HomeViestejäPetra Margolis28.2.2012 - Mitä helvettiä maan päällä tapahtuu?

28.2.2012 - Mitä helvettiä maan päällä tapahtuu?

MITÄ HELVETTIÄ MAAN PÄÄLLÄ TAPAHTUU?
 
Kuthumia kanavoinut Petra Margolis (www.ascendedmasters.org)
28.2.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Näen kaikkien teidän ajattelevan, tutkivan, väittelevän, keskustelevan ja kaikki se tuo esiin paljon kiukkua, pelkoa, vihaa ja rakkautta.
 
Maailma ympärillänne muuttuu ja tässä muutoksessa jokainen yrittää löytää vastauksia. Tarinoita vanhemmista paremmista ajoista, tarinoita kaatuvista ja horjuvista sivilisaatioista. Kaikkea tätä omaan ihmis-DNA:hanne leimattujen muistojen avulla.
 
Kun enemmän DNA:ta ja enemmän valoa aktivoituu sisällänne, kun enemmän palapelin paloja lisätään, joskus tämä voi olla hämmentävää, koska nuo palat näyttävät sopivan useampaan paikkaan.
 
Palapelin suurin pala on kätkettynä syvälle sisäänne. Se on pala, joka auttaa jokaisen palan loksahtamisessa paikoilleen. Se ymmärrys, että te kaikki tulitte samasta paikasta, me kaikki tulimme samasta paikasta riippumatta siitä, missä olemus/sielu on tällä hetkellä - maan päällä, teidän universumissanne, toisessa universumissa vai hengessä.
 
Tämä oivallus on tullut monille, mutta monet näyttävät edelleen luulevan, että maan päällä oleminen merkitsee sitä, että tiedätte vähemmän, olette kehittymättömämpiä, olette erilaisia kuin me ja kaikki muut.
 
Toivomme teidän käsittävän, että tuleminen maan päälle tänä aikana ei ollut helppoa, koska tänä aikana "paska lentää" - käyttääksemme yhtä ihmisilmaisua. Voitte nähdä sitä tapahtuvan kaikkien teidän keskellä valotyöntekijöinä, koska tämä edustaa vain pientä osaa siitä, mitä tapahtuu kaikkialla maan päällä.
 
Tulitte vapauttamaan maan velvollisuuksistaan. Monet ihmissivilisaatiot ovat käyttäneet sen kehoa kaatopaikkana kaikelle pelolle, kiukulle ja vihalle, joita on kumuloitunut ajan kuluessa. Ei ole kummallista, että tämä on johtanut fyysisen todellisuuden myrkyttymiseen maaperässä, millä kuljette, vedessä mitä juotte ja ruuassa mitä syötte.
 
Kaksinaisuus ei ole helppoa ja se kaksinaisuus missä olette, on vaikeinta elää ja ymmärtää, kun syvällä sisällänne muistatte ei-kaksinaisuuden ajan maan päällä.
 
Älkää järkyttykö. Älkää tunteko sitä henkilökohtaiseksi. Tämä on jotain, mitä tapahtuu keskuudessanne, valotyöntekijät, kun vahvuutenne ja valonne on herännyt ja muutokset ovat alkaneet. Teidän kaikkien on ymmärrettävä ja autettava toisianne, kun näette energioita vapautettavan.
 
Muistakaa, että keskustelemalla ja tutkimalla jokaista todellisuutta, jokaista ymmärrystä mitä teillä kaikilla on, täydellisempi kuva voi tulla pintaan.
 
Älkää pidätelkö, kun tunnette epätotuutta tapahtuvan, koska monet teistä pitävät edelleen erittäin paljon vihaa, kiukkua ja pelkoa sisällään. Älkää pahastuko, kun jotain siitä, mitä luulette totuudeksi, tuodaan pintaan epätotuutena tai ei aitona totuutena.
 
Tästä syystä olette kaikki täällä - auttamassa koko ihmiskuntaa päästämään irti menneisyydestä ja epätotuuksista, joita on kerrottu hyvin pitkään. Tämä on aikaa, jolloin teidän täytyy kyseenalaistaa kaikki, mitä koette, kaikki mitä teille kerrotaan, kaikki mitä luette - kaikki, koko helahoito.
 
Jokainen viesti joka tulee minulta, toisilta - ihan sama keneltä - täytyy kyseenalaistaa.
 
Tänä kaksinaisuudesta vapautumisen aikana teidän täytyy alkaa ymmärtää, että kaksinaisuus ei ole läsnä ainoastaan maapallolla, sitä on myös monien muiden olentojen todellisuudessa tuntemassanne universumissa sekä sen ulkopuolella.
 
Muutos tapahtuu maan päällä. Se ei merkitse, että kaikki ryhmät universumissanne muuttavat omaa näkemystään todellisuudesta tai edes haluavat muuttaa sitä. Siksi on erittäin tärkeää keskustella ja kyseenalaistaa kaikki.
 
Jotkut ovat jo vapautuneet kaksinaisuudesta, toiset eivät. Kun saatte mitä tahansa viestejä, teidän täytyy käsittää, että monet niistä tulevat olennoilta, jotka ovat omassa kaksinaisuustodellisuudessaan, ja tällä hetkellä monet heistä eivät ole tyytyväisiä siihen, mitä tapahtuu maan päällä, koska se vaikuttaa heidän todellisuuteensa.
 
Sillä ei ole merkitystä, minkä nimen he teille antavat, koska he kaikki voivat käyttää mitä tahansa nimeä, mitä te haluatte tai odotatte. Monet ajattelevat ja näyttävät ajattelevan, että heidän luokseen tulevat olennot ovat tosissaan, ovat täällä todella auttamassa, mutta monet ovat täällä vain omista syistään. Aivan kuten minä olen täällä omasta syystäni ja haluaisin nähdä vapauduttavan kaksinaisuudesta, niin toiset eivät ehkä halua tai heillä on muita suunnitelmia tämän universumin osalta.
 
Älkää tulko yliluottavaiseksi, vaikka olisitte kanavoineet monta vuotta. Käsittäkää, että omat kiinnikkeenne ja uskomuksenne siitä, mitä pidätte totuutena, voivat ohittaa aiemmin kanavoimanne olennot ja sallia toisten astua sisään ja antaa enemmän mieltymystenne ja uskomustenne mukaisia viestejä.
 
Kaksinaisuudesta vapautuminen vaatii paljon vahvuutta ja rohkeutta, jatkaaksenne itsenne kyseenalaistamista ja oman totuutenne kyseenalaistamista joka hetki. Ja löytäen rauhan sisältänne käsittämällä, että tämä on muutosaikaa ja maailman ympärillänne on liikuttava koko ajan vapautuakseen kaikesta, mitä on kaksinaisuustodellisuudessa.
 
Olette kaikki osa tätä vapautumisprosessia, kun monet ovat ottaneet tehtäväkseen muuntaa paljon pelkoa ja vihaa oman fyysisen kehonsa kautta, koska olette fyysisesti yhteydessä maanpintaan. Tämä on palvelunne maapallolle, kun se on ollut teidän palveluksessanne koko tämän ajan.
 
Tulee monta kertaa, jolloin tunnette epämukavaksi maailman ympärillänne ja myös sisällänne. Monet yrittävät ratkaista ongelmia, joita he näkevät tapahtuvan, sen ajatuksen kera että teidän täytyy olla myötätuntoinen ja rakastaa. Kyllä, teidän täytyy rakastaan itseänne ja toisia, mutta sallia myös itsenne ja toisten vapautua pelosta ja vihasta.
 
Yritys hävittää jokin tilanne tai olla piittaamatta siitä ei vapauta sitä. Nämä vapautetut energiat eivät ole ainoastaan teidän. Ne ovat sellaisia, joita on tallennettu maahan miljoonien vuosien saatossa ja joita on toisissa maan päällä tällä hetkellä.
 
Aito totuus on viha- ja pelkopinnan yläpuolella, kun nämä vapautettavat energiat ovat pitäneet teitä kaksinaisuustodellisuudessa ja erossa kätketyistä osista sisällänne - osista jotka tuntevat ei-kaksinaisen todellisuuden ja sen, miten muuttaa maailmanne takaisin ei-kaksinaisuuden ja vapauden paikaksi.
 
Mitä lähemmäs tulette tämän kaksinaisuuden puhdistamisen loppua, sitä suurempia voimia on kaksinaisuudesta vapautumistanne vastaan.
 
Monet maan päällä tuntevat näiden energioiden vapautumisen enemmän ja enemmän ja tämä voi johtaa lisämyllerrykseen. Näiden energioiden vapauttaminen teidän monien kautta tuo painetta niihin, jotka eivät ole tietoisia tällä hetkellä.
 
Maan päällä tapahtuu monia muita prosesseja, mutta muutos kaksinaisuudesta ei-kaksinaisuuteen on yksi suurimmista muutoksista, joka alkaa tällä hetkellä.
 
Tiedän, että te kaikki kysytte, milloin tämä on valmis, miten tämä selviää, mitä tapahtuu, milloin se tapahtuu.
 
Suurimmat muutokset tapahtuvat monien teidän sisällä ja tämän viette mukananne uuteen ja toivottavasti parempaan todellisuuteen, mikä alkaa sen jälkeen, kun maapallo siirtyy galaktisen harmonian nollapisteen, kosmisen spiraalin läpi - näiden ollessa monia tulkintoja ajasta, jolloin energiaa todellisuudessanne aletaan taas nostaa ylöspäin.
 
Moniin muihin prosesseihin joita tapahtuu, sisältyvät muutokset fyysisessä kehossanne ja monet muut, jotka aktivoivat tiettyjä energiajärjestelmiä maan päällä ja universumissanne, kun ne ovat osa uutta aikajanaa ja maapallon siirtämistä nollapisteen yli tai läpi.
 
Tiedämme, että tämä laittaa enemmän ja enemmän painetta teille, kun joillakin teistä fyysiset muutokset ovat suurempia kuin toisilla, koska olette päättäneet kokea uuden maailman eri perspektiivistä ja energiasta - ja jotkut ovat päättäneet siirtyä senkin yli ja takaisin olemuksensa ei-fyysiseen osaan.
 
Monet ovat kuitenkin osa uutta maapalloa opettajina ja he auttavat teitä kaikkia synnyttämään vielä lisää muutoksia - ei vain maan päällä, vaan sisällänne. Tästä tulee haastavaa aikaa monille teistä ja energiat sisällänne ja ympärillänne ovat haastavia ja liikkuvat koko ajan. Paljon työtä sisällänne ja ympärillänne.
 
Mutta tiedämme teidän olevan valmiita. Ottakaa kaikki vakavasti, mutta älkää ottako kaikkea tapahtuvaa liian vakavasti, kun muistatte, että se kaikki ei ole teidän, tunteet eivät ole kaikki teidän.
 
Tämä muutos ei tapahdu itsestään ja siksi tulitte tänne. Edessänne on vielä paljon työtä ja toivomme ja haluamme olla oppaana, kun te kaikki taistelette hyvää taistelua - ette vain maapallon puolesta, vaan myös monien muiden puolesta.
 
Muistakaa kutsua omaa olemustanne, kun käytte läpi tätä, koska oma olemuksenne voi auttaa teitä, kun käytte läpi näitä muutoksia.
 
Olemme täällä ja aina valmiina. Kutsukaa minua, kun ajasta tulee rankkaa, ja vien teidät takaisin hauskaan osaan, koska tässä kovan työn ja muutoksen prosessissa on oikeasti hauskoja paikkoja. Muistakaa nauraa, kun asioista tulee liian vakavia ympärillänne.
 
Teillä on meidän tukemme, mutta mikä tärkeintä, teillä on sisäinen tuki päästäksenne läpi.
 
Kuthumi
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Näillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >