HomeViestejäJen EramithMaaliskuu 2011 - Ihmisväestö

Maaliskuu 2011 - Ihmisväestö

IHMISVÄESTÖ

Akaasisia tiedostoja kanavoinut Jen Eramith M.A. ( www.akashictransformations.com)
Maaliskuu 2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Onko mahdollista tietää, miksi ihmisiä on niin paljon tällä hetkellä maan päällä?

Tähän on kaksi pääsyytä kosmisesta näkökulmasta. Toinen on, että monia olentoja kiinnostaa kokea ihmiselämää tänä aikana, koska ihmiset ovat tekemässä jotain epätavallista kosmisesta perspektiivistä katsottuna. Toinen on, että henkinen kehityksenne ihmisperheenä nojaa äärimmäisen tiheyden kokemiseen ja eläminen suuressa väkimäärässä parantaa tuota kokemusta.

Tarkemmin sanottuna ajankohtainen ihmiskehitys tapahtuu tavalla, jota kukaan universumissa ei ole koskaan odottanut. Ihmiset ovat kehittymässä kohti sitä mahdollisuutta, että eletään fyysisessä kehossa muistaen, keitä he todellisuudessa ovat sieluina. Tähän saakka tämä on ollut mahdotonta. Ihmiskokemus on aina perustunut rajoituksiin ja ensisijainen rajoitus on ollut todellisen, jumalaisen luontonne unohtaminen. Sitten kun muistaisitte, kuka todella olette - fyysinen ilmentymä jumalaisesta valosta ja rakkaudesta - niin "tuikkisitte" takaisin valoksi. Teitä menisi kyky pitää itsenne fyysisessä muodossa. Ihmisolennolle ei ole koskaan ennen ollut mahdollista ymmärtää tietoisesti jumaluuttaan ja pysyä rajoittuneissa fyysisissä puitteissa.

Olette nyt kehittymässä sitä kohti, että kykenette tietämään tietoisesti jumaluutenne ja elämään silti ihmisolentona. Teistä on tulossa valaistunut. Toisia jumalaisia olentoja jotka eivät ole koskaan uskoneet mahdolliseksi tämän tapahtumista, on nyt universumissa jonottamassa tulemista tähän muotoon ja peliin. Monet jumalolennot jotka eivät ole koskaan halunneet kokea ihmiselämän tiheyttä, ovat nyt kiinnostuneita osallistumaan evoluutioonne.

Tämä on maaplaneetalla myös viimeinen mahdollisuus elää ihmisenä täysin unohtaneena, joten jotkut ovat täällä, koska on viimeinen mahdollisuus nähdä, millaista on elää ihmismuodon rajoittuneessa tietoisuudessa.

Toinen syy on, että väestötiheys auttaa teitä heräämään. Teidät pakotetaan näkemään, ettei toimiminen rajallisesta perspektiivistä enää toimi teillä. Kun fyysisistä resursseista tulee niukkoja, fyysinen selviytymisenne on vaarassa. Tämä johtaa teidät harkitsemaan, että yhteistyö on välttämätöntä selviytymisellenne. Yhteistyö maailmanlaajuisena yhteisönä sisältää jumalaista toimintaa - yhteys, luottamus, rakkaus ja sen näkeminen, että yksilöllisellä itsellänne on paljon vähemmän merkitystä kuin suuremmalla rakkaudella keskuudessanne. Tämä suuri väestötiheys pakottaa teidät muistamaan.

Miten voimme elättää niin suuren väkimäärän?

Maaplaneetan fyysiset resurssit riittävät elättämään nykyisen ihmisväestön ja enemmänkin, mukaan luettuna eläinlajit jotka jäävät maaplaneetalle. Mutta tämä on mahdollista vain radikaalisti muuttamalla sitä, miten hallitsette fyysisiä resurssejanne. Tällä hetkellä resurssihallinnan kehityskaari johtaa useampien eläinlajien menettämiseen ja useampien ihmisten elämiseen köyhyydessä ja nälässä, koska ette ole tehokkaita tai oikeudenmukaisia resurssihallinnassa.

Tehdäksenne resursseistanne ja väestöstänne vakaita on tapahduttava ensisijaisesti kaksi muutosta. Yksi, teidän on muutettava tapaanne käyttää resursseja mukavuuteen perustuvasta tavasta terveyteen perustuvaan. Esimerkiksi käytätte öljyresursseja auton ajamiseen, mikä on mukavaa, muttei se kuitenkaan edistä terveyttänne. Käveleminen ja polkupyöräily olisi fyysisesti terveellisempää ja asuminen lähempänä paikkoja ja ihmisiä, joiden kanssa työskentelette ja jaatte resursseja, olisi sosiaalisesti terveellisempää.

Toinen muutos, joka on tapahduttava, on resurssihallintajärjestelmienne perustuminen oikeudenmukaisuuteen. Nykyjärjestelmänne on rakennettu toimittamaan resursseja niiltä, joilla on vähiten, niille joilla on eniten. Tämä on totta maailmanlaajuisesti, kuten raaka-aineiden toimittaminen köyhistä maista rikkaisiin maihin. Ja se on totta myös pienemmällä tasolla, kuten USA:ssa missä köyhät ihmiset tekevät kovasti työtä matalalla palkalla ja heidän työnsä tulos johdetaan tekemään vielä enemmän rahaa ihmisille, jotka omistavat yritykset.

Perusmuutos mikä on tapahduttava ihmiskunnan elämiseksi kestävästi ja yltäkylläisesti fyysisten resurssien osalta, on siirtyä yksilölliseen selviytymiseen ja mukavuuteen keskittymisestä kohti sen tietämistä syvemmin, että olette lähtemättömästi yhteydessä toisiinne. Kun alatte ymmärtää sen, oikeudenmukaisuutta syntyy spontaanisti. Ainoa järjestelmä mikä sallii ihmisväestön kukoistaa maaplaneetalla lähimainkaan sen nykykoossa, on järjestelmä, mitä motivoi oikeudenmukainen antaminen kaikille ihmisille ja ekosysteemeille. Sitten kun oikeudenmukaisuus on ajava voima, luotte hallintajärjestelmiä, mitkä sallivat ekosysteemien kukoistaa ja tuottaa enemmän fyysisiä resursseja. Kun oikeudenmukaisuus on ajava voima, luotte järjestelmiä, jotka innostavat nerokkuuteen, anteliaisuuteen ja tehokkaisiin teknologioihin, jotka saavat useammat ihmiset kukoistamaan vaihtamalla toisten kanssa tavalla, joka voimaannuttaa kaikkia.

Milloin pystymme elämään kestävästi ihmisväestönä?

Jos jatkatte järjestelmienne parantamista nykytahtia, kestävyyden saavuttaminen vie teiltä kolme tai neljä sukupolvea. Tämä johtuu osittain siitä lisävahingosta, mitä tapahtuu hitaan parantamisenne vuoksi. Jos parannatte niitä nopeammin kuin nyt, voitte saavuttaa kestävän tason seuraavien 50-70 vuoden kuluessa, miellyttävämmän ja kestävämmän olemassaolon ollessa ulottuvilla seuraavien 20-30 vuoden kuluessa. Sen on muututtava, että jokainen ihminen yhdistyy siihen tosiasiaan, että olette keskenään yhteydessä ja että mukava elämänne ei ole toisten resurssien vähentämisen arvoista.

Ennen sitä näette väestönne alkavan hajota. Järjestelmät joita käytätte resurssien hallitsemiseen, eivät kehity riittävän nopeasti pysyäkseen kulujenne mukana, joten menetätte merkittävästi ihmisiä ympäristösyiden vuoksi. Tämä johtaa teidät kehittämään uuden vision, mikä perustuu terveyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Se riippuu teistä, miten kauan tämä kestää.

On elintärkeää, että otatte yksilöinä nämä asiat omiin käsiinne. Jos ette pysty muuttamaan jonkin maan energiapolitiikkaa, miettikää, miten voitte muuttaa kotitaloutenne energiapolitiikan. Miettikää, mihin kulutatte rahanne ja miten se tukee mukavuutta tai terveyttä. Toimikaa nyt omassa vaikutuspiirissänne ja löydätte kyvyn vaikuttaa laajemmin.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >