HomeViestejäJen EramithMarraskuu 2008 (4.4.11) - Vuosi 2012

Marraskuu 2008 (4.4.11) - Vuosi 2012

VUOSI 2012

Akaasisia tiedostoja kanavoinut Jen Eramith M.A. ( www.akashictransformations.com)
Marraskuu 2008 (julkaistu 4.4.11)
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Mitä fyysisiä muutoksia voimme odottaa vuonna 2012?

Fyysiset muutokset joita tapahtuu ihmisille vuoden 2012 aikana, ovat hyvin samaa linjaa kuin valaistumisprosessissa tapahtuvat muutokset. Jollain tapaa voitte vain katsoa informaatiota, mitä on tullut valaistumisesta tai ylösnousemusprosessista ja monet vastaukset ovat samoja vuoteen 2012 liittyen. Tarkemmin tässä ja nyt, se mitä tapahtuu monille teistä fyysisellä tasolla vuonna 2012, on, että teidän on muutettava tapaanne lähestyä fyysistä kehoa. Tämä merkitsee, että vaikka muutosten tapahtuminen jatkuu, työskentelette niiden kanssa eri tavalla, joten koette ne eri tavalla. Luettelen joitain muutoksia ja sitten selitän, miten olette muuttuneet niiden osalta.

Valaistumisprosessissa tapahtuu muutoksia lämmönsäätelyssä. Teillä on jaksoja, jolloin ette pysty pysymän riittävän lämpimänä tai riittävän kylmänä tai ette vain pysty pysymään vakaana. Monilla teistä on painonvaihteluita. Joillakin teistä on lieviä vaihteluita, joillakin suurempia ja dramaattisempia vaihteluita. Monet teistä tulevat paljon herkemmäksi tietyntyyppisille ruoka-aineille. Tämä voidaan diagnosoida ruoka-aineallergiaksi, mutta tosiasiassa se on vain muutosta herkkyydessä. Se ei toimi immunologisesti samalla tavalla kuin allergiat. Voitte hyvin käsitellä ja hoitaa sitä allergiana.

Kehitätte näitä ruoka-aineherkkyyksiä, koska muutatte tapaa, jolla otatte sisään ravintoa ja torjutte sellaista, mikä ei kuulu teille. Vatsa- ja suolistojärjestelmänne muuttaa sitä tapaa, millä ravinto imeytyy ja miten poistetaan se, mitä ei enää tarvita. Jotkut teistä huomaavat käyvänsä läpi herkkyysjaksoja tietynlaisille hedelmille, viljoille, maitotuotteille, sokerille ja tietynlaisille voimakkaille ruoka-aineille. Niissä on tietyjä kemikaaleja. Suklaa on yksi esimerkki, koisot kuten tomaatti ja munakoiso toinen.

Jokaisella teistä on oma tarinanne tästä. Tärkeä asia, yleissääntö muutoksessa, minkä useimmat teistä käyvät läpi vuoteen 2012 mennessä, on, että opitte tunnistamaan henkilökohtaiset oireenne, reaktionne sille, mitä laitatte elimistöön, ja kunnioittamaan sitä, mikä on totta omalle kehollenne. Jos huomaatte oireita joka kerta syödessänne mansikoita, lakatkaa syömästä niitä. Jos huomaatte, että maitotuotteiden välttäminen saa olonne tuntumaan onnellisemmalta tai energisemmältä, niin välttäkää niitä. Teidän jokaisen on tärkeää määritellä tämä omalta osaltanne. Tämä on yksi tie fyysisen valaistumisprosessin läpi - keho johtaa tunne- ja psyykkisen valaistumisprosessin läpi, missä on tarkoitus panna merkille kaikki ja nähdä kaikki uusin silmin ja toimia. Ottakaa vastuu siitä, mitä näette ja tunnette, ja valinnoistanne ja käyttäytymisestänne, mitkä perustuvat sille, mitä näette ja tunnette. Vatsa- ja suolistojärjestelmänne antaa monille teistä tämän tilaisuuden.

Toinen tapahtuva muutos on päänsärky. Tämä perustuu muutokseen verenkierrossanne ja lämmönsäätelyssä. Ne veren kemikaalit muuttuvat, jotka auttavat teitä säätelemään lämpötilaa ja siirtämään kylmää tai kuumaa verta keskushermoston kautta. Päänsärky, erityisesti migreeni, lisääntyy, kun kehitätte omaa arvoitustanne, miten säännellä lämpötilaa kehossa ja miten veri säätelee kemikaalitasoja, kun ne yhdistyvät aivoihin ja selkäytimeen.

Toinen on nivelkipu, yleisnivelkipu. Jotkut teistä huomaavat tiettyihin niveliin sattuvan enemmän kuin toisiin, mutta yleinen nivelkipu tai luiden särkemisen tunne on yksi hyvin yleinen oire, mikä liittyy valaistumisprosessiin ja siksi työskentelette sen kanssa ennen vuotta 2012, sen aikana ja jälkeen.

Vuoteen 2012 liittyvä päämuutos kehon osalta on, että siihen mennessä useimmat teistä ovat tajunneet, että teidän on kiinnitettävä huomiota itseenne ja seurattava omia rytmejänne - nähdä jatkuvasti asiat uusina ja reagoitava siihen, mitä teille tapahtuu. Te ette voi olla piittaamatta kehostanne tai antaa sen toimia automaattiohjauksella entiseen tapaan. Juttu itse asiassa on niin, että vaikka tämä voi kuulostaa alussa suurelta työmäärältä, siitä koituu todellisuudessa paljon hauskaa. Pikkulapset jotka ovat uusia kehossaan, panevat merkille kaiken. He huomaavat jokaisen pikkukivun, jokaisen pikkuvenymisen. Tästä syystä he venyttelevät ja kierivät niin paljon. He ovat koko ajan tietoisia, miltä keho tuntuu. Tämä tuo heille suurta ilon tunnetta. Tähän yhdistytte taas, kun käytte läpi valaistumisen. Kyky olla hereillä ja tietoinen kaikesta koko ajan saa olonne tuntumaan enemmän elävältä ja iloisemmalta jokaisesta pikkuasiasta, minkä tunnette. Tämä on pääasiallinen muutos, mikä tapahtuu vuoden 2012 ympärillä.

Miten vuosi 2012 liittyy yksilölliseen kykyymme tuoda valoa ja rakkautta maailmaan?

Tämä on taaskin vain osa valaistumista. Se mitä muuttuu vuodessa 2012, on, että se on kuin tauko hengitysten välissä, kuin hiljainen piste. Tietysti paljon asioita tapahtuu 2012, mutta on tunne hiljaisuudesta, muutoksesta, mitä tapahtuu siinä välillä, kun vedätte sisään ja kurkotatte ulos. Tuossa hiljaisuudessa teille on selvempää, että te ette ole yksin tuomassa valoa ja rakkautta maailmaan. On edelleen toisinaan haastavaa jakaa valoanne ja rakkauttanne ja on edelleen myös todella iloista jakaa rakkauttanne ja valoanne. Ennen kaikkea vuonna 2012 pystytte näkemään, miten muut tekevät samaa. Useimpien teistä täytyy käsittää, että ihmiset joiden olisitte ennen tuominneet olevan väärässä tai erilaisia kuin te, tuovat silti valoa ja rakkautta maailmaan. Argumentit siitä, miten on parasta tuoda valoa ja rakkautta maailmaan, menettävät elinvoimansa, kun pääsette syvempään tunteeseen valosta ja rakkaudesta.

Pystytte tunnistamaan, miten rakkautta ja valoa on kaikessa, joten ei ole enää huolta siitä, miten naapurinne tuovat valoa ja rakkautta maailmaan. Huolena on vain sen selvittäminen, miten teette sen yhdessä eri tavoillanne, tehdäksenne valosta ja rakkaudesta suuremman. Luultavasti näette tuomitsemisen vähenevän ihmisten välillä ja yksilöiden ja ryhmien työskentelevän yhdessä hyvin erilaisin näkökulmin parannuksen tuomiseksi planeetalle. Sitä näette enimmäkseen vuonna 2012.

Onko jotain, mitä meidän täytyy tehdä valmistautuaksemme vuoteen 2012?

Kyllä, vaikka kaikki mitä teidän täytyy tehdä valmistautuaksenne vuoteen 2012, ovat samoja asioita, mitä teitä on opastettu tekemään valaistumisprosessissa. Teidän on otettava täysi vastuu itsestänne. Älkää olettako, että hallitus huolehtii teistä. Älkää olettako, että pankki huolehtii teistä. Älkää olettako, että uskonto tai kaupungin vesihuolto huolehtii teistä. Sen sijaan ottakaa vastuu siitä, mitä tiedätte tarpeistanne, ja etsikää tapa tyydyttää ne tai varmistaa, että pystytte tyydyttämään ne, kun siirrytte eteenpäin.

Emme ehdota, että kehitätte radikaalin tai pelkoon perustuvan puolustusasenteen, missä kasaatte aseita tai yritätte saada enemmän kuin naapurinne. Tosiasia on, että selviytymisenne riippuu täysin naapurienne selviytymisestä. Kun kehotamme ottamaan vastuun tarpeistanne, tarkoitamme, että pitäkää silmänne auki niille suunnille, mihin eri instituutiot menevät. Tehkää, mitä voitte, rakentaaksenne ja tukeaksenne kollektiiviresurssejanne. Liittyminen sellaisiin asioihin kuin ruuankasvatusosuuskunta voi olla edullista. Sellaiset asiat kuin Punaisen Ristin koulutus tai ensiaputaidot ovat hyödyllisiä. Lahjoituksen tekeminen paikallissairaaloillenne - mitä tahansa mitä voitte tehdä auttaaksenne sen varmistamisessa, että ne instituutiot jotka ovat rehellisiä ja olemassa kollektiivisen hyvän hyödyksi, ovat vakaita ja vahvoja. Liittykää yhteisöönne. Se on kenties paras tapa, jolla voitte valmistautua vuoteen 2012.

Vuonna 2012 ja vuosia ennen sitä ja sen jälkeen on luonnonkatastrofeja ja haasteita - kollektiivisia ja henkilökohtaisia. Tärkeä muutos vuonna 2012 mikä on erilainen kuin aiempina sukupolvina, on, että nyt selviytymisenne, onnellisuutenne ja mukavuutenne tulee vain yhdistymällä toisiinne ja välittämällä toisistanne sen sijaan, että eristäydytte ja taistelette naapureitanne vastaan tai välttelette heitä. Ottakaa täysi vastuu siitä, mitä teillä on ja mitä tiedätte, ja syleilkää itseänne sillä rakkaudella, mitä teillä on omaa elämäänne ja ympärillänne olevien elämää kohtaan. Sitten osallistukaa tavoilla, missä on järkeä teille ja elämällenne, tehdäksenne sitoutumisesta vahvan. Tämä on paras tapa valmistautua vuoteen 2012.

Onko vuosi 2012 maailmanloppu joillekin ihmisille?

Ei, ei oikeastaan. Se on elämän loppu joillekin ihmisille. Teillä on luultavasti joitain luonnonkatastrofeja ja sotatapahtumia vuonna 2012, mikä johtaa suurien ihmisryhmien kuolemiseen samanaikaisesti. Se merkitsee tietysti elämän loppumista joillekin ihmisille, muttei se ole maailmanloppu. Aivan kuin vuonna 2000, silloin kun on pelkoa henkilökohtaisessa elämässä, löytää ulkoisen heijastuksen tuosta pelosta. Joillekin ihmisille maailmanlopun kuvitteleminen antaa tavan hallita omaa pelkoaan tai tuntea oma pelkonsa, tunnistaa se tai yrittää selvittää se.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >