HomeViestejäJen EramithJoulukuu 2010 - Uskontojen uskomukset ja enkelit

Joulukuu 2010 - Uskontojen uskomukset ja enkelit

USKONTOJEN USKOMUKSET JA ENKELIT

Akaasisia tiedostoja kanavoinut Jen Eramith M.A. ( www.akashictransformations.com)
Joulukuussa 2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Miten taivaan hierarkia toimii? Onko jokin hierarkia ja miten se on järjestynyt?

Perimmäinen voima universumissa on puhdas rakkauden valo. Voitte kokea tämän puhtaan valon rakkautena. Rakkaus on tulkintanne siitä, millaista tuo valo on. Voidaan sanoa, että valo muodostuu rakkaudesta. Tämä on perimmäinen voima universumissa. Se ei ole olento, mutta siihen sisältyy kaikki olennot, joita on olemassa.

Universaalissa valossa on monia eri järjestelmiä, joihin liittyy hierarkioita, vaikka useimmat ovat ei-hierarkisia. On järjestelmiä, joissa on Jumalia ja niiden seuraajia. Näitä järjestelmiä kuvaavat monet uskontonne, mm. sen tunnistaminen, että on olentoja, jotka sisältävät enemmän valoa kuin toiset. Paljon siitä, minkä ihmiset kokevat Jumalana, ajatus Jumalasta tässä maailmassa, on paras tulkintanne kuvaamaan sitä valoa, kun koette sen.

Perimmiltään te kaikki olette osa Jumalaa. Jotkut uskonnot kertovat teille, että olette Jumalan lapsia ja tämä on vertauskuvana oikea sen vuoksi, että olette osa Jumalaa ja äärettömästi yhteydessä valoon. Ajatus Jumalan lapsista on vain sellaisen kielen käyttämistä, mikä voitte ymmärtää, koska ihmiskunta perustuu vanhempiin ja lapsiin. Universumissa ei ole vanhempia ja lapsia, universumissa jokainen olento on valoa ja syntyy valosta. Sitten kehitätte erilaisia suhteita toistenne kanssa. Teistä tulee sielunkumppaneita, muodostatte veljeyksiä ja sisaruuksia toistenne kanssa. Ette synny toisesta olennosta. Te kaikki synnytte valosta, suoraan valosta, ette mistään toisesta olennosta.

Joillakin teistä on hyvin voimakas tunne kosmisesta hierarkiasta ja tuntemuksenne on oikea, mutta se ei ole kaikki, mitä universumissa on. Tarinaan liittyy muutakin kuin mikään näistä järjestelmistä. Teidän on hyödyllistä tunnistaa, tunnetteko yhteyttä johonkin noista järjestelmistä - sopiiko jokin tarina Jumalasta tai jumalaisista olennoista parhaiten teille, resonoiko se syvällä sisällänne. Voitte näin tietää, että olette yhteydessä johonkin jumalaiseen järjestelmään ja tuo tarina auttaa teitä tunnistamaan jumaluuden itsessänne. On olemassa Jumala sillä tavalla, kuin tulkitsette tuon Jumalan. Silloinkin kun löydätte tarinoita, jotka resonoivat kanssanne, on tärkeää, että oivallatte universumin olevan paljon suurempi kuin mikään näiden tarinoiden kuvaamista juonista ja universaaleista järjestelmistä. Siksi voitte uskoa omaan tarinaanne ja antaa toisten uskoa omaansa. Perimmiltään olette kaikki valosta.

Mikä rooli enkeleillä ja muilla valo-olennoilla on? Miten voimme yhdistyä niihin, kun meditoimme ja saamme henkistä informaatiota?

Universumissa on lukemattomia erilaisia valo-olentoja. Emme voisi alkuunkaan kertoa teille kaikista niistä. Kerromme teille enkeleistä, koska enkelit ovat hyvin oleellisia ihmismaailmalle. Enkelit ovat olentoja, joita on ympäri universumia, ja heidän roolinaan on yhdistää jokainen kaiken valon lähteeseen ja omaan jumaluuteensa konkreettisen rakkauskokemuksen kautta. Tähän enkelit erikoistuvat. He erikoistuvat käyttämään rakkauskokemusta siltana, joka yhdistää teidät jumaluutenne kanssa.

Jotkut enkelit ovat valinneet elää ihmisinä. On siis ihmisolentoja, jotka ovat enkeleitä - jotkut teistä. Se on kuin henkinen taustanne. On henkinen linjanne, että olette enkelilinjasta. Vaikka ette muistaisi, kuka olette, vaikka olisitte epävarma itsestänne ihmisenä, perimmäinen roolinne tai tehtävänne ihmisenä on sama kuin enkeli-itsenänne eli olette täällä yhdistämässä ihmisiä valoon rakkauskokemuksen kautta. Olette täällä muistuttamassa ihmisiä rakkaudesta.

On monia, monia muita enkeleitä, jotka eivät elä ihmisolentoina. Monet niistä valitsevat olevansa osa tätä maailmaa. He eivät vain inkarnoidu kolmannen ulottuvuuden kehoon. He siis toimivat henkioppaina, he toimivat suojelijoina, he auttavat rakkaustilan pitämisessä, silloin kun ihmiset eivät pidä sitä itse. Enkelit usein ryntäävät sisään. Jos tietty tapahtuma tarvitsee lisää energiaa, enkeleitä ryntää sisään, niitä tulee yhtäkkiä tuhansia. Osasyy siihen, että ihmiset pystyvät aistimaan enkelit melko selvästi tai useammin tai helpommin kuin muut jumalaiset olennot, on, että enkelit ovat samanlaisia kuin ihmiset. On hyvin monia enkeleitä, jotka ovat sitoutuneet tähän maailmaan, ja heidän läsnäolonsa täällä on ilmeinen.

Toinen syy siihen, että voitte usein aistia heidät, on, että heillä on taipumusta tulla ryhminä. Jos siis enkelijoukko yhtäkkiä tulee huoneeseen, voitte tuntea sen, koska energiamuutos on niin voimakas. Heidän kykynsä olla selviä teille saa heidät tuntemaan, että he ovat enemmän ulottuvilla, ja heidän on tarkoituksenaan olla enemmän ulottuvilla. Enkelit haluavat teidän olevan yhteydessä heihin. Teidän on hyödyllistä kutsua enkeleitä, panna merkille, kun tunnette rakkauden tai valon huuhtovan ylitsenne, ilmaista kiitollisuutta enkelien läsnäolosta ja luottaa siihen, kun aistitte ne tai luulette aistivanne ne - luottaa, että kokemuksenne on todellinen. Luottakaa omaan kokemukseenne, luottakaa, että niitä on oikeasti paikalla.

Onko henkiolentoja, jotka haluavat estää kasvuamme yksilöinä ja planeettana?

On kyllä. Aivan kuin on ihmisiä, jotka haluavat ehkä estää kasvuanne, on myös muita olentoja, jotka haluavat estää sitä. Universumia asuttavat kaikenlaiset olennot, joilla on kaikenlaisia tavoitesuunnitelmia. On universaali totuus, joka pätee tähän maailmaan ja kaikkiin muihin olemassaolomuotoihin. Tämä totuus on, että kukaan sielu ei voi kokea jotain, ellei se ole suostunut siihen. Sieluanne, henkeänne ei estetä koskaan, ellette ole suostunut siihen korkeimmalla tasollanne. Tämä merkitsee, että jos huomaatte jonkin fyysisen tai ei-fyysisen olennon estävän teitä, niin teidän on kysyttävä itseltänne: "Miksi sallisin tämän? Mitä minun on opittava tästä? Mitä tämä kokemus osoittaa minulle?" Heti kun opitte siitä sen, mitä tarvitsee, tai löydätte vahvuutta vetää rajan ja irrottaa sen, niin korkeampi itsenne muodostaa suojan. Sitten kun saatte kaiken tarvitsemanne tuosta kokemuksesta, este poistuu.

Jokaisen ihmisen perimmäinen polku rauhaan ja voimaantumiseen on luottaa korkeamman itsensä läsnäoloon - luottaa, että teistä on versio, joka on täysin yhteydessä universumiin ja joka voi nähdä kaiken siitä, missä olette olleet, mihin olette menossa, mitä tarvitsette, mitä ette tarvitse. Korkeampi itse on se versionne, joka jatkuvasti sallii tai estää kokemuksenne perustuen siihen, mitä tarvitsette.

Jos ajattelette asiaa, niin kenen luottaisitte tietävän paremmin kuin korkeamman versionne, mikä on parasta teille? Luottakaa itseenne ja luottakaa, että teillä on korkeampi tarkoitus. Jos teette tämän, se tekee teille mahdolliseksi astua pois pelosta ja tehdä selkeämpiä päätöksiä siitä, kenet päästätte sisään ja ketä ette - aivan samalla tavalla kuin voitte sulkea oven ihmiseltä, joka vaivaa teitä, voitte sulkea oven myös keneltä tahansa henkiolennolta, joka estää teitä. Teitä ei voi estää, jos sielunne ei ole antanut siihen lupaa. Jos olette selkeä ja tarkoituksellinen ihmismielessänne siitä, mitä rajanne ovat, korkeampi itsenne voi reagoida paljon enemmän eliminoimalla teitä estävät asiat. Tämä on tapa työskennellä universaalien olentojen kanssa - niiden jotka tuovat valoa ja niiden jotka pyrkivät estämään teitä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >