HomeViestejäJen EramithHuhtikuu 2010 - Akaasisista tiedostoista

Huhtikuu 2010 - Akaasisista tiedostoista

AKAASISISTA TIEDOSTOISTA

Akaasisia tiedostoja kanavoinut Jen Eramith M.A. ( www.akashictransformations.com)
Huhtikuussa 2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Onko ihmisillä syntyessään lahja päästä akaasisiin tiedostoihin? Tiedän, että teoreettisesti kuka tahansa voi päästä niihin, mutta joku kertoi minulla olevan siihen lahja. Merkitseekö tämä, että jotkut ihmiset pääsevät luotettavammin tiedostoihin?

Kyllä, kaikki voivat päästä akaasisiin tiedostoihin ja itse asiassa kaikki käyttävät akaasisia tiedostoja. Jotain tapahtuu, kun mietitte akaasisia tiedostoja ja niiden suunnatonta kokoa. Kaikki informaatio sielustanne - tämän ajatuksen suunnattomuus voi johtaa ihmiset uskomaan, että pääseminen omiin tiedostoihinsa täytyy olla jonkinlainen epätavallinen kokemus. Mutta itse asiassa, ne tavat joilla ihmiset käyttävät akaasisia tiedostojaan, ovat usein hyvin tavallisia.

Te kaikki otatte yhteyden akaasisiin tiedostoihinne ja keräätte informaatiota niistä koko ajan alitajuisesti. Näin johdatte itsenne täydelliseen paikkaan täydelliseen aikaan. Alitajuinen mieli on kuin radiovastaanotin, joka ottaa jatkuvasti informaatiota tiedostoistanne ja yhdistää sitä tietoisen mielenne tekemiin valintoihin, ja näiden kahden yhdistäminen johdattaa teidät juuri sinne, missä teidän täytyy olla. Tästä syystä joskus tunnette kiinnostusta tehdä jotain tai olla jossain ettekä voi oikein selittää miksi, mutta tunnette eräänlaista pakkoa. Tästä syystä myös joskus päätätte vaihtaa kaistaa maantiellä ja se etenee riittävän hitaasti estääkseen teitä pääsemästä kotiin ajoissa, mikä johtaa teidät täydelliseen paikkaan täydelliseen aikaan.

On miljoonia pikkupäätöksiä, joita teette joka päivä ja joissa alitajuinen mielenne opastaa. Alitajuinen mielenne opastaa sen perusteella, mitä se kerää akaasisista tiedostoistanne. Jokainen ihminen tekee tätä. Ei ole mahdollista olla ihminen, jollei toimi käyttäen informaatiota akaasisista tiedostoistanne koko ajan. Lakkaisitte toimimasta. Se on kuin tietokoneenne alusta, joka tekee mahdolliseksi kaikkien ohjelmistojen pyörittämisen. Tuo yhteys akaasisiin tiedostoihinne on elintärkeä ihmiselämänne säilyttämiselle.

Käytätte tiedostojanne hyvin usein myös tietoisesti. Tyypillisimmin tiedostaminen tapahtuu, silloin kun jotain tulee alitajuntanne läpi riittävällä vauhdilla tai merkityksellä, että se nousee pintaan ja tulee tietoisuuteenne. Voisitte kuvitella alitajuntanne mereksi ja te purjehditte sen pinnalla. Kaikki tietoinen ajattelunne tapahtuu, kun olette veneessä auringon paistaessa ja aivan kuin merellä purjehtiessanne jotain voi tulla syvältä huomionne piiriin. Hain evä, valaan pyrstö, mutta myös erilaisia aaltoja, erilaisia esineitä tai vedestä heijastuva väri. Kaiken tämän samaistan alitajuntanne informaatioon, mikä on riittävän kiinnostavaa tai pakottavaa saamaan tietoisen huomionne. Sellainen asia on, kun tunnette pakkoa tehdä jotain, mutta vaikka teettekin, teillä ei ole selitystä miksi.

Tästä syystä sen sijaan, että vaihdatte vain kaistaa järjettömästi, ajattelette itseksenne: "En tiedä miksi, mutta tunnen, että minun täytyy vaihtaa kaistaa." Tällaista kutsutaan usein intuitioksi. Itse asiassa, se juuri on intuitiota. Se on tietoinen kokemus siitä, mitä alitajuntanne tekee koko ajan yhteydessään akaasisiin tiedostoihinne.

Jos käytämme vertauskuvaa ihmisestä veneessä valtamerellä, niin voitte nähdä enemmän, mitä alitajuntanne tekee akaasisten tiedostojen kanssa, kiinnittämällä enemmän huomiota veteen. Monet tekniikat joita ihmiset käyttävät lisätäkseen intuitiotaan, ovat periaatteessa mukana tässä vertauskuvassa. Ne ovat tekniikoita vain kiinnittämään huomionne, auttamaan teitä näkemään paremmin ja tarkkailemaan selvemmin ja tarkemmin, mitä tapahtuu tietoisuutenne pinnan alapuolella. Meditointi auttaa teitä tekemään tämän, tiedostamisharjoitukset auttavat teitä tekemään tämän ja on monia harjoituksia, kuten selväunennäkö, missä yhdistytte siihen, mitä tapahtuu alitajunnassanne, ja siksi saatte pääsyn tiedostoihinne.

Kaikki ihmiset tekevät tätä kaiken aikaa. Se ei ole lahja, se on syntymäoikeus ettekä todellakaan pystyisi toimimaan ilman sitä. Mutta sitten joillakin teistä on erityislahja, minkä vuoksi pystytte pääsemään akaasisiin tiedostoihin helpommin tai tietoisemmin vähemmillä ponnisteluilla. On monia lahjoja, jotka voisivat johtaa tällaiseen pääsyyn ja useimmat näistä lahjoista liittyvät jotenkin tietoisuustasoonne. Joillakin teistä on kyky olla tietoisempi alitajunnastanne ja tätä lahjaa voidaan kehittää. Sitä voidaan kehittää valmiudella katsoa enemmän pinnan alle.

Tuo halukkuus ja lahjan kehittäminen vaatii teitä menemään pois itsenne tieltä. Jokaiselle teistä on laitettu raja-aita tietoisen ja alitajuisen mielenne välille. Tämä on laitettu suojelemaan teitä. Se estää teitä pakahtumasta kaikkeen tuohon alitajuntanne informaatioon ja tämä auttaa teitä pysymään keskittyneenä siihen, mitä edessänne tapahtuu. Se auttaa teitä toimimaan ihmisenä jokapäiväisessä elämässä. Tuo raja-aita poistetaan joskus ja joskus se ohenee sen perusteella, mitä teidän täytyy saada alitajunnastanne. Tuo raja-aita voi myös vahvistua. On joitain tapoja, joilla rakennatte raja-aidasta läpinäkymättömämmän ja tiheämmän, jotta teillä on huonompi yhteys alitajuntaanne. Raja-aitaa vahvistavia asioita ovat mm. itse-epäily, ylianalysointi, itseviha, ja toisaalta asioita jotka ohentavat raja-aitaa ja auttavat teitä tietoisemmin tietämään alitajunnastanne, ovat mm. aulius/halukkuus, tuomitsemisen lopettaminen ja rakkaus.

Akaasisiin tiedostoihin pääseminen tapahtuu eräänlaisella asteikolla. Asteikon toisessa päässä on taso, missä kaikki ihmiset pääsevät tiedostoihinsa alitajuisesti, mutta ilman tietoisia ponnisteluja tai tietoista tunnistamista. Toisessa päässä on aktiivinen kanavointi, missä henkilö virittyy tiedostoihin ja muuttaa mielensä kanavaksi, joka sallii informaation tulla läpi, ja hän lopettaa täysin henkilökohtaisen ajattelun. Kaikki te jotka pyritte pääsemään akaasisiin tiedostoihin, kuljette periaatteessa tuota asteikkoa kohti täydellistä sisäänpääsyä ja kohtaatte esteitä matkan varrella.

Kaikki nämä esteet ovat omassa mielessänne. Useimmat esteet ovat itse-epäilyä. Jokaisella teillä on oma ainutlaatuinen rakennelmanne, miten itse-epäily on mielessänne. Itse-epäilyllä on yleensä ääni ja jos ajattelette itse-epäilyä jonain sisällänne, tavallaan pikkuhirviönä mielessänne, niin voitte kuvitella, mitä se sanoo teille, ja voitte alkaa erottaa tuon itse-epälyn äänen jokapäiväisestä ajattelustanne. Joillakin teistä on pikkuhirviö, joka sanoo: "Et ole koskaan tarpeeksi hyvä." Joillakin teistä on pikkuhirviö, joka sanoo: "Luuletko tosiaan olevasi tarpeeksi fiksu tähän?" On tuhansia eri asioita, joita tuo itse-epäilynne pikkuhirviö sanoo teille. Teidän tehtävänne on oman parantumisprosessinne kautta tarttua noihin hirviöihin ja lakata uskomasta niihin. Tämä on matka eheyteen ja se on myös matka kykyyn päästä täydellisemmin ja tietoisemmin akaasisiin tiedostoihinne.

On todellakin kaikkien ihmisten syntymäoikeus kyetä pääsemään akaasisiin tiedostoihinsa. Joillakin teistä on kutsumus tai tarkoitus, mihin sisältyy pääsy tiedostoihin tai tiedostojen kanavoiminen, kuten Jen tekee. Paljon useammilla ei ole mitään kutsumusta päästä täysin tiedostoihin, mutta elämänne tulisi paljon paremmaksi käyttämällä tiedostoja enemmän ja enemmän päivittäin, koska se on sama asia kuin kosketuksessa oleminen omaan jumaluuteenne - yhteys henkeen jokapäiväisessä elämässänne. Se on todella hyödyllistä.

Tein vähän aikaa sitten opastetun meditaation ja menin akaasisiin tiedostoihin ja se oli minulle upea tunne ja kokemus. Jälkeenpäin olen yrittänyt meditoida uudestaan enkä pystynyt saavuttamaan samaa tai saamaan vastauksia. Miten voin edetä onnistuakseni joka kerta, kun käyn akaasisessa kirjastossa ja puhun oppailleni?

Vastaus tähän kysymykseen on ainutlaatuinen sinulle yksilönä, mutta monilla teistä on tämä kysymys, joten sisällytämme sen Kysy Tiedostonpitäjiltä -osioon. Ensimmäisenä voimme sanoa kaikille teille, että vastaus riippuu teistä. Se riippuu siitä, mikä itse-epäilyversio sisällänne toimii. Se riippuu psyykenne henkilökohtaisista tekijöistä, jotka ovat tiellä luottaaksenne riittävästi, että sallisitte itsenne nähdä, mitä siellä on.

Yleisinformaationa teille kaikille voimme antaa, että meditointi ja jonkin ohjattu visualisointi, joka johtaa akaasisiin tiedostoihin, on vain harjoitus päästäksenne pois itsenne tieltä. Jollain tasolla olette aina akaasisessa tiedostossanne. Nämä harjoitukset vain tuovat tietoisen huomionne tuohon paikkaan, missä loppuosanne asuu akaasisessa kirjastossanne. Yksi syy sen hyvältä tuntumiseen on, että nämä meditaatiot vievät tietoisen tajuntanne kotiin, paikkaan missä sielunne asuu koko ajan. Tulette kotiin omaan itseenne näissä meditoinneissa, joten tietysti tuntuu hyvältä olla siellä. Kun olette kotona itsessänne, voitte rakastaa itseänne täysin ja kaikki on selkeää. Kun yritätte palata tuohon paikkaan mielessänne, joskus se toimii upeasti ja joskus ei. Se riippuu kaikesta - miltä teistä tuntuu tuona päivänä, mitä kroonisia malleja ja uskomusjärjestelmiä teidän täytyy parantaa ja saada ulos omasta psyykestänne päästäksenne sinne johdonmukaisesti.

Voimme kertoa, että eri tekniikat toimivat eri ihmisillä ja eri tekniikat toimivat eri kerroilla. Olkaa valmis kokeilemaan eri tekniikoita, älkää jääkö kiinni tai jumiin yksittäiseen tekniikkaan tai uskomukseen, mikä on ainoa tapa teille. Samaan aikaan voimme kertoa teille, että kaikki nämä tekniikat vaativat harjoittelua. Se on aivan samanlaista kuin joogassa tai missä tahansa muunlaisessa harjoituksessa.

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >