HomeViestejäJen EramithTammikuu 2010 - Politiikasta ja hallinnosta

Tammikuu 2010 - Politiikasta ja hallinnosta

POLITIIKASTA JA HALLINNOSTA

Akaasisia tiedostoja kanavoinut Jen Eramith M.A. ( www.akashictransformations.com)
Tammikuussa 2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Mikä on Barack Obaman karmallinen rooli USA:n johtamisessa?

Barack Obaman karmallinen sopimus on olla maailman johtaja, ei ainoastaan USA:n johtaja. Hänen laillinen sopimuksensa on johtaa USA:ta, mutta karmallinen sopimus on maailman johtaja. Hänen karmasopimuksensa on olla valaisevan muutoksen katalyytti maailmassa. Katalyytti on aines tai kohde, joka edistää muutosta. Se ei saa muutosta tapahtumaan - sen sijaan se käynnistää prosessin ja parantaa sitä ja täsmälleen sitä hänen roolinsa on. Itse asiassa hänen sopimuksensa tietyn prosessin katalyyttinä on jo toteutettu. Hänen alkuperäinen sopimuksensa täyttyi vaalikampanjan aikana ja heti sen jälkeen. Ne muutokset joita hänen oli tarkoitus edistää, tapahtuivat ihmisten sydämissä ja mielissä ympäri maailmaa.

Alkuperäisen karmasopimuksen täytyttyä hän tekee nyt työtä niiden muutosten tukemiseksi, jotka ovat mahdollisia vain, jos maailman kansalaiset luovat ne ja ylläpitävät niitä. Katalyytti on aines, joka aiheuttaa tai nopeuttaa kemiallista reaktiota tai henkilö, joka innostaa asian tai muutoksen tapahtumiseen. Katalyytti voi merkitä prosessin aloittamista ja se voi parantaa tai nopeuttaa prosessia, joka on jo käynnissä. Barack Obama tekee kumpaakin. Hän auttoi käynnistämään prosessin ja hän myös auttaa parantamaan tai tehostamaan prosessia, mikä on jo käynnissä. Tämä prosessi on ihmisten voimaantuminen, mikä on sekä ihmisperheen parantumisen liikkeellepaneva voima että sen tulos.

Barack Obama ei ole ainoa katalyytti eikä hän ole ainoa johtaja, joka on mukana tässä työssä. On monia muita maailman johtajia - sekä virallisia että epävirallisia - jotka tekevät tätä työtä. Hänen antamansa katalyytti on ainutlaatuinen. Tämä rooli voidaan nähdä selvimmin vaalikampanjan aikana, jolloin suurin osa hänen karmasopimuksestaan täytettiin. Hänen pitämänsä puheet ja tietynlainen kampanjointitapa katalysoivat prosessin miljoonien ihmisten sisällä ympäri maailmaa. Viestit ja teot joita kampanjan aikana tapahtui, käynnistivät ja aktivoivat prosessin miljoonien yksilöjen sisällä ja monissa yhteiskunnissa, minkä myötä ihmisistä on tulossa riittävän voimaantuneita hajottaakseen sortavat voimat ja luodakseen lisää valoa ja rakkautta, mikä tehokkaasti tekee maailmasta paremman paikan. (Kuten voitte kuvitella, tämä on dramaattisen lyhyt versio tilanteesta.)

Tavallaan Barack Obaman karmasopimus oli olla toivon katalyytti. Toivo toimii vain yksilöissä, jotka päättävät kantaa sitä tai toimia sen perusteella. Hänen katalyyttisen prosessinsa vaikutukset olivat ulkoisesti selvimpiä siinä tavassa, millä ihmiset aktivoituivat äänestämään tai tekemään muutoksia yhteisöissään. Mutta suurimmat muutokset tapahtuivat ihmisten mielissä ja sydämissä. Massiivista muutosta kohti toivoa ja voimaantumista ei voi mitata, mutta olkaa vakuuttuneita siitä, että maailma on rauhallisempi paikka ja lisää ihmisiä on siirtynyt kohti voimaantumista hänen esittämänsä roolin perustella. Nyt työstä ja tiestä eteenpäin on teidän päätettävä.

Kun Barack Obama astui presidentin virkaan, hänen roolinsa katalyyttinä on vähän heikentynyt, koska ihmisillä on taipumusta luopua omasta voimastaan, kun he kääntyvät voimakkaan johtajan puoleen. Tätä tapahtuu, koska ihmiset ovat sortamisdynamiikan kautta oppineet antamaan oman vaikutusvaltansa johtajilleen. Ihmiset melkein jokaisessa planeetan kulttuurissa ovat oppineet odottamaan, että heidän johtajansa ryhtyvät ratkaiseviin toimiin, ja odottamisessa jokainen yksilö luopuu omasta voimastaan vaikuttaa muutokseen.

USA:n kansalaiset ovat osoittaneet taipumusta kuvitella, että kun Barack Obama on virallisessa johtoasemassa, hän pitäisi huolta asioista. Silloin kun odotatte johtajienne ohjeistavan teitä tai istutte kädet ristissä syyttelemässä toisia heidän harha-askelistaan, menetätte tuntuman omaan voimaanne ja on helppoa menettää luottamus omaan kykyynsä saada aikaan positiivista muutosta maailmassa ympärillään.

Muistakaa, että teitä kaikkia on sorrettu tavalla tai toisella. Ei ole teidän vikanne, että teitä on sorrettu, mutta teidän vastuullanne on aktiivisesti päättää ottaa takaisin henkilökohtainen vaikutusvaltanne ja päättää elävöittää itsenne tekemään positiivisia muutoksia maailmassa ympärillänne. Tämän henkilökohtaisen voiman ja kollektiivisen potentiaalin takaisinottaminen oli perimmiltään se prosessi, mikä Barack Obaman oli määrä katalysoida. Hänen kutsumuksensa on innostaa kaikki maailman kansalaiset toimintaan. Hän ei tee maailmasta parempaa paikkaa tekojensa kautta - sen sijaan hän innostaa teitä kaikkia tekemään maailmasta paremman paikan.

Niin kauan kuin jokainen teistä ottaa vastuun ja tekee voitavansa parantaakseen maailmaa omassa vaikutuspiirissään, käytätte häntä positiivisesti katalyyttinä. Jos ihmiset eivät käytä hänen johtajarooliaan innostamaan ja voimannuttamaan itseään toimimaan, niin hänen roolinsa hyödyllisyys loppuu. Hänen ei enää hyödytä olla maailman johtajan roolissa virallisesti, jos katalyytin rooli ei toteudu. Teidän kaikkien on äärimmäisen tärkeää edelleen muistaa, että hän ei ole täällä tekemässä muutosta, vaan hän on täällä innostamassa teitä tekemään muutoksen. Tämä roolin hän tuli tänne esittämään - tämä on hänen allekirjoittamansa karmasopimus. Hänen osansa tästä sopimuksesta on suurimmalta osalta täytetty. Tietysti hänellä on presidenttinä laillisia ja yhteiskunnallisia sopimuksia täytettävänä, mutta hänen karmasopimuksensa lopputulos riippuu nyt teistä.

Miten ylösnousemuksessa ja valaistumisessa tapahtuvat muutokset liittyvät USA:n seuraaviin vaaleihin?

Seuraavat merkittävät vaalit USA:ssa ovat marraskuussa 2010, 2011 ja 2012. Muutokset joita tapahtuu valaistumisen ja ylösnousemuksen kautta, saavat aikaan yhteiskunnallista epävakautta. Useammat teistä ovat tunnistaneet, että haluatte tehdä positiivisia muutoksia elämässänne ja että teillä on todella kyky tehdä noita muutoksia. Tämä oivallus syntyy, kun ette enää halua uskoa tai sietää yhteiskunnallista sortamista - itsenne tai lähellänne olevien. Kun teette nämä muutokset sisäisesti, saatte aikaan dramaattisen muutoksen yhteiskuntarakenteessa.

Perimmiltään muutos on kohti uutta ja vakaampaa järjestelmää, mutta epävakaus on muutoksen tuntomerkki. Teidän on purettava nykyjärjestelmä tehdäksenne tilaa uuden järjestelmän rakentamiselle. Jos ajatellaan USA:n kahta poliittista puoluetta heilurin kahtena puolena, jokaiset vaalit heilauttavat voimatasapainon jompaankumpaan puoleen. Kun siirrytte kohti järjestelmämuutosta, heiluri heilahtaa voimakkaammin ja arvaamattomammin. Lopulta heiluri ns. irtoaa. Teitä ei enää palvele kaksinaisuuteen perustuva poliittinen järjestelmä. Sillä välin näette voimatasapainon muuttuvan dramaattisemmin joka vaaleissa. Kumpikaan puoli ei voita lopulta. Sen sijaan tulevien vuosikymmenten aikana arvioitte koko järjestelmää uudestaan.

Muutaman seuraavan vuoden aikana näette suurempia, voimakkaampia, nopeampia ja dramaattisempia heilahduksia, kun valta siirtyy toiselle puolueelle. USA:n politiikassa polarisaatio näyttää lisääntyvän, kun todellisuudessa polarisaatio useimpien teidän sisällä vähenee. Harvemmat teistä ovat valmiita antamaan itsensä täysin toiselle puolelle ja siksi luotte muutosta.

Muutoksen ensimmäinen tulos on heilurin heilumisen lisääntyminen. Mutta sitten heiluri - palatessaan takaisin keskelle - palaa vakaampaan keskukseen, sillä paljon useammat teistä huomaavat olevansa poliittisessa keskustassa. Poliittinen keskusta on yksinkertaisesti tila, missä ihmisillä on taipumus kääntyä oman auktoriteettinsa puoleen ja luottaa omaan ajatteluunsa ja intuitioonsa päätösten tekemisessä sen sijaan, että he kääntyvät jonkin ennalta-asetetun toimintamallin, tietyn johtajan tai instituutioiden sanelemien käyttäytymistapojen puoleen.

Näette tapahtuvan hajoamista. Tätä on tapahtunut 30 vuotta, sitä tapahtuu luultavasti vielä 10-20 vuotta. Luultavasti näette muutamissa seuraavissa vaaleissa heilurin heilahtavan lisää. Menneisyydessä olette nähneet toisen puolueen pysyvän vallassa kahdeksan tai kymmenen vuotta kerrallaan, nyt näette puolueiden usein pysyvän vallassa kaksi tai kolme vuotta kerrallaan.

Muutokset lisääntyvät. Ne näyttävät dramaattisemmilta ja sitten yhtäkkiä, jossain kohtaa noin 10 vuoden kuluttua, huomaatte heilahtelujen vähentyneen kovasti. Se ei ole taattua, mutta tällä hetkellä USA:n vaalit näyttävät siltä. Tätä dynamiikkaa tapahtuu, ennen kuin vakiinnutaan ympäri maailmaa eri hallintojärjestelmissä ja kaikissa erilaisissa poliittisissa toimintamalleissa. Voitte soveltaa tätä dynamiikkaa jokaiseen hallinto- ja poliittiseen järjestelmään. Ympäri maailmaa tapahtuu valaistumisen muutosta ja siksi herätessään ihmiset ovat haluttomampia ylläpitämään tämänhetkisiä valtainstituutioita ja sortavia instituutioista. Tulette näkemään lisää hajoamista ja dramaattisempia heilahduksia poliittisessa vallassa.

Joissakin maailmankolkissa tämä jatkuu 50-60 vuotta. Perimmiltään hallitustenne ja poliittisten järjestelmienne on arvioitava itseään sen mukaan, miten paljon kansalaiset ovat voimaantuneet yksilöinä.

Ja kaikki alkaa jokaisesta teistä. Omassa elämässänne tekemillänne valinnoilla ja kehittämällänne voimalla on massiivinen vaikutus kollektiivisen valaistumisen mahdollisuuteen. Tuhannen kilometrin matka todella alkaa yhdestä askeleesta ja te kaikki olette alkaneet ottaa noita askelia kauan sitten. Kun jokainen teistä siirtyy kohti valaistumista, vaikutatte radikaalisti hallintonne ja poliittisten järjestelmienne mahdolliseen lopputulokseen. Elämällänne ja voimallanne on enemmän merkitystä, kuin kuvittelette!

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< Prev