HomeViestejäLyssa Royal2.5.1992 - Neljännen tiheyden suhteet

2.5.1992 - Neljännen tiheyden suhteet

NELJÄNNEN TIHEYDEN SUHTEET

Germanea ja Sashaa kanavoinut Lyssa Royal ( www.lyssaroyal.com)
2.5.1992
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys kaikille. Tämä on Germane. Haluaisimme kiittää teitä kaikkia paikallaolostanne tänä iltana. Tilaisuuden otsikko on "Neljännen tiheyden suhteet". Haluaisimme kannustaa teitä vapaasti esittämään kysymyksiä, joita teillä on mielessänne tästä aiheesta.

Aiomme aloittaa puhumalla transformoitumisesta kolmannesta tiheydestä neljänteen. Kuten olette kuulleet meidän sanovan monta kertaa, yksi kolmannen tiheyden ominaispiirre on erillisyys - on se sitten erillisyyttä Jumallähteestä, toisistanne tai sisällänne eri osien välillä.

Tämä erillisyys on ollut välttämätöntä pysyäksenne kolmannen tiheyden kokemuksessa. Emme sano millään muotoa, että se erillisyys mikä on ollut osana maailmaanne useita tuhansia vuosia, on mitenkään väärin, huono tai negatiivinen asia. Se on osa kokemusta, jonka te kaikki olette valinneet.

Kun siirrytte 3D:stä 4D-todellisuuteen, yksi neljännen tiheyden päälaaduista on yhdistyminen tai uudelleenyhdistyminen. Siksi ne lait tai lähtökohdat joita teillä on 3D-todellisuudessa (erillisyyteen perustuen), eivät enää voi toimia onnistuneesti 4D:ssä. Jos yritätte viedä erillisyyden lähtökohdat ja uskomukset 4D-todellisuuteen ja kieltäydytte päästämästä niistä irti, voitte kirjaimellisesti repiä itsenne tunteellisesti rikki.

Paljon siitä, mitä monet teistä tuntevat omassa kasvussaan (on kyse sitten suhteista rakastajiin, perheeseen, ystäviin tai itseenne), on melkein kuin tunnetta kiireestä päästää irti tietyistä asioista, joita on toteutettu hyvin pitkään. Tämä kiireentuntu liittyy kirjaimellisesti siihen, että olette siirtymässä yhdestä värähtelytodellisuudesta toiseen. Uskomukset ja lähtökohdat jotka toimivat yhdessä todellisuudessa, eivät voi elää seuraavassa. Niinpä tunnette halua muuttaa uskomuksia, lähtökohtia ja siksi tapaanne elää. Tavallaan joku on ikään kuin ojentanut teille sotkuisen lankasykerön. Se on sylissänne ettekä te tiedä, mistä aloittaisitte sen selvittämisen. Voitte vain aloittaa helpoimmasta kohdasta.

3D-SUHTEET

Kun tämä tuodaan suhteisiin, 3D-lähtökohdat ja -uskomukset (erillisyys) olivat välttämättömiä pitämään yllä 3D-suhteita. Kerromme teille joitain näistä periaatteista. Erillisyyteen perustuvat periaatteet voivat olla seuraavia:

Salailu. Tällä on ollut suuri asia yhteiskunnassanne. Salailu on informaation pidättämistä kumppaniltanne tai itseltänne. Salailu ei toimi vain vuorovaikutuksessanne toisiin, vaan salailu pitää teidät erillään myös suuremmasta osasta itseänne. Salailu on ollut erittäin tärkeä suhteiden ylläpitämisessä 3D-todellisuudessa, koska se on erillisyyden ilmaisua.

Pelkoon perustuva yksiavioisuus. Yhtä erillisyyden ilmaisumuotoa kutsuttaisiin yksiavioisuudeksi, pelkoon perustuvaksi yksiavioisuudeksi. Emme puhu valitusta yksiavioisuudesta, puhumme pelkoyksiavioisuudesta. Tämä on ollut yksi erillisyyteen perustuva ilmaisumuoto. Lähtökohta on periaatteessa se, että jos voitte saada jonkun sitoutumaan teihin, niin poistutte virrasta, missä teidän täytyy käsitellä suhteita, ja olette turvassa. Olette erillään muusta maailmasta. Erillään ja turvassa. Tämä on pelkoon perustuvaa yksiavioisuutta.

Ehdollinen rakkaus. Ehdollinen rakkaus on ollut erittäin oleellinen ilmaisumuoto 3D-tyyppisten suhteiden ylläpitämisessä. Ehdollinen rakkaus merkitsee, että rakastatte jotakuta vain, jos hän tyydyttää tarpeenne tai asettamanne ehdot. Jos hän ei tyydytä, vedätte pois rakkautenne. Ehdottoman rakkauden merkitystä ei ole ymmärretty 3D-todellisuudessa. Silloin kun toimimme erillispuitteista, se on ainoa tapa tarkastella kaikkea muuta. Ja näin rakkaus (rakkauden vanha määritelmä 3D:ssä) perustuu ehtoihin.

Odotukset. Tämä merkitsee, että menette suhteeseen jonkun kanssa mielessänne odotuksia, joista ette ehkä ole edes tietoinen. Jos olette tietoinen näistä odotuksista, yritätte saada toisen ihmisen täyttämään ne. Taas kerran, toista ihmistä käytetään tyydyttämään suhdetta etsivän ihmisen tarve.

Manipulointi. Tämä on yksi piirre, mikä on usein luontainen 3D-suhteissa. Tämä voi olla hyvin piilossa. Se on joissain tapauksissa myös avointa. Kuitenkin klassisessa 3D-suhteessa voidaan pelata hyvin syvään juurtuneita manipulointipelejä, niin että kumpikin persoona saa tarpeensa tyydytettyä tai suojaa peloiltaan. Hyvin usein manipulointia toteutetaan suojaamaan omita peloilta. Jos manipuloitte toista ihmistä, teidän ei tarvitse tuntea omaa pelkoanne.

Kontrolloinnin tarve on myös luontainen ominaisuus hyvin tiukasti ankkuroituneissa 3D-suhteissa. Tämä on epäluottamusta siihen todellisuuteen, että kaikki tapahtuu niin, kuin tarvitsee tai suuremmaksi hyväksenne. Kontrolloinnin tarve sanoo, että te ette hyväksy tuota ajatusta. Teidän on sen sijaan muokattava ja pakotettava suhdetta, koska ette luota, ette se on itsestään sitä, mitä sen tarvitsee olla.

Lopetamme tähän, koska on paljon enemmän, kuin voimme sanoa tästä. Se tulee esiin myöhemmin tilaisuuden aikana. Mennäänpä 4D-ajatukseen.

4D-SUHTEET

Koska 4D perustuu yhdistymiseen tai uudelleenyhdistymiseen, niitä ominaisuuksia jotka olivat kerran vallitseva tilanne 3D-suhteissa, ei voi enää ylläpitää 4D:ssä. Sen värähtely ei voi kirjaimellisesti ylläpitää erillisyysajatuksia. 4D-suhteiden luontaisia ominaisuuksia voisivat olla:

Rehellisyys (salailemattomuus). Parilla tai yksiköllä täytyy olla - kaiken kustannuksella - rehellisyyttä salailun sijasta. Tämä merkitsee, että jos näette ystävänne tai kumppaninne tekevän jotain, mikä sabotoi heitä tai suhdetta, puhutte havainnostanne sen pidättelemisen sijasta (jotta ette loukkaa hänen tunteitaan tai voitte jatkaa hänen kontrollointiaan suhteessa). Puhumme tässä kirjaimellisesti vastakohdista.

3D on salailua, 4D on rehellisyyttä. Emme voi liikaa korostaa rehellisyyden merkitystä 4D-suhteessa. Jos ei ole rehellisyyttä, suhde ei voi jatkua 4D-mallissa. Se on näin kriittistä.

Kun sanomme "rehellisyys", puhumme myös rehellisyydestä itselle. Monet teistä salaavat toisinaan itseltään asioita tunteakseen turvaa. 4D-todellisuudessa on erittäin vaikeaa salata asioita itseltään. Saatatte herätä yhtenä aamuna ja käsitätte yhtäkkiä, että suhde jossa olette, ei enää palvele teitä. Se on tunnistettava virtauksen jatkumiseksi. Emme millään muotoa sano: "Teidän on omaksuttava nämä piirteet nyt!" Ei lainkaan. Teette tämän luonnostaan. Kuitenkin tässä siirtymäjaksossa 3D:stä 4D:hen teihin osuu kummankin ominaisuuksia. Kun tätä tapahtuu, teidän täytyy tehdä valintoja siitä, miten haluatte jatkaa suhteissanne.

Toteamme, että jos valitsette yhdistymismallin (4D) ja todella tulette tuoksi ajatukseksi (ette vain yritä tulla siksi), niin ette tunne menetyksen tuskaa missään tilanteessa, missään suhteessa. Tunnette tuskaa tai menetystä vain, jos olette 3D-suhteessa tai huijaatte itsenne ajattelemaan, että olette 4D-suhteessa. Silloin menetyksen tuska tulee esiin.

Taas kerran, haluamme painottaa teille kaikille, ettemme sano, että teidän on tehtävä näin ja siirryttävä 4D-suhteisiin. Ei lainkaan. Teillä on vaihtoehtoja. Voitte tehdä valintoja. Se riippuu täysin teistä. Haluamme kuitenkin havainnollistaa teille sitä sopimuspakettia, jonka saatatte allekirjoittaa, jos teette tiettyjä valintoja. Kyse on sopimuspaketista.

Jos teette erillisyyteen perustuvan valinnan (3D-malli) ja sitten odotatte elävänne 4D-mallissa, sitä ei tapahdu. Tunnistakaa, mihin valintanne perustuvat. Tehkää jatkuvasti valintojanne sen perusteella.

Palataanpa 3D- ja 4D-suhteiden piirteisiin. 3D-suhteet perustuvat salailuun ja 4D-suhteet rehellisyyteen, 3D-suhteet perustuvat ehdolliseen rakkauteen ja 4D-suhteet ehdottomaan rakkauteen. Jokaisella olennolla on kyky kokea hetkestä toiseen enemmän ehdotonta rakkautta kuin koskaan ennen. Ehdottomalle rakkaudelle ei tule koskaan rajaa. Tähän saakka kokemuksenne rakkaudesta ovat olleet 3D:tä. Teidän on kirjaimellisesti rakennettava määritelmäänne ehdottomasta rakkaudesta, koska se voidaan kuvitella vain kokemalla sitä. Tiedämme, että olette kuulleet määritelmiä. Tiedämme, että jokainen teistä voi keksiä määritelmiä. Mutta nuo määritelmät ovat osittain älyllisiä. Niitä ei ole vielä tuotu 100%:sti tunteisiin.

Ehdoton rakkaus on yksi oleellinen osa 4D-suhteita. Se merkitsee jonkun rakastamista ehdoitta. Jos hän ei tyydytä tarpeitanne, rakastatte häntä silti. Jos hän ei toteuta odotuksianne, rakastatte häntä silti. Rakastatte häntä sellaisena, kuin hän on, yrittämättä muuttaa. Se on "hetkessä"-tyyppinen kokemus, kun taas ehdollinen rakkaus perustuu aina menneisyyteen tai tulevaisuuteen, ei nykyisyyteen. Ehdoton rakkaus perustuu nykyhetkeen.

Ehdoton luottamus. Tämä on vastakohta 3D-ominaisuudelle "tarve kontrolloida". Ei ole mitään tarvetta tai halua kontrolloida. Kyse ei ole siitä, että teidän on joka aamu noustessanne sanottava: "Minun on luotettava tänään." Kyse on olemisesta. Kun heräätte joka aamu, ette ole huolissanne henkenne pitämisestä kehossa. Ette keskity siihen. Se vain tapahtuu. 4D on sellaista. Luottamus on siellä, se vain tapahtuu. Kontrolli vs. luottamus.

Sallivuus. Tämä on manipuloinnin vastakohta. Sallikaa. Sallikaa toisen ihmisen olla sitä, kuka hänen tarvitsee olla, koska vasta sitten todellisuudessa näette, kuka hän on. Jos yritätte manipuloida häntä, ette koskaan näe, kuka hän oikeasti on. Näette sen, kuka hänen tarvitsee olla.

Valintaan perustuvat suhteet. Tämä on vastakohta yksiavioisuuteen pelosta. Tämä merkitsee, että jos haluatte yksiavioisuutta, se tapahtuu tietoisesta valinnasta. Jos haluatte moniavioisuutta tai moniuskollisuutta, se tapahtuu tietoisesta valinnasta.

Teidän on täysin hyväksyttävää valita mikä tahansa näistä. Kaikki nämä asiat ovat luonteeltaan neutraaleja. Niissä ei ole sisäänrakennettua merkitystä. Annatte niille merkityksen tuomitsemalla. Yksi ei ole parempi, toinen ei ole huonompi. Kaikki nämä valinnat ovat neutraaleja, mikä tahansa valitsemanne voi toimia teillä. Jos tietoinen valintanne on kuitenkin siirtyä 4D-tyyppisiin suhteisiin, ette pysty tekemään sitä, jos pidätte kiinni jostain 3D-lähtökohdasta. Ne täytyy kaikki muuttaa ja järjestää uudelleen.

Kun vaihdetaan 3D-näkökulmasta 4D-näkökulmaan, monet ihmiset kokevat itse asiassa pelkoa. Menette kirjaimellisesti kartoittamattomalle alueelle. Ette voi välttämättä nähdä, mitä seuraavan harjanteen takana on. Niinpä se on pelottavaa monille ihmisille. Se on täysin ok. Mutta jos todella haluatte tavoitella sitä, antakaa tuon pelon olla ok. Sitten kun pääsette harjanteen toiselle puolelle, käsitätte, ettei identiteettinne perustu toiseen ihmiseen. Identiteettinne perustuu teihin. Olette ainoa, josta olette riippuvainen. Tunnette tuon voiman, selkeyden, vapauden ja vapautumisen, mikä tulee oman voimansa tunnistamisesta.

Se on todella mielenkiintoista, koska 3D-tyyppisissä suhteissa (erillisyys) teillä on erillisyyden harha, mutta kuitenkin luotte asioita, jotka muistuttavat teille, että olette silti kaikki yhteydessä. Esimerkiksi ihmiset käyttävät 3D:ssä kietoutumista muistuttamaan itseään, että olette silti yhteydessä. Kuitenkin tulkintanne yhteydestä on tullut esiin tavalla, mikä on haitallinen eikä tukea antava. Kietoutuminen on 3D-versio 4D:n yhteydessä olemisesta. Kyse on oikeastaan siitä tavasta, jolla tarkastelette asiaa.

Silloin kun tunnette kietoutuneenne toiseen ihmiseen elämässänne ja se sattuu, pysähtykää hetkeksi. Vetäkää muutaman kerran syvään henkeä. Muistuttakaa itsellenne, että kietoutuminen on muistuttamassa teille, että te ette ole perimmiltään koskaan erillään tuosta toisesta ihmisestä. Erillisyys on harhaa. Riippumatta siitä, miten kauas menette, ette ole erillään tuosta ihmisestä. Jos voitte alkaa parantaa tuota tunnepelkoa, että te ette ole jatkossa enää yhdessä tuon ihmisen kanssa, alatte tuntea yhteyden tunnetta, mikä sitten korvaa 3D-kietoutumisajatuksen. Teidän ei enää tarvitse luoda pelkoa kietoutumisen kautta. Luotte näin yhteyttä ilmaisunne kautta kaikissa suhteissa.

Monet toimimattomuusoireet 3D:ssä ovat tapanne muistuttaa itsellenne joistain 4D-suhteiden ominaisuuksista. Mutta ne tulkitaan erillisyysverhon kautta. Niinpä ne tulevat esiin vähän vinossa. Ne ovat kuitenkin muistutuksia ja työkaluja. Ne ovat auttamassa teitä helpottamaan tuskaanne vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Kommentteja tai kysymyksiä?

Mikä on energianäkökulma 3D:stä 4D:hen? Tiedämme, että yhdistymistä tapahtuu kaikilla tasoilla. Saumat repeävät ja uusia asioita muodostuu. Tulemme näkemään muutoksia. Mitä ounastelette?

Ensinnäkin, nämä asiat alkoivat 1960-luvulla teidän aikaanne. Aloitte tuntea muutosta 3D:stä 4D:hen suhdeilmaisussanne, mutta ette ole tienneet, mitä tapahtui. Ette tienneet, että voisitte mennä tuon energian myötä ja parantua. Sen sijaan olette yrittäneet massatietoisuutena vastustaa muutosta. Olette nähneet avioerojen lisääntyvän paljon 1960-luvuista lähtien. Paljon tästä on muutosvastarintaa, kunnes tulee katkeamispiste.

Avioero on 3D-ratkaisu. Katkaiseminen. Eroaminen. Avioero on ajatus itsenne erottamisesta, sen keinotekoisen harhan luomiseksi, että te ette ole enää yhteydessä tuohon ihmiseen. "Avioeron" 4D-versio on sen tunnistamista, että kaksi suhteessa olevaa ihmistä menee eri suuntaan, ja se sallitaan. Ei ole eroa, koska ette voi koskaan olla erillään. Annatte toisen ihmisen mennä tuohon suuntaan.

Energeettisesti huomaatte, että nämä energiat koskettavat kaikkia. Jokainen ihminen reagoi niihin ainoalla osaamallaan tavalla. Jotkut ihmiset kieltävät ne. Jotkut ihmiset heilahtavat vastakkaiseen suuntaan. Jotkut ihmiset polarisoituvat. Jotkut ihmiset menevät virran mukana. Mutta huomaatte, ettei tämä kysymys mene pois. Se haastaa teidät, se haastaa teidät ja se haastaa teidät, kunnes voitte tulla kasvotusten omien riittämättömyyden ja yksinäisyyden tunteidenne ja sen kanssa, miten olette pyrkineet suhteissa täyttämään tuon kuilun.

Energeettisesti luotte vähemmän epäharmoniaa, jos menette muutoksen mukana. Jos vastustatte, luotte lisää epämukavuutta ja tuskaa.

Kun puhun näistä ajatuksista liittyen suhteisiin toisten kanssa, ajatellaan kaiken liittyvän aina seksiin. Kukaan ei näytä oikeasti tajuavan pointtia.

Ärtymys kohdistetaan seksiin, koska yksilöt usein pitävät toista syytä häiriötekijänä, jottei heidän tarvitse katsoa kipua. Seksi joka on haavoittuvuuden ilmaisumuoto, ärsyttää ihmisiä, koska he eivät halua olla haavoittuvia. Jos he ovat haavoittuvia, he uskovat olevansa heikkoja ja avoimia hyökkäykselle. Heidän uskomuksensa mukaan sitä on vältettävä kaiken kustannuksella. Niinpä he syyttävät seksiä. Se ei ole ongelma eikä ole koskaan ollut. Se on oire. Yhteiskuntana näkökulmanne seksiin on oire suuremmasta toimimattomuudesta. Sillä ei ole mitään tekemistä ongelman kanssa.

Energeettisesti havaitsette, että kun tämä muutos tapahtuu, käytte ennen kaikkea läpi sisäisiä muutoksia. Se voi ensin ilmentyä ulkopuolellanne. Saatatte ajatella, että kyse on ongelmasta suhteessanne. Ei ole. Sisäisen muutoksenne nähdään heijastuvan suhteeseenne. Ensimmäinen taso on aina sisällänne. Jos vastustatte muutosta, alatte tuntea tuskaa, hämmennystä ja kenties ilmentää myös kaikenlaisia fyysisiä oireita. Tätä tapahtuu, jos ette ole valmis liikkumaan niiden muutosten mukana, joita tapahtuu sisällänne ja massatietoisuudessa. Jos olette valmis liikkumaan niiden mukana, niin alatte nähdä, että teistä tulee kenties tunteellisempi joksikin aikaa, päästätte joitain asioita ulos ja sitten suhteenne alkavat muuttua. Muutos ei merkitse niiden loppumista. Muutos ei merkitse tuhoutumista tai avioeroa. Muutos merkitsee muutosta ja vain sitä muutos merkitsee.

Voitte sitten kulkea näiden muutosten mukana ja jos elämässänne on kumppani, voitte pyrkiä auttamaan häntä kulkemaan muutosten läpi samaan aikaan kanssanne. Luottakaa, että te kaksi olette samalla polulla riippumatta siitä, mitä valintoja tapahtuu.

Ymmärrämme, että monet ihmiset yhteiskunnassanne perustavat henkilökohtaisen tyydytyksen tai menestyksen siihen, miten heidän suhteensa toimivat elämässä. Tämä mittausmenetelmä ei voi enää jatkua. Se on keinotekoinen rakenne, mikä antaa kehotekoisesti generoimaanne tietoa, jottei teidän tarvitse kohdata ongelmianne. Se oli työkalu 3D:ssä. Siitä tulee hyvin erilaista 4D:ssä. Näette, että jos vastustatte oman voimanne ottamista, etsitte jatkuvasti suhteita antamaan vahvistusta omalle olemuksellenne. Jos suhteet eivät toimi ja on koko ajan ristiriitaa, syynä on, että käytätte edelleen suhdetta tekemään olostanne paremman. Sitä ei voi tapahtua 4D-tyyppisissä suhteissa.

Vihjasitte, että uudet suhteet ovat olemassa valinnasta. Kaikki muut asiat joita olette koskettaneet, näyttävät olevan yhdessä hyväksyttyjä asioita, jotka osapuolet voivat hyväksyä täysin omikseen ja sitten jakaa niiden hedelmät toisen kanssa. Tämä näyttää vihjaavan 4D-suhteeseen, joka merkitsee kummankin jonkinlaista ehdollista hyväksymistä.

Ei. Jos olemme selittäneet väärin, pyydämme anteeksi. Annamme teille esimerkin tietoisesta valinnasta. Sanotaanpa, että olette suhteessa mieheen (tai naiseen) 4D:ssä. Tässä on esimerkki siitä, mistä emme puhu. Sanotte ihmiselle: "Haluan yksiavioisen (tai moniavioisen tms.) suhteen ja jatkan tätä suhdetta kanssasi vain, jos suostut siihen." Ei näin. Valinnat ovat täysin omasta puolestanne. Jos valitsette yksiavioisuuden, niin vain te päätätte olla harjoittamatta seksiä toisten kanssa. Ette vaadi toista tekemään samaa valintaa. Valinnat ovat kaikki omasta puolestanne. Niillä ei ole mitään tekemistä toisen ihmisen kanssa. Jos päätätätte olla ei-yksiavioinen, niin tuo valinta on teidän. Kumppaninne voi tehdä, mitä haluaa. Teette valintoja vain omasta puolestanne, ette kenenkään muun. Ette vaadi, että toinen ihminen vastaa siihen. Sitä tarkoitimme tietoisella valinnalla.

4D:ssä toimitaan hetkessä. Yritetään siis toimia innostuksen mukaisesti. Miten toimitaan innostuksesta ja sisällytetään mukaan tuleva sitoutuminen? Voitaisiin päättää hedelmöittää lapsi, koska se innostaa hetkessä. Mutta tuohon innostukseen sisältyy valtava sitoutuminen ajan kuluessa.

4D-tyyppisissä suhteissa ei ole ajatusta sitoutumisesta. Sitoutuminen vie pois hetkestä. Jos pysytte täysi hetkessä ja ajattelette lapsen saamista, kaikki 4D:stä hahmottelemamme periaatteet tulevat peliin mukaan. Eli ehdoton luottamus. Ei tarvitse suunnitella tulevaisuutta. Kyse on luottamuksesta. Ymmärrättekö?

Sitoutuminen on siis 3D-harhaa. Mitä se oikeastaan merkitsee? Miten monet ihmiset tekevät sitoumuksia eivätkä pidä niitä? Sitoutuminen ei koskaan takaa varmuutta. Se saa teidät ajattelemaan, että olette turvassa. Siinä on eroa.

4D-suhteessa missä on luottamusta kontrolloinnin sijasta, sallimista manipuloinnin sijasta, ei ole huolta tulevaisuudesta, koska on tieto, että kaikki hoituu itsestään. Jos 4D-nainen haluaa lapsen, hän ei hanki tuota lasta perustuen toiveeseen tai haluun, että isä on paikalla. Se tuo miehen mukaan johonkin sellaiseen, mikä on täysin naisen luomusta. Sellaista ajatusta ei voi olla 4D-todellisuudessa. Siksi jos 4D-nainen haluaa lapsen, hän saa lapsen, koska hän haluaa sitä. Koska hän haluaa lapsen, on ehdoton luottamus ja salliminen, että kaikki tulee olemaan täysin hyvin. Jos tuo nainen on plejadilainen, tämä heijastuu heidän yhteiskuntafilosofiaansa. He ovat joka tapauksessa kaikki osa samaa perhettä. Se eroaa siitä, mitä näette täällä, vaikka yhteiskuntanne tulee muuttumaan. Kiinnittäkää huomiota siihen, kun otatte itsenne pois hetkestä.

Jos siis innostaa hetkessä hedelmöittää lapsi (ja se on todellinen innostus, ei pakkomielle), niin 4D-ajattelussa luotettaisiin ehdottomasti, että kaikki siitä eteenpäin toimii hyvin, koska seurattiin innostusta hetkessä.

Ehdottomasti! Jos jatkaisitte innostuksenne seuraamista koko ajan hetkestä toiseen, ei olisi syytä ajatella, että voisitte koskaan olla luottamatta.

Ei siis ajattelisi, että huomenna ei ehkä enää innostakaan saada tätä lasta. Vain luotettaisiin.

Juuri niin. Jos olette hetkessä ehdottomasti ja täysin, niin vauvan syntymän jälkeen tuo lapsi on joka päivä hetkessä. Hetkessä voitte rakastaa sitä. Hetkessä tunnistatte sen, mitä tahansa on todellisuudessanne, osaksi luomustanne ja sitä, kuka olette. Ei ole koskaan aikaa, jolloin sanotte: "Voi, tein virheen hankkiessani tämän lapsen." Ei koskaan.

Okei. Ja siksi on luontaista rakkautta ja aina innostusta luomustaan kohtaan? Kyse on vain sen tunnistamisesta aina hetkessä, että se on oma luomus. Ei vain lapsi, vaan koko todellisuus, mitä luodaan.

Kyllä. Yksi syy siihen, miksi teillä on vaikeuksia omistaa luomuksianne, on, että te ette ole hetkessä - olette menneisyydessä tai tulevaisuudessa. On erittäin vaikeaa nähdä, mitä olette luoneet, jos ette ole nykyisyydessä. Jos olette 100%:sti nykyisyydessä, voitte omistaa selvästi ja tietoisesti jokaisen luomuksenne, mitä teillä on koskaan ollut. Erittäin yksinkertaista. Ei ponnistelua.

3D:ssä olemme eläneet polariteeteissa ja äärimmäisyyksissä. Oman käsitykseni mukaan nämä äärimmäisyydet ovat vieneet meidät riippuvuuksiin ja riippuvuuteen. Tunnemme riippuvuutta siitä, että haluamme jonkun täyttävän tarpeemme. Siksi meistä tulee riippuvaisia toisesta ihmisestä.  Onko 4D:ssä sitten kaikki riippuvuus poissa?

Kyllä. Riippuvuutta ei voi olla 4D:ssä, koska 4D on yhdistymistä eikä erillisyyttä. Riippuvuus on erillisyyden piirre, missä ollaan riippuvainen jostain itsensä ulkopuolisesta. 4D:ssä tunnistetaan itsensä luojaksi ja silloin ei voi laittaa sitä itsensä ulkopuolelle. Se on yhtälö, joka ei toimi.

Minun on ilmaistava analogia ja sitten löydettävä vastaus. Tungemme ongelmamme laatikkoon ja suljemme sen kannella, missä lukee "seksi". Siksi seksi tuo usein esiin ongelmamme. Avaamme tuon laatikon ja nostamme kannen, joten kaikki ongelmat ryömivät ulos. Onko tapaa päästä käsiksi ongelmiin käyttämättä seksiä niiden laukaisimena?

Seksi on vain yksi oire. Tunnistakaa, että tuossa laatikossa on monta kantta. Seksi on vain yksi niistä. Jokainen ihminen pystyy pääsemään noihin ongelmiin käsiksi sen kautta, mikä hänellä on laukaisimena. Joillakin ihmisillä se on seksi. Toisilla se on raha. Joillakin ihmisillä seksi ei laukaise ongelmia. Toisilla seksi on erittäin hyvä laukaisin. Se todellakin riippuu yksilöstä.

Huomaan aina tekeväni tiettyjä valintoja, koska olen herkkä toisille. Olisin mieluummin aiheuttamatta heille ongelmia. En halua loukata toisia ihmisiä.

Tämä on erittäin hyvä kysymys. Olet antanut tässä äänen massatietoisuudelle. Yksi suurimmista lahjoista minkä voitte antaa ihmisille elämässänne, on olla 100%:sti itsenne. Tämä merkitsee, että olette ehdottoman rehellinen kaikessa vuorovaikutuksessanne ettekä ota vastuuta heidän tuskastaan. Tiedämme, että tämä on iso ongelma useammille ihmisille maailmassanne. Ette voi koskaan olla vastuussa toisten ihmisten tuskasta.

Jotkut teistä ovat kulkeneet katua pitkin ja tavanneet ystävänne. Sanotte: "Voi, olet leikkauttanut hiuksesi. Ne näyttävät kivoilta."

Sitten ystävä pimahtaa ja ajattelee teidän suhtautuvan alentuvasti. Teillä kaikilla on ollut tällaisia kokemuksia, joissa teidät on ymmärretty täysin väärin. Teidän on kaiken kustannuksella ilmaistava itseänne ottamatta vastuuta reaktiosta. Voitte sanoa kivoja asioita koko ajan ja silti ärsyttää ihmisiä.

Sen olen havainnut. Olen lopulta tehnyt valintoja itseni kannalta ja ihmiset ovat suuttuneet. Mutta silti haluan nämä ihmiset ystävikseni.

Ette voi uhrata kasvuanne ja toisten kasvua suhteen vuoksi, joka perustuu harhalle.

No, useimmat näistä ihmisistä ovat olleet osa-aikaisia "teoriapuhisijoita". He pitävät käsitteistä, mutteivät halua soveltaa niitä omaan elämäänsä.

Hyvä termi. Saatamme lainata sitä. Tämä on toinen niistä aiheista, missä emme voi painottaa liikaa teille, että suurin palvelus minkä voitte tehdä naapurillenne, on olla täysin sitä, kuka olette. Annamme teille esimerkin käyttäen mielikuvitusmallia. Sanotaanpa, että eräs nainen pelkää korkeita paikkoja. Ja sanotaan, että hän tuli tähän elämään selvittämään sen elämän, missä hän hyppäsi jyrkänteeltä.

Sanotaan, että hänen miehensä tunnistaa tämän pelon. Niinpä hän varmistaa, ettei nainen ole koskaan missään korkeassa paikassa. Miten hän voi helposti kohdata sen, mitä hän tuli tänne kohtaamaan, jos mies koko ajan ohjaa häntä pois korkeista paikoista? Se tekee siitä vaikeampaa. Se pitkittää tuskaa.

Jos mies sanoo innostuksissaan: "Haluan lentää kuumailmapallolla. Haluatko tulla mukaani?" Nainen saattaa sanoa "kyllä", koska hän tunnistaa sen olevan jotain, mikä on käytävä läpi. Hän ei voi tehdä sitä, ellei mies anna hänelle tilaisuutta kohdata noita ongelmia.

Tätä tarkoitamme kietoutumisella. Olette kadottaneet rajat itsenne ja toisten ihmisten väliltä. Yritätte suojella toisia ihmisiä. Mutta todellisuudessa yritätte vain suojella itseänne heidän vihaltaan, paheksunnaltaan tai mitätöinniltään. Mies siis ajattelee suojelevansa vaimoaan pelolta. Todellisuudessa hän suojelee itseään vaimon pelon näkemiseltä tai syyllisyydeltä, että hän on ehkä aiheuttanut tälle tuskaa. Hän suojelee itseään. Samaan aikaan hän mahdollistaa, että vaimo jatkaa pelkäämistä ja pelkojensa välttämistä, vaikka niitä hän tuli tänne kohtaamaan!

Suurin lahja minkä voitte antaa kenelle tahansa elämässänne, on olla täysin 100%:sti, kuka olette. Silloin jokainen ihminen haastetaan. Silloin jokainen ihminen voi ottaa vastuun omasta elämästään, omista peloistaan ja tunteistaan. Noita tunteita ja reaktioita ei koskaan aiheuta joku muu. Ne kaikki tulevat teistä itsestänne. Suurin lahja jonka voitte antaa suhteessa, on olla pidättelemättä sitä, kuka oikeasti olette.

Se on yksi ärsyttävä tekijä tässä. Minusta ei ole oikeutta loukata toisen ihmisen tunteita. Jos hän ei pyydä olemaan täysin rehellinen ja loukkaamaan itseään, miksi on oikeus loukata häntä?

Siinä on suuri ero, loukkaako jotakuta tahallaan vai onko sitä, kuka tietää olevansa. Jos mies raahaisi vaimonsa jyrkänteelle ja pakottaisi hänet siitä yli, se olisi tahallista satuttamista. Olemalla sitä, kuka hän luonnostaan on, hän ei loukkaa naista. Jos nainen valitsee loukkaantuvansa, se on hänen valintansa. Mutta ei ole mitään uhreja. Ei voi koskaan olla uhreja.

Jos koskaan uskotte jossain tilanteessa, että joku loukkaa toista ihmistä, niin polarisoitte uhrin ja loukkaajan. Silloin näette universumin niin. Siinä on suuri ero, loukkaako tarkoituksella jotakuta vai onko täysin sitä, kuka tietää olevansa.

Ette ehkä koskaan tiedä, mikä loukkaa kumppanianne. Vilpittömyydessänne ja innostuksessanne voitte viedä hänet jyrkänteelle tietämättä pelosta. Miten voitte suojella itseänne sen tekemiseltä? Ette voi. Lopputulos on sama. Voitte vain olla täysin se, kuka olette. Se on voimaantumista. Se on itsenne irrottamista salaisista yhteyksistä, joita teillä on ihmisten kanssa, ja sen suuremman henkisen yhteyden tunnistamista, mikä teillä kaikilla on ja on aina ollut. Te ette voi koskaan loukata toista ihmistä. Ette koskaan!

Jos ei ole 100%:sti luonnollinen itsensä, niin manipuloi ihmisiä ympärillään. En näe poikkeusta tähän. Olen tutkinut kommunikoinnissani niitä kertoja, jolloin olen "pehmentänyt iskua". Kumppanini ja minä olemme ajatelleet, että innostuksemme on liikaa toiselle. Arvailemalla toisen ihmisen reaktiota ja sitten muuttamalla omaa luontaista ilmaisuamme olemme aina pilanneet kommunikoinnin.

Teette myönnytyksiä rehellisyydessänne, silloin kun pidättelette. Jos te ette ilmaise sitä, kuka olette, te valehtelette. Valahtelette itsellenne. Valehtelette toiselle ihmiselle. Tämä on vielä suurempi loukkaus kuin totuus. Silloin hän tuntee teidät vain valheidenne kautta. Hän ei tiedä, kuka olette. Hän ei voi koskaan rakastaa sitä, kuka olette, koska hän ei tunne sitä, kuka olette.

Innostuksenne pidätteleminen toisen loukkaamisen pelosta on 3D-ajatus. Ette voi ottaa sitä 4D:hen, jos todella haluatte ilmaista sitä, kuka olette. Jos tarkastellaan plejadilaista, hän ei koskaan loukkaantuisi toisen kommentista. Tämä johtuu siitä, että hän tunnistaa, että hän luo kaikki annettavat kommentit. Hän luo oman todellisuutensa. Hän ei voi olla loukkauksen uhri.

Jos teitä suojataan koko ajan toisten suuttumiselta, aivan kuin teitä suojeltaisiin koko ajan kylmältä, niin jonain päivänä teidän on mentävä ulos ja koska ette ole koskaan tunteneet kylmää, siitä tulee katastrofaalista teille.

Jollain tavalla on kunnioitettavaa, että välitätte toisten tunteista. Mutta toisaalta se on myös loukkaus. Tämä johtuu siitä, että te ette koskaan anna heidän olla täysin sitä, keitä he ovat. Suojelette heitä asioilta, joita te pelkäätte, ette välttämättä asioilta, joita he pelkäävät. Tässä tilanteessa ei voita kukaan.

Mitä jos haluaa seurata innostustaan 100%:sti ja toiset sanovat sen loukkaavan itseään. Miten käsitellään nämä tilanteet tässä siirtymävaiheessa 3D:stä 4D:hen?

Silläkin riskillä, että kuulostamme karkeilta: helvettiin, mitä muut ajattelevat. Voitte sanoa toisille, että ymmärrätte, mitä he sanovat, mutta pidätteleminen söisi teitä sisältä. Olkaa totuudellisia. Tämän pitäminen sisällä on valehtelemista toisille ihmisille. Voitte sanoa heille sen. Jos he eivät ole kanssanne samaa mieltä, se on heidän valintansa. Mutta emme usko, että useimmat teistä oikeasti tietävät, mitä teille tapahtuu sisällänne, silloin kun pidättelette totuutta.

Kun pidättelette sitä, mitä olette, se kätkeytyy. Se hautautuu soluihinne. Se alkaa ensin muodostaa tuskallisia myrkkyjä tunnetasolla ja sitten se menee fyysiselle tasolle. Jos ette ilmaise 100%:sti sitä, kuka olette, teidän on varastoitava nuo itsenne tuomitsemiset sisällenne. Ne syövät teitä. Syöpä, sydänsairaus ja kaikki nuo ihanat asiat planeetallanne, ovat tulosta omasta tuomitsemistanne - että te ette ole riittävän arvokas ollaksenne täysin sitä, kuka tiedätte olevanne. Sullotte sen sisään. Mitä enemmän sullotte, sitä sairaammaksi tulette. Kirjaimellisesti. Näiden asioiden sullominen voi aiheuttaa valtavasti tuskaa elämänne aikana. Näiden asioiden vapauttaminen saa aikaan hurmion.

Voitte treenata itsenne tuntemaan taas, kuka olette, ja ensimmäisenä askeleena on haastavassa tilanteessa ajatella ensin, mitä haluatte sanoa. Antakaa itsenne ajatella sitä ensin. Monet teistä eivät anna itsensä ajatella, mitä haluatte oikeasti sanoa. Sullotte sen sisään, ennen kuin voitte tunnistaa ajatuksen. Kirjoittakaa se ylös. Sanokaa se nauhurille. Tulkaa rennoksi sen osalta, kuka olette. Tämä opettaa teitä ilmaisemaan itseänne luonnollisesti ilman sitä raskasta tuomitsemista, mitä olette tehneet aiemmin. Mutta jos ette edes anna itsenne ajatella näitä ajatuksia, ette pysty treenaamaan itseänne puhumaan niitä. Ette tiedä, mitä nämä ajatukset ovat.

Antakaa sen olla ok, että ajattelette niitä. Kirjoittakaa ne ylös. Ulkoistakaa ne. Päästäkää ne ulos energiakentästänne, jotteivät ne lukkiudu energiakehoonne. Olette kaikki luojan jumalaisia osia. Teidät on rakennettu kanavoimaan joka hetki 100%:sti Kaikkeuden energiaa. Kaikkeus on neutraali. Kaikkeus ei ole positiivinen eikä negatiivinen. Se on pysähtyneisyys, tasapaino.

Silloin kun kiellätte ja suljette pois minkä tahansa osanne, suljette luomisenergianne perustan. Tuomitsette, että vain tietyt osat itsestänne ovat arvokkaita ja toiset eivät ole. Se heittää teidät epäharmoniaan. Siksi kaikki suhteenne heijastavat jossain määrin sisällä tuntemaanne epäharmoniaa. Ette voi pidätellä mitään osaanne.

Voitte oppia tietämään, milloin sanottavanne on tasapainossa ja yhdistynyttä ja milloin se on hyökkäys tai manipulointia. Opitte, miten erottaa ne toisistaan. Mitä enemmän harjoittelette, sitä paremmin pystytte erottamaan ne. Jos tunnette halua ottaa asteittaisia askelia itsenne ilmaisemiseen, niin ennen kuin ilmaisette, menkää omaan keskukseenne ja tuntekaa, onko sanottavanne tasapainossa ja yhdistynyttä vai onko teillä halu saada tyydytystä ilmaisullanne tuolla ihmiselle. Jos teillä on (esim. haluatte saada hänet tekemään jotain), niin siihen sisältyy kätketty motiivi eikä ilmaisunne ole kenties puhdasta. Mutta ilmaiskaa se kaikin mokomin edes itsellenne. Tietäkää, kuka olette. Kuunnelkaa ajatuksianne ja tunteitanne. Hankkiutukaa eroon tuosta patoutuneesta energiasta. Suhteenne kukoistavat ja muuttuvat, kun lakkaatte ottamasta vastuuta toisen ihmisen reaktiosta.

Ennen kuin ilmaisette jotain, kysykää itseltänne, mitä haluatte ilmaisussa. Joskus ehkä huomaatte haluavanne muuttaa toista ihmistä. Se ei ole puhdas ajatus. Joskus pystytte näkemään sen, toisinaan ette. On kertoja, jolloin ette voi nähdä sitä, ja kertoja jolloin sanotte itsellenne: "Se on puhdas kuin pulmunen", ja ilmaisette ajatuksenne. Jos tuo ilmaisu on hyökkäys, ilmaisette sen jollekin, jolla on sellainen uskomusjärjestelmä, että hänen kimppuunsa voidaan hyökätä. Niinpä se mitä teette, antaa toiselle ihmiselle tavan parantaa uskomusjärjestelmänsä tuon ärsykkeen avulla.

Ilmaisullanne - on kyse hyökkäyksestä tai ei-hyökkäyksestä - annatte toiselle ihmiselle (vastaanottaja) tavan oppia ja kasvaa. Jos hänellä ei ole ongelmaa hyökkäyksen kohteeksi joutumisesta, hän ei tunne joutuneensa sellaisen kohteeksi. Jos hän uskoo, että hänen kimppuunsa voidaan hyökätä ja se on yksi hänen ongelmansa, hän tuntee joutuneensa hyökkäyksen kohteeksi. Taas kerran, te ette voi ottaa vastuuta siitä, miten tuo ihminen reagoi. Te ette tiedä, miten hän reagoi! Häneen ei ehkä osu lainkaan.

Vuorovaikutuksessanne kaikkien kanssa on täysin synkronoitu koreografia. Ei ole mitään mukaan kuulumatonta reaktiota. Kaikki ilmaisumuodot kuuluvat siihen asiayhteyteen, missä ne ilmaistaan. Ei voi olla toisin. Luomisessa ei ole virheitä. Ei ole vääriä asioita. On vain neutraalia ilmaisua ja Kaikkeuden synkronismia.

Jos vaimonne herättää teidät ja sanoo: "Olet törppö." ja loukkaannutte, niin se on synkronismia omaa kasvuanne varten.

Ymmärrän sen. Se ei ollut kysymykseni. Sanotaan, että vaimoni herättää minut ja sanoo minun olevan törppö. Hän tekee sen ajateltuaan asiaa ja hän uskoo sen olevan puhdas ajatus eikä hyökkäys. Sanotaan myös, että minulla ei ole mitään tunnereaktiota siihen, joten se on ok. Hän voi kutsua minua törpöksi ja se on makeeta. Jos hän on havainnut sen olevan puhdas ja jos se onkin hyökkäys …

Sitten hän lopulta tunnistaa sen, koska reagoimattomuutesi ei tyydytä hänen tarpeitaan. Niinpä periaatteessa hänen on ilmaistava, ajatteleeko hän sen olevan puhdas vai ei.

Okei. Haloin vain hiuksia, koska ajattelin teidän sanovan, että me kaikki pystymme erottamaan koko ajan, oliko sanomamme puhdasta vai ei, enkä ole samaa mieltä. Itse asiassa en sano, että sen on oltava puhdasta. Sanon vain, että kokemuksemme on, ettemme pysty erottamaan. Riippuvuustilassa emme pysty erottamaan, mikä on puhdasta ja mikä ei. Yksi asia mikä minusta on ihanaa suhteissa, on, että voimme rakastaa toisiamme riittävästi ollaksemme peilejä tuota erottamista varten.

Kyllä. Okei, selkeytetäänpä tätä. Pyydämme anteeksi, jos kieli oli harhaanjohtavaa. Ehdotamme, että kun treenaatte ilmaisemaan, kysytte ensin itseltänne, onko se puhdasta vai ei. Jos se ei ole puhdasta ja voitte tunnistaa sen, niin antakaa palaa ja edetkää haluamallanne tavalla. Jos ajattelette sen olevan puhdasta, niin ilmaiskaa se, koska se itsessään on osa kasvuprosessia. Tarkoituksemme ei ollut vihjata, että joka kerta analysoidessanne teillä on vastaus. Siihen ei vihjattu.

Mitä jos innostaa tehdä jotain (vaikka mennä elokuviin), mikä ei innosta puolisoa?

Jos innostuksenne perustuu toisen ihmisen yhteistyöhön, se ei ole todellista innostusta. Jos teitä innostaa viedä vaimonne tanssimaan, mutta innostuksenne perustuu hänen yhteistyöhönsä, se ei ole puhdasta. Jos teitä innostaa mennä tanssimaan tanssimisen vuoksi (ei kenkään toisen innostuksen perusteella), niin se on puhdasta, ja jos vaimonne on silloin todella innostunut, niin värähtelynne ovat yhteensopivat.

Missä kulkee toisen tahallisen loukkaamisen hieno raja? Jos puhuu jostain puolison kanssa tietäen, että se loukkaa tämän tunteita, onko oikeus loukata häntä vai voisiko tuon innostusenergian kanavoida toiseen suuntaan?

Ette koskaan tiedä 100%:sti, mikä loukkaa toista.

Mutta jos tiedämme.

Mutta ette voi tietää. Se ei ole mahdollista. Saatatte herätä eräänä aamuna ja miehenne tuntee olevansa ehdottoman iloinen ja ekstaasissa. Sanotte ehkä: "Näytät tänään sialta." Ja jos hän tuntee olonsa todella hyväksi, se ei loukkaa häntä vähääkään. Ette voi koskaan tietää, mikä loukkaa toista ihmistä. Lakatkaa siis yrittämästä ottaa vastuu toisen ihmisen reaktioista!

Perustuuko tämä kaikki uhrina olemisen käsitteeseen? En usko sinun maininneen varsinaisesti uhrina olemista siirryttäessä kolmannen ulottuvuuden suhdemallista neljänteen.

No, kolmannen tiheyden suhteet ilmaisevat usein uhrina olemista. Neljännen tiheyden suhteet ilmaisevat vastuuta itsestään ja omaa voimaa. Uhrina oleminen voisi tulla mukaan, mutta emme tehneet siitä pääkohtaa. Emme ole varmoja, että ymmärrätte tai hyväksytte käsitteen, mistä puhumme.

Jos miehenne on 100%:sti Jumalitsessään ja omassa ilossaan ja innostuksessaan, voisitte sanoa hänelle maailman ilkeimmän asian eikä se loukkaisi häntä. Ette voi koskaan loukata toista ihmistä. Hän voi valita loukkaantuvansa. Ette voi loukata toista ihmistä, ette koskaan, koska jokainen teistä (pidätte siitä tai ette) on täysin vastuussa omista tunteistaan ja reaktioistaan. Tämä itsessään voi olla suurta vapautta, koska se on tapa ottaa takaisin oma voimanne.

Tunnistakaa, että ydintarkoitus ei ole koskaan tuhota vaan aina rakastaa. Myös kammottavimmat teot ovat rakkauden oppimiseksi. Tämä on luomisen ydintarkoitus kaiken muun taustalla. Ja jokainen teko perustuu aikomukseen oppia rakastamaan. Tutkikaa uskomuksianne. Jos todella uskotte, että luominen on rakkautta, jos todella oikeasti uskotte sen, niin jokaisen teon, jokaisen sattumuksen on perimmiltään tuettava tuota uskomusta. Jos uskotte, että teot voivat todella loukata, niin jossain on oltava uskomus, mikä sanoo, että Jumala tai luominen voi loukata.

Kenties voin auttaa selkeyttämään asioita kysyjälle. Kukaan toinen ihminen ei tiedä, mikä minua loukkaa. Ja jonkin kommentin pidätteleminen, koska se loukkaa jotakuta, on vastuun ottamista hänen tunteistaan ja näin hänen kasvustaan. Kukaan toinen tässä huoneessa ei ole valmis hyväksymään vastuuta toisen ihmisen kasvusta. Sen tekeminen (jos hän on heikossa tai voimattomassa tilassa) estää aktiivisesti tuota kasvua ja todellisuudessa sabotoi hänen oman elämänsä kasvua ja asioita, joita hän on päättänyt kohdata. Se myös lukitsee suhteenne kolmanteen tiheyteen.

Tämän aioin kysyä suoraan suhteessa aiempaan kysymykseen. Sanotaan, että olen suhteessa mieheeni ja sanon hänelle: "Jos menet päivälliselle toisen naisen kanssa, se loukkaa minua. Älä siis kerro minulle, jos teet niin, koska se loukkaa minua enkä halua kuulla sitä." Niin on oikein pyytää, mutta se on salailua ja kolmatta tiheyttä. Eikö niin?

Kyllä!

Se on siis ok, mutta se valitsee kolmannen tiheyden neljännen sijasta.

Kyllä, siinä ei ole mitään väärää, mutta tunnista se, mitä valitset. Et voi odottaa neljännen tiheyden suhdetta, jos valitset kolmannen tiheyden vuorovaikutuksen.

Jos valitsen kolmannen tiheyden, niin olen oikeassa eikä hänellä ole oikeutta kertoa minulle sitä tai pakottaa sitä minulle. Mutta eikö se ole myös ehdollisen rakkauden odottamista?

[Kaikki yhdessä] Kolmatta tiheyttä!

Teet valinnan perustuen kolmanteen tiheyteen, salailuun, joten sopimuspaketin kaikki muutkin osat tulevat sen myötä.

Mistä loukkaantuminen tulee ja miksi olemme edelleen siinä, jos olemme tässä siirtymässä ja meidän pitäisi tarkastella neljännen ulottuvuuden suhteita? Miksi tunnemme kolmannen ulottuvuuden loukkaantumista?

Tarkastelette neljännen tiheyden suhteita. Päästettäessä irti kolmannesta tiheydestä monet ihmiset valitsevat loukkaantuvansa. Melkein samalla tavalla kuin silloin kun palellutte ja alatte saada tunnon takaisin jalkoihinne, se todella sattuu. Se on merkinantaja. Monet ihmiset käyttävät sitä näin - muistuttamaan, että voitte edelleen tuntea.

On siis aivan ok edelleen valita kolmannen tiheyden periaatteet. Ehdottomasti se on ok. Kaikki on joka tapauksessa samanarvoista. Älkää kuitenkaan valitko kolmannen tiheyden periaatteita ja odottako sopimuspakettia, joka tulee neljännen tiheyden kanssa, koska "vakionopeuden säädin" ei tule kolmannen tiheyden kanssa. Kyse on jommastakummasta paketista. Paketteja ei voi sekoittaa!

Kaikella rehellisyydellä ne jotka ovat tässä huoneessa, lukevat tätä tai kuuntelevat nauhaa, ovat näiden ajatusten uranuurtajia. Nämä ovat uhkaavia ajatuksia monille ihmisille ja ne jotka valitsevat hyväksyvänsä neljännen ulottuvuuden periaatteet, altistuvat uranuurtajiksi. Teidän kaikkien on alettava tunnistaa itsenne ja pysyttävä yhdessä!

Jos olen todella valinnut neljännen tiheyden suhteet tai siirtyväni neljännen tiheyden suhteisiin, joihin kuuluu valinta, rehellisyys, ehdoton rakkaus ja salliminen, en tunne yhtään tuskaa. Niinkö? Jos tunnen tuskaa suhteessani, niin todellisuudessa …

Pidät kiinni jostain kolmannessa ulottuvuudessa.

Aina kun siis tunnen tuskaa, minun on palattava tarkastelemaan tätä versus tuota, rehellisyyttä versus tätä ja havaittava, mistä käsityksistä pidän kiinni.

Juuri niin, juuri niin. Jos voisitte hyväksyä 100%:sti neljännen tiheyden ajatuksen suhteista, niin ei, ette tunne tuskaa. Mutta jotkut teistä pitävät kiinni joistain kolmannessa tiheydessä, kun olette tarttumassa neljänteen, ja tunnette tuskaa, mikä on merkki, että olette tekemässä muutosta, ja se on aivan ok. Mutta jos tunnette todella olevanne neljännessä tiheydessä, mutta on edelleen yksi asia, niin palatkaa tutkimaan, mikä lähtökohtanne tai uskomuksenne perustuu kolmannen tiheyden erillisyyteen.

Taas kerran, antakaa minun toistaa itseäni. Jos tuntee jotain tuskaa suhteessa, yritän epätoivoisesti pitää kiinni jostain kolmannen tiheyden käsityksestä tuossa suhteessa.

Kyllä, juuri niin. Kanavaanne kunnioittaen pidämme nyt pienen tauon.

-----------------

Okei, tässä on Sasha. Tervehdys teille kaikille.

Tervehdys, Sasha.

On ilo olla täällä kanssanne ja erityisesti puhua yhdestä lempiaiheestamme. Aiomme valaista vähän asiaa toisella puoliskolla ja heitämme teille, että jotkut teistä ovat aiemmin ilmaisseet kiinnostuksensa tietää jotain suhteistani. Tämä informaatio on tietysti käytettävissänne tänä iltana - jos haluaisitte kysyä - vain mallina, jotta teille voidaan esittää erilainen suhdetapa. Tapamme ei ole yhtään parempi tai huonompi kuin teidän. Se on vain erilainen. Se on ilmaisua siitä, keitä olemme.

Germane antoi teille melkoisesti tietoa ja tämä informaatio on nyt työkalu, joka teillä nyt on kannettavaksi tuleviin suhteisiinne tässä elämässä. Näiden muutosten ei tarvitse tapahtua tuskan kanssa, ei todellakaan tarvitse. Tietysti jos uskomusjärjestelmänne sanoo, että teidän on kasvettava tuskan kera, niin enemmän kuin todennäköisesti ilmennätte sitä, mutta teidän ei tarvitse ilmentää tuskaa. Ja alatte nähdä muutoksia itsessänne ja suhteissanne, kun alatte käyttää työkaluja ja ymmärrystä, mitä olemme antaneet tänä iltana.

Emme voi painottaa teille, miten paljon tarkoitamme tätä. Näette muutoksia, jos alatte tunnistaa, milloin toimitte kolmannen tiheyden periaatteista ja yritätte tuoda niitä neljännen tiheyden suhteisiin. Kun alatte tunnistaa sen ja alatte muuttua, näette valtavia ja voimallisia muutoksia elämässänne. Älkää yllättykö - ja nuo muutokset tuovat hurmiota ja iloa. Niiden ei tarvitse tuoda tuskaa.

Haluaisimme käyttää tämän tilaisuuden vain ollen käytettävissä kysymyksiänne varten. Niinpä annamme teidän johtaa tätä osaa illasta. Mistä haluaisitte puhua?

Kun katsotte tulevaisuutemme maan päällä, mitä todennäköisyyksiä näette?

Tarkastelemamme todennäköisyyden perusteella muutokset suhteissa ovat kriittinen piste seuraavien 20 vuoden aikana. Ja havaitsemme ensimmäiseksi enemmän stressiä suhteissa, jotka taistelevat yleensä muutosta vastaan, ei välttämättä jokaisessa yksittäisessä suhteessa. Suhteiden yleinen yhteiskunnallinen muutos voi ulkoisesti näyttää välttämättömyyden synnyttämältä - välttämättömyyden tarkoittaessa yksinhuoltajia, kenties tietyn sukupuolen puutteen myötä tietyssä ikäryhmässä.

Suhteissanne eivät kuitenkaan synnytä muutoksia nämä ulkoiset tekijät, vaan sisäinen muutosenergialiike. Ulkoiset asiat ovat vain oireita sisäisestä muutoksesta. Pysyttekö mukana?

Seuraavat 20 vuotta ovat siis kriittisimmät arviomme mukaan. Sen jälkeen alatte sopeutua yleisesti vähempään vastustukseen, mutta tietysti seuraavien 20 vuoden aikana on oltava pioneereja ja uranuurtajia ja monet teistä päättävät olla sellaisia. Se riippuu teistä ja henkilökohtaisista valinnoistanne ja sopimuksistanne. Mutta näette muutoksia tässä elämässä, 100%:n taatusti.

Nyt haluaisimme puhua ajatuksesta, joka on monille teistä uhkaava, mutta plejadilaisen ajattelun vankka perusta, kuten tiedätte. Ja tuo ajatus on kyky rakastaa useampaa ihmistä samanaikaisesti. Kolmas tiheys on polariteettitiheys. Kirjaimellisesti tämä merkitsee, että kaksi ajatusta on läsnä kuin kaksi pingismailaa ja pallo lentää niiden välillä edes takaisin, edes takaisin. Tätä dynamiikkaa ei voi rikkoa erillisyyden ja kaksinaisuuden tiheydessä.

Kun siirrytte neljännen tiheyden tyyppisiin suhteisiin, huomaatte, että tämä tiukkuus ei välttämättä toimi teillä. Se voi toimia, mutta se ei välttämättä toimi. Ja näin kolmannen tai neljännen tai viidennen henkilön esitteleminen muuttaa dynamiikan täysin. Ja siitä haluaisimme puhua, koska monissa teissä on pelkoa ajatuksesta, että voi rakastaa useampaa ihmistä samanaikaisesti, ja nämä pelot perustuvat kolmannen tiheyden lähtökohtiin, joten niitä ei voi soveltaa neljännen tiheyden todellisuudessa.

Yksi näistä lähtökohdista on, että jos puolisonne rakastaa toista henkilöä, se vie pois sitä rakkautta, mitä hänellä voi olla teitä kohtaan. Tämä on kolmannen tiheyden ajatus, koska pingismaila-ajatusta käyttäen teillä on rajallinen määrä energiaa, mitä pallottelette edestakaisin. Lyötte palloa edestakaisin, edestakaisin. Näiden kahden välillä on rajallinen määrä energiaa, koska ei tapahdu laajentumista. Jos ollaan kolmannessa tiheydessä ja lisätään kolmas muuttuja, kahden mailan väliseen energiaan vaikutetaan aivan ehdottomasti. Dynamiikan on muututtava.

Neljännen tiheyden rakenteessa (mitä Germane on hahmotellut), on läsnä ajatus ehdottomasta rakkaudesta, luottamuksesta, elämisestä hetkessä, rehellisyydestä jne. Nämä 4D-ajatukset eivät tue sitä ajatusta, että kolmannen, neljännen, viidennen tai miljoonannen ihmisen tuleminen suhteeseenne voi viedä pois rakkautta, mitä puoliso voi tuntea teitä kohtaan. Niin ei voi tapahtua. Ehdottomasti ei voi tapahtua. Piste.

No niin, ne teistä jotka ovat puhuneet kansamme pitkään, tietävät, että tällä hetkellä minulla on yksi puoliso. Olen ollut myös "puolisoryhmässä" ja siinä yksilöiden välinen rakkaus oli voimakasta ja kiihkeää, tasaveroista sen rakkauden kanssa, mitä tällä hetkellä tunnen yhden puolisoni kanssa. Jos toinen kumppani tulee nykysuhteeseeni, se ei riko energiavirtaa. Se vain lisää toisen osan, jonka kautta energia voi kulkea. Ja tämä on ero kolmannen ja neljännen tiheyden suhteiden välillä, kun puhutaan kyvystä rakastaa useampaa ihmistä. Kolmannen tiheyden perusrakenne on järjestetty tukemaan kaksinaisuutta. Neljännen ulottuvuuden perusrakenne on järjestetty kokemaan monimuotoisuutta. Siksi rakkauden määrä ei ole koskaan vähempi neljännen tiheyden suhteessa. Pystyttekö kaikki mukana? Ajatuksia, kommentteja, ideoita tai kysymyksiä tästä?

Kolmannessa tiheydessä minun on erittäin vaikeaa nähdä aikatekijän ohi. Kun on tottunut olemaan yhden kumppanin kanssa ja viettämään tietyn aikaa hänen kanssaan ja sitten tuodaan toinen kumppani mukaan, mieleni näkee, ettei hänen kanssaan vietettyä aikaa olla minun kanssani. Jään kiinni aikatekijään.

No, jos ajan viettäminen kumppaninne kanssa on tasavertainen sen ajatuksen kanssa, että te ette vietä aikaa kumppaninne kanssa, niin tässä ei ole mitään ongelmaa. On sisäinen epätasavertaisuus tunteissa, jotka sanovat: "Tämä on parempi kuin tämä, joten jos minulla ei ole tätä, minulta viedään jotain." Pysyttekö mukana? Taas kerran, emme sano, kuten ei Germanekaan sanonut, että teidän on kaiken kustannuksella parannettava tämä, että teidän on vain tavoiteltava sitä. Tehkää valintojanne. Kun alatte valita, miten haluatte elää, näitä asioita alkaa tulla esiin. Mutta tunnistakaa, missä kohtaa aikatekijä tulee mukaan. Kyse ei ole ajasta. Kyse on samaistumisesta johonkin, mikä on tasavertaista tai eriarvoista todellisuudessanne. Silloin kun rakastatte itseänne ehdottomasti, niin aika jonka vietätte kumppaninne kanssa, on samanarvoista kuin aika yksin.

Siis kun vietän aikaa kumppanini kanssa, en ole yksin. Kun en ole kumppanini kanssa, olen yksin, joten yksin olemisen vuoksi en tunne näitä samanarvoisiksi.

Juuri niin. Ja taas kerran, kuten Germane sanoi, neljännessä tiheydessä tunnistetaan, että olette oman onnellisuutenne aikaansaaja. Te olette sitä. Ja silloin on samanarvoista olla kumppanin kanssa tai yksiksenne, koska rakastatte itseänne yhtä paljon kuin kumppanianne. Kumpaakin seuraa arvostetaan. Kumpikin on samanarvoinen. Ja silloin kun olette kumppaninne kanssa, kyse on innostuksesta hetkessä. Kun kumppaninne ei ole paikalla, olette innoissanne hetkessä itsenne kanssa.

Sasha, silloin kun elit ryhmän kanssa, asuitteko kaikki samassa paikassa? Tiedän, että nyt teillä kahdella on eri asunto.

Asuimme yhdessä paikassa, mikä on hyvin samanlainen kuin se, missä nyt asun - vain suurempi. Halusitko enemmän tästä?

No, en, olin vain utelias tästä. Oliko teillä kaikilla oma huone tuossa asunnossa?

Kyllä.

Joten saatoitte olla yksin yhtä paljon kuin jonkun toisen kanssa.

Kyllä. Ympäristössä oli periaatteessa kolme eri "tasoa". Ensin oli yksityishuoneet, johon vain me menimme. Sitten oli toinen huone, mihin meni tietty ryhmä - kutsutut vieraat, voitaisiin sanoa. Ja sitten kolmas ympäristö oli koko yhteisöä varten, mikä oli avoin kaikille. Kysymyksiä tai kommentteja?

Meillä on paljon esteitä yhteiskunnassamme tätä informaatiota vastaan, mistä osa on uskonnollista ja yhteiskunnallista ehdollistamista. Voitko auttaa meitä oppimaan, miten jaamme tätä informaatiota julkisesti ja opetamme uutta suhdemuotoa?

Aivan samalla tavalla kuin te ette voi olla vastuussa toisen loukkaamisesta, ette voi olla vastuussa toisen valaisemisesta. Tehkää, mitä voitte. Mutta älkää aloittako yhtään enempää ristiretkiä!

Jokainen tapa on oikeastaan erilainen kullekin sivilisaatiolle, koska se tapa jolla parannatte tämän, on rinnakkainen identiteetillenne ihmisrotuna. Siis esimerkiksi plejadilainen näkökulma suhteisiin syntyi menneisyytemme ja sen vuoksi, keitä olimme menneisyydessä, ja tämän evoluution kautta tulimme tähän pisteeseen. Sama pätee essassaneihin ja orionlaisiin. Te omalla planeetallanne kehitätte oman henkilökohtaisen tapanne tehdä tämän siirtymän sen perusteella, keitä olette olleet rotuna. Emme havaitse ainakaan nyt, että on menetelmää, millä kommunikoida maan ihmisten kanssa ja mikä olisi yhtään perusteellisempi kuin se, minkä olemme aloittaneet kanssanne.

Muutos tulee tapahtumaan. Se tapahtuu nopeammin, kun ihmiset tietoisesti tekevät valintoja näiden asioiden tavoittelemiseksi. Se vie pidempään, jos sitä vastustetaan, mutta transformaatio neljänteen tiheyteen tulee tapahtumaan. Kriittinen massa saavutetaan. Kysymys on vain siitä, milloin. Ja tämä riippuu teistä kaikista ja siitä, päätättekö ottaa härkää sarvista vai juosta sitä karkuun. Kummassakin tapauksessa se tapahtuu.

Sasha, toinen ongelma-alue suhteissa on, että monet kolmannen tiheyden suhteet ovat perustuneet tunteeseen, että omistaa toisen ihmisen. Oletan tämän olevan täysin poissa neljännessä ulottuvuudessa.

Tuon omistamistunne on se ajatus, mistä Germane puhui kontrollointitarpeen käsittelemisenä. Kyse on siis tuosta kysymyksestä. Vähän eri kierteellä tai ei edes kovin erilaisella.

Sasha, näytät olevan valmis puhumaan omasta historiastasi tänään.

Tiesimme, että sinä ottaisit asian esiin.

Tietysti! Menitkö suoraan tähän ryhmään murrosiästä?

Taas kerran, murrosiän raja ei ole niin määritelty kuin omassa kulttuurissanne. Murrosiän jälkeen opiskelin ja matkustin paljon ja minulla oli suhteita, joita kutsuisitte ehkä "jutuiksi". Mutta kun palasin takaisin planeetalleni ja rakensin sinne tukikohdan, silloin olin ryhmässä.

Olit siis tuossa ryhmässä 10-12 vuotta?

Karkeasti sitä vastaavan ajan, kyllä, mutta se muodosti suuremman osan suhdekokemuksistani.

Ja olemme keskustelleet aiemmin, että tässä ryhmässä oli seitsemän jäsentä - kuusi plejadilaista ja yksi ei-plejadilainen. Onko mitään muuta, mikä olisi hyödyllistä liittyen siihen, miten ja miksi lähdit tästä ryhmästä? Oletan, että myös itse ryhmä hajosi.

Kyllä, kyse oli yksinkertaisesti sen tunnistamisesta, että ryhmässä mukana olevien yksilöiden innostus oli muuttunut. Useat yksilöt halusivat lähteä planeetalta tutkimaan ja jotkut päättivät mennä hiljaisempaan aikaan. Kun siis innostus suhteen muuttamiseen tunnistettiin, ei ollut mitään vastustusta, ei ollut mitään taistelua, ei ollut kyyneliä tai vihaa. Tunnistettiin, että oli aika ottaa seuraava askel tässä suunnassa. Ja koska emme olleet ankkuroineet menneisyyteen tai tulevaisuuteen tätä suhdetta, liike vaiheesta toiseen oli luonnollinen.

Vielä yksi kysymys tähän liittyen. Tiedämme, että Orionin suhteet ovat muuttumassa, että "sarastuksesta" alkaen he ovat arvioineet ja ajatelleet uudelleen suhdekäsitystä, joka ei perustu konfliktille. Me olemme käymässä läpi suhdetransformaatiota. Olettaisimme, että synkronistisesti teidänkin sivilisaationne olisi käymässä läpi suhdetransformaatiota. Jos se on totta, millainen on kokemanne transformaation luonne kulttuurina?

Emme ole kovinkaan paljon kokemassa muutosta suhteissa samalla tavalla kuin te. Se on vähän erilaista. Kokemamme muutos liittyy enemmänkin suhteeseen toisten rotujen kanssa, ei ennakkoluulomielessä, mutta olemme usein pitäneet parempana suhteita toisten plejadilaisten kanssa. Olemme avautumassa suhteiden mahdollisuuteen kaikkien erityyppisten rotujen kanssa ja siksi esimerkiksi - antaaksemme teille hyvin dramaattisen esimerkin - on rotuja, jotka ovat niin ei-ihmisiä, että seksuaalisesta ilmaisusta tulee mahdotonta. Opettelemme tuon seksuaalisuuden ja rakkauden ilmaisemista toisin tavoin. Pysyttekö mukana?

Kyllä, ja silloin kun kutsuit Basharin [essassani] ja Haronen [zeta] "kupoliisi" … Mitä tapahtui?!

Harone oli vähintäänkin ymmällään. Tiedätte nuo zetalaiset.

Mutta tällaisesta asiasta olet puhumassa. Se oli tavallaan virstanpylväs …

Emme koskaan sanoneet, että heidän kutsumisensa kupoliin oli seksuaalinen kokemus, mutta se edustaa sitä, että lähestymme toisia rotuja enemmän kuin koskaan. Siinä ryhmässä missä olin mukana jonkin aikaa, sanoimme olleen kuusi plejadilaista ja yhden ei-plejadilaisen ja hän oli essassani. Se ei ollut kovin haasteellista, mutta hän opetti meille pari asiaa.

Hän oli naimisissa kaikkien plejadilaisten kanssa, eikö? Oliko ryhmässä lapsia?

Ei. Ei lapsia.

Kolmannessa tiheydessä meillä on tilanne, missä lapset on esim. adoptoitu, ja monille heistä näyttää tulevan hyvin tärkeäksi tietää, keitä heidän geneettiset vanhempansa ovat. Paljon tällaista etsintää tapahtuu. Teillä on ehkä riittävästi hallintaa omaan seksitoimintaanne siinä mielessä, että tiedätte, milloin hedelmöitätte ja milloin ette. Mutta siirtymässä jota käymme läpi, emme ole kehittyneet siihen pisteeseen, missä olisimme aina tietoisia siitä. Tietääkö teillä lapsi aina, kuka hänen isänsä ja äitinsä on? Onko lapselle tärkeää tietää?

Ei. Joidenkin yksilöiden halu tietää todelliset vanhempansa on heijastusta yhteiskuntanne tai massatietoisuutenne tarpeesta saada oma identiteettinne menneisyyden kautta. Ja jos eläisitte hetkessä, siitä tulisi irrelevanttia, koska menneisyys ei kirjaimellisesti sisällä vastauksianne - nykyisyys sisältää vastauksenne. Koska yhteiskuntamme lapset ovat kirjaimellisesti kaikkien lapsia, minkä jaamme essassanien kanssa, kukaan lapsi ei tunne olevansa ei-haluttu. Kukaan lapsi ei tunne tarvetta löytää omaa identiteettiään menneisyytensä kautta. He ovat hyvin varmoja identiteetissään nykyisyydessä. Taas kerran, erilainen kehitysrakenne.

Jos seksuaalisuuden annetaan saada luonnollinen paikkansa, mikä on kaikkialla ja kaikessa mitä teette, sitä ei voi käyttää teitä vastaan, eihän?

Juuri näin. Taas kerran, seksuaalisuus ei ole seksiä. Emme puhu seksiaktista. Puhumme luomisen luonnollisesta energiavirtauksesta, mikä on luonteeltaan seksuaalista tai aistillista. Se on luovaa värähtelyä. Monet ihmiset ovat kommentoineet, että he tuntevat aistillista energiaa plejadilaisista olennoista ja se johtuu pelkästään siitä, että annamme tuon energian virrata. Ei ole mitään seksuaalisuutta tai ei-seksuaalisuutta. On vain yhdenlaista ilmaisua ja jos näin on, seksistä ei tule mikään iso asia. Sitä ei voi käyttää kontrollointiin tai manipulointiin.

On mielenkiintoista, että olemme kohdanneet yhteiskunnassanne naisia (kanavan kautta), jotka ovat pitäneet meitä uhkaavina sen aistillisen energian vuoksi, minkä he kenties havaitsevat meissä. Olemme heille uhkaavia, koska saamme ehkä enemmän huomiota sellaiseen suuntaan, mihin he eivät halua katsoa itsessään.

Eikä vain se, mutta en ole tavannut yhtään miestä, joka ei ole täällä istuessaan sanonut: "Hmm, sänkyyn meneminen Sashan kanssa …" Tarkoitan, että jokaiselle miehelle jolle olen puhunut ja joka on ollut energiasi lähellä, yhtäkkiä se on aistillinen ihannepaketti, jota he kaikki ovat etsineet.

Ja laimennamme sitä melkoisesti!! [Naurua] Yleisesti ottaen, jos ihmiset tuomitsevat oman tai toisten seksuaalisuuden, heille tämän tyyppinen energia voi olla hyvin uhkaavaa.

Planeetallamme ja kolmannessa tiheydessä on hyvin suuri painotus kehotyypeillä. Tunnen vetoa tiettyä kehotyyppiä kohtaan, jotain toista viehättää toinen kehotyyppi. Juuri nyt meidän kaikkien pitäisi olla hoikkia ja fyysisesti kunnossa eikä meillä pitäisi olla ylimääräistä painoa jne. Kiinnitetäänkö neljännessä tiheydessä ja Plejadien todellisuudessa lainkaan huomiota fyysiseen kehotyyppiin?

Ei, kehotyyppiin ei kiinnitetä huomiota. Meillä voi olla mieltymyksiä, mutta ne ovat niiiiin merkityksettömiä.

No, jos olette kaikki upeita, niin miksi tehdä eroa!

Mutta tiedättekö, miksi olemme kaikki upeita?

Kyllä, tiedän. Tunnette itsenne upeaksi, tunnette itsenne kauniiksi, tunnette itsenne terveeksi, tunnette itsenne eloisaksi.

Tämä on hyvin täsmällistä. Jos te kaikki tuntisitte samalla tavalla, tekin olisitte kaikki upeita. Mutta yksi syy siihen, miksi ette kaikki pidä itseänne upeana, on, että kolmannessa tiheydessä teidän on edelleen luotava tapa erottaa itsenne toisista. Niinpä keksitte ihania tekosyitä erillisyyteen, kuten "En voi olla tuon ihmisen kanssa, koska hän on liian laiha, liian ruma, liian pitkä."

Ai, ehtoja.

Juuri niin. Ehdollista rakkautta. Erillisyyttä. Nuo symbolit ovat olleet teille välttämättömiä kolmannen tiheyden identiteetin säilyttämiseksi. Silloin kun siirrytte neljänteen ulottuvuuteen, nuo symbolit muuttuvat, koska te muututte.

Te plejadilaiset voitte siis nauttia erilaisuudesta toisenne kehoissa?

Voi, kyllä. Aivan ehdottomasti. Taatusti kehoissamme ei ole paljon eroavuuksia, mutta voimme tietysti arvostaa noita eroja, kun niitä on. Aivan ehdottomasti. Mutta nuo erot eivät ole tulosta yrityksestä pitää itsemme erillään. Ne ovat luonnollisia monipuolistavia ominaisuuksia.

Jos olette niin yhdessä ja kokonaisuus, miksi on tarvetta saada toinen yksilö puoliskoksi? Jos olette kokonaisuus ettekä erillään, teillä on kaikki mies- ja naispuoliset kehossanne. Mikä siis on puolison tarve?

Ei ole sinänsä mitään tarvetta siinä mielessä, että meidän tarvitsee etsiä sitä. Valitsemme ehkä sen nautinnon ja hauskanpidon syistä. Näettekö, mitä tarkoitan? Nautinto. Silloin kun ilmaisemme itseämme seksuaalisesti toisen olennon kanssa, hän ei tyydytä jotain tarvetta meissä. Kyse on siitä, että leikimme yhdessä ja riemuitsemme omasta yksilöllisestä yhteydestämme Luojan kanssa. Mutta se ei ole millään tavalla tarve.

Omassa yhteiskunnassamme näyttää aina siltä, että ihmisillä on suhteita tarpeiden vuoksi.

Kyllä, se on kolmannen tiheyden ajatus.

Periaatteessa on siis erillisyyttä monilla itsemme tasoilla ja näin meidän täytyy etsiä suhteita täyttymään tuo tyhjiö.

Juuri niin. Ja se on kierre. Jos yksilöt jatkavat jonkun toisen etsimistä täyttämään tarpeensa, kukaan toinen ei koskaan tule täyttämään heidän tarpeitaan, joten heillä on sarja epätyydyttäviä suhteita. Sitten kun opitte, että olette ainoa, joka voi tyydyttää teidät, kaikista suhteistanne tulee iloisia ja hurmiollisia. Silloin kun ette tarvitse jotain toiselta yksilöltä, voitte nauttia hänestä sellaisena, kuin hän todellisuudessa on.

Tässä on melkein paradoksi. Miten voi tietää, ettei kyse ole ilon tarpeesta? Miten voi tietää, että se tapahtuu vain ilon vuoksi?

Hyvä kysymys emmekä koskaan sanoisi teille, että jos huomaatte jonkin suhteen olevan tarpeesta, teidän pitäisi sivuuttaa se. Itse asiassa, sanoisimme, että älkää heilahtako tuohon vastasuuntaan, jos havaitsette sen. Niinpä havaitseminen tässä tapauksessa ei välttämättä ole tapa muuttaa sitä. Suhteen eläminen, motiivinne tunnistaminen ja sen parantaminen elämällä se suhteen torjumisen sijasta on paljon hyödyllisempää. On täysin ok olla suhteessa tarpeesta. Tunnistakaa tarve. Työskennelkää sen kanssa, mutta älkää torjuko sitä tämän tarpeen takia, koska silloin jatkatte suhteiden luomista tarpeesta. Ymmärrättekö, mitä tarkoitan?

Ajattelen monia samanaikaisia suhteita. On tämä ihminen ja tämä ihminen ja tämä ihminen ja huomaa kykenevänsä rakastamaan kaikkia heitä. Eikö tämä ole rakastamista tietyistä tapeista ja erillisyydestä henkilön sisällä?

Ei tarvitse olla. Voi olla. Jos henkilö etsii jostain muusta asioita, joita hän haluaa sisällään, ja hänellä on kaikki eri suhteet yrityksenä saada nuo asiat itseensä, silloin se tapahtuu tarpeesta, kyllä. Mutta jos henkilöllä on kaikki nuo asiat sisällään ja hän toimii täysin ilosta ja hurmiosta, hänellä voi olla suhde monien ihmisten kanssa tai ei kenenkään kanssa, suhde mikä perustu iloon, hauskanpitoon ja innostukseen tarpeen sijasta. Pysyttekö mukana? Siinä on hienoinen raja. Siinä on eroa.

Sasha, miksi luulet, että meidän on vaikeaa kuvitella sellaisia suhteita, joista puhut - sellaisia joita kohti olemme menossa?

Koska näiden suhteiden kuvittelu, jos viette sen pelkän älyn ohi, laukaisee valtavan määrän pelkoa, ja näin pelko tulee suojamaan ja usein rakentaa seinän - jos ette pysty kuvittelemaan, teitä ei voi uhata.

Vain sellaisen suhteen kuvitteleminen, mikä ei täyttäisi tarpeitani, pelottaisi minua. Koska olen suhteessa sitä varten!

Kyllä, juuri niin.

Voisitko antaa meille tulkinnan näistä tarpeista osoittaen lopulliseen kehittymiseemme neljänteen tiheyteen.

Kyllä. Neljäs tiheys on yhdistymistä. Kolmas tiheys on erillisyyttä. Analogiaa käyttäen, erillisyys on kaikki keiton valmistamiseen tarvittavat aineet pöydällä erikseen. Yhdistyminen on itse keitto. Jos olette menossa kolmannesta neljänteen ja pyritte tulemaan kokonaiseksi, teidän on ensin tunnistettava, mitä reseptiin tarvitaan. Reseptissä on porkkanoita ja selleriä. Resepti vaatii noita asioita, sillä noiden tarpeiden tunnistaminen sallii teidän paloitella ne ja heittää kattilaan, mistä keitosta tulee todellinen ilmaisu siitä, kuka olette yhdistyneenä. Jos ette halua katsoa tarpeitanne, ette tunne reseptiä, ette tiedä, miten keitto valmistetaan ja vaatii paljon enemmän energiaa, tuska ja kamppailua lopulta yrittää keksiä resepti pimeässä huoneessa. Ymmärrättekö? Tarpeet ovat tärkeitä lopullista yhdistymislopputulosta varten.

Niinpä taas kerran, tarpeenne itsessään ovat neutraaleja. Niillä ei ole mitään arvoa, paitsi ne mitä liitätte niihin. Ette voi tuomita pöydällä olevia porkkanoita vääriksi. Miten voitte tuomita porkkanat vääriksi? Teidän tarpeenne ovat nuo porkkanat. Ne ovat asioita, jotka laitetaan kattilaan, mistä tulee lopulta erittäin arvokas asia. Mikään ei ole olemassa ilman tarkoitusta ja tarpeenne - niin toimimattomia kuin ne ehkä ovatkin - ovat silti lopulta osa keittoa. Siksi on hyvin arvokasta ja hyvin tärkeää, että luette noita reseptin rivejä, paloittelette noita vihanneksia ja teette niistä osan sitä luomusta, minkä yritätte synnyttää.

Ja jujuna on olla odottamatta, että saa porkkanat puolisoltaan.

Juuri niin. Teidän on oltava se, joka menee hakemaan porkkanat.

Mene omaan puutarhaasi. Nykyisessä suhdemallissa joka perustuu tarpeisiin, jos kumppanini ei täytä odottamiani tarpeita, suutun. Tietysti ajattelen suuttuvani hänelle, mutta olen vihainen, koska en saa tarpeitani omien ponnistelujeni avulla. Eikö neljännen tiheyden suhteissa ole lainkaan suuttumista vai eikö ole tuota tiettyä kiukun ilmaisua?

Meillä ei ole suuttumisen ilmaisua siinä mielessä, että liitämme sen toiseen ihmiseen. Meillä on kyllä tuo tietty ilmaisumuoto. On aikoja, jolloin tunnistamme, ettemme ole ehkä olleet uskollisia itsellemme. Taas kerran, puhumme tavoista, jotka ovat erilaisia kuin teillä. Tunnistamme, että olemme hyväksyneet todellisuuden, mitä emme pidä parempana, eikä siitä tunnettua kiukkua ulkoisteta.

Ette hyökkää jonkun kimppuun.

Aivan.

Kirjassa "Viestejä Mikaelilta" muutamalla ensimmäisellä sivulla Mikael puhuu siitä, että yksi hänen informaation kanavointitarkoituksistaan oli saada huomiomme pois suhteista ja auttaa ohjaamaan se itsemme parantamiseen (omin sanoin ilmaistuna). Minusta näyttää siltä, että kolmannessa tiheydessä suhteet on laitettu kaiken muun edelle ja olemme oivaltamassa, että henkilökohtainen kasvu on laitettava etusijalle. Niin kauan kuin suhteet ovat etusijalla, henkilökohtainen kasvu kärsii aina. Haluatko kommentoida tätä?

No, kommentoin niin, että toisaalta ei ole mitään pakkoa siinä mielessä, että voitte aivan hyvin laittaa suhteet henkilökohtaisen kasvun edelle, mutta älkää odottako neljännen tiheyden sopimuspakettia tuon valinnan myötä. Jos haluatte valita suhteen tärkeämmäksi kuin henkilökohtaisen kasvunne, niin tunnistakaa, että se on erillisyyden valinta ja sen myötä tulee kolmannen tiheyden paketti. Jos laitatte henkilökohtaisen kasvun suhteiden edelle, valitsette yhdistävänne itsenne, valitsette neljännen tiheyden ja sitten voitte ottaa vastaan neljännen tiheyden paketin sen myötä.

Kumpikaan ei siis ole oikein tai väärin. Sanomme yksinkertaisesti vain sitä, että tunnistakaa, mitä saatte valintanne myötä.

Mutta jos valitsee henkilökohtaisen kasvun, sitten voi käyttää suhteita sen parantamiseen?

Jos valitsette henkilökohtaisen kasvun, kaikki elämässänne (myös suhteet) parantavat sitä.

Hiljattain suhde kumppaniini muuttui ja lähdin lomalle. Viimeisenä mielessäni oli uusi suhde, mutta se tuli yhtäkkiä elämääni.

Sinulle annettiin tilaisuus tehdä tietoinen valinta. Haluatko jatkaa tätä suhdetta kolmannen tiheyden näkökulmasta ja saada sopimuspaketin siitä vai haluatko jatkaa neljännen ulottuvuuden suhteesta ja saada sopimuspaketin siihen? Siis kyllä, sinulle on avautunut täysin uusi maailma, mikä ei voi kuin rikastuttaa elämääsi pitkässä juoksussa.

Minulla on yksi kysymys. Palataan tarvekysymyksiin. Olen suhteessa tavoitteenani neljäs tiheys ja huomaan, että on taipumusta kulkea edestakaisin. Aikomuksena on ylläpitää neljäs tiheys ja jos en pysy tietoisena siitä todella selkeästi, niin on taipumusta ajatella, että minun on palattava kolmanteen tiheyteen täyttämään toisen ihmisen tarpeita. Ja vaikka pystyn sanomaan "Ei, kieltäydyn tekemästä sitä", niin alan joskus tuntea syyllisyyttä. Jos olen tuon toisen ihmisen kanssa täysin neljännen tiheyden tasolla, niin hänellä ei ole tilaa saada tarpeitaan jonkun toisen tyydyttämäksi, jos se on hänen valintansa.

Aha, mutta tilaa on. Olemme pahoillamme, mutta lyhentäisitkö kysymystä ja esittäisit sen uudestaan.

No, luulen ydinkysymykseni olevan, etten ymmärrä, miksi edes olen huolissani siitä, että riistän häneltä mahdollisuuden saada fyysisiä tai psyykkisiä tarpeitaan toisen ihmisen tyydyttämäksi, jos tilanne on niin kolmannen tiheyden näkökulmastani.

Et voi riistää toiselta ihmiseltä. Jos hän tuntee tulleensa riistetyksi, se on hänen valintansa.

Arvostan sitä, mutta miksi näyttää olevan oma valintani tuntea, että teen sitä? Se on kysymykseni.

Koska olet tekemässä siirtymää kolmannesta neljänteen ja tunnistat tietyt alueet, jotka haluaisit puhdistaa. Sinussa on osa, joka edelleen tarvitsee vahvistusta antamalla toiselle. Ja kuten sanoimme keitosta, tuo tarve on ok. Se täytyy nähdä ja laittaa kattilaan, jotta se transformoituu keitoksi. Niinpä sen näkeminen on erittäin tärkeää.

Ymmärrän ja tunnen, että vastaus on hyvä ja voin virittyä siihen. Mutta tämä ei silti merkitse, että sitten tyydyttäisin nuo tarpeet? Vain tunnistan ne tyydyttämisen sijasta.

Emme ymmärrä varsinaista kysymystä.

No, luulen teidän ymmärtävän, koska vastasitte täydellisesti! Sanoitte, että silloin kun tunnistan tarpeen, laittaisin sen kattilaan. Mutta merkitseekö se, että tyydyttäisin sitten fyysisesti nuo tarpeet vai ainoastaan tunnistaisin hänen tarpeensa?

Hänen tarpeensa?

Niin.

Sillä ei ole merkitystä. Et ole vastuussa siitä, tyydytetäänkö hänen tarpeensa vai ei. Olet vastuussa vain siitä, mitä omassa rehellisyydessäsi haluaisit antaa suhteeseen. Vain siitä olet vastuussa.

Sasha ei sano, ettei voi tyydyttää toisen ihmisen tarpeita. Mutta voi pelata tuota peliä vain laittaen itsensä takaisin kolmanteen tiheyteen, mitä nimenomaan ei halua tehdä. Mutta joskus minusta näyttää tuntuvan, että voisin vain mennä pois tieltä ja hän voisi saada tarpeensa tyydytettyä haluamallaan tavalla, mutta se riistää mahdollisuuden neljännen tiheyden suhteeseen.

Kirjaimellisesti 75% kiukusta suhteissa kumpuaa siitä, että kumppani uskoo tai suuttuu siitä, ettei toinen tyydytä tarpeita. 75%. Kuvitelkaa, millainen suhde olisi, jos toisen ei pitäisi tyydyttää tarpeitanne. Ensinnäkin suuttumistaso olisi hyvin, hyvin matala eikä kätkettyä vihaa ja vihamielisyyttä olisi lähes ollenkaan.

Ette voi tietää, mitä toisen ihmisen tarpeet ovat. He eivät ilmaise niitä sanoin. Joskus he eivät edes tiedä itse tietoisella tasolla. Jos yritätte jäädä kiinni toisen tarpeiden tyydytyspeliin, niin jäätte kiinni, koska se on peliä, ja koska henkilö pyrkii saamaan tarpeensa tyydytettyä itsensä ulkopuolella, hän ei ole koskaan tyytyväinen ja sitten hän suuttuu.

Siis voin vain toimia neljännen tiheyden tiedostamistasollani ja antaa sen olla, mitä ikinä tulee esiin. Ja vain olla puhdas omassa aikomuksessani.

Juuri niin.

Yksi asia mihin me törmäsimme, oli, että lopulta aloin tutkia, mitä tunsin tarpeideni olevan, ja kaksi perustarvettani oli turvallisuus ja suojelu. Mieheni yritti antaa niitä minulle, mutta hänellä ei ollut aavistustakaan, miten halusin niitä annettavan. Toisin sanoen, ajatukseni turvallisuudesta oli, että hän kietoi käsivartensa ympärilleni joka kerta, kun astuimme johonkin huoneeseen, mutta hän ei tiennyt, että halusin sitä.

Juuri niin. Ette voi koskaan arvuutella toista ihmistä riippumatta siitä, yritättekö suojella heitä heidän tunteiltaan vai yritättekö kommunikoida heille - ette voi tietää. Voitte siis olla vain 100%:sti, kuka olette. Piste.

Tämä jättää meille yhden lisätarpeen: tarpeen, että kanssamme on joku, joka ylläpitää myös neljännen tiheyden aikomusta. Ilmeisesti se on ansa.

Jos teillä on tuo tarve, ette ole neljännessä tiheydessä. Pelaatte edelleen kolmannen tiheyden peliä.

Onko yksi syy uusien suhteiden ilahduttavuuteen siinä, ettemme ole alkaneet manipuloida toista ihmistä?

Kyllä, uudella ihmisellä ei ole vielä ollut aikaa tyydyttää tai olla tyydyttämättä tarpeitanne. Siksi se tuntuu hurmiolliselta. Kuitenkin heti kun hän alkaa tyydyttää tai olla tyydyttämättä teitä, viha - avoin tai peitelty - alkaa tulla mukaan ja silloin alkaa manipulointi ja kontrollointi.

Juuri niin on, koska ajattelin juuri uutta suhdetta, jos olin, ja sen alkaessa muistan ajatelleeni: "En odota siltä mitään." Ja sitten käsitin noin kahden kuukauden päästä, etten pystynyt enää sanomaan niin. Odotin useita asioita! Ellei innostus ja romanssi hiivu itsestään, niin se yksinkertaisesti sabotoidaan kuolemaan. Olenko raiteilla?

Kyllä. Plejadilaisia suhteita voidaan verrata teidän suhteidenne alkuun, jolloin odotuksia on erittäin vähän ja olette todella nautinnon, hurmion, leikkimisen, välittämisen ja jakamisen tasolla. Se vietynä 100 kertaa syvemmälle on sitä, millaisia meidän suhteemme ovat koko ajan.

Kun siis ei ole odotuksia siitä, että toinen ihminen tyydyttää tarpeenne, millainen taakka putoaakaan mielestänne ja energiastanne. Voitte nauttia olostanne, voitte todella kokea ehdottoman rakkauden. Ehdollinen rakkaus mitä tunnetaan kolmannessa tiheydessä, on rakkautta, mitä annatte, jos tarpeenne tyydytetään, ja jos ei tyydytetä, ette anna tuota rakkautta.

Voiko alkaa kokea tuota rakkautta, kun samalla on vielä tarpeita ja tunnistaa ne myös?

Ehdottomasti, kyllä.

Meidän ei siis tarvitse odottaa tarpeidemme loppumista kokeaksemme tätä rakkautta?

Oikein. Taas kerran, kyse ei ole valokatkaisijasta, joka syttyy ja sammuu. Kyse on asteittaisesta siirtymisestä kolmannen tiheyden ajattelusta neljänteen.

Tiedän, että monet ihmiset luopuisivat tästä paikasta koko neljännen tiheyden ajatuksesta, jos he ajattelisivat, että heidän täytyisi puhdistaa kaikki tarpeensa ennen sinne pääsemistä. Tunnistamalla, milloin rakastaa jotakuta ehdollisesti, tietää, missä on ongelma. Sitten voi käydä läpi sen muuttamalla rakkauden ehdottomaksi ongelmasta huolimatta. Se alkaa vain automaattisesti paljastua.

Kyllä. Miten ihania asioita odottaakaan teitä kaikkia! Tiedämme, että suhteenne ovat tuskallisia, ja olemme kuulleet ihmisten sanovan sellaisia kommentteja kuin: "Jos ei voi tuntea tuskaa, ei voi tuntea hurmiota." Kolmannessa tiheydessä tässä on paljon tolkkua. Neljännessä tiheydessä tuota ajatusta ei voi olla olemassa. Teillä on kaikilla valtava määrä rakkautta ja iloa lukittuna sisäänne, mikä alkaa kukoistaa, kun lakkaatte odottamasta, että toinen ihminen antaa teille vahvistusta ja että toinen ihminen saa teidät tuntemaan eheyttä. Kun tästä ajatuksesta luovutaan, nousette korkeuksiin.

Sisältämänne rakkaus ylittää sen, mitä voitte nyt kuvitella. Olette liikkumassa siihen suuntaan ja ne teistä jotka päättävät ottaa vastaan neljännen tiheyden ajatuksen - joko sukeltamalla suoraan sisään tai ottamalla vauvanaskelia - alkavat nähdä muutoksia. Alatte tuntea muutoksia sisällänne. Tuska alkaa hävitä. Ilo alkaa kasvaa ja katselemme sitä todella innoissamme, koska alatte nähdä jumalaisen yhteytenne. Alatte tietää todella olevanne niitä rakkauden säteitä, joita oikeasti olette.

Haluaisimme kunnioittaa teitä ja antaa teille tunnustusta sen polun valitsemisesta, joka on kyllä vaikea. Mutta haluaisimme myös muistuttaa teille, että jos olisitte kyvytön valitsemaan tuota polkua, ette olisi koskaan valinneet sitä. Ja niin haluisimme päättää tämän illan antamalla tunnustusta kaikesta, mitä olette valinneet, sillä aivan kuin analogiassa keitosta ja porkkanasta, ne asiat joita näette nyt ja joista ette pidä itsessänne - jotka tuomitsette, joista suututte - ovat hyvin arvokkaita, koska niistä valmistuu keitto. Jos tuomitsette ne, ne pysyvät pöydällä ja ne ovat aina ongelma. Mutta jos sallitte niiden olla olemassa ja otatte ne mukaan kasvuunne, ne transformoituvat.

Paljon, paljon, paljon rakkautta jokaiselle teistä. On ollut ehdottomasti ilo olla osana kokoontumistanne tänä iltana. Ja meistä tuntuu, että puhumme tästä aiheesta taas pian. Paljon rakkautta ja hyvää yötä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >