HomeViestejäPetra Margolis17.12.2010 - Muistettava matka

17.12.2010 - Muistettava matka

MUISTETTAVA MATKA

Isistä kanavoinut Petra Margolis ( www.ascendedmasters.org)
17.12.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Voitte nähdä itsenne hyvin monin tavoin, mutta alussa ja lopussa olette yhtä. Tulitte kaikki olemaan tuosta samasta ykseydestä ja palaatte tuohon samaan ykseyteen. Matka sillä välillä on ainutlaatuinen jokaiselle ihmiselle.

Tuo matka on se, miksi olette täällä maan päällä ja miksi olette inkarnoituneet niin monta kertaa maan päälle. Niin kuin olette inkarnoituneet maan päälle, olette inkarnoituneet myös monille muille planeetoille tässä universumissa ja sen tuolla puolen.

Matkassa on kyse tutkimisesta - kaiken sen tutkimisesta, mikä voidaan nähdä ja mitä ei voida nähdä. Kaiken mitä voidaan luoda ja ilmentää ja kaiken, mitä on luotu ja ilmennetty.

Siinä on kyse vuorelle kiipeämisestä nähdäksenne, että edessänne on vieläkin korkeampi vuori, ja tiedätte, että kiipeätte myös sille. Niinpä kävelette tietä alas tai vain sukellatte alas ja kiipeätte seuraavalle vuorelle.

Olette kaikki ainutlaatuisia olentoja, jotka ovat omalla tutkimusmatkallaan. Kun tutkitte noita vuoria ja laaksoja, löydätte kaiken, mitä olette. Eikä tutkiminen koskaan lopu, koska mahdollisuudet tutkia ja löytää uusia mahdollisuuksia luomisessa ja ilmentämisessä ovat rajattomat.

Kun olette nyt maan päällä, on tarvetta työskennellä yhdessä ja joillain on yltäkylläisyyttä ja toisilla ei. On väärinkäsitystä sanoa, että jokaisen on luotava sitä itselleen, koska ilmentäminen tehdään energioilla, jotka liittävät teidät kaikki yhteen yhdeksi olennoksi. On kyse osasta, jossa otatte vastuun yltäkylläisyydestänne, ja jaatte tuon yltäkylläisyyden toisten kanssa.

Yltäkylläisyys ei merkitse vain rahaa. Siinä on kyse myös muista osista, jolloin jaatte toisten kanssa sen, mitä tiedätte, tunnette ja näette tavalla, mikä on täynnä totuutta ja myötätuntoa, mutta myös rehellistä itseänne ja toisia kohtaan. Ei ole mitään syytä jakaa yltäkylläisyyttä ja tuntea yhteyttä energiaykseydessä, jos ette voi ilmaista sitä, kuka olette, mitä tunnette ja mitä ajattelette.

Yltäkylläisyydessä kaikki virtaa jumalaisessa tarkoituksessa, ykseydenlain jumalaisessa energiavirrassa.

On monia jotka jakavat tietoaan ja enimmäkseen otatte tämän tiedon, kun ette anna mitään takaisin tämän tiedon vastaanottamisen yltäkylläisyysvirrassa. Teidän ei tarvitse hyväksyä kaikkea tietoa, mutta kun vastaanotatte tietoa ja jaatte sen, mitä tunnette ja ajattelette sisällänne, alatte jakaa tiedon yltäkylläisyysvirrassa, koska lisää tietoa tulee, kun olette löytäneet lisää tietoa sisältänne jakamalla.

Monet näkevät tietoa välittävien olentojen olevan joko oikeassa tai väärässä tai kenties vähän kumpaakin. Onko sillä oikeastaan merkitystä ja miksi ajattelette niin olevan? Miksi ajattelette jonkin olevan väärin tai oikein? Mitä tietoa tulee ulottuville sisällänne, kun pidätte jotain vääränä tai oikeana?

Tässä tutkimusmatkassa maan päällä on kyse vain sen tiedon löytämisestä, mikä on tiedon yltäkylläisyysvirrassa sisällänne, mutta myös ympärillänne, kun olette yhdistyneenä näissä energioissa.

Näin kaikki yltäkylläisyys alkaa virrata, koska monilla on edelleen se yleinen näkökulma ja ajattelutapa, että henkiolentona teidän on ilmennettävä yltäkylläisyyttä tai teidän ei edes sallita pyytää yltäkylläisyyttä, kun ajatellaan tiedon tulevan osana sitä, mitä ansaitaan, ja tämä hyökkää tietovirtaa vastaan, koska se ei ole samaa mieltä oman näkökulman kanssa.

Ansaitsette olla osana yltäkylläisyysvirtaa.

Ja kun saatte lisää yltäkylläisyysvirtaa jollain alueella, voitte alkaa jakaa sitä osaa, mihin olette yhdistyneet tuolla hetkellä.

On kyse matkasta ja tämän matkan jakaminen toisten kanssa on suuri etu toisinaan, koska voitte oppia hyvin paljon toisten jakaessa kokemuksiaan, tietoyläkylläisyyttään ja muuta.

Kun jokainen matka on ainutlaatuinen, huomaatte jakavanne ainutlaatuisin tavoin, tutkivanne ainutlaatuisin tavoin, etsivänne tietoa ainutlaatuisin tavoin ja jakavanne tätä yltäkylläisyyttä ainutlaatuisin tavoin.

Olette ainutlaatuisia olentoja jakamassa matkaa, mikä on sama alussa ja lopussa, mutta kaikki sillä välillä on teidän ja yksin teidän, mutta tuon matkan yltäkylläisyyden jakaminen tekee siitä muistettavan matkan.

Isis

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >