HomeViestejäJen EramithHelmikuu 2010 - Sielunkumppaneista

Helmikuu 2010 - Sielunkumppaneista

SIELUNKUMPPANEISTA

Akaasisia tiedostoja kanavoinut Jen Eramith M.A. ( www.akashictransformations.com)
Helmikuussa 2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Mikä on sanan "sielunkumppani" merkitys? Merkitseekö se sitä, että meillä on tarkoitus olla pitkäaikainen ystävyyssuhde tai romanttinen suhde tuon henkilön kanssa? Onko mahdollista olla rakastava, pitkäaikainen romanttinen suhde jonkun muun kuin sielunkumppanin kanssa?

Sielunkumppanin merkitys on melko laaja ja sitä on käytetty monin eri tavoin. Voitaisiin sanoa, että monet erilaiset sovellukset voivat olla totta - jotain mikä on totta tässä maailmassa ja mitä enemmän ja enemmän astutaan ulos kaksinaisuudesta, käsitetään, että monia erilaisia totuuksia voi olla samanaikaisesti. Toisin sanoen, monet asiat voivat olla totta, vaikka ne näyttävät aluksi vastakohdilta. Joillekin teistä on totta, että teillä on yksi ja ainoa sielunkumppani, joka teidän on tarkoitus tavata ja löytää tässä maailmassa ja johon tunnette enemmän yhteyttä kuin kehenkään muuhun. Toisilla teistä, paljon useammilla, on totta se, että teillä on useita sielunkumppaneita. Jokaisessa noista suhteista tai yhteyksistä on toisistaan erilaisia sopimuksia. Niinpä kumpikin on totta tässä maailmassa ja totuuden moninaisuus tulee siitä, mikä on totta teille. Se mikä on totta teille, ei ehkä ole totta toisille.

Sielunkumppanin laajin merkitys ja siksi sopivin määritelmä kaikkien osalta on, että sielunkumppani on henkilö, joka elää kanssaihmisenä maaplaneetalla ja jolla on syvä sieluyhteys teidän kanssanne. Toisin sanoen, sielunne ovat hyvin rakkaita toisilleen ja syvässä yhteydessä keskenään. Teillä on pitkä historia ja paljon mahdollisuuksia ja lupauksia toisillenne tulevaisuudessa. Tässä elämässä olette sopineet tapaavanne ihmisinä. Tällä tavalla me käytämme termiä "sielunkumppani". Siinä on tilaa sille, että joillakin teistä on yksi sielunkumppani ja toisilla monia. Tämä on yksinkertainen määritelmä Akaasisten tiedostojen näkökulmasta kaikille ihmisille. Tässä määritelmässä silloin on totta, että sielunkumppaninne ovat ihmisiä, joiden kanssa teillä on tarkoitus olla jonkinlainen merkittävä suhde. Se voi olla pitkäaikainen ja se voi olla ystävyyssuhde tai romanttinen suhde.

Ero ystävyyssuhteen ja romanttisen suhteen välillä pitäisi olla teille vähemmän selvä, kun kuljette valaistumisen läpi. Ero romanssin ja toisenlaisen rakkauden välillä oli ennen se, että romanttisessa rakkaudessa oli suurempi värähtely ja sillä oli enemmän merkitystä teille. Mutta kun kuljette valaistumisen läpi, pitäisi tapahtua niin - tai tapahtuu niin - että rakkaudestanne tulee niin suurta, että koette ylimaallisen tyyppistä rakkautta kaikissa eri suunnissa. Vaikka ehkä valitsette yhden romanttisen tai seksikumppanin, luultavasti huomaatte, että teillä on syvää resonanssia myös muita ihmisiä kohtaan. Usein tämä johtaa teidät löytämään sielunkumppaneitanne ja yhdistymään heidän kanssaan.

Kyllä, on hyvin mahdollista, että on rakastava, pitkäaikainen romanttinen suhde jonkun kanssa, joka ei ole sielunkumppaninne tai yksi sielunkumppaneistanne. Näin sielunkumppanisuhteet ylipäätään rakentuvat. Useimmat teistä, jos teillä on sielunkumppaneita tällä planeetalla, ovat rakentaneet tuon sielunkumppanisuhteen ollen yhteydessä aiemmissa elämissä tai jossain korkeammassa ulottuvuudessa. Olette muodostaneet sielunkumppanisuhteen. Sitä ei ole ennaltamäärätty teille. Kukaan teidän ulkopuolellanne ei ole järjestänyt teitä sielunkumppaneiksi. Te kaksi olette olleet joskus syvällä tavalla sidoksissa jossain ulottuvuudessa ja muodostaneet tuon sielunkumppanisuhteen. Teillä on siis mahdollista olla tässä elämässä suhde jonkun kanssa, mistä alatte rakentaa sielunkumppanisuhdetta. On paljon yleisempää, että teillä on noita syviä rakastavia yhteyksiä sellaisten kanssa, jotka ovat sielunkumppaneita, pelkästään siksi, että jotain on jo rakennettuna valmiiksi. Mutta on erittäin mahdollista aloittaa rakentaminen tästä elämästä.

Onko mahdollista, että sielunkumppanit tekevät meistä hullun ja haluamme juosta karkuun heitä?

Kyllä. Vaikkakin sielunkumppanin kanssa tunnette aina jonkinlaista yhteyttä. Joskus tuo yhteydentunne voi johtaa teidät johonkin syvimpiin tunteisiinne tai joihinkin syvimpiin oppitunteihinne, joita teidän on opittava tässä elämässä ja jotka voivat tuntua erittäin epämiellyttäviltä. Kun noita asioita tulee esiin tuossa suhteessa, teistä tuntuu epämukavalta, joten tunnette halua karata. Ydinkysymys on, että te ette ole kenenkään sielunkumppanin ansassa. Jotkut teistä käyttävät sielunkumppanisuhdetta antamaan rohkeutta ja luomaan turvallisen tilan, missä voitte tutkia syvimpiä juttujanne. Se ei ehkä ole turvallinen tila fyysisellä ihmistasolla, vaan se on turvallinen sielutasolla. Eli olette saattaneet tehdä jonkun sielunkumppaninne kanssa sopimuksen tässä elämässä, voidaksenne kohdata syvimmät ja synkimmät juttunne oman varjonne kohtaamiseksi. Noita suhteita ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseksi ja vakaaksi suhteeksi, koska teidän ei ole tarkoitus pysyä varjossanne pysyvästi tässä elämässä. Saatatte siis kohdata sielunkumppanin, joka tuo esiin kaikki nuo syvimmät jutut ja sitten te kumpikin siirrytte erilleen, jotta voitte etsiä valoa ja tasapainottua elämänne myöhempää osaa varten.

On mahdollista, että jotkut ihmiset joita inhoatte eniten, ovat sielunkumppaneita, mutta se ei ole yleistä. Tyypillisesti tunnette inhoa jotakuta kohtaan, koska hän ei sovi kanssanne yhteen. Intuitionne kehottaa teitä lähtemään pois, joten on tärkeää, että kuuntelette intuitionne suoraviivaista viestiä. Älkää käyttäkö sitä ajatusta, että sielunkumppani tuo esiin varjonne, järkisyynä pysyä lähellä sellaista, joka ei tunnu teistä hyvältä. On ennen kaikkea tärkeää, että kuuntelette intuitiotanne, ja jos haluatte karata, antakaa palaa ja karatkaa. On helpompi löytää keskuksenne ja totuutenne, jos olette tasapainossa itsessänne, kuin jos olette yhteydessä jonkun kanssa, joka ei tunnu oikealta.

Jos meidät on kaikki tehty rakkaudesta ja olemme täysin yhteydessä kaikkiin ja kaikkeen, niin miksi on sieluryhmiä ja sielunkumppaneita? Jos yhdistymme helpommin ihmisiin ryhmässämme, eikö meille pitäisi olla helppoa yhdistyä kaikkien kanssa?

Sielunkumppaneiden ja sieluryhmien olemassaolo on sekä tarkoitus että lopputulos. Sielunkumppanit ja sieluryhmät ovat tulosta asioista, joita olette tehneet menneisyydessä toisten olentojen kanssa, ja siksi ne ovat muodostaneet ainutlaatuisia suhteita. Ne ovat myös tulosta lupauksista, joita teillä on toistenne kanssa. Sielunkumppanit, sieluryhmät ja vastaavat ainutlaatuiset sielusuhteet ovat tapa, millä voitte organisoitua tekemään työtä yhdessä. Aivan samalla tavalla kuin voitte kerätä 100 ihmistä huoneeseen ja sanoa heille, että te olette kaikki yhteydessä. Teidän olisi vaikeaa keksiä, mitä tehdä tai miten saada asioita tehtyä, jos ette muodostaisi jonkinlaista organisaatiota, jos useat ihmiset eivät alkaisi vapaaehtoisesti johtaa tavalla tai toisella tai tukea ryhmää ja jos ei järjestäydyttäisi pienemmiksi ryhmiksi, joissa kommunikointi on virtaavampaa ja joissa useampia ääniä voidaan kuulla. Sama pätee maailmankaikkeudessa. On totta myös ihmisulottuvuuden ulkopuolella, että on kaikenlaisia olentoja ja että kaikki olette perimmiltään sama asia. Olette kaikki tulosta alkuperäisestä rakkaus- ja valolähteestä.

Koska olette eriytyneet omiksi ainutlaatuisiksi sieluiksenne ja olette kulkeneet itsellenne ainutlaatuista polkua, teillä on ainutlaatuinen värähtely ja teillä on ainutlaatuista informaatiota ja ainutlaatuinen näkökulma jaettavaksi universaalilla tasolla ja ihmistasolla - samalla kun olette aina yhteydessä kaikkeen ja teidän on aina mahdollista yhdistyä kehen tahansa ihmiseen. Teidän kaikkien on todella mahdollista rakastua täysin kehen tahansa ja olla syvässä yhteydessä kenen tahansa henkilön tai olennon kanssa, joka on teoreettisesti mahdollinen ja perimmiltään ulottuvillanne.

Vaikka kaikki tämä on ulottuvilla, teidän ei vain ole tehokasta pyrkiä yhdistymään kaiken kanssa koko ajan. On paljon tehokkaampaa ja hyödyllisempää, että tunnistatte ne suhteet, jotka olette muodostaneet sielutasolla, ja työskentelette niiden kanssa. Ne ovat ainutlaatuisen sopivia - ne sopivat jo tarvitsemiinne oppitunteihin ja asioihin, joita teidän täytyy suorittaa henkilökohtaisessa elämässänne saavuttaaksenne tuon valaistuneen vaiheen, missä voitte rakastaa kaikkea. Tosiaankin, sielunkumppanisuhteenne ovat vain astinkiviä tai työkaluja sen purkamiseksi, mikä on kietoutunut sisäänne, jotta voitte perimmiltään saavuttaa tuon tilan, että rakastatte kaikkea ja kaikkia koko ajan.

Sielunkumppanit ja sieluryhmät ovat hyödyllisiä. Ne ovat tapanne järjestäytyä, suhteita joiden kanssa olette työskennelleet aikakausien ajan. Niiden kanssa työskenteleminen auttaa. Siihen on syynsä, että olette muodostaneet niitä. On myös tärkeää muistaa, etteivät nuo sielusuhteet, henkiset perheet tai sielunkumppanisuhteet ole lopullinen määränpäänne. Ne ovat astinkiviä matkan varrella ollaksenne niin kotona itsenne kanssa ja virittyäksenne niin omaan rakkauteenne, että voitte saavuttaa sen tällä hetkellä teoreettisen tason, missä pystytte rakastumaan kaikkeen ja kaikkiin.

Teitä ei palvele sen yrittäminen nyt, koska siihen saakka kunnes olette parantaneet kaiken sisältänne ja ratkaisseet kaiken, mitä teillä on ratkaistavana sieluryhmissä ja sielunkumppanisuhteissa, olette haavoittuvia niille energioille ja kokemuksille, joita ei ole tarkoitettu teille, jos yritätte saada aikaan tuon syvän rakkaussuhteen jokaisen kohtaamanne kanssa. Sen sijaan on tärkeää, että yhdistytte tuohon syvään sisäiseen rakkauteen ja jaatte sen kohtaamienne kanssa, mutta ylläpidätte rajat, jotka tuntuvat teistä terveiltä. Kuunnelkaa intuitiotanne ja työskennelkää niiden suhteiden kanssa, joita tulee luoksenne oman polkunne varrella - niiden suhteiden jotka kiinnittävät huomionne, niiden suhteiden joita kutsutte ehkä sielunkumppaneiksi tai joiden kanssa teillä on sopimus.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >