HomeViestejäLyssa Royal1992 - Maailman voimapisteet

1992 - Maailman voimapisteet

MAAILMAN VOIMAPISTEET
 
Germanea kanavoinut Lyssa Royal (www.lyssaroyal.com)
Vuodelta 1992
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Ote nauhalta 115, joka tallennettiin Kyotossa, Japanissa.
 
Hei, tässä on Germane. Tänä iltana puhumme planeetan energiasta ja alueista, joita kutsutaan voimapisteiksi. Ensimmäiseksi aiomme kuvata, miksi voimapisteitä on olemassa. Teemme tämän käyttäen analogiaa.
 
Planeettanne energia on kuin kangas. Kuten tiedätte, kankaassa on monia värejä, ja värit on kudottu yhteen tavalla, mikä muodostaa kuvion. Katsoessanne tätä kankaan kuviota ette välttämättä ole tietoisia yksittäisistä kuiduista. Ryhdyn tästä taiteelliseksi havainnollistaakseni asiaytimen. Taas kerran, tämä on esimerkki eikä tilanne oikeasti näytä täsmälleen tältä. On eri energialinjoja, joita kulkee ympäri planeettanne ja joilla on eri ominaisuuksia. Kuvitelkaa, että jokainen näistä eri väreistä edustaa eri energialaatua ja kuvitelkaa, että tämä kankaan kappale on kiedottuna planeettanne kaltaisen pallon ympärille. Nämä energialinjat kulkevat niin, että ympäri planeettanne eri laadut tai värit on edustettuna. Nyt meillä on vain kolme väriä [käyttämässämme kuviossa]. Jos saisimme valita, olisi paljon enemmän värejä, mutta saatte ajatuksen.
 
Maan meridiaanikangas
 
Nämä energialinjat joita kulkee planeettanne keholla, ovat samanlaisia kuin meridiaanilinjat, joita kulkee omalla kehollanne. Niinpä esimerkiksi joku voisi olla planeettanne alueella, missä sininen ja punainen lanka risteävät. Hän voi sitten kulkea planeettanne toisen osaan, missä sininen ja punainen linja risteävät. Hän huomaa, että energialaatu kummassakin paikassa on hyvin samanlainen. Tämä johtuu siitä, että risteävät energialinjat ovat lähes identtisiä kummallakin alueella. Tämä saa aikaan energiayhtäläisyyttä ympäri planeettaanne.
 
Harmonisen yhdentymisen aikaan monet teistä menivät planeetan eri energiakeskuksiin. Vuonna 1987 oli kaksi päivää, joita kutsuttiin Harmoniseksi yhdentymiseksi. Se oli aikaa, jolloin planeettanne kulki energiaportin läpi toiseen evoluutiovaiheeseensa. Monet ihmiset planeetalla tulivat tietoiseksi halustaan mennä johonkin energiakeskukseen kokemaan tätä Harmonista yhdentymistä. Ja niin sadat ihmiset ympäri maailmaa kerääntyivät joihinkin pääenergiapisteisiin, kuten Egypti, Peru ja Jukatan. Toiveena oli, että jos riittävästi ihmisiä kerääntyisi näihin merkittäviin energiapisteisiin, pystyttäisiin muuttamaan planeetan tietoisuutta.
 
Koska nämä linjat ovat kuin kehonne meridiaanipisteitä, niin silloin kun laitetaan energiaa linjan yhteen osaan, vaikutetaan planeetan kaikkiin alueisiin, jotka ovat yhteydessä tähän linjaan. Se on tavallaan kuin Shiatsu-ajatus. Kun mennään yhteen energiakeskukseen ja tehdään tietoisuustyötä, se on kuin paineen aiheuttamista planeetan akupunktiopisteeseen ja näin energia vapautuu planeetalla. Siksi hyvin monet ihmiset matkustavat voimapisteisiin. Energia siellä ei ainoastaan aktivoi yksilöä, vaan hän palvelee myös planeettaa kokonaisuutena.
 
Niinpä voitte kuvitella, että ihmisryhmät jotka ovat sijoittuneet strategisesti planeetan pääenergialinjojen varrelle, voivat itse asiassa saada aikaan koko energiamuutoksen. Näin tapahtui Harmonisen yhdentymisen aikana. Energia jonka luomisen osana te kaikki olitte, muutti planeetan energiaa. Ihmisten ei tarvinnut olla tietoisia Harmonisesta yhdentymisestä palvellakseen, sillä jokainen ihminen planeetalla oli oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, missä tahansa heidän täytyikin olla tuolla aikajaksolla 1987. Joidenkin ihmisten oli oltava tietoinen Harmonisesta yhdentymisestä niin, että he voisivat tehdä matkan voimapisteisiin, mutta energiaa tarvittiin ympäri planeettaa, joten monet teistä jotka eivät olleet tietoisia Harmonisesta yhdentymisestä, olivat joka tapauksessa aivan oikeassa paikassa.
 
Tuona aikana planeetalle säteilty energia sai aikaan valtavan muutoksen. Asiat joita olette nähneet sen jälkeen, kuten Berliinin muurin kaatuminen ja kommunismin hajoaminen Venäjällä, ovat kaikki tulosta energiasta, mitä te kaikki olette laittaneet massatietoisuuteen muutoksen aikaansaamiseksi, mukaan luettuna Harmoninen yhdentyminen. Teille jotka olette uteliaita, niin ajankohta oli 16.-17.8.1987. Kun matkustatte voimapisteisiin tänä päivänä, teette saman kuin nuo ihmiset Harmonisen yhdentymisen aikana. Autatte vapauttamaan painetta ja energiaa planeetalla sekä aktivoitte itseänne.
 
Toinen asia jota haluaisimme selittää vähän enemmän, liittyy siihen, miksi menette planeetan yhdelle alueella ja sitten toiselle alueelle ja ne näyttävät hyvin samanlaiselta energialtaan. Esimerkiksi Ohitossa, Japanissa oli äskettäin kolmen päivän kanavointityöpaja. Monet osallistujat olivat olleet Perun matkalle viime vuonna. Jotkut ihmiset kommentoivat, että lähellä Ohitoa oli samaa energiaa kuin Machu Picchussa. Syynä siihen on energialinja.
 
Sanotaan, että yläaluetta tässä edustaa Ohito. Se on alue, missä punainen ja sininen linja risteävät. Ja sanotaan, että tämä alempi X edustaa Machu Picchua. Tämä on myös alue, missä punainen ja sininen linja risteävät, joten energiaolosuhteet ovat hyvin samanlaiset. Tarkkanäköinen voisi mennä kumpaankin paikkaan ja tuntea tuon samanlaisen energian. Ette kuvittele tätä tyhjästä. Aistitte hyvin todellisen energiayhteyden.
 
Olemme puhuneet kehon chakroista. Maapallossa on myös chakroja. Planeetan evoluution aikana nämä paikat ovat vaihtuneet. Ne muuttuvat aina jatkuvan tasapainon ylläpitämiseksi. Niinpä kerromme teille planeetan chakrojen ja pääenergiakeskusten välisestä korrelaatiosta.
 
Maan chakrat
 
Ensimmäinen chakra kehossanne, juurichakra, korreloi maailmanne alueen kanssa, jota kutsutaan Siinai-vuoreksi. Taas kerran, nämä tietyt alueet muuttuvat ajan myötä planeetallanne. Kuitenkin tämä on ollut melko muuttumaton. Juurichakra on ollut Lähi-idän alueella ihmiskunnan alusta saakka. Ajan kuluessa se on vaihtanut paikkaa Lähi-idässä, mutta se ei ole todellisuudessa kulkenut kovin pitkälle. Sieltä planeettanne perusenergia säteilee. Juurichakran laadut liittyvät selviytymiseen ja tämä on lähellä paikkaa, missä sivilisaation syntyminen tapahtui. Integroitumattomassa yhteiskunnassa, kuten omanne, on usein yleistä, että planeetan juurichakra on alueella, missä on paljon pelkoa. Se on myös alue, missä on usein paljon konfliktia. Ja tietysti tuolla planeettanne alueella on ollut hyvin paljon konfliktia ihmiskunnan alusta saakka. Sitten kun konfliktienergia Lähi-idässä ratkeaa, konflikti loppuu planeetallanne.
 
Toisen chakran osalta pyydämme anteeksi, ettemme voi olla yksityiskohtaisia kanavan maantietopuutteen vuoksi. Kuitenkin se on Brasilian alue lähellä Amazonia. Planeetan toinen chakra on liikkunut melkoisesti kautta historian. Siellä toinen chakra tällä hetkellä sijaitsee. Jos muistatte, niin toisen chakran energia on mies- ja naispuolen integroiminen, seksuaalienergian integroiminen. Se sisältää myös primitiivisempiä tunteita. Brasilian Amazonin alue huokuu noita laatuja. Tämä toinen chakra toimii paljon myös syvän tiedostamattoman kanssa. Syvällä tiedostamattomassa ihmiset käsittelevät paljon varjojaan, pimeää puoltaan. Tämä maailman alue auttaa energeettisesti käsittelemään ihmisen varjoa.
 
Kolmas chakra mikä on maailmassanne solar plexus, vastaa vuoristoaluetta nimeltään Kilimanjaro Afrikassa. Solar plexus -chakran laadut ovat aikomus ja motivaatio ja myös vahvuus ja rohkeus. Jotkut aivan ensimmäisistä - voi, menemme maan ulkopuolisten historiaan, mikä voi kuulostaa monimutkaiselta - niiden ihmisten asutuksista oli tällä alueella, joita maan ulkopuoliset olivat manipuloineet geneettisesti. Menemättä paljon historiaan sanomme, että varhaisaikoina oli ihmisiä, jotka olivat maan ulkopuolisten kohteena tai joita maan ulkopuoliset valvoivat ja hallitsivat. Ensimmäinen ihmisryhmä joka yritti vapautua maan ulkopuolisten hallinnasta, oli tällä alueella. Niinpä melko pitkään tämä alue on ilmentänyt aikomuksen, motivaation, rohkeuden ja vahvuuden energiaa. Tavallaan tämä on alue planeetallanne, mistä motivaatio elää säteilee energeettisesti.
 
Neljäs chaka on sydänchakra. Se korreloi planeetallanne alueeseen nimeltään Haleakala. Haleakala on tulivuori Mauissa, Havaijilla. Jos paikantaisimme sen, sanoisimme, että Haleakala on tuon energian säteilypiste. Sieltä sydämen tai ehdottoman rakkauden energiaa säteillään massatietoisuuteen. Kun tällä alueella vieraillaan, on luonnollista, että sydänchakra avautuu hyvin laajaksi.
 
Tietysti, te jotka olette kiinnostuneita delfiineistä, tiedätte, että tuolla alueella on melko paljon niitä. Monet niistä ovat tuolla alueella sydänenergian vuoksi, sillä delfiinit auttavat ihmisiä avaamaan sydämensä. Sanoisimme, että delfiinit ovat myös ensimmäisiä tietoisia nisäkkäitä, jotka ottavat tuota sydänenergiaa vastaan planeetan puolesta.
 
Viides chakra joka liittyy kurkkuun, on planeettanne alue nimeltään Mt. Shasta. Se sijaitsee Pohjois-Kaliforniassa. Kurkkuchakran laadut ovat kommunikointi ja ilmaisu. Olemme kuulleet monien ihmisten kysyvän, miksi Amerikka näyttää olevan uusien ideoiden ja ajatusten keskus. Mt. Shastan energia on portti, minkä kautta kommunikointia voidaan kanavoida massatietoisuuteenne. Puhumme korkeamman tietoisuustason kommunikoinnista - kommunikointi hengestä ja ihmispotentiaalista. Jotkut Amerikan henkisistä hyvin perusopetuksista tulivat Mt. Shasta alueelta. Mt. Shastan vastuuna on siis kommunikointienergian kanavoiminen maailmanlaajuisesti.
 
Kuudes chakra mikä on kolmas silmä, on Himalajan alue. Olemme pahoillamme, ettemme voi olla yksityiskohtaisempia tarkasta vuoresta. Yleisesti ottaen ihmiskunnan luomisesta saakka kuudes chakra on sijainnut Himalajalla. Sen sijainti on hienoisesti muuttunut, mutta se on ollut yleisesti ottaen tuolla alueella. Kolmannen silmän laadut, kuten tiedätte, ovat sisäinen näkökyky ja intuitio. Himalajan alue on ollut tuhansia vuosia esoteerisen tiedon sija. Jotkut rauhanomaisimmista uskomusjärjestelmistä joita planeettanne ihmisillä on ollut, tulivat tuolta alueelta. Siellä pidetään planeettanne tulevaisuuden visiota.
 
Seitsemäs chakra mikä on kruunuchakra, on Fuji-san (Fuji-vuori). Syy tähän on hyvin erityinen. Japanin energia muodostaa sillan idän ja lännen välille. Kuten tiedätte, lännen ja idän filosofiat eivät ole koskaan olleet samaa mieltä. Länsi on keskittynyt älyyn ja sivuuttanut hengen. Itä on ollut paljon kiinnostuneempi hengestä eikä yhtä paljon älystä. Ne eivät ole koskaan pystyneet pääsemään minkäänlaiseen tasapainoon tai yhteissopimukseen.
 
Miten sityen planeetan idän ja lännen energiat sekoittuvat yhteen? Tämä tapahtuu kulttuurin kautta, jolla on hyvin vahva itämainen henkisyysperusta. Tämän kulttuurin täytyy rennosti ja innostuneesti käyttää myös älyä. Tämän kulttuurin täytyy olla valmis integroimaan lännen ja idän energiat. Jos ajattelette asiaa, niin mikä muu planeetan kulttuuri voi tehdä sen kuin Japani? Japani on portti idän ja lännen välillä. Täällä, symbolisesti kruunuchakran kautta, vastakkaisten energioiden lopullinen integroituminen tapahtuu planeetallanne. Yksityiskohtaisemmin tarkoitamme hengen ja aineen lopullista integroitumista. Ja niin energiakeskus joka palvelee polttopisteenä, on Fuji-san.
 
Voitte auttaa chakrojen tasapainon ylläpitämisessä
 
Näiden eri paikkojen laadut ovat yhtä tärkeitä planeetan keholle kuin chakrat ovat omalle kehollenne. Toisinaan ne voivat mennä pois tasapainosta ja toisten chakrojen täytyy ehkä kompensoida. Silloin kun jotain chakraa täytyy kompensoida, usein menette näille erityisalueille ja autatte energiaa tuolla alueella.
 
Mutkistetaanpa tätä lisää. Muistatteko piirtämämme ympyrän, joka osoitti tietyn chakran eri puolia? Jokaisella näistä planeetan energiachakroista on myös pienempiä chakroja, jotka edustavat nukkuvaa energiaa. Emme aio luetella kaikkia niitä. Se kestäisi aivan liian pitkään.
 
Kuitenkin annamme teille pienen kotitehtävän. Kun matkustatte ympäri maatanne ja maailmaanne, olkaa matkoillanne tietoinen energia-aistimuksesta. Voitte mennä tiettyihin paikkoihin, jotka ovat toissijaisia chakrapisteitä. Kuvaamme näitä hetken kuluttua. Toissijaiset chakrapisteet auttavat periaatteessa päächakrapisteitä energian tasapainottamisessa. Ne eivät ole keskipiste, mutta ne auttavat päächakroja. Annamme teille esimerkin. Esimerkiksi Jukatanin energia on toissijainen chakrapiste, joka auttaa toisen chakran prosessointia. Jos siis menette Jukatanille ja Brasiliaan, saatatte aistia samanlaista energiaa.
 
Kaikki chakrat löytyvät Sedonasta
 
Sedonassa on jokaisen chakran edustajaenergia, joten Sedona ei ole vain yksi pyörre, vaan monien yhdistelmä. Jos tunnette haluavanne matkustaa maailman kaikkiin chakrapisteisiin, mutta se on todella epämukavaa, niin tehkää matka vain Sedonaan. Saatte pikkumaistiaisen kaikista näistä eri energioista.
 
No niin, haluaisimme sanoa, että luontainen elämänvirtanne johtaa teidät planeetan alueille, joille teidän täytyy mennä. Koska ette elä planeetalla, vaan osana planeettaa, elämänne virtaa tai se missä olette, auttaa aina planeetan energiaa. Jos teistä siis tuntuu, että haluatte matkustaa planeetalla ja palvella, mutta ette voi tehdä sitä, olkaa vakuuttuneita, että luontaiset matkanne vievät teidät paikkoihin, joihin teidän tarvitsee mennä palvellaksenne. Teidän ei ole koskaan välttämätöntä mennä mihinkään näistä voimapaikoista. Pohjimmiltaan voitte yhdistyä kaikkiin näihin paikkoihin omassa tietoisuudessanne.
 
No niin, saamme harvoin ottaa kysymyksiä joltain, joka on ollut kaikissa sessioissamme, joten onko teillä mitään kysymyksiä?
 
Kysymyksen ensimmäinen osa liittyy Kyotoon ja maan ulkopuoliseen yhteyteen.
 
Muinaisaikoina Kyoto oli maan ulkopuolisen kommunikoinnin pääkeskus. Kun sanomme "keskus", puhumme fyysisestä kontaktista ja telepaattisesta kontaktista. Kyoton kaupungillanne on ollut menneisyydessä pääkaupunkirooli, Japanin saarien maan ulkopuolisten kontaktien pääkaupunki. Vaikka siellä on voimakasta plejadilaista energiaa, se on yhdistynyt myös Maailmojen liiton energiaan, sillä muinaisaikoina se oli hyvin monigalaktinen kaupunki, jossa vieraili monia, monia sivilisaatioita monilta eri planeetoilta.
 
On todella mielenkiintoista, että monilla planeettanne kulttuureilla on pyhiä rakenteita, mutta enää ei ymmärretä arkkitehtuurin merkitystä. Jos katsotaan monia temppeleitänne, joissa on spiraalirakenne huipulla, ne ovat hyvin samanlaisia kuin jotkut nykyajan radiotorninne. Tietoinen mieli on ehkä unohtanut maan ulkopuolisen perinnön planeetallanne, mutta alitajunta ei ole. Yleisesti huomaatte, että Japanin alueet joissa on paljon temppeleitä tällaisen huipun kera, olivat kerran vahvoja maan ulkopuolisen kommunikoinnin keskuksia. Kun matkustatte maailmassanne, löydätte muita sellaisia rakenteita, eri tyylejä koska kulttuuri on erilainen, mutta niillä on sama funktio kommunikointikeskuksena.
 
Kyoto-Canberra-yhteys
 
Liittyen johonkin mitä kanava kysyi meiltä, niin Kyotolla ja Australian Canberralla on yhteys. Energiavärähtelyt ovat hyvin samanlaisia, sillä Canberra oli myös maan ulkopuolisen kommunikoinnin keskus. Tänä päivänä kumpikin on säilyttänyt energiakommunikoinnin, mutta kaikki tapahtuu telepaattisella tasolla maan ulkopuolisten kanssa. Mutta astuessaan Kyotoon tietoisuus avautuu sen tyyppiselle kontaktille. Luultavimmin se tapahtuu unitilassa. Monet teistä odottavat jännittyneenä nukkumaanmenoa tänä iltana. Chakratyön ja maan ulkopuolisen energian välillä teillä pitäisi olla hyvin jännittävä yö.
 
Kurama-vuoresta [pyhä vuori Kyotossa] esitettyyn kysymykseen liittyen, niin sen energia liittyy tietoisuuteen nimeltään Sanat Kumara. Tuo energia on nimi tietoisuudelle, joka edustaa massatietoisuuttanne. Sanat Kumara -nimi viittaa massatietoisuutenne ykseysenergiaan. Se on kuin planeetan korkeampi itse. Planeetallanne on alueita, jotka ovat energeettisesti sopivia ottamaan vastaan tätä planeetan korkeamman itsen energiaa. Kyoto on yksi sellainen paikka. Meille informoitiin, että samanniminen festivaali pidetään samana päivänä Kyotossa ja Himalajalla. Tuo festivaali liittyy myös planeetan massatietoisuuden korkeamman itsen vastaanottoon.
 
Entä Fuji-vuori?
 
Monet ihmiset ympäri maailmaanne ennustavat vulkaanisia purkauksia ja maanjäristyksiä. Voisimme sanoa täysin varmasti, että ennen planeettanne loppua se purkautuu, kyllä. Kuitenkaan sitä ei ole vielä valittu, purkautuuko se teidän elämänne aikana vai ei.
 
Planeetan kundaliini
 
Kenties olette kuulleet jotain siitä, mitä kutsutaan kundaliini-kokemukseksi. Monet ihmiset ovat etsineet sitä siitä lähtien, kun opetukset alkoivat planeetallanne. Yleisesti ottaen, kundaliini-kokemus alkaa juurichakrasta. Se on energiakerääntymä, joka siirtyy ylöspäin chakrojen kautta ja purkautuu kruunuchakran kautta. Jos Fuji purkautuu tai kun se purkautuu, se on planeetan kundaliini-kokemus. Ihmiset ovat hyvin nopeasti sanomassa, että jonkin tyyppinen purkautuminen tai maanjäristys on jotain negatiivista, mutta ei välttämättä. Tämä planeetan kundaliini-kokemus voi tapahtua energeettisesti tai se voi tapahtua fyysisesti. Sitä ei ole todellakaan päätetty, miten se ilmentyy. Mutta kundaliini-kokemus on monille perimmäinen henkinen kokemus. Jos se purkautuu, se on luultavasti erittäin voimakas merkki. Jos se ei purkaudu, noita voimakkaita muutoksia voi kuitenkin silti tapahtua.
 
Planeettachakrat joita olemme hahmotelleet, eivät välttämättä ole sama asia kuin voimakeskukset. Voitte käydä joillakin näistä paikoista, mutta ette tunne paljon voimaa. Käytämme kehoa esimerkkinä. Shiatsussa chakra-alueiden painaminen ei välttämättä vapauta paljon energiaa. Se ei merkitse, että ne chakra-alueet eivät ole kehon pääenergiakeskuksia. Ne eivät välttämättä reagoi Shiatsuun, kun taas toiset keho-osat reagoivat.
 
Sellaiset voimakeskukset kuin Egypti, Peru ja Jukatan, ovat kuin pääakupunktiopisteitä kehossa. Esimerkiksi peukalon ja etusormen juuressa on erittäin voimakas akupunktiopiste. Kun tuota painepistettä ärsytetään, vapautuu valtava määrä energiaa, mitä pidetään kehossa. Kun menette esimerkiksi Peruun, se on kuin yhden energiakeskuksen painamista. Se ei ehkä ole yhteydessä chakraan, mutta se vapauttaa valtavan määrän energiaa. Tekeekö tämä asiasta vähän selvempää?
 
Miten energiakeskuksissa käyminen vaikuttaa fyysiseen kehoon?
 
No, sanoisimme, että Jukatanin alue toimii ensinnäkin tunnetasolla, vapauttamalla paljon patoutunutta tunne-energiaa. Se alkaa myös parantaa sisäistä miestä ja naista. Fyysinen keho reagoi tähän energiavapautukseen. Jokainen tukos mitä pidätte tietyssä chakrassa, ilmentyy lopulta fyysisyyteen vaivana, jos sitä ei vapauteta.
 
Niinpä esim. Jukatanin kaltaisella alueella käyminen auttaa vapauttamaan tuota tukahdutettua energiaa, niin että fyysisessä kehossa ei ole vaivaa. Kun tunteet vapauttavat energiaa, solutaso poistaa fyysisellä tasolla myrkkyjä. Tämä on yksi pääsyy, miksi ihmiset sairastuvat Egyptin, Jukatanin ja Perun alueella - kehonne reagoi tunnevapautukseen, mitä tapahtuu energiatasolla. Keho heijastaa tapahtumia energiakentässä. Kun energiakeho vapauttaa myrkkyjä, fyysinen keho vapauttaa myrkkyjä myös.
 
Emme halua olla liian yksityiskohtaisia Egyptin, Perun ja Jukatanin ja niiden kehovaikutusten kuvaamisessa, koska se riippuu todellisuudessa yksilöstä. Voimme tavallaan joutua vaikeuksiin, jos yritämme tehdä siitä liian tiukkaa. Mutta yksinkertaisesti, koko fyysinen ja energiakehonne käy läpi dramaattisia muutoksia. Mitä puhtaampi olette tunteellisesti, sitä vähemmän luultavasti koette matkustajasairauksia. Mutta muutoksia joita tapahtuu teille näissä paikoissa, on energiatasolta perussolutasolle saakka.
 
Monissa planeettanne esoteerisissa opetuksissa opetetaan chakroista, jotka vastaavat ei-fyysistä kehoa. Olemme kuulleet useilta ihmisiltä informaatiota, että on seitsemän ei-fyysistä chakraa; olemme kuulleet, että on viisi ei-fyysistä chakraa. Olemme kuulleet paljon.
 
Jos meidän pitäisi kertoa teille, miten monta niitä on, voisimme parhaimmassa tapauksessa sanoa, ettei voisi koskaan lakata laskemasta. Niitä jatkuu äärettömyyteen. Se voisi kuitenkin tehdä teidät hulluksi. Ihmiset siis tulevat tietoiseksi useammista ja useammista chakroista, kun he kasvavat henkisesti. Tällä erää olemme päättäneet keskittyä vain chakroihin, jotka korreloivat fyysiseen kehoonne. Tämä on henkilökohtainen valintamme - koska olette kaikki fyysisiä, olemme päättäneet työskennellä noiden fyysisten chakrojen kanssa.
 
On sanomattakin selvää, että planeetalla on ei-fyysisiä chakroja, mutta siinä mennään hyvin esoteeriseen informaatioon. En todellakaan halua mennä pidemmälle siinä.
 
Enkelit symboloivat maan ulkopuolisia energioita
 
Oli aika, jolloin maan ulkopuoliset kulkivat avoimesti planeetallanne ja olivat vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Tuona aikana ihmiset olivat hyvin tietoisia siitä, että maan ulkopuoliset tulvat avaruudesta. Kuitenkin sitten kun maan ulkopuoliset lopulta lähtivät planeetalta ja olivat olleet poissa useita sukupolvia, alkoi mytologia. Kun tarinoita väitettiin sukupolvelta toiselle, ne usein vääristyivät, joten tarinat näistä avaruusolennoista muuttuivat mytologiaksi, mikä oli täynnä symbolismia. Enkelit olivat yksi noista myyttisistä symboleista, jotka kerran edustivat maan ulkopuolista tietoisuutta.
 
Kun etsitään todisteita enkelien tai minkä tahansa näiden myyttisten olentojen olemisesta maan ulkopuolisia olentoja, niin kun luette kirjallisuudesta, siitä tulee hyvin ilmeistä. Kristittyjen raamattu on täynnä tarinoita vuorovaikutuksesta maan ulkopuolisten kanssa. Ne ovat muuttuneet kirjaimellista tarinoista mytologisiksi käännöksiksi tai tulkinnoiksi. Tänä päivänä planeetallanne laitetaan mytologia epätodellisen kategoriaan. On hyvin mielenkiintoista, että vihjeet siitä, kuka olette ja kuka teistä tulee, on lukittuna tuohon mytologiaan, sillä kun tutkitte planeettanne muinaisyhteyksiä, kaikkiin kysymyksiinne vastataan.
 
Kun heräätte muinaiselle maan ulkopuoliselle tiedolle ja löydätte lisää itsestänne, kaikkiin kysymyksiinne vastataan. Kaikki vihjeet perinnöstänne on mytologiassanne. Siis kyllä, enkelit edustavat ehdottomasti maan ulkopuolista energiaa.
 
Niinpä toivotamme teille kaikille hyvin jännittävää yötä. Nähkää mukavia unia. Paljon rakkautta teille. Hyvää yötä.
 
***
 
Germane pitää itseään ei-fyysisenä ryhmätietoisuutena, joka liittyy Orionin valoon - tulevaisuuden integroitu versio galaktisesta perheestä, jonka osa me maan päällä olemme. Hän valitsi Germane-nimen sen englanninkielisen määritelmän mukaan: "tulee samasta lähteestä tai merkittävän relevantti jollekin". Ei ole mitään yhteyttä St. Germainiin.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >