HomeViestejäJen EramithMaaliskuu 2011 - Seksuaalisuus ja pornografia

Maaliskuu 2011 - Seksuaalisuus ja pornografia

SEKSUAALISUUS JA PORNOGRAFIA

Akaasisia tiedostoja kanavoinut Jen Eramith M.A. ( www.akashictransformations.com)
Maaliskuu 2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Miksi pornografia on alkanut olla kaikkialla läsnä ympäri maailman?

Vastaus on, että ihmisperheenä suhteenne seksuaalisuuteen on tukkeutunut ympäri maailman. Ihmisen seksuaalisuuden ydin perustuu rakkauteen - rakkauteen itseänne, toisia, maailmaa ja kaikkea kohtaan. Kehonne on rakennettu generoimaan rakkautta ja seksuaaliset tunteet ovat osa tuota rakennetta.

Koska rakkaus on alkuperäinen voima, mikä tekee teistä sen, kuka olette ja mitä olette, jokainen ihminen on tehty rakkaudesta. Teidät hedelmöitettiin vain rakkauden energiassa. Niiden tapojen vuoksi joilla ihmisolennot ovat satuttaneet toisiaan kautta historian, jokainen kulttuuri on kehittänyt malleja, jotka perustuvat loukkaantumiseen, malleja jotka tukevat ja lisäävät jotain muuta kuin rakkautta. Jokaisella kulttuurilla on oma tapansa tehdä tämä, mutta jokaisella maailman kulttuurilla on jokin versio siitä, miten ihmiset saadaan tuntemaan itsensä huonoksi. Jokaisella kulttuurilla ympäri maailman on tapoja luoda tunne, että ihmiskeho on jotain muuta kuin täysin rakastettava. Mutta koska tarve rakastaa ja olla rakastettu on hyvin suuri, niin silloin kun ihmisiä opetetaan tuntemaan kehonsa huonoksi, käännytään minkä tahansa lähteen puoleen ja yritetään tuntea rakkautta. Jotkut ihmiset kääntyvät huumeisiin, jotkut ruokaan, jotkut rahanahneuteen ja jotkut pornografiaan.

Syy siihen, että pornografia on erityisen läpitunkevaa ja voimakasta, on, että se yhdistyy luonnollisimpiin rakkaustoimintoihin ihmiskehossa. Jos voitte kuvitella täysin terveessä ihmisten järjestelmässä henkilön, jota ei ole koskaan satutettu, joka ei ole koskaan tuntenut muuta kuin iloa kehostaan ja joka on tuntenut aina olevansa täysin rakastettu ja yhdistynyt ihmisiin ympärillään, niin tuo kuvitteellinen henkilö kiihottuisi seksuaalisesti vain, silloin kun hän tuntee valtavaa rakkautta jotakuta kohtaan. Tähän voi sisältyä itsensä rakastaminen.

Koska melkein jokainen ihminen tällä planeetalla loukkaantuu ja hän tuntee olevansa ei-rakastettava, niin ihmiset pyrkivät löytämään tapoja tuntea taas rakkautta. Ja koska se tapa, millä seksuaalisuus on juurtunut kehoonne, liittyy tapaanne tuntea rakkautta, seksuaalisesta stimuloinnista tulee luonnollinen paikka rakkauden etsimiseen. Mutta jos lähestytte seksiä tarpeesta ettekä rakkaudesta, kaadatte trauman sisältänne seksikuviin, -tarinoihin ja -ideoihin. Ja tämä tekee pornografian. Pornograafisista kuvista, tarinoista ja ideoista tulee läpitunkevia, koska hyvin monet ihmiset kaipaavat rakkautta ja etsivät sitä seksin kautta.

Tämän kanavoinnin tarkoitusta varten pornografian määritelmä on: mikä tahansa ihmisen seksuaalisuuden kuvaus, mikä perustuu sortamiseen ja vahvistaa sitä. Useimmiten kyse on naisten sortamisesta. Todellisuudessa pornografiaa käytettäessä jokaista osallistuvaa henkilöä sorretaan. Jokainen ihminen joka on mukana tarpeesta, epätoivosta ja objektina porongraafisessa esityksessä, menettää osan ihmisyyttään.

Todellinen ihmisen seksuaalisuus - puhdas ja terve seksuaalisuus - ei koskaan nouse epätoivon tai tarpeen tunteesta. Se nousee aina täyteyden ja rakkauden tunteesta. Ihmisen seksuaalisuus on luonnostaan anteliasta. Se nousee luonnostaan rakkaudesta, minkä tunnette tulevan teistä ja tulvivan maailmaan ympärillänne. Se on siis luonnostaan iloista. Pornografisen seksin tunnusmerkki on, että se nousee tarpeentunteesta, tunteesta että on ei-rakastettu, hävettävä, tyhjä, ontto tai yksinäinen ja että kaipaa seksuaalista nautintoa tai seksuaalista kiihottumista tapana harhauttaa itsensä tuosta yksinäisyydestä, tapana pyrkiä tyydyttämään tuo yksinäisyys rakkaudella.

Perimmiltään pornografia ei koskaan johda tyydytykseen - ja tämä on pornografian tunnusmerkki. Aivan kuin mikä tahansa kohde tai tavara, mitä voidaan käyttää huumeena, se nousee epätoivosta ja vahvistaa epätoivoa. Aivan kuin missä tahansa riippuvuusmuodossa, on oleellisen tärkeää, että tartutte tuohon epätoivoon.

Kun tämä sisäinen prosessi johtaa riippuvuuteen, ulkoinen maailma löytää tapoja tuottaa pornografiaa. Koska on hyvin monia yksinäisiä sydämiä ja ihmisillä on hyvin paljon hämmennystä kehonsa osalta, pornolle on valtavat markkinat. Ihmiset jotka hyötyvät tekemällä pornografiaa, saamalla rahaa ja muunlaista valtaa ja statusta, vahvistavat lisää tuota tarvetta. Aivan kuin kuka tahansa huumemyyjä, he kannustavat käyttäjiä kuluttamaan lisää pornografiaa, jotta he voivat tehdä lisää rahaa. Muistakaa, että ydinkysymyksenä on, että te kaikki kaipaatte rakkautta. Vasta sitten kun rakkaustarpeeseenne tartutaan terveellä tavalla, voitte purkaa kaupallisen riippuvuusteollisuuden.

Mitkä ovat terveen seksuaalisuuden osatekijät ja miten voimme tietää, onko oma seksuaalisuutemme tervettä vai pornograafista?

Ensimmäinen tiedettävä asia tässä on, että ihmisillä on "kiinteä yhteys" rakkauteen. Teidät on rakennettu tuntemaan rakkautta. Teidät on rakennettu rakastamaan toisianne ja kaikkia ympärillänne. Lapset joita kohdellaan ystävällisesti, kunnioittaen ja myötätuntoisesti, ovat automaattisesti anteliaita ja rakastavia toisille. On ihmisen luontainen tila olla täynnä rakkautta - se on oletusasetuksenne. Vasta sitten kun teille annetaan sellaisia viestejä, ettei teille ole riittävästi tai ettei teitä rakasteta tai teissä on jotain hävettävää, silloin alatte olla alttiita riippuvuusmalleille ja -viesteille. Tämän tapahtuessa alatte etsiä kiihokkeita, jotka muistuttavat teitä luontaisesta rakkaudestanne. Tähän voi sisältyä seksi, ruoka, huumeet ja monet muut kiihokemuodot.

Jokainen yksilö ihmisperheessä navigoi jatkuvasti kahden täysin vastakkaisen dynamiikan välissä. Nuo dynamiikat ovat rakkaus ja tarve. Rakkaus on luonnostaan anteliasta, se on luonnostaan ilosta ja se on luonnostaan energisoivaa. Tarve on luonnostaan kitsasta, se on luonnostaan uuvuttavaa ja se on luonnostaan riippuvuutta aiheuttavaa.

Rakkautta ja tarvetta ei voi tuntea samanaikaisesti. Jokainen teko syntyy rakkaudesta tai pelosta ja näin jokainen teko generoi joko rakkautta tai tarvetta. Kautta maailman on voimakas yhteiskunnallinen sekaannus siitä, että rakkaus ja tarve ovat sama asia. Monet tarinanne romanssista ja näin tarinanne seksistä sekoittavat rakkauden tarpeeseen. Jos vain ajatellaan joitain länsimaisen kulttuurin fraaseja, jotka kuvaavat seksuaalisuutta, niin nähdään välittömästi, miten tämä tapahtuu. On erittäin yleistä, että romanttiseen viestiin sisältyy: "Tarvitsen sinua." Silloin kun näin sanotaan, sen on tarkoitus vakuuttaa rakkautta, mutta todellisuudessa ei ole mahdollista todella jakaa rakkautta, silloin kun tarvitsee jotakuta. Silloin kun tarvitsette jonkun tekemään jotain teille tai täyttämään odotuksenne tai täyttämään sisäisen tyhjyytenne, ette jaa rakkautta hänen kanssaan. Ette ole antelias, ette ylitsevuoda iloa ja rakkautta hänelle. Sen sijaan vedätte energiaa hänestä. Vedätte häntä luoksenne. Pyritte tyhjentämään hänet täyttyäksenne itse.

Kun tartutte omaan seksuaalisuuteenne, ensimmäiseksi on tutkittava, miten seksuaalisuus nousee esiin elämässänne. Milloin tunnette seksuaalisuutta? Millaiset asiat saavat teidät kiihottumaan? Aloittakaa jokainen näistä anteeksiannolla. Antakaa anteeksi kaikki, mitä huomaatte tässä, koska teihin on vääjäämättä vaikuttanut yhteiskunta ja luultavasti osa seksuaalisuuttanne on vahingoittunut. Teidän on annettava anteeksi itsellenne tämä. Teissä ei ole mitään luonnostaan vialla.

Sitten jokaisen vastauksenne osalta kysykää itseltänne: "Tunnenko energiaa, anteliaisuutta ja täyttyväni ilosta tässä seksuaalisessa kiihottumisessa?" vai "Tunnenko tyhjyyttä, yksinäisyyttä tai tarvetta tässä seksuaalisessa kiihottumisessa?" Taaskin muistakaa, ettei teissä ole mitään vikaa - esitätte vain kulttuurinne malleja. Tarpeen ja rakkauden välinen ero on perimmäinen kysymys tutkittavaksi. Jos voitte alkaa rakentaa elämäänne enemmän kokemuksia, joissa seksuaalisuus ilmaisee rakkauttanne eikä tarvettanne, olette matkalla selvittämään ne vahingot, joita on tehty seksuaalisuudellenne.

Jos olette yksi niistä miljoonista ihmisistä, jotka osallistuvat jotenkin pornografiaan, voitte alkaa purkaa sitä riippuvuutta, mikä usein on olemassa. Minkään riippuvuuden osalta teitä ei palvele itsenne häpeäminen sen vuoksi, koska häpeä johtaa teidät vain suurempaan epätoivoon, mikä vetää teidät vääjäämättä takaisin riippuvuuteen. Ensin poistakaa häpeäntunne ja hyväksykää, että tämä on osa sitä tietä, millä olette pyrkineet tuntemaan täyttymystä siitä rakkaudesta, mikä on luontaisesti teidän. Sitten kun tunnette vetoa pornografiaan, niin ennen siihen tarttumistanne kysykää itseltänne: "Onko jokin muu tapa, jolla voin tuntea tyydytystä nyt?", "Onko jokin muu tapa, jolla voin tuntea läheisyyttä ihmisiin?", "Onko jokin muut tapa, millä voin tuntea lohtua?"

Usein pyritte tuntemaan, että olette rakastettava ja että ansaitsette olla lähellä ihmisiä. Saatatte paljastaa, että kaipaatte yhteenkuuluvuuden tunnetta, tai käsitätte, että kaipaatte kehossanne mielihyvän tunnetta tuskan sijasta tai että kaipaatte tuntea olevanne hereillä ja elossa. Riippuvuuden alla on hyvin monia erilaisia kaipauksia ja jos tunnistatte, mitä te kaipaatte, mikä on teidän ydintarpeenne, niin voitte alkaa rakentaa muita tapoja tarttua tuohon tarpeeseen.

Jos käännytte pornografian puoleen esimerkiksi yksinäisyydestä, harkitsette ehkä viettävänne enemmän aikaa ihmisten kanssa erilaisissa aktiviteeteissa. Mutta tavoilla, jotka täyttävät tuon tarpeen, jotta motivaatio pornoa kohtaan poistuu. Tämä voi olla hyvin pitkä matka. Koska seksuaalisuus on syvästi sidottu rakkauden ja identiteetin tunteeseenne, kannattaa ottaa aikaa ja ponnistella seksuaalisuutenne parantamiseksi.

Parantuaksenne yksilönä, tullaksenne eheäksi - ja tämä pätee jokaiseen ihmiseen tällä planeetalla - ja siirtyäksenne valaistumiseen, niin aivan kuin teidän on tuotava keho, mieli, henki ja tunteet mukananne valoon, niin teidän on tuotava seksuaalisuus valoon ja annettava kaikkien tarve- ja yksinäisyystekijöiden pudota pois. Näihin sisältyy pornografia.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >