HomeViestejäJen EramithTammikuu 2011 - Indigo- ja kristallilapset

Tammikuu 2011 - Indigo- ja kristallilapset

INDIGO- JA KRISTALLILAPSET

Akaasisia tiedostoja kanavoinut Jen Eramith M.A. ( www.akashictransformations.com)
Tammikuussa 2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Mitä indigo- ja kristallilapset ovat? Miten monia heitä on ja syntyykö heitä vielä?

Sanoja "indigo" ja "kristalli" käytetään kuvaamaan ajatusta, että lapset joita on syntynyt viimeiset kaksi tai kolme sukupolvea, ovat tuoneet uudenlaista valoa ihmiskokemukseen. Tämä oli uutta 30 tai 40 vuotta sitten. Tuhansia vuosia ihmisiä on syntynyt samalla perussopimuksella siitä, mitä merkitsee olla ihminen. Jokainen ihminen tuo osan sieluenergiaansa ja -kokemustaan mukanaan osaksi persoonaansa ja elämäntehtäväänsä - kuitenkin unohdatte suurimman osan sieluviisaudestanne.

Tullakseen ihmiseksi oli välttämätöntä unohtaa, kuka todellisuudessa on. Tämä dynamiikka, että muistaa vähän sielustaan, mutta unohtaa suurimman osan siitä, kuka todellisuudessa on, on ollut suhteellisen vakaa tuhansia vuosia. 1960-luvulta alkaen ja lisääntyen 1980-luvulla vauvoja on syntynyt erilaisella sopimuksella. Heidän sopimuksensa on muistaa enemmän siitä, keitä he ovat, ja tuoda tuota valoa ihmiskokemukseensa. Tämä auttaa kaikkia ihmisiä kehittymään kohti sen muistamista enemmän, keitä he oikeasti ovat. Mutta on vaikeaa olla sellainen, joka sisältää enemmän valoa kuin ympärillä olevat, ja tämä erottaa indigo- tai kristallilapsen ikäpolvestaan.

Voitaisiin sanoa, että 1960-luvulla yhdellä tuhannesta lapsesta oli indigosopimus. 1970-luvuilla määrä lisääntyi noin yhteen sadasta lapsesta. 1990-luvulle mennessä noin 70-80%:lla syntyneistä vauvoista oli sopimuksena tuoda enemmän valoa maaplaneetalle. Ja tämä valo on kristallienergiaa - se on puhdasta rakkausvaloa, mikä luo kaiken universumissa. Silloin kun suurimmalla osalla lapsista oli tämä sopimus, aloitte löytää tapoja erottaa heidät toisitaan, joten keksitte muita nimiä "indigon" lisäksi kuvaamaan heitä. Kaikki nämä nimet osoittavat samaan perusdynamiikkaan ja auttavat ymmärtämään eroavuuksia heidän keskuudessaan.

Koska ihmiskunta on sopeutunut näiden sukupolvien tuomaan kristallienergiaan, perusihmissopimuksessa on nyt tilaa. Nyt jokaiselle on mahdollista muistaa enemmän siitä, kuka hän todella on, ja kantaa mukanaan sieluvaloaan ihmiselämässä. 1980-luvulla tapahtui sarja harmonisia asetelmia, mukaan luettuna Harmoninen yhdentyminen, mikä avasi vielä laajemman ja valaistuneemman sopimuksen ihmisille. Tämän ajan jälkeen kristallilapsia alkoi syntyä.

Tämä on kaikki osa ihmiskunnan evoluutiota. Ihmiskunta on kehittynyt riittävästi, että eläminen maaplaneetalla tänä aikana merkitsee yhteyttä kristallienergiaan. Riittävä määrä teitä on kulkemassa nyt läpi valaistumisen, niin että on mahdollista kenelle tahansa siirtyä kristallienergiaan. Valaistumisen läpi kulkeminen merkitsee sopimuksenne uudelleenneuvottelua niin, että se sisältää enemmän valoa ja muistatte enemmän siitä, kuka todellisuudessa olette. Sillä ei ole enää merkitystä, synnyittekö indigo- tai kristallisopimuksella. Teistä voi tulla indigo- tai kristalliaikuinen oman valaistumisprosessinne kautta. Teidän oli tärkeää tunnistaa indigo- ja kristallilapset ja tukea heitä ja nyt on tärkeintä, että tunnistatte kaikki olevanne erityisiä. Olette kaikki jumalaisia. Jokainen teistä päätti elää maaplaneetalla tähän aikaan, koska ihmiskunta kehittyy kohti valoa ja esitätte perustavanlaatuista roolia tässä evoluutiossa.

Voi olla erittäin hyödyllistä katsoa taaksepäin ja käsittää, että olitte indigolapsi. Voi olla erittäin hyödyllistä tunnistaa lapset elämässänne ja se, mitä sopimuksia ja erityistarpeita heillä saattaa olla, koska he ovat indigoja, kristalleja tai muuten erityisiä. Mutta perimmiltään tärkeintä on, että tunnistatte kristallienergian olevan vain muutos siinä, miten näette itsenne ja miten paljon valoa tuotte elämäänne ja kannatte kehossanne. Tuosta valosta tulee kirkkaampi, kun parannatte teitä pidättelevät asiat, päästätte irti omasta pimeydestänne ja varjopuolestanne sekä astutte enemmän rakkauteen jokapäiväisessä elämässänne. Jokainen teistä voi olla indigo tai kristalli. Itse asiassa teistä tulee sitä joka päivä, kun kuljette valaistumisen läpi. Ja aivan samalla tavalla kuin pitäisitte hyvää huolta erityisestä lapsesta, on aika pitää hyvää huolta itsestänne. Olette kallisarvoinen!

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >