HomeViestejäJen EramithTammikuu 2011 - Alkoholi ja huumeet

Tammikuu 2011 - Alkoholi ja huumeet

ALKOHOLI JA HUUMEET

Akaasisia tiedostoja kanavoinut Jen Eramith M.A. ( www.akashictransformations.com)
Tammikuussa 2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Mitä ovat alkoholin ja huumeiden henkiset vaikutukset?

Alkoholilla ja huumeilla, sekä synteettisillä että luonnollisilla, on yksi universaali vaikutus. Ne kaikki muuttavat tapaa, jolla energiakenttänne toimii - ja useimmat huumeet ja alkoholi vähentävät energeettisten rajojenne tehokkuutta. Emme voi jäsennellä tässä tuhansia huumeita, mutta puhumme joistain yleisistä.

Alkoholi hämärtää aina energiakenttänne rajoja. Se luonnollinen psyykkinen ja energeettinen suoja joka on jokaisessa ihmisessä, hajoaa, silloin kun käytetään alkoholia. Tämä voi johtaa tunteeseen, että on vähemmän erillään ympärillä olevista ihmisistä, joten se matkii yhteyden tunnetta. Se tekee myös herkemmäksi toisten energiavaikutukselle. Saatatte olla alttiimpi tuntemaan toisten tunteita tai ajattelemaan toisten ajatuksia. On tärkeää olla tarkkana siinä, keitä ja mitä on fyysisessä ympäristössänne, kun nautitte alkoholia, koska ympäristönne vaikuttaa teihin suuresti energiatasolla.

Toinen yleinen huume, marihuana, hämärtää myös energiakenttänne rajoja. Marihuana puhtaassa muodossaan pehmentää koko energiakenttäänne ja avaa portin neljännen ulottuvuuden itseenne. Tämä kokemus johtaa tuntemukseen, että olette ikään kuin henkenne. Koska fyysiset aivot ja kolmiulotteinen mieli eivät voi ymmärtää eroa, teistä tuntuu, että elätte todellista kokemusta, silloin kun ette todellisuudessa kulje tuon kokemuksen läpi. Esimerkiksi, teistä saattaa tuntua, että teillä oli kiireinen päivä, vaikka todellisuudessa ette tehneet juuri mitään. Tämä vastaa fantasiakokemusta tai virtuaalitodellisuutta. Tämä vastaa myös sitä, mitä ihmiset kokevat tietokoneohjelmien kautta, kuten "Second Life/Toinen elämä". Teistä tuntuu, että elätte jotain todellista, mutta ette elä sitä kolmannessa ulottuvuudessa.

Lopuksi, kofeiini antaa täysin erilaisen kokemuksen. Kofeiini hämärtää myös energiakenttänne rajoja, mutta se ei murra rajaa, joka suojelee teitä energeettisesti. Sen sijaan kofeiini tekee tavallaan reikiä energiakenttäänne, mikä tyhjentää energiakenttäänne. Kun energiaa kulkee ulospäin, se tekee mahdolliseksi tuon energian käyttämisen päivittäisessä elämässänne. Energiakenttä on luonnostaan kiertoa. Kierrätätte ja täydennätte luonnostaan jatkuvasti energiaanne, kun pidätte huolta kehostanne ja mielestänne. Kun nautitte kofeiinia, energiasta tulee lineaarista kiertävän sijasta - se liikkuu ulospäin. Jos käytätte kofeiinia, on tärkeää, että huolellisesti täydennätte kehonne luontaisen energiavaraston. Juokaa vettä, nukkukaa enemmän kuin tavallisesti ja syökää terveellistä ruokaa. Meditointi joka yhdistää teidät maahan ja jumaluuteen, auttaa myös palauttamaan energiakenttänne kiertävän luonteen.

Muistakaa, että kaikki ympäristössänne vaikuttaa teihin. Alkoholilla ja muilla huumeilla on selviä ja joskus voimakkaita vaikutuksia, mutta jos kiinnitätte todella huomiota, käsitätte, että kaikki muuttaa todellisuuttanne - paitanne väristä vieressänne seisovaan henkilöön. Osa valaistumista liittyy noiden vaikutusten tunnistamisen ja vastuun ottamiseen niistä. Jos tiedätte jonkin vaikuttavan teihin negatiivisesti, ottakaa vastuuksenne välttää sitä tai suojautua siltä. Ainoa sääntö tämän tekemiseen oikein on olla rehellinen itsellenne siinä, miten reagoitte ympäristöönne, ja ottaa vastuu siitä, mitä tiedätte. Kun teette tätä johdonmukaisesti, elämästänne tulee hauskempaa ja eloisampaa!

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >