HomeViestejäJen EramithToukokuu 2011 - Poliittiset vaalit

Toukokuu 2011 - Poliittiset vaalit

POLIITTISET VAALIT

Akaasisia tiedostoja kanavoinut Jen Eramith M.A. ( www.akashictransformations.com)
Toukokuu 2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Onko sillä merkitystä, osallistummeko poliittisiin vaaleihin?

Jos elätte paikassa, missä pidetään poliittisia vaaleja, niin kaikissa maailmanosissa on erittäin tärkeää, että osallistutte. Tämä on muuttunut. Kymmenen tai kaksikymmentä vuotta sitten osallistumisellanne oli vähemmän merkitystä. Jokin on muuttunut ja kun siirrytte valaistumisen läpi, teidän ei ole tärkeää osallistua ainoastaan poliittisiin vaaleihin, vaan kaikkiin toimintoihin, jotka vaikuttavat elämäänne.

Osa valaistumista merkitsee, että teistä tulee tietoinen ja otatte vastuuta siitä vaikutuksesta, mikä kaikilla tekemisillänne on maailmaan. Tähän sisältyy myös vastuu siitä vaikutuksesta, mikä äänellänne tai sen puuttumisella on maailmaan. Jos elätte demokraattisessa yhteiskunnassa, ei ole mitään tapaa välttää vaikuttamasta järjestelmään. Kymmenen tai viisitoista vuotta sitten monien teidän oli itse asiassa hyödyllistä välttää poliittista prosessia.

Monien teidän oli hyödyllistä vaihtaa henkisempään perspektiiviin, vapauttaa psyykenne siitä kaksinaisesta ja loukkaavasta järjestelmästä, mikä poliittinen järjestelmä on useimmissa maissa. Mutta nyt olette lähestyessänne vuotta 2012 tulleet käännekohtaan, missä teitä ei enää palvele poliittisen järjestelmän välttäminen. Itse asiassa teitä ei enää palvele minkään sellaisen välttäminen, minkä osa olette. Teidän on nyt aika ottaa voimakkaampi asenne, lähestyä järjestelmää ja paikkaanne siinä - voimaantuneesta ja henkisyyteenne keskittyneestä perspektiivistä sen sijaan, että lukkiudutte tai jäätte koukkuun järjestelmän kaksinaisiin ja loukkaaviin piirteisiin. On erittäin tärkeää, että osallistutte, mutta on myös erittäin tärkeää, että pysytte osallistuessanne keskuksessanne ja voimaantuneena.

Jos teistä tulisi tiedostamaton ja jäisitte energeettisesti itse järjestelmän koukkuun, te ette itse asiassa auttaisi itseänne tai ketään muuta. On tärkeämpää, että pysytte hereillä, tietoisena, keskuksessanne ja voimaantuneena, ja sen lisäksi on tärkeää, että osallistutte käyttäen keskittynyttä ja voimaantunutta perspektiiviä.

Mikä on keskivertoihmiselle paras tapa osallistua poliittisiin vaaleihin?

No, ei ole yhtä parasta tapaa, koska jokainen teistä on ainutlaatuinen ja on useita osallistumistasoja, jotka sopivat joillekin teistä mutteivät toisille. Jos ajattelemme niitä tasoja pyramidina, mikä tulee pienemmäksi ja intensiivisemmäksi siirtyessänne ylöspäin, niin te kaikki aloitatte pohjalta. Pohjalla on tärkeää, että äänestätte oman maanne poliittisissa vaaleissa. Tuo osallistumisen perustaso - äänenne antaminen - on rituaali, mikä ylistää ääntänne ja sitä ainutlaatuista energiaa, minkä tuotte tähän maailmaan. Ennen poliittiset järjestelmät eivät olleet paras paikkanne sen esiintuomiseen. Teidän ei ollut mahdollista saada tällaista valaistunutta rituaalia äänestämisestä. Jotkut ihmiset ehkä pystyivät, mutta monet eivät. Katositte järjestelmään.

Kun enemmän ja enemmän ihmisiä voimaantuu elämässään ja yhdistyy puhumaan totuutensa puolesta, poliittiset järjestelmät ovat herkkiä muutokselle. Tuo herkkyys on pyhä asia, koska poliittisia järjestelmiä on tarkoitus muuttaa demokraattisen ja ei-pakottavan kansalaistahdon perusteella. Koska poliittisia järjestelmiä on aika muuttaa ja ne ovat muutosten ulottuvilla, kaikkien teidän on nyt aika valaistumisen läpi kulkiessanne yhdistyä taas äänestämisen perustasolle. Se pätee teihin kaikkiin.

On korkeampi taso, mitä kutsumme "järjestämiseksi", ja siinä on useita tasoja. Monet teistä tuntevat kutsumusta osallistua järjestämiseen. Järjestäminen voi merkitä mitä tahansa - naapurille puhuminen kysymyksistä, joista välitätte, jonkin poliittisen tapahtuman järjestäminen tai sellaiseen osallistuminen tai työskenteleminen jonkin ehdokkaan tai puolueen hyväksi.

Tuossa järjestämiskerroksessa jokainen teistä saa tämän kutsumuksena. Sen tavan tunnette kutsumuksena, jolla tunnette teidän olevan tarkoitus olla järjestäjä. Huomaatte, että teistä tuntuu epämukavalta, jos ette puhu naapureillenne tietyistä asioista. Huomaatte, että jokin kysymys koskettaa sydäntänne tai herättää intohimonne tavalla, joka kutsuu teitä vahvemmin toimintaan. Aivan kuin minkä tahansa kutsumuksen osalta, voitte sivuuttaa sen, mutta teistä ei tunnu tyydyttävältä elämässä, jos teette näin. Jos vältätte kutsumusta, huomaatte jatkuvaa tappiontunnetta. Kutsumus on syynä. Se on ainutlaatuista teille ja teidän tehtävänne on kuunnella, mikä oma kutsumuksenne on.

Jos ette ole varma, mikä kutsumuksenne on, tai onko se todella kutsumus, minkä tunnette, ottakaa askel sitä kohti ja katsokaa, miten menee. Jos ette ole varma kutsumuksesta jonkin poliittisen puolueen järjestelijäksi, kokeilkaa puhumista naapureillenne kysymyksestä ja sitten katsokaa, miltä tuntuu. Tunnetteko enemmän tyydytystä kuin jännitystä? Tuntuuko teistä vähemmän tyytyväiseltä? Sillä ei ole merkitystä, miten naapurinne reagoi. Sillä on merkitystä, miltä teistä tuntuu, mikä energiamuutos sisällänne tapahtuu, silloin kun osallistutte toimintaan, joka vastaa kutsumustanne.

Tuolle järjestämistaso ainakin 50% teistä tuntee kutsun. Jos kuljette valaistumista läpi ja saatte suurempaa henkistä ymmärrystä itsestänne ja elämästänne, on todennäköisempää kuin ei, että tunnette kutsun jollekin järjestämistasolle poliittisessa järjestelmässä. Jos järjestelmistä on tosiaan tulossa pienempiä kuin kansalaisten voimaantuminen, niin se merkitsee, että kansalaisten täytyy todella astua esiin ja saada noita muutoksia tapahtumaan.

Seuratkaa siis kutsumusta, jos se nousee sisältänne. Seuraava askel ylöspäin on edustaminen. Paljon pienempi joukko teistä tuntee kutsun edustajaksi järjestelmään. Tämä merkitsee poliittiseen asemaan pyrkimistä. Tämä pienempi määrä ei vaikuta moniin teistä, jotka kuuntelette tai luette tätä kanavointia. Mutta valaistumisen läpi kulkee ihmisiä, jotka tuntevat kutsun pyrkiä poliittiseen asemaan, ja kun siirrytte läpi valaistumisen, teidän on tärkeää etsiä noita ihmisiä.

He eivät aina osu siihen poliittiseen puolueeseen, mitä olette tyypillisesti suosineet. Joskus he osuvat, joskus eivät. Joissakin yksilöissä on todellista rakkausvärähtelyä ja todellista vilpittömyyden tunnetta. Niin kauan kuin heidän tekonsa ja sanansa ovat harmoniassa omien arvostuksienne kanssa ja voitte aistia tuon kipinän heidän sisällään, teidän on tärkeää poliittisesta puolueesta riippumatta seurata sitä ja pyrkiä saamaan järjestelmään mahdollisimman monia ihmisiä, jotka tuntuvat todella vilpittömältä. Tässä on tärkeää, ettei teitä huijata.

Järjestelmä on rakennettu huijaamaan äänestäjiä. Älkää etsikö parhaimman näköistä ehdokasta. Älkää etsikö loistavinta tai tunnetuinta ehdokasta. Etsikää hiljaisia ihmisiä, jotka eivät ole koskaan ennen olleet mukana politiikassa. Etsikää hiljaisia ihmisiä, jotka näyttävät todella oikeasti vastanneen kutsumukseen, sen sijaan että ovat suunnitelleet poliittista uraa. Näitä edustajia löydätte vähemmässä määrin pitkän aikaa, mutta heitä alkaa tulla esiin enemmän ja enemmän.

Nämä ovat tasoja, joilla teidän on tärkeää osallistua. Kaiken tämän sisällä ei ole mitään yhtä parasta tapaa tehdä sitä. Esitettävänä on erilaisia rooleja ja jokainen teistä tuntee kutsun johonkin noista rooleista. Kuunnelkaa siis sydäntänne. Kokeilkaa muutamia asioita. Mutta ennen kaikkea poliittisiin vaaleihin liittyen ajatelkaa sitä, että valaistumisprosessin tässä kohtaa ja vuodesta 2012 eteenpäin politiikan vältteleminen ei enää palvele.

Aivan samalla tavalla kuin teidän täytyy ottaa vastuu siitä, mitä jätteitä saatte aikaan, mistä ruokanne tulee ja miten energianne vaikuttaa ympärillänne oleviin ihmisiin, teidän on otettava vastuu myös roolistanne kansalaisena. Kun otatte vastuun eduista, joita saatte hallitukseltanne, teidän on otettava vastuu myös toimista, joihin teidän on ryhdyttävä osallistuaksenne ja ylläpitääksenne tuon hallituksen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >