HomeViestejäLyssa Royal14.11.1997 - Nuhteettomuus ja rehellisyys - avaintekijät itsensä rakastamiseen

14.11.1997 - Nuhteettomuus ja rehellisyys - avaintekijät itsensä rakastamiseen

NUHTEETTOMUUS JA REHELLISYYS - AVAINTEKIJÄT ITSENSÄ RAKASTAMISEEN

Sashaa kanavoinut Lyssa Royal ( www.lyssaroyal.com)
14.11.1997
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Kun siirrytte uudelle vuosituhannelle, maailmanne taajuudet kiihtyvät ja ihmisevoluutio tapahtuu hyvin nopeasti. On muutamia hyvin tärkeitä kysymyksiä, joita jokaisen teidän yksilönä pitäisi pitää erittäin lähellä sydäntänne. On tärkeää ottaa nämä ajatukset sisäänne, jotta niistä tulee osa teitä. Nämä ajatukset ovat: nuhteettomuus, rehellisyys ja vastuullisuus.

Kun maailmanne taajuudet kiihtyvät, monet teistä huomaavat, että asiat heijastuvat takaisin teille hyvin nopeasti. Saatatte sanoa tai ajatella jotain ja se palaa nopeasti, vielä nopeammin kuin kymmenen vuotta sitten! Oletteko alkaneet huomata tämän? Siksi olette luultavasti sanoneet itsellenne: "Minun on oltava vähän varovaisempi lähettämissäni ajatuksissa ja kätketyissä tavoitteissa, joita minulla on ehkä sisälläni, mutta en tiedosta niitä.

Aiomme antaa teille avaimen siirtymiseen uudelle vuosituhannelle sujuvasti niin, että aiheutatte vähemmän tuskaa itsellenne ja rakkaillenne. Ensimmäinen avain on nuhteettomuus.

Nuhteettomuus merkitsee, että jokaisen tekonne, jokaisen kommunikointinne aikomuksena on olla täysin harmoniassa sen kanssa, keneksi haluatte tulla tai olette tulossa. Teidän on etsittävä paljon sielua, erityisesti kätkettyjen tavoitteiden suunnasta. Kaikilla ihmisillä on niitä. Ei niitä tarvitse hävetä. Kätketty tavoite voi olla jotain niin yksinkertaista kuin itsensä pitäminen ensisijaisesti turvassa. Siksi toimiessanne esim. epärehellisesti, se voi olla vain tapa, millä egonne ajattelee voivansa pitää teidät turvassa. Tässä kätketyssä tavoitteessa ei ole mitään hävettävää, mutta se täytyy tunnistaa, koska perimmiltään rehellisyyden puute saa teidät moniin vaikeuksiin!

Jos voitte alkaa tunnistaa itsessänne asiat, joita haluatte suojella (kuten pelot tai vanhat mallit, jotka eivät enää palvele teitä), voitte alkaa toimia ja ilmaista itseänne kaikilla elämän alueilla nuhteettomasti. Nuhteettomuus merkitsee yksinkertaisesti toimimista täysin harmoniassa sen korkeampien puolien kanssa, kuka oikeasti olette egonne ulkopuolella. Teidän ei tarvitse tulla hulluksi tämän kanssa. Teidän ei tarvitse valvoa itseänne niin, että päätä alkaa särkeä. Olkaa vain tietoisia heikoista alueista. Alkakaa päivittäin saattaa näitä alueita tasapainoon. Jos alatte ymmärtää näitä heikkoja alueita, omistakaa ne. "Nyt käytän tätä puoltani oppimistyökaluna päästäkseni tasapainoon korkeampien puolieni kanssa."

Nuhteettomuus johtaa sitten rehellisyyteen. Rehellisyys on nuhteettomuuden sivutuote. Rehellisyys merkitsee, että tekonne ovat harmoniassa tämän täysin tasapainoisen puolenne kanssa. Rehellisyys on sanojensa mukaan toimimista, pysymistä sydämessä ja pelottomuutta olla täysin itsensä, vaikka ajattelette sen ehkä loukkaavan toista. Jos voitte olla täysin itsenne rakkaudella (ei vihalla), se saa toisen ihmisen näkemään heijastuksen siitä, kuka hän oikeasti on.

Sitoutuminen nuhteettomuuteen johtaa rehelliseen toimintaan. Tämän aloittaminen vaatii vain pikkuaskelia. Lopulta tunnette, että se on toinen luontonne. Sitten kun alatte toimia rehellisesti, se johtaa teidät vastuulliseksi ihmiseksi.

Määritelläänpä, mitä tarkoitamme vastuullisuudella. Sanotaan, että rikon tämän ikkunan vahingossa. Jos sanon: "Sinä teit sen, koska sait minut heilauttamaan käteni ikkunaa kohti", niin syytän sinua. Sanon, että sinä olet vastuussa. Tai kenties sanon: "Olen huono ihminen. Teen kaiken väärin. Lasin rikkoutuminen on minun syytäni." Tässä tilanteessa syytän itseäni. Tämä ei ole vastuun ottamista. Tämä on syyttämistä ja menneisyyteen ankkuroitumista.

Vastuullisuus on täydellistä yhdistymistä itseen. On otettava vastuu omista teoistaan ja tunteistaan riippumatta siitä, "kuka" on aiheuttaja. Aito vastuullisuus tulee sitoutumisesta nuhteettomuuteen ja toimimisesta rehellisesti. Tämä luo itsestään vastuussa olevan yksilön. Se puolenne joka menee ihmisegon ulkopuolelle (kuten korkeampi itse), on täysin nuhteeton, rehellinen ja vastuullinen tietoisuus. Tätä olette luonnostaan.

Kun siirrytte nyt uudelle vuosituhannelle, nämä kolme kysymystä seuraavat takananne hyvin lähellä. Joskus ne puraisevat teitä takamukseen! Jos ette ole valmis katsomaan niitä, huomaatte, että omasta henkilökohtaisesta transformaatiostanne voi tulla vähän vaikeaa.

Tämä tuo meidät sitten ajatukseen kontaktista toisten elämänmuotojen kanssa. Tämä kiinnostaa monia teistä. Miten juuri hahmottelemamme periaatteet voivat parantaa kontaktin saamista? Sanotaanpa, että silloin kun puhumme kontaktista, puhumme kontaktista monissa muodoissa. Se voi olla kontakti maan ulkopuoliseen, se voi olla kontakti korkeampaan itseenne tai henkioppaisiinne. Se voi olla myös kontakti kasvi- tai eläinkuntaan. Se voi olla myös kontakti toisiinne!

Jos käytätte nuhteettomuuden, rehellisyyden ja vastuullisuuden periaatteita kaikissa kontaktiyrityksissä, tuloksena oleva kontakti on nuhteeton, rehellinen ja vastuullinen. Vedätte puoleenne toista olentoa, jolla on tasavertainen taajuus. Siksi sellaista kontaktianne tai suhdettanne sanottaisiin terveeksi. Siitä tulisi sellainen suhde, jota pidettäisiin astinlautana korkeampaan evoluutioon.

Omasta näkökulmastani plejadilaisena, etsimme tällaisia suhteita. Emme etsi toisista elämänmuodoista suhteita, jotka jumaloisivat meitä tai laittaisivat meidät jalustalle. Nämä kolme tekijää luovat tasavertaisuuskentän, missä kaikki kontaktit ja suhteet ovat terveitä. Kuten te kaikki tiedätte, tämä on todellinen tie mihin tahansa korkeampiin mahdollisuuksiin, joita haluatte luoda maan päälle. Jos voitte luoda tuon tasavertaisuuskentän, missä ei ole erillisyyttä, demonisointia, uhrina olemista tai jumalointia, otatte tuon tietoisen askeleen evoluutionne seuraavaan vaiheeseen.

Teidän jotka teette kontaktitutkimusta, on pidettävä näitä ajatuksia - nuhteettomuus, rehellisyys ja vastuullisuus - hyvin tärkeinä sille "kudokselle", miksi haluatte tulla, kyetäksenne luomaan tuon tasavertaisuuskentän.

Toivomme, että pystytte käyttämään sitä, minkä olemme juuri antaneet teille, jollain tavalla elämässänne ja/tai kontakteissanne tai vain itsessänne. Huomaatte - niin yksinkertaistetulta kuin se saattaa kuulostaa - että nämä ovat terveen tulevaisuuden rakennuselementit itsessänne ja keskenänne. Nämä periaatteet ovat liima, joka pitää teidät kaikki yhdessä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >