HomeViestejäPetra Margolis1.3.2012 - Mikä on tärkeintä - maa, kaikki maan päällä vai sinä?

1.3.2012 - Mikä on tärkeintä - maa, kaikki maan päällä vai sinä?

MIKÄ ON TÄRKEINTÄ - MAA, KAIKKI MAAN PÄÄLLÄ VAI SINÄ?
 
Isistä kanavoinut Petra Margolis (www.ascendedmasters.org)
1.3.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Mikä on tärkeintä - maapallo, kaikki sen päällä vai sinä itse?
 
Teillä on ollut monia inkarnaatioita maan päällä, olette eläneet maan luonnonkierron rinnalla hyvin pitkään. Mutta nyt olette saavuttaneet ajan, jolloin monet teistä ovat kadottaneet luontaisen yhteyden maahan.
 
Kuten tiedätte, kaikki on yhtä. Tiedätte olevanne yhtä myös maan kanssa ja kohtelette maata niin, kuin kohtelette itseänne. Tässä kohtaa näette eroamisen tapahtuvan, koska maata kohdellaan toisinaan kuin roskapussia.
 
Tähän voi olla syy ja luulen selittäneemme, että tänä ajankohtana jolloin monia on inkarnoituneena maan päälle, maa on astunut esiin ja sietänyt paljon tätä. Vaikka monet ajattelevat ja tietävät tämän olevan vähän harhaa, niin olette täällä fyysisen kehon kokemuksessa ja niin on maakin.
 
Niin, täällä olemisenne syyn ajatteleminen ihmetyttää teitä kaikkia edelleen, vaikka olette jo löytäneet suurempia totuuksia sisältänne. Monien herätessä sille tosiasialle, että olette enemmän kuin fyysinen keho, monet heräävät myös sille tosiasialle, että maa ei ole sitä, mitä he haluavat sen olevan.
 
Monet teistä tietävät tällä hetkellä myös, että joskus on yhteys energiakehon energioiden välillä ja se vaikuttaa fyysisen kehon terveyteen. Kun tätä tapahtuu teille ihmisinä, voitte ymmärtää, että sama pätee maahan. Kun olette kaikki yhtä, kaikki mikä tapahtuu teille, ei tapahdu vain teille, vaan se tapahtuu kaikelle, koska olette yhtä kaiken kanssa.
 
Tämä on syy olemiseenne täällä. Kun te olette kaikki yhtä ja me olemme kaikki yhtä, monet näyttävät keskittyvän vähän enemmän omaan henkilökohtaiseen todellisuuteensa kuin siihen todellisuuteen, mikä sisältää kaiken, mikä on yhtä kanssanne.
 
Vaikka olette tulleet kaikki eri kehoon, ykseyttä on jokaisessa osassa. Tällä hetkellä olette kaikki yhdistyneet siihen harhaan tai todellisuuteen, mikä on maan päällä, ja voitte kutsua sitä harhaksi ja sanoa, että vain sillä on merkitystä, että näette harhan, mutta tämä ei vie pois fyysistä todellisuutta, joka on aina läsnä fyysisessä kehossanne ja maassa.
 
Kun tulette maan päälle, tulette kehoon, joka on erillisempi teidän kokemuksissanne, ja tämä on jossain määrin totta, koska energiat jotka tekevät fyysisen kehon, ovat tosiaan erillään toisistaan. Jokaisella teistä on oma energiakeho maan päällä ja voitte nähdä tämän ilmentyneenä siinä, että kun olette tiettyjen ihmisten lähellä, heidän energiansa vaikuttavat teihin. Olemuksemme syvemmissä osissa on ykseys.
 
Minäpä selitän vähän lisää tätä. Jokainen teistä on lähteessä ja olemuksenne syvin osa värähtelee lähde-energiassa tai taajuudessa. Siirtyäksenne maatodellisuuteen loitte joukon omia valokehoja aina kolmannen ulottuvuuden värähtelyyn tai taajuuteen saakka.
 
Ykseys on olemassa, koska kaikki on luotu lähteestä ja erilaisuus on olemassa, koska jokaisella on oma erityinen energiapuumerkkinsä.
 
Se on kuin katsottaessa merta. Meri on yksi suuri vesiallas, missä on kuitenkin erilaisia virtauksia - jotkut kylmempiä, jotkut lämpimämpiä, jotkut liikkuvat vastakkaiseen suuntaan. Ne ovat silti osa merta, koska jokainen osa on luotu samasta lähteestä, vedestä.
 
Näin voidaan selittää, että todellisuus maan päällä on ok. Kaikki sielut maan päällä ovat suurta merta, ryhmiä työskentelee yhdessä ja jotkut ovat kylmiä, jotkut lämpimiä - tai valoa tai pimeyttä, kuten voitaisiin sanoa. Jotkut kulkevat luontaisen virtauksen mukaan, toiset sitä vastaan.
 
Mutta silti jokainen sielu on tehty samasta lähteestä ja jokaisella on oma kokemuksensa - hän osallistuu omalla tavallaan, kokee omalla tavallaan ja tekee valintoja omalla tavallaan. Joskus se muuttaa noita valintoja, silloin kun ulkopuoliset asiat vaikuttavat virtaan, kuten hurrikaanit, pohjoisnavan jää, jäätyminen toisinaan, sulaminen toisinaan, lämpimän veden sekoittuminen kylmään jne.
 
Maa on yksi suuri sielujen sulatusastia, jokaisella on oma ilmaisunsa kokemusten ja valintojen meressä.
 
Nyt tämä kuva voidaan viedä vielä pidemmälle, kun maa on universumissanne ja voitte nähdä universumin merenä - ja vielä pidemmälle, niin että jokainen universumi, koko luomakunta on meri ja jokainen osa seuraa omaa valinta- ja kokemuspolkuaan. Kyllä, syvimmällä tasolla kaikki ovat yhtä, koska niiden alkuperä on lähde-energia, joka loi meren, joka on meri.
 
Tämän ymmärryksen myötä - mitä näette, mitä ajattelette todellisuudesta, harhasta, omasta olemuksestanne, omista kokemuksistanne ja valinnoistanne?
 
Kun muutatte valintojanne ja kokemuksianne, sillä on vaikutusta mereen. Vaikutus voi olla pieni tai suuri riippuen tekemästänne valinnasta. Jos suuri ryhmä tekee saman valinnan, vaikutus on vielä suurempi.
 
Otetaanpa esimerkiksi kylmempi virtaus meressä ja tuo ryhmä ajattelee tarvitsevansa lämpimämpää virtausta. Päätöksenä on sitten, miten lämmintä. Mikä on lämmintä, mikä on kylmää ja miten löydetään täydellinen lämpö?
 
Täydellinen tasapaino löydettäisiin, jos olisi sama määrä lämmitä ja kylmää. Sama määrä lämmintä ja kylmää tuo yhdistymisen lähdetaajuuksiin, kun lähdetaajuus on värähtelyä keskellä, tasapainopiste.
 
Nimittäin lähde-energiaa käytetään edustamaan sekä kylmää että lämmintä, joten sen mukaisesti ne värähtelevät tietyllä nopeudella ja koette tuon värähtelyn kylmänä tai lämpimänä. Matalampi vauhti olisi kylmää, korkeampi lämmintä.
 
Keskus tai piste missä alkuperäinen värähtely tai vauhti on, on kylmän ja lämpimän värähtelyn tai taajuuden keskellä tai itse asiassa nollapisteessä, mistä löytyy jokainen taajuus tai ei-taajuus, kaikki ja ei-mitään. Tätä on vertauskuvallisesti, kun energiat liikkuvat ympyrän keskeltä ulospäin joka suuntaan, mutta käytämme lineaarisia suuntia antaaksemme teille fyysisempää ymmärrystä.
 
Jos voitte löytää tuon keskuksen, alkuperäisen värähtelyn tai taajuuden, siellä alkuperänne tai lähteenne on.
 
Tällä hetkellä voitte nähdä tai tuntea hurrikaanin tulevan, joka pyörii teidän kaikkien keskellä maan päällä ja siivoa jätteitä, joita on kaikkien kokemusten meressä ja jotka olivat negatiivisia menneisyydessä. Tämä energiahurrikaani hämmentää ylös kaiken, mikä on vajonnut meren pohjaan, ja kaikki tuntevat vaikutuksen jätteen liikkumisesta lävitseen.
 
Se voi jäädä jumiin tietyille tasoille, kun jotkut eivät ole valmiita liikkumaan ja päästämään irti. Toiset antavat auliisti sen kulkea läpi vapautettavaksi pintaan. Tämä ei merkitse, että on mitään tarvetta siirtyä keskelle, kun hurrikaani ns. vain hämmentää kattilaa ja auttaa jätteen vapauttamisessa. Siirtyminen keskelle on teidän tehtävänne.
 
Jätteestä irtipäästäminen tekee liikkumisen helpommaksi, kun jäte ei pidä teitä alhaalla tai itse asiassa ette ole jumissa kaiken sisällänne olevan jätteen vuoksi. Se on teidän valintanne, minne liikutte.
 
Kun rinnastamme tämän valokehoonne, energiaanne, nähkää itsenne merenä. Kaikki osat olemuksessanne värähtelivät eri taajuudella, kun otitte fyysisen kehotodellisuutenne. Valintanne ja kokemuksenne muuttivat energiat monien erilaisten virtausten mereksi kaikilla tasoilla, monissa eri taajuuksissa tai värähtelyissä.
 
Paljon jätettä on tallennettuna noihin virtauksiin, kun menneisyyden kokemukset ja negatiiviset tai positiiviset jäljet on tallennettuna sisällenne monille tasoille.
 
Ympärillänne on toisten vaikutuksia, kun joskus teidät työnnetään lämpimästä virtauksesta kylmään ja toisinpäin. Silloin kun värähtelette lähdetaajuudella, teitä ei voi työntää suuntaan tai toiseen. Tämä tieto teillä on, tietämys tästä on sisällänne.
 
Totuus kuitenkin on, että olette fyysisessä kehossa ja teillä on monia valokehoja tai energiarakenteita, jotka loitte siirtyäksenne tähän fyysiseen todellisuuteen, ja ne kaikki virtaavat eri värähtelyssä tai taajuudessa ja joskus eri suuntaan sisällänne.
 
Kun siirryitte syvimpään kohtaan omassa meressänne, ette voi edes nähdä suurinta osaa siitä, koska näkökykyänne varjostaa jäte, mitä on energioissa yläpuolellanne.
 
Nyt kun rinnastamme tämän ihmiskehoon, samaa prosessia voidaan seurata yhteydessänne ja erillisyydessänne tai ykseydessänne kaikkeen ympärillänne ja maahan.
 
Valinta on: aiotteko liikkua itse vai annatteko jonkun toisen liikuttaa teitä? Ja minne aiotte liikkua?
 
Nähkää itsenne pikkumerenä. Muutokset ovat silloin helpompia kuin suuremmassa meressä, koska siihen sisältyy toisia, jotka tekevät omia liikkeitään.
 
Kun teistä tulee luottavaisempi muutosten tekemisessä omaan todellisuuteenne, itsenne saattaminen tasapainoon on ensimmäinen askel tulemisessa luomisen osaksi suuremmassa meressä.
 
Isis
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Näillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

Next >