi muuttua vain, silloin kun se on omassa aikajaksossaan ja yhteydessä siihen, minkä tai kenenkä kanssa se on tarkoitus käsitellä.

Liian usein aistimme syviä tunnemalleja, jotka ovat osa sielumme muita elämiä, ja uskomme, että voimme muuttaa tai korjata ne ottamalla ne tähän elämään. Mutta emme voi tehdä sitä. Kunkin elämän tunne-energiat voidaan muuttaa vain tuon tietyn elämän taustaa vasten. Meidän on siksi sallittava tunne-energioiden palata omalle aikajaksolleen.

Kun tartumme pelkoon tai muuhun tunteeseen, mikä on tässä elämässämme, ja parannamme sen, niin sama tunne parantuu omassa aikakehyksessään. Se vastaa dominoketjua. Kun poistetaan yksi domino jonosta, niin liike pysähtyy ja kaikki loput dominiot pysyvät pystyssä. Kun korvaatte tuon yhden dominon, ketjun päästä alkanut liike jatkuu. Samalla tavalla ne muutokset, jotka teette tässä elämässä, vaikuttavat luonnostaan sielun kaikkiin muihin elämiin. Tässä elämässä ei tarvitse tietoisesti parantaa energioita muista elämistä. Täytyy parantaa vain ne kysymykset, jotka sielu esittelee nyt.

Kun siirrymme tähän nykyiseen suureen muutokseen, meidän ei tarvitse kokea uudelleen kaikkea pelkoa ja surua viime suuresta muutoksesta. Meidän täytyy vain tarttua siihen pelkoon, mikä luonnostaan nousee meille ihmisinä tässä aikajaksossa. Mikä osa pelkoa on todella teidän tässä elämässä? Mikä osa kuuluu kehollenne ja sielullenne? Sallikaa niiden osien jotka eivät ole vireessä kehonne tai sielunne kanssa tällä hetkellä, mennä omaan aikajanaansa tai elämäänsä. Kehittyäkseen, kasvaakseen ja parantuakseen niiden on oltava paikallaan, jotta ne saavat tulevat muutokset. Parantakaa vain se, mitä teidän pitää parantaa nyt. Tämä riittää.

Siunausta jokaiselle teille,
Norma
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >