HomeViestejäJen EramithTammikuu 2011 - Unien tulkinta

Tammikuu 2011 - Unien tulkinta

UNIEN TULKINTA

Akaasisia tiedostoja kanavoinut Jen Eramith M.A. ( www.akashictransformations.com)
Tammikuussa 2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Miten voimme tulkita ja ymmärtää uniamme?

Avain unienne tulkintaan on oppia tunnistamaan ja ymmärtämän omaa sisäistä henkikieltänne. Sisäinen henkikielenne perustuu siihen merkitykseen, mitä te liitätte symboleihin ja tekoihin. Löytyy monia sanakirjoja unisymboleista ja muita ulkoisia lähteitä unienne tarkastelemiseen. Kaikki ne voivat olla hyödyllisiä, mutta perimmäinen totuus unistanne paljastuu, kun tutkitte omaa henkilökohtaista merkitystänne. Esimerkiksi unisanakirja kertoo, että jos näette unta tornadosta, se edustaa kaaosta. Mutta kysytte sitten itseltänne, mitä ajattelen ajatellessani tornadoa, ja ensimmäisenä ajattelette jännitystä. Silloin tornado teidän unessanne kertoo jännityksestä. Voi olla, että unenne kertoo innostuksesta, kaaoksesta ja niiden rinnakkainelosta, mutta ottakaa aina mukaan oma merkityksenne symbolille.

Teidän on aina katsottava ensin henkilökohtaista kieltänne - merkitystä mikä teillä on ympäröivälle maailmalle. Tämä on ensimmäinen ja tärkein periaate unien tulkinnassa. Tämä on myös ensimmäinen ja tärkein periaate omien akaasisten tiedostojenne tai intuitionne tulkinnassa. On tärkeää kysyä aina ensin itseltänne, mitä tämä merkitsee. Mitä sanoja tulee mieleen ajatellessanne tätä asiaa? Mitä tunteita nousee? Liitänkö tämän jononkin väriin tai hajuun tai tiettyyn muistoon elämässäni? Kun saatte informaatiota unistanne, se tulee mielenne kautta perustuen omaan henkikieleenne, joten asioiden henkilökohtaista merkitystä on tutkittava ensin.

Tässä on harjoitus, mitä voitte käyttää löytääksenne henkilökohtaisen kielenne. On usein hyödyllistä hajottaa unenne yksinkertaisiin tekijöihin. Tehkää luettelo esineistä unessanne. Tehkää luettelo ihmisistä ja hahmoista unessanne. Tehkää yksinkertainen luettelo tapahtumista. Varmistakaa, että tämä on yksinkertainen - vain pari, kolme sanaa kuvaamaan sitä, mitä on. Hajottakaa se yksinkertaisiin tekijöihin ja sitten käykää läpi vapaan assosioinnin harjoitus, missä kirjoitatte muistiin jokaisesta tekijästä neljä, viisi ensimmäistä mieleen tulevaa asiaa.

Esimerkiksi, jos näitte linnun unessanne, kirjoittakaa lintu luetteloonne ja sitten viisi sanaa, mitä tulee mieleenne linnuista. Ajatteletteko vapautta? Iloa? Keveyttä? Vai pidättekö niitä pelottavina? Arvaamattomina? Viisaina? Mitä tahansa tulee mieleen, kirjoittakaa se alkuperäisen symbolin viereen. Sitä ei tuomita eikä siinä tarvitse olla järkeä. Älkää tuomitko näkemäänne, koska silloin hukkaatte osan informaatiota. Jos teette tätä, niin voitte erottamalla tekijöitä alkaa ymmärtää uneen kätkettyjä merkityksiä. Esimerkiksi jos liitätte lintuihin vapauden ja lintu unessanne lentää pois, kenties uni kertoo, että olette menettämässä vapauttanne. Tämä harjoitus toimii parhaiten, jos voitte tehdä symboleista mahdollisimman yksinkertaisia. Esineet, hahmot ja teot ovat symboleja. Niin ovat myös värit, liikkeet (kuten ylös tai alas) ja muut kuvaavat tekijät.

Lopuksi on usein hyödyllistä ajatella, että jokainen tekijä unessa on jokin oma puolenne. Joskus ihmiset näkevät enneunia, joissa he saavat informaatiota toisista tai mitä toisille tapahtuu, mutta 90% unistanne antaa informaatiota teistä. Ne kertovat teidän ja matkanne puolista. Voitte siis tavallisesti olettaa, että jokainen ihminen, esine tai tapahtuma unessa on jokin teidän puolenne. Jos näette sisarenne unessa, tutkikaa, minkä merkityksen liitätte häneen, ja sitten kysykää itseltänne, miten nämä asiat ovat osa minua. Se mitä sisarenne teki unessa, kertoo teille, miten nuo osanne käyttäytyvät tai miten ne toimivat elämässänne.

Nämä ovat kolme oleellista periaatetta, joita voitte käyttää unitulkinnassa. Sitten kun olette valmis, voitte käyttää samoja periaatteita intuitionne tulkinnassa, mukaan luettuna se mitä tulee akaasisista tiedostoista. Muistakaa aina, että kirjat ja muut lähteet voivat auttaa teitä unienne tulkinnassa, kunhan ensin kuuntelette henkilökohtaista kieltänne. Sitten ulkoiset lähteet antavat teille lisänäkemyksiä ja rikastavat tulkintaanne. Varmistakaa, että valitsette itsellenne sopivat kirjat ja lähteet, ja päästäkää irti niistä, jotka eivät sovi. Pitäkää hauskaa! Unien tulkita voi olla uskomattoman hauskaa ja uteliaisuutta herättävää. Älkää kantako paljon huolta sen tekemisestä oikein. Antakaa sen olla syntymäoikeutenne tutkimista - nähdä verhon tuolle puolen ja ymmärtää!
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >