HomeViestejäLyssa Royal1993 - Lemurialainen vaikutus

1993 - Lemurialainen vaikutus

LEMURIALAINEN VAIKUTUS

Germanea kanavoinut Lyssa Royal ( www.lyssaroyal.com)
Vuodelta 1993
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Huom.: Tämä oli yksityistilaisuus japanilaiselle ryhmälle, kun he vierailivat Sedonassa 1993.

Germane: Okei, tässä Germanen tervehdys teille.

Haluaisin aloittaa kertomalla vähän Sedonan historiaa ja sitä voitaisiin varmaan pitää muinaishistoriana. Aikana joka tunnetaan Lemuriana, Sedonan alue oli sarja saaria. Pitäisimme tätä muinaisena Lemuriana. Tuolla aikajaksolla monet erityyppiset olennot asuttivat maailmaanne. Oli fyysisiä olentoja kuten te, mutta oli myös monia muita olentoja eri ulottuvuustodellisuuksissa. Se oli hyvin asutettu alue monilla eri ulottuvuustasoilla.

Näiden kallionkielekkeiden sisällä joita näette täällä nyt, oli noina muinaisaikoina moniulotteisia asumuksia, missä monet näistä olennoista elivät. Nytkin jotkut noista olennoista asuvat edelleen siellä. Ihmiset näkisivät heidät henkimuotoina. He eivät näyttäisi teistä fyysisiltä. Ja heille te olette yhtälailla muukalaisia. Muinaisen Lemurian myöhempänä aikana sivilisaatiot olivat täällä rauhanomaisia hyvin pitkään. Mutta Lemurian sivilisaation loppua kohti olennot olivat tietoisia siitä, että jonkinlaisia dramaattisia muutoksia oli tulossa.

LEMURIALAINEN TIETOISUUS ON PIDETTY ELOSSA

Lemurian sivilisaation loppuminen tapahtui samaan aikaan Atlantiksen sivilisaation loppumisen kanssa, mutta vaikka fyysinen sivilisaatio loppui, Lemurian tietoisuus ei ole koskaan lähtenyt. Se on pidetty elossa planeettanne maassa, jotta ette koskaan unohda muinaismenneisyyttänne. Kaikki alkuperäiskansat, maailman tämän alueen intiaanit - USA, Etelä-Amerikka ja Kanada - ovat Lemurian sivilisaation muiston kantajia. Heillä on sisäänsä lukittuna muistoja muinaisista tavoista. Vaikka nuo muistot voivat jäädä lukkoon, itse energia tuntuu planeetalla. Jonain päivänä nuo muistot avataan.

Lemurian sivilisaation loppua kohti mentäessä fyysiset olennot tiesivät, että maamassassa tapahtuisi suuri muutos. Päätettiin, että kaikki Lemurian kallisarvoinen tieto tallennettaisiin jotenkin maapallolle myöhempää käyttöä varten. Noin 300 vuotta ennen sivilisaation loppumista nämä fyysiset olennot alkoivat valmistautua mullistukseen. He aloittivat erilaisia tallennustapoja. Yhtenä oli ohjelmoida "siemenkristallit", kuten niitä kutsuttiin. Nämä siemenkristallit ohjelmoitiin muinaisen Lemurian tiedolla. Niitä siroteltiin ympäri planeettaanne. Jotkut niistä laitettiin alueille, missä oli runsasta kristallikasvua. Näin siemenkristallit voisivat ohjelmoida kristalleja, joita kasvaisi ajan kuluessa. Näin tulette löytämään kristalleja, joihin on talletettuna tietoa, sillä asetettaessa kristalli toisen lähelle, niiden välillä voi tapahtua informaatiosiirtoa.

Tämä oli yksi tapa säilyttää lemurialaista informaatiota. Toinen tapa oli tehdä tarinoita, jotka dokumentoitiin hieroglyyfeinä muureihin tai kivitauluille. Useimpia näistä pidetään edelleen piilossa maan sisässä. Ennen maanmuutosten tapahtumista monet ihmiset menivät vapaaehtoisesti syvälle maan sisään ja odottivat, kunnes muutokset olivat ohi. Kun maanmuutokset olivat tasoittuneet, heidän tehtävänsä oli tulla maan sisältä pinnalle ja alkaa sivilisaation kylväminen.

Monilla alkuperäiskansoillanne on muinaisia myyttejä, jotka sanovat heidän ilmestyneen reiän läpi maasta. Useat Amerikan alkuperäisheimot väittävät, että heidän alkunsa oli maan sisällä ja sitten he tulivat pinnalle. Planeetallanne on paikkoja, joita kutsutaan nimellä "cenote". Ne ovat hyvin, hyvin syviä reikiä täynnä vettä. Ne jotka ovat olleet Jukatanilla, ovat nähneet sellaisen Chichen Itzassa. Kuitenkin täällä on toinen cenote, Sedonan ulkopuolella [Montezuma's Well]. Tuo cenote oli yksi pääsisäänkäyntipiste näille olennoille, jotka olivat maan alla ja sitten tulevat ulos, kun maanmuutokset olivat laantuneet. Tuon alueen alkuperäisamerikkalaisten legendat kertovat niin. Ja ehdottaisimme, että käytte pikaisesti siellä, sillä on erittäin harvinaista, että tällainen käyntipiste maan sisään näkyy pinnalla.

Kun maanmuutokset laantuivat ja nämä olennot ilmestyivät pinnalle, he näkivät mielenkiintoisia asioita. Tätä aikajaksoa josta puhumme, kutsutaan suureksi tulvaksi/vedenpaisumukseksi. Se oli myös Atlantiksen tuhoutumisen aikaa. Kun he lopulta ilmestyivät pinnalle, he näkivät suurta tuhoa tapahtuneen. Monia ihmisiä ei jäänyt henkiin. Monet eläinlajitkaan eivät selviytyneet. Monet heistä löysivät olentoryhmiä, jotka taistelivat alueesta. Nykyaikana noita olentoja kutsuttaisiin maanulkopuolisiksi, mutta muinaisaikaan niitä kutsuttiin jumaliksi. Niitä ei välttämättä kunnioitettu jumalina, mutta ne nähtiin ylemmiksi olennoiksi. Nämä jumalat olivat pääasiallisesti valkoihoisia tai kaukasialaisia. Alkuperäisillä lemurialaisilla oli tummempi ja paksumpi iho. Kun nämä muinaisihmiset tulivat pintaan ja näkivät näiden jumalien taistelevan, he tiesivät, ettei ollut aika vapauttaa Lemurian informaatiota. He tunsivat, että sitä käytettäisiin valtataisteluihin eikä rauhan rakentamiseen. Ja tuolloin he päättivät pitää tiedon turvassa, kunnes tuntisivat, ettei maailma käyttäisi sitä valtataisteluihin.

AMERIKAN ALKUPERÄISKANSAT SUOJELEVAT MUINAISTIETOA

Tämän informaation säilyttäjiä ovat nyt Amerikan alkuperäiskansat sekä polynesialaisheimot pohjoiselta ja eteläiseltä Tyyneltämereltä. Ja vaikka tämä tapahtui hyvin kauan sitten ja he ovat ehkä unohtaneet, mitä he suojelivat, syvällä heissä on sisäinen tieto, sillä he ovat edelleen maan suojelijoita. Tämän he tietävät solutasolla. Tätä tietoa ei vapauteta, ennen kuin nähdään, että valkoinen mies ja muut ihmiset alkavat elää rauhassa. Amerikan alkuperäiskansojen profetiat heijastavat tätä ajatusta. Vaikka he eivät tietoisesti tiedäkään, että he säilyttävät tätä informaatiota tai että he auttavat se vapauttamisessa, profetioidensa kautta he antavat informaatiota siitä, milloin tietoa tarvitaan.

Tulee tapahtumaan siis automaattinen prosessi. Silloin kun maapallonne aloittaa parantumisen ja rauha alkaa levitä maailmaanne, he alkavat vapauttaa muistoja ja informaatiota energeettisesti. Silloin kun he näkevät, että maan parantuminen alkaa ja rauha on tärkeä asia ihmisille, he alkavat vapauttaa sitä energeettisesti ja tiedostamatta. Jos tapaisitte alkuperäisamerikkalaisen kadulla ja kysyisitte informaatiosta, hän ei tietäisi, mistä puhutte. Hyvin harvat tietävät, mitä he suojelevat. Sitä tavallisesti välitetään heimon vanhimpien keskuudessa eikä se mene yhtään sen pidemmälle.

Mielessänne saattaa olla kysymys, millaista tämä informaatio on luonteeltaan. Voimme kertoa teille varmuudella, ettei se ole mitään, mitä ette jo tiedä. Suuri osa informaatiosta on vain universaalia totuutta. Osa informaatiosta liittyy ympäristönne hallintatapoin. Kun sanomme ympäristönhallinta, emme tarkoita negatiivisia tai ahneita tarkoituksia varten, vaan puhumme tiedosta, joka pitää ympäristön tasapainossa. Se mikä tunnetaan intiaanien sadetanssina, on ajankohtainen versio muinaistiedosta, miten hallita ympäristöä.

Voitteko nähdä, että jos tämäntyyppinen informaatio menisi sellaisten ihmisten mieleen, jotka käyttäisivät sitä manipulointiin, se voisi aiheuttaa suurta vahinkoa. Informaation perusajatus on ykseyden ylläpitäminen ympäristön kanssa. Se liittyy kulkemiseen yhtenä maan kanssa ja maan voiman valjastamiseen. Maa on todella voimakas olento, paljon voimakkaampi kuin mikään ydinreaktiorinne. Jos tämä energia valjastettaisiin ja sitä käytettäisiin negatiivisiin tarkoituksiin, se merkitsisi planeettanne tuhoutumista, joten tuo tieto on haudattuna syvälle alkuperäiskansoihin.

Tämä ei merkitse, ettei kukaan teistä kanna sitä. Tässä vaiheessa rodut ja erilaiset ihmiset ovat sekoittuneet planeetallanne hyvin paljon. Jokaisella teistä on tätä tietoa sisällään. Joillakin teistä on kenties vähän enemmän kuin toisilla. Kuvitelkaa kaikki tämä tieto yhtenä palapelinä ja kuvitelkaa, että jokaisella teistä on oma palansa siitä. Tieto avataan, sitten kun kaikki palat ovat yhdessä. Ja siinä mielessä tässä on sisäänrakennettu turvamekanismi. Kun tulette Sedonan kaltaisiin paikkoihin, sisäinen tietonne aktivoituu.

Sedona on yksi paikka, mikä voi aktivoida sisäistä tietoanne voimakkaasti. Se on yksi asia, jonka jokainen teistä oivaltaa lähtiessään Sedonasta, vaikka ette olisikaan tietoinen siitä. Tuo asia on, että tunnette olevanne enemmän yhteydessä maahan. Otatte pienen palan Sedonaa mukaanne, kun lähdette, ja se auttaa teitä ylläpitämään maayhteytenne. Tietäkää, että se mille altistutte nykypäivän alkuperäisamerikkalaisten filosofiassa, on erilaista kuin muinaisten päivien tieto, mutta lukittuna syvälle siihen on muinaisinformaatiota. Pyydämme siis teitä tiedostamaan, että olette maan elävä uloke. Olkaa osa maata enemmän kuin koskaan ennen. Kun teistä tulee osa maata, resonoitte tietyllä taajuudella, mikä sopii maa värähtelyyn. Sitten avautuu ovi teidän ja maan välillä. Tuon oven avautuessa muinainen tieto välitetään teihin. Maan energiavärähtely auttaa laukaisemaan tuon tiedon, mikä on sisällänne.

OVI AVAUTUU

Se mitä kohta sanomme, voi kuulostaa paradoksilta. Oli erittäin tärkeää, että ihmiset joutuivat kauemmas ja kauemmas maasta ajan kuluessa. Joutumalla kauemmas ykseydestä maan kanssa olette itse asiassa suojelleet muinaista informaatiota, mikä voidaan aktivoida vain, silloin kun olette yhtä maan kanssa, sillä silloin tuo ovi avautuu. Mutta se jakso on nyt tulossa loppuunsa. Useammat ja useammat ihmiset alkavat tuntea vetoa maahan ja kun näin tapahtuu, he alkavat sovittaa värähtelyään yhteen maan värähtelyjen kanssa. Silloin ovi avautuu. Mutta ovi ei avaudu, ennen kuin planeetta on valmis tietoon.

Kun tuo ovi avautuu, huomaatte useita asioita. Useammat ja useammat ihmiset tuntevat selittämätöntä vetoa paikkoihin, missä on paljon maata. Huomaatte ehkä useampien ja useampien muuttavan kaupungeista. Huomaatte myös lisää kunnioitusta maata kohtaan. Näitä asioita alkaa tapahtua nyt. Planeetallanne on suuri huoli ympäristöstä. Näette ihmiset olevan huolissaan kierrätyksestä. Tämä kertoo, että olette tulossa nyt takaisin lähemmäs maata. Kun alatte kunnioittaa enemmän maata, tunnette sisäisen energian vieläkin voimakkaammin ja tuo ovi alkaa avautua vähän.

Näette myös muutoksen ihmistenne tietoisuudessa. He ovat vähemmän keskittyneitä välittömään maailmaan ja enemmän maailmaan kokonaisuutena. Kaikkia näitä asioita on alkamassa tapahtua. Tämä on merkki siitä, että alatte avata tuota ovea. Huomaatte myös voimakkaampaa kiinnostusta alkuperäiskansojen tutkimiseen. Se on toinen tapa saada ihmisenne takaisin maalle. Kokemanne kasvu menee massatietoisuuteen ja auttaa kokonaisuutta, joten vaikka tämä näyttää henkilökohtaiselta matkaltanne, olette myös palveluksessa. Kun vietätte aikaa lähellä maata ja kerrotte ystävillenne siitä, heitäkin kosketetaan. Sekin ihminen joka istuu vieressänne maanalaisessa, hyötyy jollain tavalla. Näin planeettanne yhdistyminen synnytetään - jokainen teistä etsii omaa visiotaan.

Haluaisimme käyttää tämän tilaisuuden kiittääksemme jokaista teitä lahjoista, joita annatte maapallollenne ja massatietoisuudelle. Pelissä oleva energia on hyvin parantavaa. Kun kävelette, nauratte, hakkaatte rumpujanne ja pidätte hauskaa, se on tavattoman parantavaa.

Haluaisimme käyttää tämän tilaisuuden ja avata keskustelun kysymyksistä.

Olen todella iloinen kuullessani, mitä sanotte maahan yhdistymisestä, oven avaamisesta maahan. Pakahdun tunteista, koska olen saanut visioita tuosta tiedosta. Meditoin, kun kuva vihreästä niitystä Amerikassa tuli mieleeni. Sanat "Suuri henki" tulivat mieleeni ja amerikkalaisten harmonia Luontoäidin kanssa tuli myös mieleeni. Tunnen, että olin Amerikan intiaani entisessä elämässä.

Kuva vihreästä niitystä oli sinulle tapa alkaa resonoida maan kanssa. Korkeampi itsesi järjesti tuon kokemuksen erityisesti salliakseen sinun alkaa sovittaa värähtelyäsi yhteen maan värähtelyn kanssa. Kun sovitatte värähtelynne maan värähtelyyn, alatte luonnostaan muistaa toisia elämiä tai kokemuksia. Valmistauduit siis avautumaan ja saamaan vielä lisää tietoa menneisyydestäsi. Nämä menneen elämän tuntemukset tulevat korkeammalta itseltä, maasta ja monista eri paikoista.

Ehdotamme sinulle harjoitusta. Kun teet seremoniaa, sulje silmäsi hetkeksi ja teeskentele ajattelevasi toista aikaa, jolloin teit jotain hyvin samanlaista. Anna itsesi leikkiä taas. Se mitä saat, on tunne toisesta elämästä, intiaanielämästä. Teeskentele, että voit tuntea tunteita, joita olet tuntenut satoja vuosia sitten. Tämä auttaa myös avaamaan ovia.

Luin jostain, että oli toisenlaisia kristalleja, joita käytettiin parantavina kristalleina Lemuriassa. Ovatko ne erilaisia kuin siemenkristallit?

Siemenkristalli on kuin tietokone. Lasersauvakristallit eivät niin paljon säilytä dataa, kuin transformoivat energiaa. Jos käyttäisit lasersauvakristallia jonkun parantamiseen, niin laittaessasi sen ihmisen päälle se vetäisi pois negatiivisuutta, muuntaisi tuon negatiivisen energian ja antaisi sen takaisin tuolle ihmiselle positiivisena, parantavana energiana. Tämä on yksi tapa käyttää sitä. Kristallit ovat eräänlaisia työkaluja, jotka työskentelevät kanssanne mielikuvituksen kautta, joten voitte ohjata niitä tekemään, mitä haluatte.

Siemenkristallit ovat siis täysin erilaisia kuin laserkristallit?

No, niillä on lähes identtinen molekyylirakenne. Pääeroavuus on meta-atomitasolla, joten katsomalla eroa ei ehkä pysty sanomaan, mutta intuitio kertoo sen.

Löydetäänkö siemenkristallit maailmassa ja onko niitä monia?

Joskus mennessänne kristallikauppaan löydätte siemenkristallin. Ne ovat harvinaisia.

Onko mitään tapaa erottaa siemenkristalli tavallisesta?

Ne näyttävät huurteisilta ja on vaikeaa sanoa, onko se pinnassa vai koko matkalla. Ne näyttävät huurteiselta jäältä.

Merkitseekö tämä sitä, että tuo kristalli ei ole läpinäkyvä vaan samea?

Ette pitäisi sitä sameana kvartsina, silloin kun ajattelette sisäpuolta sameaksi. Siemenkristallit näyttävät melkein sameilta pinnalta ja ne tuntuvat erilaiselta. Ne ovat karkeampia.

Olen kuullut, että joillain muinaissivilisaatioilla oli laitteita, jotka olisivat tietokone nykytermein. Käyttivätkö ne siemenkristalleja informaation tallentamiseen?

Ne käyttivät samantyyppisiä kristalleja. On vain joitain hyvin hienosia eroavuuksia. Siemenkristalleina käytetyt kristallit ohjelmoidaan antamaan informaatiota eri tavalla tai eri taajuudella kuin ne, joita käytetään vain datan tallentamiseen. Silloin kun siemenkristallit vapauttavat informaatiota toisiin kristalleihin, niiden on tehtävä se tietyllä taajuudella - melkein kuin radiokanavavalitsin - jotta toiset kristallit voivat ottaa sen ja sitten yhdistyä informaatioon. Muut kristallit toimivat vähän eri taajuudella.

Puhut siemenkristalleista, joita joskus saa kristallikaupasta ja jotka on "kylvänyt" jokin toinen tietoisuus - onko näin?

Kyllä.

Puhut lemurialaisista, eikö?

Kyllä, mutta myös atlantislaisista. On atlantislaisia ja lemurialaisia siemenkristalleja.

Voisiko näitä siemenkristalleja jotka ovat aika pieniä, kylvää sisäänpääsykoodeilla, jotka päästäisivät suuriin siemenkristalleihin, joita ei ole vielä löydetty tai jotka ovat vielä haudattuna? Toisin sanoen, täytyykö niiden sisältää kaikki tieto itse?


Erittäin hyvä. Vastaus tähän on kyllä. Pienemmillä siemenkristalleilla voi olla tietty taajuussalasana, mikä voi päästää käyttäjän "keskuskoneelle", suurempiin kristalleihin syvällä maan sisällä, jotka tallentavat kaiken datan. Pieniä kristalleja käytetään avaamaan ovi suurempiin kristalleihin - tavallaan saamaan informaatiota keskustietokoneen tietokannasta käyttämällä henkilökohtaista tietokonetta kera salasanan.

Pidätte tästä. Paikka jota kutsutaan Shamballaksi, sisältää näitä valtavia "keskuskonekristalleja".

Tunsin paljon energiaa Cathedral Rockin ympärillä, mutta kun menin Bell Rockille, tunsin energiatukoksen ja tunsin samalla tavalla eilen. Enkö saanut energiaa Bell Rockista, koska minulla on jokin ongelma?

Sanoisimme, että Bell Rock on maskuliininen ja Cathedral Rock edustaa feminiinisyyttä. Feminiinienergiasi tai sisäinen feminiinisyytesi oli kuin kuiva sieni, kun menit Cathedral Rockille. Se imi kaiken tuon feminiinienergian. Olet matkustanut hyvin pitkän aikaa ja käyttänyt paljon maskuliinienergiaa. Maa antaa aina sitä, mitä tarvitsette, joten sinulle syötetään feminiinienergiaa. Koska olet käyttänyt paljon maskuliinienergiaa viime kuun aikana, värähtelysi sopi Bell Rockin kanssa yhteen, joten et huomannut juurikaan eroa.

Bell Rockin energiaan pääsee parhaiten fyysisen liikkeen avulla, kun taas muiden pyöreiden energiaan pääsee parhaiten meditoimalla.

Erittäin hyvä pointti, kyllä. Olemme samaa mieltä.

On siis parasta kiivetä Bell Rockille.

Jotkut ihmiset, kuten kanava, jotka vain istuvat Bell Rockilla, pitävät energiaa liian voimakkaana. Hänen on liikuttava energian liikkumiseksi läpi.

Haluaisin tietää, miksi tämän ryhmän ihmiset tulivat yhteen.

No, olette tehneet samanlaisia matkoja aiemmin. Voi näyttää vähän esoteeriselta vastaukselta, mutta kun kuljette tiettyjen ihmisen kanssa, energiayhdistelmänne voi toimia avaimena johonkin oveen. Jos ajattelette toisianne ja niitä matkoja, joita olette tehneet ympäri planeettaa jonkun toisen kanssa, olette muodostaneet kirjaimellisesti energiaverkon planeetan ympärille. Olette ikään kuin viitoittaneet tien ympäri planeettaa. Kun tie tulee viitoitettua ja kuljette sitä pitkin, erikseen tai yhdessä, palvelette paljon enemmän planeettaa, kuin käsitätte.

Olette matkustaneet kaikki yhdessä Amerikan alkuperäisasukkaina. Se on melko ilmeistä. Mutta kun matkustitte silloin, olitte etsijöitä. Olitte nuoria polulla. Tänä aikana ette ole noista nuoria etsijöitä, vaikka saatatte olla eri mieltä kanssani. Olette tällä matkalla antamassa takaisin sitä, mitä teille annettiin kauan sitten. Teidän ei tarvitse tehdä mitään erityistä tämän suorittamiseksi. Vain olemalla luonnollinen itsenne ja iloinen palautatte tuon lahjan.

YHTEINEN ELÄMÄ KAUAN SITTEN

Uteliaisuutenne tyydyttämiseksi vähän olemme juuri saaneet mielenkiintoisen tarinan kerrottavaksi teille. Havaitsemme matkan, kenties 1200 vuotta sitten tällä alueella tai tarkemmin Grand Canyonilla. Olitte kaikki Amerikan alkuperäiskansaa ja olitte menneet syvälle kanjoniin matkallanne ja sitten seurasitte Colorado-jokea, kuten sitä nyt kutsutaan. Havaitsemme, että olitte melko nuoria. Tietty heimo mihin kuuluitte, antoi tapahtua vision etsintää, silloin kun lapset olivat murrosiässä, mutta tällaista etsintää ette tehneet yksin. Teitte sen läheisten kanssa. Ja niin te kaikki menitte tuolla vision etsintämatkalle.

Näemme teidän istuvan tulella. Istutte vuorenseinää vasten kanjonissa. Kuva on erittäin selvä. Yksi teistä kohentaa kepillä tulta. Olette hyvin tunteikkaita. Melkein itkette. Kiitätte Suurta henkeä teidän kaikkien saattamisesta yhteen. Tunnette, että jos kuolisitte siihen paikkaan, olisitte eläneet täyden ja rikkaan elämän. Kaikki ovat samaa mieltä ja siitä tulee hyvin tunteikasta. Sitten kiitollisuus kumpusi sisältänne hyvin vahvasti. Vannoitte kaikki yhdessä, että jonain päivänä antaisitte takaisin universumille sen, mitä teille oli annettu. Sitä olette nyt tekemässä.

Mutta kerromme teille pikkusalaisuuden. Nautitte sen tekemisestä niin paljon, että olette tehneet sen pari muutakin kertaa, parissa eri elämässä. On kaksi, jotka eivät ole täällä nyt ja jotka olivat silloin. He eivät ole nyt elossa, vaan he palvelevat oppaina teille kaikille.

Voitteko kertoa, ketkä kaksi ihmistä palvelevat nyt oppaina?

Tarkoitatko, missä muodossa he ovat nyt palvellessaan oppaina? Ensinnäkin sanomme yhden asian oppaista. Ulkonäöllä ei ole mitään merkitystä heille, joten he ottavat teille merkittävän ulkonäön. Näemme toisen näistä hyvin selvästi. Hän ottaa hyvin vanhan intiaanimiehen muodon. Elämässä mistä puhuimme juuri, hän oli tulen ympärillä nuorena miehenä. Myöhemmin tuossa elämässä hänestä tuli poppamies. Hän oli teidän jokaisen kanssa, kun kuolitte, ja hän johti teidät toiseen maailmaan. Hän siis eli kauemmin kuin muut teistä. Kun kukin teistä kuoli, hän kommunikoi henkienne kanssa ja lupasi, että hän olisi aina yhteydessä teihin. Voitte kutsua häntä Ukkoskarhuksi.

Olimmeko silloin Hopeja?

Sanoisimme, että olitte kyllä heimo, joka oli yhteydessä Hopeihin. Hopiheimo on usein jakautunut toisiin ryhmiin. Mutta sanoisimme kaikista heimoista Hopien olevan lähimpänä.

Olen intuitiivisesti tuntenut yhteyden Lazarisiin ja Babajiin tällä matkalla. Ovatko nämä kaksi mainitsemaasi henkiopasta yhteydessä noihin olentoihin?

Yhteys on, mutta meidän on kuvailtava sitä. Lazaris on ryhmätietoisuus kuten Germaine. Vaikka voitte esitellä Babajin henkilönä, kutsuisimme myös sitä ryhmätietoisuudeksi. Näillä kahdella energiatietoisuudella on vahva yhteys Lemuriaan, sillä ne olivat opastavia voimia, jotka auttoivat säilyttämään informaation. Ja näin ollen kun alatte päästä tuohon informaatioon, hyvin luultavasti vetäisitte puoleenne Lazarisin tai Babajin. Te kaikki vedätte puoleenne niitä olentoja, joiden kanssa teillä on yhteyksiä menneisyydestä.

Haluaisin tietää siitä näystä, josta juuri puhuit. Minulla on tunne, että kaikki olivat poikia. Oliko yhtään naista tai tyttöä, joka otti osaa vision etsintään?

Olet oikeassa, kaikki olivat miespuolisia. Jos kuitenkin muistat, sanoimme, että oli kaksi, jotka eivät ole nyt täällä kanssanne ja joista toinen ilmestyi intiaanioppaana. Toinen oli yhden teidän kaksoissisar. Hän oli sairaalloinen ihminen eikä hän voinut osallistua tällaisille retkille. Ainakin perinteisesti nämä matkat olivat joko naisille tai miehille. Mutta hän halusi olla teidän kanssanne erittäin paljon. Niinpä hän heijasti itsensä teihin tietoisuutensa kautta, kun teitte matkaa. Tavallaan hän oli kanssanne, muttei fyysisesti. Teidän välillänne oli erittäin vahva side. Ja näin hän toisena oppaana ilmestyy nuorena intiaaninaisena. Voitte viitata häneen Pikkupeurana. Häntä kutsuttiin tällä nimellä, koska hän oli niin hauras.

Kun kuljimme tänään raunioilla, sanoit, että alueella oli peura, ja haluaisin todella nähdä peuran. Luulen, että se liittyi jotenkin tähän henkioppaaseen.

Kyllä.

Haluaisin asettaa kristalleja alueelle, missä ne auttaisivat vapauttamaan muinaistietoa, mikä on ollut haudattuna.

No, tässä on sinulle harjoitus. Silloin kun te kaikki olitte Amerikan alkuperäiskansaa, teille opetettiin aina tai osasitte aina, miten luetaan luonnon merkkejä tietääksenne, milloin oli sopivaa tehdä jotain. Ota huomenna yksi tai kaksi kristallia mukaasi ja tarkkaile universumin merkkejä, jotka kertovat sinulle, milloin on aika haudata kristalli. Merkki ilmentyy jotenkin luontoon. Se voisi olla kiehtova kalliomuodostelma tai jonkin eläimen näkeminen. Tule siksi intiaaniksi, joka olet, ja tiedät, minne laittaa sen. Aistimme, että saatat yhdistyä yhteen tai kahteen paikkaan, mitkä ovat sopivia. Emme voi antaa sinulle enempää informaatiota, koska se on sinun visiosi.

Käytin ennen paljon energiaa yrittäen pakottaa asioita tapahtumaan, mutta huomasin sen olevan tarpeetonta. Vain itsenäni oleminen ja yhtä universumin kanssa on kaikki, mitä minun on tehtävä. Olin todella pakahtua tunteisiin, kun tiedostin, että olen tosiaan Jumala.

Kyllä, olet juuri avannut tuon oven vähän enemmän.

Aiemmin tänään kerroimme teille, miten tietyt ihmiset Lemurialla menivät vapaaehtoisesti maan alle odottamaan, kunnes maanmuutokset laantuivat ja sitten ilmestyivät esiin. Jotkut ihmiset ilmestyivät Sedonassa, jotkut Mount Shastan alueella Kaliforniassa, jotkut Himalajalla, jotkut Britanniassa ja jotkut Perussa. Näiden alueiden välillä kulkee hyvin monimutkainen maanalainen tunnelisarja.

Onko olemassa Perun ja Himalajan yhdistävä maanalainen tunneli?

Kyllä. Se on olemassa, mutta naamioitu.

Kuulemme usein tarinaa, että Shamballa on maan alla. Ovatko nämä tunnelit samanlaisia kuin ajatus Shamballasta?

Kyllä, Shamballaa pidettäisiin - analogiaa käyttäen - juna-asemana, joka yhdistää kaikki tunnelit.

Ovatko tunnelit täysin ehjiä? Ylläpidetäänkö niitä?

Jotkut ovat hajonneet, mutta päätunnelit ovat edelleen olemassa ja maan alla elävät ylläpitävät niitä.

Miksi nämä tunnelit rakennettiin ja kuka ne rakensi?

Tietyssä määrin niitä ei rakennettu, vaan ne muodostuivat luonnostaan.

Ne ovat siis luonnon yhdistäviä, maanalaisia luolia?

Kyllä, ja tarkemmin sanottuna, silloin kun jokin planeetta muodostetaan, usein jätetään yhdistäviä pisteitä pyörrealueiden välille. Paras tapa kuvata tätä olisi seuraava. Sanotaanpa, että on planeetta, joka on juuri muodostettu ja se on hyvin kuuma ja se pyörii nopeasti. Kun planeetan energia alkaa muodostua, luonnollisia pyörrealueita ilmestyy tai energiakenttiä muodostuu. Jos jokin pyörrekohta muodostuu tänne, on aina toinen vastapuolella, joten nämä pyörrepisteet ovat energeettisesti yhteydessä. Ne ovat yhteydessä maan kautta.

Kun tämä planeetta siis oli muodostumassa, maa muodostui noiden pyörrekohtien ympärille, jotka ovat luonnon tunneleita ja ne johtavat pisteestä toiseen. Kun planeetta muotoutuu, on melkein aina luonnollisia tunneleita, jotka yhdistävät merkittäviä energiakeskuksia. Ne ovat siis luonnollisia, kyllä, mutta niitä on ylläpidetty koko ajan.

Jos pyörrekohdat muuttuvat planeetallanne, jotkut vanhoista tunneleista voivat hajota.

Mutta jos menemme planeetan sisään, paine muuttuu ja lämpötila nousee. Mikä vaikutus noilla olosuhteilla on?

Teidän ei ole koskaan tarkoitus mennä noihin tunneleihin tässä värähtelyajattelussa. Kun puhumme matkoista, joita olette tehneet tunnelien läpi, puhumme ajoista, jolloin ette ole olleet tätä taajuutta. Taajuutenne oli hyvin erilainen. Se oli nopeampi. Sellaiset asiat eivät vaikuta olentoon, joka on värähtelyltään nopeampi. Jotkut noista tunneleista eivät myöskään ole niin syviä, kuin luulisitte. Ne ovat luultavasti vain maan vaippaosassa ja se on noin saman paksuinen kuin munankuori suhteessa koko munaan. Se on suhteellisesti sanottuna hyvin, hyvin ohut alue.

Mutta tämä näyttää ristiriitaiselta sen kanssa, mitä sanoit planeetan toisen puolen energiapisteitä yhdistävistä tunneleista.

Kyllä, sitä on usein vaikeaa kuvata, koska se ei sisällä moniulotteista liikettä. Tämä on haastavaa, mutta yritämme. Se saattaa olla keskustelua gravitaatiosta. Todellisuushavaintonne on hyvin yhdistynyt maan gravitaatiokenttään. Kun muutatte suhdettanne siihen, muutatte todellisuushavaintoanne. Kun astutte maan sisään, muutatte suhdettanne gravitaatiokenttään. Siitä tulee paljon moniulotteisempi. Se ei ole lineaarinen, joten jos yritätte ajatella sitä lineaarisena - ikään kuin menisitte maan hyvin kuuman keskuksen läpi - siinä ei olisi järkeä. Mutta ajan ja avaruuden määritelmistä tulee erilaisia, kun astutte maan sisään.

Kenties olette kuulleet amiraali Byrdistä, joka oletettavasti lensi koneensa maan tunneleihin. Hän näki siellä hyvin monia asioita, joita ei olisi pitänyt olla, koska astuttuaan maan sisään hän irtosi suhteesta aikaan ja paikkaan sellaisina, kuin ne tunnetaan pinnalla. Hänen kokemuksiaan ei siis voi tarkastella teidän todellisuushavaintotavallanne. Ne eivät sovi yhteen.

Tavallaan meneminen maan sisään ja avaruuteen ovat sama asia. Periaatteessa se merkitsee, että muutetaan havaintoa ajasta ja tilasta. Toivomme, ettei tämä ollut liian monimutkaista.

Jos jokin olento siis kulkisi maanalaisten tunnelien läpi, olisiko se korkealle kehittynyt?

Ei välttämättä. Voisimme sanoa sitä vuorottelevaksi elämänmuodoksi. Niiden todellisuus on hyvin erilainen kuin teidän. Erilainen ei välttämättä merkitse parempaa. Te liikutte ilman läpi ja kala liikkuu veden läpi teidän todellisuudessanne. Eri ympäristöissä on erilaisia sääntöjä. On ollut joitain negatiivisesti suuntautuneita ryhmiä, jotka ovat yrittäneet käyttää näitä tunneleita. Mitä korkeampi värähtelynne on, sitä helpommin pystytte pääsemään näihin tunneleihin. Negatiivisesti suuntautunut olento ei pystyisi kulkemaan pisteestä toiseen.

Kaikissa rakenteissa joissa on kuori, kuten maa, pyörteillä on hyvin suora suhde toisiinsa kuoren poikki, ei maan keskuksen läpi. Esimerkiksi jos laukaisette ydinpommin yhdessä osassa maapalloa, shokkiaallot kulkevat ympäri kuorta ja kohtaavat toisen puolen nopeammin kuin planeetan läpi. Pyörteillä on siis suhde toistensa kanssa kuoren kautta, ei maan sulan keskuksen kautta. En halua tehdä ehdotonta toteamusta, mutta se suhde mistä puhumme, mikä salli tunnelijärjestelmän muodostua, syntyy kuoren kautta. Se on sfäärin luonne.

Kuulin, että energiaverkkojärjestelmä mikä meillä oli ennen, on muuttumassa ja että maa on nyt muodostamassa uuden verkkojärjestelmän. Onko näin?

Sanotaanpa ensin, että menneisyydessä pyörrepaikat ovat muuttuneet, koska suuri osa siitä on liittynyt maan kallistumiseen akselillaan. On siis mahdollista, että ne voivat muuttua, mutta emme havaitse suurta todennäköisyyttä, että ne muuttuisivat, ellei maa tee dramaattista muutosta akselillaan. Verkon muutostapaa voidaan selittää seuraavasti.

Haluamme puhua tästä verkosta kuin kudelmasta, joka on planeettanne ympärillä. Kuivitelkaa, että tämä kudelma on malliltaan hyvin yksinkertainen. Kudelma on muuttumassa yksinkertaista mallista monimutkaisempaan malliin, jotta se sallii enemmän niiden puolien näkyä tai taittua verkosta tai kudelmasta, joita teillä kaikilla on.

Toivotamme teille upeita unia yöllä. Paljon rakkautta teille kaikille ja hyvää yötä.

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< Prev