HomeViestejäLyssa RoyalElokuu 2019 - Et ole muuta kuin taivas - tiekartta vuoteen 2020 ja sen yli

Elokuu 2019 - Et ole muuta kuin taivas - tiekartta vuoteen 2020 ja sen yli

ET OLE MUUTA KUIN TAIVAS – TIEKARTTA VUOTEEN 2020 JA SEN YLI

Hamónia kanavoinut Lyssa Royal Holt (www.lyssaroyal.net)
Elokuu 2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tämän kanavoitiin "Sedona Journal of Emergencen" ennustenumeroon elokuussa 2019. Informaatio on Siruksen lähettiläältä Hamónilta. Kun sitä katsoo Maan koronaviruspandemian näkökulmasta 2020, se on aavemaisen paikkansapitävä.

*

Hamón on lähettiläs Sirukselta, ja hän jatkaa sitä evoluutioavustustyötä, jonka muinaiset siriuslaiset aloittivat maan päällä tuhansia vuosia sitten. Hän alkoi kanavoida Lyssan kautta 2011 auttaakseen meitä valmistautumisessa vuoden 2012 siirtymään.

Hamón: Tervehdys ystäväni, se olen minä, Hamón. Haluamme jakaa informaatiota vuodesta 2020 ja sen yli. Tunnistamme, että massatietoisuudessa kokemanne kuvio on hyvin yleinen sivilisaatioille, jotka tekevät siirtymää kolmannesta tiheydestä neljänteen. Kuten tiedätte, neljännen tiheyden tietoisuustilassa alkaa vastakkaisuuksien integrointiprosessi. Kolmas tiheys on tietysti se todellisuus, jossa koetaan eniten vastakohtaisuutta. Siksi sivilisaation aloittaessa siirtymisensä neljännen tiheyden todellisuuteen, sen täytyy kohdata ne osansa, jotka ovat panostaneet vastakkaisuustietoisuuteen.

Tietäkää, että puhun kokemuksesta sen vuoksi, mitä oma sivilisaationi on kokenut muinaisessa menneisyydessä. Opastus jota annamme teille nyt, ei perustu ainoastaan muinaiseen siriuslaiseen kokemukseen, vaan myös niihin kuvioihin, joita olemme nähneet muissa fyysisissä sivilisaatioissa, jotka ovat myös siirtyneet kolmannesta tiheydestä neljänteen.

Kun siirrytte vuoteenne 2020, on hyvin todennäköistä, että energia voi näyttää melko kaoottiselta. Tapahtumat voivat lähteä odottamattomille kehityskaarille. Näette tätä jo nyt polarisoituneiden energioiden heiluessa hurjasti planeetallanne. Kun katsotte massatietoisuuttanne, näette tapahtuman, joka vaikuttaa pinnalta katsottuna suurelta energiajakautumiselta maailmassanne. Vaikka siltä näyttää pinnalta nähtynä, haluamme teidän tietävän, miltä se näyttää lintuperspektiivistä katsottuna.

Jokainen haaste on aina tilaisuus – miten pimeä tahansa se onkin. Se on annettu tilaisuus kohdata se, mitä ette ole halunneet kohdata tähän asti. Tähän sisältyy myös sen kohtaaminen, mikä on aiemmin projisoitu muihin – varjo joka on projisoitu muihin ja joka oikeasti on oma varjonne, joka tarvitsee tunnistaa.

Siis katsoessamme asioita lintuperspektiivistä, näemme sivilisaation, joka tekee kohta kollektiivisesti merkittävän tietoisuusmuutoksen. Juuri nyt täytyy kerätä se energia, joka voi lietsoa tuon tietoisuusmuutoksen. Kuten tiedätte, "dynaaminen jännite polarisoituneiden varausten välillä" voi luoda energiakentän, joka voi saada aikaan tietoisuuden transformoitumisessa tarvittavan alkemian.

Näin ollen tämä intensiivisyys jota näette nyt, perustuu tarpeeseen luoda vastakkaisten napojen energiavarauksia käynnistämään se alkemiareaktio, joka ruokkii tätä tietoisuusmuutosta. Kun sitä katsotaan puolueettomasta/neutraalista näkökulmasta, se ei ole mitään negatiivista tai pahaa. Se ei ole merkki "matalasta tietoisuustasostanne". Se on pelkästään polariteettimekanismi. Sellaisilla sivilisaatioilla, kuin Maa ja muinainen Orion, vastakohtaisuuksien lisääntyminen johtaa lopulta polarisoituneiden varausten alkemiaan ja transformaatioon.

Siksi ystäväni, on paljon toivoa. Emme pidä tuon sanan käyttämisestä, koska "toivo" vihjaa siihen mahdollisuuteen, että voitte epäonnistua. Todellisuudessa ei ole epäonnistumista. On pelkästään jatkuva evoluutioprosessi.

Silloin kun aikalaskentanne loksahtaa vuoteen 2020, on myös tiedostamaton usko uusiin alkuihin. On uusi vuosikymmen. Monilla ajatus uudesta vuosikymmenestä antaa hieman innostusta aloittaa uutta. Lukiessamme nyt massatietoisuutenne energiaa, tunnemme suurta optimismia, kun siirrytte vuotenne ensimmäiseen kuukauteen. Kuitenkin aina silloin kun sivilisaatio on kohta integroimassa vastakohtaisuudet, energia voi olla hyvin epävakaata. Tämä merkitsee, että kehityskaaret voivat muuttua.

Luulette, että olette menossa jotain polkua kohti, ja yhtäkkiä siirrytte toiseen suuntaan. Ihmisille jotka ovat tottuneet lineaariseen aikaan kolmannessa tiheydessä, äkilliset kehityskaarimuutokset voivat olla hyvin hämmentäviä. Näette tätä vuonna 2020 enemmän kuin nyt. Prosessi on jo alkanut. Tiedämme, että monet teistä tuntevat sen. Se on osa sitä uupumusta, jota monet teistä tuntevat.

Niin epämukavaa kuin se onkin, tämä muutos kehityskaaressa on osa luonnollista prosessia, kun sovitetaan erilaisia taajuus- ja näkemystiloja, jotta voitte alkaa pudottaa pois vanhan todellisuuden vanhaa nahkaa. Kun siirrytte vuoteen 2020, tämä tunne hämmennyksestä/eksyneisyydestä ja energiakaaoksesta saattaa lisääntyä. Tästä syystä henkilökohtaisesta, sisäisestä työstänne tulee vielä tärkeämpää, kuin se jo on.

On muutama kohta, jotka haluamme jakaa siitä, mitä on odotettavissa, kun tämä energiamuutos kiihtyy vuonna 2020 ja sen jälkeen. Ensimmäinen on asia, josta monet teistä ovat laskeneet leikkiä. Se liittyy muistiin ja ajatteluun.

Muisti ja ajattelu

Monet teistä kommentoivat, ettei muistinne ole entisensä. Tiedämme, että viimeiset 30 vuotta Sasha (Lyssan kanavoima plejadilainen) on puhunut siitä, että siirrytään magneettisesta muistista holograafiseen muistiin. Hän on puhunut analogiasta kasettinauha vs. cd vs. digitaalinen tiedosto. Vanhan tyylinen analoginen, magneettinen muisti on hyvin lineaarinen. Kolmannen tiheyden ajatusprosessit ja muisti ovat hyvin lineaarisia. Kun siirrytte neljännen tiheyden todellisuuteen, olette alkaneet limittää tietoisuutenne "analogisia" ja "digitaalisia" kykyjä.

Ette ole vielä oppineet, miten toimitaan digitaalisemmassa tai holograafisemmassa todellisuudessa. Erityisesti stressiaikoina usein tartutte tuttuun prosessiin, joka on analogisempi. Kun turvaudutte lineaarisempaan, analogisempaan prosessiin ettekä pysty käsittelemään muistoja samalla tavalla kuin ennen, olette turhautunut. Sitten jos puskette edelleen ja yritätte saada tuon muiston kiinni mielellä/egolla ettekä pysty siihen, tunnette stressiä.

Tämä on osa sitä haastetta, jota koetaan nyt. Neuvona tässä on tiedostaa taas kerran, että tämä on yksi polarisoitunut dynamiikka, joka tekee siirtymää maailmassanne. Alkakaa panna merkille, kun turvaudutte analogiseen prosessiin (joka liittyy enemmän "tekemiseen"). Silloin kun tuon tyyppinen kokemus ei ole enää sopiva siihen, mitä käsittelette tuolla hetkellä, huomatkaa se.

Kun huomaatte sen, huomaatte sitten, että lääke tuohon turhautumiseen on päästää irti analogisesta prosessista. Pyrkikää oppimaan, miten voitte tuossa hetkessä alkaa ymmärtää, miten toimitaan holograafisemmalla tavalla – mikä liittyy aina irtipäästämiseen. Se on enemmän ei-tekemisen prosessi.

Irtipäästäminen on se asia, jota ego vihaa ja pelkää eniten. Ystäväni, teille tulee hyvin tutuksi tuo irtipäästämisprosessi, koska huomaatte, että se on ainoa tapa, joka tuo teille rauhaa.

Toinen alue jossa voitte nähdä suuria muutoksia, jotka ovat jo alkaneet, liittyy ihmisen energiatasoon.

Ihmisen energiatasot

Tiedämme monien teistä jo huomanneen, että energiatasonne on hyvin erilainen. Huomaatte tuntevanne paljon enemmän väsymystä, mutta kuitenkaan fyysisessä kehossa ei ole mitään "vikaa". Tämän väsymyksen yksi syy liittyy siihen, mitä olemme puhuneet edellä. Silloin kun siirtymää tekevä neljännen tiheyden olento turvautuu kolmannen tiheyden prosesseihin voidakseen elää elämäänsä uudessa neljännen tiheyden todellisuudessa, se on kuin yrittäisitte kulkea jokapäiväisen todellisuutenne läpi kantaen 20 kiloa kiviä selässänne. Se hidastaa teitä. Se sumentaa ajatteluanne. Ja se voi tehdä teidät vihaiseksi.

Siis hyvin usein vihan, uupumuksen ja pakahtumisen tunne tulee siitä, mistä puhuimme aiemmin, eli yritys käyttää kolmannen tiheyden työkaluja neljännen tiheyden todellisuudessa. Ne eivät yksinkertaisesti ole yhteensopivia. Kuitenkin vain te voitte kouluttaa itsenne vaihtamaan vanhat työkalut uusiin. Jokaisen olennon siirtymää tekevässä sivilisaatiossa täytyy kouluttaa itsensä. Kukaan muu ei voi tehdä sitä. Voimme näyttää suunnan, mihin mennä (mitä teemme tällä hetkellä), mutta teidän täytyy kävellä tuota polkua ja oppia käyttämään uusia työkaluja sekä tehdä tietoinen valinta jättää nuo vanhat työkalut. Tunnistakaa myös, ettei tuo valinta voi tulla egosta, koska egolla – kaikkien vaatimustensa kera – ei ole oikeasti mitään valtaa/voimaa. Tuo päätös vanhoista työkalusta luopumisesta tulee luonnostaan, ja se tulee "siirtymätavalla". Tavallisesti tunnistatte vasta jälkikäteen jättäneenne tuon vanhan työkalun. Se on ok.

Tämä liittyy uupumukseen. Siis ystäväni, kun menette vuoteen 2020, niin jos tunnette uupumusta, teidän täytyy antaa itsellenne hiljaista aikaa prosessoida ja sulattaa muuttuva todellisuutenne.

Se myös merkitsee, että teidän täytyy prosessoida ja sulattaa ne asiat, joita tulee pintaan ja joita ette ole halunneet nähdä tähän saakka. Näistä näkemättömistä asioista tulee nyt ns. "elefantti huoneessa" – ette pysty enää kiertämään niitä. Teidän täytyy tarttua niihin voidaksenne kulkea eteenpäin tuolla polulla.

Yksi esiintuleva asia on, että teillä on paljon parempi kyky nähdä, kuin on ollut aiemmin. Tämä liittyy ns. "tarpeeseen polarisoitua".

Tarve polarisoitua

Muistakaa taas kerran, että kolmannen tiheyden todellisuus on hyvin polarisoitunut. Tämä on sen luonne. Kun siirrytte neljänteen tiheyteen, todellisuuden polarisoimisen "taitoa" ei enää tarvita, ystäväni! Olette hyvin taitavia todellisuuden polarisoimisessa. Jokapäiväinen haaste silloin on huomata teoissanne, ajatuksissanne ja tunteissanne, missä teillä on tarvetta polarisoida, kategorioida ja tuomita – ulkoisessa maailmassa tai itsessänne. Monet teistä tuomitsevat itsensä sitä täydellistä kuvaa vasten, mitä teidän omasta mielestänne pitäisi olla. Kun näette tuon tarpeen polarisoida, tulee välttämättömäksi – mielenkiintoisesti – astua etäämmälle. Vetäkää henkeä. Älkää seuratko tuota tarvetta. Puhumme tästä enemmän hetken kuluttua.

On vielä yksi asia, jonka huomaatte ja jonka lisääntyminen jatkuu. Tämä liittyy fokuksen kadottamiseen ja harhautumiseen/häiriintymiseen helposti.

Fokus ja häiriötekijät

Huomaamme, että monilla ihmisillä on tässä kohtaa vaikeuksia pysyä fokusoituneena – paitsi että he ovat hyvin taitavia pysymään fokusoituneena negatiivisiin asioihin! Olette mestareita pysymään fokusoituneena negatiivisiin asioihin. Osa sitä on biologinen prosessi. Kuitenkin lajin siirtyessä kolmannesta tiheydestä neljänteen, se on myös aikaa nousta biologian yli todellisuuden tärkeänä, ratkaisevana tekijänä.

Jos teillä on tämä kokemus, että kadotatte fokuksen tai harhaudutte helposti, pyydämme teitä olemaan hermoilematta sitä. Teillä ei ole dementia! No, tavallaan se on kolmannen tiheyden "siirtymädementiaa".

Muistakaa, mistä puhuimme aiemmin: ette voi käyttää kolmannen tiheyden navigointityökaluja neljännen tiheyden todellisuudessa. Myös tapanne navigoida todellisuutta on muututtava neljännen tiheyden kokemuksessa. Teillä on ikään kuin kolmannen tiheyden työkalut toisessa kädessä ja neljännen tiheyden työkalut toisessa. Lopulta luovutte kolmannen tiheyden työkaluista. Mutta tällä hetkellä yritätte käyttää niitä molempia, kuin pyöreää palikkaa neliönmuotoiseen koloon. Ne eivät toimi yhdessä. Opitte sen, ja sitten alatte siirtyä käyttämään enemmän noita neljännen tiheyden työkaluja, joita tarvitaan navigoidessa neljännen tiheyden todellisuutta.

Nämä työkalut ovat epälineaarisia. Ne ovat enemmän holograafisia ja sydänfokusoituneita. Oppikaa tämä, kun se aika tulee. Sitä odotellessa, huvittavasti tämä siirtymävaihe saattaa tuntua vähän kuin kolmannen ulottuvuuden dementialta!

Miten navigoidaan tätä siirtymäaikaa

Miten siis navigoidaan tätä siirtymäaikaa? Olemme puhuneet tästä yksityiskohtaisesti monissa työpajoissa, joten esitämme lyhyesti tässä. Annamme teille kolme ajatusta pureskeltavaksi. Jos haluatte, tämä voi olla kotitehtävänne auttamaan teitä siirtymisessä sisäisen työnne seuraavalle tasolle 2020 ja sen jälkeen.

Ensimmäinen työkalu – mieli vs. tietoisuus

Maailmassanne on ollut tuhat vuotta paljon puhetta tästä asiasta, joten se ei ole mitään uutta. Tämä on muistutus. Tulee kriittiseksi (punaiset valot vilkkuvat) oppia erottamaan mieli ja tietoisuus. Annamme teille hyvin yksinkertaisen kuvan avuksi tässä erottamisessa. Käytämme kuvaa, joka on yksi vanhimmista, jota on käytetty vertauskuvana henkisissä opetuksissa maailmassanne.

Kuvitelkaa taivas. Onko taivas fyysinen asia, jota voitte koskettaa? Ei. Mutta näette sinisen asian siellä, eikö vain? Tietoisuus on sellainen. Se on ääretön. Se on valtava. Ja ihmisperspektiivistä se näyttää todelliselta, kiinteältä asialta. Se on kuitenkin ei-asia. Se on myös astia.

Meillä on taivas tietoisuuden vertauskuvana. Mitä on taivaalla? Lintuja, pilviä, saastetta. Nuo ovat mieli-asioita. Mieli tai ajatukset ovat vain asioita taivaalla. Ne eivät ole taivas. Te ette ole saaste tai linnut. Todellinen perimmäinen luontonne on taivas. Olette avoin astia – paradoksi.

Siis tärkein haasteemme teille on aloittaa harjoitus (mikä se onkin), joka auttaa teitä erottamaan tietoisuuden mielestä. Vain mielessä on polariteetti. Voitte nähdä sitten, jos aloitatte tämän harjoituksen, että pystytte näkemään selvästi, milloin roikutte polarisoituneessa ajattelussa.

Toinen työkalu – polarisoituneen ajattelun "virus"

Polariteetista puheen ollen, käytetäänpä vertauskuvaa. Polarisoitunut ajattelu on virus. Ajatelkaa sitä. Se leviää. Esimerkiksi, jos uskotte dramaattisia tarinoita negatiivisista maanulkopuolisista, joilla on tavoitteena syödä varpaankynsiänne (tai mitä tahansa muuta naurettavaa), alatte polarisoida sen, ja näette hyviä maanulkopuolisia ja pahoja maanulkopuolisia. Tuo virus leviää mielessänne niin, että alatte uskoa, että ne jotka eivät hyväksy teidän uskomustanne, ovat unessa, ja vain ne jotka tietävät sen, mitä te tiedätte, ovat hereillä. Mitä silloin teette? Levitätte virusta. Kun levitätte viruksen ryhmätietoisuuteen, tuon ryhmän heikoimmat jäsenet tartutetaan. Se jatkaa eteenpäin ja vahvistuu. Polarisoitunut ajattelu on kuin virus.

Jos alatte katsoa sisäänne ja nähdä, missä olette levittänyt polarisoitunutta ajatteluanne sisällä ja mikä tuon infektion tulos on ollut, teillä alkaa hyvin selvästi olla motivaatio vastustaa polarisoituneen ajattelun tarvetta. Se on tiekartta.

Ei ole koskaan ollut hedelmällisempää aikaa muuttaa tätä tilannetta planeettanne massatietoisuudessa. Selitetäänpä sitä. Koska "maaperä" on tällä hetkellä hyvin hedelmällistä, se kasvaa, mitä kylvätte. Jos kylvätte viruksia tai rikkaruohoja, ne leviävät kaikkialle. Jos kylvätte siemeniä, jotka kumoavat polarisoituneiden virusten leviämisen, nuo siemenet juurtuvat voimakkaasti. Voitte kylvää nyt muita siemeniä, jotka ovat voimakkaampia kuin polariteettivirus, jos teillä on rohkeutta ja motivaatiota ja tarpeeksi syvää rakkautta kohdata varjonne. Sato jota korjaatte, ylittää hurjimman transformaatiomielikuvituksenne. Se riippuu teistä. Se alkaa yksilötasolta, oman energianne ja oman tietoisuutenne yksityisyydessä.

Lopuksi annamme teille lääkkeen.

Kolmas työkalu – "Siriuslainen kaava" -lääke

Tämä lääke on yksi monista, joita tiedätte. Siitä puhutaan uudessa kirjassa The Golden Lake: Wisdom from the Stars for Life on Earth (= kultainen järvi, viisautta tähdistä elämään maan päällä). Se on oleellinen lääke teille nyt, kun menette syvemmälle ja syvemmälle neljänteen tiheyteen. Olemme kutsuneet sitä "Siriuslaiseksi kaavaksi". Ilmaistaanpa se yksinkertaisesti.

Ensin tunnistakaa polarisoitunut ajattelu. "Pidän valkoisista hillokaramelleista. Vihaan mustia hillokaramelleja, koska ne ovat pahoja." Tämä on hassu esimerkki, mutta se edustaa polarisoitunutta ajattelua.

Ensimmäinen askel. Tunnistakaa polarisoitunut ajattelu. Omistakaa, että se on läsnä tietoisuutenne "taivaassa".

Toinen askel. Nähkää polarisoitunut ajattelu asteikkona. Voitte nähdä sen kummankin pään. Keskikohdassa voitte levätä napojen välissä. Tästä paikasta voitte nähdä kummakin navan arvon, ja voitte nähdä, miten kumpikin napa on teidän sisällänne. Voitte olla tässä keskikohdassa, jossa ei ole mieltymyksiä ja jossa näette asteikon korkeimmasta tietoisuustilasta käsin – ei mielestä. Mieli ei voi nähdä asteikkoa. Mieli ei voi ottaa itseään pois vastakohtaisuuksista. Vain tietoisuus voi nähdä asteikon. Kun löydätte tuon "ihannekohdan" keskellä, olette saavuttaneet paradoksitilan, jossa voitte nähdä, että navat ovat olemassa tasavertaisesti. Mitä enemmän sallitte itsenne levätä tuossa paradoksikohdassa, sitä enemmän edesautatte alkemiaprosessia. Tämä tuo meidät kaavan kolmanteen kohtaan.

Kolmas askel. Tämä on tulos työskentelystä ensimmäisen ja toisen askeleen kanssa. Tulos on alkemia. Tulos lepäämisestä paradoksissa napojen välillä on täydellinen muutos tietoisuudessa ja polarisoituneessa ajattelussa. Tämä herättää sivilisaation. Se herättää oman sivilisaationne lopulta. Se merkitsee, että tarpeeksi monen ihmisen maailmassanne täytyy tehdä tämä sisäinen työ, luomaan vauhtia tällaiselle alkemiamuutokselle. Tiedämme, että teette sen lopulta – on se sitten nyt tai 26.000 vuoden päästä! Se on teidän valintanne. Aloitushetki on nyt. Meillä on suurin luottamus siihen, että te kaikki teette tämän oleellisen työn. Olemme nähneet tämän tehokkaan työn tuloksia muissa sivilisaatioissa, jotka ovat osa galaktista perhettänne.

Menkää eteenpäin. Olkaa rohkeita. Muistakaa aina, että ette ole muuta kuin taivas.

****

Lyssa Royal Holt on kirjoittanut monia kirjoja, mm. "The Prism of Lyra" ja uusi kirja "The Golden Lake: Wisdom form the Stars for Life on Earth". Hän on ollut kansainvälisesti tunnettu transsikanava vuodesta 1985, työskennellen ensisijaisesti USA:ssa ja Japanissa. Tällä hetkellä hänet voi nähdä Gaia TV:n dokumenttisarjassa "Interview with E.D. (extradimensionals)". Lisäinfoa hänen nettisivuiltaan www.lyssaroyal.net.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Next >