HomeViestejäPetra Margolis15.2.2012 - Kehonne sopeutuu, mitä seuraavaksi?

15.2.2012 - Kehonne sopeutuu, mitä seuraavaksi?

KEHONNE SOPEUTUU, MITÄ SEURAAVAKSI?
 
Isistä kanavoinut Petra Margolis (www.ascendedmasters.org)
15.2.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tämä on aikaa, jolloin monia asioita alkaa tapahtua kerralla.
 
Kun fyysinen kehonne sopeutuu, näette enemmän ja enemmän henkiyhteyden sisällänne ja tätä yhteyttä on tarkoitus käyttää prosessiin, mikä on tulossa lähemmäs tällä hetkellä.
 
Kun olette seuranneet monia kanavointeja ja eri skenaarioita, ymmärrätte, että monia suunnitelmia on tarjolla ja monet suunnitelmat ovat mahdollisia tänä aikana.
 
Optimaalisin suunnitelma minkä olette valinneet, on sellainen, missä kaikki ihmiset maan päällä ylösnousevat. On jo päätetty ja suoritettu kaikkien toisten olentojen, kasvien, eläinten jne. ylösnouseminen viidenteen ulottuvuuteen, kun maapallo siirtyy vielä korkeampaan taajuuteen teidän avullanne.
 
Tulette maan päälle monien suunnitelmien ja vaihtoehtojen kera ja kaikkien näiden edistymistä ja prosessia muutettiin ja muutetaan edelleen.
 
Tällä hetkellä näemme, että riittävä määrä teitä on hereillä käsillä olevan tehtävän suorittamiseksi ja optimaalisin suunnitelma voidaan toteuttaa.
 
Tiedämme tämän olevan haaste, koska fyysinen keho käy edelleen läpi monia muutoksia siirtymiseksi viidennen ulottuvuuden taajuuteen.
 
Haluaisimme teidän tietävän, ettei näitä suunnitelmia ole päättänyt kukaan meistä korkeammissa ulottuvuuksissa. Ne ovat täysin teidän valintanne, kun päätitte inkarnoitua maan päälle tänä aikana.
 
Tiedän monilla teistä olevan kysymyksiä siitä, millaista on viidennessä ulottuvuudessa ja menevätkö sinne myös ns. pimeät sielut.
 
Jokaista ihmisolentoa maan päällä on informoitu ja hän tietää tästä suunnitelmasta.
 
Heillä on kuitenkin valintatilanne, kuten jokaisella teistä, siirtyäkseen viidennen ulottuvuuden todellisuuteen tällä kertaa. Jotkut päättävät siirtyä, jotkut lähtevät ennen siirtymää, aivan kuten jotkut muut lähtevät, koska he eivät pysty sopeutumaan fyysisiin muutoksiin.
 
Teidän on käsitettävä, että jotkut kontrolliryhmistä ovat jo taajuudeltaan viidennessä ulottuvuudessa tai sen yli, joten tämä teidän on vielä käsiteltävä.
 
Erona on, että kaikki siirtyvät viidennen ulottuvuuden taajuuteen, mikä tuo muutoksia sekä tietoisuutta ja ymmärrystä siitä, mitä tapahtuu siinä kontrollijärjestelmässä, mikä on tällä hetkellä maan päällä.
 
Toinen ero on, että monia asioita siitä, mitä käytettiin teidän kontrolloimiseenne, ei voi käyttää viidennen ulottuvuuden taajuudessa.
 
Sellaiset asiat kuin verkot, joita käytetään tällä hetkellä levittämään pelkoa ja levottomuutta, eivät siirry maapallon kanssa, joten tukijärjestelmiä joita he ovat rakentaneet itselleen kontrolloimiseen, ei ole maan päällä, sitten kun siirrytte portaalin läpi viidenteen ulottuvuuteen.
 
Tämä johtuu siitä, että suuren osan heidän kontrollointijärjestelmästään ottaa haltuunsa pieni ryhmä, millä on tietoa palauttaakseen sen alkuperäisen suunnitelman, joka tuki teitä, silloin kun ihmisiä alkoi inkarnoitua maan päälle, sekä säätöjä, joita tarvitaan tukemaan siirtymistä viidenteen ulottuvuuteen.
 
Tästä syystä uutta kristallijärjestelmää rakennetaan maan ympärille eikä maan sisään. Tätä tarvitaan myös, sillä maapallo itse on siirtymässä eri ulottuvuustaajuuteen kuin useimmat ihmiset.
 
Ajoitus on äärimmäisen tärkeä, kun kaikki tehdään viime hetkellä, jotta ne ulkopuoliset asiat vaikuttavat minimaalisesti, jotka voivat puuttua siihen, mitä olette lähteneet suorittamaan.
 
Tällä hetkellä monet teistä odottavat muutosten tapahtumista. Jotkut teistä voivat tuntea muutokset, toiset voivat nähdä muutokset - kaikki riippuen omista valinnoistanne.
 
Voitte nähdä muutoksia toisten avoimuudessa, kun he alkavat jakaa enemmän, keskustella enemmän ja lisää informaatiota ja ymmärrystä tulee monille teistä.
 
Kun siirrytte syvemmälle siihen ymmärrykseen, että te olette oikeasti tämän ja minkä tahansa tulevan todellisuuden luojia, haluaisimme teidän nyt keskittyvän luojaan sisällänne.
 
Ajoitus on kaikki kaikessa ja kun maan päällä 3D:ssä käyttävissä oleva aika on saavuttamassa nollapisteen, ajoitus on vielä tärkeämpi, koska muutoksia alkaa tapahtua nopeammin ja nopeammin.
 
Tässä ei ole kyse vain fyysisessä kehossa tapahtuvista muutoksista, siinä on kyse energioista, joita tulee ulottuville auttamaan ja tukemaan teitä niiden muutosten ja sopeutusten tekemisessä, joita tarvitaan tällä hetkellä kaikkien siirtämiseksi viidennen ulottuvuuden todellisuuteen.
 
On myös valintojen ja päätösten aika omassa olemuksessanne, kun yhdistytte syvemmin sisään ja teistä tulee tietoisempi kumppani omassa olemuksessanne - tehdäksenne valinnan siitä, minne ja miten pitkälle haluatte mennä ulottuvuustaajuuksissa.
 
Tiedän joidenkin teistä huolehtivan rakkaidensa jättämisestä taakse, kyvyttömyydestään auttaa rakkaita. Tämä huolet ovat tarpeettomia, kun fyysiset taajuudet ulottuvat 12. ulottuvuuteen saakka ja vaikka suunnittelisittekin siirtyä pois fyysisestä todellisuudesta, teillä on kyky siirtyä takaisin ja itse asiassa, teillä on kyky siirtyä edestakaisin fyysisen ja ei-fyysisen ulkomuodon välillä.
 
Jos perheyksiköissä yksikin ihminen työstää henkistä heräämistä ja siirtymistä korkeampiin ulottuvuustaajuuksiin, kaikki muut perheenjäsenet seuraavat samaan taajuuteen.
 
Isis
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Näillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >